Основні наукові напрями, та найважливіші проблеми, фундаментальних досліджень, у галузі природничих.,Технічних,, І гуманітарних наук, національних,, академій наук україни,, на
Скачати 350.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації30.01.2017
Розмір350.25 Kb.
  1   2   3


ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ,
ТА НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ,
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ.,ТЕХНІЧНИХ,,
І ГУМАНІТАРНИХ НАУК,
НАЦІОНАЛЬНИХ,,
АКАДЕМІЙ НАУК УКРАЇНИ,,
НА,><=@O><=:,РОКИКИЇВ 2014
Національна академія наук України
Національна академія аграрних наук України
Національна академія медичних наук України
Національна академія педагогічних наук України
Національна академія правових наук України
Національна академія мистецтв України
ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ,
ТА НАЙВАЖЛИВІШІ ПРОБЛЕМИ,
ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
У ГАЛУЗІ ПРИРОДНИЧИХ.,ТЕХНІЧНИХ,,
І ГУМАНІТАРНИХ НАУК,
НАЦІОНАЛЬНИХ,,
АКАДЕМІЙ НАУК УКРАЇНИ,,
НА,><=@/><=:,РОКИ
Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних
досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук (далі –
Основні наукові напрями) національних академій наук України на 2014-
2018 роки складено за рішенням Ради президентів академій наук України
від 27.12.2013 р. на основі Основних наукових напрямів Національної
академії наук України, затверджених постановою Президії НАН України
від 20.12.2013 №179, з урахуванням пропозицій усіх національних галузевих
академій наук України.
Проект Основних наукових напрямів національних академій наук України
на 2014-2018 роки погоджено без зауважень Національною академією
мистецтв України (лист від 27.05.2014 №172/06-15), Національною
академією аграрних наук України (лист від 03.06.2014 №3.2-4/16),
Національною академією правових наук України (лист від 10.06.2014 №639),
Національною академією педагогічних наук України (лист від 17.06.2014
№2-6/179), Національною академією медичних наук України (лист від
03.07.2014 №3-02/1344).
Рекомендується
для
використання
науковими
установами,
організаціями, вищими навчальними закладами при здійсненні заходів з
координації, планування, експертизи
тематики
і
проектів
фундаментальних досліджень в галузі природничих, технічних і
гуманітарних наук.

3
Р а д а п р е з и д е н т і в а к а д е м і й н а у к У к р а ї н и ,
Р і ш е н н я ,
«11» липня 2014 р.
Про Основні наукові напрями
та найважливіші проблеми
фундаментальних досліджень у
галузі природничих, технічних і
гуманітарних наук національних
академій наук України на 2014-2018 роки
Розглянувши на засіданні 27 грудня 2013 р. Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук Національної академії наук України на 2014-2018 роки (далі – Основні наукові напрями), складені секціями і відділеннями НАН України і затверджені постановою Президії НАН України від 20.12.2013 №179, Рада президентів академій наук України (далі – Рада) відзначила важливість цього документа як невід'ємної складової системних засад здійснення координації фундаментальних досліджень для сприяння підвищенню ефективності планування, проведення експертних оцінок, упорядкування звітності з тематики фундаментальних досліджень.
З метою розширення в Основних наукових напрямах переліку наукових напрямів та проблем фундаментальних досліджень національних галузевих академій наук України визнано за доцільне долучити до згаданих напрямів запропоновані академіями доповнення і схвалити рішенням Ради президентів академій наук України узагальнені Основні наукові напрями і найважливіші проблеми

4
фундаментальних наук національних академій наук України на 2014-
2018 роки.
За пропозиціями національних галузевих академій наук України
Основні наукові напрями НАН України значно розширені і доповнені науковими напрямами і проблемами фундаментальних досліджень з відповідних галузей науки і оформлені як проект Основних наукових напрямів та найважливіших проблем фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук національних академій наук України на 2014-2018 роки. Зазначений проект погоджено керівниками усіх національних галузевих академій наук.
Рада президентів академій наук України у х в а л и л а < ,
1. Схвалити Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук національних академій наук України на 2014-
2018 роки (додаються).
2.
Рекомендувати
Національній академії наук
України,
Національній академії аграрних наук України, Національній академії педагогічних наук України, Національній академії медичних наук
України, Національній академії правових наук України, Національній академії мистецтв України, Експертній раді з питань оцінювання тем фундаментальних науково-дослідних робіт при НАН України, установам і науковим організаціям, підрозділам апарату президій національних академій наук України використовувати Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук національних академій наук України на 2014-2018 роки при плануванні і обліку тематики фундаментальних досліджень, оформленні звітних документів з виконання цих досліджень, проведенні експертиз та

5
погоджувальних заходів з тематики і проектів фундаментальних досліджень.
3. Вважати за доцільне видати Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук національних академій наук
України на 2014-2018 роки
Видавничим домом
«Академперіодика» Національної академії наук України окремою брошурою та надіслати її усім національним академіям наук, а також розмістити електронну версію зазначених Основних наукових напрямів на сайті НАН України.
Голова Ради президентів
,,
академій наук України
.,,
президент НАН України
,,
академік НАН України
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Б.Є
0,
Патон
,

6
Основні наукові напрями та найважливіші,
проблеми фундаментальних досліджень,
у галузі природничих.,технічних і гуманітарних наук,,
національних академій наук України на,><=@O><=:,роки,
=0

Фізико-технічні і математичні науки,
=0=0

Математика,
1.1.1.
,
Теорія функцій і функціональний аналіз
1.1.1.1.
,
Дослідження в галузі теорії наближення і функціональних просторів
1.1.1.2.
,
Дослідження в галузі комплексного аналізу
1.1.1.3.
,
Дослідження в галузі теорії операторів
1.1.1.4.
,
Створення нелінійних та алгебраїчних методів функціонального аналізу
1.1.2.
,
Диференціальні рівняння
1.1.2.1.
,
Розробка топологічних, асимптотичних та чисельно- аналітичних методів дослідження для систем диференціальних та диференціально-функціональних рівнянь
1.1.2.2.
,
Дослідження в галузі теорії стійкості розв’язків в банаховому просторі та їх застосування до задач гідродинаміки, стабілізації руху і балістики
1.1.2.3.
,
Теорії лінійних і нелінійних граничних задач для диференціальних рівнянь із частинними похідними: коректна розв’язність, точні і наближені методи їх розв’язання, дослідження якісних властивостей та асимптотичної поведінки розв’язків
1.1.2.4.
,
Дослідження топологічних та ергодичних проблем теорії динамічних систем
1.1.3.
,
Математична фізика
1.1.3.1.
,
Застосування групових, диференціально-геометричних та алгебраїчних методів до задач теорії диференціальних рівнянь та математичної фізики
1.1.3.2.
,
Дослідження в галузі спектральної теорії операторів математичної фізики, спектральної теорії випадкових матриць великої розмірності та її застосування в теорії невпорядкованих систем

7
1.1.3.3.
,
Дослідження в теорії спектральних обернених задач та її застосування до теорії інтегрованих систем
1.1.4.
,
Геометрія і топологія
1.1.4.1.
,
Дослідження геометричних та топологічних аспектів многовидів і підмноговидів та особливостей тензорних полів на них
1.1.4.2.
,
Дослідження алгебраїчних проблем некомутативної геометрії і топології
1.1.5.
,
Теорія ймовірностей і математична статистика
1.1.5.1.
,
Дослідження стохастичних потоків мірозначних процесів та стохастичних диференціальних рівнянь із сингулярними коефіцієнтами, що відповідають багаточастинковим системам
1.1.5.2.
,
Дослідження з теорії характеризаційних задач математичної статистики на алгебраїчних структурах
1.1.6.
,
Алгебра
1.1.6.1.
,
Дослідження з лінійної алгебри над довільними полями, нескінчених та «великих груп» та теорії зображень
1.1.7.
,
Математичні проблеми механіки
1.1.7.1.
,
Розвиток принципів теоретичної механіки нелінійних математичних моделей, що описують фізико- та біомеханічні процеси в динамічних системах типу газо- та нафтових танкерів, літальних апаратів, водо- та газосховищ, а також клітинних мембран тощо
1.1.7.2.
,
Розробка математичних моделей та аналітико-числових методів дослідження і оптимізації механічної поведінки тіл з урахуванням впливу полів різної фізичної природи та дефектів
1.1.7.3.
,
Дослідження в галузі динаміки та оптимізації робототехнічних та антропоморфних систем
=0>0

Інформатика,
1.2.1.
,
Математичне моделювання та методи комп’ютерної математики
1.2.1.1.
,
Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів
1.2.1.2.
,
Розробка чисельних, чисельно-аналітичних методів та алгоритмів обчислювальної математики, розв’язування науково- технічних, фундаментальних і прикладних проблем

8
1.2.1.3.
,
Створення теорії алгоритмів та обчислень, у тому числі паралельних
1.2.1.4.
,
Дослідження математичних моделей, проблем комп’ютерної алгебри, оптимізації, оцінювання, ідентифікації
1.2.1.5.
,
Дослідження обчислювальних алгоритмів: розроблення теорії похибок, визначення складності, збіжності, стійкості, рекурентних співвідношень
1.2.1.6.
,
Створення теорії обчислювального експерименту
1.2.2.
,
Математичні проблеми теорії оптимальних рішень
1.2.2.1.
,
Розроблення математичних методів лінійного та нелінійного програмування
1.2.2.2.
,
Розроблення математичних методів опуклої та неопуклої оптимізації
1.2.2.3.
,
Розроблення математичних методів недиференційованої оптимізації
1.2.2.4.
,
Розроблення математичних методів стохастичної оптимізації та оцінювання
1.2.2.5.
,
Розроблення математичних методів дискретної оптимізації та теорії графів
1.2.3.
,
Дослідження складних систем різної природи, теорія та методи системного аналізу
1.2.3.1.
,
Розвиток основ системного аналізу як прикладної наукової методології, призначеної для дослідження складних міждисциплінарних проблем різної природи
1.2.3.2.
,
Розробка методологічних і теоретичних основ формалізації предметних галузей з позиції системного підходу
1.2.3.3.
,
Удосконалення методів формалізації системних задач, приведення їх до форми вирішення в реальних умовах, що характеризуються наявністю великої кількості суперечливих цілей, різних видів невизначеностей і ризиків
1.2.3.4.
,
Розробка обчислювальних алгоритмів і процедур з метою вирішення практичних задач міждисциплінарного характеру для застосувань, що належать до науково-технічної та соціально- економічної сфер діяльності людини
1.2.4.
,
Інтелектуальні інформаційні технології та системи

9
1.2.4.1.
,
Створення загальної теорії інтелектуальних інформаційних технологій та систем
1.2.4.2.
,
Розробка теорії образного мислення
1.2.4.3.
,
Розробка теорії інтелектуального управління
1.2.4.4.
,
Розробка перспективних засобів переробки інформації та кібернетичних систем для вирішення складних задач, що використовують поряд з обчислювальними технології моделювання образного сприйняття світу, логічного та образного мислення
1.2.4.5.
,
Розробка алгоритмів і програмно-апаратних засобів для систем комп’ютерного аналізу, розпізнавання та синтезу мовних і зорових образів. Комп’ютерна лінгвістика та лексикографічні системи
1.2.4.6.
,
Розвиток методологічних і теоретичних основ та розробка
інструментальних засобів створення агентно-орієнтованих програмних систем
1.2.4.7.
,
Розробка та розвиток метаевристичних методів глобальної оптимізації, що мають біологічне, фізіологічне, фізичне та інше походження, та їх застосування для створення інтелектуальних систем
1.2.4.8.
,
Розробка і удосконалення методів верифікації та тестування баз знань
1.2.5.
,
Проблеми оптимального керування
1.2.5.1.
,
Розробка математичних методів керування нелінійними динамічними процесами
1.2.5.2.
,
Оптимізація керованих систем відносно різних критеріїв якості: швидкодії, мінімуму затрат енергії, мінімізації відстані
1.2.5.3.
,
Дослідження та створення систем керування процесами, що описуються системами диференціально-різницевих, інтегро- диференціальних, інтегральних рівнянь, рівнянь з розподіленими параметрами та дробовими похідними
1.2.5.4.
,
Розробка методів керування динамічними процесами в умовах невизначеності, розв’язання ігрових задач динаміки, керування групами рухомих об’єктів
1.2.5.5.
,
Дослідження стохастичних, імпульсних, робастних, гібридних та ергатичних систем керування, оцінка параметрів систем

10
1.2.5.6.
,
Розробка програмно-алгоритмічних комплексів та систем для моделювання процесів керування, пошуку та перехоплення рухомих цілей
1.2.5.7.
,
Дослідження проблем керування у функціональних просторах, системами зі змінною структурою
1.2.6.
,
Телекомунікаційні та комп’ютерні технології, засоби і системи високої продуктивності: суперкомп’ютери, Grid-системи, Cloud- системи
1.2.6.1.
,
Створення технологій переходу телекомунікаційних систем на
ІР-основу і до мереж NGN
1.2.6.2.
,
Науково-технічне забезпечення процесів конвергенції в телекомунікаціях
1.2.6.3.
,
Поширення ідеології мережних технологій на бездротовий доступ
1.2.6.4.
,
Розвиток стільникових систем широкосмугового радіодоступу
1.2.6.5.
,
Розробка архітектур сучасних суперкомп’ютерних систем, систем оптимального керування розподіленими обчислювальними ресурсами, оптимізованих під класи задач, спеціалізованих обчислювальних засобів та інформаційних технологій, що їх підтримують
1.2.6.6.
,
Створення засобів обміну даними між суперкомп’ютерами з гігабайтною пропускною здатністю, розробка інфраструктури суперкомп’ютерних обчислень
1.2.6.7.
,
Розробка та створення розподілених обчислювально- комунікаційних мереж – Grid-мереж, Cloud-системи
1.2.6.8.
,
Розробка фізичних основ, принципів, методів та систем оптичної реєстрації інформації. Створення технології довгострокового зберігання цифрової інформації. Створення оптичних мікропризмових елементів і систем багатоцільового призначення
1.2.6.9.
,
Розробка теоретичних основ і прикладних методів створення комп’ютерних інформаційно-аналітичних та управляючих систем, дослідження та розробка методів інформаційної безпеки комп’ютерних систем і мереж. Методи та системи підтримки прийняття рішень

11
1.2.6.10.
,
Розробка методів та математичних моделей аналізу даних.
Створення баз даних і знань, систем пошуку та розповсюдження комп’ютерної інформації
1.2.6.11.
,
Створення систем відтворення звуку та зображень з раритетних носіїв інформації неруйнівними методами
1.2.7.
,
Теорія та технології програмування
1.2.7.1.
,
Розробка та застосування автоматно-алгебраїчних методів у теорії програмування та інсерційне моделювання
1.2.7.2.
,
Розробка програмологічної платформи сучасних
інформаційних технологій
1.2.7.3.
,
Розробка методів паралельного програмування для розподілених мережевих середовищ
1.2.7.4.
,
Розробка методів програмування для динамічних середовищ та агентно-орієнтоване програмування
1.2.7.5.
,
Модельно-орієнтоване програмування
1.2.7.6.
,
Розв’язання проблем програмування у семантичних веб- середовищах Інтернет
1.2.7.7.
,
Розв’язання проблеми надійності та якості програмних систем
1.2.7.8.
,
Розробка моделей та методів управління неоднорідними даними та знаннями – бази даних та знань
1.2.7.9.
,
Категорійний підхід до програмування
1.2.7.10.
,
Розробка та удосконалення методів, засобів і технологій сервіс-орієнтованого програмування
1.2.7.11.
,
Розробка та удосконалення методів синтезу програм для розподілених мережевих середовищ
1.2.8.
,
Теорія та комп’ютерні технології інформаційної безпеки
1.2.8.1.
,
Розробка методів та інформаційних технологій розв’язання задач комп’ютерної криптографії та стеганографії
1.2.8.2.
,
Розробка методів підвищення продуктивності систем асиметричної криптографії
1.2.8.3.
,
Розробка ефективних криптографічних протоколів з використанням можливостей Національного стандарту електронного цифрового підпису на еліптичних кривих – ДСТУ 4145-2002

12
1.2.8.4.
,
Розробка та вдосконалення методів і технологій інформаційної безпеки в розподілених обчислювально-комунікаційних Grid-мережах і
Cloud-системах
1.2.9.
,
Спеціальні комп’ютерні системи, засоби, приладобудування
1.2.9.1.
,
Розробка високопродуктивних пристроїв та комплексів цифрової обробки сигналів та їх застосування
1.2.9.2.
,
Розробка побудови інтелектуальних відеоприладів і систем реального часу
1.2.9.3.
,
Розробка нових інформаційних технологій на основі вимірювань електричних, магнітних і оптичних сигналів та їх просторово-часовий аналіз
1.2.9.4.
,
Розробка комп’ютерних засобів та систем експрес-діагностики стану біологічних об’єктів
1.2.9.5.
,
Розробка методів та засобів для розв’язання прикладних задач у галузі селекції сільськогосподарських культур та комп’ютерного матеріалознавства
1.2.9.6.
,
Розробка базових компонент та комплексів керування складними системами
1.2.9.7.
,
Розробка перспективних засобів обчислювальної техніки
1.2.10.
,
Космічні інформаційні технології
1.2.10.1.
,
Геоінформаційні системи та технології
1.2.10.2.
,
Методи обробки супутникових даних
1.2.10.3.
,
Математичне моделювання та дослідження процесів в космічному просторі
1.2.10.4.
,
Проблеми керування космічними засобами
1.2.10.5.
,
Планування космічних експериментів, розробка приладів та систем
1.2.10.6.
,
Моделювання впливу космічних факторів на Землю, на навколоземне середовище
=0?0

Механіка,
1.3.1.
,
Механіка деформівного твердого тіла
1.3.1.1.
,
Методи розрахунку та дослідження напружено-деформованого стану, у тому числі при наявності дефектів різного походження

13
1.3.1.2.
,
Науково обґрунтовані методи оцінки технічного стану та залишкового ресурсу конструкцій тривалої експлуатації
1.3.1.3.
,
Механіка руйнування та критерії граничного стану
1.3.1.4.
,
Механіка композитних матеріалів, включаючи нанокомпозити
1.3.1.5.
,
Механіка взаємодії полів різного походження в матеріалах і елементах конструкцій
1.3.1.6.
,
Некласичні проблеми механіки тонкостінних систем (пластини та оболонки)
1.3.1.7.
,
Коливання механічних систем та хвильові процеси
1.3.1.8.
,
Розробка методів та технологій збільшення ресурсу механічних об’єктів
1.3.2.
,
Механіка рідини, газу та плазми
1.3.2.1.
,
Закономірності взаємодії тіл з рідиною при надзвукових швидкостях руху та методи управління такими рухами
1.3.2.2.
,
Механіка взаємодії деформівних твердих тіл, рідини та газу
1.3.2.3.
,
Механіка взаємодії твердого тіла з іонізованим середовищем та електромагнітним полем
1.3.2.4.
,
Фільтраційні процеси в ґрунтах з урахуванням обміну в системі
ґрунт – рослина – атмосфера
1.3.2.5.
,
Механізми генерації звуку при швидкісному обтіканні перешкод потоками рідини і газу
1.3.2.6.
,
Оптимізація високотемпературних газотермодинамічних процесів при спалюванні вуглеводневих палив
1.3.2.7.
,
Закономірності гіперзвукових течій в’язкого газу при наявності фізико-хімічних перетворень у потоці, що набігає, та на поверхні тіл
1.3.2.8.
,
Виявлення закономірностей турбулентних течій стисливої і нестисливої рідини при наявності гідродинамічної кавітації та відриву потоку
1.3.2.9.
,
Закономірності течій та методи досліджень у молекулярній газовій динаміці
1.3.3.
,
Загальна механіка
1.3.3.1.
,
Динаміка, стійкість, керування і оптимізація взаємодіючих дискретно-континуальних механічних систем
1.3.3.2.
,
Динаміка руху космічних механічних систем
1.3.4.
,
Механіка ґрунтів і гірських порід

14
1.3.4.1.
,
Природа і механізми формування напружено-деформованого стану масиву гірських порід навколо порожнин
1.3.4.2.
,
Прогнозування та запобігання негативним проявам гірського тиску для безпечного видобутку корисних копалин
1.3.5.
,
Механіка ракетно-космічної та авіаційної техніки і наземних транспортних систем
1.3.5.1.
,
Динаміка ракет-носіїв космічних апаратів
1.3.5.2.
,
Динаміка віброзахисних систем об’єктів ракетно-космічної техніки і наземних транспортних засобів
1.3.5.3.
,
Аеротермогазодинаміка енергетичних установок літальних і космічних апаратів та їх підсистем
1.3.5.4.
,
Механіка магнітолевітуючих та інших нових і нетрадиційних транспортних систем
1.3.5.5.
,
Зв’язані задачі динаміки і аеродинаміки вітроенергетичних систем та швидкісних об’єктів, що рухаються поблизу Землі
=0@0

Фізика і астрономія,
1.4.1.
,
Фундаментальні взаємодії та мікроскопічна будова речовини
1.4.1.1.
,
Теорія ядерних систем
1.4.1.2.
,
Теорія елементарних частинок, квантова теорія поля, теорія симетрій
1.4.2.
,
Фізика твердого тіла
1.4.2.1.
,
Теорія твердого тіла
1.4.2.2.
,
Процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з конденсованим середовищем
1.4.2.3.
,
Електронні явища у провідних та непровідних системах
1.4.2.4.
,
Фізика магнітних явищ, спінтроніка
1.4.2.5.
,
Фізика фазових перетворень
1.4.2.6.
,
Фізика міцності та пластичності
1.4.2.7.
,
Фізика кристалічного і аморфного станів
1.4.2.8.
,
Фізичне матеріалознавство
1.4.2.9.
,
Сенсорні системи та сенсорні технології
1.4.2.10.
,
Фізичні основи створення біосумісних матеріалів та їх властивості
1.4.2.11.
,
Властивості конденсованої речовини в екстремальних умовахПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал