Наказ №15-од про підсумки проведення районної виставки-презентації «Портфоліо досягнень сучасного педагога» у січні 2015 р. На виконання наказів відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації від
Скачати 326.11 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.01.2017
Розмір326.11 Kb.
ТипНаказ


Тростянецька районна державна адміністрація
ВІДДІЛ ОСВІТИ

НАКАЗ
19.01.2015 р. м. Тростянець
№ 15-ОД
Про підсумки проведення районної виставки-презентації
«Портфоліо досягнень сучасного педагога» у січні 2015 р.
На виконання наказів відділу освіти Тростянецької районної державної адміністрації від
18.11.2014 р. №528-ОД «Про проведення районної виставки-презентації «Портфоліо досягнень сучасного педагога» у січні 2015 року» та 23.12.2014 р. № 590-ОД «Про затвердження складу учасників, журі та графіку проведення районної виставки-презентації «Портфоліо досягнень сучасного педагога» 2015 року», з метою активізації самоосвітньої та творчої професійної діяльності педагогічних працівників, росту та вдосконалення їх майстерності в напрямку забезпечення організації якісного сучасного навчально-виховного процесу, стимулювання діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району, спрямованої на змістовну організацію роботи над науково-методичною проблемою району «Реалізація творчого й
інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу на основі формування їх
інформаційної культури та впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій» та особистою науково-методичною темою в рамках самоосвіти, здійснення науково-дослідної,
інноваційної діяльності, розробки методичних, дидактичних, психолого-педагогічних тощо засобів, формування індивідуальної авторської та високоефективної системи педагогічної діяльності, розвитку комунікативних здібностей, а також з метою популяризації найвагоміших професійних здобутків педагогічних працівників, які атестуються у 2015 році, створення електронного банку науково-методичних та освітніх ресурсів тощо 15 січня 2015 року в рамках засідань фахових районних методичних об’єднань проведено вищезазначену педагогічну виставку. Взяти участь у даному методичному заході виявили бажання 53 педагоги із 68, які атестуються у поточному році (78%).
Районна виставка-презентація «Портфоліо досягнень сучасного педагога» 2015 року через популяризацію досвіду конкурсантів, що представляли напрацювання за результатами роботи над особистою науково-методичною проблемою, дала можливість педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів району поглибити рівень своїх професійних знань щодо концептуальних основ традиційних та інноваційних освітніх технологій і вмінь їх ефективно застосовувати у практичній діяльності для якісної реалізації пріоритетних завдань галузі освіти, а саме:

увага вчителів початкових класів була зосереджена на питаннях формування ключових
(здоров’язбережувальних, загальнокультурних) та предметних (навички швидкого читання, самостійної роботи, проведення математичних операцій) компетентностей та розвитку пізнавальної активності молодших школярів, удосконалення форм і методів роботи на уроках української мови та математики через використання інтерактивних (методи «Асоціативний кущ»,
«Мозковий штурм», робота в парах і групах), проектних (інформаційні та репродуктивно- пошукові проекти) та інформаційно-комунікаційних технологій (використання учительських навчальних презентацій та комп’ютерних тестів, створених, відповідно, у програмах Microsoft
Power Point та MyTest);

учителі філологічних дисциплін були націлені, головним чином, на розгляд питань щодо впровадження моделі навчання «Learner-Centred Model» (навчання, в центрі якого знаходиться учень), формування мовленнєвої компетентності учнів засобами інтерактивних
технологій (методи «Гронування», «Асоціативний кущ», «Мозковий штурм», «Обери позицію: засуджую, виправдовую», «Прес», «Інтерв’ю»), через використання нестандартних уроків (урок- конференція, урок-літературно-музичний салон, бінарні уроки, краєзнавчі подорожі тощо) та мультимедійних технологій (застосування програми Microsoft Power Point для створення презентацій із ефектами анімації окремих об’єктів (тексту, фотографій, малюнків), зі звуковим супроводом, демонстрацією відеофрагментів та використанням гіперпосилань);

учителі історії та правознавства розглянули актуальні проблеми використання широкого спектру засобів інформаційно-комунікаційних технологій (програмний пакет Microsoft Office, програмні засоби навчального призначення, Інтернет-джерела тощо) в організації навчально- пізнавальної діяльності учнів, інтерактивної моделі навчання (методи «Мозковий штурм», «Коло
ідей», «Мікрофон», «Займи позицію», «Прес») як чинника формування та розвитку комунікативної компетентності та критичного мислення школярів, проектних технологій у зростанні інтелектуального та творчого потенціалу учнів;

учителі предметів фізико-математичного циклу опрацювали питання формування та розвитку предметних компетенцій (таких як практичні та обчислювальні навички учнів, самостійна діяльність школярів на основі універсальних знань) та ключових (таких як навчально- пізнавальні, здоров’язбережувальні навички, навички здобування й опрацювання інформації) шляхом впровадження інформаційно-комунікаційних технологій (організація комп’ютерного тестування, використання програмного пакету Microsoft Office – робота з текстовими документами, таблицями та діаграмами, комп’ютерними презентаціями, спеціальних програмних продуктів – віртуальних лабораторій, конструкторів уроків – для проведення лабораторних та практичних занять);

учителі інформатики розглянули механізми створення умов різнобічного розвитку особистості учня засобами використання інформаційно-комунікаційних технологій (відеоуроки, учнівські мультимедійні проекти, навчальні блоги старшокласників), кейс-технологій (методи
інциденту, розбору ділової кореспонденції, ситуаційно-рольових ігор, дискусії, ситуаційного аналізу), інтерактивних вправ («Мозковий штурм», «Займи позицію», «Так чи ні», «Незакінчене речення»), обмінялись досвідом створення у навчальному середовищі позитивного мікроклімату, мотивації пізнавальної діяльності через організацію та проведення інтегрованих уроків
(інформатика/економіка, інформатика/математика, інформатика/фізика);

учителі предметів природничого циклу обговорювали питання формування комунікативних компетентностей школярів засобами технології критичного мислення, впровадження проблемного та пошукового навчання на основі організації евристичної бесіди та моделювання проблемних ситуацій, здоров’язбережувальних (аромотерапія, фізкультхвилинки, оздоровчі вправи, батьківський всеобуч здоров’язбереження), інформаційно-комунікаційних
(учнівські мультимедійні презентації, комп’ютерне тестування) та інтерактивних технологій
(робота в групах та парах, рольова гра, методи «Асоціативний кущ», «Мозковий штурм»,
«Навчаючи – вчуся»), використання нетрадиційних форм проведення навчальних занять (урок- подорож, урок-змагання, урок-проект), дидактичних ігор, дискусій, тестових технологій, реалізації інтегрованого підходу до навчання через проведення бінарних уроків, розвитку здібностей та пізнавальних інтересів школярів засобами організації творчих індивідуальних завдань;

увага вчителів художньо-естетичного циклу була зосереджена на питаннях розвитку творчих та вокальних здібностей школярів (через створення учнями власних поспівок, відеопрезентацій, ритмічного супроводу до пісень, відекліпів, фотогалерей та участь у концертних програмах та конкурсах художньо-естетичного напрямку), розвитку самостійного мислення, пізнавальної активності учнів шляхом впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних
(методи «Дерево рішень», «Аукціон», «Ланцюжок», «Мозковий штурм», «Навчаючи – вчуся,
«Прес»), інформаційно-комунікаційних (мультимедійні презентації, караоке, відео-сольфеджіо, кросворди) та ігрових технологій (музичні ігри «Музикобол», «Три картки» та ін.), які можна органічно поєднувати в структурних компонентах уроку музичного мистецтва (музичне сприймання та аналіз твору, вокально-хорова робота, засвоєння музичних понять і термінів, елементарне музикування, виконання та інсценування пісень, оцінювання знань учнів);

учителі фізичної культури розглянули вплив туризму на гармонійний розвиток школярів, зокрема, на розвиток їх фізичних і моральних якостей, зміцнення здоров’я, зупинились на питаннях методики проведення рухливих ігор як ефективного засобу розвитку рухових умінь та навичок, фізичних, моральних і вольових якостей, інтелектуальних здібностей (уваги, мислення й
пам’яті), а також засобу прищеплення почуття колективізму, дисциплінованості, опрацювали загальні вимоги щодо проведення сучасного уроку фізичної культури, основи використання групових,
ігрових, змагальних методів, методу колового тренування, елементів здоров’язбережувальних технології;

увага бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів була зосереджена на питаннях
інформатизації шкільної бібліотеки, стимулювання у школярів інтересу до активного читання через діяльність бібліотечної сторінки офіційного веб-сайту навчального закладу, виховання
інформаційної та читацької культури учнів, використанні у бібліотечній справі проектних технологій, організації в бібліотеці відкритого доступу до книжкового фонду як традиційної та поширеної форми обслуговування читачів (через діяльність тематичних поличок «Дивовижний
Всесвіт», «Гортаючи сторінки казок», «Бережи здоров'я змолоду», «Читати – це модно та цікаво», книжкових виставок «З Україною в серці», «Витвір народного генія», «Чарівна сила таланту»,
«Сумщино, ти рідна моя сторона», проведення бібліотечних екскурсій та уроків, виховних заходів
із патріотичного, естетичного, правового та морального виховання тощо).
Переможцями (І місце) та призерами (ІІ, ІІІ місця) виставки-презентації, засвідчивши високі результати науково-методичної праці, у відповідних номінаціях стали такі педагогічні працівники:
Номінація
Місце
Прізвище, ініціали
Навчальний заклад
«Початкові класи:
1 клас»
3
Яресько Лілія Василівна
Боромлянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ
3
Курило Сергій Олександрович
Новгородська ЗОШ І-ІІІ ст.
«Початкові класи:
2 клас»
3
Міщенко Інеса Анатоліївна
Станівська ЗОШ І-ІІ ст.
«Початкові класи:
3 клас»
3
Линник Олена Михайлівна

Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.

«Початкові класи:
4 клас»
2
Лантух Тетяна Василівна
Станівська ЗОШ І-ІІ ст.
3
Підопригора Юлія Миколаївна
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 2 3
Павлова Юлія Григорівна
Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.
«Українська мова й література»
1
Круподер Алла Миколаївна
Смородинський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ

2
Пасікун Оксана Іванівна
Тростянецька CШ І-ІІІ ст. № 3 3
Голопьорова Олена Вікторівна
Полянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ
«Російська мова й світова література»
1
Люлько Тетяна Іванівна
Тростянецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4

2
Прядка Галина Валеріївна
Станівська ЗОШ І-ІІ ст.
3
Коваленко Людмила Іванівна
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 1
«Історія та правознавство»
1
Яреськовська Олександра Андріївна

Боромлянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ

2
Кракова Євгенія Анатоліївна
Гребениківська ЗОШ І-ІІІ ст.
«Математика»
1
Назаренко Наталія Володимирівна
Тростянецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4
2
Гулюк Тетяна Миколаївна
Тростянецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 3
Гончаренко Тетяна Анатоліївна
Гребениківська ЗОШ І-ІІІ ст.
3
Подшивайлова Людмила Миколаївна Люджанський
НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ
«Інформатика»
3
Демидова Світлана Миколаївна
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 2 3
Лучанінова Оксана Сергіївна
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 5
«Хімія та біологія»
3
Литвиненко Тетяна Іванівна
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 3
«Географія»
1
Курило Людмила Федорівна
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст.
2
Лустенко Тетяна Володимирівна
Тростянецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 3
Мягкова Валентина Миколаївна
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 3
«Музичне мистецтво»
1
Фоміна Антоніна Василівна
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 5

3
Бабіна Ганна Іванівна
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 2 3
Кошель Олена Василівна
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст.
«Фізична культура»
1
Подоляк Сергій Васильович
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 5
Результати участі педагогічних працівників у районній виставці-презентації «Портфоліо досягнень сучасного педагога» 2015 року представлені у додатку 1 до даного наказу, екран участі
– у додатку 2.

Узагальнюючи висновки журі щодо якості підготовки учасниками виставки-презентації конкурсних матеріалів та презентаційних програм, з метою недопущення типових недоліків учасниками наступних заходів 2016 та 2017 років слід зазначити наступне:

конкурсні матеріали окремих учасників у цілому (опис досвіду роботи над науково- методичною проблемою, конспект уроку, позакласного заходу, творча робота) або окремі матеріали із переліку зазначених мали дуже низький рівень унікальності або були абсолютним плагіатом Інтернет-джерел. З огляду на те, що Положення про даний професійний конкурс передбачає презентацію найвагоміших професійних здобутків педагогів за підсумками роботи над особистою науково-методичною проблемою, є неприпустимим (та неетичним по відношенню до колег та журі!) подання конкурсантами матеріалів, які засвідчують повну відсутність творчого характеру професійної діяльності;

окремими авторами у розробках конспектів уроків допущено порушення дидактичних вимог щодо відповідності типології уроку його структурі, принципу відповідності змісту та форм віковим особливостям школярів;

окремі конкурсанти не дотримались вимог Положення щодо структури презентаційної програми.
Виходячи з вищезазначеного,
Н А К А З У Ю :
1.
Нагородити за змістовну творчу діяльність із реалізації особистої науково-методичної проблеми, активну професійну позицію щодо впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально-виховний процес переможців (І місце) та призерів (ІІ, ІІІ місця) районної виставки- презентації «Портфоліо досягнень сучасного педагога» 2015 року грамотою та грошовою винагородою (у лютому 2015 року в зазначеному розмірі), а саме:
Навчальний заклад
Прізвище, ініціали
Зайняте
місце
Розмір грошової
винагороди,
% від посадового
окладу
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 1
Коваленко Людмила Іванівна
3 10
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 2
Підопригора Юлія Миколаївна
3 10
Демидова Світлана Миколаївна
3 10
Бабіна Ганна Іванівна
3 10
Тростянецька CШ І-ІІІ ст. № 3
Пасікун Оксана Іванівна
2 15
Литвиненко Тетяна Іванівна
3 10
Мягкова Валентина Миколаївна
3 10
Тростянецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4
Люлько Тетяна Іванівна
1 20
Назаренко Наталія Володимирівна
1 20
Гулюк Тетяна Миколаївна
2 15
Лустенко Тетяна Володимирівна
2 15
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 5
Лучанінова Оксана Сергіївна
3 10
Фоміна Антоніна Василівна
1 20
Подоляк Сергій Васильович
1 20
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Курило Людмила Федорівна
1 20
Кошель Олена Василівна
3 10
Боромлянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ
Яресько Лілія Василівна
3 10
Яреськовська Олександра Андріївна
1 20
Гребениківська ЗОШ І-ІІІ ст.
Кракова Євгенія Анатоліївна
2 15
Гончаренко Тетяна Анатоліївна
3 10
Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.
Линник Олена Михайлівна
3 10
Павлова Юлія Григорівна
3 10
Новгородська ЗОШ І-ІІІ ст.
Курило Сергій Олександрович
3 10
Полянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ
Голопьорова Олена Вікторівна
3 10
Люджанський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ
Подшивайлова Людмила Миколаївна
3 10
Смородинський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ
Круподер Алла Миколаївна
1 20
Станівська ЗОШ І-ІІ ст.
Міщенко Інеса Анатоліївна
3 10
Лантух Тетяна Василівна
2 15
Прядка Галина Валеріївна
2 15

2.
Директору КЗ ТРР «Районний методичний центр» Волочаєвій Л.А. використати конкурсні матеріали учасників виставки-презентації «Портфоліо досягнень сучасного педагога»
2015 року для формування електронного банку науково-методичних та освітніх ресурсів педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, розмістити Портфоліо досягнень переможців та призерів конкурсу на офіційному веб-сайті КЗ ТРР «Районний методичний центр».
3.
Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів:
3.1.
Довести даний наказ до відома педагогічного колективу.
3.2.
Здійснювати в рамках внутрішньошкільної методичної роботи змістовний супровід підготовки педагогічних працівників, які виявили бажання взяти участь у районній виставці- презентації «Портфоліо досягнень сучасного педагога» 2016-2017 рр., у відповідності до вимог
Положення.
4.
Головному бухгалтерові централізованої бухгалтерії відділу освіти Осьоновій С.І. забезпечити виконання п.1 даного наказу в частині нарахування грошової винагороди педагогічним працівникам.
5.
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Начальник відділу освіти
П.П.Роженко

Касьяненко 5 17 07

Додаток 1 до наказу відділу освіти
Тростянецької райдержадміністрації від 19.01.2015 р. №15-ОД
Р Е З У Л Ь Т А Т И участі педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Тростянеччини у районній виставці-презентації «Портфоліо досягнень сучасного педагога» 2015 року
Прізвище, ім’я,
по батькові
учасника
виставки-
презентації


Навчальний
заклад,
де працює
педагог
Науково-методична проблема
Оцінка матеріалів Портфоліо
Оцінка презентації Портфоліо
П
ер
ем
ож
ці
т
т
. п
ри
зе
ри
(1
,2
,3
)
О
пи
с
до
св
ід
у
ро
бо
т
и
н
ад
Н
М
П
, б
.
Ви
пу
ск
на
т
во
рч
а
ро
бо
т
а

ля
т
их
,
хт
о
пр
ой
ш
ов
к
ур
си
),
б
.
К
он
сп
ек
т
у
ро
ку
, б
.
К
он
сп
ек
т
п
оз
ак
ла
сн
ог
о
за
хо
ду
, б
.
Тв
ор
чі
р
об
от
и
пе
да
го
га
(
дл
я
пе
да
го
гі
в
зі
с
т
аж
ем
п
он
ад
5
р
.)
, б
.
Ві
зи
т
на
к
ар
т
ка

«М
ої
д
ос
ягн
ен
ня
»,
б.

«Д
ос
лі
дж
ен
ня
і
т
во
рч
іс
т
ь»
, б.

«С
уч
ас
ни
й
ур
ок
»,
б.

«С
уч
ас
ни
й
по
за
кл
ас
ни
й

за
хі
д»
, б.

«Ш
ля
хи
д
о
ус
пі
ху
»,
б.

К
ом
п’
ю
т
ер
на
п
ре
зе
нт
ац
ія
, б.

За
га
ль
на
с
ум
а
ба
лі
в,
%
в
ід

м
ак
си
м
ал
ьн
ої
к
іл
ьк
ос
т
і б
ал
ів

20
20/-
40
40
40/-
5
30
30
10
5
20
260/
200
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Номінація «Початкові класи»
Секція «Початкові класи: 1 клас»
1.
Яресько Лілія
Василівна
Боромлянський
НВК: ЗОШ
І-ІІІ ст. – ДНЗ
Формуваннянавичок швидкого читання шляхом використання засобів інформаційних технологій.
10 20 32 25 40 5
20 25 5
4 20
205,1

79%
3
2.
Курило Сергій
Олександрович
Новгородська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Формування навчальних компетентностей молодшого школяра шляхом використання засобів ІКТ.
15 20 30 36 25 4
15 10 10 5
15
187,8

72%
3
3.
Пасікун Інна
Іванівна
Полянський
НВК: ЗОШ
І-ІІІ ст. – ДНЗ
Розвиток пізнавальної компетентності молодших школярів шляхом використання
ігрової діяльності та IКТ.
10 20 25 20 0
3 3
5 5
1 15
106,3

41%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Секція «Початкові класи: 2 клас»
4.
Холодова
Наталія
Володимирівна
Люджанський
НВК: ЗОШ
І-ІІ ст. – ДНЗ
Розвиток пізнавальних інтересів молодших школярів шляхом використання
інноваційних
і комп’ютерних технологій.
16,2 20 29,8 31,4 25,5 5
16,3 25,6 10 1,6 17,3
179,1

69%

5.
Федченко
Валентина
Олексіївна
Смородинський
НВК: ЗОШ
І-ІІ ст. – ДНЗ
Розвиток когнітивних компонентів молодшихшколярів шляхом використання ігрових моментів.
9,4 20 24,4 24 0
5 20 26 5
1 15
138,5

53%

6.
Міщенко Інеса
Анатоліївна
Станівська
ЗОШ І-ІІ ст.
Формування творчої компетентності особистості шляхом впровадження елементів
інтерактивних технологій в умовах малокомплектної школи.
14,2 20 31,5 23 26 5
30 28 7,6 5
15,6
200

77%
3
Секція «Початкові класи: 3 клас»
7.
Линник Олена
Михайлівна
Кам’янська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Розвиток творчих компетент- ностей молодших школярів засобами інтерактивних техно- логій та з використанням творчої спадщиниВ.О. Сухомлинського.
16 20 30 34 26 5
22,7 27 8
4 18
210,7

81%
3
8.
Степанова
Аліна
Миколаївна
Полянський
НВК: ЗОШ
І-ІІІ ст. – ДНЗ
Розвиток пізнавальної активності, як основа формування навчальної компетентності молодших школярів.
12,7
-
28 35,3
-
2 10 22,3 9
2 16
137,7

69%

Секція «Початкові класи: 4 клас»
9.
Підопригора
Юлія
Миколаївна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 2
Розвиток пізнавальної компетентності учнів початкових класів шляхом ігрової діяльності на уроках української мови.
13,2 20 29,5 17,5 32,3 5
24 24 8,3 5
18,7
197,5

76%
3
10.
Павлова Юлія
Григорівна
Кам’янська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Формування ключових компетентностей молодших школярів засобами ІКТ.
11 20 26,1 29,3 23,8 4
22 23,3 8,3 4,6 16
183,9

71%
3
11.
Мірошниченко
Олена
Вікторівна
Смородинський
НВК: ЗОШ
І-ІІ ст. – ДНЗ
Формування навичок самостійної роботи на уроках математики як засіб реалізації інформаційних компетентностей учнів з використанням здоров’язбере- жувальних технологій.
13,3 20 25,2 26,9 0
2,6 11,6 16,6 5,6 2,6 13
137,4

53%

12.
Лантух Тетяна
Василівна
Станівська ЗОШ
І-ІІ ст.
Використання
інформаційно- комунікаційних технологій як засіб формування творчої компетенції молодших школярів.
14,8 20 31,6 36 36,9 4,6 26,3 26,6 10 5
19,6
231,4

89%
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Номінація «Українська мова й література»
13.
Пасікун
Оксана
Іванівна
Тростянецька
CШ І-ІІІ ст. № 3
Формування культурної, духовно багатої особистості на уроках української мови й літератури засобами
інформаційно- комунікаційних технологій.
15,3 20 30 30,7 30 5
29 29 10 5
19
223

86%
2
14.
Голопьорова
Олена
Вікторівна
Полянський
НВК: ЗОШ
І-ІІІ ст. – ДНЗ
Формування життєвих компетентностей особистості на уроках української мови та літератури через
інноваційні технології.
10 20 20 35 13,3 5
28,7 16,3 10 3
20
181,3

70%
3
15.
Круподер Алла
Миколаївна
Смородинський
НВК: ЗОШ
І-ІІ ст. – ДНЗ
Створення оптимально сприятливого середовища для розвитку здорової, творчої,
інтелектуальної особистості на уроках української мови та літератури.
18 20 35,3 38 30 5
30 30 10 5
20
241,3

93%
1
Номінація «Російська мова й світова література»
16.
Коваленко
Людмила
Іванівна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 1
Формування читацької культури, розвиток критичного мислення, творчих здібностей учнів на уроках світової літератури із застосуванням новітніх
інформаційно-комунікаційних технологій.
13,3 20 28,3 30 31,7 5
19,3 26,7 8,3 5
15
201,6

77%
3
17.
Касміна Ірина
Віталіївна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 2
Формування творчих компетентностей особистості учня через використання інноваційних освітніх технологій.
15 20 20 21,7 25 3,7 18,3 20 6,7 4,3 20
174,7

67%

18.
Мірошниченко
Ніна Іванівна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 3
Використання традиційних та
інформаційно-комунікаційних технологій на уроках світової літератури як засіб формування критично мислячої особистості.
15 13,3 30 28,3 23,3 5
25 26,7 8,3 4,3 13,3
192,5

74%

19.
Шелест
Людмила
Дмитрівна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 3
Формування активної читацької особистості засобами
інтерактивних форм навчання на уроках світової літератури.
20 20 30 30 26,7 3,7 15,3 30 8,3 5
13,3
185,3

71%

20.
Люлько Тетяна
Іванівна
Тростянецька
ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Формування й удосконалення культури здоров’я засобами вивчення творів світової літератури з використанням
20 20 40 35 40 5
28,3 30 10 5
19,7
253

97%
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
елементів
IКТ на уроках російської мови та світової літератури.
21.
Литвин
Олександр
Васильович
Боромлянський
НВК: ЗОШ
І-ІІІ ст. – ДНЗ
Формуваннямовленнєвої компетентностіучнівчерез використання інформаційно- комунікаційних технологій на уроках світової літератури.
13,3 16,7 25 23,3 26,7 3,3 15 16,7 5
3,7 11,7
160,4

62%

22.
Прядка Галина
Валеріївна
Станівська ЗОШ
І-ІІ ст.
Формування комунікативної компетенції шляхом використання елементів
інтерактивних технологій на уроках світової літератури.
18,3 20 36,7 36,7 36,7 5
26,7 30 10 5
20
245,1

94%
2
Номінація «Іноземна мова»
23.
Борисенко
Ганна
Олександрівна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 2
Формування комунікативних компетентностей учнів початкових класів шляхом використання
інтерактивних методів навчання на уроках англійської мови.
10,3 0
14 26,7 0
3,7 17 11,3 6,7 3
12,3
105

40%
24.
Воробйова
Ірина
Олександрівна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 3
Комунікативно-орієнтоване навчання англійської мови шляхом використання сучасних ІКТ.
15 20 28,3 32,3 10 4
18,3 14,7 7,7 4,3 12,7
167,3

64%
25.
Бондаренко
Юлія
Миколаївна
Буймерська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Формування пізнавальної діяльності учнів за допомогою рольових
ігор на уроках англійської мови.
10 19 23,3 22,3 0
4,7 18,3 15,3 7
2 13,3
135,2

52%

26.
Глоба Віталій
Володимирович
Полянський
НВК: ЗОШ
І-ІІІ ст. – ДНЗ
Впровадження комунікативних технологій на уроці англійської мови в формуванні речення, діалогічного та монологічного мовлення засобами ІКТ.
6,3
-
12,3 19,3
-
3,3 7,3 7,3 4
0,6 5,3
65,5

33%
Номінація «Історія та правознавство»
27.
Яреськовська
Олександра
Андріївна
Боромлянський
НВК: ЗОШ
І-ІІІ ст. – ДНЗ
Формування соціальної компетентності учнів у діловому партнерстві учитель-учень, шляхом застосування
інформаційно-комунікаційних технологій.
20 20 39 35,6 36 5
30 28,3 10 5
19,3
248,2

96%
1 28.
Берегова
Марина
Анатоліївна
Буймерська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Формування і розвиток соціальної компетентності учнів на уроках
історії та правознавства.
14,6 20 32,3 11,6 0
5 8,7 14,3 7
4,3 11
130,6

50%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
29.
Кракова
Євгенія
Анатоліївна
Гребениківська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Формування креативності учнів засобами
інформаційно- комунікаційних технологій на уроках історії та правознавства.
19 20 34 33,3 34 5
30 30 10 5
19,6
238,6

92%
2
30.
Трипільський
Олександр
Миколайович
Дернівський
НВК: ЗОШ
І-ІІ ст. – ДНЗ
Формування громадянської компетентності учнів шляхом використання ІКТ.
5 0
13 29,3 0
0 5
5 4,3 3
10
74,6

29%
%
31.
Пустовіт
Тетяна
Борисівна
Жигайлівська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Формування творчої компетентності учнів на уроках
історії
15 0
37 33,3 32 5
16 16,7 8
3,7 10
176,7

68%
32.
Яковлева
Оксана
Миколаївна
Люджанський
НВК: ЗОШ
І-ІІ ст. – ДНЗ
Використання джерел інформації на уроках історії.
11,3 20 12,6 11,3 0
5 8,3 13,3 7
3 11,7
103,6

40%
Номінація «Математика»
33.
Гулюк Тетяна
Миколаївна
Тростянецька
ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Формування практичних навичок учнів щодо розв’язування математичних задач шляхом використання
інформаційно- комунікаційних технологій.
17 19,7 35,7 39,3 38,7 4,6 29 20,6 9,6 4,6 20
88,7

90%
2
34.
Назаренко
Наталія
Володимирівна
Тростянецька
ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Формування обчислювальних навичок учнів та культури математичних знань засобами використання ІКТ та здоров’я- збережувальних технологій.
19,3 20 37 37,7 34 5
29 28 10 5
20
246

95%
1
35.
Гончаренко
Тетяна
Анатоліївна
Гребениківська
ЗОШ І-ІІІ ст.
Роль самостійної роботи у розвитку творчих здібностей учнів.
14,7 19,7 31 27,3 18,3 3
20 22 6
3 14
189

73%
3
36.
Подшивайлова
Людмила
Миколаївна
Люджанський
НВК: ЗОШ
І-ІІ ст. – ДНЗ
Розвиток навчально-пізнавальної компетенції учнів на уроках математики
і фізики з використанням інноваційних і
інформаційно-комунікативних технологій.
14 19,3 30 35,7 21,7 4
20 27 9
3 17
201

77%
3
Номінація «Фізика»
37.
Кравченко
Наталія
Анатоліївна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 5
Використання ІКТ на уроках фізики.
9,3 17,7 25 30 24,3 4,33 18 15 6
1,7 13,3
164,7
63%

38.
Новак Петро
Іванович
Кам’янська ЗОШ
І-ІІІ ст.
Активізація навчально- пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізики засобами
і методами
інформаційно-
10 14 30 29,3 20 4
18,4 17 8,3 4
15,7
166,7
64%


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
комунікаційних технологій в процесі викладання фізики.
39.
Полежай
Валентина
Миколаївна
Полянський
НВК: ЗОШ
І-ІІІ ст. – ДНЗ
Формування життєвих компетентностей особистості під час самостійної роботи на уроках фізики.
10,3 12,7 26,3 26 15 3,3 11,7 7
4,7 1
9
126,7

49%

Номінація «Інформатика»
40.
Демидова
Світлана
Миколаївна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 2
Впровадження
інноваційних технологій при вивченні
інформатики для створення умов різнобічного розвитку особистостізасобами
інформаційно-комунікаційних технологій
13 20 33 35,5 20 5
19 23 9
5 20
200

77%
3
41.
Лучанінова
Оксана
Сергіївна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 5
Рoзвитoккoмпетентнoстей учнів шляхом використання
інте- грованих урoкiв.
15,5 20 37 33,5 17,5 5
21,5 22 9
5 17,5
203,5
78%
3
Номінація «Хімія та біологія»
42.
Литвиненко
Тетяна
Іванівна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 3
Розвиток творчого потенціалу учня на уроках біології з урахуванням
індивідуальних можливостей шляхом використання
інтерактивних технологій.
18,3 16,7 34 25 37,7 4
24,3 28,3 7
4,7 17
217

84%
3
43.
Панов
Валентин
Васильович
Люджанський
НВК: ЗОШ
І-ІІ ст. – ДНЗ
Розвиток пізнавальної активності самостійності учнів на уроках хімії з використанням інформаційно- комунікаційних технологій.
7,3 10,5 11 8
4,7 2,7 13 9,7 4,7 2,3 9,7
83,6

32%

Номінація «Географія»
44.
Мягкова
Валентина
Миколаївна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 3
Активізація пізнавальної діяльності на уроках географії шляхом використання
інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні ефективності уроку.
17,6 20 34 31,6 27 5
25,6 23 7
5 15,6
211,4

81%
3
45.
Лустенко
Тетяна
Володимирівна
Тростянецька
ЗОШ І-ІІІ ст. №4
Формування здоров’язбере- жувальних компетентностей на уроках географії шляхом використання групових форм роботи та ІКТ.
18,6 20 34,3 34 32,3 5
25 24,3 9
5 20
227,5

88%
2
46.
Курило
Людмила
Федорівна
Білківська ЗОШ
І-ІІІ ст.
Формування життєвих компетентностей учнів через організацію діяльнісного підходу
20 20 35 36,6 35,3 5
28 26 10 5
20
240,9

93%
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
при вивченні географії.
Номінація «Фізична культура»
47.
Подоляк
Сергій
Васильович
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 5
Розвиток фізичних якостей учнів засобами спортивної гри та туризму.
17,6 18,6 35,7 37,3 39,3 4,7 28,3 28,7 10 4,7 19
244

94%
1
48.
Мандрико
Олександр
Вікторович
Станівська ЗОШ
І-ІІ ст.
Формування здоров’язбережу- вальних компетенцій учнів засобами інноваційних технологій.
13 17,3 24 19 15 3
9,7 10 3,7 2,3 9,7
126,7
49%
Номінація «Музичне мистецтво»
49.
Бабіна Ганна
Іванівна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 2
Розвиток вокальних здібностей школярів засобами інформаційно- комунікаційних технологій.
17
-
33,3 31,6
-
4,6 24 21,6 7,3 4,6 15,6
159,6
80%
3
50.
Фоміна
Антоніна
Василівна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 5
Розвиток творчих здібностей учнів шляхом впровадження
інформаційних технологій та
інтерактивних методів навчання на уроках художньо-естетичного циклу.
20
-
40 40 40 5
30 29,3 10 5
19,3
238,6

99%

1
51.
Кошель Олена
Василівна
Білківська ЗОШ
І-ІІІ ст.
Формування та розвиток пізнавальної компетентності учнів шляхом використання ІКТ на уроках музики, художньої культури.
16 18,3 25 26,6 33,3 3,3 20 18,3 5,3 4
12,6
182,7
70%
3
Номінація «Шкільний бібліотекар»
52.
Кожушко
Тетяна
Йосипівна
Тростянецька
СШ І-ІІІ ст. № 3
Формування читацької культури молодших школярів в умовах освітнього
інформаційного простору.
14,6 18,3 10,3 37 35 3,8 15,8 6,5 10 3,2 15,6
171,1
65%

Начальник відділу освіти
П.П.Роженко
Касьяненко 5 17 07

Додаток 2 до наказу відділу освіти
Тростянецької райдержадміністрації від 19.01.2015 р. № 15-ОД
Е К Р А Н У Ч А С Т І педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів Тростянеччини у районній виставці-презентації
«Портфоліо досягнень сучасного педагога» 2015 року
Начальник відділу освіти
П.П.РоженкоКасьяненко 5 17 07

Назва закладу
Прогнозована
кількість
учасників
Взяли
участь
у виставці
Кількість учасників,
що посіли І-ІІІ місця

І

ІІ

ІІІ

1.
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 1 1
1 1
2.
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 2 5
5 3
3.
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 3 7
7 1
2 4.
Тростянецька ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 4
4 2
2 5.
Тростянецька СШ І-ІІІ ст. № 5 12 4
2 1
6.
Білківська ЗОШ І-ІІІ ст.
2 2
1 1
7.
Боромлянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ
4 3
1 1
8.
Буймерська ЗОШ І-ІІІ ст.
3 2
9.
Гребениківська ЗОШ І-ІІІ ст.
4 2
1 1
10.
Жигайлівська ЗОШ І-ІІІ ст.
2 1
11.
Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ст.
4 3
2 12.
Новгородська ЗОШ І-ІІІ ст.
1 1
1 13.
Полянський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ
6 5
1 14.
Дернівський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ
1 1
15.
Люджанський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ
4 4
1 16.
Смородинський НВК: ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ
4 3
1 17.
Станівська ЗОШ І-ІІ ст.
4 4
2 1
Разом
68
53
7
6
16


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал