Навчально-методичний посібник 2-ге видання


Слухання, редагування частівокСкачати 10.48 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка9/10
Дата конвертації08.11.2016
Розмір10.48 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
3. Слухання, редагування частівок
Учні зачитують складені частівки. Тексти коригуються, оформляються та ілюструються, пізніше — розучуються та виконуються на уроці музики, святах чи виховних годинах у класі.
ІІІ. Підсумок уроку
— Чи сподобалося вам складати частівки Які з них здалися вам найвдалішими Чому Чи можна ображатися, якщо про тебе склали частівку Яким повинен бути текст частівки, щоб ніхто не образився?
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 49

Тема. Засвоєння правила вимови дзвінких приголосних у кінці слів та складів перед наступним глухим приголосним Мета: ознайомити учнів з правилом вимови дзвінких приголосних у кінці слів та складів перед наступним глухим розвивати навички правильної вимови, мовлення, каліграфічного письма виховувати бережливе ставлення до книги.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 220)
— Назвіть парні приголосні звуки у словах вправи Назвіть звуки і букви в словах дядько ([дадко]), дзвін ([дзвін]).
2. Фронтальне опитування
— Які звуки називаються дзвінкими глухими Чим пояснюється милозвучність української мови?
III. Вивчення нового матеріалу
1. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти дзвінкі приголосні в кінці слів або складів перед глухими, а також правильно писати слова в таких випадках.
2. Пояснення нового матеріалу
1) Ознайомлення з правилом (С. 93).
2) Робота над літературною вимовою дзвінких приголосних у кінці слів і складів (Впр. 221).
— Значення яких слів незрозумілі?

Зав’язь — частина квітки, в якій утворюється плід.

Галузка — гілка, гілочка.

Паморозь — схожі на іній атмосферні опади, що в морозну погоду осідають на гілках дерев, дротах тощо) Робота з предметними малюнками (Впр. 222).
— Назвіть предмети, зображені на малюнках, чітко вимовляйте дзвінкі приголосні.
Гриб, вудка, плуг, гарбуз, дід, сад, віз, жолудь, діжка, ложка, ніж.
— Утворіть (усно) речення з цими словами (фронтально).
3. Хвилинка каліграфії
Книга — ключ до знань.
— Поясніть зміст виразу.
4. Робота з текстом (Впр. 223)
— Прочитайте виразно текст, чітко вимовляючи звуки, позначені виділеними буквами Назвіть парні до цих звуків Про що йдеться в тексті Яка його мета Спишіть поради бібліотекаря.

106
5. Робота над віршем (Впр. 224)
— Прочитайте виразно загадки Знайдіть слова, в яких є дзвінкі приголосні звуки в кінці слів. (Дуб,
зуб, віз, вліз)
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Коментоване письмо (Впр. 226)
Беріз, книг, лиж, мороз.
2. Встановлення зв’язку слів останнього речення
Мороз (що зробив?) скував;
скував (коли?) уночі;
скував (що?) землю.
3. Самостійна робота над реченнями з добором антонімів (Впр. 227)
4. Перевірка виконання
V. Підсумок уроку
— Як слід вимовляти дзвінкі приголосні в кінці слова, складу?
Метод «Від Адо Я»
Діти об’єднуються у групи по 5–6 осіб. Кожна група працює над певною частиною абетки — наприклад, від Адо Д, від Ж до Л...
Групи складають підсумкові речення за змістом уроку, що починаються з цих літер.
VI. Домашнє завдання
Вправа 225, с. 95.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 50

Тема. Явища замінив коренях дзвінких звуків глухими і навпаки. Зоровий диктант Мета: ознайомити учнів з явищем замінив коренях слів дзвінких звуків глухими і навпаки формування вміння перевіряти такі слова розвивати орфоепічні та орфографічні навички виховувати уважність, працелюбність.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 225)
— Прочитайте пари слів, чітко вимовляючи кінцеві звуки у дібраних словах. Назвіть корені, у яких чергуються голосні звуки.
2. Вправи на знаходження глухих приголосних у словах (Впр. 229)
Сядь, стань, дістань, хлопець, дошка, ложка, сніг.
— Які за метою висловлювання речення можна скласти з виділеними словами (Спонукальні)
— Складіть з ними речення.
3. Орфоепічні вправи
— Повправляємось у вимові. (Один учень називає слово, решта повторюють. Вправу виконують «ланцюжком».)
Ніж, ніжка, книжка, стежка, блузка, сніг, зуб, зубки, шубка, берізка,
кізка, рибка, пиріжки, пиріг, віз, солодка, обід, голуб, будка, бігти,
гребти.
III. Вивчення нового матеріалу
1. Проблемне запитання
— Яку букву написати у словах боро_ьба, ле_ко?
(Вислуховуються різні думки.)
2. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні на уроці ми ознайомимось з правилом перевірки написання глухих приголосних перед дзвінкими й дзвінких перед глухими, будемо вчитися правильно їх вимовляти й писати.
3. Ознайомлення з явищем заміни глухих звуків дзвінкими, дзвін-
ких — глухими
1) Вправа 231.
— В українській мові є слова, в яких глухі приголосні звуки перед дзвінкими замінюються парними дзвінкими.
про[з]ба,
моло[д]ба во[ґ]зал,
боро[д]ба

Правило. Щоб перевірити написання слова з сумнівним дзвінким або глухим приголосним, треба змінити слово або дібрати спільно- кореневе так, щоб після сумнівного звука стояв голосний Спробуємо дібрати перевірні слова.
Просити — просьба;
молотити — молотьба;

боротися — боротьба.

108
(Слово «вокзал» не перевіряється, його написання треба запам’я-
тати.)
2) Вправа 232.
— В нашій мові є ще такі слова, в яких дзвінкі приголосні звуки перед глухими втрачають свою дзвінкість й уподібнюються парним глухим.
ні[х]ті
кі[х]ті
ле[х]кий ми[х]тить
— Доберемо перевірні до них.
Ніготь — нігті;

кіготь — кігті;

легенький — легкий;

миготіти — мигтить.
Висновок. Як перевірити такі сумнівні звуки?
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Зоровий диктант (за текстом вправи 239)
2. Добір слів за темою уроку
V. Підсумок уроку
Метод «Інтерв’ю»
Учні об’єднуються у пари, розподіляють ролі кореспонденті респон- дент.
Кореспондент складає три питання щодо теми уроку, а респондент відповідає на них. Потім учні міняються ролями.
VI. Домашнє завдання
Вправа 236, с. 98.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 51

Тема. Ознайомлення з префіксом як значущою частиною слів Мета: ознайомити учнів з роллю префіксів у словах, їх словотворчою функцією, з найуживанішими префіксами формувати вміння утворювати нові слова за допомогою префіксів розвивати уміння аналізувати, зіставляти, узагальнювати виховувати працелюбність.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 236)
— До яких слів можна дібрати перевірні Прочитайте слова парами, поясніть написання. Яким правилом скористались Які слова залишились без пари Чому?
2. Самостійна робота
— Спишіть, вставляючи пропущені букви.
Варіант 1
Сова кр_чить — холо_ накл_кає. Сказати ле_ко, але зробити ва_ко. Червона ягі_ка, але на сма_ — гірка.
Варіант 2
Шви_ко мова мовиться, тане шви_ко діло робиться. В с_лі настала пора моло_ьби. З_рно в золотому коло_ку наст блині гойдалося.
III. Вивчення нового матеріалу
1. Підготовче опитування
— Які слова є спільнокореневими?
— З яких частин може складатися слово ( )
— Яка частина слова є обов’язковою для кожного (Корінь)
— Що таке корінь Яка частина слова стоїть перед коренем (Префікс)
2. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні ми починаємо блок уроків, на яких будемо вивчати префікс. На сьогоднішньому уроці ми дізнаємось, яку роль виконує префіксу слові, для чого він існує.
3. Проблемне завдання
— Прочитайте рядок слів, визначте корінь.
Читати, перечитати, вичитати, зачитати, почитати, дочитати.
— Назвіть і позначте префіксу цих словах А тепер подумайте, чи однакове значення цих слів Чому змінювалось значення (Змінювався префікс.)
— Отже, зробіть висновок, яку роль виконує префіксу слові. (За допо-
могою префікса утворюються нові слова.)
4. Ознайомлення з правилом (С. 100)
5. Уворення антонімів за допомогою префіксів (Впр. 241)
6. Робота над віршем (Впр. 242)
— Прочитайте вірш. Як хлопчик ставиться до джерельця Спишіть вірш, позначте префікси у виділених словах.

110
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Коментоване письмо (Впр. 243)
2. Робота з текстом (Впр. 244)
— Прочитайте текст Тарасова криниця Найдіть зачин, основну частину, кінцівку Чи можна сказати, що Тарасі дід залишили своїм вчинком слід на землі Випишіть виділені слова позначте префікси.
3. Гра «Вгадай»
• Мій корінь міститься в слові дідусь, а префікс шукай в слові праліс. (Прадід)
• Мій корінь ховається в слові захід,
а префікс — в слові перейти. (Перехід)
— Ви можете й самі погратися з друзями в таку гру.
V. Підсумок уроку
— Що таке префікс Яку роль він виконує?
Метод «Сенкан»
Префікс.
Перший, важливий.
Будує, змінює, творить.
Допомагає змінювати значення слова.
Словотворча значуща частина слова.
VI. Домашнє завдання
Вправа 245, справило нас поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 52

Тема. Префікси й прийменники Мета: формування в учнів вміння розрізняти префікси й прийменники, правильно їх писати, утворювати нові слова за допомогою префіксів розвивати вміння словесного малювання, спостережливість виховувати працелюбність.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 245)
— Як ви дізналися, які букви пропущено в словах Прочитайте виписані слова й дібрані до них спільнокореневі. Назвіть префікси в цих словах Чи зрозуміло з тексту, яке ставлення автора до природи?
2. Фронтальне опитування
— Що таке префікс Для чого служить Як визначити префікс Які префікси ви запам’ятали?
— Як пишуться префікси Чому (Це частина слова.)
3. Вибірковий диктант
— Випишіть із прочитаних речень слова з префіксами.
Літо збирає, а зима з’їдає. Поспішити — людей насмішити. Посієш вчасно, то і родить рясно. Робота людину прикрашає.
Осінь обтрусила
Яблука доспілі —
Відпочить присіла
На пеньочку в лісі.
Збирає, з’їдає, поспішити, насмішити, посієш, прикрашає, обтрусила, доспілі, відпочить, присіла Виділіть префікси в записаних словах.
III. Вивчення нового матеріалу
1. Проблемне запитання
— Як написати словосполучення (до)їхати (до)лісу? Разом чи окремо
(Учні розмірковують.)
2. Оголошення теми й мети уроку
— В українській мові є маленькі слова, дуже схожі на префікси. Це прийменники.
Сьогодні на уроці ми будемо вчитися розпізнавати префікси й прийменники і вчитися їх писати.
3. Пояснення нового матеріалу
— Скажіть, якщо префікс — це частина слова, то як його треба писати
(Разом)
— Якщо прийменник — це слово, то як його писатимемо (Окремо)
— Як же дізнатись, префікс це чи прийменник) Встановлення зв’язку слів у словосполученнях (Впр. 246).
— Для чого існують прийменники (Для зв’язку слів)

112

Висновок. Якщо між прийменником і словом можна вставити слово або запитання, то це прийменник, і писати його треба окремо) Повторення правил переходу вулиць та доріг) Творення слів за допомогою префіксів і словосполучень за допомогою прийменників (Впр. 247).
— Запишіть словосполучення, виділіть префікси, підкресліть прийменники З утвореними словосполученнями складіть два речення.
4. Ознайомлення з теоретичним матеріалом (С. 103)
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над віршем
— Прочитайте вірш Яку ілюстрацію можна було б намалювати до третьої строфи вірша Випишіть в один стовпчик слова з прийменниками, а в інший — з префіксами. Підкресліть прийменники, виділіть префікси.
2. Спостереження за однозвучними префіксами й прийменниками
— Повернемось на початок уроку. Як же записати словосполучення
(до)їхати (до)лісу?
— Складіть словосполучення з однозвучними префіксами й приймен- никами.
на на по повід від за за з з під під
V. Підсумок уроку
— Як пишуться префікси й прийменники Як їх розпізнати?
VI. Домашнє завдання
Вправа 249, справило, с. 102.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 53

Тема. Правопис префіксів роз-, без-
Мета: формувати в учнів вміння писати префікси й прийменники ознайомити з написанням слів з префіксами
роз-, без-; збагачувати словниковий запас розвивати літературну вимову, вміння аналізувати виховувати доброзичливість.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 249)
— Прочитайте утворені слова, назвіть префікси в них Яке речення склали з новими словами?
2. Списування загадки, розкриваючи дужки
— Прочитайте загадку. Відгадайте її Про що треба пам’ятати, щоб правильно розкрити дужки (Пре-
фікси пишуться разом, прийменники — окремо.) Чому Як дізнатись, префікс це чи прийменник (Між прийменником
і словом можна поставити питання або вставити слово.)
(При)йшла (до)нас бабуся
У білому кожусі.
Поля (причепурила Пухнастим снігом (в)крила.
(В)гадайте, хто вона,
Бабуся чепурна (Зима)
— Спишіть загадку. Префікси виділіть, прийменники підкресліть.
(Перевірка виконання.)
— В якому слові відбулося чергування приголосного в корені (Ко-
жух — кожусі)
3. Закріплення правил переносу слів (Впр. 254)
— Прочитайте текст. Які думки він викликав у тебе Пригадайте правила переносу слів з рядка в рядок. Назвіть їх Випишіть виділені слова, поділяючи їх для переносу Які префікси в цих словах?
(Перевірка виконання.)
III. Вивчення нового матеріалу
1. Повідомлення теми й мети уроку
2. Спостереження над вимовою і написанням слів

з префіксами роз-, без-
— Прочитайте слова. Доберіть до них спорідненій визначте корінь та префікс Зверніть увагу, яка буква пишеться в кінці префіксів. Зробіть висновок А тепер звернемо увагу, який кінцевий звуку префіксах Який звук вимовляється в префіксах роз-, без- перед дзвінкими приголосними Перед глухими Зробіть висновок. (У префіксах роз-, без- завжди пишеться буква з.)
3. Ознайомлення та заучування правила (С. 104)

114
4. Вправляння у вимові слів у рамці (С. 104)
5. Творення нових слів за допомогою префікса роз- (Впр. 256)
— Від поданих слів за допомогою префікса роз- утворіть нові. Запишіть слова парами. Виділіть префікс.
6. Творення слів за допомогою префікса без-
— Якого значення набуває слово з префіксом без-?
— Розберіть забудовою утворені слова. (Безводн ий, …)
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над текстом (Впр. 259)
— Прочитайте текст Поміркуйте, що означає вислів Бути добрими дітьми у вашому розумінні Якими за метою висловлювання є перше й друге речення?
2. Словниковий диктант
Розмова, розгадка, безсмертя, розкопка, бездоріжжя, беззубий, безву-
сий, розказати, розплести, безхарактерний.
— Виділіть префікси.
(Фронтальна перевірка.)
— Як пишуться префікси роз-, без-?
3. Самостійна робота (Впр. 258)
Утворення антонімів. Складання речень з ними.
V. Підсумок уроку
— Чого навчилися на цьому уроці?
Метод «Інтерв’ю»
Учні об’єднуються у пари, розподіляють ролі кореспонденті респон- дент.
Кореспондент складає три питання щодо теми уроку, а респондент відповідає на них. Потім учні міняються ролями.
VI. Домашнє завдання
Вправа 260, справило, с. 104.
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 54

Тема. Диктант. Перевірка орфографічних та пунктуаційних умінь Мета: перевірити рівень сформованості орфографічних та пунктуаційних вмінь розвивати писемне мовлення, уважність виховувати охайність.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Написання диктанту
ЗИМОВА КАЗКА
Підморозило. Тоненька крига засклила річку. Це прийшла зима. Ходить вона по долинах і горах. Тихо ступає у великих валянках. Перетворює усе на чарівну казку. Вбрала зима сосни і ялини в пухнасті снігові шуби. Молоденькі деревця закутала білими м’якими ковдрами. Виглянуло сонечко. Заіскрилися сніги. Сині, зелені, червоні вогники замиготіли на землі, на деревах, кущах. (55 слів)
Граматичне завдання
1. Підкреслити головні члени речення, встановити зв’язок слів у реченні за допомогою запитань.

1 варіант — уму реченні;

2 варіант — уму реченні 2. Зробити звуко-буквений аналіз слова:

1 варіант — ступає;

2 варіант — м’якими.
3. Дібрати спільнокореневі слова, визначити в них корінь.

1 варіант — снігові;

2 варіант — підморозило.
ВЕСЕЛА ЗАМЕТІЛЬ
Уночі раптом випав сніг. Він засипав дороги, подвір’я, пригнув до землі кущі та гілля дерев. Ранком усі жителі села вийшли розчистити стежки і дороги. Коли піднявся вітер, усе знову засипало. Сніг ніби грався з людьми, розкидаючи свої запаси. Заметіль стихла так само несподівано, які почалася. Почала замерзати земля. Так прийшла зима. (55 слів)
(Пояснити вживання ком.)
Граматичне завдання
1. Підкреслити головні члени го речення, встановити зв’язок слів у реченні за допомогою запитань 2. Зробити звуко-буквений аналіз слова:

1 варіант — подвір’я;

2 варіант — заметіль 3. Дібрати спільнокореневі слова, визначити в них корінь.

1 варіант — розчистити;

2 варіант — засипало.
ГОРОБЕНЯТКО
Був сонячний зимовий день. Федір грався на подвір’ї. Раптом він побачив у снігу маленьке горобенятко. Пір’ячко у пташеняти було мокре. Одна ніжка зламана. Хлопчик забрав його, поніс ухату. Федір зробив гороб’яче
гніздечко. Вимостив йогом яким пір’ячком. Дев’ять днів жив горобчику хлопчика. Федір старанно доглядав його. Потім випустив пташину на волю. Лети, горобчику (55 слів)
(Пояснити вживання кому шостому реченні.)
Граматичне завдання
1. Підкреслити головні члени речення, встановити зв’язок слів у реченні за допомогою запитань.

1 варіант — уму реченні;

2 варіант — уму реченні 2. Зробити звуко-буквений аналіз слова:

1 варіант — пір’ячко;

2 варіант — гороб’яче.
3. Дібрати спільнокореневі слова, визначити в них корінь.

1 варіант — грався;

2 варіант — зробив.
III. Підсумок уроку
— Які орфограми зустрічалися у тексті диктанту Яке граматичне завдання виявилося найскладнішим для вас?
поставить перфорацию
І семестр Клас
Дата проведення уроку
УРОК 55

Тема. Вимова і правопис слів з префіксами з, с-
Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом слів з префіксами з-, с-; формувати орфоепічні та орфографічні навички розширювати словниковий запас розвивати вміння аналізувати, узагальнювати виховувати почуття поваги до своєї родини.
ХІД УРОКУ
I. Організація класу до уроку
II. Актуалізація опорних знань
1. Перевірка домашнього завдання (Впр. 260)
— Прочитайте складені вами розповіді Снігове містечко.
(Декілька учнів зачитують розповіді, решта здають на перевірку
вчителеві.)
2. Списування
— Спишіть, вставляючи потрібні префікси (роз- або без-).
страшний, чесати, турботний, в’язати, стеляти, хвалити, клеїти, плести, бити, вести З одним словом складіть речення Як пишуть префікси роз-, без-?
III. Вивчення нового матеріалу
1. Оголошення теми й мети уроку
— Сьогодні на уроці ви дізнаєтесь, в яких випадках пишуться префікси з-, с-; повправляєтеся утворенні й записі нових слів.
2. Пояснення нового матеріалу
1) Спостереження за вимовою і написанням префіксів з-, с-
(Впр. 262).
— Перед якими буквами пишеться префікс с-? Які звуки — дзвінкі чи глухі — позначають ці букви Спишіть слова, позначте префікси, підкресліть букву, перед якою стоїть префікс с-.
2) Ознайомлення і заучування правила (С. 107).
3. Робота над вимовою і написанням слів з префіксами з-, с- (Впр. 263)
— Прочитайте слова першого стовпчика. Поясніть їх правопис Прочитайте слова другого стовпчика.
[зв]арити
[шш]ивати
[зм’]ішати
[шч]истити
[сс]ипати
— Що можна було б додати доправила (Перед іншими буквами
пишеться префікс з-.)
— Складіть речення з виділеними словами.
4. Каліграфічна хвилинка
Наша сила — сім’я єдина.
— Як вирозумієте цей вислів?

118
IV. Закріплення вивченого матеріалу
1. Робота над текстом (Впр. 264)
— Про що ви дізнались з тексту Розкажіть, які побажання можна адресувати рідним.
2. Розвиток мовлення (Впр. 261)
— Про що йдеться в тексті Яка мета цього тексту Як цей день святкують у вашій родині Розкажіть Як ви вважаєте, чому у тексті виділені саме ці слова?
3. Гра Вибери префікс»
брити терти казати з- сліпити різати дати тиснути ходити фотографувати в’язати
— Які префікси обрали Чому?
4. Самостійна робота (Впр. 261)
— Спишіть перший та останній абзаци каліграфічно. У першому реченні підкресліть головні члени речення.
(Перевірка виконання.)
V. Підсумок уроку
— Перед якими буквами пишеться префікс с-?
— В яких випадках пишемо префікс з-?
Метод «Від Адо Я»
Діти об’єднуються у групи по 5–6 осіб. Кожна група працює над певною частиною абетки — наприклад, від Адо Д, від Ж до Л...
Групи складають підсумкові речення за змістом уроку, що починаються з цих літер.
VI. Домашнє завдання
Вправа 265, справило, с. 107.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка