Навчального середовища
Pdf просмотр
Дата конвертації30.01.2017
Розмір19.7 Kb.

УДК 373.1
Слободяник О.В.
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
ПРИНЦИПИ СТВОРЕННЯ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНОГО
НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА
З розвитком мультимедіа, телекомунікацій, комп'ютерних програм та
інтегрованих навчальних середовищ, призначених для відпрацювання навичок, оцінювання результатів навчання, моделювання, самонавчання, можна відзначити утворення специфічної підсистеми у системі сучасних засобів навчання. Ця підсистема містить засоби, які так чи інакше ґрунтуються на використанні комп'ютера [1].
Інформаційно-комунікаційні технології забезпечують новий рівень спілкування і взаємодії між учасниками навчально-виховного процесу. Сьогодні навчальні заклади України дедалі активніше користуються засобами
інформаційно-комунікаційних технологій, що дає можливість учасникам освітнього процесу використовувати нові, недоступні на попередньому етапі розвитку технічні засоби навчання, форми подання навчального матеріалу, нові засоби діяльності суб’єктів навчання призводить до створення комп’ютерно- орієнтованого навчального середовища. Основою для сучасних засобів навчання є нові програмні педагогічні засоби навчального призначення, що спонукає вчителів до ретельнішого аналізу та прискіпливішого ставлення до вибору програмного забезпечення для використання його в подальшому на уроках фізики, математики та інших дисциплін. Йдеться про формування та розвиток комп’ютерно орієнтованого навчального середовища (КОНС).
КОНС дозволяє реалізувати систему «учень - навчальне середовище – технології». Вимоги до структури, складників і наповнення такого середовища
інші, аніж у системі «учитель - навчальне середовище – учень»: вони повинні бути доступними учням і відповідати рівню їх знань і мислення; бути відтвореними й відповідно представляти всі системні зв'язки й відносини; містити максимально можливу кількість засобів само активізації [2]. Слід зазначити, що в
основу використання засобів сучасних ІКТ в навчальному процесі повинні бути покладені загально визнані дидактичні принципи навчання. Серед них варто назвати такі: принцип науковості (визначає не тільки способи та критерії добору змісту навчального матеріалу, але й способи його подання відповідно до сучасного рівня наукових знань); принцип наочності (за умов використання педагогічних програмних засобів типу діяльнісних середовищ учні не тільки споглядають явища, моделі явищ, які є об’єктами вивчення, а й здійснюють перетворюючу діяльність з цими об’єктами, вони не є пасивними спостерігачами досліджуваних процесів і явищ, оскільки активно впливають на їх перебіг, при цьому навчально-пізнавальна діяльність набуває дослідницького, творчого характеру); систематичності і послідовності (зміст навчального предмета і використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання повинні відображати логіку науки адекватно до її сучасного стану, відображати логіку системного розкриття сутності об’єктів і явищ дійсності, які вивчаються); індивідуалізації
(використовуючи комп'ютерно-орієнтовану систему навчання, слід враховувати
індивідуальні особливості студента, істотні для досягнення навчальної мети);
доступності (принцип доступності пов'язаний з принципами систематичності і послідовності, оскільки тільки ті знання, які подаються у строгій послідовності, з дотриманням вимог систематичності, стають доступними для сприйняття і засвоєння).
За умови дотримання вище наведених принципів комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище сприятиме формуванню особистого простору суб'єкта навчання, в якому буде зосереджена його основна навчальна діяльність.
Література
1.
Жук Ю.О. Електронний підручник та проблема систематики комп’ютерно-орієнтованих засобів навчання/ Ю.О.Жук, М.П.Шишкіна// Нові технології навчання - В.25.- 2000. – С.44-49 2.
Соколюк О.М. Cередовища навчання для реалізації навчального процесу з природничо- математичних дисциплін у старшій школі (2015)
Електронний ресурс: http://lib.iitta.gov.ua/9778.pdf


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал