Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону на засадах інноваційного розвитку
Pdf просмотр
Сторінка1/31
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД
ФУНКЦІОНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО
ПРОСТОРУ РЕГІОНУ НА ЗАСАДАХ
ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ
Науково-методичний вісник

№ 50
Друкується за рішенням науково-методичної ради комунального закладу
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
імені Василя Сухомлинського»
Кіровоград
2014

2
УДК 371
ББК 74. 212
М 54
Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону на засадах інноваційного розвитку. Науково-методичний вісник № 50. Кіровоград: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2014.
367 с.
У науково-методичному віснику пропонується аналіз діяльності дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів області протягом 2013-2014 н. р., подаються науково-методичні матеріали до 2014-
2015 навчального року та окреслюються напрями модернізації освіти у площині функціонування інформаційно-освітнього простору регіону на засадах
інноваційного розвитку.
Науково-методичні матеріали вісника адресовані районним (міським) методичним кабінетам (центрам), начальникам відділів (управлінь) освіти, керівникам районних (міських) методичних об'єднань, загальноосвітніх навчальних закладів, учителям, вихователям, практичним психологам.
Редакційна колегія:

Бик А.С. – кандидат педагогічних наук, доцент (заст. голови ред. колегії)
Величко С.П. доктор педагогічних наук, професор
Голодюк Л.С. кандидат педагогічних наук, доцент (голова ред. колегії)
Калініченко Н.А. – доктор педагогічних наук, професор
Кендюхова А.А. – кандидат педагогічних наук, доцент
Лушин П.В. – доктор психологічних наук, професор
Мельничук С.Г. – доктор педагогічних наук, професор
Нудний В.М. – секретар ред. колегії
Радул В.В. – доктор педагогічних наук, професор
Рецензенти:
Іванко А.Б. кандидат педагогічних наук
Буртовий С.В. – кандидат педагогічних наук
Гельбак А.М. кандидат психологічних наук
Укладач: Голодюк Л.С., Бик А.С.
Відповідальна за випуск – Корецька Л.В.
Відповідальність за зміст публікацій несуть їх автори
© КЗ «КОІППО», 2014

3
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ……………………………………………………………………. 6

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ:
ІННОВАЦІЇ ТА ДОСВІД

Корецька Л.В. Підсумки діяльності інституту в 2013 році……………………... 8
Калініченко Н.А. Творче використання спадщини педагогів-новаторів з проблеми управлінського менеджменту…………………………………………. 26
Половенко О.В. Критеріальний підхід до оцінювання районних методичних кабінетів як науково-методичних установ.………………………... 34

Трубіна В.Г. Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу.……………………………………………………………..... 50
Кірішко Л.М. Шляхи реалізації науково-пошукового проекту
«Кіровоградщина: історія та перспективи розвитку методичних служб»……... 60

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ЗАСОБИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

Злепко Д.Б., Кирилюк А.П. Моніторинг як інструмент вимірювання та управління якістю освіти на прикладі дослідження профільного навчання.……………………………………………………………. 66

МОДЕРНІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ, ЗМІСТУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТИ
НА ЗАСАДАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ
Кондратова В.В., Тіхонова Н.Г. Особливості організації навчально-виховного процесу з предметів початкової школи в контексті реалізації нового
Державного стандарту початкової загальної освіти.……………………………. 78
Сібіберт О.Є. Особливості викладання варіативного курсу «Риторика» в початкових класах.………………………………………………………………. 91
Мінич Г.В., Маранська І.А. Розвиток мовних компетентностей засобами конкурсних випробувань з української мови і літератури.……………………... 99
Коса І.Т., Задубняк Ю.А. Методичні рекомендації до змісту та організації навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах.…………... 109
Кравченко Ю.В., Черткова Н.С. Методичні аспекти вивчення історії в контексті компетентнісного навчання..……………………………………….. 120
Кондратова В.В., Черненко С.В., Шлєєнкова Т.М. Особливості організації навчально-виховного процесу з предметів освітньої галузі «Мистецтво» в контексті реалізації нових Державних стандартів..………………………….. 130
Литвин С.М. Мотивація пізнавальної діяльності учнів як умова підвищення ефективності навчально-виховного процесу.…………………….. 152
Ціперко Т.В. Трансформація шкільної хімічної освіти в рамках освітньої галузі «Природознавство» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.………………………………………………………………….. 157

4
Богданова О.П. Методичні рекомендації щодо формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках економіки.……………………………... 162
Коробов М.Г. Стан і шляхи підвищення якості викладання предметів
«Фізична культура» та «Захист Вітчизни» у загальноосвітніх навчальних закладах……………………………………………………………… 174
Желєзнова Т.П. Модернізація структури, змісту й організації роботи з питань викладання предмета «Основи здоров’я» у загальноосвітніх навчальних закладах області (2014-2015 навчальний рік).……………………. 189
ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ:
ІННОВАЦІЙНІ ВИМІРИ
Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П., Олійник Н.М. Розвиток творчого потенціалу педагогів дошкільних навчальних закладів в системі методичної роботи.………………………………………………......... 207
Скуренко С.Л. Проблеми та шляхи взаємодії батьків і педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.………………………………… 216
Ревнивцева О.В. Інноваційна парадигма сучасного уроку світової літератури.………………………………………………………………. 221
Вареха А.Г. Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми.……………………………………………… 225
Марченко І.А. Вплив здоров’язберігаючих технологій на розвиток життєвих компетентностей учнів.………………………………………………. 236

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ
ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА


Міцай Ю.В., Пляка С.М. Реалізація обласної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді: науково-методичний аспект.…………………………………………………….. 244
Гайда Л.А. Про діяльність гуртків туристсько-краєзнавчого профілю у позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах
Кіровоградщини.………………………………………………………………….. 253

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Балютіна К.М. Методичні рекомендації щодо складання індивідуальної програми розвитку учня із затримкою психічного розвитку.…………………. 263
Губарєва Н.В. Особливості методичної роботи вчителя початкових класів з аутичними дітьми.………………………………………………………. 266
Войтко В.В. Короткий дефектологічний словник.……………………………... 274

5
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВ’ЯЗАННЯ АКТУАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ПРОБЛЕМ:
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Голодюк Л.С. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» як засіб розвитку професійної педагогічної компетентності.……………………………………...
288
Всеукраїнський конкурс «Учитель року 2014»: результати обласного та заключного турів.………………………………………………………………… 295
Хлань Л.М. Майстри педагогічної праці.………………………………………. 302
Ткаченко Л.А. Інформаційна компетентність як засіб організації якісного навчально-виховного процесу під час викладання математики
(з досвіду роботи)………………………………………………………………… 323
Литвиненко О.В. Ефективні методи роботи творчої групи вчителів
інформатики……………………………………………………………………… 337
Коц Л.М. Формування навчально-дослідницьких умінь у дітей шкільного віку…………………………………………………………… 343

СУЧАСНА БІБЛІОТЕКА В ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОМУ
СЕРЕДОВИЩІ НАЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Дяченко Н.І. Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі начального закладу: реалії та перспективи.……………………………………. 3506
ПЕРЕДМОВА
Цьогоріч виходить у світ п’ятдесятий номер науково-методичного вісника. Переглядаючи попередні випуски, бачиш, на скільки видозмінився даний збірник.
Перший номер був надрукований у 1995 році, складався із шести частин та мав загальну назву «Методичний вісник – 95». На тридцяти шести сторінках першої частини були розміщені нормативні документи Міністерства освіти
України: Про навчальні плани загальноосвітніх навчально-виховних закладів на
1995/96 навчальний рік; Базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи на 1994/95 навчальний рік з українською мовою навчання; Базовий навчальний план середньої загальноосвітньої школи на 1994/95 навчальний рік з російською мовою навчання; Наказ Міністерства освіти України «Про введення в дію Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад»; Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад;
Інструкція про порядок доставки, комплектування та облік навчальної літератури; Перелік підручників і навчальних посібників, які будуть використовуватися у загальноосвітніх школах України в 1995/96 навчальному році; Про навчальні програми на 1995/96 навчальний рік для середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів України. Матеріали були укладені на допомогу працівникам відділів освіти, методкабінетів, керівникам шкіл, дошкільних установ, учителям і вихователям у підготовці до нового навчального року. Першими, хто упорядкував дані матеріали, були:
М.А. Яровий (відповідальний за випуск, директор обласного інституту удосконалення вчителів), Л.Ф. Одорожа (укладач випуску, заступник директора обласного
інституту удосконалення вчителів),
А.М. Пустовойт та
Н.І. Романовська (редактори випуску, завідувачі навчально-методичними кабінетами обласного інституту удосконалення вчителів).
Друга частина «Методичний вісник – 95» була тематичною.
Упорядковані матеріали керівників структурних підрозділів інституту розкривали тему «Новому навчальному року науково-методичне забезпечення» яка охоплювала кілька напрямів, що стосувалися таких питань: рекомендації щодо проведення серпневих конференцій; аналіз матеріалів стану викладання шкільних курсів; особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; управлінська діяльність керівників шкіл.
Всі останні частини даного видання у 1995 році мали вузьку спрямованість і розкривали шляхи удосконалення процесу підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Наприклад, у третій частині випуску завідуючий кафедрою германських мов Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. В.К. Винниченка, професор Д.А. Євгененко та завідуюча навчально-методичним кабінетом іноземних мов обласного
інституту удосконалення вчителів О.М. Наумець висвітлювали тему
«Орієнтовні завдання для самоосвіти та визначення рівня фахової майстерності вчителів іноземної мови».
У подальші роки дана структура «Методичного вісника» зберігалася.
Працівниками інституту висвітлювалися різні освітянські питання. Так у

7 виданні «Методичний вісник – 96» № 7 на допомогу студентам педагогічних
інститутів, класним керівникам та вчителям усіх типів шкіл була розкрита тема
«Національно-духовне відродження в педагогічній спадщині Г. Ващенка та його значення для морального виховання молоді». У цьому ж році описаний досвід директора Кіровоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 21,
Василя Івановича Каюкова «Школа козацького виховання» (№ 9).
С.С. Савельєва та К.М. Балютіна були авторами матеріалів, розміщених у дев’ятому номері з теми «Уроки у «Зеленому класі» (методичні рекомендації з питань творчого використання ідей В.О. Сухомлинського на основі досвіду вчителів початкових класів Павлиської школи Онуфріївського району)».
Починаючи з 1999 року, «Методичний вісник», на сторінках якого подаються науково-методичні рекомендації щодо організації навчально- виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах області у наступному навчальному році, виходить один раз на рік. Видання друкується за рішенням науково-методичної ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя
Сухомлинського», і має найбільший тираж випуску 1000 примірників.
А з 2006 року «Методичний вісник» переходить у ранг «Науково- методичного вісника» з чітко окресленою загальною темою. Таким чином із 42 випуску, через зазначене видання, інститут окреслює перспективні напрями розвитку освіти регіону, що дозволяє забезпечувати формування інноваційних процесів в області. Тематика щорічного «Науково-методичного вісника» оновлюється. Так випуск № 42 у 2006 році вийшов під назвою «Науково- методичне забезпечення рівного доступу до якісної освіти в умовах її модернізації», № 47 «Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти», № 50 «Науково-методичний супровід функціонування інформаційно- освітнього простору регіону на засадах інноваційного розвитку». Особливістю останнього випуску є те, що він перший виходить як електронне видання.
Таким чином, матеріали, розміщені у 50 випуску будуть доступними для використання освітянами регіону та країни.
Підсумовуючи невеликий екскурс в історію створення «Методичного /
Науково-методичного вісника», звертаю увагу, що ідея упорядкування методичного супроводу організації навчально-виховного процесу у школі, і до сьогодні збереглася.
На початок 2014-2015 навчального року для педагогічних працівників області будуть доступні матеріали:
«Науково-методичний супровід функціонування інформаційно-освітнього простору регіону на засадах
інноваційного розвитку: науково-методичний вісник. № 50» з аналізом наявних та перспективних напрямів розвитку освіти; Методичні рекомендації щодо проведення серпневих конференцій «Серпневі конференції – 2014»; Методичні матеріали щодо організації і проведення Першого тематичного уроку під узагальненою темою «Формування ціннісних орієнтацій особистості як основа
її життєвої позиції та розвитку громадянського суспільства».
Щира подяка всім тим, хто долучався до упорядкування п’ятдесяти випусків «Методичного вісника» та «Науково-методичного вісника».

8

УПРАВЛІННЯ ОСВІТНЬОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ: ІННОВАЦІЇ ТА ДОСВІД

ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ В 2013 РОЦІ
Корецька Людмила Вікторівна,
директор комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», заслужений працівник освіти України

У 2013 році інститут працював на випереджувальний розвиток.
Новими його векторами є внесення змін у змістово-процесуальні аспекти
системи безперервного навчання педагогічних працівників та формування
єдиного інформаційно-навчального середовища регіональної освіти.
З огляду на це пріоритетними напрямами роботи інституту були: координація діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів; моніторинг якості знань, умінь, навичок учнів навчальних закладів; науково-методичний супровід реалізації державних і регіональних соціальних та освітніх програм, проектів; науково-методичний супровід упровадження нових Державних стандартів; інклюзивної освіти; організація та проведення науково-дослідної роботи; вивчення, узагальнення, пропаганда педагогічного досвіду; здійснення видавничої діяльності.
Конкретні завдання освітньо-виховної стратегії регіону з урахуванням концептуальних положень державних документів з питань вищої, дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти відображені у заходах із реалізації
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.
Результативність підвищення кваліфікації педагогічних працівників залежить від двох основних паралельних процесів у системі післядипломної педагогічної освіти, які пов’язані між собою – курсовий і міжкурсовий.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників протягом всього
професійного життя є ключовим елементом розвитку їх професіоналізму.
Враховуючи запити педагогічних працівників, а також забезпечуючи випереджувальний характер підвищення кваліфікації педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку, інститут провів упродовж 2013 року 101 курси підвищення кваліфікації (ПК).

9
Статистичні дані щодо участі педагогічних працівників області на курсах
підвищення кваліфікації 2013 року

Район/місто
П
Ф
%
1
Бобринецький
122
120
98,36
2
Вільшанський
63
63
100
3
Гайворонський
85
75
88,24
4
Голованівський
126
150
119
5
Добровеличківський
124
124
100
6
Долинський
127
135
106,3
7
Знам’янський
108
102
94,44
8
Кіровоградський
217
230
106
9
Компаніївський
71
78
109,9
10
Маловисківський
75
85
113,3
11
Новгородківський
88
90
102,3
12
Новоархангельський
68
67
98,53
13
Новомиргородський
138
139
100,7
14
Новоукраїнський
134
144
107,5
15
Олександрівський
77
58
75,32
16
Олександрійський
128
125
97,66
17
Онуфріївський
66
73
110,6
18
Петрівський
88
86
97,73
19
Світловодський
47
48
102,1
20
Ульяновський
90
97
107,8
21
Устинівський
22
28
127,3
22
м. Знам’янка
110
111
100,9
23
м. Олександрія
272
263
96,69
24
м. Світловодськ
106
119
112,3
25
м. Кіровоград
689
750
108,9
26
Інтернати
80
70
87,5
27
ПТНЗ
61
71
116,4
28
Обласні установи
40
54
135
29
Платні посл. (техн.)
65
79
121,5
30
Платні посл. (р-ни)

279

31
Інд плани (в т.ч.)

145

Всього:
3200
3635
113,6
Недовиконали план заїзду на курси:


П
Ф
%
Кількість
невиконання
1
Олександрівський
77
58
75,32
19
2
Інтернати
80
70
87,5
10
3
Гайворонський
85
75
88,24
10
4
Знам’янський
108
102
94,44
6
5
м. Олександрія
272
263
96,69
9

10
6
Олександрійський
128
125
97,66
3
7
Петрівський
88
86
97,73
2
8
Бобринецький
122
120
98,36
2
9
Новоархангельський
68
67
98,53
1

Невиконання плану заїзду за категоріями педпрацівників:
п/п
Категорія
п
ф
%
Кількість
заїздів
Кількість
невиконання
1
Керівники закладів освіти (директори,
заступники директорів з НВР)
27
26
96,3
1
1
2
Керівники гуртків суспільного напряму
26
25
96,15
1
1
3
Керівники гуртків науково-технічного
напряму
27
26
96,3
1
1
4
Учителі англійської мови, які викладають
предмет у початкових класах
27
25
92,59
1
2
5
Учителі хімії, які викладають біологію,
екологію, природознавство
27
26
96,3
1
1
6
Учителі біології
27
26
96,3
1
1
7
Учителі-дефектологи шкіл-інтернатів,
спеціальних шкіл, дитячих будинків
27
26
96,3
1
1
8
Вихователі-наставники, вихователі ГПД
гімназій, ліцеїв, колегіумів, навчально-
виховних комплексів; вихователі
гуртожитків
28
27
96,43
1
1
9
Завідувачі ДНЗ
52
51
98,08
1
1
Протягом року було проведено 16 інтегрованих курсів. Результативність участі в них педагогічних працівників була високою.
Діє і стає перспективною нова модель навчання – очно-дистанційна.
Порівняйте: у 2009 році очно-дистанційною формою навчання було охоплено
30 учителів інформатики, а у 2013 році – 943 педпрацівники різних категорій.
Кількість педагогів, охоплених
очно-дистанційною формою навчання
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2009
2010
2011
2012
2013
30
215
423
851
943


11
Однією з основних складових створеної в інституті цілісної системи
безперервної освіти педагогічних працівників є науково-методична робота.
Системна координація діяльності районних, міських методичних кабінетів, центрів, випереджувальне навчання працівників методичних служб, своєчасна та адресна кваліфікована допомога в розв’язанні актуальних проблем навчально-виховного процесу є запорукою рівного доступу освітян області до якісної післядипломної педагогічної освіти.
Спостерігалась динаміка збільшення кількості обласних заходів, що проводяться з використанням активних форм роботи.

У 2013 році в міжкурсовий період в інституті ефективно працювали:
7 обласних шкіл для завідувачів та методистів методичних кабінетів
(центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад, керівників закладів загальної середньої освіти, учителів хімії, біології, світової літератури та російської мови, практичних психологів та соціальних педагогів;
12 обласних творчих груп, які досліджують проблеми науково- методичного забезпечення модернізаційних змін (директори опорних закладів освіти з питань інноваційної діяльності, учителі початкових класів, музики, образотворчого мистецтва, художньої культури, географії, інформатики, української мови і літератури, педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів);
62 обласні семінари;
8 творчих лабораторій;
5 авторських творчих майстерень;
3 майстер-класи.
У 2013 році інститутом проведені: 1 міжнародна науково-методична конференція, 2 всеукраїнські науково-практичні конференції, 1 міжвузівська конференція, 2 інтернет-конференції, 3 науково-практичні конференції тощо.
Зокрема, це:
- міжнародна науково-методична конференція «Формування творчої особистості: діалог з В.О.Сухомлинським» (до 95-ї річниці від дня народження
В.О.Сухомлинського);
- всеукраїнський семінар завідувачів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад «Роль методичного кабінету (центру) у формуванні науково-методичного середовища в регіоні: критерії ефективності»;
- міжвузівська конференція керівників районних, міських методичних об’єднань учителів географії «Географічне краєзнавство як інформаційна складова шкільної географії»;
- всеукраїнські науково-педагогічні діалоги з проблеми «Впровадження
інноваційного освітнього проекту «Створення науково-методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь»;

12
- всеукраїнська науково-практична конференція «Науково-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи».
Статистичні дані щодо загальної кількості проведених обласних заходів та чисельності відвідування їх педагогічними працівниками області у період з
2009 по 2013 рік свідчать про збільшення інтересу педагогічних
працівників до підвищення кваліфікації у міжкурсовий період.
Рік
Кількість
проведених заходів
Загальна кількість
учасників
2009 р.
102
(у т.ч. 4 додаткових)

1858
2010 р.
110
(у т.ч.8 додаткових)

2487
2011 р.
131
(у т.ч. 4 додаткових)

2621
2012 р.
138
(у т.ч. 12 додаткових)

3073
2013 р.
119
(у т.ч.3 додаткових)
3134
В арсеналі науково-методичної роботи нашої установи з'явилися нові
активні форми роботи, зокрема: методичні студії; методичні сесії; клуби творчо працюючих педагогів; педагогічні олімпіади; фестивалі; огляди-конкурси.
Визначною подією в житті освітянської громади області став обласний ярмарок педагогічних ідей «Освітянські обрії Кіровоградщини», який об'єднав творчих педагогів. На ярмарку презентовано понад 200 робіт (управлінські, освітньо-виховні технології, програми, проекти, методичні розробки та виховні
ініціативи), авторами яких є окремі педагоги, педагогічні колективи освітніх закладів.
Одним із пріоритетних напрямів освітньої діяльності інституту є розробка психолого-педагогічного, навчально-методичного, науково-технічного та
інформаційного забезпечення системи післядипломної освіти в області та підвищення на цій основі якості навчання учнів загальноосвітніх закладів.
Важливою складовою діяльності нашої установи є
організація й
проведення науково-педагогічних експериментів.

На базі інституту проводяться 9 регіональних експериментів та 3
Всеукраїнські, а також реалізується 20 міжнародних, всеукраїнських та обласних проектів і програм.


13
Всеукраїнські експерименти:
№ з/п
Назва експерименту, проблема
Наукові керівники
1. Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально- виховний процес навчальних закладів.
Смовженко Тамара Степанівна, радник ректора
Університету банківської справи
Національного банку України (м. Київ), доктор економічних наук, професор;
Удод Олександр Андрійович, директор
Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, доктор історичних наук, професор.
2.
Навчання вчителів ефективного використання
інформаційно- комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі за програмою
«Intel® Навчання для майбутнього».
Науковий керівник - Морзе Н.В., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України.
3. Створення науково- методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь
Т.І. Чернецька, завідувач відділу
інформаційно-дидактичного моделювання
Національного центру «Мала академія наук
України», кандидат педагогічних наук, доцент.

Аналіз змісту та проміжних результатів експериментів свідчить стверджувати про їх високу організаційно-педагогічну значущість для підвищення якості як середньої загальної так і для післядипломної освіти.
Зокрема, широко запроваджуються в освітній простір регіону результати таких експериментів, як «Фахова культура уроку: компетентнісний підхід»,
«Формування пізнавальних інтересів учнів 3-7 класів у процесі підготовки та виконання ними завдань Всеукраїнського природничого інтерактивного конкурсу «Колосок», «Формування духовності особистості на засадах традиційних християнських цінностей в умовах закладу освіти нового типу»,
«Формування духовності особистості на засадах національних цінностей»,
«Розвиток творчості гімназистів шляхом упровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій», «Формування особистості на ідеалах лицарсько-козацького виховання та християнської етики», «Впровадження здоров'язберігаючих технологій у системі: родина-дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад».
У питанні впровадження сучасних Інтернет-технологій в освітній процес регіону, кафедрою ТІМСО проведений обласний методичний огляд-конкурс
«Проектування ІТ-контенту сучасного уроку» для вчителів-предметників. За результатами зазначеного конкурсу виданий науково-методичний посібник

14
«Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту», розроблені алгоритми ефективної взаємодії користувачів регіональної віртуальної спільноти вчителів
Кіровоградської області «Я-Вчитель».
З метою підвищення якості діяльності методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад та подальшого
їхнього інноваційного розвитку, як науково-методичних установ, розроблений і успішно реалізується науково-пошуковий проект «Кіровоградщина: історія та перспективи розвитку методичних служб».
Нашому інституту належить провідна роль у підготовці педагогів до
організації та проведення апробації навчальної літератури.

До апробації 28 підручників у Кіровоградській області залучено
120 загальноосвітніх навчальних закладів, 681 учитель-методист, майже 6 тисяч учнів та 4 тисячі батьків.
У контексті реалізації мети та завдань підвищення кваліфікації
педагогічних працівників регіону інститут співпрацює з різноманітними
Міжнародними фондами, є ініціатором й організатором міжнародних
цільових обмінів, учасником багатьох Міжнародних освітніх програм та
проектів, зокрема: українсько-канадського проекту «Інклюзивна освіта для дітей з особливими освітніми потребами в Україні», «Intel
®
Шлях до успіху»,
«Microsoft: Партнерство у навчанні», «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС», Міжнародні моніторингові програми дослідження: PIZA,
PIRLS, TIMSS, Міжнародний проект з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер». Особливо плідно у 2013 році інститут співпрацював з
Корпусом Миру США в Україні, Посольством США в Україні, Британською
Радою, представництвом ПРООН в Україні, «Міжнародним Альянсом з
ВІЛ/СНІД в Україні «Альянс», Міжнародним жіночим правозахисним центром
«Ла Страда Україна» та іншими, що значно збагачує освітній простір регіону.


Ураховуючи сучасні тенденції щодо
удосконалення професійної
компетентності, розвитку управлінського потенціалу керівників
загальноосвітніх закладів у системі післядипломної освіти
модернізовано систему підвищення кваліфікації керівних кадрів області, що дало змогу забезпечити не лише адміністративно управлінську підготовку директорів та заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи, але й врахувати фахову спеціалізацію керівників як учителів-предметників. Були організовані і проведені курси:
- керівників закладів освіти, які викладають математику, фізику,
інформатику з проблеми «Стратегія управління закладом освіти в умовах формування інформаційного суспільства. Запровадження інформаційно- комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управління закладом освіти»;

15
- заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи з проблеми
«Формування системи науково-методичної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі»;
- керівників закладів освіти з проблеми «Управління розвитком творчості учасників навчально-виховного процесу. Контрольно-аналітична функція керівника»;
- новопризначених керівників шкіл та резерву на посаду з проблеми
«Ефективне управління сучасною школою та прогнозування її розвитку».
Керівники навчальних закладів підвищували рівень управлінської компетентності у міжкурсовий період завдяки: школі управлінської майстерності з проблеми «Традиції та інновації в діяльності загальноосвітнього навчального закладу» (на базі Новгородківського
НВК); творчій лабораторії керівників опорних шкіл з проблеми «Творча трансформація ідей В.О. Сухомлинського у практичну діяльність керівника навчального закладу» (на базі Созонівської ЗШ І-ІІІ ст. Кіровоградського району, Недогарського навчально-виховного комплексу (загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад) Олександрійської районної ради);
творчій лабораторії заступників директорів шкіл з проблеми «Сучасні підходи до організації методичної роботи» (КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського», Бобринецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5
ім. П.П.Шумилова Бобринецької районної ради).
На сьогоднішній день актуальною проблемою є
науково-методичне
забезпечення доступу до дошкільної освіти.
На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 22.05.2012 р. № 615 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)», від 21.05. 2012 р. № 604 «Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та з метою створення необхідних умов для забезпечення дітям обов’язкової дошкільної освіти, кафедрою дошкільної та початкової освіти реалізуються розроблені заходи, якими передбачено підготовку педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів до роботи за новою Програмою шляхом:

підвищення кваліфікації на курсах (у 2013 році удосконалювали фахову компетентність 468 педагогів ДНЗ).
Кафедрою дошкільної та початкової освіти в плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів уведено спецкурс «Особливості запровадження Базового компонента дошкільної освіти в Україні»;

активної участі в методичних заходах, зокрема в таких:
обласному постійно діючому семінарі для спеціалістів відділів, управлінь освіти; методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь

16 освіти райдержадміністрацій, міських рад, які відповідають за дошкільну освіту, з проблеми «Використання ІКТ у навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу»» (травень 2013 рік);
творчій групі для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів з проблеми «Психолого-педагогічні аспекти соціалізації дошкільника в суспільстві»;
обласній творчій лабораторії для вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів початкових класів, образотворчого та музичного мистецтва з проблеми «Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»;
обласній творчій лабораторії для педагогічних працівників ДНЗ
«Упровадження ідей національного виховання Софії Русової в практику роботи сучасного дошкільного закладу» (Гагаріна Н.П., листопад, 2013 рік);
обласній творчій лабораторії для вихователів дошкільних закладів, учителів початкових класів, образотворчого та музичного мистецтва з проблеми «Педагогічні умови розвитку творчих здібностей дітей дошкільного та молодшого шкільного віку».
Науково-педагогічними працівниками кафедри розроблені: навчально-методичний посібник «Планування навчально-виховної роботи з музичного розвитку дітей дошкільного віку» (упоряд. Н.П. Гагаріна); методичні рекомендації щодо планування навчально-виховної роботи в дошкільних навчальних закладах (Тарапака Н.В., Гагаріна Н.П.); методичний посібник «Виховуємо ціннісне ставлення до людини»
(Третяк О.П.); методичний посібник «Подорож у світ навчальних оповідань Василя
Сухомлинського» (Третяк О.П.).
Особлива увага зверталась на науково-методичний супровід
переддошкільної освіти та потребу у вивченні основ перинатальної
педагогіки.
Ураховуючи актуальність даного питання, кафедрою ДПО розроблена система методичної роботи щодо реалізації завдань перинатальної педагогіки. З
ініціативи та під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри на базі ДНЗ № 68 м. Кіровоград розроблений та реалізується освітній проект
«Школа щасливого материнства», мета якого допомогти жінкам набути досвіду та крок за кроком ознайомити їх із усіма етапами материнства.
У навчально-тематичні плани курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів уведено ряд лекцій:
-
«Вплив особливостей протікання перинатального періоду розвитку на соціалізацію, адаптацію та розвиток особистості» (Третяк О.П., старший викладач кафедри ДПО);
-
«Психологічна готовність до батьківства» (Войтко В.В., старший викладач кафедри ППКО);

17
-
«Технології виховання новонароджених та немовлят»
(Скуренко С.Л., методист кафедри ДПО).
На сайті кафедри в розділі «Сторінка для батьків» розміщується матеріал на допомогу майбутнім батькам, зокрема «Короткий огляд сучасних технологій перинатального виховання».
Як результат, в освітній процес дошкільних навчальних закладів активно впроваджуються сучасні технології: психолого-педагогічне проектування, інтегроване особистісно-орієнтоване навчання та виховання дітей дошкільного віку, теорія розвитку винахідницьких завдань, робота та спілкування в інтернет-спільноті «Партнерство в навчанні».

Інститут забезпечує
науково-методичний
супровід
реалізації
Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного
стандарту базової і повної загальної середньої освіти.
Такий супровід здійснюється шляхом оперативного внесення змін до змісту післядипломної педагогічної освіти, організації роботи творчих груп учителів та вихователів, проведення тематичних «круглих столів», тренінгів, майстер-класів, цільових методичних декад на базі районних та міських методичних кабінетів, презентацій педагогічного досвіду, сучасних засобів навчання, продуктивних освітніх новацій і технологій, нових програм, навчальних курсів, посібників, у тому числі щодо реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти.
Визначальним показником якості цієї роботи є підготовка й
публікація конкретних методичних рекомендацій для вчителів, вихователів, керівників закладів освіти щодо організації та особливостей вивчення в наступному навчальному році предметів загальноосвітнього циклу, здійснення виховної роботи, психологічного супроводу освітнього процесу.
Науково-методичне забезпечення
92
371
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1994-2003 2004-2013
9 41 39 20 25
2010-2013 роки
Посібник для
учнів
Навчально-
методичний
посібник
Методичні
рекомендації
Науково-
методичні
видання
Інформаційно-
аналітичні
матеріали

18
Особливе значення колектив інституту надає якісному науково-
методичному забезпеченню виконання обласних освітніх програм, зокрема таких як: «Обласна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2011 – 2015 роки», «Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року», «Обласна цільова соціальна програма підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року», «Обласна цільова програма впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів
інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до
2015 року», «Обласна програма «Освітній округ», «Обласна програма реформування інтернатних закладів на період до 2015 року» та інших.
Стали традиційними тематичні дискусії, захисти інноваційних освітніх проектів, огляди-конкурси соціально-педагогічних моделей «Освітній округ»,
«Школа сприяння здоров’ю», «Оптимальне освітнє середовище для випереджувального навчання педагогів ІКТ», проведення семінарів- практикумів «Учитель в он-лайні», майстер-класів для фасилітаторів
Міжнародної програми «Intel
®
Шлях до успіху», відкритих інтернет- конференцій педагогічних працівників тощо.
Такий підхід до вирішення освітніх проблем дозволяє формувати єдиний освітній простір та якісне науково-методичне середовище, системоутворювальним чинником яких є мобільне адміністрування та наповнення сайту
інституту.
Тільки
у
2013 році
зафіксовано
213000 відвідувачів сайту (за статистикою системи «My Counter»).
В умовах становлення і розвитку високотехнологічного інформаційного суспільства постає необхідність у стовідсотковому впровадженні в навчально- виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно- комунікаційних технологій.
Для педагогів області працівниками інституту розроблено та запропоновано до навчання оригінальні курси за вибором: «Основи візуального програмування», «Основи веб-дизайну», «Основи комп'ютерної графіки»,
«Основи комп'ютерної безпеки» та багато інших.
У 2013 році пройшли навчання:
Назва курсу
Кількість осіб
Основи Інтернет
365
Основи комп’ютерної графіки
35
Основи комп’ютерних презентацій
30
Інформаційний працівник
10
Учителі в он-лайні
32
Комп’ютерний супровід курсу математики
85
Он-лайнові технології у роботі керівника загальноосвітнього навчального закладу
17
Основи інформаційно-комунікаційних технологій 230

19
Важливий
напрямок
роботи

науково-методичне
забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми.
Науково-педагогічний колектив інституту продовжував дослідження в напрямку «Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми». Зокрема, проводились проблемні курси, обласні семінари, тренінги з актуальних питань організації науково-методичної роботи з педагогами, які працюють з обдарованими дітьми.
Розпочато вивчення, узагальнення, упровадження педагогічного досвіду центру методичної та соціально-психологічної служби управління освіти
Кіровоградської міської ради (далі ЦМСПС) з проблеми «Система роботи з організації і проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад» (термін вивчення: 2013 – 2016 рр.).
Аналіз наказів відділів, управлінь освіти про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в районах і містах області свідчить про те, що в порівнянні з 2012 роком розширено мережу обласних постійно діючих методичних формувань: шкіл педагогічної майстерності, окружних заочних шкіл, творчих лабораторій, майстер-класів, які досліджують питання науково- методичного забезпечення підготовки вчителя до роботи з обдарованими дітьми (діаграма 1).


Діаграма 1. Динаміка розвитку мережі обласних методичних
формувань
Спільна робота з відділами, управліннями освіти, методичними кабінетами, навчальними закладами сприяла масовій участі шкільної молоді в конкурсах, змаганнях, різного роду інтелектуальних турнірах. Особливою популярністю в учнів користуються міжнародний математичний конкурс

20
«Кенгуру», природничий «Колосок», фізичний «Левеня», історичний
«Лелека», народознавча гра «Соняшник».
Один із провідних напрямків роботи – підтримка і науково-
методичне забезпечення розвитку позашкільної освіти.

Проведені курси підвищення кваліфікації:
«Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів» (керівники, методисти позашкільних
навчальних закладів);
«Науково-методичне забезпечення профільного навчання у навчально- виховному процесі позашкільного закладу» (керівники гуртків суспільного
напряму);
«Розвиток творчих здібностей учнів засобами декоративно-прикладного мистецтва» (керівники гуртків декоративно-прикладного мистецтва);
«Розвиток творчих здібностей учнів у технічних гуртках позашкільних навчальних закладів» (керівники гуртків науково-технічного напряму);
«Розвиток творчих здібностей учнів» (керівники гуртків шкіл,
позашкільних закладів).
Слід зазначити, що у порівнянні з минулими роками зросла кількість слухачів курсів. Зокрема, якщо у 2009 році підвищили рівень професійної компетентності 58 керівників гуртків, то у 2013 їх кількість становила 144.

Організовано та проведено обласні заходи:
- постійно діючий семінар спеціалістів відділів, управлінь освіти, методистів методичних кабінетів (центрів) відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій, міських рад з питань виховної роботи та позашкільної освіти з проблеми «Сучасні підходи до організації виховної роботи в регіоні»;
-постійно діючий семінар директорів позашкільних навчальних закладів
із проблеми «Особистісно зорієнтована система розвитку творчих обдарувань школярів»;
- ІІ обласні пам’яткознавчі студії імені Євгенії Чабаненко для керівників краєзнавчих гуртків з проблеми «Пам’ятки науки і техніки Кіровоградщини: дослідження та використання у навчально-виховному процесі»;
-
науково-практичний семінар керівників гуртків декоративно- прикладного мистецтва з проблеми «Навчально-методичне забезпечення діяльності творчих груп керівників гуртків декоративно-прикладного мистецтва»;
- постійно діючий семінар методистів позашкільних навчальних закладів
із проблеми «Здоров’язбережувальний потенціал позашкільної освіти»;
- постійно діючий семінар керівників євроклубів з проблеми
«Формування ціннісних орієнтацій учнів в умовах євроклубу».

Розроблено концепцію та зміст регіонально-культурологічного
проекту «Кіровоградщина – Кобзареві», присвяченого 200-річчю

21
Тараса Шевченка. Відповідна рубрика та матеріали проекту представлено на сайті КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського».

Розроблено
навчальну
програму
з
позашкільної
освіти
«Кіровоградщина. Історія рідного краю» (укладач Л.А. Гайда; 7-11 класи);

Здійснено науково-методичний супровід:
обласного етапу Всеукраїнського конкурсу веб-сайтів позашкільних навчальних закладів; обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості» у номінації «Керівник гуртка – 2013».
Особлива увага була приділена науково-методичному
забезпеченню впровадження інклюзивного навчання.
Зокрема, науково-методичною лабораторію з інклюзивного та
інтегрованого навчання у 2013 році організовано та проведено 5 курсів
підвищення кваліфікації для вчителів, які працюють з учнями з особливими освітніми потребами, з проблем:
«Формування й розвиток соціальної компетентності дітей та молоді як компонент сучасного виховного простору»;
«Науково-методичне забезпечення формування ключових компетентностей в учнів з порушеннями психофізичного розвитку»,
«Інноваційні підходи до організації навчально-виховного процесу в контексті освітніх трансформацій»;
«Сучасні підходи до формування ключових компетентностей в учнів з особливими освітніми потребами»;
«Психолого-педагогічні аспекти професійного самовдосконалення вчителя-логопеда».
Для педпрацівників було проведено низку обласних заходів: навчально-методичний семінар «Формування базових компетентностей в учнів, які навчаються за індивідуальною формою»; науково-практична конференція
«Організаційно-методичні засади реалізації державної політики щодо впровадження інклюзивного та
інтегрованого навчання»; науково-практичний семінар
«Науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу в умовах оптимізації спеціальної освіти».
Колектив науково-методичної лабораторії з
інклюзивного та
інтегрованого навчання також брав активну участь у розробці пропозицій:
- на виконання рішення колегії МОНМС України від 01.03.2013 р. «Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії і перспективи»;
- до парламентських слухань з проблеми «Доступність та якість середньої освіти: стан і шляхи поліпшення».


22
Важлива роль відводиться вивченню, узагальненню і поширенню
педагогічного досвіду.
Відповідно до перспективного плану завершено вивчення та узагальнення досвіду роботи 21 об’єкта. З них: відділ освіти -1, районний методичний кабінет – 2, педагогічний колектив – 7, керівник навчального закладу – 2, учитель - 9, вихователь – 1, психолог – 1.
У системі моделювання, вивчення, узагальнення, поширення і впровадження ПД особлива роль відводиться опорним школам. З метою удосконалення діяльності базових навчальних закладів, як центрів безперервного навчання педагогів, у міжкурсовий період розроблене обласне
«Положення про обласний базовий навчальний заклад».
Вивчення, узагальнення і поширення
педагогічного досвіду
1 2
7 2
9 1
1
Відділи освіти
РМК
Пед.колектив
Керівники НЗ
Вчителі
Вихователі
Психологи

У центрі уваги колективу – пропаганда ідей видатного педагога-
земляка. Інститут є справжньою науковою лабораторією з творчого
освоєння ідей В.О. Сухомлинського.
Варто розглянути створену систему, яка включає:

проблемні курси;

постійно діючі семінари директорів опорних шкіл; творчі групи;

творчі лабораторії;

школи педагогічного досвіду;

щорічні науково-практичні конференції та педагогічні читання;

23

тематичні педагогічні виставки, творчі портрети лауреатів обласної педагогічної премії імені Василя Сухомлинського;

творчі звіти опорних навчальних закладів з питань вивчення і впровадження ідей В.О. Сухомлинського;

місячники, декади, тижні В.О. Сухомлинського;

методичні естафети, тематичні педагогічні виставки «Педагогічні ідеї
В.О. Сухомлинського в освіті сьогодення»;

клуби молодих учителів «Ми – сухомлиністи»;

клуби старшокласників «З поглядом у майбутнє», «Юний сухомлиніст»;

започаткована серія видань
«Ідеї
В.О.
Сухомлинського на
Кіровоградщині».
З метою забезпечення якісного науково-методичного супроводу діяльності методичних кабінетів (центрів) в інституті створена ефективна
система керівництва та координації якості й результативності їх роботи.

Відповідно до річного плану здійснено 66


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал