Назва дисципліни Науково-технічна база систем збирання та опрацювання інформації Рівень вищої освіти
Скачати 38.08 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.02.2017
Розмір38.08 Kb.

Назва дисципліни
Науково-технічна база систем збирання та опрацювання інформації
Рівень вищої освіти
третій (освітньо-науковий) рівень
Назва спеціальності
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Назва спеціалізації
-
Форма навчання
Очна (денна), заочна
Кафедра, що забезпечує
Кафедра металорізальних верстатів, метрології та сертифікації
Курс
2
семестр
3
Викладач
проф. Костенко В.Л.
А
Мета і задачі дисципліни
Мета вивчення дисципліни – вироблення у аспірантів наукового підходу до основних понять з науково-технічної бази систем збирання та опрацювання
інформації з урахуванням розподілу бази на основні компоненти, взаємного зв’язку між ними і структурами бази, особливостей їх використання.
Задачі вивчення дисципліни: 1) ознайомлення з особливостями використання науково-технічної бази систем збирання та опрацювання інформації
як невід'ємної складової сучасної техніки для наукових досліджень загалом і в метрології зокрема та фундаменту наукового експерименту кожного науковця; 2)
усвідомлення основних теоретичних та практичних складових сучасної
експериментальної наукової діяльності в галузі метрології; 3) розуміння фундаментальних проблем наукового експерименту, основних моделей та структур систем збирання та опрацювання інформації та їх розвитку; 4)усвідомлення методів иа засобів вимірювальних процесів у науковій діяльності.
Дисципліна базується на знаннях, що отримані на етапі навчання на ступені
бакалавра та магістра з фундаментальних природничо-наукових, технічних та економічних дисциплін, а також на знаннях, які отримані в курсах сенсори для випробувальних систем; вимірювальні перетворювачі, інформаціно-вимірювальні
системи учбових предметів. В свою чергу, знання, які одержані аспірантом з курсу науково-технічна база систем збирання та опрацювання інформації, розглядаються як необхідніі в процесі організації роботи над дисертацією, а також в наступній професійній діяльності.
Дисципліна має націлити майбутніх вчених на творче застосування отриманих знань у їх практичній діяльності.
B
Тематика дисципліни
Тема 1. Метрологічне забезпечення інформаційних систем, що збирають та опрацьовують інформацію
Тема 2. Науково-технічна база компонентів інформаційних систем, що збирають та опрацьовують первину інформацію
Тема 3. Науково-технічна база компонентів інформаційних систем, що збирають та опрацьовують вторинну інформацію
Тема 4. Приклади практичного застосування систем збирання та опрацювання
інформації. науково-технічна база інформаційних систем, що сбирають та опрацьовують інформацію по мікроклімату, з обліку тепла, з обліку води, з управління якістю інструментальної підготовки виробництва
Тема 5. Сучасні тенденції в галузі систем збирання та опрацювання медичної
інформації
C
Стиль та методика навчання
Організаційно-
методичні
форми
вивчення
Лекційні та практичні заняття
Форми
контролю
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання, усний екзамен
D
Компетентності
Загальні компетентності:
ЗК1. Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів. Володіння культурою мислення.
ЗК6. Професійні етичні зобов’язання.
Здатність оцінити етичні проблеми, що виникають в науковому дослідженні.
ЗК7. Дослідницькі навички і уміння. - Здатність здійснити наукове обґрунтування синтезу необхідної в дисертаційних дослідженнях системи збирання та
опрацювання інформації;
ЗК8. Здатність породжувати нові ідеї (креативність). Здатність засвоювати методологічні особливості наукового дослідження.
Спеціальні компетентності:
Фахові
СК11. Здатність розуміти проблеми науково-технічної бази компонентів
інформаційних систем, що збирають та опрацьовують первинну інформацію.
СК12. Здатність застосовувати знання з вимірювальних процесів в інформаційних системах збору та опрацювання інформації з обліку та особливості їх автоматизації.
Інноваційні
СК20. Здатність розробляти науково-технічну базу поліпшення техніко-економічних показників виробництва, систем збирання, опрацювання й ефективного використання техніко-економічної інформації, створювати нормативні бази ресурсозберігальних технологій.
СК21. Здатність створювати нормативну документацію зі стандартизації,
сертифікації та метрологічного забезпечення, розвивати і вдосконалювати науково- технічну термінологію.
E
Основні результати навчання
ЗК1
РН1. Вміти розробляти та презентувати обґрунтований план досліджень у відповідності до наукового напрямку.
РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел,
виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної
інформації. Вміти визначати особливості творчого підходу в обробці наукової
інформації.
РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень. Знати основні методологічні проблеми наукової творчості.
РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань. Вміти охарактеризувати особливості сучасної метрології.
ЗК6
РН6. Вміти працювати з фахівцями з різних галузей в рамках наукових проектів.
Знати про стимули та бар’єри в ефективній командній роботі. Вміти описати основні методологічні причини непорозуміння серед дослідників.
РН7. Вміти працювати в інтернаціональній групі, ставитися з повагою до національних та культурних традицій, способів роботи інших членів групи. Вміти давати етичну оцінку поведінці колег та власним вчинкам.
РН8. Мати професійну етичну поведінку при виконанні професійних досліджень.
Вміти сформулювати основні етичні вимоги до професійної наукової діяльності.
РН13. Вміти сформулювати основні і проблеми сучасної метрології.
ЗК7
РН3. Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, використовуючи належне програмне забезпечення та знати як аналізувати і відображати результати досліджень. Вміти описати зв’язок експерименту з іншими складовими наукового дослідження.
РН4. Вміти визначати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел,
виявити аналітико-синтетичний зміст та підготовити нову форму вторинної
інформації.
РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в сучасному науковому напрямку досліджень в галузі метрології та інформаційно- вимірювальної техніки.
РН9. Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в галузі метрології та
інформаційно-вимірювальної техніки.
РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань в галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.
Вміти охарактеризувати особливості сучасної метрології та інформаційно- вимірювальної техніки.
ЗК8

РН3. Вміти планувати та проводити експерименти, що мають відношення до проблем в галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, знати як аналізувати і відображати результати досліджень. Вміти виділяти елементи творчості в науковому дослідженні.
РН5. Знати основні концепції та розуміти теоретичні та практичні проблеми в галузі
метрології та інформаційно-вимірювальної техніки. Знати основні етапи наукової
творчості.
РН9. Вміти ініціювати та виконувати оригінальні дослідження в напрямку діяльності та досягати наукових результатів, які створюють нові знання.
РН14. Розуміти теоретичні та практичні проблеми, історію розвитку та сучасний стан наукових знань в галузі метрології та інформаційно-вимірювальної техніки.
СК11
РН26.Володіти методами інноваційних досліджень в галузі метрологічної атестації
систем збирання та опрацювання інформації.
СК12
РН27. Знати сутність і структури розрахунку характеристик похибок, що допускаються, вимірювальними каналами систем збирання та опрацювання
інформації.
СК20
РН35. Вміти використовувати системи збирання, опрацювання техніко-економічної
інформації, створювати нормативні бази ресурсозберігальних технологій.
СК21
РН36. Створювати нормативну документацію зі стандартизації, сертифікації та метрологічного забезпечення, розвивати і вдосконалювати науково-технічну термінологію.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал