О. В. Грабар Технічний редактор


тема. Як обертається земля. змінаPdf просмотр
Сторінка29/37
Дата конвертації09.11.2016
Розмір4.22 Mb.
ТипКнига
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37
тема. Як обертається земля. зміна
дня і ночі. зміна пір року
мета: сформувати уявлення про зміни дня і ночі, пір року наземній кулі продовжувати формувати вміння встановлювати причинно-наслід- кові зв’язки.
обладнання: глобус, телур, джерело світла (свічка, настільна лампа схеми обертання Землі навколо своєї осі і Сонця.
Хід уроку
і. Підсумок фенологічних спостережень
— Яким сьогодні є стан неба
— Якою є температура повітря Чи йде дощ Вкажіть напрям вітру Що ви зауважили, коли йшли до школи Як змінилася праця людей восени?

4 клас

443
іі. Перевірка засвоєних знань, умінь та навичок
Фронтальне опитування.
— Що таке глобус Яку форму має глобус Чому Якими є кольори на глобусі і що вони позначають Що таке полюси Що таке вісь Що таке екватор На які частини поділяє екватор земну кулю Хто з мореплавців і як довів, що Земля — куля Як учені вивчають Космос Що є супутником землі Які його розміри Які стадії місяця ви спостерігали?
ііі. мотивація навчальної діяльності, актуалізація знань учнів
Відгадування загадки.
1. Коли мати входить в хату,
Всіх вона вкладає спати.
Як батько заходить,
Всіх на ноги підводить.
Хто зуміє відгадати:
Що за батько, мати (День і ніч)
аналізується зміст загадки, діти відгадують її Чому буває день і ніч Чому в природі змінюються пори року Як це відбувається Наці запитання видасте відповідь, коли вивчите тему сьогоднішнього уроку. Прочитайте її.
(Назва теми записана на дошці.)
іV. сприймання та усвідомлення навчального матеріалу
Ознайомлення учнів зі змінами дня і ночі.
— Люди помітили, що вранці сонце сходить із-за горизонту. Опівдні піднімається, а ввечері заходить за лінію горизонту. Чому так відбувається Поміркуємо разом, скориставшись глобусом.
Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. У зв’язку із цим, до Сонця обертається то одна, то інша сторона планети. Та частина земної кулі, що обернена до Сонця, освітлюється його промінням. Тут буде день. На протилежній стороні у цей час — ніч. Вона не освітлюється сонцем. Один повний оберт Землі навколо своєї осі називається добою. Повний оберт означає, що Земля повертається у те положення, з якого вона почала обертання. (Усі слова вчителя ілюструються ро-
ботою з глобусом.) Доба триває 24 години.
Після цього учням доцільно показати, як освітлюється пласка поверхня. Чим відрізняється освітлення пласкої поверхні від опуклої (Пласка
поверхня освітлюється рівномірно, а опукла — нерівномірно.)

444
Усі уроки природознавства. 1–4 класи
V. систематизація, узагальнення засвоєних знань, умінь і навичок
— Через що проходить уявна вісь Землі
— Чому вона називається уявною В якому напрямку рухається Земля навколо своєї осі Коли буває день (ніч Що називається добою Скільки триває доба?
Vі. Застосування знань, умінь і навичок
— На С. 81 підручника розгляньте малюнок розкажіть про зміну дня і ночі Поставте глобус проти світла, наприклад, лампи або свічки На яких материках на глобусі ніч, а на яких — день Чому Нехай яке-небудь джерело світла (лампа, свічка) буде виконувати роль Сонця. Поставте глобус проти нього. Обертайте повільно глобус навколо його осі. Поясніть, чому ранок змінюється днем, день — вечором, вечір — ніччю Земля обертається навколо своєї осі із заходу на схід. Якими єна- слідки цього обертання Доба триває 24 години. Чим це пояснюється?
Vіі. Засвоєння нових знань, умінь та навичок
— Спостерігаючи за висотою Сонця, ви помітили, що в різні пори року воно знаходиться то високо, то низько над горизонтом. Відчули, що чим вище знаходиться Сонце над горизонтом, тим тепліше, а чим нижче тим холодніше.
Ви вже знаєте, що Земля обертається навколо своєї осі. Одночасно вона рухається і навколо Сонця. Шлях, за яким Земля рухається навколо Сонця, називається земною орбітою.
Подивіться на глобусна ньому добре видно, що земна вісь (уявна лінія) розташована не вертикально, а нахилено. Саме таке положення займає Земля в космічному просторі Як розташована земна вісь
— Яке положення займає Земля в космічному просторі Що вам допомогло дійти такого висновку Через нахил осі наша планета, рухаючись навколо Сонця, немов підставляє йому то північну свою частину, то південну. Коли до Сонця більше повернута північна півкуля, то на ній — літо. У цей час Сонце високо піднімається над горизонтом і посилає на Землю багато тепла. а на Північному полюсі Сонце не заходить за горизонт упродовж шести місяців.
(Пояснення вчителя — як в цьому випадку, такі в наступних — ілюструєть-
ся роботою джерела світла, телурія або ж опрацюванням малюнка.)

4 клас

445
— Прочитайте перший абзац статті (С. 82). Якому положенню Землі в космічному просторі відповідає його зміст Покажіть його положення на схематичному малюнку Придумайте заголовок до цієї частини тексту Якщо на Північній півкулі літо, то на Південній — зима. Сонце низько піднімається над горизонтом і посилає на Землю мало тепла. а на Південному полюсі Сонце не з’являється впродовж шести місяців. Тут — полярна ніч. Прочитайте другий абзац статті (С. 82). Придумайте заголовок до цієї частини тексту.
Джерело світла і глобус розмістіть так, щоб їхнє розташування збігалося зі змістом тексту Земля продовжує рухатись і займає таке положення в космічному просторі, що Північна і Південна півкулі однаково обернені до нього, тож і освітлюються Сонцем однаково. У Північній півкулі було літо, воно змінилося осінню. У Південній півкулі зима змінилася весною.
Джерело світла і глобус розмістіть так, щоб на глобусі Північна і Південна півкулі освітлювалися однаково Щороку 21 березня та 21 вересня в усьому світі день і ніч тривають
12 годин. Цей день називається відповідно весняним або осіннім рівноденням Земля біжить своєю доріжкою далі і повертається до Сонця так, що Північна півкуля освітлюється Сонцем менше, а Південна — більше розташуйте глобус до джерела світла так, щоб Південна півкуля освітлювалася більше, Північна — менше У статті Чому змінюються пори року знайдіть ту частину тексту, яка б відповідала такій ситуації. Придумайте заголовок до цієї частини тексту. Яка пора року буде в північній півкулі, а яка — в південній Чому
— Земляне зупиняє свого руху і повертається до Сонця так, що обидві півкулі знову однаково повернуті до нього, а відтак — однаково ним освітлюються. Отже, у Північній півкулі зима змінюється весною, а у Південній літо змінюється осінню.
Прочитайте останній абзацу статті (С. 82). Придумайте заголовок до нього. Поміркуйте, чому в Південній півкулі весна, а у Північній — осінь На ньому завершується повний оберт Землі навколо Сонця, і Земля повертається до Сонця так, як про це ви вже дізналися.
Один повний оберт Землі навколо Сонця, а це триває 365 діб 5 годин
48 хвилин 46 секунд, називається роком. Через те, що таким числом користуватися незручно, його округлюють. Три роки мають 365 діб, а кожний четвертий — на одну більше. Такий рік називають високосним. У числі, що позначає високосний рік, дві останні цифри завжди діляться на 4.
Наприклад: 1996 — високосний, бо 96: 4 = 24, має 366 діб.
робота в зошитах із друкованою основою, С. 19–20.

446
Усі уроки природознавства. 1–4 класи
Vііі. Узагальнення та систематизація знань учнів
— Діти, що ви дізналися нового на сьогоднішньому уроці Як обертається Земля До чого приводить обертання Землі навколо своєї осі а навколо Сонця?
іХ. Домашнє завдання
Прочитати у підручнику статті Чому буває день і ніч, Чому змінюються пори року. Дати відповіді на запитання після текстів. Уміти пояснити за допомогою глобуса, що спричинює зміну дня і ночі пір року.
УроК 4
тема. нагрівання поверхні землі сонячними променями
мета: ознайомити учнів із тепловими поясами Землі та причиною їх виникнення розвивати науковий світогляд виховувати інтерес до наукових знань.
обладнання: глобус, телурій, схема теплових поясів Землі.
Хід уроку
і. організація класу
іі. Перевірка домашнього завдання
1. Фронтальне опитування Якою є причина зміни дня і ночі а як думали про це люди вдав- нину?
— Чому на Землі відбувається зміна пір року Коли під час руху Землі навколо Сонця в Північній півкулі настає літо, а коли — зима
2. Групова робота.
1 група. Продемонструвати дослід зміни дня і ночі з глобусом і електролампою. Пояснити це явище.
2 група. За допомогою таблиці пояснити, як відбувається зміна пір року.
3 група. Поміркуйте, чи відрізнялися б пори року Північної та Південної півкуль Землі, якби її уявна вісь не була нахилена Поясніть свою думку.
ііі. актуалізація опорних знань
— Що є джерелом енергії, що несена Землю світло і тепло Як змінюється висота Сонця на небосхилі у різні пори року?

4 клас

447
— Чи однаково освітлюються Північна і Південна півкулі Ось сьогодні ми з вами дізнаємося, як нагрівається поверхня Землі сонячними променями.
іV. робота надновим матеріалом
1. розповідь учителя на основі схематичного малюнка теплових поясів Землі (С. 83 підручника).
— Вам уже відомо, що Земля має вигляд кулі. Тому на її поверхню потрапляє неоднакова кількість сонячного світла та тепла біля полюсів менше, на екваторі — більше. Залежно від цього, земну поверхню умовно поділяють натри частини, які називають тепловими поясами Землі.
Погляньте на схему. У кожній півкулі вибачите три теплових пояси жаркий, помірний, холодний.
У жаркому поясі сонячні промені падають на Землю майже весь час прямовисно. Тому ця частина поверхні Землі отримує багато тепла. Тут цілий рік жарко і не буває зими. Замість зими і літа розрізняють сухий період року, коли випадає дуже багато опадів, і дощовий — період злив.
Другий тепловий пояс — помірний. На поверхні помірного поясу промені Сонця падають по-різному, залежно від пір року взимку косо, а влітку — пряміше. атому зимового дня земна поверхня нагрівається слабо. У цей час дніє короткими, а ночі — довгими. Влітку ж Сонце піднімається високо над горизонтом, і сонячні промені, що падають на Землю прямовисно, добре нагрівають земну поверхню. Між цими порами року є ще прохолодні — весна і осінь. Коли ж до Сонця більше обернена Північна півкуля, то простір навколо Північного полюса весь час освітлений. Тобто там тривалий час панує полярний день. У цей час на полюсі Сонце не заходить за горизонт протягом шести місяців. Взимку, коли Північна півкуля менше освітлюється і нагрівається Сонцем, Північний полюс тривалий період перебуває в тіні. Там панує довга полярна ніч (теж шість місяців).
2. Практична робота. Дослід із глобусом або телурієм.
— Ось посередині стола встановимо електричну лампочку. Навколо неї обнесемо глобус так, щоб напрям нахилу осі був постійним. Що ви помітили Правильно. Під час зміни положення глобуса відносно джерела світла краще освітлюється (а відносно Землі і нагрівається) то Північна, то Південна півкулі.
Фізкультхвилинка
V. осмислення учнями знань
1. робота з підручником.
Опрацювання статті Як поверхня Землі нагрівається сонячними променями».

448
Усі уроки природознавства. 1–4 класи
2. Відповіді на запитання Скільки є теплових поясів, і як вони називаються Чому виникають теплові пояси на Землі Чим теплові пояси Землі відрізняються між собою?
3. робота у зошитах із друкованою основою (С. 20–21).
Vі. Підсумок уроку
— Про що ви сьогодні дізналися на уроці Як же змінюється кількість сонячного тепла, яке отримує поверхня Землі, від екватора до полюсів В якому тепловому поясі розташована Україна?
Vіі. Домашнє завдання
Опрацювати статтю підручника (С. 83–85), відповісти на запи- тання.
УроК 5
тема. Як орієнтуватися на місцевості
мета: дати учням поняття горизонт, лінія горизонту, відкрита та за-
крита місцевість, основні та проміжні сторони горизонту; ознайомити з компасом навчити визначати сторони горизонту за Сонцем та місцевими ознаками розвивати спостережливість виховувати дбайливе ставлення до природи.
обладнання: картки, ілюстрації, компаси.
Хід уроку
і. Хвилинка спостережень
— Як змінилась висота Сонця з настанням осені
— Як зміна висоти Сонця вплинула на тривалість дня і температуру повітря Чому відбулися змінив житті тварин та праці людей Яким сьогодні є стан неба Чиє вітер, опади Якою є температура повітря?
іі. Перевірка домашнього завдання
Фронтальне опитування.
— Дати характеристику жаркого, помірного і холодного теплових поясів Які умови необхідні для життя рослині тварину кожному поясі Як змінюється кількість сонячного тепла, що отримує поверхня Землі від екватора до полюсів Чому виникають теплові пояси, і чим вони різняться між собою?

4 клас

449
ііі. актуалізація опорних знань учнів
— Яку форму має планета Земля Що ви спостерігали навколо себе, коли були у поліна луках, в лісі чи у парку?
Vі. сприймання та усвідомлення нового матеріалу
1. Бесіда.
— Уявіть, що ми знаходимось у полі або на луках. Що вибачите перед собою Ця рівна ділянка землі, що є вільною від дереві будинків, називається
відкритою. Ми знаходимось на відкритій місцевості, і здається, що стоїмо в центрі великого круга землі, покраю якого вона ніби з’єднується з небом.
Простір землі, який ми можемо охопити оком, називається горизон-
том. Уявна лінія, де небо нібито сходиться з поверхнею Землі, називається лінією горизонту.
Лінію горизонту добре видно тільки на рівній, відкритій місцевості. На рівному місці доросла людина може охопити зором навколишню місцевість в радіусі 5 км. Чим вище підніматися вгору, тим більше розширюється горизонт.
але ми з вами частіше знаходимось на місцевості, де лінію горизонту закривають будівлі, дерева, горби. Таку місцевість називають закритою.
Розгляд ілюстрацій.
— Де зображена відкрита місцевість?
2. Проблемна ситуація Ми вже знаємо, що все, що бачимо перед собою (школа, ліс, річка, знаходиться в горизонті. але чи вмієте ви правильно пояснити, в якому напрямі від нас вони знаходяться?
розрізняють чотири сторони світу північ, південь, захід, схід. Це є ос-
новні сторони світу. а ще є проміжні сторони світу північний захід, пів-
денний захід, північний схід, південний схід.
1) Показ скороченого позначення сторін горизонту:
Північ — Пн.
Південь — Пд.
Захід — Зх.
Схід — Сх.
Північний захід — Пн. Зх.
Південний захід — Пд. Зх.
Північний схід — Пн. Сх.
Південний схід — Пд. Сх.
2) Зображення на аркуші паперу схеми сторін горизонту.
Запам’ятайте, на аркуші паперу північ позначають угорі, південь — унизу, захід — ліворуч, схід — праворуч.

450
Усі уроки природознавства. 1–4 класи
V. Фізкультхвилинка (виконання фізичних вправ)
Vі. Визначення сторін горизонту
1. Практична робота на подвір’ї школи Є кілька способів знаходження сторін горизонту. Одна з них — за Сонцем. Здавна люди помітили, що опівдні сонце завжди перебуває водній і тій самій стороні. Щоб визначити сторони горизонту, потрібно опівдні стати спиною до Сонця, тобто обличчям до своєї тіні, і розвести руки в сторони. Попереду буде північ, за спиною — південь, права рука покаже на схід, ліва — на захід В якій же стороні горизонту від нас ліс річка?
2. Орієнтування за місцевими ознаками аякже нам визначити сторони горизонту, коли сонця не видно Можна орієнтуватися за місцевими ознаками. На скелях, каменях, стовбурах дерев із північної сторони росте більше моху, лишайнику.
Із південної сторони гілля і листяна поодиноких деревах є значно густішими.
Мурашники здебільшого бувають із південної сторони дерев або пеньків, ботам тепліше. Пологий схил мурашника обернений на південь, а крутий — на північ.
але для того, щоб правильно визначити сторони горизонту, потрібно користуватись кількома ознаками одночасно.
3. Практичне ознайомлення з компасом Найточніше сторони горизонту можна визначити за допомогою компасу.
Компас — прилад для визначення сторін горизонту.
(Діти отримують компаси.)
— Головною частиною компаса є рухлива намагнічена стрілка. На циферблаті позначені основні сторони горизонту. Синій кінець стрілки вказує на північ, червоний — на південь. Компас має пружину, що зупиняє рух стрілки, коли компасне працює.
Щоб правильно визначити сторони горизонту, компас потрібно тримати горизонтально і повертати його так, щоб синій кінець стрілки закрив літери Пн., тоді літери Пд. будуть звернені на південь, там буде розташований червоний кінець стрілки, літери Сх. будуть звернені на схід, а Зх. — на захід.
4. Виконання практичної роботи за підручником (С. 88).
Vіі. робота з підручником
1. Опрацювання статті Як орієнтуватися на місцевості».
2. Бесіда за змістом запитань до тексту.
Vііі. Узагальнення та систематизація знань учнів
— Що сьогодні корисного для себе ви дізналися на уроці Чим збагатили свої знання?

4 клас

451
— Чому, на вашу думку, не можна дійти до лінії горизонту Чому важливо вміти орієнтуватися на місцевості?
іХ. Домашнє завдання
Навчитись визначати сторони горизонту. Опрацювати статтю Як орієнтуватися на місцевості. Знати відповіді на запитання.
УроК 6
тема. Як зображають місцевість на плані.
Умовні знаки на плані місцевості
мета: сформувати уявлення про план, масштаб, план місцевості, умовні позначки навчити дітей креслити плани найпростіших предметів формувати вміння користуватися умовними позначками, масштабом навчити читати план місцевості продовжувати формувати вміння орієнтуватися за Сонцем і компасом формувати пізнавальний інтерес, спостережливість, уміння порівнювати та робити висновки.
обладнання: гумки; кубики склянки сірникові коробки лінійки олівці сантиметр таблиці із зображенням місцевості, плану місцевості картки з умовними позначками плану місцевості учнівські компаси.
Хід уроку
і. організація класу
іі. актуалізація опорних знань учнів
1. Фронтальна бесіда.
— Що таке горизонт Що називають лінією горизонту Чому горизонт має форму кола Яка місцевість називається відкритою Наведіть приклад Що таке орієнтування на місцевості Як можна орієнтуватися за Сонцем Що таке компас Чому він потрібен для орієнтування Люди яких професій постійно користуються компасом?
2. робота з картками.
Завдання 1. Намалюйте на дошці схему горизонту і лінії горизонту поясніть, коли і чому краще видно лінію горизонту, і коли горизонт ширшає.
Завдання 2. Намалюйте на дошці схему Сторони горизонту. Підпишіть основні і проміжні сторони горизонту.

452
Усі уроки природознавства. 1–4 класи
Завдання 3. розкажіть, з яких частин складається компасі як ним ко- ристуватися.
Завдання 4. За допомогою компаса визначте, де в класі південь, північ, схід, захід з якої сторони класу — двері, аз якої — вікна в якому напрямку від школи знаходиться ваш будинок в якому напрямку вийдете зі школи додому і із дому до школи.
3. Фронтальні тренувальні завдання для формування навичок визначення сторін горизонту) Встаньте обличчям до півдня покажіть, де північ, схід, захід.
2) Поверніться обличчям до північного заходу, визначте, яка сторона горизонту буде позаду) Поверніться обличчям до північного сходу, визначте, яка сторона горизонту буде позаду.
4. Перевірте свої відповіді за допомогою компаса.
ііі. Повідомлення теми і завдань уроку
1. Бесіда з елементами розповіді.
— На яких уроках ви чули слово план?
— Що означає це слово на уроках мови та літератури, на уроках малювання, на уроках праці Чому легше складати оповідання чи переказ, якщо є план Навіщо предмети на малюнках розташовують назадньому, середньому і передньому плані?
2. Проблемне запитання а чи можна за малюнком із зображенням предмета визначити його розміри, розміщення в просторі відносно сторін горизонту?
іV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу
1. Практична робота з метою розв’язання проблеми.
Інструкція вчителя
1) Візьміть аркуш паперу, покладіть на нього предмет, що знаходиться на столі (кубики різних розмірів, сірникові коробки, гумки різних розмірів), та обведіть предмет олівцем. розгляньте, що у вас вийшло) Порівняйте вигляд свого предмета зверху і те, що зобразили на аркуші. Зробіть висновок проте, що називається планом.
3) Спробуйте накреслити план великого предмета, наприклад, стола. Чи можна зробити так само, як ви тільки-но робили з малими предметами.
робота з підручником) розгляньте малюнок і план столів (С. 89). Знайдіть у тексті відповідь на перше запитання) Прочитайте на С. 90, що таке масштаб і як він записується.

4 клас

453
3) розгляньте на С. 91 малюнок і план місцевості, зверніть увагу на умовні знаки до плану місцевості) За допомогою матеріалу підручника порівняйте малюнок і план місцевості та дайте відповіді на запитання Чим різняться малюнок і план місцевості Хто користується планом місцевості?
V. Закріплення та осмислення знань
Бесіда.
— Що таке план предмета Про що свідчить масштаб Чим різняться малюнок і план Що таке план місцевості Як зображуються предмети на плані місцевості Що означає масштабна плані місцевості Як предмети розміщуються на плані місцевості Як визначити сторони горизонту на місцевості?
Vі. Узагальнення та систематизація знань
робота із зошитом (С. 34, 35).
Vіі. Підсумок уроку
Vііі. Домашнє завдання
1) Опрацювати статті та завдання підручника (С. 88–92).
2) Виконати завдання в зошиті на С. 34–36.
УроК 7
тема. Як зображують поверхню землі на глобусі і карті
мета: вчити дітей розуміти зображення на глобусі і на карті пояснити, як зображується поверхня Землі на глобусі і карті розвивати вміння користуватися масштабом виховувати інтерес до поповнення знань про Всесвіт із додаткової літератури.
обладнання: глобус, фізична карта світу, Дитяча енциклопедія, циркуль, зображення Землі із Космосу.
Хід уроку
і. актуалізація знань
Читання вірша
Дивлюся вечором на небо,
Де безліч зір сіяють,
І ніби чую — хтось здалека
Про щось мене питає.

454
Усі уроки природознавства. 1–4 класи
І хочеться мені злетіти
У Всесвіт ще незнанний,
Щоб все побачити, відчути
І передать землянам.
Я буду вчитись на «відмінно»,
Вершин наук сягати,
Щоб полетіти неодмінно
І про усе дізнатись Чи хотілося вам коли-небудь сягнути в небесну далину і побачити все своїми очима
— Коли вперше людина сягнула висот Космосу Хто з українських космонавтів побував у космосі Якою повинна бути людина, яка хоче сягнути висот Всесвіту?
іі. Повідомлення теми та мети уроку
— Діти, є люди, які побували в космосі, побачили, якою є наша Земля з тієї висоти. Вони сфотографували її, тому ми можемо сьогодні уявити наочно, якою є вона, наша Земля. Потім винайшли глобус, який у зменшеному вигляді є моделлю Землі. але глобусом користуватися незручно, тому вчені і придумали карту. Сьогодні ми познайомимося із тим, як зображують поверхню Землі на карті і глобусі.
ііі. робота над темою
1. Відповіді на питання Що таке глобус
— Які полюси має Земля Яка півкуля Землі називається північною Що називають екватором?
Щоб пригадати раніше вивчений матеріал, заздалегідь готуються питання на картках. Картки знаходяться у конверті. Діти самостійно обирають питання та дають на них відповіді.
2. Пояснення учителя з елементами бесіди Давайте подивимось на глобус Землі. Які кольори вирізняються на ньому?
—Так, коричневий та жовтий колір — це колір суші, а голубий та синій — це Водний океан озера, річки, моря, океани. Суша займає приблизно км або 29 % поверхні Землі. Вода займає 71 %.
— Що ж це за лінії, що розміщені вздовж і впоперек?
3. Самостійна робота з книгою.
Прочитати статтю підручника і знайти, як називаються ці лінії.
4. Меридіани і паралелі.
5. Географічна карта.

4 клас

455
— Поглянемо на карту. Що ж таке географічна карта Це зменшене у багато разів зображення на площині всієї поверхні Землі або її частини за допомогою масштабу та умовних знаків Який масштабу нашої карти Що це означає Давайте визначимо відстань між частинами земної поверхні. розгорніть форзац підручника, знайдіть фізичну карту півкуль. Оберемо дві точки одну — на материку африка, другу — австралія. Знайдемо за допомогою лінійки відстань між ними. Користуючись масштабом, визначимо відстань між ними та між материками в реальному житті.
6. Умовні знаки на карті Як зобразити об’єкти на карті Для цього необхідні умовні знаки.
(Прочитати, що означають знаки внизу карти.)
7. робота із зошитом.
Замалювати декілька умовних знаків у зошит.
8. Знайомство із пам’яткою Як працювати з картою) Усе на карті показуйте указкою) Указку тримайте у правій руці) Стійте біля карти праворуч.
іV. Закріплення вивченого
Дітям роздати картки із незакінченими реченнями. Завдання дописати відповідь. Глобус — це… (модель Землі).
2. Лінії на глобусі, що з’єднують північний та південний полюси і проведені згори вниз, називаються… (меридіанами).
3. Лінії, що проведені зліва направо, називаються… (паралелями).
4. Якщо поверхню півкуль зобразити на аркуші паперу, то отримаємо…
(карту півкуль).
5. Якими кольорами позначають сушу на карті і глобусі (Коричневий,
жовтий, зелений)
6. Масштаб — це…
V. Хвилинка ерудита
— Де на планеті Земляне можуть постійно жити люди Чому Де на Землі найтепліше Найхолодніше?
(Учень із Дитячої енциклопедії підготував інформацію проте, як люди
у Нідерландах перетворили морена сушу.)
Vі. Підсумок уроку
— Якщо поглянути на Землю з космосу, то видно, якою малою є наша планета порівняно зі Всесвітом. Це ще раз переконує людей у необхідності захищати свій дім — планету Земля. (Показати малюнок.)

456
Усі уроки природознавства. 1–4 класи
— Хмарина малюнку свідчать проте, як змінюється погода. але забруднення змінює кліматі це може призвести до негативного впливу на живих істот планети Земля.
Vіі. Домашнє завдання
1) Опрацювати статтю підручника на С. 92–94.
2) Замалювати у зошит умовні знаки карти.
3) Прочитати Деякі відкриття людства на форзаці підручника.
УроК 8Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   37


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка