Навчально-методичний посібник дистанційних курсів за моделлю навчання «Один учень один комп’ютер»
Скачати 15.82 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації01.01.2017
Розмір15.82 Kb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Міністерство освіти і науки України
Департамент освіти і науки
Луганської обласної державної адміністрації
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Навчально-методичний посібник дистанційних курсів
за моделлю навчання «Один учень – один комп’ютер»
Луганськ
2014

Друкується за рішенням Вченої ради Луганського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти (протокол №7 від 20.12.2013)
Збірник містить навчально-методичні матеріали щодо підготовки вчителів до впровадження проекту «Один учень : один комп‘ютер» за дистанційною технологією та надає матеріали для діяльності педагогів у зазначеному освітньому середовищі для реалізації національного проекту «Відкритий світ».
У посібнику описано, висвітлено можливості використання інтерактивних дошок, планшетів, нетбуків, різних операційних систем та програмних засобів для викладання шкільних дисциплін.
Для вчителів, керівників закладів освіти, методистів методичних кабінетів, усіх освітян, яких цікавить робота в проектах «Один учень: один комп‘ютер», «Відкритий світ».

Укладачі:
І.П. Воротникова – зав. кафедри інформаційних технологій Луганського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, канд. пед. наук
І.Ю. Іванов методист Центру ІКТ та засобів навчання Луганського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Рекомендовано Департаментом освіти і науки Луганської обласної державної адміністраціїЗМІСТ
ВСТУП ............................................................................................................................................ 6 1.ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ..... 8 1.1. Дистанційне і традиційне навчання ................................................................................... 8 1.2. Технології дистанційного навчання ................................................................................. 15 1.3. Особливості організації навчального процесу за дистанційною формою навчання .. 22
Питанн33я для самоконтролю ................................................................................................. 32
Завдання перед початком навчання ........................................................................................ 33
Ресурси для проведення дистанційного навчання вчителів ................................................. 33 2. МОДЕЛЬ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ «ОДИН УЧЕНЬ - ОДИН КОМП'ЮТЕР»:
ОСНОВНІ ІДЕЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ........................................................................................ 34 2.1. Історія моделі. Теоретичні основи методу. Організація навчання, різноманіття способів використання моделі. ............................................................................................................... 34 2.2. Досвід створення середовища електронного навчання «Один учень – один комп‘ютер» в Луганській області ............................................................................................ 41 2.3. Розвиток моделі «1 учень - 1 комп'ютер» в Україні в рамках національного проекту "Відкритий світ" ........................................................................................................................ 49
Питання для самоконтролю ..................................................................................................... 51
Завдання для самостійної роботи ............................................................................................ 51
Завдання для інтерактивної роботи ......................................................................................... 52 3. ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ В МОДЕЛІ «ОДИН УЧЕНЬ - ОДИН КОМП'ЮТЕР» ............ 52 3.1. Особливості організації бездротової мережі у навчальному закладі. .......................... 52 3.2. Інтернет-джерела навчального Е-контенту ..................................................................... 55 3.3. Інтерактивні сервіси Веб 2.0. ............................................................................................ 57
Питання для самоконтролю ..................................................................................................... 65
Завдання для самостійної роботи ............................................................................................ 65
Завдання для інтерактивної роботи ......................................................................................... 66 4. УЧНІВСЬКІ КОМП'ЮТЕРНІ ПРИСТРОЇ, ПОСТАВЛЕНІ В НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИМ ПРОЕКТОМ "ВІДКРИТИЙ СВІТ" ....................................... 66 4.1. Огляд учнівських комп'ютерних пристроїв. ................................................................... 66 4.1.1. Нетбуки Intel Classmate PC .......................................................................................... 67 4.1.2. Планшети Senkatel ZnayPad ........................................................................................ 68 4.1.3. Планшети iPad2 ............................................................................................................ 69 4.1.4. Планшети GoClever ...................................................................................................... 70

4.1.5. Характеристики учнівських комп‘ютерних пристроїв ............................................. 70 4.2. Операційні системи учнівських комп'ютерних пристроїв. ............................................ 72 4.2.1. Операційна система Windows 8 .................................................................................. 72 4.2.2. Операційна система Android ....................................................................................... 74 4.2.3. Операційна система iOS .............................................................................................. 75 4.3. Обслуговування учнівських комп'ютерних пристроїв ................................................... 77
Запитання для самоконтролю .................................................................................................. 79
Завдання для самостійної роботи ............................................................................................ 79
Завдання для інтерактивної роботи ......................................................................................... 80 5. ПАКЕТ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"INTEL LEARNING SERIES SOFTWARE
SUITE" .......................................................................................................................................... 81 5.1. Система управління класом "Classroom Management by Mythware". ........................... 81 5.2. Прикладні навчальні програми ......................................................................................... 90 5.3. Системні утиліти ................................................................................................................ 93
Питання для самоконтролю ..................................................................................................... 94
Завдання для самостійної роботи ............................................................................................ 95
Завдання для інтерактивної роботи ......................................................................................... 96 6. ОСНОВИ РОБОТИ З МУЛЬТИМЕДІЙНОЮ ДОШКОЮ .................................................. 97 6.1. Педагогічний потенціал мультимедійної дошки ............................................................ 97 6.2. Початок роботи з мультимедійною дошкою ................................................................... 98 6.3. Алгоритм підготовки уроку з використанням мультимедійної дошки ...................... 101 6.4. Правила експлуатації мультимедійної дошки та проектора........................................ 102 6.5. Ресурси для самоосвіти з викоритстання мультимедійних дошок ............................. 103
Запитання для самоконтролю ................................................................................................ 104
Завдання для самостійної роботи .......................................................................................... 105
Завдання для інтерактивної роботи ....................................................................................... 106 7. МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА "ОДИН УЧЕНЬ – ОДИН
КОМП'ЮТЕР" ............................................................................................................................ 107 7.1. Аналіз навчального процесу та нових можливостей, які з'являються в епоху
інформаційного суспільства .................................................................................................. 108 7.2. Планування й оцінювання моделі "1 учень – 1 комп'ютер" ........................................ 109 7.3. Планування навчального процесу, вирішення проблем, інтеграція та аналіз реалізації проекту ..................................................................................................................................... 111 7.4. Моніторинг впровадження проекту ―1 учень – 1 комп‘ютер‖ .................................... 113

ГЛОСАРІЙ ................................................................................................................................. 116
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ........................................................................... 122
ДОДАТКИ .................................................................................................................................. 126
Додаток 1 ................................................................................................................................. 126
Додаток 2 ................................................................................................................................. 133
Додаток 3 ................................................................................................................................. 137ВСТУП
За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше висвітлено в концепції дистанційної освіти, яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. Сучасна освіта вимагає безупинно розширювати своє сприйняття мінливості світу та формування інформаційного суспільства. Для того, щоб знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно "навчати себе", поповнюючи й розширюючи свою освіту кожному вчителю.
З 2011 р. в Україні розпочато розробку й реалізацію національного проекту "Відкритий світ", мета якого – забезпечити вчителів сучасним цифровим обладнанням, надати учням рівний доступ до якісної освіти відповідно до світових стандартів. Відповідно до цього, набуває актуальності
інноваційна модель електронного навчання "1 учень – 1 комп‘ютер", яка відповідає потребам суспільства в підготовці цілеспрямованих, креативних, активних випускниках школи.
Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя та надає можливість охоплення великої кількості слухачів, студентів, вчителів, учнів.
Впровадження дистанційних технологій має ряд переваг і значно розширює можливості підготовки вчителів до використання та опанування інноваційних технологій навчання.
Рецензований посібник присвячено реалізації моделі «1 учень - 1 комп‘ютер‖ у різних аспектах: технічному, організаційному, методичному.
Посібник створено для методичного супроводу дистанційного курсу з підготовки вчителів до використання цієї моделі: містяться теоретичні матеріали, завдання для самостійної та спільної роботи, посилання на додаткові джерела, ураховано взаємодію слухача з тьютором та слухачів між собою.
У посібнику логічно й послідовно висвітлено теоретичні засади моделі "1 учень – 1 комп'ютер", особливості її впровадження у Луганській області,
описано результати пілотного впровадження проекту "Відкритий світ".
Практичну значущість має огляд популярних операційних систем (Windows 8, iOS, Android) та мобільних комп'ютерних пристроїв для вчителя й учнів.
Розглянуто алгоритм підготовки уроків з використанням мультимедійної дошки. Теоретично обґрунтовано педагогічний потенціал технології Веб 2.0.
Для висвітлення методичного аспекту використання комп'ютерних пристроїв та сервісів Веб 2.0 у навчанні в посібнику використана адаптована до дистанційної форми навчання програма розроблена Intel "1 учень – 1 комп‘ютер".
Універсальність рецензованого посібника полягає в можливості його використання не лише в якості супроводу дистанційного курсу, а й на курсах підвищення кваліфікації та при використанні різних форм навчання у між курсовому періоді для вчителів різних предметів (семінари, проекти професійного розвитку, тренінги). Посібник має логічну структуру, оптимальний обсяг теоретичної інформації доповнений наочними матеріалами та посиланнями на корисні ресурси. Практичні заняття розраховані на
індивідуальне та групове навчання під час виконання самостійних та
інтерактивних завдань. Взаємодія з тьютором та з колегами по навчанню у вигляді консультацій, чатів, конференцій дає можливість більш ґрунтовно опанувати курс та використовувати його матеріали у професійній діяльності.


1.

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПРОВЕДЕННЯ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
1.1. Дистанційне і традиційне навчання
У Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні [15], дистанційна освіта – це форма навчання, рівноцінна з денною, вечірньою, заочною, екстернатом, що реалізується, в основному, за технологіями дистанційного навчання.
П. Стефаненко визначає дистанційну освіту „як систему отримання освітніх послуг на відстані від навчального закладу за допомогою нових
інформаційних та комунікаційних технологій‖ та визначає дистанційну освіту
„як форму існування дидактичної системи, яка визначається насамперед засобами дидактичної системи‖ [36, 5]. Основні особливості дистанційної освіти як дидактичної системи, за П. Стефаненком, – це модульність та
інтерактивність.
Відзначимо, що за такого тлумачення, якщо дистанційна освіта – це форма, за якою навчається студент, то дистанційне навчання (ДН) – це технологія, за допомогою якої здійснюється дистанційна освіта. При цьому можливе використання деяких елементів цієї технології для інших форм навчання: використання електронних посібників, дистанційних курсів з деяких дисциплін, віртуальні тренінги тощо. Також відзначимо, що в наведеному визначенні йдеться про реалізацію дистанційної освіти в основному технологіями дистанційного навчання. Це прояв гнучкості дистанційної освіти: за необхідності в деяких випадках при дистанційному навчанні допустимі елементи традиційного навчання, наприклад, для роботи в спеціалізованих лабораторіях.
На думку авторів вітчизняного посібника „Освітні технології‖ за редакцією О. Пєхоти, дистанційне навчання – це „процес взаємодії викладача й учня за допомогою комп‘ютерних комунікацій‖
.

Відповідно до Положення про дистанційне навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки №466 від 25.04.2013 р. під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається в основному за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.
Дистанційне навчання реалізовується шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання в різних формах [29].
У науково-педагогічній літературі зроблено спробу співвіднести поняття
„дистанційне‖ та „заочне навчання‖. Деякі автори (О. Антипова, В. Бакалов,
В.Олійник, В. Шевченко) вважають, що дистанційне навчання є новим варіантом заочного навчання, в якому забезпечується застосування
інформаційних технологій, що ґрунтуються на використанні персональних комп‘ютерів, відео- й аудіотехніки, космічної й оптоволоконної техніки
.
Наприклад, В. Олійником обґрунтовано погляд на дистанційне навчання як варіант заочного, на користь чого вчений наводить такі аргументи: в основу заочного й дистанційного навчання покладена самостійна робота слухачів; суб‘єкт навчання та той, хто навчає, розділені в просторі й часі; особисті контакти тих, хто навчається, з викладачем відбуваються зазвичай у період залікових сесій. При цьому інші суттєві показники заочного й дистанційного навчання не розглядаються [23].
На перший погляд, між двома об‘єктами, які порівнюються, наявна лише зовнішня подібність – в основі цих технологій лежить самостійна робота слухачів. Разом з тим, на думку Н. Жевакіної, ототожнювати їх некоректно, тому що заочна форма навчання не є технологією, а технології організації самостійної роботи слухачів при дистанційному навчанні принципово відрізняються від самостійної роботи при заочному навчанні. Це можна довести таким чином:

1)
при дистанційному навчанні самостійна робота дійсно керована конкретним суб‘єктом (тьютором), тому що на кожному її етапі перед слухачем ставлять конкретну мету й жорстко контролюють її виконання; за необхідності кваліфіковані фахівці слухачеві надають оперативну допомогу;
2)
самостійна робота слухача здійснюється за індивідуальним планом
(розкладом) у зручних для нього місці, темпі, послідовності;
3)
дидактичне забезпечення самостійної роботи не обмежується методичними рекомендаціями й переліком літератури, як це в основному відбувається в заочному навчанні, а здійснюється за допомогою спеціалізованих навчально-методичних комплексів високої якості та
індивідуального користування. Разом з тим, необхідно мати на увазі, що слухач має узгоджену можливість контакту з викладачем телефоном, факсом, електронною й звичайною поштою, через Інтернет, а також особисто [28,33].
У сучасній дидактиці існує погляд на дистанційне навчання як на самостійну, особливу організаційну форму. А. Хуторський у розглядає дистанційне навчання не як електронний варіант очного або заочного навчання, що адаптує традиційні форми занять та паперові засоби навчання в телекомунікаційні. На його думку, дистанційне навчання покликане вирішувати специфічні завдання щодо розвитку творчої складової освіти:
1)
підвищення активної ролі студента у власному навчанні при постановці освітньої мети, доборі домінантних напрямів, форм і темпів навчання в різноманітних освітніх галузях;
2)
різке збільшення обсягу доступних освітніх масивів, культурно-
історичних досягнень людства, доступ до світових культурних та наукових скарбів для населення з будь-якого пункту, де є телезв‘язок;
3)
отримання можливості спілкування студента з педагогами- професіоналами, з однодумцями, консультування у фахівців високого рівня незалежно від їх територіального розташування;

4)
збільшення евристичної складової навчального процесу завдяки застосуванню інтерактивних форм занять, мультимедійних навчальних програм;
5)
більш комфортні, порівняно з традиційними, умови для творчого самовираження студента, можливість демонстрації ним продуктів власної творчої діяльності для всіх, широкі експертні можливості оцінки творчих досягнень;
6)
можливість змагання з великою кількістю бажаючих, що мешкають у різних містах та країнах, за допомогою участі в дистанційних проектах, конкурсах, олімпіадах [39].
Дистанційне навчання – це педагогічна технологія, що полягає в організації й плануванні процесу навчання, а також у керуванні ним в умовах використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.
„Технологія – це комплекс методів і засобів впливу на вихідний об‘єкт з метою необхідного продукту (результату). Вплив здійснюється в межах технологічного процесу‖ [25, 12].
Традиційні технології навчання використовують:
- пояснювально-ілюстративний
(інформаційно-рецептивний) метод навчання: викладач організує сприймання та усвідомлення студентами
інформації, а студенти здійснюють сприймання (рецепцію, осмислення і запам‘ятовування) її;
- репродуктивний метод: викладач дає завдання, у процесі виконання якого студенти здобувають уміння застосовувати знання за зразком;
- метод проблемного виконання: викладач формулює проблему і вирішує
її, студенти стежать за ходом творчого пошуку (студенту подається своєрідний еталон творчого мислення);
- частково-пошуковий
(евристичний) метод: викладач формулює проблему, поетапне вирішення якої здійснюють студенти під його керівництвом (при цьому відбувається поєднання репродуктивної та творчої діяльності студентів);

- дослідницький метод: викладач ставить перед студентами проблему, і ті вирішують її самостійно, висуваючи ідеї, перевіряючи для цього необхідні джерела інформації, прилади, матеріали тощо.
Недоліки традиційного навчання загальновідомі, це:
1) усереднений загальний темп вивчення матеріалу;
2) єдиний усереднений обсяг знань, засвоєних студентами;
3) велика частка знань, що здобуваються студентами в готовому вигляді через викладача без опори на самостійну роботу, у результаті чого студенти
„перестають думати‖;
4) майже повна необізнаність викладача щодо ефективності засвоєння знань студентами;
5) переважання словесних методів викладу матеріалу, що створює об‘єктивні передумови розсіювання уваги;
6) утрудненість самостійної роботи студентів з навчальним посібником через недостатню розчленованість навчального матеріалу;
7) навантаження переважно на пам‘ять студентів, оскільки потрібно напам‘ять відтворювати навчальний матеріал.
Дистанційне навчання розглядається як процес, який реалізується на основі спеціальних педагогічних технологій.
В. Олійник, виділив основні вимоги до дистанційних технологій навчання:
Науковість. Передбачає необхідність базування на теорії та положеннях теорії пізнання, загальних та конкретних закономірностях дидактики.
Доцільність її застосування в навчанні має обґрунтовувати результати наукових досліджень. У практичному плані кожну педагогічну технологію розробляють на основі відповідної наукової концепції.
Системність. Вимагає структурованості та ієрархії її компонентів, зв‘язки (прямий і зворотній) між ними та взаємозумовленість їх функціонування, логіка процесів, функціональні характеристики компонентів і технології в цілому, єдність понятійного апарату та його відповідність певним
наукам (психології, педагогіці, кібернетиці тощо) та ін.
Безпека. Забезпечує сприятливий вплив на психіку й здоров‘я слухачів.
Виконання цієї вимоги особливо необхідне в тих педагогічних технологіях, де використовуються комп‘ютери та телекомунікаційні мережі з виходом в
Інтернет.
Ефективність.
Педагогічна технологія повинна забезпечувати гарантоване досягнення результатів відповідно до стандартів освіти за умови оптимальної продуктивності. У свою чергу, продуктивність – це характеристика, яка показує співвідношення між корисністю результатів та пов‘язаними з цим витратами.
Поліфункціональність.
Цілісна педагогічна технологія повинна виконувати такі функції: організаційну, контролюючу, коригувальну, комунікативну, рефлексивну та прогнозуючу.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал