Навчальний посібник Дніпропетровськ арт-прес 2009 (075. 3) Ббк 86. 372я72 К89Pdf просмотр
Сторінка1/13
Дата конвертації02.01.2017
Розмір3.04 Kb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Книга присвячуеться світлій пам’яті
архімандрита
Авеля (Македонова)

Б. М. Кузик ЛІ. Литвин
Благовіст
Православна етика
Навчальний посібник
Дніпропетровськ
АРТ-ПРЕС
2009

УДК 281.9 (075.3)
ББК 86.372я72
К89
Рекомендовано вченою радою Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка протокол № 10 від 27 квітня 2009 року)
Рецензенти:
д-р філол. наук, проф., академік АН ВШ України, ректор Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Г. Д. Клочек;
д-р пед. наук, проф., завідувач кафедри педагогіки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ВВ. Радул;
канд. богословських наук, протоієрей, благочинний православних церков Смілянського району, настоятель Свято-Покровського храму міста Сміла Черкаської області П. С. Дмитрук.
За благословенням Високопреосвященного Софронія,
архієпископа Черкаського і Канівського
Кузик Б. М, Литвин ЛІК Благовіст. Православна етика :
[навч. посіб.] / Б. М. Кузик, ЛІ. Литвин. – Д. : АРТ-ПРЕС, 2009. – 304 с. + вкл.
ISBN Благовіст – продовження курсу Джерело вічності. Основи православної культури для учнів го класу допоможе тим, хто отримує базову загальну середню освіту, спрямувати свої дії в сучасному суспільстві у відповідності з морально- етичними засадами православної етики. Книга допоможе осмислити вкрай необхідні моральні цінності, такі як Добро, Любов, інші православні чесноти.
Даний посібник слугуватиме добрій справі – повертатиме громадян довіри і буде цікавим учням, педагогам, викладачам недільних шкіл, керівникам гуртків, батькам, широкому колу читачів.
УДК 281.9 (075.3)
ББК 86.372я72
Автори висловлюють щиру подяку Кіровоградському державному педа-
гогічному університету, особисто Г. Д. Клочеку, ВВ. Радулу, О. К. Кравченку,
О. К. Горшкову, О. О. Міненко, В. А. Ігнатьєву, А. М. Несен, А. О. Павловській,
С. П. Лушпай, Л. Д. Брайко, К. П. Невмержицькій за допомогу у підготовці
посібника.
Просимо всіх читачів з повагою ставитися до цієї книжки, яка містить
святі зображення, християнську символіку й цитати зі Святого Письма.
На обкладинці: архімандрит Авель (Македонов)
На форзацах: Мотронинський Свято-Троїцький жіночий монастир Б. М. Кузик, ЛІ. Литвин, 2009
© О. К. Горшков, комп’ютерний дизайн, 2009
© АРТ-ПРЕС, технічне оформлення, 2009
ISBN 978-966-348-184-5

5
Людина починається з добра,
Із ласки і великої любові,
Із батьківської хати і двора,
З поваги, що звучить у кожнім слові.
Людина починається з добра,
З уміння співчувати, захистити.
Це зрозуміти всім давно пора,
Бо ми прийшли у світ добро творити.
Людина починається з добра,
Із світла, що серця переповняє.
Ця істина, як світ, така стара,
А й досі на добро нас надихає.
Л. Забашта

Вступ. Предмет ПраВослаВної етики
Ш
ановні дев’ятикласники!
Предмет Православна етика є продовженням вивчення в школі предмета Етика, з яким знайомились у 5-6 класах, та факультативного курсу Основи православної культури, з яким ви познайомились у 7-8 класах. Він спрямований на формування християнських моральних цінностей, а отже, на виховання духовної особистості, чесного працівника, громадянина, справжнього патріота своєї держави – України.
Православна етика в своїй глибинній суті ґрунтується на Божественному Одкровенні для людини. Творець світу і людини через Біблію передав людству систему побудови міжособистісних стосунків для забезпечення щасливого

БлАговіст
6
і гармонійного життя на землі. Саме тому православна етика є найдосконалішою з усіх відомих етичних систем, що не лише регулює наші відносини тут, на землі, ай готує людину до життя вічного. Душа людини вступає вжиття ніби ущербною, порочною, з потребою моральної досконалості. Світло справжніх цінностей, світло ідеалу дає кожній душі шлях морального вдоско- налення.
Метою предмета Православна етика є формування розуміння місця й ролі релігії та релігійної думки в історії й сьогоденні, їхнього внеску в культуру. Завданням курсує долучення учнівської молоді до православних цінностей як надзвичайно важливих у підготовці до життя в умовах
Каплиця на честь священномучениці
Параскеви, село Головківка
православної культури, а також допомога кожному в життєвому самовизначенні, у вдумливому й критичному пошуку власного сенсу життя.
Вивчаючи Православну етику, ви зрозумієте значення і роль людських чеснот, що лежать в основі християнської моралі, та усвідомите поняття гріха, що є злом.
На заняттях ви детальніше дізнаєтесь про християнство, Старий та Новий Завіти, десять Божих заповідей. Вам розкриється процес духовно-морального становлення людини та її ролі в сучасному світі. Ви матимете можливість знову й знову переконатись утому, що християнські моральні цінності не втратили своєї актуальності й продовжують бути головним мірилом, оцінкою вчинків сучасних людей і всього суспільства. Вони є найбільшим духовним скарбом, надбанням людства, невід’ємною складовою частиною багатовікової української національної культури. Тому, не дивлячись на віросповідання, представникам різних релігійних конфесій буде цікаво по-новому поринути до скарбниць світового вступ. Предмет православної етики

БлАговіст
8
Православ’я, почерпнути з них все те добре і хороше, що довело свою неперехідну вартість упродовж багатьох століть існування українського етносу.
У різних країнах світу в школах вивчається етика, але має різні назви у Бельгії, Греції, Іспанії, Фінляндії – релігія у Данії – навчання християнської моралі в Австрії, Норвегії,
– основи релігії у Швеції, Ісландії – релігійне навчання у Португалії, Великобританії, Німеччині – релігійне виховання у Люксембурзі – релігія та етика. Президент, Міністерство освіти та науки України розуміють важливість духовних цінностей ужитті кожної людини і особливо молодого покоління, що буде плекати майбутнє держави, керуючись чеснотами християнської моралі. Таку преамбулі Конституції України вказано про відповідальність громадян перед Богом. У Державній національній програмі Освіта зазначено, що завданням держави є відтворення й трансляція культури і духовності, аз року в школах України вже вивчається курс Християнська етика».
Пріоритетним напрямком виховання в Україні визнано забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного краю. Процес відродження незалежної демократичної України з її прагненнями ввійти повноправним членом у світову цивілізацію передбачає втілення в суспільне та індивідуальне життя цивілізованих принципів

9
життєустрою на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому метою освітнього процесу є не тільки надання певного об’єму знань з різних предметів, алей формування всебічно розвиненої і морально зрілої особистості, готової зустрітися з викликами сучасного життя. Стаючи повноправним членом глобалізованого світового суспільства, молода людина неповинна втратити свою індивідуальність, глибоке відчуття єдності з українським народом, повагу до його духовних, моральних і культурних надбань. Незалежно від своєї особистої національної і релігійної належності та світогляду, кожен повинен отримати можливість дізнатися про духовне коріння української нації, про моральні та релігійні традиції інших національностей, які складають єдиний народ України. Це сприятиме взаємному порозумінню, консолідації українського народу, виробленню поваги до кожного, втому числі й до тих, хто має погляди, відмінні від власних.
В основі Православної етики лежить любов до ближнього, незалежно від статі, кольору шкіри, релігії, навіть до ворогів. В якій ще концепції чи етичній системі проголошуються такі високі моральні цінності й принципи, як в християнстві,
Православ’ї? Православна Церква впродовж тисячолітньої історії України, незважаючи на несприятливі обставини, плідно діяла з метою просвіти народу, створювала шедеври духовної культури, закладала систему ефективної в свій час народної освіти. Результати цієї діяльності вступ. Предмет православної етики

БлАговіст
і в наш час вражають своєю величчю і довершеністю храми та іконопис Київської Русі, літописи і натхненна духовна література, Острозька Біблія (друкована книга
XVI–XVII сторіч, Києво-Могилянська академія і висока грамотність українського народу, перлини духовної поезії і народний епос, що коріниться в християнській доброчесності, монастирські шпиталі і притулки для сиріт, нарешті, висока християнська моральність народу – ось далеко неповний перелік тих явищ в історії України, які є результатом діяльності православної Церкви і взірцем для нас.
Пам’ятаймо, православне виховання є більшим добром, ніж усе інше добро світу Запитання для повторення:
1.
Чи існує різниця між поняттями етика й православна етика Чим одне доповнює інше?
2.
Як на вашу думку, чи має місце православна етика у формуванні світогляду сучасного школяра?
3.
У чому полягає унікальність шкільного курсу

«Православної етики»?
4.
Назвіть шедеври високої культури українського народу Опрацюйте нормативно-правову базу України,

яка обґрунтовує необхідність вивчення курсу

«Християнської етики. Як на вашу думку, чи

може ця існуюча система задовольнити потреби

у вихованні сучасної молоді?

11
додатки:
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ
Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.
Витяги, що стосуються питань свободи світогляду і
віросповідання, діяльності церкви і релігійних організацій
РОЗДІЛ I
Загальні засади
Стаття 11. Держава сприяє консолідації та розвиткові української нації, її історичної свідомості, традицій і культури, а також розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.
РОЗДІЛ II
Права, свободи та обов’язки людини і громадянина
Стаття 24. Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, замовними або іншими ознаками.
Стаття 35. Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність. Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах додатки

БлАговіст
12
охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту праві свобод інших людей.
Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов’язкова.
Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою.
Стаття 37. Створення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання направа і свободи людини, здоров’я населення, забороняються.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 279
від 21 березня 2002 року
ПРО НЕВІДКЛАДНІ ЗАХОДИ ЩОДО ОСТАТОЧНОГО
ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ
ТОТАЛІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ КОЛИШНЬОГО СОЮЗУ РСР
СТОСОВНО РЕЛІГІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ
ПРАВ ЦЕРКОВ І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
З метою остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР щодо релігії, забезпечення відновлення порушеної справедливості, захисту праві законних інтересів релігійних організацій, дальшо-
го процесу їх морально-політичної реабілітації, поліпшення відносин взаємної релігійної і світоглядної терпимості, створення сприятливих умов для утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності постановляю:
Міністерству освіти і науки України, Державному комітету України у справах релігій разом з Академією педагогічних наук України за участю церков і релігійних організацій розробити пропозиції щодо впровадження духовно-моральних цінностей у навчально-виховний процес та подати їх у встановленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.
РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
від 27 вересня 2002 р. № 564-р
ПРО ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН НЕВІДКЛАДНИХ
ЗАХОДІВ ЩОДО ОСТАТОЧНОГО ПОДОЛАННЯ
НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ПОЛІТИКИ
КОЛИШНЬОГО СОЮЗУ РСР СТОСОВНО РЕЛІГІЇ
ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОРУШЕНИХ ПРАВ ЦЕРКОВ
І РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
З метою забезпечення виконання Указу Президента України від 21 березня 2002 р. № 279 (279/2002) Про невідкладні заходи щодо остаточного подолання негативних наслідків тоталітарної політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій, створення належних умов для відновлення порушеної справедливості, захисту праві законних інтересів релігійних організацій, утвердження принципів свободи совісті та віросповідної рівності:
Затвердити перспективний план невідкладних заходів щодо остаточного подолання негативних наслідків політики колишнього Союзу РСР стосовно релігії та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій. додатки

БлАговіст
14
Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити здійснення заходів, включених до перспективного плану. Покласти на Держкомрелігій координацію діяльності органів виконавчої влади з виконання перспективного плану.
Держкомрелігій раз на півроку подавати Кабінету Міністрів України інформацію щодо виконання перспективного плану.
НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 437 від 26 липня 2005 р. (Витяги)
ПРО ВИВЧЕННЯ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ФАКУЛЬТАТИВНИХ КУРСІВ З ЕТИКИ ВІРИ
ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА
Починаючи з 1992 р, у загальноосвітніх навчальних закладах Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей рішеннями органів місцевого самоврядування було введено експериментальний предмет за вибором Основи християнської моралі».
На сьогодні предмети духовного спрямування (Християнська етика, Християнська культура, Основи православної культури Криму, Основи мусульманської культури Криму тощо) заданими обласних та міських управлінь освіти вивчаються в Автономній Республіці Крим, 17 областях України, містах Києві та Севастополі загалом у 4020 загальноосвітніх навчальних закладах, що становить 19,4 % від загальної кількості. Відповідно, вивченням цих предметів охоплено близько 356 000 учнів, що складає 7 % від загальної кількості.
Відповідно до статті 35 Конституції України, Конвенції про права дитини та на виконання доручення Президента України від 8 липня 2005 р. № 1-1/657 щодо по-
долання морально-духовної кризи суспільства, поєднання зусиль держави, громадянського суспільства і Церкви у створенні високодуховного виховного середовища, забезпечення морально-етичного виховання учнівської молодів загальноосвітніх навчальних закладах країни
наказую: З метою дотримання статті 35 Конституції України щодо права кожного на свободу світогляду і віросповідання надати батькам право вибору вивчення дітьми, починаючи з
2005/2006 навчального року, предмета Етика у 5-6 класах або факультативних курсів морально-етичної проблематики, що апробуються в регіонах, за умови кадрового та навчально-методичного забезпечення з відповідним грифом міністерства. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій до 15.08.2005 року надіслати до Науково-методичного центру середньої освіти Міністерства освіти і науки України програми, навчальні та методичні посібники з діючих морально-етичних курсів для проведення науково-методичної експертизи.
Науково-методичному центру середньої освіти (Завалев- ський Ю. І) організувати проведення експертизи навчальних програм, навчальних та методичних посібників з морально- етичних курсів з метою надання їм відповідного грифа міністерства. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я, Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної освіти забезпечити своєчасну якісну підготовку та перепідготовку відповідних педагогічних кадрів. додатки
розділ І. сВІт ПраВослаВ’я
§ 1-2. Християнство в Україні. У чому полягає сутність християнства?
Х
ристиянство цілком розуміється водному слові – Христос. Але що це значить Це жертва, що здійснив Христос заради людей із любові до роду людського. Це сприйняття на себе всього гріховного, що притаманно людині, того грішного, що здійснено першими людьми – Адамом і Євою, а потім усіх їх нащадків у силу відходження як від самого Бога, такі від Його вчення. Того, Хто не знав гріха,
Бог зробив для нас жертвою за гріх (
2 Кору цьому полягає постулат, що відрізняє християнство від усіх інших релігій. Жодна інша релігія, яка не навчає про Христа і не веде до нього, немає такого духовного наповнення й високого сенсу, як християнство. Жодна інша релігія немає такого головного постулату, на якому побудоване християнство Бог є любов. Жодна інша релігія немає прикладу такої жертовності, як християнство, коли сам Господь прийняв мученицьку смерть на Хресті за гріхи свого творіння. У жодній іншій релігійній філософії людина немає такого надзвичайно високого покликання, як в релігії християнській – і саме в її православному, а незіпсованому іншими тлумаченнями, догматичному віровченні.
Земний шлях нашого Спасителя –
від народження в бідній
Віфлеємській печері
до всепереможного Воскресіння
і Вознесіння на небо
Розділ і. світ Православ’я

БлАговіст
18
Наприклад, буддизм спокійно міг би існувати, якби було доведено, що Будди ніколи не було, а був інший його засновник. Іслам спокійно міг би існувати, якби замість Мухаме- да виявився хтось інший. Це стосується всіх інших релігій, тому що функції засновників цих учень полягали в їхньому особистому навчанні, яке вони пропонували людям.
Християнство міг би заснувати, наприклад, святий
Іоанн Хреститель Він міг би сказати про моральне вчення, про деякі істини віри, але не було б найголовнішого – Жертви Без Хресної Жертви Боголюдини Ісуса Христа немає християнства!
Сутність християнства полягає в Хресті Христовому й у Воскресінні, через які людство нарешті одержало можливість нового відродження, відновлення того занепалого образу Божого, носіями якого ми є.
Інший найважливіший аспект, що складає суть християнства це істинний внутрішній світ людини. І тут християнство пропонуєте, що принципово відрізняє його від усіх інших релігій. По-перше, вчення про Бога, по-друге, розуміння мети духовного життя людини, по-третє, вчення про Воскресіння Спасителя, воскресіння християнських душ, спрямування довічного життя тощо.
отже, перше, що притаманне тільки християнству, – це твердження, що Бог є любові тільки любовна жальце християнське розуміння Бога важко знаходить собі шлях до свідомості й серця кожної людини. коли ми творимо добро, то вступаємо в спілкування з Богом, уподібнюємось йому, а коли чинимо злото відокремлюємося від нього. Живучи доброчесно, ми отримуємо благодаті Божі, а роблячись злими, стаємо знедоленими.
Друга особливість християнства стосується істинно духовного життя людини. Християнство цілком спрямоване на зцілення душі, яка за своє благочестиве, побожне життя, милосердя, любов як до ближнього, такі до ворога має надію з милості Божої отримати блаженства раю.
Християнство від інших релігій відрізняє догмат, виражений у найголовнішому християнському святі – Великодні
– догмат Воскресіння.
Християнство говорить непросто проте, що християнська душа з’єднується з Богом, воно стверджує, що людина – це душа, тіло й дух, це єдина духовно-тілесна істота, і обожнення відбувається не тільки душі, але душі й тіла. В оновленій людині все змінюється, не тільки душа, розум, бажання, почуття, алей саме тіло. Звістка про Воскресіння пронизує всю християнську свідомість протягом 2000 років. Святі та учні, що досягли осяяння та просвіти Божої, беззаперечно довели Воскресіння Господнє, що є унікальним в історії релігійної Розділі. світ Православ’я

БлАговіст
20
свідомості людства. Християнином людина стає тільки тоді, коли побачить, що є істинний шлях, щоб позбутися пристрастей, мук та гріхів.
Православний християнин має пам’ятати, що відсвіту пристрастей (тобто страждань, які живуть у душі, врятує мужній і чесний погляд на самого себе, на свої сили, а усвідомлення своєї глибокої духовної убогості відкриє йому щирий порятунок милостивого Спасителя – Христа, в якому укладене все благо вічного життя людини. Християнська мораль християнство як світова релігія виникло двадцять століть тому на території сучасної Держави Ізраїль. Саме тут, серед цього колись благочестивого народу з’явився за обітницею Самого Бога Господь наш Ісус Христос. Моральні заповіді християнства подані у Старому Завіті. Але у Новому Завіті читаємо Ви чули, що сказано древнім не убивай, хто ж уб’є, підлягає суду (Мф. 5, 21). Далі розвиваючи це положення у Нагорній проповіді, Ісус Христос сказав А я говорю вам, що всякий, хто гнівиться на брата свого дарма, підлягає суду хто ж скаже брату своєму рака (порожня людина, підлягає синедріону (Верховному судилищу а хто скаже божевільний, підлягає геєни вог- нянної» (Мф. 5, 22). Людину, за словами Ісуса, не тільки не можна убивати, алей ображати. Тому в наступних пунктах проповіді Ісус закликає миритися як із братом, такі з суперником, тобто з людиною, яка чинить зло або конфліктує з тобою.
Дуже важливою виступає заборона не протився злому. Але хто вдарить тебе вправу щоку твою, зверни до нього й
іншу…» (Мф. 5, 39). Ця заборона (одночасно і заклик) має загальнолюдське значення, вона стає важливим показником
миролюбства і гуманізму. Привабливість цього постулату полягає втому, що насильство не можна перемогти за допомогою насильства, злу не можна протиставити зло. Зло можна перемогти лише за допомогою добра. Таким чином, можна подолати насильство за допомогою тільки добра.
Високий моральний зміст закладений також у проповіді Христа про любов до ближнього, про ставлення до ворогів
Євангельська притча про
милосердного самарянина –
яскравий приклад
християнського милосердя
Розділ і. світ Православ’я

БлАговіст
22
«Чули, що сказано Люби ближнього твого і ненавидь ворога твого. Я ж кажу вам любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, робіть добро тим, котрі ненавидять вас і моліться за тих, хто кривдить і переслідує вас (Мф. 5, 43, 44). Як видно з процитованого, Новий Завіт відкидає положення Старого Завіту проте, що потрібно ненавидіти ворогів. Замість цього пропонує любити ворогів. У християнстві немає більшої заповіді ніж ця. Цей заклик, що шокував сучасників Ісуса, залишається для багатьох не зовсім зрозумілим і сьогодні. Але він став загальнолюдським ідеалом, хоча завжди можуть знайтися аргументи, що виправдовують відхід від цього поведінкового принципу з посиланням на визначену конкретну життєву ситуацію.
У християнській моралі значне місце займає милосердя. Настирливе оприлюднення доброї справи й хизування нею перед людьми суперечать самим засадам християнства. Коли твориш милостиню, не сурми перед собою, – вчив Ісус Христос Нехай ліва рука твоя не знає, що робить правиця твоя, щоб милостиня твоя була таємна, і Отець твій, який бачить таємне, віддасть тобі явно (Мф. 6, Дослідники етики християнства не можуть залишити без уваги ті пункти Нагорної проповіді, де говориться про бажані моральні якості людей. І відкривши уста Свої, Він почав навчати їх, промовляючи Блаженні убогі духом (смиренні, бо їхнє є Царство Небесне (Мф. 5, 2). Тут маються на увазі ті, хто
пізнали всю бідність духовного стану, глибину своєї гріховності, недосконалості. Ісус Христос звертається до тих людей, що прагнуть до дійсної православної духовності й чистоти та святості, яка ґрунтується на істинній любові до Бога ідо ближнього, милосердя і співчуття.
«Блаженні ті, хто плачуть, бо вони будуть втішатися (Мф. 5, 4). Людина, що плаче над своїми гріхами, молиться про прощення, сподіваючись на Бога, благословляється Богом, стає на шлях істинний любові та спасіння. Господь простить їм гріхи. Милостивими можуть бути лише люди з чистим, люблячим серцем, які творять добро у славу Господа. Христос запевняє, що таким людям належить майбутнє.
«Блаженні голодні і спрагнені правди (ті, що бажають правди. Бо вони наситяться (Мф. 5, 6). Люди, що прагнуть до правди Божої, стають на шлях істинної любові й віри. Бажання таких людей будуть виконані, вони наситяться, тобто будуть виправдані. В цьому спасіння людини. Ісус Христос запевняє, що тому, хто захищає правду, немає чого боятися. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога
(Мф. 5, 8). Мова йде про чесних і порядних людей, очищених Богом по їх покаянню від гріхів.
Розділ і. світ Православ’я
Святі брати
Борис і Гліб

БлАговіст
24
«Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться (Мф. 5, 9). Миротворці – люди, які не люблять ніяких сварок. Такі люди будуть названі синами Божими і будуть особливо близькі до Бога.
«Блаженні гнані за правду, тому що їх є Царство Небесне (Мф. 5, 10). Гнані за правду – це шукачі Божої справедливості, які активно борються за неї, не відступаючи ні перед якими гоніннями.
тільки люди з названими в нагорній проповіді моральними рисами здатні до самовідданого, на істинній любові заснованого безкорисливого поводження, тобто здатні досягти вершини моральної досконалості. У Нагорній проповіді Ісуса є такі слова Якщо праведність ваша не перевершить праведність книгарів і фарисеїв, то ви не ввійдете в Царство Небесне (Мф. 5, Основний докір Ісуса книгарям і фарисеям полягає втому, що вони тримаються за букву закону, що вони засвоїли його зовнішню сторону, не розуміючи внутрішнього змісту, і тому їхня праведність є лицемірною. Не втім хибність фарисейства, що воно тримається за закон, а втім, що воно його вихолощує, використовує як прикриття порочного способу життя. У цьому змісті багатозначні слова Ісуса про книгарів і фарисеїв, що сидять на «Мойсеєвій сідниці Горе вам, книгарі і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину з м’яти, анісу і кмину, і залишили найважливіше в законі суд, милість і віру це належало робити, і того не залишати (Мф. 23, Мораль та етика християнської культури виділяються своєю ґрунтовністю в істинній вірі, що базується на всепро- щаючій любові, милосерді, співстражданні та добротворенні. З цієї причини християнство стало однією зі світових релігій та одержало поширення на всіх континентах.

25 3. Перші кроки православної вірив Україні православна віра – єдина віра, яка найбільш поширена на території України. Географію православної культури в Україні та інших релігійних конфесій вивчали українські вчені. Сьогодні вони широко вивчають цю тему, тому що православна культура лежить в основі всього духовно-морального становлення громадян України.
Православ’я в Україні має досить довгу і складну історію, що тісно пов’язана з історичними процесами формування української нації. Перші пам’ятки православної культури України ми зустрічаємо в Північному Причорномор’ї. З давнього часу, десь ще
Мапа поширення Православ’я у світі
Розділ і. світ Православ’я
██
Основна релігія
██
Суттєва меншість (більше 10 %)

БлАговіст
26
з VII століття до Різдва Христового, почали греки селитися на північному березі Чорного моря. З часом чисельність греків тут усе збільшувалася, розбудовувалися міста Ольвія при гирлі Дніпра, Тирана Дністровім лиманів Криму –
Хрещення Великого
князя ВолодимираПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка