Навчально-методичний комплекс
Pdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації24.01.2017
Розмір0.83 Mb.
1   2   3   4   5
Тема: Облік заробітної плати та нарахувань по зарплаті.
Завдання 1. Створення відомості на виплату заробітної плати.
Необхідно 03.04.13. створити відомість на виплату заробітної плати за березень 2013 р. по всіх працівниках підприємства.
Порядок виконання завдання:
1. Створення відомість на виплату заробітної робиться документом «Зарплати до виплати організацій», який можна створити на закладці «Зарплата» Панелі функцій. Дата документу
– 03.04.13.
2. Документ створюється з видом виплати «Чергова виплата з погашенням боргів». У верхньому вікні документа вводяться загальні дані по працівнику, сума виплати, вид виплати, у нижньому вікні на відповідних закладках вводяться дані по кожному працівнику по періоду виплати, сумі виплати, рахунку.
3. Після заповнення документ проводиться.
Завдання 2. Сплата податків та платежів по заробітній платі.
Перед виплатою зарплати підприємство повинно заплатити усі податки та платежі, пов’язані
із зарплатою, до бюджету. 03.04.13. сплатити податки та платежі згідно табл.3:
Таблиця 3. Нарахування податків на заробітну плату
Податок
(внесок)
Одержувач
Рахунок обліку
Податок
Сума, грн.
Рахунок одержувача
Стаття податкової декларації
ПДФО
Бюджет → УДКСУ у
Дарницькому р-ні м. Києві
6411 2580,00
ПДФО
ЄСВ із зарплати
Бюджет → Пенсійний фонд
Дарницького р-ну
651
Внески працівників із зарплати
→ ЄСВ (працівники)
387,00
Утримання із З/П
Звіт по ЄСВ → Утримання ЄСВ зі співробітників (3,6 %)
ЄСВ на зарплату
Бюджет → Пенсійний фонд
Дарницького р-ну
651
Внески на ФОП → ЄСВ ФОП
(працівники)
4128,00
Нарахування на З/П
Звіт по ЄСВ → Нарахування ЄСВ роботодавцями (36,76 – 49,7 %)
Порядок виконання завдання:
1. Сплата податків внесків по зарплаті відбувається документом «Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Перерахування податків/внесків по зарплаті». Створюється документ на закладці «Банк» Панелі функцій.
2. Спочатку заповнюються поля шапки документа (одержувач, рахунок одержувача рахунок обліку), а далі поля табличної частини. Для того, щоб документ сформував кореспонденцію рахунків, у ньому повинно бути помічене поле «Оплачено». Прив’язка платежу робиться до тієї відомості, по якій буде здійснюватися виплата зарплати. В полі «Стаття руху грошових коштів» потрібно вибрати «Статті руху грошових коштів → Вибуття → Сплата податків».

62 3. Після заповнення документ проводиться.
Завдання 3. Отримання грошових коштів у касу з банку на виплату заробітної плати та на
господарські потреби.
03.04.13. оприбуткувати надходження в касу підприємства з розрахункового рахунка
5 000,00 грн. на виплату заробітної плати та на господарські потреби.
Порядок виконання завдання:
1. Надходження готівкових коштів у касу відображається документом «Прибутковий касовий ордер» з видом операції «Одержання готівкових коштів у банку». Створюється документ на закладці «Каса» Панелі функцій.
2. У документі заповнюються відповідні поля (сума операції; валюта операції; рахунок, з якого надходить готівка; рахунок із плану рахунків, з яким кореспондує рахунок «Каса»; У полі
«Стаття руху грошових коштів» потрібно вибрати «Статті руху грошових коштів →
Переміщення → Зняття готівки з банку». У полі «Призначення ГК» вибрати «Оплата праці»
із довідника «Призначення грошових коштів».
3. Після заповнення документ проводиться.
Завдання 4. Виплата зарплати із каси підприємства.
03.04.13. виплатити працівника підприємства заробітну плату із каси за березень 2013 р.
Порядок виконання завдання:
1. Виплата заробітної плати з каси підприємства відображається документом «Видатковий касовий ордер» з видом операції «Виплата заробітної плати по відомостях». Створюється даний документ на закладці «Каса» Панелі функцій.
Також даний документ можна створити за допомогою функцій «Введення на підставі», для чого потрібно вибрати документ, який буде виступати підставою (в нашому випадку –
«Зарплата до виплати організації»), виконати «Дія → Ввести на підставі (натиснути на відповідну піктограму рядка меню журналу)» та вибрати «Видатковий касовий ордер»
2. У документі заповнюються відповідні поля (відомість, по якій виплачується заробітна плата; сума виплати, рахунок). В полі «Стаття РГК» потрібно вибрати із папки «Статті руху грошових коштів → Вибуття → Виплата зарплати. В полі «Призначення ГК» потрібно вибрати «Оплата праці».
3. Після заповнення документ проводиться.
Завдання 5. Виплата зарплати на банківські рахунки працівників.
03.04.13. виплатити працівника підприємства заробітну плату на банківські картки за березень 2013 р.
Порядок виконання завдання:
1. Виплата заробітної плати на пластикові картки працівників відображається документом
«Платіжне доручення вихідне» з видом операції «Перерахування заробітної плати».
Створюється даний документ на закладці «Банк» Панелі функцій.
Також даний документ можна створити за допомогою функцій «Введення на підставі», для чого потрібно вибрати документ, який буде виступати підставою (в нашому випадку –
«Зарплата до виплати організації»), виконати «Дія → Ввести на підставі (натиснути на відповідну піктограму рядка меню журналу)» та вибрати «Платіжне доручення вихідне».
2. Далі вибирається банк, який видав пластикові картки працівників, на які виплачується зарплата.
3. У документі заповнюються відповідні поля (відмітка «Оплачено, одержувач, відомість, по якій виплачується заробітна плата; сума виплати, рахунок). В полі «Стаття руху грошових коштів» потрібно вибрати «Статті руху грошових коштів → Вибуття → Виплата зарплати».
4. Після заповнення, документ проводиться.
Завдання 5. Нарахування заробітної плати за місяць.
28.04.13. нарахувати заробітну плату працівникам підприємства за квітень 2013 місяць на підставі даних табл.4 (кількість робочих днів у місяці – 20):

63
Таблиця 4. Вихідні дані для нарахування заробітної плати
Працівник
Відпрацьовано
Розмір окладу
Днів
Годин
Дема І.Б
20 159 5 000,00
Студент-вконавець
20 80 3 500,00
Карась М.І.
20 159 3 500,00
Карпенко П.С.
20 159 4 000,00
Карпенко С.С.
20 159 3 000,00
Солома І.П.
15 120 3 000,00
Лебедев К.О.
14 111 2 500,00
Порядок виконання завдання:
1. Нарахування заробітної плати працівників відображається документом «Нарахування зарплати співробітникам організації». Створюється даний документ на закладці «Зарплата»
Панелі функцій.
2. Спочатку заповнюються поля шапки документа (місяць нарахування, норма за місяць).
3. У верхньому вікні документа заповнюються працівники, яким нараховується зарплата.
4. У нижньому вікні документа заповнюються закладки по нарахуванням заробітної плати та податкам і внескам по зарплаті. Спочатку заповнюється закладка «Нарахування» (для прискорення можна використати кнопку «Заповнити → По всіх працівниках»). Далі відкоригувати дані згідно умови завдання. Потім розрахувати розмір нарахованої заробітної плати (для цього використовується кнопка «Розрахувати → По всіх працівниках»).
5. Інші закладки заповнюються аналогічно (спочатку заповнити, потім розрахувати).
6. Після заповнення, документ проводиться.


64
ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

Тестові завдання, що виносяться на екзамен
з дисципліни Аудит і оцінювання управлінської діяльності:
«Автоматизована система обліку»

(Надаються варіанти визначень зазначених понять і категорій. Необхідно обрати правильний
варіант відповіді. Приклад тестових завдань зазначений у зразку екзаменаційного білета та
модульних завдань)


1. Система - це:
2. Управляюча система - це:
3. Об'єкт управління - це:
4. Інформаційна система обліку – це:
5. Зовнішнє інформаційне середовище - це:
6. Внутрішнє інформаційне середовище - це:
7. Забезпечувальна частина — це:
8. Функціональна частина — це:
9. Інформаційне забезпечення - це:
10. Технічне забезпечення — це:
11.Організаційне забезпечення - це:
12. Ергономічне забезпечення – це:
13. Математичне забезпечення — це:
14. Лінгвістичне забезпечення — це:
15. Пакет прикладних програм (ППП) - це:
16. Загальне програмне забезпечення — це:
17. Спеціальне програмне забезпечення - це:
18. Принцип системності - це:
19. Предметна сфера — це:
20. Прямий інформаційний зв’язок — це:
21. Зворотний інформаційний зв’язок — це:
22. Економічна інформація (ЕІ) — це:
23. Метод класифікації - це:
24. Система класифікації - це:
25. Класифікатор — це:
26. Алгоритм - це:
27. Вхідна інформація — це:
28. Нормативно-довідкова інформація — це:
29. Вихідна інформація — це:
30. Інформаційний масив - це:
31. Масив даних — це:
32. База даних - це:
33. Розподілена БД – це:
34. Автоматизований банк даних - це:
35. Система управління базою даних (СУБД) - це:
36. Проектування ІС - це:
37. Етапи створення ІС — це:
38. Стадія створення інформаційної системи — це:
39. Робоча документація - це:
40. Промислова експлуатація - це:

65 41. Ризик автоматизованої обробки облікових даних – це:
42. Інформаційна технологія — це:
43. Експертна система - це:
44. Режим «Off-lіnе» — це:
45. Режим «Оn-lіnе» — це:
46. Діалоговий режим - це:
47. Глобальна мережа — це:
48. Клієнт-сервер - це:
49. Робоча станція - це:
50. АРМ бухгалтера - це:
51. Електронна пошта - це:
52. "Основна база" в системі "клієнт-банк" - це:
53. "Статус" інформації в системі "клієнт-банк" - це:
54. Віртуальний офіс - це:
55. Електронний розрахунковий документ - це:
56. Банкомат – це пристрій, який дозволяє:
57. Пластикова картка - це:
58. Смарт-карта - це:
59. Дебетова картка - це:
60. Кредитна картка - це:
61. Трансакція - це:
62. Система захисту - це:
63. Безпека ІС - це:
64. Внутрішня безпека - це:
65. Зовнішня безпека - це:
66. Криптографія - це:
67. Загроза безпеці системи "Злом системи" - це:
68. Загроза безпеці системи "Люк" - це:
69. Загроза безпеці системи "Збирання сміття" - це:
70. Загроза безпеці системи "Маскарад" - це:
71. Загроза безпеці системи "Вірус" - це:
72. Загроза безпеці системи "Захоплювач паролів" - це:
73. Загроза безпеці системи "Троянський кінь" - це:
74. Загроза безпеці системи атака "Салямі" це:
75. Загроза безпеці системи "Хробак" це:
76. Програмний комплекс "БЕСТ-ЗВІТ ПЛЮС" не дозволяє:
77. Роботу з програмою "1С:Підприємство" необхідно починати із:
78. Чи може бути змінений час раніше введеної операції в програмі "1С:Підприємство"?
79. Аналітичний облік запасів у конфігурації ведеться:
80. В чому полягає інтегрованість системи "1С:Підприємство" - це є:
81. В системі "1С:Підприємство"автоматизація обліку оплати праці проходить за етапами:
82. Реєстрація господарських операцій в системі "1С:Підприємство" здійснюється:
83. Кнопка Печать в електронній формі касових ордерів в „1С: Підприємство” призначена для:
84. Списання витрат на виробництво в програмі „1С:Бухгалтерія” можна здійснювати за допомогою рахунків:
85. Які довідники використовуються в програмі „1С:Бухгалтерія” для створення документу калькуляція:
86. За якими видами субконто в програмі „1С:Бухгалтерія” ведеться аналітичний облік запасів:
87. Робоча база даних "1С:Підприємство" призначена для:
88. Для ведення аналітичного обліку в програмі "1С:Підприємство" призначено такий довідник:
89. В програмі "1С:Підприємство" аналіз сальдо і оборотів по рахунку Каса проводиться:
90. Програма "1С:Підприємство" дозволяє використовувати метод списання запасів:

66 91. Звіти в програмі "1С:Підприємство" поділяються на:
92. Типова конфігурація системи "1С:Підприємство" - це:
93. Первинному документу 03-1 "Акт приймання передачі основних засобів" в програмі
"1С:Підприємство" відповідає наступний документ:
94. Ведення аналітичного обліку в системі "1С: рахунків бухгалтерського обліку, затвердженого
Міністерством фінансів України Підприємство" по конкретному рахунку визначається:
95. Для чого призначений програмний засіб Ехсе1 Link:
96. Програма "1С:Бухгалтерія" призначена для:
97. Курси валют в програмі "1С:Підприємство" фіксуються в довіднику:
98. Чи можна в "1С:Підприємство" в довідник валют як одну з валют включати гривню?
99. До якого виду інформаційних систем відносять програму "1С: Підприємство"?
100.Програма "1С:Підприємство" може працювати в таких режимах:
101. В чому полягає універсальність системи "1С:Підприємство"?
102. Облік МШП в "1С:Підприємство" проводиться на підставі таких довідників:
103. Яким документом у типовій конфігурації "1С:Підприємство" передбачено відображення факту виготовлення готової продукції та передачі її на склад:
104. В "1С:Підприємство" за умов реалізації продукції за передоплатою підприємство, що виготовляє продукцію здійснює це через:
105. У типовій конфігурації "1С Підприємство" у елементі довідника за рахунком 26 значення реквізиту має:
106. Ведення обліку готової продукції та її реалізації за допомогою програми "1С:Підприємство" передбачено в розрізі таких видів субконто:
107. В програмі "1С:Підприємство" перелік матеріалів і затрат, потрібних для виробництва конкретного виду готової продукції вказується у:
108. Виберіть особливості, характерні для зовнішнього фінансового аналізу:
109. Який інструментальний засіб інформаційно-аналітичної системи (ІАС) призначений для збору даних з різних джерел:
110. Правове забезпечення - це:
111. Файл-сервер – це:


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал