Навчально-методичний посібник 2-ге виданняСкачати 10.48 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка7/10
Дата конвертації08.11.2016
Розмір10.48 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Мета: ознайомити учнів зі складовими основи слова формувати вміння визначати закінчення, основу, корінь слова збагачувати словниковий запас розвивати каліграфічні навички, мовне чуття, пам’ять; виховувати любов до природи.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 161)
— Яку легенду ви прочитали Які ще легенди визнаєте Розкажіть.
2. Фронтальне опитування
— Що називається закінченням Основою Для чого служить закінчення?
3. Робота над визначенням закінчення й основи слова
— Спишіть з дошки слова. Визначте закінчення й основу.
I в. Гора, синій, акація, читають, струнка, ліс.
II в. Нора, веселий, міліція, танцює, гарна, мир.
4. Перевірка виконання
III. Вивчення нового матеріалу
1. Оголошення теми й мети уроку
— Пригадайте, за якою частиною (закінченням чи основою) вам легко було впізнати слово. Чому (В основі слова закладено його основне зна-
чення.)
— Але основа буває різною, вона може складатися з різних частин. Сьогодні мий ознайомимось з цими різними частинами слова.
2. Попрацюймо разом (Впр. 163)
Надводн а, підводний, водний. Робота зі схемою

Слово основа закінчення префікс корінь суфікс
Обов’язковою частиною слова є корінь.
4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 72)
5. Творення слів, які складаються з різних частин
— Запишіть слово береза. Визначте корінь, основу, закінчення.
Берез а — З яких частин складається основа?

78
— Утворіть спільнокореневе до нього, слово яке у складі має корінь, суфікс, закінчення.
Березов ий, березень .
— Утворіть спільнокореневе слово до слова береза, в якому будуть префікс, корінь, суфікс, закінчення.
Підберезник .
— Назвіть слово, основа якого підходить до схеми
— З яких частин може складатися основа Яка частина є обов’язковою?
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Визначення кореня споріднених слів (Впр. 164)
2. Робота над текстом. Вибіркове списування (Впр. 166)
— Прочитайте текст Яка мета цього тексту Випишіть слова з коренем -ліс-. Визначте корінь, закінчення й основу.
(Можна розібрати ці слова забудовою повністю.)
3. Списування із завданням (Впр. 165)
— Спишіть. Знайдіть у тексті слова з однаковим коренем. Позначте його.
(Голубами, голуб, голубка, голубів)
— Серед чотирьох записаних слів знайдіть форми одного слова. (Голуб,
голубами, голубів)
— Чим є слово голубка? (Спільнокореневим)
4. Вибіркове списування
— Випишіть слова утри стовпчики так, щоб у кожному були тільки споріднені.
Шелест, зерно, легкий, легенько, шелестить, зернистий, легше, шелес-
тіння, зернятко, зернина, зашелестіли, легесенький.
Шелест шелестить шелестіння зашелестіли зерно зернистий зернятко зернина легкий легенько легше легесенький
V. Підсумок уроку
— З яких частин може складатися основа слова?
VI. Домашнє завдання
Вправа 167, справило, с. 72.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 36

Тема. Спільнокореневі слова. Корінь слова Мета: формувати в учнів уміння добирати спільнокоре- неві слова, виділяти їх з тексту, визначати корінь слова, збагачувати словниковий запас розвивати мовне чуття, мовлення виховувати повагу до людей різних професій, шанобливе ставлення до природи.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 167)
— Прочитайте текст. Чиє в ньому слова, вжиті в переносному значенні (Ліс шепоче, барабанить, клацає.)
— Як ви їх розумієте Назвіть слова з тексту з коренем дощ-.
— Які головні члени ви визначили у виділеному реченні Встановіть у ньому зв’язки слів.
2. Фронтальне опитування
— Що таке корінь Закінчення Основа З яких частин може складатися основа Яка частина слова є обов’язковою?
III. Вивчення нового матеріалу
1. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні ми будемо добирати спільнокореневі слова, визначати в них корінь.
2. Робота в групах (Впр. 168)
— Які слова називаються спільнокореневими (або спорідненими
(Спільнокореневі слова мають дві ознаки спільну частину — корінь
і спільне в значенні.)
— Як же визначити корінь у будь-якому слові (Для цього треба
дібрати кілька споріднених слів, а потім визначити корінь.)
— Кожна група вибирає по 2 слова із записаних на дошці й добирає до них споріднені слова, виділяючи корінь.
Їзда, квіти, казка, голод, голос, метал, ніч, мова Прочитайте спільнокореневі слова.
3. Спостереження за лексичним значенням спільнокореневих слів
(Впр. 171)
— Розгляньте малюнки, прочитайте підписи під ними Що означає кожне зі слів Як можна назвати всі ці слова?
Дуб, дубок, дубняк, дубовий, дубова
4. Каліграфічна хвилинка
Дубовий ліс зветься дібровою.
Ліс (що робить?) зветься;
ліс (який?) дубовий;
зветься (чим?) дібровою.

80
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота з текстом (Впр. 169).

Знаходження споріднених слів у тексті
— Прочитайте текст. Визначте його тему й мету Про людей якої професії йдеться в тексті Який заголовок можна дібрати до тексту Випишіть споріднені слова з тексту.
Будівельникам, будувати, будівельний, будівельник, будинок Яке слово зайве в цьому рядку (Будівельникам. Тому що це — форма слова будівельник. А завдання було — виписати спільнокореневі слова, а не різні форми одного слова Яка професія приваблює вас Чому?
2. Робота над віршем (Впр. 170)
Проблемне запитання
— Чи можна вважати спільнокореневими слова білка і біла? Доведіть свою думку Доберіть спільнокореневі до кожного з цих слів.
Білка, білочка, білченя;
біла, білизна, біленький, біліти, білявий, білило, забіліла.
Висновок. Слова білка і біла не є спорідненими, бо в них схожі корені, але вони мають різне значення.
3. Гра Утвори слово»
I команда
Море — школа — калина — листок — осінь — клас — сонний — молодий —
II команда
Шпак — малий — сніг — хліб — зима — день — мудрий — розумний —
III команда
Хмара — ліс — садити — яблуня — весняний — кущ — фруктовий мед —
4. Перевірка виконання. Підбиття підсумків
V. Підсумок уроку
— Які слова називають спільнокореневими?
— Як визначити корінь?
VI. Домашнє завдання
Вправа 172, с. 75.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 37

Тема. Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм того самого слова Мета: формувати в учнів вміння розрізняти синоніми, спільнокореневі слова та форми того самого слова, навички каліграфічного письма збагачувати словниковий запас розвивати мовленнєві навички, вміння зіставляти, аналізувати, узагальнювати виховувати працьовитість.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 172)
— Які споріднені слова ви виписали з тексту Назвіть у них основу і корінь.
(Лікування, лікарню, лікар, ліки)
— Чому не виписали слово лікаря? (Це неспоріднене слово, це форма
слова «лікар».)
2. Фронтальне опитування
— Які слова називаються спорідненими Як правильно визначити корінь слова (1) Дібрати спільнокореневі
слова. 2) Порівняти їх і визначити спільну частину — корінь.)
III. Вивчення нового матеріалу
1. Проблемне запитання
— Чи можна слова кожного рядка назвати спорідненими?
• Сум, смуток, журба, печаль.
• Сумний, сум, сумно, сумувати, засумувати.
• Сум, суму, сумом Доведіть свою думку Як можна назвати слова кожного рядка (1 — синоніми, 2 — спіль- нокореневі, 3 — форма одного слова сум)
2. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися розпізнавати синоніми, форми одного й того слова, відрізняти їх від споріднених.
Для цього треба пам’ятати ознаки спільнокореневих слів) спільна частина — корінь) однакове значення.
3. Робота з підручником
1) Розрізнення синонімів, спільнокореневих слів та форм слова.
(Впр. 173)
2) Робота з текстом. Знаходження в ньому спільнокореневих слів та форм одного слова. (Впр. 174)
— Про що йдеться в тексті Знайдіть спонукальне речення Яке речення вимовляється з особливим почуттям Як воно називається (Окличне)

82
— Знайдіть споріднені слова до слова праця.
(Праця, працювати, працьовитість, працьовитим)
— Назвіть іншу форму слова праця. (Працею)
3) Каліграфічна хвилинка
Людину праця величає.
— Як вирозумієте зміст речення) Списування тексту. Підкреслення спільнокореневих слів
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота з текстом (Впр. 176)
— Прочитати текст. Чому він поділений на абзаци Випишіть в один рядок споріднені слова до слова зима, а в інший — слово зима з різними закінченнями (різні форми цього слова).
(Зима, зиму, зимовий. Зима, зиму)
— Спишіть три перші речення. Підкресліть головні члени.
2. Робота над добором споріднених слів
— Відгадайте загадки, доберіть до слів-відгадок спільнокореневі.
• У кожному місті і селі
Головний я на столі. (Хліб)
• Хто малюнок на вікні
уночі зробив мені (Мороз)
• Чим більше миється,
Тим меншим стає. (Мило)
(Хліб, хлібець, хлібина, хлібний.
Мороз, морозець, морозний, морозити, заморозити.
Мило, милко, мильце, милити, мильний, намилити, мильниця)
— Утворіть речення зі словом першого рядку.
V. Підсумок уроку
— Чого навчилися на цьому уроці?
VI. Домашнє завдання
Вправа 177, с. 77.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 38

Тема. Розрізнення слів з омонімічними коренями Мета: формувати в учнів вміння розрізнювати слова з омонімічними коренями вдосконалювати навички визначення кореня в спільнокореневих словах збагачувати словниковий запас розвивати вміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати виховувати працьовитість.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 177)
— Які спільнокореневі слова ви дібрали Назвіть частини слова за завданням Як визначити корінь споріднених слів?
2. Самостійна робота (за варіантами)
— У записаних словах виділіть корінь.
I в. Дубовий, море, шкільний, пухнастий, шанувати, накосили.
II в. Передовий, мова, берізка, сонний, стрибати, заробили.
3. Самоперевірка
III. Вивчення нового матеріалу
1. Проблемне завдання
— У рядку слів знайдіть «зайве».
Місток, міст, місточок, місто. («Зайве» слово — місто. Воно має
такий самий корінь, але зовсім інше значення.)
2. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розрізняти слова, які мають однаковий корінь, але різняться за своїм значенням.
3. Робота з підручником (Впр. 178)
— Прочитайте слова кожного рядка. Позначте в них корені Який корінь мають слова першого рядка (-літ-)
— Який корінь у слів другого рядка (-літ-)
— Чи однакові зазначенням корені слів першого і другого рядків Чи можна слова першого і другого рядків назвати спільнокорене- вими?
— Що зображено на першому малюнку (Місто)
— Доберіть до цього слова спільнокореневі. (Місто, містечко, містечковий Визначте корінь Що зображено на другому малюнку (Міст)
— Доберіть до цього слова споріднені. (Міст, місток, місточок Визначте корінь Порівняйте слова двох останніх рядків. Який висновок можна зробити (Хоча ці слова мають однаковий корінь, вони не є спільнокорене-
вими, тому що вони різні зазначенням. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 78)

— Які слова називають спільнокореневими?

84
5. Робота над визначенням кореня у словах (Впр. 179)
1) Списування слів. Визначення кореня Який корінь мають слова кожного рядка?(-вод-)
— Чи можна їх назвати спільнокореневими? Доведіть свою думку) Складання речень Складіть розповідні окличні речення з виділеними словами.
(Чиста водичка з джерела — цілюща!

На дорозі водій повинен бути дуже уважним!

За кермом водій повинен бути дуже уважним!)
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над віршем (Впр. 181)
— Прочитайте виразно вірш Яка мета цього твору Серед виділених слів знайдіть слова, близькі зазначенням (синоніми. (Людям — народу)
— Знайдіть слова, які різняться тільки закінченням (різні форми слова. (Зарядк у — зарядки Знайдіть спільнокореневі слова. (Лужок — лужечка)
2. Гра Знайдіть зайве»
Сова, совеня, совок, совиний.
Син, синок, синій, синівський.
Милий, милуватися, мильний, миленький.
Сирість, сирник, сирий, відсиріти.
Бережливий, бережок, бережний, бережливість.
Лист, листоноша, листопад, листівка.
Лист, листочок, листяний, листуватися.
3. Розбір слів забудовою) Самостійна робота.

I варіант. Бабуся, приходять, дубовий.

II варіант. Старенька, заносять, книжка) Перевірка виконання.
V. Підсумок уроку
— Чого навчалися на уроці?
VI. Домашнє завдання
Вправа 182, с. 79.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 39

Тема. Чергування голосних о, е, і в коренях слів Мета: ознайомити учнів із властивістю голосних у корені слова, чергуванням зона і та е на і; формувати вміння учнів користуватися цією особливістю при зміні слів або доборі спільнокореневих; збагачувати словниковий запас розвивати каліграфічні навички, вміння узагальнювати виховувати почуття поваги до старших.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань

Перевірка домашнього завдання (Впр. 182).
— Як вирозумієте вислів Народ — зодчий мови, мова — зодчий народу Поясніть значення слів.
Зодчий — художник-будівельник;
творець — той, хто створює що-небудь цінне;
будівничий — який створює що-небудь; творчий;
архітектор — фахівець з архітектури, будівничий.
— Чиє спільнокореневими слова роду, народ, рідне?
III. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні на уроці ми ознайомимось із ще однією особливістю української мови. Зокрема, ми поспостерігаємо за змінами голосних у корені, потренуємось у вмінні чергувати їх.
IV. Вивчення нового матеріалу
1. Спостереження чергування голосних звуків у коренях слів
1) Рід, рідне, родина. (о — і)
2) Вправа 183 (усно Які голосні звуки чергувалися зі Спробуємо зробити висновок, коли в таких випадках писати о та е, а коли — і.
— Подивіться на слова першого стовпчика та скажіть, у якому складі закритому чи відкритому) стоять о та е. (У відкритому)
— А в якому опиняється голосна і? (У закритому)
— Чи можете ви зробити висновок, коли писати о та е, а коли — і?
2. Тренувальні вправи на чергування голосних у корені
— Усно змініть слова так, щоб змінився голосний звуку корені Утворіть і запишіть словосполучення з кожною парою слів.
Навчальні речі — навчальна річ;
скрикнув від болю — терпів біль;
пухнасті коти — пухнастий кіт;
старі воли — старий віл;
гострі роги — гострий ріг;
скляні столи — скляний стіл;
кухонні ножі — кухонний ніж;
сильні громи — сильний грім.
— Чому всі утворені слова мають голосний і? (Стоїть у закритому
складі.)

86
3. Робота над віршем (Впр. 185)
— Прочитайте вірш. Знайдіть звертання Яке ставлення до бабусі передає автор Змініть виділені слова так, щоб голосний звуку них змінився.
(Твого — твій, коси — кіс, іній — інею, ночі — ніч)
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над текстом (Впр. 186)
— Прочитайте текст Чи доводилося вам чути дзвін маленьких сніжинок Випишіть спільнокореневі слова. Яке чергування відбулося?
(Дзвонить, дзвін, дзвіночки, дзвенять) (о — і — е Зробіть звуко-буквений аналіз слова дзвонить (усно).
2. Відгадування загадок
— Запишіть слова-відгадки у стовпчик.
• Сопе, хропе, чхає,
Сюди-туди зазирає;
На морозі замерзає,
Бо одежини немає. (Ніс)
• У щуки зовсім їх немає,
А білий гриб одну лише має.
Курчатко — дві а що з трьома?
Нехай кмітливий відгадає!
А чорний жук їх має шість…
Що це таке — хто відповість (Ноги)
• Мене не їдять
І без мене не їдять. (Сіль)
• Сам у церкві не буває,
А інших туди закликає. (Дзвін)
• Стоїть дім.
Увійдеш у нього сліпим Вийдеш зрячим. (Школа)
— Змініть слова або доберіть спільнокореневі так, щоб у корені відбулося чергування.
Ніс — … (носом);
ноги — … (ніг);
дзвін — … (дзвону);
школа — … (шкіл, шкільний).
V. Підсумок уроку
— Які зміни можуть відбуватися в корені при зміні слів або доборі споріднених?
VI. Домашнє завдання
Вправа 187, с. 80.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 40

Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Добір та розпізнавання спільнокореневих слів (гра Поле чудес»)

Мета: вчити розпізнавати споріднені слова та визначати в них корінь розвивати навички спостереження, аналізу, зіставлення і на їхній основі — уміння робити висновки, узагальнення виховувати бажання вивчати українську мову.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент. Оголошення теми та мети уроку
— Сьогодні ми знову — учасники гри Поле чудес». А тему гри нам допоможе визначити загадка Валентини Бутрім.
Я — житель підземний
Лісів і полів
І спільна частина
Споріднених слів. (Корінь)
— Протягом грими будемо навчатися розпізнавати споріднені слова та визначати в них корінь.
ІІ. Робота над темою уроку. Гра «Поле чудес»
І відбірковий тур
Прочитайте діалог і допоможіть учневі дати правильну відповідь Іваненко, утвори прикметник від слова обід.
— Ну. смачний.
— Хм... Ну тоді добери до слова смачний спільнокореневі слова Спільнокореневі?.. Сніданок, вечеря...
Зразок виконаного завдання
— Іваненко, утвори прикметник від слова обід.
Обідній.
— Добери до слова смачний спільнокореневі слова Спільнокореневі?.. Смак, смакувати, смакота...
ІІ відбірковий тур
До спільнокореневих слів у віршах В. Бутрім потрапив чужинець. Знайдіть його) Загорівся, відгоріти,
Підгоріло, пригоріти,
Загорав, горить, гора.
Де «шпигун»?
Кажіть. Пора) Немалий і малуватий,
І маленький, й малювати,
Малюки, малеча, мало.
Чи чужинця ви впізнали?
І тур
Спробуйте задумане слово відгадати:
Префікс у ньому, як в слові проспати.
Корінь у слові гуляю впізнай.
Суфікс — такий, яку слові веснянка,
Чи то селянка, чи полонянка.
Закінчення в слові калина шукайте,
Слово мерщій нам усім називайте!
П
Р
О
Г
У
Л
Я
Н
К
А

88
ІІ тур
Корінь — в слові відгадай,
Префікс — в слові запитай,
Суфікс — в слові нічка,
Закінчення — в криничка.
З
А
Г
А
Д
К
А
ІІІ тур
Що за слово — відгадай!
Корінь усадку
сховався,
Префікс у постіль забрався,
А закінчення і суфікс
У слові хмарка пошукай.
П
О
С
А
Д
К
А
Гра з глядачами
У лісі корінь відшукаєш,
А префіксу проході підбери.
У слові нічка суфікс упізнаєш,
Закінчення побачиш у гори.
П
Р
О
Л
І
С
К
И
Фінал
У слові смішно корінь заховався,
У слові постріл префікс пошукай,
А суфікс в слово виварка забрався.
Закінчення у ньому ж виділяй.
П
О
С
М
І
Ш
К
А
Супергра
Спробуй задумане слово вгадати.
Корінь у нім, яку слові вітати,
Закінчення — точно, як в слові гадаю,
Суфікс такий, яку слові читаю.
Ще залишилося префікс знайти.
Префікс такий, яку слові прийти.
П
Р
И
В
І
Т
А
Ю
ІІІ. Підсумок уроку
Підбиття підсумків гри. Нагородження переможців.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 41

Тема. Чергування приголосних звуків г, к, х — з, ц, с — ж, ч, ш у коренях слів Мета: формувати вміння учнів писати і вимовляти слова, в яких відбувається чергування голосних у корені слова знайомити з чергуванням приголосних звуків у коренях слів розвивати вміння чергувати приголосні звуки в коренях слів, вміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати виховувати товариськість.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 187)
— Прочитайте слова парами. Чергування яких звуків відбулося?
2. Самостійна робота за варіантами
— Змініть подані слова або доберіть спільнокореневі, щоб відбулося чергування голосних у корені слова.
Лід корова захід — гордість піч — ведмідь осінь Колір Харків ворота — радість летіти — схід —
3. Перевірка виконання завдання
4. Коментований диктант
— Знайдіть слова, в яких відбулося чергування. Позначте в них корінь, підкресліть чергування.
Мальовниче село розкинулось перед очима. Таких сіл в Україні
багато.
Рання осінь забарвила усі дерева та кущі. Такої осені ще не було.
III. Вивчення нового матеріалу
1. Оголошення теми й мети уроку
— На попередньому уроці ми ознайомились з чергуванням голосних звуків. В українській мові є випадки чергувань і приголосних у коренях слів.
Сьогодні ми будемо вчитися писати й вимовляти слова з такими випадками чергування, зіставляти, аналізувати.
2. Пояснення нового матеріалу
1) Спостереження над чергуванням приголосних звуків. (Впр. 188)
— Прочитайте слова. Які звуки чергуються в коренях Якими буквами вони позначені) Робота над прислів’ями. (Впр. 189).
— Прочитайте прислів’я. Поясніть їх зміст Чого вони вчать?

90
— Спишіть каліграфічно прислів’я, підкресліть спільнокореневі слова. Позначте в них корінь Які звуки чергуються Якими буквами позначено (Друга — друзі — дружніші)
IV. Закріплення вивченого матеріалу
Робота над віршем (Впр. 190).
— Прочитайте вірш. Чого він навчає?
1. Робота в парах
— Випишіть слова, споріднені зі словами мурахи, вага.
(Мурахи — мурашка, вага — важко)
Позначте корінь, підкресліть букви, що позначають звуки, які чергуються. Складання схеми речення

— Запишіть виділене речення. Складіть його схему Встановіть зв’язок слів (усно Зверніть увагу на звукову модель слова бджоли.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка