О. В. Овчарук, кандидат педагогічних наук, старший науковий
Pdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Зростаємо у демократії
Плани уроків для початкового рівня з питань демократичного
громадянства та прав людини
Редактори: Рольф Голлоб, Пітер Крапф, Вільтруд Вайдінгер
Автори:
Рольф Голлоб, Вільтруд Вайдінгер
Том II
із серії
Освіта для демократичного громадянства та
Освіта з прав людини у шкільній практиці
Навчальні приклади, поняття, методи та моделі
Томи I–VI з ОДГ/ОПЛ
Видання Ради Європи

УДК 373.3:321.7] (073)
ББК 74.26
З 89
Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах
Комісією з педагогіки та методики початкового навчання Науково методичної ради
з питань освіти Міністерства освіти і науки України
(лист Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України № 1.4/18 Г 676 від 25 липня 2011 р.)
Автори: Рольф Голлоб, Вільтруд Вайдінгер.
Переклад з англійської та адаптація: О. В. Овчарук
, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник
Загальна редакція української версії: Н. Г. Протасова
, доктор педагогічних наук, професор.
Зростаємо у демократії: Плани уроків для початкового рівня з питань демократичного громадянства та прав людини / Р. Голлоб, В. Вайдінгер; ред. Р. Голлоб, П. Крапф, В. Вайдінгер. – Пер. з англ. та адапт.
О. В. Овчарук; заг. ред. укр. версії: Н. Г. Протасова. – К. : Основа, 2011. – Т. 2 – 164 с.
Навчальний посібник «Зростаємо у демократії. Плани уроків для початкового рівня з питань демократичного громадянства та прав людини» розроблено експертами Ради Європи як інструмент для вчителів різних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, які працюють з дітьми 10 11 років. Навчальний матеріал у цьому посібнику поданий у легкій, доступній формі, що дозволяє використовувати його як при викладанні
спеціального навчального курсу, так і при викладанні окремих модулів і тем на уроках із різних навчальних дисциплін, у позакласній і позашкільній роботі. Книга вміщує плани уроків, рекомендації для вчителів та керівників шкіл, роздаткові матеріали для учнів. Посібник перекладено та адаптовано до умов викладання у школах України. Призначено для вчителів, методистів, студентів педагогічних вишів. Може бути використа ний у системі підвищення кваліфікації вчителів та післядипломної педагогічної освіти.
ISBN 978 966 699 617 9
Висловлені в цьому посібнику думки є авторськими і не обов’язково відображають офіційну політику
Керівного комітету з питань освіти (CD ED) Ради Європи або Секретаріату.
Цей переклад публікується за погодженням з Радою Європи та є особистою відповідальністю укладачів.
Усі права застережені. Жодна частина цієї публікації не може бути перекладена, відтворена або передана в будь якому вигляді або за допомогою будь якого засобу – електронного (CD Rom, Інтернет і т. ін.) або ме ханічного, включаючи ксерокопіювання, запис, будь яке зберігання інформації або пошукову систему, без попередньої письмової згоди видавничого підрозділу Директорату комунікацій та досліджень Ради Європи та Національної академії державного управління при Президентові України.
(F 67075 Strasbourg Cedex або publishing@coe.int)
Відповідальні за випуск:
Протасова Н. Г., Полторак В. В.
Видано за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. Продаж заборонено
Видання підготовлено в рамках спільного швейцарсько українського проекту
«Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні»
Координація випуску, адаптація та редагування української версії здійснені Національною академією
державного управління при Президентові України (http://www.academy.gov.ua)
Фінансування української версії: Цюріхський педагогічний університет (ЦПУ), Інститут міжнарод
них освітніх проектів (www.phzh.ch/ipe)
УДК 373.3:321.7] (076)
ББК 74.26
ISBN 978 966 699 617 9
З 89
©
Рада Європи, 2011
©
Національна академія державного управління при Президентові України, 2011
©
Швейцарсько український проект «Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні», 2011
©
Голлоб Р., Вайдінгер В., 2011
©
Видавництво «Основа», 2011

Співробітники РЄ, які опрацювали посібник:
Емір Аджовіч – Боснія та Герцеговина
Світлана Позняк – Україна
Беатріс Бюрглер Хочулі – Швейцарія
Сара Кіттін Четвінд – Рада Європи
Регула Кляйнбегрер – Швейцарія
Пітер Крапф – Німеччина
Лора Лодер Бюхель – Швейцарія
Сабіна Марукеду Краузе – Швейцарія
Олаф Олафсдотір – Рада Європи
Арбер Салігу – Косово
1
Фелісія Тібітс – США
Гордана Трайкова – Колишня Югославська Республіка Македонія
3 1
Всі посилання на Косово, щодо території, організацій та населення, у даному тексті відповідають розумінню Резолюції
ООН з питань Безпеки 1244 та не мають упереджень щодо статусу Косово.

ЗМІСТ
Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Коментар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Концептуальні рамки посібника. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. Базові принципи та підходи у сфері ОДГ/ОПЛ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. Три виміри компетентності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 3. Ключові поняття як основа 9 ти розділів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Розділ 1: Ідентичність: Я у своїй громаді . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Розділ 2: Різноманіття та плюралізм: Вдома у Європі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Розділ 3: Рівноправність: Меншини та більшість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Розділ 4: Конфлікт: Правила дозволяють вирішувати конфлікти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Розділ 5: Правила та закон: Основи життя разом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Розділ 6: Сила та влада: Я – бос! Це так? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Розділ 7: Відповідальність: Я – за екологію… моя школа також . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Розділ 8: Права та свободи: Для тебе? Для інших? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Розділ 9: Засоби масової інформації: Медіа в дії: я б зробив це, якби міг! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Посібник для учнів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
I. Роздаткові матеріали для учнів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
II. Інструменти для учнів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5

Передмова
Шановні друзі!
Україна сьогодні є частиною європейського політичного і суспільно економічного простору та впевнено інтегрується до європейської спільноти. Розвиток нашої країни як європейської демо кратичної держави неможливий без усвідомлення кожним громадянином власної гідності та
ідентичності, здатності до свідомого прийняття рішень, визнання різних культур, політичних і
релігійних уподобань, поваги та вміння захищати свої права. Всі ці механізми тісно пов’язані з розвитком демократичних цінностей та громадянської культури шкільної молоді.
У країнах Європи шкільна освіта сьогодні побудована на принципах рівного доступу до якісної
освіти, рівних можливостей навчатись у демократичному середовищі, набувати знання та вміння в галузі прав людини, демократії, багатокультурності, свідомого вибору та прийняття рішень.
Навчальний посібник «Зростаємо у демократії. Плани уроків для початкового рівня з питань де мократичного громадянства та прав людини» є одним із серії посібників, який розроблено екс пертами Ради Європи як інструмент для педагогів, що викладають різні навчальні дисципліни та працюють у галузі громадянської освіти. Навчальний матеріал у цьому посібнику поданий у легкій, доступній формі, що дозволяє використовувати його як при викладанні спеціального кур су учням віком 10–11 років, так і окремих модулів і тем на уроках із різних предметів. Уміння та навички у галузі освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини мають стати підґрунтям для розвитку людини, здатної самостійно приймати рішення, і сприятимуть станов ленню школярів у різних життєвих сферах.
Важливо, що цей посібник укладено з урахуванням того, що поняття та приклади, наведені у змісті вправ і уроків, характерні як для країн Європи, так і для України. Посібник сьогодні
успішно використовується у навчальних закладах країн Ради Європи, тому його укладачі та пере кладачі намагались адаптувати саме термінологію, а не зміст посібника, який є цінним своєю автентичністю та тим, що він був успішно апробований у навчальних закладах багатьох євро пейських країн.
Дане видання стало можливим завдяки реалізації спільного проекту Національної академії дер жавного управління при Президентові України та Інституту міжнародних освітніх проектів
Цюріхського педагогічного університету «Сприяння розвитку освіти для демократії в Україні».
Автори та укладачі сподіваються, що інформація для вчителя та учнів, подана у посібнику, сприя тиме прискоренню процесів, які наближають Україну до європейських стандартів життя та де мократії, формуванню молодого покоління громадян демократичної країни.
Овчарук О. В.,
канд. пед. наук, ст. наук. співр.
6

Коментар
до навчально методичного посібника
«Зростаємо у демократії. Плани уроків для початкового рівня з питань освіти
для демократичного громадянства та прав людини»
(Автори – В. Вайдінгер, Р. Голлоб)
Новизна навчального посібника, який розроблено та рекомендовано для країн членів Ради Євро пи, полягає у важливості поширення знань та розвитку демократичних цінностей школярів в умо вах побудови громадянського суспільства. Посібник подано у вигляді набору інструментів для пе дагогів та учнів у рамках вивчення різних навчальних дисциплін за принципом інтегрованого підходу.
Специфіка посібника полягає у його відповідності потребам української школи в контексті роз витку освіти для демократичного громадянства та членства України в Раді Європи.
Слід окремо сказати про вікову категорію учнів, на яку розраховано цей посібник. Дев’ять розділів складаються з п’яти уроків кожен, що розроблені для дітей віку 10–11 років, тобто учнів останніх двох років початкової школи (в країнах Європи), яка має різну тривалість (від 4 х до 6 ти років навчання). В Україні даний віковий період припадає на 5 і класи середньої школи. Посібник вра ховує вікові особливості учнів 10–11 років та можливості школи щодо впровадження курсу. Ок ремі розділи можуть бути використані при вивченні мов, географії, історії, суспільствознавчих дисциплін, етики, мистецтв тощо.
Сам зміст ОДГ/ОПЛ побудований на вимірі – навчання через демократію та права людини та до дає нової перспективи процесам навчання в рамках існуючої програми через запровадження так званого активного навчання через власний досвід, застосування інтерактивних методів, розвитку критичного мислення та відповідальної участі школярів.
Також важливою є термінологія, подана у посібнику. Варто зазначити, що терміни, застосо вані у цьому посібнику, є відображенням сучасних підходів до викладання дисциплін суспільствознавчого циклу у школах країн Європи. Так, наприклад, дев’ять розділів посібника торкаються таких ключових понять, як ідентичність, право, відповідальність, рівноправність,
різноманітність та плюралізм, конфлікт, медіа, права та свободи, уряди та політики, правила та закон.
Низка фахових термінів, використаних у посібнику, є також предметом уваги європейських пе дагогів, вони стали загальновживаними у контексті освіти для демократичного громадянства та прав людини, відображені у нормативних документах Ради Європи, зокрема у Хартії освіти для демократичного громадянства та освіти з прав людини, прийнятій Радою Європи у 2010 році, та
інших документах.
Укладачі та перекладачі цього посібника при адаптації намагались не втратити автентичності
спеціальної термінології та змістового контексту. Про це свідчать стислі витяги з міжнародних до кументів та трактування термінів і понять, що вже увійшли в практику вивчення прав людини та освіти для демократії. Важливим є також успішна апробація посібника у низці європейських країн та в Україні.
7

Зростаємо у демократії
Українська освіта сьогодні потребує розробки таких навчальних матеріалів, що відповідали б кра щим світовим тенденціям. Особливістю посібника є його універсальність та адаптивність до освітніх систем країн членів Ради Європи, гнучка структура, зручний і зрозумілий методичний
інструментарій.
У порівняльно педагогічному контексті посібник є новим та адаптивним для української школи і
сприятиме впровадженню освіти для демократичного громадянства та прав людини на засадах
інноваційності й відкритості до систем освіти в європейських країнах.
Овчарук О. В.,
канд. пед. наук, ст. наук. співр.
8

Вступ
Школа – це місце, де відбувається процес навчання та учіння. Так було завжди і буде в майбутньо му. Перед нами стоїть запитання, як сьогодні відбувається процес учіння у школі. Обставини у суспільстві швидко змінюються через вплив економіки та соціального життя, що ставить заклади освіти перед необхідністю адаптуватись найбільш адекватними шляхами до нової ситуації.
Що ж змінилось у свідомості людей? Школа є не тільки місцем підготовки особистості до життя –
це місце, де діти проводять багато часу разом. Вона дає людині шанс та, водночас, й оцінку.
Якщо школа вирішує інтегрувати ОДГ/ОПЛ – Освіту для демократичного громадянства та Пра ва людини – у свою систему навчання (багато шкіл сьогодні отримали автономність вибору), во на стає перед необхідністю конструювати шкільне життя та створити навчальну модель для здійснення демократичної освіти. Школа, шкільне оточення та особливо клас стають мікро суспільством. Це не ідеальна картинка, а реальність. Ніхто не скаже, що життя разом – це свобо да від конфліктів. Так само й у школі. Це також не можна ставити за мету. Саме тут з’являється можливість визначити власні інтереси та отримати досвід для себе як громадянина.
Цей посібник адресований насамперед учителям. Досвід показує, що він також стане у пригоді й методистам, авторам змісту освіти, видавцям і перекладачам у країнах членах Ради Європи та ши рокому загалу.
Книга вміщує дев’ять розділів з питань Освіти для демократичного громадянства (ОДГ) та Освіти прав людини (ОПЛ). Кожен розділ складається з п’яти уроків, які розраховані на учнів останніх двох років навчання початкової школи (віком 10–11 років). Кожен розділ сфокусовано на ключо вому понятті навчання ОДГ та ОПЛ: ідентичність – свобода – відповідальність – конфлікт –
спілкування – плюралізм – правила та закон – рівноправність – управління.
Для кожного уроку запропоновано порядок детально описаних навчальних кроків.
Дев’ять розділів, представлених у даному посібнику, не можуть складати предмет, що називається
“демократична освіта”, “громадянська освіта” або інші. Проте окремі розділи можуть бути вико ристані при вивченні мов, географії, історії, суспільствознавчих дисциплін, етики, мистецтва тощо.
Погоджуючи з багатьма експертами країн членів Ради Європи, автори розробили навчальні при клади з акцентом на додаткові елементи ОДГ та ОПЛ, що можуть бути легко та практично інте гровані до існуючих програм початкової школи. Практика показує, що у початковій школі вчителі
повинні охопити різноманітні предмети, а впровадження нової дисципліни буде непродуктив ним та додатковим навантаженням для педагогів. Зміст ОДГ та ОПЛ не є ізольованим, він сфоку сований на відомих темах, що зазвичай вивчаються у початковій школі. Автори інтегрували його до даного посібника у формі розділів таким чином, щоб він був побудований у межах компетент ності вчителя початкових класів та на умовах викладання багатьох предметів. Узагальнюючи, важ ливо дати відповідь на запитання: є ОДГ/ОПЛ предметом чи ні?
Слід зазначити, що ні, у більшості країн Освіта для демократичного громадянства та Права люди ни не є навчальними дисциплінами у початкових класах. Вони надають нової перспективи проце сам навчання та учіння за існуючою програмою. Це означає, що вчителі та учні залучаються до ро боти різноманітними, більш ефективними шляхами.
ОДГ/ОПЛ фокусується на заохоченні учнів до їх становлення як активних громадян, здатних бра ти участь у формуванні майбутнього свого суспільства (навчання демократії та правам людини).
Водночас ОДГ/ОПЛ дотримується базових принципів якісного навчання, оскільки демократія може та повинна бути інтегрована до кожного предмету на кожному рівні навчання. Процес фор мування компетентностей переважає та є пріоритетним напрямом процесу навчання.
9

Зростаємо у демократії
Звичайно, сам зміст ОДГ/ОПЛ побудований на вимірі – навчання через демократію та права лю дини. Ці змістові елементи можуть бути інтегрованими до такого предмету, як громадянська освіта, або вони можуть бути включені до змісту історії та суспільствознавчих дисциплін.
Ключовими елементами ОДГ/ОПЛ є навчання у демократичному дусі або через демократію та права людини, що є новою перспективою для школи. Цей посібник показує, що перспективи
ОДГ/ОПЛ надають нові методи навчання та учіння у класі, змінюючи роль вчителя та учня. Учні
отримують більше, ніж навчальний час, тоді як вчитель діє у ролі спостерігача та інструктора. Нав чальні моделі спонукають його зосереджуватись на окремих темах та надавати можливість учням працювати над ними за принципом “зроби менше, але краще”.
Посібник для учнів: роздаткові матеріали та скринька інструментів для учнів
Основним принципом всіх розділів є діяльність учнів. Ця ідея базується на тому факті, що процес навчання є активним процесом досягнення, а не пасивним процесом слухання. Вивчення розділів стає спілкуванням, пошуком інформації, постановкою та вирішенням питань. Вчитель підтримує
дані процеси та знає, що демократичне навчання ніколи не завершиться і, що помилки учнів є
природним явищем. Незалежне навчання учнів підтримується так званими “інструментами”.
Авторами було обрано 12 засобів та методів для підтримки незалежного самоспрямованого нав чання (проведення досліджень у бібліотеці, створення мап, створення плакатів, організація виста вок, планування та демонстрація презентацій, приготування матеріалів для проектора та презен тацій у форматі Power Point, написання статей до газети, постановка вистав, проведення дебатів).
Інші засоби, що підтримують учнів – це роздаткові матеріали. Вони створені у формі робочих сторінок до окремих розділів, що можуть роздаватися учням. Для практичного використання всі
роздаткові матеріали знаходяться наприкінці даного посібника. Повний пакет роздаткових ма теріалів може бути відокремлений для копіювання та роботи з учнями (напр. розділ 2, урок 2). Від вчителя залежить те, як буде подано роздатковий матеріал та як він буде підібраний. Можна ре комендувати створити окрему папку або зробити окремий буклет.
Важливо довести, що практичне застосування матеріалів має бути в центрі уваги вчителя. Роздат ковий матеріал може бути додатковим та корисним, не важким для сприйняття та не витратним за часом. Отже, роздатковий матеріал, що представлений у цьому посібнику, є зручним для вико ристання, для змінювання та адаптації до специфічних умов у класі та форм навчання. Окрім зви чайного нормативного оцінювання результатів участі учнів у класній діяльності, роздаткові ма теріали є засобом вимірювання рівня їх залучення та мотивації та слугують письмовим інструмен том оцінювання.
10

Концептуальні рамки посібника
1. Базові принципи та підходи у сфері ОДГ/ОПЛ
Активному громадянству краще навчаються через дію, а не через презентацію – людям необхідно надавати можливість відчувати практику демократичного громадянства та прав людини на собі, а не чути, як вони повинні думати та поводитись. Освіта для демократичного громадянства не є
простим поглинанням фактичних знань, а є практичним розумінням, набуттям навичок та здібностей, ціннісних орієнтацій та позицій. Основним є те, що учні можуть навчатись демократичному громадянству до тієї міри, наскільки цьому є прикладом вчителі та шляхи,
якими здійснюється та організовується шкільне життя через формальні методи навчання.
Ці принципи застосовуються різними важливими шляхами реалізації ОДГ/ОПЛ, а саме:
1. Активне навчання
Вивчення ОДГ/ОПЛ має підтримувати активне навчання. Активне навчання передбачає
навчання в дії. Це означає навчання через досвід вирішення ситуацій та проблем самими учасниками навчального процесу, замість надання відповідей на запитання інших. Активне навчання відноситься до так званого навчання через досвід (‘experiential’ learning).
Активне навчання є важливим при освоєнні ОДГ/ОПЛ, оскільки бути громадянином передбачає
практичні дії. Люди навчаються демократії та правам людини не через розповіді про це, а шляхом власного досвіду. У системі формальної освіти такий досвід набувається у класі та триває в атмосфері етносу та культури школи або коледжу. Такий підхід можна назвати навчанням через демократію та через права людини.
Активне навчання у порівнянні з формальним може бути також більш стимулюючою та мотивуючою формою навчання, ніж формальне навчання та відноситься до тривалого вивчення як для молоді, так і для дорослих, оскільки і ті, і ті залучені до процесу. Активне навчання більш сфокусоване на конкретних прикладах, ніж на вивченні абстрактних понять. У процесі активного навчання учні залучені до виведення загальних принципів з конкретних прикладів, а не навпаки,
тобто це відбувається у процесі практики різних типів прав через вирішення специфічних проблем у школі. Наприклад, через шкільні правила та кодекс поведінки, а не через абстрактні
дискусії щодо поняття прав людини.
2. Активність, що базується на завданнях
Вивчення ОДГ/ОПЛ повинно базуватись на завданнях, які вчителі мають впроваджувати протягом вивчення курсу ОДГ/ОПЛ. Саме тому даний посібник керується принципами навчання, що базуються на завданнях.
Навчання, що базується на завданнях, є важливим з різних причин:
• це прекрасна форма активного навчання – навчання через дію;
• воно подає структуру різних навчальних установок;
• воно збільшує час навчання за рахунок того, що учні працюють над завданнями навіть тоді, коли вони знаходяться не на уроці;
• воно надає можливість вирішувати проблеми реального життя завдяки аналізу автентичного матеріалу;
• воно робить процес навчання більш осмисленим і тому більш стимулюючим;
• воно дає учням відчуття власних досягнень.
11

Зростаємо у демократії
3. Робота в команді
ОДГ/ОПЛ повинні стимулювати вивчення через співробітництво – у варіації форм, а саме: в парах, малих групах, великих групах та/або партнерських групах. Робота в командах є дуже важливою тому, що:
• вона забезпечує учнів моделями групової роботи у співробітництві, які вони можуть застосовувати у класі;
• вона надихає учнів до обміну досвідом та думками, спонукає їх до процесу обговорення своїх проблем, допомагає їм збільшити шанси на їх вирішення;
• вона діє як противага досвіду залишатися наодинці з проблемами у класі.
4. Інтерактивні методи
ОДГ/ОПЛ повинні стимулювати впровадження таких інтерактивних методів, як дискусії та дебати. Інтерактивні методи важливі тому, що:
• вони допомагають вчителям дізнатись більше про те, як їх застосовувати у власній роботі у класі;
• вони є шляхом стимулювання вчителів стати активнішими учасниками власного навчання.
5. Критичне мислення
ОДГ/ОПЛ стимулює учнів більше самостійно реагувати на проблеми, що стосуються демократич ного громадянства та прав людини, ніж очікувати підтримки та відповідей від вчителів. Це важли во, оскільки:
• це – допомога тим, хто навчається самостійно мислити, що є основною ознакою демокра тичного громадянства;
• це надає сенс особистому досягненню та впевненості: учні відчувають здатність брати відпові
дальність за власне життя та життя інших.
6. Участь
ОДГ/ОПЛ надає учням можливість зробити власний внесок у процес навчання. Певною мірою учні будуть мати мотивацію до активності у навчанні, а не бути лише пасивними здобувачами знань. Наприклад, обираючи завдання, учні бажатимуть їх виконати, оцінюючи власні сильні та слабкі сторони та ставлячи цілі щодо покращання своїх досягнень.
Елемент участі є важливим тому, що:
• допомагає учням навчитись, як будувати власне життя поза школою;
• надає впевненості та відчуття власних досягнень.
12
За своєю суттю ОДГ/ОПЛ є:
активною – робить наголос на навчанні через дію;
базується на завданнях – структурована навколо актуальних навчальних завдань ОДГ/ОПЛ;
співробітницькою – використовує групову роботу та навчання у формі співробітництва
(кооперативне навчання);
інтерактивною – використовує дискусію та дебати;
критичною – вимагає від учителів креативного мислення;
базується на участі – дозволяє учням здійснювати внесок у навчальний процес.

2. Три виміри компетентності
Метою Освіти для демократичного громадянства та прав людини є підтримка формування компетентностей у трьох сферах, які між собою тісно пов’язані та не повинні розглядатись окремо одна від одної.
У будь якій навчальній установці свідомо та підсвідомо зустрічаються навчальні елементи кожної з трьох компетентностей. Однак не всі компетентності будуть задіяні в однаковому обсязі: в цьому немає
необхідності. У процесі навчання можливою є концентрація більшості методів, іноді більшого спектру активності та аналітичних дій. У кожному розділі подається розуміння рівня використання трьох категорій компетентностей. Проте важливим залишається вибір тих навчальних ситуацій, де певні типи компетентностей стають більш важливими. Подана нижче таблиця розглядає такі приклади: три зірочки означають високу концентрацію компетентностей, дві – меншу, одна – найменшу.
Далі пропонуємо короткий огляд трьох категорій компетентностей у галузі ОДГ/ОПЛ. Дана концепція трьох компетентностей широко обговорювалась з точки зору політичної науки, крім того, дискусія щодо неї досі триває.
A. Компетентність у політичному аналізі та судженні
Метою є формування компетентності в аналізі політичних подій, проблем та протиріч і здатності
учнів пояснювати мотиви особистісних суджень. Школа повинна робити внесок у ці процеси через підтримку учнів у використанні структурованих підходів, що базуються на ключових поняттях для
Концептуальні рамки посібника
13
Компетентність у…
…політичному аналізі та судженні
… використанні методів
…демократичному прийнятті рішень та дії
**
*
***
A.
Компетентність у політич
ному аналізі та судженні
Здатність аналізувати та обгово рювати політичні події, пробле ми і протиріччя, а також питан ня, що стосуються економічного та соціального розвитку через розгляд об’єктів і цінностей.
Б.
Компетентність у викорис
танні методів
Набуття умінь і навичок пошуку та усвідомлення інформації, ви користання медіа і комунікації
для участі у публічних дискусіях та процесах прийняття рішень.
В.
Компетентність у прийнятті
демократичних рішень та дій
Здатність публічно висловлювати судження, ціннісні орієнтації та
інтереси. Здатність брати участь у переговорах та компромісах.
Здатність оцінювати можливості
та обмеження у політичній участі,
а також здатність робити свідо мий вибір власного курсу дій.
Компетентність у прийнятті демократичних рішень та дій
Компетентність у використанні методів
Компетентність у політичному аналізі та судженні

Зростаємо у демократії
досягнення високого рівня критичного мислення. А саме: щоб надати учням можливість розвинути даний рівень ретельного осмислення через судження, необхідними є наступні компетентності:
• усвідомлення важливості політичних рішень для життя людей;
• розуміння та судження стосовно результатів політичних рішень, як безпосередніх, так і опосе редкованих;
• усвідомлення та представлення точки зору інших людей та власної;
• розуміння та звернення до моделі трьох вимірів політик (а) інституціональної; (б) змістовної;
(в) орієнтованої на процес;
• аналіз та оцінювання різних фаз політичних процесів на мікрорівні (напр., школа), середньому рівні (напр., громада) та макрорівні (напр., національна та міжнародна політика);
• представлення фактів, проблем та рішень за допомогою аналітичних категорій, що визначають основні проблеми та відповідні до них фундаментальні цінності демократичних систем;
• визначення соціальних, законодавчих, економічних, міжнародних та екологічних умов і вміння підтримувати дискусію, що стосується суперечливих питань;
• усвідомлення та оцінювання способу, яким презентуються проблеми через ЗМІ.
B. Компетентність у використанні методів
Для того, щоб бути здатним брати участь у різноманітних політичних процесах, а не тільки керуватись базовими знаннями про політичні проблеми, структури, конституційні, правові рамки,
та у процесах прийняття рішень, необхідно володіти загальними компетентностями, що формуються під час вивчення різних предметів (наприклад, спілкування, співробітництво, вміння працювати з інформацією, базами даних та статистикою). Особливі навички та вміння, такі як здатність аргументувати свою позицію щодо проблем, є надзвичайно важливими в ході політичних подій і мають бути сформованими та підтриманими засобами Освіти для демократичного громадянства. Це вимагає організації навчання, що базується на завданнях, яке є надзвичайно важливим для формування необхідних компетентностей. Під час викладання ОДГ/ОПЛ широко вживаними є методи стимулювання та підтримки протиріч, що, наприклад, виникають під час дискусій та дебатів. Для того, щоб бути здатними це робити, необхідно володіти такими навичками:
• здатність незалежно проводити дослідження та пошук, відбирати, використовувати та презентувати інформацію, висвітлену ЗМІ або засобами інформаційних технологій у критичній та конкретизованій формі (з застосуванням статистики, мап, діаграм, таблиць, малюнків тощо);
• здатність критично використовувати ЗМІ та створювати власні медіапродукти;
• здатність здійснювати дослідження, тобто здобувати інформацію з оригінальних джерел засобами дослідження та техніки інтерв’ювання.
В. Компетентність у прийнятті демократичних рішень та дій
Метою є досягнення компетентності у конфіденційній та адекватній взаємодії у політичних процесах на публіці. Для того, щоб це здійснювати, необхідні такі здатності та ставлення:
• здатність адекватно, свідомо та публічно висловлювати точку зору у політичних категоріях та вміти майстерно брати участь у діалогах, дебатах та дискусіях;
• здатність брати участь у громадському житті та діяти політично (через аргументування, дебати,
участі у дискусіях, проведенні переговорів, написання листів до видавництв тощо);
• розуміння власних можливостей експертизи політичних впливів та здатність формування об’єд нань з іншими людьми;
14

• здатність висловлювати точку зору та йти на компроміс;
• готовність і здатність розпізнавати антидемократичні ідеї та відповідних гравців і давати їм відповідь;
• готовність та здатність поводитись відкрито в дусі розуміння та міжкультурного оточення.
3. Ключові поняття як основа 9 ти розділів
Процеси мислення та навчання пов’язані з визначенням зв’язків конкретного з абстрактним.
Ключові поняття цього посібника, а також посібника для загальноосвітньої школи ОДГ/ОПЛ
(Том ІІІ: Живемо в демократії) та посібника (Том IV: Беремо участь у демократії) побудовані на конкретних прикладах та зосереджені на інтерактивних навчальних ситуаціях.
На титульній сторінці художник зобразив дев’ять частин пазлу, один для кожного розділу. Всі
разом вони формують єдиний малюнок. Це означає, що всі дев’ять понять пов’язані між собою різними шляхами, а разом вони формують загальне поняття. Особливо важливо знати: будь який розділ також може використовуватися самостійно. Тому кожен окремий пазл має власну цінність. Разом всі дев’ять розділів можуть складати курс “Освіта для демократичного громадянства та прав людини”, розрахований на навчальний рік.
Як говорить прислів’я, малюнок показує більше, ніж тисяча слів. Цей пазл покликаний доступно розповісти читачу про ключові поняття даного посібника, про механізми вибору дидактичних шляхів та конструктивістське навчання.
(Ілюстровано Петі Віксман)
Концептуальні рамки посібника
15
Уряд та політики
Ідентичність
Правила та закон
Конфлікт
Права та свободи
Медіа
Різноманітність та плюралізм
Відповідальність
Рівноправність

17
РОЗДІЛ 1
ІДЕНТИЧНІСТЬ
Початковий рівень
Я у своїй громаді
1.1. Це те, що мені подобається.
Я – хлопчик/ Я – дівчинка. І те, що я люблю та роблю, це – добре
1.2. Мої особисті символи (Герб. Частина І).
Це те, що мене символізує
1.3. Це – наш герб (Герб. Частина ІІ).
Ми сильні як група тому, що ми – особистості
1.4. Особистості та групи.
Сильні сторони особистостей як потенціал для суспільства

Зростаємо у демократії
18
“Ідентичність” у психологічному вимірі відноситься до категорії самовізуалізації (особистісна ментальна модель її, або його), відчуття власної гідності та індивідуальності. Ґендерна ідентичність є
важливою частиною загального поняття ідентичності. Вона відноситься значною мірою до ступеня ставлення особистості до самого/самої себе як особистості та у відношенні до інших людей, а також до власного потенціалу у групах людей. Поняття “ідентичність” у соціологічному контексті
концентрується навколо поняття поведінкових ролей. В цьому вимірі особистість проводить свою
ідентичність через процес вивчання соціальних ролей та особистого досвіду у їх виконанні.
Отже, поняття “ідентичність” є загально прийнятним для опису особистісної ідентичності, і все це робить людину унікальною. Водночас, соціологи нерідко застосовують поняття для опису соціальної ідентичності, або сукупності групового членства, що характеризує особистість.
Стає очевидним, що ідентичність має особливу важливість у різних контекстах та предметах.
Якщо розглядати ідентичність в рамках ОДГ/ОПЛ, вона набуває особливого характеру: люди здатні підтримувати один одного у групах та індивідуально, якщо вони чітко розуміють власну позицію. Цей процес триває впродовж життя і є предметом постійних змін. Над роз’ясненням поняття ідентичності, або пошуку ідентичності, слід працювати з раннього віку. Це не повинно відбуватись через нав’язування, а через надання можливостей знайти себе як особистість з усіма перевагами та недоліками.
Відкрита та демократична держава тільки тоді зможе функціонувати, якщо її громадяни зможуть вільно та відверто, не втрачаючи власного “я”, виступати перед публікою.
Мета Освіти для демократичного громадянства полягає у підтримці формування компетентнос тей у трьох сферах. Даний розділ присвячений наступним типам компетентностей:
Розділ 1: Ключове поняття “ідентичність” у початковій школі
Базова інформація для вчителів: Як особистісні сприйняття учнів
впливають на їх ідентичність та участь у групах і на їх погляд
на суспільство?
Компетентність у…
…політичному аналізі та судженні
… використанні методів
…прийнятті демократичних рішень та дій
**
***
*
Інструменти для проведення занять
У даному розділі можна використати такі інструменти для учнів. Вчитель повинен вирішити,
чи потребують всі, або окремі учні, додаткової підготовки для роботи з цими засобами.
0
Дослідження у бібліотеках
0
Дослідження в мережі Інтернет
0
Проведення інтерв’ю та опитувань x
Інтерпретація зображень
0
Ментальна карта
0
Створення плакатів x
Організація виставок x
Планування та представлення презентацій
0
Підготовка матеріалів для проектора або підготовка презентацій у форматі РowerРoint
0
Написання газетних статей
0
Постановка вистав
0
Ведення дебатів

Розділ 1 – Ідентичність
19


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал