Ніна Вишневська,,, інтерактивне навчання
Скачати 83.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації08.03.2017
Розмір83.96 Kb.

Ніна Вишневська,,
,
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ<,НОВІ ПІДХОДИ,

Зростання культурних обмінівĖĊінтеграція в європейський освітнійĊ
простірĖĊдолучення до світових цінностейĖĊпроцес глобалізації вимагають відĊ
учителя іноземних мов постійного розширення свого світоглядуĖĊпідвищенняĊ
рівня педагогічної майстерностіĖĊтобто постійної самоосвітиĘĊ
Сучасний етап розвитку діяльності майбутніх учителів та вчителівė
початківців характеризується пошуком форм і методів організації самоосвітиĊ
в світлі нових перетворень в УкраїніĊŅĝĥĊĢŇĘĊĊ
Це пов’язано з тимĖĊщо останнім часом усе активніше починаєĊ
формуватися в школі новий тип педагогаĊƀĊвчителя-дослідникаĖĊвчителяė
експериментатораĖĊдля якого характерні висока пошукова активністьĖĊ
здатність постійноĊƕрефлексувати власну педагогічну діяльністьĊŅěĖĊġŇĖĊ
вміння професійно відсіювати потік популярних псевдоноваційĖĊздатністьĊ
грамотно будувати гуманістичну освітню стратегіюĘĊ
Інноваційний процесĖĊщо відбувається в нашій країніĖĊповинен статиĊ
основоюĖĊфундаментом реформи освітиĘĊ Цей процес повинен бутиĊ
скоординований і спрямований на єдину цільĊƀĊпідготовку вчителя новогоĊ
типуĘĊĊ
Основні методичні інновації пов’язані сьогодні із застосуваннямĊ
інтерактивних методів навчанняĘĊІнтерактивний методĊƀĊце спосібĊ
взаємодіяти або знаходитися в режимі бесідиĖĊдіалогу з чим-небудьĊ
(комп’ютеромēĊабо з ким-небудьĊĒлюдиноюēĘĊОсновною характерною рисоюĊ
інтерактивного навчання є спеціальна форма організації пізнавальноїĊ
діяльності з досить конкретними і прогнозованими цілямиĘĊОдна з такихĊ
цілейĊƀĊстворення комфортних умов навчанняĖĊза яких слухачĊĒстудентĖĊ
післядипломникēĊоцінює свою успішністьĖĊінтелектуальну спроможністьĖĊщоĊ
робить продуктивним сам процес навчанняĘĊ
Сенс інтерактивного навчання полягає в томуĖĊщо до навчальногоĊ
процесу мають бути залучені практично всі учасникиĘĊСпільна діяльністьĊ
учасників у процесі пізнання означаєĖĊщо кожний робить свій особливийĊ
індивідуальний внесокĖĊйде обмін знаннямиĖĊідеямиĖĊспособами діяльностіĘĊ
Причому це відбувається в атмосфері доброзичливості і взаємної підтримкиĖĊ
що дозволяє не тільки отримати нові знанняĖĊале й розвиває саму пізнавальнуĊ
діяльністьĖĊпереводити її на більш високі форми кооперації і співробітництваĘĊ
Однак успішне розв’язання практичних педагогічних завданьĊ
неможливе без використання новітніх досягнень психолого-педагогічноїĊ
наукиĖĊ інноваційних технологій навчанняĘĊ Це зумовлює об’єктивнуĊ
необхідність постійного самовдосконалення молодого вчителяĖĊпідвищенняĊ
його професійногоĖĊфахового рівняĖĊбезперервного оновленняĖĊрозширення йĊ
поглиблення знаньĖĊнабутих у вузіĖĊтобто необхідність в самоосвітіĖĊяка єĊ
сьогодні однієюĊƕз передумов виживання сучасного випускника школи іĊ
вузуƥĊŅğĖĊĜġĚŇĖĊоскільки ринок праці вимагає від фахівців постійного йĊ
швидкого пристосування до науково-технічних досягнень та суспільних змінĘĊ
Від міри розвитку здібностей самостійно розумітиĖĊ засвоювати йĊ
використовувати продукти сучасної культуриĖĊ науково-технічнихĖĊ
технологічних і професійних досягнень залежить соціальнийĖĊекономічний іĊ
психофізіологічний стан людини в сучасному суспільствіĘĊ
Тому інтерактивні методи належатьĖĊна нашу думкуĖĊдо найважливішихĊ
інноваційних технологійĖĊякі застосовуються в практиці вузів і в системіĊ
післядипломної освітиĘĊ
Інтерактивна діяльність передбачає організацію і розвиток діалоговогоĊ
спілкуванняĖĊяке веде до взаєморозумінняĖĊвзаємодіїĖĊспільного розв’язанняĊ
загальнихĖĊале значущих для кожного учасника завданьĘĊІнтерактив виключаєĊ
домінування як одного учасникаĖĊтак і однієї думки над іншоюĘĊВ процесіĊ
діалогового навчання молоді учителі вчаться критично мислитиĖĊрозв’язуватиĊ
складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформаціїĖĊ
зважувати альтернативні думкиĖĊприймати осмислені ухвалиĖĊбрати участь уĊ
дискусіяхĖĊспілкуватися з іншимиĘĊДля цього на заняттях організовуєтьсяĊ
індивідуальнаĖĊпарна і групова роботаĖĊзастосовуються дослідницькі проектиĖĊ
рольові ігриĖĊпроводиться робота з документами і різноманітними джереламиĊ
інформаціїĖĊвикористовуються творчі роботиĘĊ
Інтерактивні методи навчанняĖĊяк відзначають студенти та учителіė
початківці у своїх оцінних анкетахĖĊдають їм можливість самим ухвалювати йĊ
здійснювати вибірĖĊспілкуватися один з одним і почувати себе комфортноĘĊ
Найбільш цікавими й ефективнимиĖĊна їх думкуĖĊєĊƕМозковий штурмƥĖĊ
«Велике колоƥĖĊƕДебатиƥĖĊƕАкваріумƥĖĊƕЗнайди своє місцеƥĖĊƕГоловоломкиƥĖĊ
«Картинна галереяƥĖĊƕКарусельƥĖĊрольові ігриĖĊметод проектівĘĊ
«Мозковий штурмƥĊможна використовувати в різних формах роботи якĊ
зі студентамиĖĊтак і з учителямиĘĊЦей метод допомагає їм бути активнимиĊ
учасниками спілкування і генерувати безліч ідей і пропозицій за короткийĊ
проміжок часуĘĊНайкраще його застосовувати в групах з п’яти-шести осібĖĊякіĊ
беруть на себе ролі фасилітатораĊĒведе дискусіюēĖĊсекретаряĊĒфіксуєĊ
пропозиціїēĖĊоратораĊĒпредставляє ідеїēĖĊƕтаймераƥĊĒстежить за часомēĘĊĊĊ
Щоб не пропустити цікаві ідеїĖĊважливо записувати всі пропозиціїĖĊякіĊ
виникаютьĖĊне оцінюючи їхĖĊоскільки критика перешкоджає процесуĊ
творчого мисленняĘĊПри підсумковому аналізі ідеї переглядаютьсяĖĊз нихĊ
вибираються кращіĘĊ
Під часĊƕМозкового штурмуƥĊстворюється ситуаціяĖĊяка сприяєĊ
невимушеному обміну думками і творчому співробітництву учасниківĘĊĊ
На семінарах часто використовуються кінетичні вправиĊƕЗнайди своєĊ
місцеƥĘĊЦі заняття спонукають учасників активно рухатисяĖĊобмінюватисяĊ
ідеями й досвідомĖĊвирішувати проблемиĖĊякі існують в загальноосвітніхĊ
середніх закладахĘĊĊ
Спочатку вся група на прохання викладача стає в коло і знайомиться зĊ
тим чи тим проблемним питаннямĘĊТеĖĊщо учасникам доводиться стоятиĖĊ
допомагає їм зосередитися і вступити в дискусіюĘĊ
Потім викладач просить стати з одного буку тихĖĊхто підтримуєĊ
окреслену пропозиціюĖĊа з іншогоĊƀĊїї противниківĘĊУчасники повинніĊ
пояснитиĖĊчому вони зайняли саме це місцеĖĊпотім послухати аргументаціюĊ
іншої сторони і нарешті обсудити ситуацію всією групоюĘĊВ процесі роботиĊ
учасники можуть змінити свою точку зору і пристати до іншоїĘĊ
При виконанні цієї вправи можуть обговорюватисяĖĊнаприкладĖĊтакіĊ
питанняĤĊ
·
формування груп учнів за здібностями до іноземної мовиĊƀĊза іĊ
протиĥĊ
·
використання комп’ютерних програм при навчанні учнів іноземноїĊ
мовиĊƀĊза і протиĥĊ
·
професійне спілкування вчителів іноземної мови за допомогоюĊ
Інтернету тощоĘĊ
Ці вправи завжди викликають гарячі дискусіїĖĊзмушують учасниківĊ
розв’язувати життєві проблеми тощоĘĊ
Спрямовуючи інтерактивне навчання на самостійну і самоосвітнюĊ
діяльністьĖĊми використовуємо метод проектної діяльностіĖĊякий передбачаєĊ
використання широкого спектру проблемнихĖĊдослідницькихĖĊпошуковихĊ
методівĖĊорієнтованих чітко на реальний практичний результатĖĊважливий дляĊ
вчителяĖĊз одного бокуĖĊа з другогоĖĊрозробку проблеми цілісно з урахуваннямĊ
різних факторів й умов її розв’язання й реалізації результатівĊŅĠŇĘĊĊ
Метод проектів дозволяє розв’язати важливу дидактичну задачуĊƀĊ
перенести акцент з вправ на активну розумову діяльність студентів іĊ
вчителів-початківцівĖĊяка вимагає володіння певними мовними засобами дляĊ
перетворення заняття з іноземної мови в дискусійний клубĖĊде розв’язуютьсяĊ
дійсно цікавіĖĊпрактично важливі для студентів та вчителів проблеми зĊ
урахуванням особливостей культури країниĖĊмова якої вивчається тощоĘĊĊ
Основні вимоги до використання методу проектівĤĊ
аēĊнаявність значущої в дослідницькому творчому плані проблемиĖĊякаĊ
вимагає інтегрованих знаньĖĊдослідницького пошуку для її розв’язанняĊ
(наприкладĖĊ дослідження історії виникнення різноманітних свят вĊ
іншомовних країнахĤĊĽŞĘĊĺŋŞŜœōŕżŝĊŎŋţĊĒІрландіяēĖĊľŒŋŘŕŝőœŠœŘőĊĮŋţĊĒСШАēĖĊ
IJŋŖŖřšŏŏŘĖĊĭŒŜœŝŞŗŋŝĖĊķřŞŒŏŜżŝĊĮŋţĊтощоĥĊорганізація подорожей до різнихĊ
країнĥĊпроблема сім’їĖĊпроблема вільного часу у молодіĥĊпроблема стосунківĊ
між поколіннямиĥĊпроблема організації самоосвітньої діяльності учителівĥĊ
бēĊ
практичнаĖĊ теоретична значущість очікуваних результатівĊ
(наприкладĖĊрозробка сценарію святаĊƕДень Святого ВалентинаƥĖĊспільнийĊ
випуск газетиĖĊальманаху з репортажами з місця подійĥĊпрограмаĊ
туристичного маршруту тощоēĥĊ
вēĊсамостійнаĊĒіндивідуальнаĖĊпарнаĖĊгруповаēĊдіяльність слухачів наĊ
занятті і при підготовці до заняттяĥĊ
гēĊструктурування змістової частини проектуĊ Ēз повідомленнямĊ
поетапних результатів і розподілом ролейēĥĊ
дēĊвикористання дослідницьких методівĤĊвизначення проблемиĖĊзавданьĊ
дослідженняĥĊвисунення гіпотези їх розв’язанняĥĊобговорення методівĊ
дослідженняĥĊ оформлення кінцевих результатівĥĊ аналіз отриманихĊ
результатівĥĊпідведення підсумківĖĊкоректуванняĖĊвисновкиĊĒвикористання вĊ
процесі спільного дослідження методуĊƕмозкового штурмуƥĖĊƕкруглогоĊ
столуƥĖĊтворчих звітівĖĊзахисту проекту тощоēĘĊ
Залежно від методуĖĊякий використовуєтьсяĖĊрозрізняють такі типиĊ
проектівĤĊдослідницькіĖĊінформаційніĖĊрольово-ігрові та іншіĘĊ
Розглянемо деякі з нихĘĊĊ
Дослідницькі проекти0 Для формування потреби в самоосвіті ціĊ
проекти вимагають добре продуманої структуриĖĊ визначених цілейĖĊ
обґрунтування актуальності предмета дослідження для всіх учасниківĖĊ
визначення джерел інформаціїĖĊпродуманих методівĖĊрезультатівĘĊВониĊ
підлягають логіці невеликого дослідження і мають структуруĖĊнаближену доĊ
науковогоĊĒаргументація актуальності прийнятої для дослідження темиĥĊ
визначення проблеми дослідженняĖĊйого предмета й об’єктаĥĊвизначенняĊ
завдань і методів дослідженняĖĊджерел інформаціїĥĊвисунення гіпотез іĊ
шляхів розв’язання проблемиĥĊобговорення отриманих результатівĖĊвисновкиĥĊ
оформлення результатів дослідженняĥĊвизначення нових проблем дляĊ
подальшого процесу дослідженняēĘĊ
Інформаційні проекти спрямовані на збір інформації про будь-якийĊ
об’єктĖĊявищеĥĊознайомлення учасників проекту з цією інформацієюĖĊїї аналізĊ
і узагальнення фактівĖĊпризначених для широкої аудиторіїĘĊЯк і дослідницькіĖĊ
вони вимагають добре продуманої структуриĖĊможливості систематичногоĊ
коректування в процесі роботи над проектомĘĊСтруктура такого проектуĊ
може бути такаĤĊціль проектуĖĊпредмет інформаційного пошукуĖĊджерелаĊ
інформаціїĊĒзасоби СМІĖĊбази данихĖĊв тому числі електронніĖĊінтерв’юĖĊ
анкетування як вітчизняних так і зарубіжних партнерівĖĊпроведенняĊ
«мозкового штурмуƥĊ тощоēĥĊ способи обробки інформаціїĊ ĒаналізĖĊ
узагальненняĖĊспівставлення з відомими фактамиĖĊаргументовані висновкиēĥĊ
результат інформаційного пошукуĊĒстаттяĖĊанотаціяĖĊрефератĖĊдоповідьĖĊвідеоĊ
тощоēĥĊпрезентаціяĊĒпублікаціяĖĊв тому числі в мережі ІнтернетĖĊобговоренняĊ
на телеконференції тощоēĘĊТакі проекти часто інтегруються в дослідницькі іĊ
стають їх органічною частиноюĖĊмодулемĘĊ
Рольово-ігрові0 У цих проектах структура тільки окреслюється іĊ
залишається відкритою до закінчення проектуĘĊСлухачі вибирають для себеĊ
певні роліĖĊзумовлені характером і змістом проектуĖĊособливістю вирішуваноїĊ
проблемиĘĊЦе можуть бути літературні персонажі або видумані героїĖĊякіĊ
імітують соціальні або ділові стосункиĖĊщо ускладнюються придуманимиĊ
учасниками ситуаціямиĘĊРезультати таких проектів можуть накреслюватисяĊ
на початку проектуĖĊа можуть виявлятися перед його закінченнямĘĊСтупіньĊ
творчості тут дуже високийĖĊпроте домінує рольово-ігроваĘĊ
Для тогоĖĊщоб здійснювати інтерактивне спілкуванняĖĊкожний студентĊ
або вчитель-початківець повинен взяти активну участь у тренінговихĊ
заняттях з інтерактивуĖĊтобто безпосередньо включитися в ті чи ті формиĊ
занятьĖĊвиходячи з правил організації інтерактивного навчання на заняттях зĊ
іноземної мовиĘĊ
·
До роботи повинні бути залучені всі слухачіĘĊĊ

Бажано провести психологічну підготовку учасниківĘĊОскільки не всіĊ
вчителіĖĊщо прийшли на заняттяĖĊготові до безпосереднього включення до тієїĊ
чи тієї форми роботиĊĒчасом виявляється скутістьĖĊтрадиційність поведінкиĊ
тощоēĖĊтому корисно проводити розминкиĖĊпостійне заохочення їх доĊ
активної участі у роботіĖĊнадання можливості для самореалізації кожногоĘĊ
·
Кількість учасників інтерактиву не повинна перевищуватиĊĝĚĊосібĘĊ
Тільки за такої умови можлива продуктивна робота в малих групахĖĊ
оскільки важливоĖĊщоб кожний був почутийĖĊщоб кожна група малаĊ
можливість висловлюватися з проблемиĘĊ
·
Аудиторію необхідно підготувати таким чиномĖĊщоб учасникиĊ
могли легко пересідати для роботи у великих і малих групахĖĊтобтоĊ
створити для учасників інтерактиву фізичний комфортĘĊ
·
Слід приділити увагу питанням процедури і регламентуĖĊнамагатисяĊ
не порушувати йогоĘĊЗ цією метою варто домовитись про теĖĊщобĊ
усі учасники виявляли терпимість до будь-якої точки зоруĖĊ
поважали право кожного на свободу словаĘĊĊ
Варто звернути увагу й на розподіл учасників семінару на групиĖĊ
спочатку на добровільній основіĖĊпотім доцільно користуватися принципомĊ
випадкового виборуĘĊ
Таким чиномĖĊінтерактивне навчання дозволяє розв’язати водночасĊ
декілька завданьĘĊГоловнеĊƀĊвоно розвиває комунікативні вміння й навичкиĖĊ
допомагає встановленню емоційних контактів між учасникамиĖĊзабезпечуєĊ
виховну метуĖĊоскільки привчає працювати в командіĖĊприслухатися до думкиĊ
товаришівĖĊкрім того дає можливість володіти останньою інформацією неĊ
тільки зі свого предметаĖĊале й в галузі новітніх освітніх технологійĘĊ
Великі можливості для підвищення професійної компетенції в процесіĊ
інтерактивного навчання дає використання Інтернет-сайтуĘĊ
Інформація на сайті класифікована таким чиномĤĊкожний студентĊ
(молодий учительēĊможе вибратиĤĊĊ
·
галузь знаньĖĊяка його цікавитьĖĊз якої можна знайти дидактичнийĊ
матеріал і програмне забезпеченняĖĊа також методичну літературуĥĊ
·
інформацію про матеріали підручників на сторінкахĊƕЛітератураƥĊіĊ
«ПеріодикаƥĥĊ
·
курсиĖĊконференції і конкурсиĖĊучасть у яких здійснює позитивнийĊ
вплив на розвиток педагогічних компетенційĖĊякі також висвітленіĊ
на відповідній сторінціĥĊ
·
знайомство з педагогами для обміну досвідомĊĒв посиланніĊ
«ОсобиƥēĥĊсаме тут можна не тільки познайомитися з авторамиĊ
сайтівĖĊале й з їх узагальненим педагогічним досвідомĖĊрозглянутиĊ
приклади авторських дидактичних системĥĊĊ
·
виступи педагогів з гострих питаньĖĊякі можнаĊƕпочутиƥĊзĊ
«ТрибуниƥĥĊ
·
цікаво представленуĊƕГостьову книгуƥĊіĊƕФорумƥĖĊякі забезпечуютьĊ
спілкування відвідувачів один з одним і з авторами сайтуĖĊщоĊ
робить його актуальнимĖĊживимĘĊ
Використання служб Інтернету як інструментів самоосвіти має чималоĊ
переваг перед традиційними формами професійного самовдосконаленняĊ
вчителів іноземної мовиĖĊа самеĤĊ
·
великий вибір віртуальних освітніх послугĖĊщо задовольняютьĊ
потреби вчителів із різною методичною підготовкоюĖĊінтересами йĊ
досвідом роботиĖĊсприяють індивідуалізації процесу самоосвітиĥĊ
·
специфіка просторово-часових характеристик віртуального світуĊ
знімає обмеженняĖĊпов’язані з місцем і часом отримання освітніхĊ
послугĥĊ
·
інтерактивний характер значної частини віртуальних освітніхĊ
послуг гарантує педагогамĖĊ що займаються самоосвітоюĖĊ
необхідний зворотний зв’язокĥĊ
·
унікальні можливості для співпраці та обміну досвідомĖĊщо їхĊ
відкривають служби
ІнтернетуĖĊ дають змогу позбутисяĊ
притаманного багатьом учителям почуття ізольованості від колегĖĊ
які працюють в інших містахĖĊкраїнахĥĊ
·
наявність у віртуальному просторі безплатних освітніх послугĊ
високої якості дає можливість займатися самоосвітою приĊ
порівняно низьких фінансових затратахĊŅĜĖĊĞĜŇĘĊĊ
Особливо цікаво використовувати матеріали Інтернет в роботі надĊ
проектомĘĊВ Інтернеті можна знайти різноманітну інформацію в мережі зĊ
проблемиĖĊякаĊĊ обговорюється або досліджуєтьсяĘĊПропонуючи даніĊ
матеріалиĖĊвикладач може поставити завдання підібрати необхідну дляĊ
обговорюваної теми інформаціюĖĊпогодитися з неюĖĊприйняти до відома вĊ
роботі над проектомĖĊабо навпакиĖĊоскаржити їїĖĊпроте аргументованоĖĊдляĊ
чого теж необхідні відповідні фактиĖĊінформаціяĘĊПри цьому кожній групіĖĊ
яка працює над своєю проблемоюĖĊможна запропонувати відповіднийĊ
матеріал з проблеми обговоренняĘĊ
Таким чиномĖĊ інтерактивне навчання розв’язує безліч завданьĊ
підготовки студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікаціїĘĊПо-першеĖĊ
воно розвиває комунікативні вміння і навичкиĖĊдопомагає встановитиĊ
контакти між студентами і викладачамиĖĊвчителями й учнямиĘĊПо-другеĖĊ
забезпечує розв’язання виховного завданняĖĊоскільки привчає працювати вĊ
командіĖĊприслухатися до думки товаришівĘĊĊ
Використання інтерактиву в навчальному процесіĖĊяк показує практикаĖĊ
знімає нервову напругу учасників у процесі занятьĖĊдає можливістьĊ
змінювати форми їхньої діяльностіĖĊпереключати увагу на ключові питанняĊ
теми заняттяĖĊпереходити від предметно орієнтованої моделі навчання доĊ
особистісно орієнтованоїĖĊщо так важливо сьогодніĘĊКрім тогоĖĊінтерактивнеĊ
навчання як у вузіĖĊтак і в системі післядипломної освіти допомагаєĊ
інтегрувати різноманітні можливості мережі Інтернету в навчальний процесĘĊ
Використовуючи інформаційні ресурси мережі ІнтернетĖĊ можнаĊ
розв’язувати цілу низку дидактичних завдань на заняттяхĊŅĠŇĤĊ

·
формувати навички і вміння читанняĖĊвикористовуючи матеріалиĊ
мережі різного ступеня складностіĥĊ
·
вдосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звуковихĊ
текстів ІнтернетĖĊмультимедійних засобівĖĊвідповідно підготовленихĊ
викладачемĥĊĊ
·
вдосконалювати вміння монологічного
і діалогічногоĊ
висловлювання на основі проблемного обговорення данихĊ
викладачем або іншимиĊĒстудентамиĖĊвчителямиēĊматеріалів мережіĥĊ
·
вдосконалювати вміння писемного мовленняĖĊ спілкуючись зĊ
партнерамиĖĊ беручи участь у підготовці рефератівĖĊ творівĖĊ
епістолярних текстівĥĊ
·
поповнювати свій активний і пасивний словниковий запасĊ
лексикою сучасної іноземної мовиĖĊякий віддзеркалює певний етапĊ
розвитку народуĖĊсоціального і політичного устрою суспільстваĥĊ
·
знайомитися з культуровідповідними знаннямиĖĊякі включають вĊ
себе мовний етикетĖĊособливості мовленнєвої поведінки різнихĊ
народів в умовах спілкуванняĖĊособливості культуриĖĊтрадиційĊ
країниĖĊмова якої вивчаєтьсяĥĊ
·
формувати стійку мотивацію іншомовної діяльності студентівĊ
(слухачівēĊ на основі систематичного використанняĊ ƕживихƥĊ
матеріалівĖĊобговорення не тільки питань до текстів підручникаĖĊалеĊ
йĊƕгарячихƥĊпроблемĖĊякі цікавлять усіх і кожногоĘĊĊ
Ċ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ,
ěĘ
Дусавицький О.КĘĊПроблема підготовки вчителя нового типуĊęęĊ
Відкритий урокĘĊƀĊĜĚĚěĘĊƀĊ№ĊģėěĚĘĊƀĊСĘĊġėģĘĊĊ
ĜĘ
Коломієць ВĘĊСлужби Інтернету в неперервній освіті вчителівĊ
англійської мовиĊęęĊРідна школаĘĊƀĊĜĚĚğĘĊƀĊ№ĊĜĘĊƀĊСĘĊĞĜėĞĞĘĊ
ĝĘ
Кузьмінський А.ІĘĊ Теоретико-методологічні засади післядипломноїĊ
освіти в УкраїніĘĊДисĘĊůĊдоктĘĊпедĘĊнаукĤĊěĝĘĚĚĘĚĞĘĊƀĊКĘĖĊĜĚĚĝĘĊƀĊĞĝĞĊсĘĊ
ĞĘ
Мальцева НĘĖĊ Карунова ЛĘĊ Общение педагогов с помощьюĊ
интерактивных методовĊęęĊДошкольное воспитаниеĘĊƀĊĜĚĚĝĘĊƀĊ№ĊĝĘĊƀĊ
СĘĊģĚėģĝĘĊ
ğĘ
,Пидкасистый П.ИĘĖĊФридман Л.МĘĖĊГарунов М.ГĘĊПсихологоė
дидактический справочник преподавателя высшей школыĘĊƀĊМĘĤĊ
Педагогическое общество РоссииĖĊěģģģĘĊƀĊĝğĞĊсĘĊ
ĠĘ
Полат Е.СĘĊИнтернет-технологии на уроках иностранного языкаĊęęĊ
Интернет-технологии в современном школьном образованииĘĊŒĊĚĠęěĜęĚĞĘĊ
ġĘ
Полат Е.СĘĊМетод проектов на уроках иностранного языкаĊęęĊ
Иностранные языки в школеĘĊƀĊĜĚĚĚĘĊƀĊ№ĊĜĘĊƀĊСĘĊĝėěĚĘĊĊ
ĢĘ
Протасова Н.ГĘĊПіслядипломна освіта педагогівĤĊзмістĖĊструктураĖĊ
тенденції розвиткуĘĊƀĊКĘĖĊěģģĢĘĊƀĊěġĠĊсĘĊĊ
Ċ
Ċ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал