Організація самостійної
Скачати 468.13 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір468.13 Kb.
1   2   3
ТЕМА:
Явище зчепленого успадкування

Навчальна мета ознайомити учнів з явищами зчепленого успадкування, дати поняття про роль перехресту хромосому комбінативній мінливості зазначити, що хромосомні карти дають змогу встановити локалізацію окремих генів, а потім і впливати на матеріальну основу спадковості.
Розвивальна мета: розвивати вміння аналізувати результати схрещування і класифікувати тип успадковування порівнювати, робити висновки.
Виховна мета: формувати уявлення про розвиток генетики, виховувати спостережливість, старанність, працелюбність, почуття колективізму та толерантності, залучати учнів до творчої діяльності.
Учні повинні
знати: зміст явища зчепленого успадкування роль перехресту хромосому комбінативній мінливості повне зчеплення генів складати схему зчепленого успадкування, генетичні карти окремих особин, лінійне розташування алелей на хромосомах на певній відстані, яка визначається у морганідах.
вміти: складати схему неповного зчеплення генів, повного зчеплення генів користуватися генетичними термінами розв’язувати задачі на зчеплене успадкування записувати кросоверні й некросоверні гамети, визначати їх числове співвідношення.
Базові поняття і терміни: зчеплене успадкування, кон’югація, кросинговер, групи зчеплення, генетичні карти, морганіди, закономірності зчепленого успадкування, гомозигота, гетерозигота, домінантність, рецесивність, генотип, гени, фенотипи, геном, кросоверні гамети, некросоверні гамети, хромосомна ознака.
Основні поняття: зчеплене успадкування, дигерозигота, зигота, дигібридне схрещування.
Обладнання: таблиця „Дигібридне схрещування, Мейоз, модель-аплікація Перехрест хромосом.
схрещування – схрещування дослідженої особи з рецесивною вихідною формою. Одержуємо співвідношення
- при моногібридному схрещуванні 1:1 (50% : 50%),
- при дигібридному схрещуванні 1:1:1:1 (25% : 25% : 25% : 25%)

V. Підсумки уроку
Лідер у групі проводить самоаналіз повноти, грамотності, науковості відповідей учасників групи на поставлені запитання на уроці, активність у виконанні запропонованих завдань і здійснює оцінювання знань учнів. Оцінювання знань лідера проводить вчитель.

VІ. Домашнє завдання
Вивчити § 39, 40, 41 (С. 202 – 204) Задача № 320 (СІ. Осмислення об’єктивних зв’язків

Робота у групах (розв’язування задач) Кожна група розв’язавши задачу, на дошці записує генотип батьківських формі числове співвідношення генотипових і фенотипових класів, одержане внаслідок схрещування.
Завдання
Визначити співвідношення генотипових і фенотипових класів.
1-а група. У малини червоний колір плодів і колюче стебло – домінантні ознаки, а жовтий колір плодів і гладеньке стебло – рецесивні. Унаслідок схрещування рослин, гетерозиготних за обома ознаками, з рослинами, що мають жовті плоди й гладеньке стебло, отримали 200 гібридів. Скільки з них матимуть жовті плоди і колюче стебло
2-а група. Для визначення генотипу чубатих п’ятипалих курей їх схрещували із чотирипалими беззубими півнями (аналізуюче схрещування. Отримали 36 п’ятипалих чубатих курчат, 31 – чотирипале чубате і 33 – чотирипалих беззубих. Як успадковуються ці ознаки Яким буде потомство від схрещування чубатих п’ятипалих курей з півнями такого ж генотипу
3-я група. У кроликів нормальна довжина шерсті є домінантною ознакою, коротка – рецесивною. У кролиці з короткою шерстю народилося 7 кроленят, з яких 4 були короткошерстими і 3 зі звичайною довжиною шерсті. Визначте генотипі фенотип батька кроленята група
. Дві чорні самки миші схрестили з коричневим самцем. Одна самка за кілька разів народила 20 чорних і 17 коричневих мишенята друга – 33 чорних мишенят. Визначте генотип батьків і потомства.
Учитель. Дані співвідношення відповідають аналізуючому схрещуванню. Знання законів Менделя має велике значення для сільського господарства і медицини. Вчені створюючи нові сорти рослин, породи тварин, підбирають батьківські форми з врахуванням домінування ознаки, їх розщепленням у F
2
, незалежного розподілу. Їм потрібно знати гомо- чи гетерозиготні організми відібрані для селекційної роботи. Чи можемо бути впевненими, що вихідні форми гомозиготні, коли ми знаєм лише фенотип. Для цієї мети використовують метод аналізуючого
вказує на кількість паралельних генів у негомонологічних хромосомах. Вираз розщеплення за фенотипом з допомогою формули (3+1)
n
, де n – кількість ознак, успадкування яких вивчають, дає змогу визначити успадкування впри дигібридному схрещуванні. Знання учнів з алгебри про добуток многочленів дають можливість математично виразити і розщеплення за генотипом, переконатися що ймовірність розщеплення при дигібридному схрещуванні дорівнює добуткові ймовірностей двох незалежних моногібридних схрещувань. Для алгебраїчного виразу можливих комбінацій при дигібридному схрещуваннях можна знайти добуток двох двочленів
(А+а) × (В+в) (де А, В – домінантні, а, в – рецесивні гени.
3. Цитологічні основи дигібридного схрещування.
Робота у групах
1-а група. Скільки сортів гамет утворює кожна особина. Який генотип особин F
1
? Які гамети утворюють особини F
2
?
2-а група. Які гамети утворюють особини F
2
? У чому причини різноманітності гамет Внаслідок якого процесу в гаметах змогли з’явитися хромосоми з комбінацією генів Ав і аВ?
3-я група. Проаналізувати генотипі вивести числове співвідношення по генотипу при дигібридному схрещуванні.
Висновок.
З’ясовується, що розходження гомологічних хромосом однієї парив мейозі відбувається незалежно від розподілу хромосом другої пари. Завдяки цьому в процесі мейозу утворюються чотири сорти гамет.
1. При дигібридному схрещуванні обидві пари алельних генів успадковуються незалежно одна від одної.
2. Обидві пари алельних генів з однаковою ймовірністю вступають у різноманітні комбінації.
3. При дигібридному схрещуванні розщеплення за фенотипом відбувається відповідно до відношення 9:3:3:1, за генотипом
1:2:2:4:1:2:1:2:1. Закономірності становлять не лише теоретичний, ай практичний інтерес. Так, можна підрахувати кількість різних фенотипів і генотипів, числовий вираз їх, загальну кількість комбінацій для схрещування при будь-якій кількості альтернативних ознак.

21

22
51
(12:4 або 3:1, як при моногібридному схрещуванні)
Висновок. Учень. Дигібридне схрещування – це два моногібридні схрещування при умові, коли гени розташовані в різних парах хромосом, тобто не відносяться до однієї групи зчеплення.
Вчитель. ІІІ закон Менделя – закон незалежного комбінування станів ознак розщеплення за кожною парою ознак відбувається незалежно від інших пар ознак.
3
n
– кількість можливих класів генотипів
2
n
– кількість можливих класів фенотипів n – кількість паралельних генів у негомологічних хромосомах
Назва автора
Сучасне
формулювання
Умови та межі
справедливості законів,
особливості їхніх
проявів.
Закон незалежного комбінування станів ознак (ІІІ закон Менделя,
1865). При схрещуванні гомозиготних особин, які відрізняються двома ознаками, у другому поколінні (F
2
) спостерігаються незалежне успадкування і комбінування станів ознак, якщо гени, які їх визначають, розташовані у різних парах хромосом.
1. Розвиток протилежних ознак організму зумовлюється алельними генами, які локалізуються в гомологічних хромосомах
2. Гамети, які мають лише по одній хромосомі з кожної гомологічної пари, несуть по одному алельному гену
3. Гени, які контролюють розвиток ознак, що успадковуються незалежно, розташовані в негомологічних хромосомах. Умова виявлення закону розміщення незалежних генів у різних парах хромосом, яке обумовлює їх незалежне розходження в мейозі. Цей закон дає право дослідникові вивчати поведінку окремих пар ознак незалежно від інших. При цьому слід враховувати, що кількість можливих класів генотипів -3
n
, фенотипів -2
n
, а n завжди
а – алель зеленого забарвлення В – алель гладкої форми в – алель зморшкуватої форми
2. Запишемо генотип особини за рецесивною ознакою - аавв.
3. Запишемо генотипи за домінантною ознакою - ААВВ – дигомозигота (гомозигота за двома домінантними ознаками,
АаВв – дигетерозигота.
2) Третій закон Менделя.
Самостійна робота
Завдання.
1. Складіть схему схрещування. Запишіть генотип гібридів F
1
тата їхні гамети в решітку Пеннета по горизонталі й вертикалі.
2. Запишіть генотипи потомства в клітинах перетину.
3. Запишіть фенотипи потомства в клітинах перетину.
4. Визначте співвідношення фенотипів у поколіннях (завдання одночасно виконують на дошці. До виконання завдань залучаються всі учні класу, з метою формування вмінь записувати гамети і генотипи особин при злитті гамет. Учитель має можливість перевірити розуміння учнями матеріалу, який вивчається і є основою для формування практичних навичок правильності запису схем.
Учитель. При запліднені у F
2
одержали 16 комбінацій зигот. Підрахувати всі зиготи з однаковими фенотипами.
- жовті гладкі 9/16 – 56,25%
- жовті зморшкуваті 3/16 – 18,75%
- зелені гладкі 3/16 – 18,75%
- зелені зморшкуваті 1/46 – 6,25% Розщеплення по фенотипу 9:3:3:1. Дане розщеплення відповідає результатам досліду Менделя. У другому поколінні утворюються 4 різні фенотипи 35 рослини, які мали жовті гладкі горошини, 108 – жовті зморшкуваті, 101 – зелені гладкі, 35 – зелені зморшкуваті. Отже, передбачені Г.Менделем можливості вільного комбінування генів при утворенні гамет в F
2 підтвердились, не суперечить результатам досліду.
(2 учні підраховують співвідношення за кожною ознакою окремо)
- Які співвідношення одержуємо
23

24
49
дали плоди грушоподібної форми, а 95 250 кущів - круглої форми. Скільки серед них гетерозиготних кущів ?
4) Аналіз учнями запису схем, які розкривають I законі
закони Менделя і оцінювання.
II. Мотивація навчальної діяльності, повідомлення теми,
мети уроку.
Учитель. За долею скількох ознак ми простежили, вивчаючи II закон Менделя? А постає питання. Чи можна простежити за долею одразу двох ознак гібридного потомства Щоб відповісти на це запитання розглянемо схрещування батьківських форм, які відрізняються за двома парами ознак. Як ми називаємо таке схрещування (дигібридне).

III. Основна частина. Учні разом з учителем складають орієнтований план уроку. Учитель записує на дошці, а учнів зошит.
ПЛАН
1. Дигібридне схрещування.
2. Третій закон Менделя.
3. Цитологічні основи дигібридного схрещування.
4. Аналізуюче схрещування.
1) Дигібридне схрещування
Розповідь учителя з елементами бесіди.
Учитель. Тепер визнаєте як проходить успадкування однієї пари ознак. А як успадковуються дві, три і більше ознак. Схрещування особин, які відрізняються за двома, трьома і більшою парою ознак називається відповідно ди-, три, і полігібридним. Питання про закономірності успадкування ряду ознак глибоко зацікавили Менделя. Для одержання відповіді на нього він схрестив рослину гороху з жовтою гладкою поверхнею з рослиною насіння якої були зелені і зморшкуваті. У гібридів I покоління утворилось насіння жовте і гладке. То які ознаки є домінантними (жовті і гладкі є домінантними, так як вони проявились в I гібридному поколінні при схрещуванні гомозигот особин за двома ознаками.
1. Тому введемо буквенне позначення домінантної і рецесивної ознак А – алель жовтого забарвлення

48
Обладнання: таблиця “Дигібридне схрещування та його цитологічні основи, динамічний посібник Закони Менделя”.
Тип уроку: урок систематизації та узагальнення знань.
ХІД УРОКУ
I. Актуалізація чуттєвого досвіду й опорних знань учнів
1) Індивідуальне завдання.
Учитель. Які закони спадковості проявляються при моногібридному схрещуванні
1 учень біля дошки Записати схему I закону Менделя, розкрити його суть.
2 учень: Записати схему II закону Менделя, розкрити зміст закону розщеплення.
2) Мозковий штурм
1. Що вивчає генетика
2. Що таке спадковість
3. У чому суть гібридологічного методу
4. Що є матеріальним носієм спадковості
5. Що таке гомозигота
6. Що таке гетерозигота
7. Що таке генотипі фенотип
8. Які закономірності відкрив Мендель?
9. У чому суть гіпотези чистоти гамет
3) Робота за варіантами
Завдання перевіряють, використовуючи взаємоконтроль. Учні обмінюються запитаннями (із сусідами по парті, перевіряють і оцінюють роботи однокласників.
I варіант. Задача на закон одноманітності гібридів I покоління. У курей трояндоподібний гребінь зумовлений геном R, листкоподібний – геном r. Півня з трояндоподібним гребенем схрестили з двома курками з трояндоподібними гребенями. Курка висиділа 18 курчат, з яких 14 мають трояндоподібні і листоподібні гребені. Встановіть генотипи усіх батьківських особині курчат.
II варіант. Задача на закон розщеплення. Плоди томатів бувають круглими і грушоподібними. Ген круглої форми домінує. У парниках господарства висаджена розсада томатів, вирощена із гібридного насіння. 31 750 кущів цієї розсади
25

26
47
Урок 3.

Додаток 3
ТЕМА. Третій закон Менделя: статистичний характері цитологічні основи
Навчальна
мета: продовжити вивчення генетичних закономірностей, сформувати поняття про дигібридне схрещування, закон незалежного комбінування станів ознак показати можливість математичного розрахунку для прогнозування числового виразу варіантів – розщеплення за фенотипом і генотипом показати, що закони Менделя визначаються цитологічними механізмами перебігу мейозу, законом чистоти гамет, випадковою зустріччю гамет при заплідненні.
Розвивальна мета: розвивати дослідницькі навички, вміння порівнювати, узагальнювати, логічно мислити, обґрунтовувати свою думку, робити висновки продовжити формувати вміння записувати генотипи гамет, складати схему дигібридного схрещування, розвивати інтерес до генетики, закріплювати навички в користуванні генетичною термінологією розвивати навички розв’язання генетичних задач.
Виховна
мета: виховувати спостережливість, старанність, працелюбність, почуття колективізму та толерантності.
Учні повинні
знати: генетичні закономірності закону незалежного комбінування станів ознак, складніші форми успадкування, зміст цитологічних основ незалежного успадкування розщеплення за фенотипом і генотипом, визначення генетичних термінів.
вміти: складати схему дигібридного схрещування пояснювати зміст цитологічних основ незалежного успадкування записувати генотипи гамет визначати домінантні і рецесивні ознаки розв’язувати задачі на дигібридне схрещування користуватися генетичною термінологією.
Базові поняття і терміни: дигібридне схрещування, ген, генотип, фенотип, алельні гени, гомозигота, гетерозигота, закон чистоти гамет, аналізуюче схрещування.

46

VІІ. Підсумки уроку
Учитель аналізує роботу класу, колективно проводить визначення рівня навчальних досягнень, визначаються найкращі учні і оцінюється їх робота.

VІІІ. Домашнє завдання
1. Вивчити § 139 до ст. 193.
2. Вивчити § 40 до ст. 198.
3. Розв’язати задачу.
27

28
45
ІІ група Задача
Ген ранньостиглості ячменю домінує над пізньостиглістю. 1). Якими будуть рослини в (F1), одержані в результаті запилення гомозиготної ранньостиглої рослини пилком пізньостиглої 2). Яким буде ячмінь у другому поколінні (F2)? 3). Які рослини можуть утворитися від схрещування однієї з пізньостиглих рослин другого покоління (F2) з гібридом (F1)?
ІІІ група Задача
У коней трапляється спадкова хвороба гортані. Під час бігу хворі коні характерно хриплять. Від хворих батьків часто народжуються здорові лошата. Домінантною чи рецесивною є ця хвороба коней Доведіть.
ІV група Задача
Унаслідок схрещування високорослого помідора з карликовим всі рослини F
1 мали високе стебло. Але в F
2 серед 35 800 одержаних кущів 8 950 були карликовими. Скільки гомозиготних рослин є серед гібридів F
2
?

Висновки. Підбиваючи підсумок уроку, разом з учнями можна сформулювати положення, які записують у зошитах.
1. Спадкові фактори (гени) містяться в хромосомах і являють собою ділянку ДНК, що відповідає за синтез однієї молекули білка (найчастіше ферменту.
2. Гени передаються від батьків потомству через гамети.
3. Гени не змішуються між собою, незважаючи на сумісне перебування в гетерозиготі гібридів F
1
, а в F
2 обидва гени виявляються в чистому вигляді.
4. Гамети мають тільки по одному гену з кожної пари.
5. Гамети, що містять однакові гени, при заплідненні з однаковою ймовірністю можуть утворювати такі, наприклад, зиготи ВВ, В і bb.
VІ. Рефлексія
Вправа Інтелектуальний бій Учні переглядають створений структурований конспект протягом 2 хвилин, готують по одному запитанню до однокласників. Вправу розпочинає вчитель на поставлене питання вчителя дає відповідь учень, а якщо немає відповіді, то пропонує своє запитання іншому учню і так передається далі.

44
РР.
АА
аа гомозиготи А а
Аа
= одноманітність гетерозиготи
F
1

Аа

Аа
G
А

А а а
Учитель. Розглянемо схему схрещування ІІ закону Менделя. Учень робить запис схеми на дошці, а інші учні записують у робочий зошит. Засвоєння знань. Формування вмінь і навичок.
75% 25%
F
2 по фенотипу 3 : 1 – ІІ закон – закон розщеплення при дальшому схрещуванні F
1
між собою в їхньому потомстві F
2 знову з’являються особини з рецесивними ознаками, що становлять чверть усієї кількості потомків.
F
2
АА
,
Аа
,
Аа
,
аа
3 : 1 1АА
:
2Аа:
1аа

по генотипу
Учитель. Запишемо розщеплення за генотипом 1АА : 2Аа : 1аа. На основі генотипу записуємо розщеплення по фенотипу 3 : 1

V. Закріплення знань і способів дій
Рольова гра Карусель
І група. Задача
У курей трояндоподібний гребінь зумовлений геном R, листкоподібний – геном r. Півня з трояндоподібним гребенем схрестили з куркою з трояндоподібним гребенем. Курка висиділа 18 курчат, з яких 14 мають трояндоподібні і листоподібні гребені. Встановіть генотипи усіх батьківських особині курчат.

Гіпотеза чистоти гамет
29

30
Висновки
Досліджуючи сутність організації самостійної роботи учнів, неважко помітити, що тут важливе місце відводиться індивідуально- орієнтованому підходу до учнів. Учні єдині в погляді нате, що самостійна робота базується на педагогічних і психологічних закономірностях, детермінує змісту, методам організації навчання,
індивідуально-типологічним відмінностям учнів. Саме такий підхід до неї забезпечує комплексний вплив на засвоєння кожним учнем матеріалу, способів дій, формування певних особистісних характеристик. Для учнів саме пізнавальні завдання є зовнішньою причиною, що спонукає до дії у процесі самостійної роботи вони, спираючись на набуті знання, оволодівають новими знаннями, уміннями і навичками. Тільки на основі системи пізнавальних завдань, які детерміновані частково дидактичною метою, можлива організація самостійної роботи учнів без безпосередньої участі вчителя, але під його контролем. Формуванню навичок самостійної роботи учнів сприяє
- проведення шкільних семінарів
- уроків практикумів
- уроків прес-конференцій;
- дидактичних ігрових завдань на заняттях
- використання природничо-технологічних знань
- дискусія думок. Організація самостійної роботи на уроці на основі індивідуально- орієнтованого підходу має такі основні напрями
- розробка системи нових завдань різних рівнів складності
- створення позитивного емоційного фону уроку
43
♂ - чоловіча стать (щиті спис Марса)
F
1
– гібриди І покоління
F
2
– гібриди ІІ покоління і т.д.
Метод Мозковий штурм
- Як перебігає процес мейозу (два мейотичні поділи.
- Що передається статевими клітинами (спадкові властивості організму, які визначаються будовою відповідних білків його тіла, що формуються клітинами.
- Яку кількість хромосом несуть гамети (гаплоїдну.
- Які гамети дають гомозиготні особини (однакові – АА або аа ).
- Які гамети дають гетерозиготні особини (різні – Аа).
- Коли відновлюється диплоїдний набір хромосом (при злитті гамет утворюється зигота з диплоїдним набором хромосом.
Учитель. У кожній парі гомологічних хромосом є по одній батьківській і одній материнській хромосомі. Закон чистоти гамет стверджує, що у гібридному (гетерозиготному) організму гамети чисті. Тобто, кожна гамета несе лише один ген із певної їх сукупності на основі невідомих Менделеві явищ мітозу, мейозу та численних експериментальних перевірок нарізних об’єктах найбільше на плодовій мусі дрозофілі) уст. Морган сформулював хромосомну теорію спадковості. Воно підтверджує гіпотезу чистоти гамет. Основний зміст її полягає втому, що матеріальним носієм спадковості є хромосоми. Схрещування у всіх цих випадках є причиною мінливості. Учень біля дошки записує схему схрещування І закону Менделя

СХРЕЩУВАННЯ:
МоноВиділення
однієї ознаки
Ди
ГІБРИДНЕ


двох ознак

Політрьох і більше
ознак

42
- Які цитологічні основи та статистичний характер законів
Менделя?
ІV. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу
Робота в групах
1) Учні працюють над текстом підручника (§ 39 ст. 192) та малюнок №73 (§ 39 ст. 193). По завершенню роботи школярі розповідають прохід моногібридного схрещування, замальовують кружечка та записують основні положення гібридологічного методу.
Гібридологічний метод:

1. Аналізується спадковість за окремими ознаками та їх їхніми проявами.
2. Проводиться точний кількісний облік спадкування кожного стану ознаки не лише в F
1 а і в F
2,3
і т. д.
Завдання для груп
І група Виділити основні положення гібридологічного методу.
ІІ група Замалювати схему ходу моногібридного схрещування у гороху.
ІІІ група Замалювати схему ходу моногібридного схрещування забарвлення віночка гороху.
2) Пояснення вчителя з подальшим колективним складанням схеми моногібридного схрещування
– Насіння якого кольору схрещував Мендель? (жовті
×
зелені)
– Що він одержав в першому гібридному поколінні (все насіння жовтого кольору)
Висновок. В цьому і суть першого закону Менделя – закону одноманітності гібридів першого покоління Р- Із -н одноманітності F
1
:
F
1 при схрещуванні гомозиготних особин, які домін.
відрізняються одна від одної за однією парою альтернативних станів ознаки, усе потомство в
F
1 одноманітне як за фенотипом, такі за генотипом. Запишемо схему першого закону Менделя, а для цього нам потрібно ознайомитись з генетичними символами.
РР – батьківські організми взяті для схрещування
× - схрещування
♀ - жіноча стать (дзеркало Венери)
31
- оптимальне поєднання фронтальної, групової та індивідуальної форм роботи з урахуванням специфічних відмінностей кожного класу
- надання вчителем консультативної допомоги залежно від рівня складності навчального завдання та рівня підготовки учня
- регулювання частоти і глибини контролю за продуктивністю виконання самостійної роботи залежно від навичок розумової праці. Самостійна робота на основі індивідуально-орієнтованого підходу на уроках біології озброює учнів необхідними пізнавальними і практичними навичками, сприяє розвитку організаційних здібностей, дає змогу планомірно і результативно забезпечити їхню успішну навчальну діяльність.

32
Урок 1.

Додаток 1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал