Навчально-методичний посібник 2-ге видання
Скачати 10.48 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка8/10
Дата конвертації08.11.2016
Розмір10.48 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
V. Узагальнення й систематизація вивченого
1. Робота над віршем (Впр. 191)
Плуг — плужок — у плузі;
луг — лужок — на лузі;
дім — дому;
нім — ньому плоди — плід;
дружба — друзі — друг.
2. Вибіркове списування (самостійно)
— Виберіть пари слів, в яких змінюються голосні або приголосні звуки Запишіть ці пари слів, позначте в них корені, підкресліть букви, що позначають звуки, які змінюються.
Віз, кінь, гусінь, муха, комаха, пасіка, пух, пасіці, коня, комасі, вози,
мусі, гусені, пушок.
Перевірка виконання.
VI. Підсумок уроку
— Що ви запам’ятали з уроку?
VII. Домашнє завдання
Вправа 192, с. 82.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 42

Тема. Спостереження за вимовою слів з ненаголошеними е, и. Правило написання слів з цими звуками Мета: формувати в учнів вміння правильної вимови слів з ненаголошеними е, и в корені слова ознайомити з правилом перевірки ненаголошених е, и збагачувати словниковий запас розвивати літературну вимову виховувати любов до книги.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 192)
— Прочитайте слова парами. Яке чергування відбулося Прочитайте речення, які склали.
2. Творче списування
— З поданих пар слів утворіть словосполучення. Підкресліть чергу- вання.
(Яскраві (колір, відповісти (вчителька, напувати (кінь, книжка на
(стіл), розповідати (подруга, нагодувати (кіт, біля свого (поріг, крейда
у (рука, записна (дошка, стояти на (поріг)).
Перевірка виконання.
III. Вивчення нового матеріалу
1. Словникова робота (С. 83)
— Що за приміщення зображено на малюнку (Бібліотека)
— Хто працює в бібліотеці (Бібліотекар)
— Як вирозумієте значення цього слова (Установа, де зберігаються
й видаються читачам книжки, журнали.)
Що таке бібліотека?
Це — домівка для книжок. Ганна Черінь Складіть речення з цим словом. Запишіть його.
2. Каліграфічна хвилинка
Люби і бережи книгу.
— Які прислів’я про книгу знаєте?
(•Книга корисна, коли її читають.

Книги читати — усе знати.

Кому книга — розвага, а кому — навчання.

Книга мовчки все розкаже.

Хто більше читає, той більше знає.)
3. Робота над текстом (Впр. 193)
— Як треба поводитися з книгою?
4. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні ми ознайомимось з правильною вимовою слів з ненаголошеними звуками е, и. Будемо вчитися перевіряти слова з ненаголошеними е, [и].

92
5. Визначення наголошених складів у словах (Впр. 196)
— Прочитайте виразно вірш Назвіть наголошений складу виділених словах. Як вимовляються голосні звуки в наголошених складах?
6. Ознайомлення з особливостями літературної вимови слів з нена-
голошеними звуками е, и (Впр. 197)
— Прочитайте словосполучення. Порівняйте вимову голосних звуків у виділених коренях.
Учні пригадують правило про вимову ненаголошених голосних звуків, вивчене в 2 класі.
• Наголошені звуки е та и вимовляються чітко.
• Ненаголошений звук е у вимові наближається до [и]:
ст[е и]
пи, оз[е и
]ро.
• Ненаголошений звуки у вимові наближається до [е]:
л[и е
]сток, ж[и е
]ття.
— Отже, потренуємось правильно вимовляти ці звуки. (Таблиця «Ви-
мовляй так»)
7. Проблемне запитання
— Яку букву треба написати в словах в_сна, з_ма? Доведіть свою думку Пригадайте, які звуки вимовляються чітко. (Наголошені)
— Отже, як перевірити написання цих слів (Наголосом)
8. Робота над правилом (С. 85)
IV. Тренувальні вправи
1. Добір перевірних слів (Впр. 199)
2. Списування із завданням
— Спишіть речення. До слів з пропущеними буквами доберіть перевірні. Виділіть корінь, поставте наголос, підкресліть букви, якими позначені звуки, що перевірялися.
ЛЮБІЙ МАМІ
Мамо, настала в_сна, квітне в_рба запашна,
Річка в долині с_ніє. Мамо, настала в_сна.
Перевірка виконання.
V. Підсумок уроку
— Як перевірити ненаголошені звуки е, и в коренях слів?
VI. Домашнє завдання
Вправа 200, с. 85.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 43

Тема. Перевірка правильності написання слів з ненаголошеними голосними е та и Мета: формувати в учнів уміння добирати перевірні слова до слів з ненаголошеними голосними е, и в коренях слів шляхом словозаміни або добору спільнокоре- невих слів збагачувати словниковий запас розвивати пам’ять, мовлення виховувати бережливе ставлення до природи.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 200)
— Зачитайте словосполучення, які ви записали Якою частиною правила ви скористалися для перевірки (Зміню-
вали слова так, щоб ненаголошений звук став наголошеним.)
2. Фронтальне опитування
— Як вимовляти звук е у ненаголошеному складі (е и Як вимовляти звуки у ненаголошеному складі (и е Як вимовляти звуки е, и в ненаголошеному складі (Чітко)
— Як дізнатися, яку букву (е чи и) писати в ненаголошеному складі?
III. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися добирати слова для перевірки написання слів з ненаголошеними е, [и].
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Перевірка ненаголошених е, и шляхом словозміни
— До поданих слів доберіть перевірні. Визначте наголошений склад, підкресліть пропущені букви — м_чі
— ст_пи
— с_рпи
— т_ни
— л_ни
— гр_би
— л_сти
— з_мля
— дер_во
— з_рно
— Як ми добирали слова для перевірки (Ми змінювали слово.)
2. Перевірка ненаголошених е, и шляхом добору спільнокорене-
вих слів
___________ — в_селка
___________ — т_хенько
___________ — сл_вовий
___________ к_слиця
___________ сх_лити
___________ ш_поче
— Яким способом перевірки скористалися в цьому випадку (Доби-
рали спільнокореневі слова.)

94
3. Робота над текстом-діалогом (Впр. 201)
— Прочитайте текст. Як можна назвати розмову двох звірів (Діалогом)
— Що це за текст Яка його мета Знайдіть речення із звертанням Знайдіть питальні речення Якою була лисиця А їжачок Випишіть слова з пропущеними буквами. Доберіть до них перевірні. (Лисиця — лис, животі (за словником, блискучими — блиск, пози-
рає — зиркнути, близенько — близько, тихенько — тихо, вмивався —
вмитися.)
4. Письмо попам ятіbВесло лягає дорога до гаю.
Нам золотом осінь дорогу вст_ляє. М. Стельмах Які букви пропущені Скільки речень у вірші Про що йдеться в першому реченні Про що розповідається в другому?
5. Розвиток мовлення (Впр. 203)
1) Відгадування загадки.
Живуть у тісній темниці
Без страху темноти
Хлоп’ята яснолиці Вогню малі брати.
І мають душу щедру,
Хоч дерева сини,
Згоряючи дощенту,
Вогонь дають вони. (Сірники)
— Поміркуйте, яким буває вогонь. (Вогонь не любить пустощів. Він
може бути і другом, і ворогом. Це залежить від того, як до нього став-
ляться.)
— За яких обставин може виникнути пожежа) Складання розповіді Обережно Вогонь!»
V. Підсумок уроку
— Чого навчалися на цьому уроці?
VI. Домашнє завдання
Вправа 204, с. 87.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 44

Тема. Закріплення знань про вимову й правопис слів з ненаголошеними е, и Мета: формувати вміння учнів писати слова з ненаголошеними голосними звуками в коренях слів розвивати правильну літературну вимову збагачувати словниковий запас розвивати вміння аналізувати, узагальнювати виховувати любов до природи.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 204)
— Прочитайте виразно загадку Що допомогло вам її відгадати Як написали слова з пропущеними буквами Які перевірні слова до них дібрали?
2. Фронтальне опитування
— Які слова називаються спільнокореневими?
— Як визначити корінь слова Як вимовляється звук е в ненаголошеному складі Як вимовляється звуки в ненаголошеному складі Як дізнатися, яку букву (е чи и) потрібно написати в ненаголошеному складі кореня слова?
III. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні на уроці ми продовжуємо працювати над вимовою і правописом слів з ненаголошеними звуками е, [и].
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Вимова й написання слів з двома ненаголошеними голосними
(Впр. 205)
2. Каліграфічна хвилинка
Росла в лісі дика яблунька.
3. Робота з текстом (Впр. 207)
— Прочитайте текст Що потрібно зробити, щоб у реченнях був зв’язок слів (Змінити
слова в дужках.)
— Спишіть текст, позначте закінчення у змінених словах.
(Перевірка виконання.)
4. Словникова робота
1) Як називається електронна обчислювальна машина (Комп’ю-
тер) Складіть речення з цим словом Доберіть синонім до слова колодязь. (Криниця)
2) Письмо попам яті.За с_лом у нас кр_ничка,
Негл_бока, нев_личка.
Клен шумить над нею листом,
В ній вода холодна й чиста.

96
— Прочитайте виразно вірш Доберіть перевірні слова до слів з пропущеними буквами Яке слово не змогли перевірити Як дізнатися в такому випадку, яку букву потрібно написати (За орфографічним словником)
— Запишіть вірш попам. Узагальнення й систематизація вивченого

1. Робота з текстом (Впр. 208)
— Прочитайте текст. Знайдіть у ньому зачин, основну частину, кінцівку Які нові слова зустріли в тексті (Левада — присадибна ділянка з сінокосом, городом та плодовими або іншими деревами Спробуйте дібрати перевірні слова до слів з пропущеними буквами Чи всі слова вдалося перевірити (Треба скористатися словником.)
2. Словниковий диктант
Верба, схилилася, висить, озеро, веселився, бережок, внизу, калинова,
живуть, березовий.
VI. Підсумок уроку
— Що відпрацьовували на уроці Що для вас було новим?
VII. Домашнє завдання
Вправа 209, с. 99, принести орфографічний словник.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 45

Тема. Контрольна робота. Аудіювання
Мета: перевіряти вміння сприймати на слух незнайомий текст з одного прослуховування й розуміти фактичний зміст, причинно-наслідкові зв’язки, основну думку висловлювання розвивати спостережливість, уважність виховувати повагу одне до одного.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Підготовка до слухання тексту
— Пригадайте, чи змінювала коли-небудь усмішка іншої людини ваш настрій Чи вдалося вам змінити комусь настрій, подарувати людині усмішку Послухайте оповідання Василя Сухомлинського «Усмішка».
III. Словникова робота
Затьмаритися — покритися тьмою стати темним.
Почимчикувати — швидко йти маленькими кроками.
Повагом — повільно, не поспішаючи.
Ціпок — палиця.
IV. Слухання тексту
Був травневий сонячний ранок. На зелених луках, що починалися одразу ж за селом, розквітли жовті кульбабки, дзвеніли бджоли й джмелі, у блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок.
Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, біле, мов спіла пшениця, волосся. Вона почимчикувала зеленими луками. Побачила барвистого метелика й усміхнулась, їй стало так радісно, що захотілося, або цілий світ бачив її усмішку.
Усміхалася дівчинка й тупала за метеликом. Він летів повагом, не поспішаючи.
Коли це дівчинка побачила діда. Він ішов й назустріч. Погляд його був похмурий, брови насуплені, в очах — злість. Дівчинка несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалася ось заразі він усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим і непривітним Уже в глибині її душі піднялася маленька хвиля страху, але вона усміхалася, вона несла назустріч дідові свою усмішку й закликала його Усміхніться й ви, дідусю!»
Та дід не усміхнувся. Погляд його залишився похмурий, брови — насуплені, очі — злі.
Страх оволодів серцем дівчинки. Усмішка погасла на її обличчі. І тієї ж хвилини їй здалося, що затьмарився, спохмурнів цілий світ. Зелений луг посірів. Жовті сонечка кульбабок перетворилися на фіолетові плями, блакитне небо стало бліде, а срібна пісня жайворонка тремтіла, мов той струмок, що ось-ось помре.
Дівчинка заплакала. За хвилину дід уже був далеко. Вона бачила тепер його спину, алей спина здавалася їй злою і непривітною.
Дівчинка йшла собі луками далі. Її серце затремтіло, коли вона побачила знову назустріч хтось іде. Придивляється — аж то бабуся, з ціпком старенька дибає.
Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнулась. І така була добра та щира її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав, переливаючись різними барвами. Мов маленькі сонця, знову заясніли кульбабки, задзвеніли бджоли й джмелі, загравна срібних струнах жайворонок.
(291 слово)
В. Сухомлинський
V. Перевірка розуміння прослуханого запитаннями. Коли дівчинка вийшла з хати?
а) Удень;
б) зранку;
в) увечері 2. Куди побігла дівчинка?
а) До лісу;
б) на річку;
в) на луки 3. Маленька дівчинка усміхнулася після того, як побачила:
а) джмеля;
б) пташку;
в) метелика 4. Що хотіла дівчинка подарувати дідусеві?
а) Усмішку;
б) барвистого метелика;
в) сонячний ранок 5. Коли страх оволодів серцем дівчинки?
а) Коли вона сама опинилася на луках;
б) коли дід не усміхнувся;
в) коли метелик полетів від неї 6. Чому світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав?
а) Дідусь посміхнуся маленькій дівчинці;
б) дівчинка зустріла добру бабусю, яка їй посміхнулася;
в) сонечко вийшло з-за хмар.
VI. Підсумок уроку
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 46

Тема. Вимова, правопис слів з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом Мета: формувати в учнів вміння писати слова з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом, користуватися орфографічним словником збагачувати словниковий запас розвивати зв’язне мовлення виховувати культуру мовлення.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 209)
— Прочитайте діалог сина й тата. Яку відповідь хлопчика на зауваження батька ви придумали?
(Учні зачитують свої відповіді.)
2. Коментоване письмо
Травка зеленіє. Сонечко блищить.
Ластівка з весною в гай до нас летить.
О. Плещеєв
— Як перевіряються ненаголошені е, и в корені слова?
III. Вивчення нового матеріалу
1. Мотивація навчальної діяльності (Впр. 210). Оголошення теми
й мети уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти такі слова з ненаголошеними е, и, а правопис будемо перевіряти за орфографічним словником.
Але є слова, що в них
Написання голосних
Через наголос, бува,
Перевірить неможливо,
А тому такі слова
Пам’ятати нам важливо.
2. Вправляння у вимові й правописі слів з неперевірними ненаголо-
шеними голосними
1) Робота з малюнками — назвами предметів (Впр. 211).
Очерет, черемха, абрикос, апельсин.
2) Робота над словами з рамок (С. 90, 91).
— За визначенням здогадайтесь, про що або про кого йдеться.
• Член органу державної влади, обраний виборцями. (Депутат)
• Керівник підприємства, установи або навчального закладу. (Дирек-
тор)
• Частина земної поверхні, яку можна бачити на відкритій місцевості.
(Горизонт)
— Запишіть ці слова, складіть з ними речення До слова горизонт доберіть синоніми. (Обрій, небокрай, небосхил,
виднограй, видноколо, виднокруг, крайнебо, небозвід)
3. Каліграфічна хвилинка
Бачиш край, а не дійдеш. (Горизонт)

100
4. Робота над словосполученням (Впр. 212)
— Утворіть словосполучення. У словах першого стовпчика позначте наголос, підкресліть букви е чи и, що позначають ненаголошені звуки е, [и].
(Міжміський телефон, …)
— Розберіть забудовою слова тривожний, золота, безмежний. Тривожний, золота, безмежний. Робота з орфографічним словником (Впр. 213)

Діти працюють самостійно.
(Перевірка виконання.)
IV. Узагальнення й систематизація вивченого
1. Робота над літературною вимовою слів за таблицею Правильно
вимовляй і пиши»
2. Робота над прикметами (Впр. 214)
— Прочитайте прикмети Які ще прикмети визнаєте (Якщо горіхи вродили рясно, а грибів
мало — зима буде сніжна і морозна. Грім у вересні — на тривалу осінь.
Павутиння на рослинах — на осіннє тепло.)
— Спишіть, вставляючи пропущені букви.
3. Словникова робота (Впр. 215)
V. Підсумок уроку
— Чого навчилися на цьому уроці?
VI. Домашнє завдання
Вправа 216, с. 91; повторити написання слів у рамках.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 47

Тема. Дзвінкі й глухі приголосні. Вимова і правопис слів із дзвінкими та глухими приголосними Мета: формувати в учнів вміння розрізняти дзвінкій глухі приголосні за істотними ознаками вимови розвивати фонематичний слух, вміння аналізувати виховувати любов до природи.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 216)
— Які споріднені слова дібрали до поданих Які частини є в цих словах Розберіть забудовою слова апельсиновий, апетитна, абрикосове,
пшениченька. (Фронтально)
2. Словниковий диктант
Директор, депутат, горизонт, очерет, черемха, абрикос, апельсин, біб-
ліотека, верблюд, кишеня, керувати, велосипед, кермо, лелека, квиток.
3. Взаємоперевірка
— Як написати слова з неперевірними голосними (Скористатися
словником.)
III. Вивчення нового матеріалу
1. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні на уроці ми пригадаємо, на які групи поділяються всі приголосні звуки. Повправляємось у розпізнаванні дзвінких і глухих приголосних звуків.
2. Спостереження над вимовою приголосних звуків
— На які групи можна поділити приголосні звуки?
Приголосні
дзвінкі
глухі
Приголосні
тверді
м’які
пом’якшені
— Нас сьогодні цікавить група дзвінких і глухих звуків.
Вимовте приголосні звуки, позначені поданими буквами та буквоспо- лученнями. (Впр. 217)
— Які з цих звуків вимовляються зовсім безголосу, тільки з шумом Як називаються такі звуки (Глухі)
— А під час вимови яких звуків чуємо і голос Як будемо називати такі звуки (Дзвінкі)
— Зробіть висновок про вимову дзвінких і глухих приголосних звуків.
3. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 92)

102
4. Вправляння у вимові дзвінких і глухих приголосних звуків
1) Робота за таблицею (С. 92).
— Назвіть дзвінкі приголосні Назвіть глухі приголосні Назвіть звуки парами. (Це парні приголосні Назвіть звуки, які не мають пари) Вправа 218 (1, 2).
5. Каліграфічна хвилинка
Здоровому все здорово!
— Як вирозумієте це речення Назвіть слова, в яких лише дзвінкі приголосні звуки. (Здоровому,
здорово)
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота з текстом (Впр. 219)
— Прочитайте текст. Це опис чи розповідь Доведіть Що нового дізнались про шишкаря?
(Важко пташкам в мороз. А шишкарі виводять своїх малят узимку.
Гніздо своє птахи будують на високих і густих хвойних деревах, частіше
на ялинах. Густе гілля захищає його від вітру та снігу.)
2. Вибіркове списування
— Випишіть у перший рядок слова з дзвінкими приголосними, у другий з глухими.
3. Встановлення зв’язку слів у реченні (друге речення третього
абзацу)
Які? Куди?
Кінчики в протилежні боки загнуті Які вони є?
V. Узагальнення й систематизація вивченого
1. Творче завдання
— Доберіть 5 слів, останній звук яких буде дзвінким. (Лід, мед, ліз,
мороз, лікар)
— Доберіть 5 слів, останній звук яких буде глухим. (Жук, час, суп,
мак, сміх)
2. Пропедевтика
— А правильно вимовляти такі словами будемо вчитися на наступному уроці.
VI. Підсумок уроку
VII. Домашнє завдання
Вправа 220, справило, с. 92.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 48

Тема. Урок розвитку зв’язного мовлення. Життя шкільної родини. Частівки

Мета: продовжувати вчити дітей відчувати ритм, риму, мелодику мови активізувати словник вчити логічно, послідовно, грамотно, дотепно і стисло висловлювати свої думки, добираючи рими дати уявлення про частівки як вид народної творчості, що є одним з найбільш уживаних ужитті (особливо ужитті села звернути увагу на гумористично-сатиричну спрямованість частівок, відображення в них певних подій життя.

Попередня робота: виховна година Про нас, третій клас, виставка малюнків прожиття класу, читання оповідань про школу, розгляд ілюстрацій, розучування частівок на уроках музики.
ХІД УРОКУ
І. Організаційний момент
У чи те л ь
Хочеться погомоніти:
Що ж таке частівка, діти?
Бо сьогодні третій клас
Частівки складатиме...
Про кого Про нас!
Учитель підводить учнів до розуміння поняття частівка (сатирич- но-гумористичний пісенний народний твір, що відображує певні події з життя одної людини, групи людей чи цілого народу Так, діти, частівки дуже популярні у народі. Їх співали навіть у війну. Людина, що вміє посміятися над собою, щира, добра, весела і смілива. Не кожен вміє поглузувати над своїми вадами, недоліками...
Але це дуже допомагає їх позбутися!
ІІ. Робота над темою уроку
1. Аналіз змісту та побудови тексту частівок
Учні слухають або співають декілька частівок, аналізують їхній склад, відшукують рими, визначають тему, ідею.
2. Творча робота. Складання власних частівок
— Діти, у кожного з нас було безліч цікавих кумедних випадків ужитті. Давайте створимо частівки про себе або про всіх нас, наше життя.
Кожний учень має декілька сюжетів, заготовлених заздалегідь у прозі, які і спробує перетворити на частівки. Краще, якщо (за домовленістю) діти писатимуть кожен про себе або про весь гурт, щоб не було образ На уроках, перервах, дома та у школі з нами трапляється безліч історій. От і розкажіть одну з них, але за зразком, з чотирьох рядків, що римуються (ми тільки-но їх аналізували).
Діти працюють індивідуально, у парах, групах — за бажанням.
Можна об’єднати класу групи, щоб кожна з них опрацьовувала певну тему, за вибором) Рано-вранці мама Вову Розбудить не. (може).
Треба визвать вертоліт. Хай він. (допоможе).

104 2) Наш Сашко поїв сметани
І забув. (умиться).
І брудне Сашкове личко
Вилизала... (кицька).
3) Тоне грім в степу. (гуркоче) То Іван цукерку. (хоче)
І реве до хрипоти
На всю вулицю «...!» (Купи)
4) Стирчить чубчику. (Іллі),
Наче тая стріха.
Горобці гніздечко. (звили),
Ото було. (сміху)!


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал