Нова редакція навчальної програми для 1-3 класів Українська мова (мова навчання) Пояснювальна записка
Pdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації10.11.2016
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4   5   6
орфографічним та іншими навчальними словниками тлумачним, синонімів та ін.);

застосовує правила перевірки написання слів з ненаголошеними голосними е, и в корені, що перевіряються наголосом
користується
орфографічним

49 Правопис слів з ненаголошеними е, и в корені слова, що не перевіряються наголосом. Правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці слова та в кінці складу перед глухими. Правопис слів із дзвінкими і глухими приголосними, що піддаються уподібненню за дзвінкістю-глухістю. Правопис префіксів роз-, без, з- (с-).
Вживання апострофа після префіксів на приголосний перед буквами я, ю,
є, ї.
Правила переносу слів з префіксами таз апострофом після префіксів. Подвоєння приголосних на межі префікса і кореня, кореня і суфікса. Правило переносу слів із подвоєними буквами. Велика буква у власних іменниках. Правило написання не з дієсловами. Розділові знаки в кінці речень. Звертання. Розділові знаки при них. Списування навчальних друкованих і рукописних текстів з дотриманням правил оформлення письмових робіт. Письмо під диктування навчальні диктанти, матеріалом для яких є слова, речення, тексти. Контрольний диктант.
Слова,
значення,
вимову
і
написання яких учні мають
запам’ятати:
абрикóс,
адрéса,
словником для перевірки написання слів з ненаголошеними е, и, що не перевіряються наголосом
пише слова із дзвінкими приголосними в кінці слова і в кінці складу перед глухими відповідно до літературної вимови
застосовує правило перевірки букв на позначення дзвінких і глухих звуків, що піддаються уподібненню (молотьба, просьба,
легко, нігті
дотримується правил правопису префіксів роз-, без, з- (с-), вживання апострофа після префіксів на приголосний звук, переносу слів з префіксами, з апострофом після префіксів
правильно записує слова зі збігом однакових приголосних звуків на межі морфем (беззахисний, осінній) та переносить їх з рядка в рядок
записує власні іменники з великої букви
пише окремо не з дієсловами
дотримується правил вживання розділових знаків в кінці речень, різних за метою висловлювання та інтонацією
виділяє
на письмі звертання розділовими знаками комою, знаком оклику;
списує текст із підручника, робочого зошита обсягом 50-70 слів із дотриманням правил правопису і каліграфії

звіряє
записане із зразком виправляє
допущені помилки
записує під диктування текст (50-
70 слів, складений зі слів, що пишуться за фонетичним принципом, за правилами, вивченими в
1-3 класах і визначеними програмою для самостійного застосування, а також слів, визначених програмою для

50
áйстра,
автомобі́ль,
агронóм,
аквáріум,
апельси́н,
апети́т,
асфáльт, банкір, бензин, бетóн,
бібліотéка,
велосипéд,
верблю́д,
вóгнище, вокзáл, горизóнт, гриміти,
грім, депутáт, децимéтр, дирéктор,
елéктрика,
кипі́ти,
кишéня,
колекти́в, комбáйн, комбáйнер і
комбайнéр, комп’ ю́тер, коридóр,
космонáвт,
крини́ця, кукурýдза,
метáл, минýлий, очерéт, пиріг,
президéнт,
пшени́ця,
рáдіо,
сантимéтр,
секýнда,
спаси́бі,
тривóга, фéрмер, хвилина, черéмха,
черéшня (49 слів)

9. Графічні навички письма.
Техніка
письма.
Культура
оформлення
письмових
робіт
(протягом року) Технічні навички.
Графічні навички. Поступовий перехід до письма в графічній сітці зошита водну лінію. Підготовчі графічні вправи. Виконання окремих елементів та розчерків висотою в 1/3 рядка, у піврядка та в півтора рядка. Закріплення письма великих і малих букв та пунктуаційних знаків. Письмо букв за групами у порядку ускладнення їх форми (і, и, ш, щ...І,
Ї, И, Ш...), за початком написання букв ( с, о, а, д...С, О, Є, Е)
Удосконалення письма букв. Розвиток швидкості письма. Оформлення письмових робіт. запам’ятовування

Учень (ученицясамостійно контролює виконання гігієнічних та технічних правил письма
виконує підготовчі вправи- розчерки, зберігаючи однакову висоту, ширину, однаковий нахил елементів букв


дотримується належної висоти, ширини, нахилу великих і малих букв та пунктуаційних знаків (.?!) у зошитів одну лінійку
безвідривно
поєднує складові елементи букв н, р, ф
виконує розчерки у зростаючому темпі
безвідривно поєднує до 4 графем (
рин, лин, дре

мили, ориз, трив
тощо) у словах вправ підручника
самостійно контролює рухові дії у процесі такого письма
прискорює письмо в міру своїх можливостей, не змінюючи при цьому форми букв та їх поєднань;
правильно,
охайно
оформлює письмову роботу в зошитів одну лінію записує слова у стовпчик

51 Письмо на дошці


підкреслює умовними лініями слова – різні частини мови умовно
позначає морфеми; будує графічні схеми синтаксичної структури речення
дотримується правил письма на дошці учень, який пише правою рукою, у процесі письма стоїть зліва від написаного, учень, який пише лівою рукою, у процесі письма стоїть справа від написаного

тримає крейду трьома пальцями

зберігає пропорційність букв за всіма параметрами
ІІІ. Діяльнісна змістова лінія

Зміст навчального матеріалу
Державні вимоги до рівня
загальноосвітньої підготовки
учнів
1.
Формування
навчально-
організаційних умінь і навичок
(протягом року)
Організація робочого місця. Організація навчальної діяльності. Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу
2.
Формування
навчально-
інформаційних умінь і навичок
(протягом року)
Робота з підручником.
Учень (учениця


самостійно і своєчасно готується до уроку підтримує порядок на робочому місці
визначає під керівництвом учителя мету навчальної діяльності
орієнтується у тривалості часу, відведеному на виконання різних видів завдань планує послідовність виконання завдання
дотримується встановленого порядку під час виконання самостійних завдань
виконує всі настанови вчителя
слухає
й
аналізує відповіді однокласників співпрацює з ними у парі, невеликій групі

Учень (учениця


орієнтується
в методичному апараті підручника (у змістовому навантаженні основних позначень

52 Користування додатковими навчальними посібниками. Спілкування у процесі навчання
3.
Формування
навчально-
інтелектуальних і творчих умінь
та навичок (протягом року)
Виконання мисленнєвих операцій. Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових умовах обставинах)
4.
Формування
контрольно-
оцінювальних умінь і навичок
(протягом року)
Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.
знаходить потрібний за змістом матеріал
працює
з дидактичним, роздатковим матеріалом, у зошитах із друкованою основою
користується навчальними словниками
говорить у належному темпі, з відповідною інтонацією виділяє
нові факти, розпізнає невідоме,
відтворює послідовність подій,
встановлює причиново-наслідкові зв’язки у змісті прослуханого чи прочитаного тексту
ставить
запитання до тексту, до пояснення вчителя, однокласникам під час опитування переказує прочитане
зв’язно
й
послідовно
описує
побачене, почуте висловлює власні міркування на доступні теми

Учень (учениця


виділяє у предметах, мовних одиницях істотні ознаки, розрізнює
серед них головні і другорядні
порівнює предмети, мовні одиниці за різними ознаками
робить висновок-узагальнення з допомогою вчителя
добирає факти, які підтверджують висловлену думку або суперечать
їй;
застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння у творчих завданнях

Учень (учениця


контролює
послідовність виконання завдання
та його проміжні результати
використовує засвоєні способи перевірки орфограм;
знаходить
і
виправляє

53 Оцінювання результатів навчання орфографічні і пунктуаційні помилки
перевіряє результати навчання, застосовуючи алгоритми й пам’ятки;
висловлює оцінні судження щодо якості усної відповіді, письмової роботи власної та однокласників


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал