Організація самостійної
Скачати 468.13 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації29.12.2016
Розмір468.13 Kb.
1   2   3
Тема: Сучасні уявлення про ген. Методи генетичних досліджень
Навчальна мета: розкрити зміст науки генетики, показати її роль у розвитку медицини та охорони здоров’я; ознайомити з основними напрямками розвитку генетики розширити компетентність учнів в галузі генетики сформулювати основний термінологічний блок генетичних понять сформувати уявлення про сучасні методи , в основі в яких лежать маніпуляції з генами.
Розвивальна мета: розвивати пізнавальний інтерес прагнення до пошуку знань, уміння робити висновки і розвивати креативне мислення та комунікативні здібності розвивати інтерес до вивчення біології.
Виховна
мета: виховувати почуття причетності та відповідальності за експерименти з природою і втручання в генотип організмів виховувати взаєморозуміння під час роботи в групах переконати в шкідливі дії нікотину, алкоголю та наркотиків на спадковість людини.
Учні повинні
знати: визначення науки як генетики визначення генетичних термінів сучасні методи генетичних досліджень, напрямки генетичних досліджень вплив нікотину, наркотиків, алкоголю на структуру генів і їх наслідки.
вміти: пояснити визначення спадковості і мінливості напрямки генетичних досліджень пояснити зміст досліджень генетичних методів користуватися генетичною термінологією.
Базові поняття і терміни: генетика, спадковість, мінливість, ген, фенотип, гамети, алельні гени, зигота, гамети, домінанта, гетерозигота, гомозигота, геном чисті лінії.
Обладнання: саморобна таблиця Основні методи сучасної біотехнології, портрети найвидатніших генетиків світової науки
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

41
- мінливість, гомозигота, геном, домінанта
- геном, фенотип, домінування, алель
- гетерозигота, генотип, хроматид, гібрид.
Запитання
- Що є предметом вивчення науки генетики Учні дадуть декілька варіантів відповідей (спадкову мінливість організмів, передачу ознак від батьків до потомства, вивчає гени, розмноження організмів, вплив середовища й генотипу на організм.
Висновок. Генетика вивчає процеси збереження, передачі, реалізації та зміни спадкової інформації на всіх рівнях організації живого.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Учитель. Наука про спадковість і мінливість починає свою історію з відкриття Грегора Менделя. Уроці вийшла у світ його праця Досліди над рослинними гібридами, у якій викладено закономірності спадковості, відкриті ним в результаті досліджень нарізних сортах гороху протягом 8 років. Використання варіаційно- статистичного методу дало йому можливість чітко прослідкувати характер виявлення ознаку кількох поколіннях гібридів.

Індивідуальна робота
Завдання
Заповніть хронологічні таблиці, прослухавши розповідь учнів.
Повідомлення учнів
1 учень. Історія розвитку генетики.
2 учень. Біографія чеського ученого Грегора Менделя.
Учитель. Великим відкриттям Менделя в галузі генетики сприяли не тільки його творчі здібності, а і вдало підібраний об’єкт дослідження – горох. Це – самозапильна рослина, його квітки захищені від проникнення пилку квіток іншої рослини. Гібриди плодючі, що дозволяє відслідковувати хід успадкування ознаку поколіннях. Мендель застосовував гібридологічний метод.
- В чому суть цього методу
- Як відбувається успадкування ознаки гороху у першому поколінні та другому поколінні

40
Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування умінь та навичок.
ХІД УРОКУ
І. Розминка
(Розповідь вчителя)
Генетика – наука особлива. Учені-генетики пройшли складний шляху пошуках істини. Вона вивчає базові властивості живого – спадковість і мінливість організмів. В кожному організмі виявленні ознаки мінливості, які відслідковуються набудь якому виді, а також людині ( Homo sapiens). Серед людей всієї землі неможливо знайти двох однакових, за винятком однояйцевих близнюків. Кожній людині притаманні індивідуальні особливості. У світі спостерігається дивна подібність між батьками і дітьми, між братами і сестрами. Людина здавна розводить домашні тварини, вирощує культурні рослини. Причому покращуючи їх, залишаючи для розмноження кращі. Спадковість і мінливість вивчається у всіх галузях біології. Однієї з найбільших загадок є тайна індивідуального розвитку і вчені все ближче підходять до розв’язання питань і в цьому велика заслуга науки генетики.
ІІ. Актуалізація опорних знань
а) Термінологічна розминка
Учні поділені на групи і одержують визначення термінів і
намальовані квадратики за кількістю букву термін, на який вони
повинні дати відповідь. Кожна з груп заповнює квадратики, давши
відповідь, формуючи
повністю
чотири
слова.
Квадратики
накреслені на дошці по групах і учні з кожної групи йдуть до дошки і
вносять букви терміна, називаючи повністю слово. Кожна група
отримує за правильну відповідь один бал.
- ген, алельні гени, генетика, спадковість
г
е
н

а
л
е
л
ь
н
і
г
е
н
и

г е не тика
с падко вість
33
Хід уроку
І. Розминка
Учитель. Усі ми дуже різній водночас надзвичайно схожі. Прогулюючись ранньою весною, берегом річки Рати, ми можемо побачити ділянки
анемони дібровної
, які білим килимом покрили землю. Усі вони дуже схожі, а водночас і є ознаки відмінності у розмірах вегетативних органів рослин. Вони з року в рік заселяють ці ділянки. А ми, подібні на своїх батьків, але чимось та відрізняємось від них. Чим пояснити зовнішні відмінності між людьми, тваринами, рослинами, мікроорганізмами, їхні різні риси пристосування, а в людей різні фізичні і психічні риси Відповідь наці запитання нам дасть така наука як генетика. До наукового розуміння генетики існував описовий період, який дозволив лише нагромадити відомості, не розкриваючи суть фактів та явищ передачі ознак з покоління в покоління.

ІІ. Актуалізація опорних знань
а) Інтерактивна методика Мозковий штурм
Запитання
- Які властивості живих організмів визнаєте- Чому кішка народжує кошенята з жолудя виростає дуб Як ми називаємо цей процес
- Чи можемо розрізнити з одного приплоду групу цуценят
- Як цей процес називається
Учитель. Ось ці фундаментальні властивості живого і вивчає наука генетика. б) Повідомлення учня.
- Розвиток молодої галузі біології - генетики (1900 рік, виникнення і розвиток генетики з демонструванням портретів найвидатніших генетиків світової науки.
Учитель. Які наукові основи генетики, хто заклав їх Яке завдання генетики на сучасному етапі
Оголошення теми уроку, мети, очікуванні результати.
ІІІ. Усвідомлення змісту нового матеріалу
1. Генетика як наука.
1) Пояснення вчителя з наступним виділення основних етапів розвитку генетики.
Основні етапи розвитку генетики
1. Розвиток менделізму й становлення генетики.
2. Формування хромосомної теорії спадковості.
3. Розвиток генетики на молекулярному рівні.
(Учні записують у робочі зошити.
2. Основні генетичні поняття.
1) Метод Мікрофон
- Яку роль організмів виконують нуклеїнові кислоти (З нуклеїновими кислотами пов’язані процеси спадковості, мінливості, розмноження, росту)
- Які визнаєте нуклеїнові кислоти (ДНК, і- РНК, т- РНК, р-
РНК).
- Що являє собою молекула ДНК (Це дволанцюговий полінуклеотид).
- Які структури входять до дезоксирибонуклеотиду (нітратні основи, дезоксирибоза – вуглевод, залишок фосфатної кислоти.
- Що відбувається при випаданні одного з нуклеотидів Порушується послідовність нуклеотидів.
- Які наслідки випадання (Порушується комплементарність нуклеотидів, а отже змінюються властивості.
- Як називається фрагмент молекули ДНК (Структурний ген.
- Що містить структурний ген (Містить стільки триплетів нуклеотидів, скільки амінокислотних залишків містить білок, який кодує ген.
Учитель. Нуклеотиди молекули ДНК складають структурний ген, який може містити кодуючі (в екзонах) і некодуючі (в інтронах) пари нуклеотидів. (Визначення ген учні записують у словничок біологічних термінів.
2) Робота в групах (Вправа «Коректор»)
Учитель роздає набраний текст кожній групі і пропонує виправити помилки у тексті. Після виконання група, яка швидше виконала завдання зачитує, а інші групи перевіряють. Якщо є розбіжності у відповідях, з’ясовують, яка з них правильна. Проводять взаємооцінювання.
39
Урок 2.

Додаток 2
Тема: Закономірності спадковості встановлені Г.Менделем. Перший і другий закони Менделя
Навчальна мета: визначити ступінь сформованості генетичних понять, удосконалювати вміння застосовувати знання при вивченні генетичних схрещувань дати поняття про гібридологічний методі основну генетичну символіку розкрити зміст І і ІІ законів Менделя; закласти основи навичок користування генетичною термінологією.
Розвивальна мета: розвивати системність мислення, вміння складати схеми таблиці і на їхній основі систематизувати свої знання удосконалювати спеціальні вміння роботи з підручником і додатковою літературою робити цікаві доповіді розвивати інтерес до вивчення науки генетики.
Виховна мета: виховувати відповідальність, працелюбність, старанність, повагу до своєї навчальної праці та здобутків однокласників.
Учні повинні
знати: перший закон Менделя, другий закон Менделя; генетичну термінологію суть гібридологічного методу дослідження правила одноманітності гібридів першого покоління цитологічні основи успадкування.
вміти: пояснювати і записувати схему схрещування першого закону Менделя; записувати схему, яка розкриває зміст другого закону Менделя; визначати домінантну ознаку, рецесивну ознаку визначати гомозиготні і гетерозиготні особини записати гамети гомозиготних та гетерозиготних особин.
Базові поняття і терміни: генетика, спадковість, мінливість, ген, фенотип, гамети, алельні гени, зигота, гамети, домінанта, гетерозигота, гомозигота, геном чисті лінії, основні закономірності спадковості і мінливості, схрещування, одноманітність, моногібридне схрещування, дигібридне схрещування, гібридологічний метод.
Обладнання: таблиця «Моногібридне схрещування і його цитологічні основи, портрет Г.Менделя, динамічний посібник Закони Менделя».

38
ІV. Рефлексія.
Метод Незакінчене речення
 Мені запам’яталось на сьогоднішньому уроці Мені важко зрозуміти Хотілося б ще раз почути на наступних уроках…

V. Домашнє завдання
1) Вивчити §38 підручника .
2) Навчитись записувати опорні схеми.
3) Записати біологічні терміни у словник.
4) Творче завдання ( за бажанням) підготувати повідомлення про історію розвитку генетики та зміст методів генетичних досліджень.
35
Текст
Кожна еукаріотична клітина має певний набір ядер (хромосом) – каріотип. Нуклеосоми (хромосоми) – ядерні органели, в яких розміщені гени. Основу хромосоми складає одноланцюгова молекула РНК (дволанцюгова молекула ДНК, яка зв’язана з ядерними білками . Молекули ДНК у хромосомах (ядрі) розташовані певним чином. Кожна хромосома (нуклеосома) складається з двох поздовжніх частин – хроматид. Коли клітина ділиться, ядра хроматиди) розходяться до дочірних клітин, завдяки чому останні одержують однакову спадкову інформацію від дочірної материнської) клітини.
Висновок. Гени розташовані на хромосомі у лінійному порядку і займають певне місце в гомологічній хромосомі однієї пари та визначають різні стани певної ознаки. Такі гени називаються алельними.
3) Учитель. При схрещування жовтого забарвлення гороху з зеленим одержуємо жовтий горох, при схрещуванні простої форми плоду гороху з членистою одержуємо плоди простої форми, а при схрещуванні гороху гладкої форми з горохом зморшкуватої форми одержуємо гладкі плоди. Ці ознаки, які проявляються називаються домінантними, їх несуть домінантні алелі, позначають великими латинськими літерами А, В, С. Зовнішня ознака яку ми бачимо називаємо фенотипом. Ознаки, які не проявилися називаються рецесивними і позначаються малими латинськими літерами (а, в, с. Поєднання алелей дає нам генотип.
- Що таке генотип Визначення дають учні і записують під керівництвом учителя у словник. На основі генотипу можемо визначити фенотип. Фенотип (від грец. фаіно – являю) – сукупність усіх ознак і властивостей організму.
- Які можуть бути поєднання алелей? Якщо поєднуються алелі домінантні, то АА- це гомозигота за домінантною ознакою, якщо рецесивні, то аа- гомозигота за рецесивною ознакою, Аа – гетерозигота. При схрещуванні гомозиготних особин все
потомство подібне на батьків не дає явища розщеплення. Гетерозиготні особини дають явище розщеплення.
4) Робота в парах
Вправа Схема – це доступно і зрозуміло.
Біля дошки працює два учні надзавданнями Завдання 1.
Прослухавши розповідь учителя запишіть схему процесу поєднання алельних генів у зиготу.
ГЕНИ

МЕЙОЗ
Гамети

ЗЛИТТЯ
ЗИГОТАДомінантні (А)
рецесивні (а)
проявляється непроявляється у фенотипів у присутності присутності домінантної рецесивної
Учитель. Зигота утворюється при злитті гамет, які утворюються в процесі мейозу. Гамети несуть алельні гени, від яких залежить розвиток альтернативного прояву ознак – домінантний – А, рецесивний - а.

Завдання 2. Скласти схему утворення зиготи при поєднанні домінантних алелей, рецесивних алелей, домінантних і рецесивних алелей. Особини, які в потомстві не розщеплюються і зберігають
АА свої ознаки в чистому вигляді.
(за домінантною


ознакою)
ГОМО аа
ЗИГОТИ

Аа
ГЕТЕРО
Особини, які дають явище розщеплення.
(гени від яких залежить
розвиток альтернативного
прояву ознак)
(за рецесивною
ознакою)
37
3. Методи генетичних досліджень.
1) Напрямки генетичних досліджень.
Завдання
Уважно прочитати перший абзац підручника про напрямки генетичних досліджень і записати у вигляді схеми.

Напрямки генетичних
досліджень
Встановлення вивчення дослідження проявів у розподілу причин змін генів структури фенотипі популяціях
2) Методи генетики.
Робота в групах
Кожна група одержує завдання на карточках. Після опрацювання матеріалу учень з кожної групи коротко інформує завдання методу генетики, зробивши короткий записна дошці.
Завдання
Користуючись текстом підручника, інформаційним матеріалом з додаткової літератури визначити зміст одного з методів генетичного дослідження. Гібридологічний – дослідження характеру успадкування станів ознак за допомогою системи схрещування Генеалогічний – складання родоводу (від слідкувати успадкування захворювань – гемофілія) Популяційний – статистичне вивчення генетичної структури популяції (виявлення дальтонізму)
Цитогенетичний
– особливості каріотипу організму Біохімічний – діагностика спадковості захворювань, пов’язаних з порушенням обміну речовин цукровий діабет) Близнюковий – вивчення розвитку ознаку близнят (роль чинників в довкіллі у формуванні фенотипу особин.
Ген
- матеріальний носій спадкової інформації
М
е
т
о
д
и

г
е
н
е
т
и
к
и


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал