Напрям підготовкиСкачати 164.51 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.02.2017
Розмір164.51 Kb.

Спеціальність 8.091606 “ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
ТУГОПЛАВКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ І СИЛІКАТНИХ МАТЕРІАЛІВ”

Напрям підготовки:0916 “Хімічна технологія та інженерія”
Освітньо - кваліфікаційний рівень:
магістр
Освітній рівень:
повна вища освіта
Кваліфікація:
інженер - технолог
Узагальнений об’єкт діяльності:
технологічні процеси та апарати виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Перша вища освіта на базі:


бакалавра однойменного напряму
Термін підготовки:
2 роки
Перша вища освіта на базі:


спеціаліста однойменного напряму
Термін підготовки:
1 рік
Форми навчання:


денна, заочна

Фахівець
підготовлений до роботи за державним класифікатором
видів
економічної діяльності, на наступних виробництвах:

1. Виробництво листового скла:

виробництво листового скла, включаючи армоване кольорове скло.
2. Формування та оброблення
листового скла:

виробництво листового загартованого або шаруватого клеєного скла, скляних дзеркал, багатоклітинних скляних вітражів.
3. Виробництво ємкостей зі скла:

виробництво пляшок та іншої тари зі скла та кришталю, столового та кухонного посуду зі скла та кришталю.
4. Виробництво скловолокна:

виробництво скловолокна, склотканин та виробів із них.
5. Виробництво та оброблення інших видів скла та виробів із скла:

виробництво лабораторного, гігієнічного, фармацевтичного скляного обладнання, годинникового, оптичного скла, скляних деталей для біжутерії, скляних ізоляторів і скляних ізоляційних матеріалів, скляних будівельних блоків і трубок.
6. Виробництво керамічних виробів для домашнього господарства та
керамічних декоративних виробів:

виробництво керамічного столового посуду, інших побутових та санітарно- гігієнічних виробів;

виробництво художньо-декоративних виробів.
7. Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів:

виробництво санітарно-технічних виробів - ванн, раковин, унітазів.

8. Виробництво керамічних ізоляторів та деталей для керамічних
ізоляторів:

виробництво електроізоляторів та деталей для електроізоляторів із кераміки.
9. Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення:

виробництво керамічних лабораторних, хімічних та інших промислових виробів.
10. Виробництво інших керамічних
виробів:

виробництво керамічної тари, керамічних виробів, не віднесених до інших угруповань.
11. Виробництво вогнетривких
керамічних виробів:

виробництво розчину для мурування з вогнетривких матеріалів, вогнетривких керамічних виробів, включаючи цеглу та блоки, реторти, тиглі, муфелі, форсунки, труби;

виробництво виробів, які містять магнезит, доломіт, хроміт.
12. Виробництво керамічної плитки:

виробництво невогнетривкого керамічного кахлю для стін та підлоги, звукоізолювальних та звуковбирних матеріалів;

виробництво виробів з різноманітних мінеральних матеріалів: обробленої слюди, виробів зі слюди, торфу, графіту (крім електротоварів), лігніту (бурового вугілля) тощо.
13. Оброблення та покриття металу.
14. Дослідження та розробки в галузі природничих і технічних наук.
15. Професійно-технічна освіта.
16. Виробництво базової хімічної продукції.
17. Оброблення скла.
18. Оброблення залізобетонних та бетонних виробів.
19. Виробництво деталей електронного устаткування.
Фахівець
здатний виконувати зазначену професійну
роботу

за
такими угрупуваннями:


керівник виробничих підрозділів у промисловості;

керівник малого підприємства без апарату управління у промисловості;

професіонали в галузі хімії;

професіонали в галузі хімічних технологій;

професіонали в інших галузях інженерної справи

і
може займати первинні посади:


хіміка;

інженера (хімічні технології);

інженера-лаборанта;

інженера-технолога (хімічні технології);

інженера (інші галузі інженерної справи).

Дисципліни
спеціальності на базі бакалавра:


з
/п
Назва
дисципліни
К
-ть
годин

Питома

вага
, %
Кафедра

1 Теоретичні основи синтезу
594 20,7% Хімічної технології
2 Хімічна технологія ТН і СМ
378 13,1% Хімічної технології
3
Сучасні методи досліджень у технологіях кераміки та скла*
351 12,3% Хімічної технології
4 Інтернет-ресурси в галузі**
216 7,5% Хімічної технології
5
Інформаційне забезпечення наукових досліджень
135 4,7% Хімічної технології
6 Основи підприємництва
135 4,7%
Менеджменту організацій
7 Енергозберігаючі технології
108 3,8% Хімічної технології
8 Інтелектуальна власність
108 3,8%
Господарського права
9
Математичне моделювання систем та процесів
108 3,8%
Природничих наук та інформатики
10
Математичні методи оптимізації
108 3,8%
Природничих наук та інформатики
11
Патентознавство та авторське право
108 3,8%
Господарського права
12 Стандартизація
108 3,8%
Хімічної технології
13 Сучасні проблеми ХТКС
108 3,8%
Хімічної технології
14 Основи наукових досліджень
81 2,8% Хімічної технології
15
Вища освіта та Болонський процес*
54 1,9%
Теорії та історії держави і права
16 Охорона праці в галузі
54 1,9% Соціальної безпеки
17 Педагогіка вищої школи
54 1,9% Соціальної роботи

18 Цивільна оборона
54 1,9% Соціальної безпеки
Всього
2 862 100,0%
* – дисципліни за вибором ВНЗ
** – дисципліни за вибором студента

Дисципліни
спеціальності на базі спеціаліста:


з
/п
Назва
дисципліни
К
-ть
годин

Питома

вага
, %
Кафедра

1 Теоретичні основи синтезу
594 20,7% Хімічної технології
2 Хімічна технологія ТН і СМ
378 13,1% Хімічної технології
3
Інформаційне забезпечення наукових досліджень
135 4,7% Хімічної технології
4 Інтернет-ресурси в галузі**
216 7,5% Хімічної технології
5 Інтелектуальна власність
108 3,8%
Господарського права
6
Математичне моделювання систем та процесів
108 3,8%
Природничих наук та інформатики
7
Математичні методи оптимізації
108 3,8%
Природничих наук та інформатики
8
Патентознавство та авторське право
108 3,8%
Господарського права
9 Стандартизація
108 3,8%
Хімічної технології
10 Сучасні проблеми ХТКС
108 3,8%
Хімічної технології
11
Вища освіта та Болонський процес*
54 1,9%
Теорії та історії держави і права
12 Педагогіка вищої школи
54 1,9% Соціальної роботи
Всього
2862 100,0%

Виробничі
функції, типові задачі діяльності та вміння щодо вирішення типових
задач
діяльності
У відповідності до посад, що може займати випускник вищого навчального закладу, він придатний до виконання виробничих функцій (здійснення певних типів діяльності) та типових для даної функції задач діяльності. Кожній задачі відповідає система вмінь щодо вирішення цієї типової задачі діяльності.

І.
ПРОГНОСТИЧНА

1.1. Аналіз процесів і явищ хімічної технології.
Керуючись технічним завданням, використовуючи знання основ хімічної технології кераміки, скла, в'яжучих та інших тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, в умовах науково-дослідного або іншого виробничого підрозділу, з
метою
техніко-економічного обґрунтування технологічного процесу виробництва виробів заданого асортименту:

визначати (прогнозувати) продукти хімічних реакцій та фазових перетворень у силікатних, оксидних та безкисневих системах;

давати якісну та кількісну оцінку властивостям дослідних матеріалів у залежності від їх хімічного складу, сировини, способу та технологічних параметрів виробництва;

розраховувати (або прогнозувати) головні технологічні параметри типових фізико-хімічних, механічних, тепло- і масообмінних процесів у хімічній технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;

розраховувати основні техніко-економічні показники виробництва.
ІІ. ДОСЛІДНИЦЬКА
2.1. Формулювання мети та задач наукових досліджень.
Використовуючи відомості про новітні технології виробництва виробів з кераміки, скла, в'яжучих та
інших тугоплавких неметалевих
і силікатних матеріалів, в
умовах
науково- дослідного або іншого виробничого підрозділу, з
метою

розробки технології виробництва нових матеріалів та вирішення інших хіміко- технологічних задач:

формулювати мету та задачі наукових досліджень, а також визначати шляхи їх вирішення.
2.2. Формулювання мети та задач експериментальних досліджень.
Керуючись державними та галузевими стандартами, технологічним регламентом та результатами аналізу техніко - економічних показників виробництва кераміки, скла, в'яжучих та інших тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів,
в
умовах лабораторії або іншого виробничого підрозділу з метою реалізації мети та задач наукових досліджень, а також вирішення поточних технологічних задач діючого виробництва:

обґрунтовувати необхідність проведення експериментів, а також формулювати мету експериментальних досліджень та визначати шляхи її досягнення.
2.3. Розробка плану наукових досліджень.
Керуючись метою наукових досліджень і використовуючи інформаційні дані про технологію виробництва та властивості виробів з кераміки, скла, в'яжучих та

інших тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, в умовах науково- дослідного або іншого виробничого підрозділу, з метою організації наукових досліджень:

аналізувати процеси і явища, які спостерігаються в хімічній технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів;

виконувати обґрунтований вибір об'єкту і методів проведення наукових досліджень;

виявляти фактори, які мають найбільший вплив на параметри становища об'єкту дослідження;

готувати технічне завдання на проведення науково-дослідної роботи.
2.4. Розробка плану експериментальних досліджень.
Керуючись технічним завданням, метою експериментальних досліджень та використовуючи інформаційні дані про методи визначення будови речовини хімічних та фізичних її властивостей, в умовах науково-дослідного або іншого виробничого підрозділу, з метою
організації наукових досліджень:

вивчати механічні, теплофізичні, електричні, оптичні та фізико-хімічні властивості тугоплавких неметалевих та силікатних матеріалів у твердому та рідкому станах;

експериментально визначати термодинамічні, кінетичні та інші фізико- хімічні параметри протікання хімічних реакцій та тепло-
і масообмінних процесів;

вести журнал спостережень та оцінювати достовірність експериментальних вимірювань.
2.5. Узагальнення результатів експериментальних досліджень.
Керуючись задачами, вирішення яких ставиться при проведенні експериментів, використовуючи результати експериментальних вимірювань, за допомогою комп'ютерної техніки, в умовах лабораторії або науково-дослідного підрозділу, з
метою
узагальнення результатів експериментальних досліджень:

застосовувати ЕОМ для проведення технічних розрахунків, статистичної обробки даних, накопичення та пошуку інформації;

одержувати адекватні математичні моделі об'єктів дослідження;

представляти результати експериментів у вигляді графіків, діаграм, номограм тощо.
2.6. Узагальнення результатів наукових досліджень.
Керуючись технічним завданням, метою, задачами наукових досліджень та результатами експериментів, використовуючи знання основ хімічної технології кераміки, скла, в'яжучих та інших тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів,

в
умовах науково-дослідного або іншого виробничого підрозділу, з метою
узагальнення результатів наукових досліджень:

прогнозувати поведінку об'єкту дослідження при зміні параметрів його становища;

давати пояснення процесам і явищам, які спостерігаються;

визначати основні структурно-технологічні зв '
язки та параметри виробництва нових тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів з них;

формулювати висновки та оформляти звіт з науково-дослідної роботи.
2.7. Підготовка наукових публікацій та патентних документів.
Використовуючи результати наукових досліджень, відомості наукової та патентної літератури про предмет наукових досліджень, законодавчі та нормативні документи, які стосуються правового захисту об'єктів промислової власності, правил оформлення наукових публікацій, а також складу, змісту та порядку оформлення документів заявки на видачу патенту на винахід і корисну модель, в
умовах
науково-дослідного або іншого виробничого підрозділу, з метою підготовки матеріалів до опублікування або заявки на винахід:

провести патентний пошук з заданої тематики;

сформулювати наукову (практичну) новизну виконаних досліджень;

письмово сформулювати мету, основний зміст та висновки наукових досліджень;

оформити заявку на винахід, скласти його опис та формулу.
ІІІ. ІНЖЕНЕРНА
3.1. Проектування технології виробництва хімічних речовин, матеріалів та
виробів з них.
Керуючись технічним завданням, використовуючи
інформаційні дані про новітні технології виробництва кераміки, скла, в'яжучих та
інших тугоплавких неметалевих
і силікатних матеріалів, найважливіші закономірності хімічної технології, хімічні та фізичні властивості сировини, конструктивні особливості новітніх машин, апаратів та агрегатів силікатної технології, а також з урахуванням економічних показників,
в

умовах

конструкторсько-технологічного або іншого виробничого підрозділу,
з
метою розробки технологічного проекту (технологічного регламенту) виробництва заданих видів матеріалів і виробів з них:

виконувати обґрунтований вибір місця розташування, сировини, способу і технологічної схеми виробництва;


розраховувати річну виробничу програму, матеріальний баланс та інші технологічні параметри виробництва;

обґрунтовувати вибір основного технологічного обладнання та розраховувати його продуктивність і необхідну кількість;

виконувати конструктивні та технологічні розрахунки основного теплового агрегату (печі);

складати принципову схему розташування технологічного обладнання у виробничому приміщенні;

складати принципові схеми контролю та автоматичного регулювання основних параметрів хіміко-технологічного процесу;

розробляти комплекс заходів щодо утилізації технологічних відходів виробництва та охорони навколишнього середовища;

розробляти заходи по створенню безпечних та здорових умов праці на виробництві;

розраховувати основні техніко-економічні показники виробництва та оцінювати економічну доцільність виготовлення заданих видів матеріалів і виробів.
3.2. Розробка системи контролю технологічного процесу та якості продукції.
Використовуючи знання основ технології виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, конструкції та принцип дії вимірювальних приладів і пристроїв, правила та методи виконання вимірювань, в умовах конструкторсько- технологічного підрозділу, з метою
створення CAP основних технологічних процесів виробництва заданих видів тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів з них:

визначати технологічні параметри процесу та якісні показники продукції, які необхідно контролювати;

обґрунтовано обирати методи контролю технологічних параметрів, а також необхідні для їх реалізації контрольно-вимірювальні прилади та апаратуру;

складати схему автоматичного контролю, регулювання та управління роботи основного технологічного обладнання.
3.3. Удосконалення технологічного об'єкту.
Керуючись технічним завданням,
інформаційними даними про новітні технології виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів,
в

умовах

виробництва,
з

метою

покращення техніко-економічних показників виробництва:


обґрунтовувати програму модернізації діючого хіміко-технологічного процесу.
3.4. Ліквідація технологічного об'єкту.
Керуючись нормативно-технічними документами, правилами техніки безпеки, законодавчими актами, використовуючи знання діючої технології, в умовах діючого виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів, з метою організації ремонту обладнання або модернізації технологічного процесу:

обґрунтовувати та розробляти комплекс заходів, які спрямовані на зупинку технологічного процесу.
ІV. КОНТРОЛЬНА
4.1. Діагностика технічного стану технологічного обладнання.
Використовуючи контрольно-вимірювальні прилади та методики визначення технічних параметрів, в умовах діючого виробництва, з метою оцінки працездатності технологічного обладнання:

виконувати вимірювання основних технічних параметрів роботи технологічного обладнання;

виявляти причини відхилення їх від параметрів, які обумовлені нормативно- технічною документацією.
4.2.
Оперативний
контроль
регламентованих
технологічних
параметрів виробництва.
Використовуючи лабораторне устаткування, стандартні методики та відповідні правила щодо виконання вимірювань, в умовах виробничої лабораторії або контрольно- технологічного підрозділу, з метою поточного контролю технологічних параметрів діючого виробництва:

складати карту технологічного контролю виробництва;

визначати види випробувань хімічних та фізичних властивостей матеріалів, типи та кількість зразків, а також необхідне обладнання;

визначати склад, фізичні та хімічні властивості сировини, напівпродуктів та готових виробів, а також
інших регламентованих технологічних параметрів виробництва тугоплавких неметалевих
і силікатних матеріалів;

виконувати статистичну обробку результатів
вимірювань та оцінювати їх достовірність.
V. ТЕХНІЧНА
5.1. Забезпечення виконання технологічного регламенту виробництва.
Використовуючи результати аналізу технічного стану технологічного обладнання та результатів контролю технологічних параметрів виробництва, в
умовах
лабораторії або контрольно-технологічного підрозділу, з метою
забезпечення виробництва якісної продукції:

виявляти причини відхилення фізичних
і хімічних властивостей напівпродуктів та готових виробів від показників, які передбачені нормативно-технологічною документацією;

розробляти комплекс організаційно- технологічних заходів, які б усували причини цих відхилень.
VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНА
6.1.
Організація
та
забезпечення
виробничої
діяльності зміни, дільниці, цеху.
Використовуючи основні закони економічних теорій, закони соціально-політичного та соціально- економічного розвитку, враховуючи основні положення державного та міжнародного права, психологію особистості та спілкування, відомі методи наукової організації праці, штатний розклад, норми виробітку, професійну підготовку працівників, в умовах діючого виробництва,
з

метою

забезпечення виконання виробничої програми:

застосовувати існуючі правові норми при організації роботи трудового колективу;

оцінювати психологічні якості людей і знаходити шляхи досягнення ділових домовленостей.

Здатності
випускника, що вимагаються, та система вмінь, що їх відображає
1. Оцінювання і прогнозування політичних, економічних, культурних,
соціальних подій та явищ.
1.1.
Використовуючи знання основних історичних фактів, дат, подій та імен
історичних діячів, вирішувати та обґрунтовувати свою позицію з питань, що стосуються ціннісного відношення до історичного минулого.
1.2.
Використовуючи знання найважливіших галузей та етапів розвитку гуманітарного і соціально- економічного знання, основних наукових шкіл, напрямків, концепцій, джерел гуманітарного знання, форм і типів культур, основних культурно-історичних центрів та регіонів світу, закономірностей їх функціонування
і розвитку,
історії культури

України, її місця у системі світової культури та цивілізації, аналізувати в загальних рисах основні економічні, соціально-політичні, культурні події у своїй країні та за її межами.
1.3.
Використовуючи знання методів соціологічного підходу до особи, основних закономірностей та форм регуляції соціальної поведінки, природи виникнення соціальних груп, видів
і наслідків соціальних процесів, типології, основних джерел виникнення та розвитку масових соціальних рухів, форм соціальної взаємодії, факторів соціального розвитку, типів і структур соціальних організацій, знаходити та використовувати соціально-економічну
і соціально-політичну
інформацію для орієнтування в основних поточних проблемах суспільного життя.
1.4.
Використовуючи знання державної повсякденної, ділової та технічної мови, грамотно використовувати її у своїй професійній діяльності і повсякденному житті.
2. Спілкування державною та, як найменш, однією з іноземних мов,
користування сучасними інформаційними технологіями.
2.1. Використовуючи знання лексичного мінімуму, а також граматичний мінімум однієї з іноземних мов, вести іноземною мовою бесіду-діалог загального характеру, користуватися правилами мовного етикету, перекладати тексти зі словником, складати анотації, реферати і ділові папери.
2.2. Використовуючи знання комп'ютерних методів збирання та обробки інформації, користуватися сучасними інформаційними технологіями (Internet та
інші).
3. Захист своїх прав на базі норм чинного
законодавства і демократичних принципів.
3.1. Використовуючи знання основ української правової системи та законодавства, організації і функціонування судових та інших правових і правоохоронних органів, правових та морально- етичних норм у сфері професійної діяльності, орієнтуватися в системі законодавства України, використовувати і складати нормативні та правові документи.
3.2. Використовуючи знання прав і свобод людини та громадянина, умов їх реалізації у різних сферах діяльності, вживати необхідні заходи по відновленню і захисту порушених прав.

4. Прийняття рішень і вибір стратегій діяльності з урахуванням
загальнолюдських цінностей та суспільних, державних, виробничих,
особистих інтересів
4.1. Використовуючи знання законодавчих актів та конкретних правових норм, робити аналіз та давати оцінку конкретним життєвим ситуаціям.
4.2.
Використовуючи знання умов формування особи,
її свобод, відповідальності за збереження життя, природи, культури, ролі та насильства в історії і людській поведінці, моральних зобов'язань людини по відношенню до інших і до самої себе, приймати рішення з урахуванням загальнолюдських цінностей та суспільних, державних, виробничих, особистих інтересів.
5. Активна участь у поліпшенні
стану
довкілля,
забезпеченні
здоров'я
людини,
якості
та
безпеки її життя і діяльності на підставі сталого розвитку людства.
5.1. Використовуючи знання ролі фізичної культури у розвитку людини, основ фізичної культури та здорового способу життя, системи збереження та зміцнення здоров'я, розвитку і вдосконалення психофізичних здібностей і якостей, використовувати фізкультурно-спортивну діяльність для досягнення своєї життєвої та професійної мети.
5.2.
Використовуючи знання співвідношень людини
і природи, суперечностей і криз існування людини в природі, що виникли в сучасну епоху технічного розвитку, екологічних принципів охорони природи
і раціонального природокористування, активно сприяти поліпшенню стану довкілля.

Вимоги
до Державної атестації випускників
Державну атестацію випускників здійснює
Державна екзаменаційна комісія.
Державна атестація за спеціальністю 8.091606 “Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів” Університету “Україна” передбачає:

захист дипломної роботи.
Дипломна
робота
обсягом 5 - 6 авторських аркушів (90 - 110 сторінок) виконується на основі інформаційних матеріалів, що стосуються конкретних підприємств, організацій, установ.
Структура: анотація; вступ; основна частина, що містить огляд літератури за темою та вибір напрямів досліджень, виклад загальної методики і методів досліджень, опис проведених теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз
і узагальнення результатів досліджень, висновки; перелік використаних джерел; додатки.

Робота, подана до захисту, супроводжується відгуком наукового керівника, відгуком рецензента та іншими відгуками про роботу за їх наявності.
Державна екзаменаційна комісія присвоює випускникам кваліфікацію “інженер
- технолог”.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка