Основні наукові напрями, та найважливіші проблеми, фундаментальних досліджень, у галузі природничих.,Технічних,, І гуманітарних наук, національних,, академій наук україни,, на
Скачати 350.25 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації30.01.2017
Розмір350.25 Kb.
1   2   3
15
1.4.2.12.
,
Комп’ютерне моделювання фізичних властивостей та процесів у конденсованому середовищі
1.4.3.
,
Фізика низьких і наднизьких температур
1.4.3.1.
,
Фізика квантових макроскопічних явищ
1.4.3.2.
,
Квантові рідини, квантові та кріокристали
1.4.3.3.
,
Кріогенна техніка, системи охолодження
1.4.4.
,
Оптика, лазерна фізика
1.4.4.1.
,
Нелінійна, квантова, когерентна та сингулярна оптика
1.4.4.2.
,
Фізика лазерів та фізичні основи лазерних технологій
1.4.4.3.
,
Оптоелектроніка та сонячна енергетика
1.4.4.4.
,
Фотофізичні процеси в полімерних матрицях
1.4.5.
,
Нанофізика і нанотехнології
1.4.5.1.
,
Фізика низьковимірних систем, мікро-, нано- та молекулярна електроніка
1.4.5.2.
,
Фізика поверхні та поверхневих явищ
1.4.5.3.
,
Фізика багатошарових структур, метаматеріали
1.4.5.4.
,
Фізика макромолекулярних структур, біомолекули
1.4.6.
,
Радіофізика та електроніка
1.4.6.1.
,
НВЧ і терагерцова радіофізика та електроніка
1.4.6.2.
,
Радіозондування довкілля, природних і штучних об’єктів
1.4.6.3.
,
Фізичні принципи роботи радіотелескопів
1.4.7.
,
Фізика м’якої речовини
1.4.7.1.
,
Статистична теорія
1.4.7.2.
,
Динаміка відкритих фізичних систем
1.4.7.3.
,
Фізика електрохімічних процесів на межі середовищ у різних фазових станах
1.4.7.4.
,
Фізика складних систем
1.4.8.
,
Фізика плазмових процесів
1.4.8.1.
,
Фізика турбулентної та запорошеної плазми
1.4.8.2.
,
Генерація та діагностика плазмових струменів атмосферного тиску
1.4.9.
,
Астрофізика, астрономія, радіоастрономія
1.4.9.1.
,
Фундаментальна астрономія
1.4.9.2.
,
Фізика близького космосу
1.4.9.3.
,
Фізика планетних систем

16
1.4.9.4.
,
Сонце та геліосфера
1.4.9.5.
,
Фізика зір, галактик і міжзоряного середовища
1.4.9.6.
,
Космологія та астрофізика високих енергій
1.4.9.7.
,
Астрокосмічне приладобудування, технології та бази даних
=0A0

Науки про Землю,
1.5.1.
,
Геологічні науки
1.5.1.1.
,
Загальна геологія
1.5.1.2.
,
Тектоніка
1.5.1.3.
,
Стратиграфія і палеонтологія
1.5.1.4.
,
Геохімія
1.5.1.5.
,
Мінералогія і петрологія
1.5.1.6.
,
Літологія
1.5.2.
,
Геофізика
1.5.2.1.
,
Вивчення глибинної будови літосфери методами геофізики з метою пошуку корисних копалин
1.5.2.2.
,
Розробка теорії, методики, апаратури для забезпечення геофізичних досліджень
1.5.2.3.
,
Вивчення і прогнозування сейсмічної небезпеки та інших небезпечних природних явищ
1.5.2.4.
,
Вивчення основ нелінійної нерівноважної геофізики та їх використання для розробки новітніх технологій та техніки
інтенсифікації видобутку енергоносіїв
1.5.3.
,
Гірничі науки
1.5.3.1.
,
Формування і еволюція напружено-деформованого стану масивів гірських порід при відпрацюванні родовищ корисних копалин
1.5.3.2.
,
Прогноз будови і стану гірського масиву
1.5.3.3.
,
Безпека ведення гірничих робіт шляхом: керування станом гірського масиву в складних умовах підземної розробки вугільних родовищ, рекультивації порушених гірничими роботами земель
1.5.3.4.
,
Деформація земної поверхні і масивів порід під впливом гірничих робіт
1.5.3.5.
,
Технічні рішення щодо захисту об’єктів поверхні від впливу гірничих робіт

17
1.5.3.6.
,
Механічні процеси при транспортуванні, переробці та збагаченні сипучих корисних копалин
1.5.4.
,
Дослідження морів і океанів
1.5.4.1.
,
Комплексні міждисциплінарні дослідження основних процесів формування і еволюції екосистем Чорного і Азовського морів та інших регіонів Світового океану
1.5.4.2.
,
Фундаментальні фізико-кліматичні дослідження
1.5.4.3.
,
Розробка методів і засобів діагностики і прогнозу стану морського середовища
1.5.4.4.
,
Морська геологія
1.5.5.
,
Географія
1.5.5.1.
,
Виявлення загального тренду розвитку природи, закономірностей функціонування ландшафтів та їх компонентів з метою раціонального природокористування
1.5.5.2.
,
Географічні дослідження трансформації господарства України в контексті збалансованого економічного, соціального, екологічного і духовного розвитку
1.5.5.3.
,
Картографічні дослідження природи і суспільства та їх взаємодії з метою обґрунтування збалансованого розвитку регіонів
України
1.5.6.
,
Метеорологія і фізика атмосфери, кліматологія
1.5.6.1.
,
Зміни клімату і його параметрів
1.5.6.2.
,
Фізичні процеси в атмосфері
1.5.6.3.
,
Метеорологічні процеси
1.5.7.
,
Наукові основи збереження і поліпшення навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів і морів.
Комплексні проблеми
1.5.7.1.
,
Фундаментальні проблеми комплексної переробки мінеральної сировини, що містить цінні метали
1.5.7.2.
,
Фундаментальні проблеми використання, охорони і відтворення водних ресурсів
=080

Фізико-технічні проблеми матеріалознавства,
1.6.1.
,
Металеві конструкційні матеріали

18
1.6.1.1.
,
Процеси структуроутворюючої обробки та з’єднання
(технології, матеріали та обладнання для зварювання), вплив концентрованих потоків енергії на матеріали
1.6.1.2.
,
Фізико-хімічна механіка конструкційних матеріалів, полімерів; процеси руйнування, корозія і захист металів
1.6.1.3.
,
Фізико-технічні засади ресурсо-, енергозаощаджуючих та екологічно безпечних металургійних процесів
1.6.1.4.
,
Процеси виплавки та обробки сплавів
1.6.2.
,
Міцність матеріалів, зварних з’єднань та конструкцій (їх діагностика, матеріалознавчі проблеми їх ресурсу і деградації виробів)
1.6.3.
,
Керамічні, металокерамічні, композиційні, монокристалічні і плівкові матеріали різного функціонального призначення
(високотемпературного, інструментального, електронного, оптичного, біомедичного, термоелекричного тощо)
1.6.3.1.
,
Біомедичне матеріалознавство, матеріали для медичного
інструментарію
1.6.4.
,
Інженерія поверхні
1.6.4.1.
,
Процеси модифікування та зміцнення поверхневих шарів конструкційних, інструментальних та біомедичних матеріалів
1.6.5.
,
Наноструктурні (нанодисперсні, нанокристалічні) матеріали
1.6.5.1.
,
Фізико-хімічні основи інженерії наноструктурованих матеріалів
1.6.5.2.
,
Синтез матеріалів при екстремальних параметрах температури і тиску
1.6.6.
,
Водневе матеріалознавство
1.6.6.1.
,
Металогідридні процеси синтезу та обробки матеріалів
1.6.6.2.
,
Функціональні матеріали для водневої енергетики
1.6.7.
,
Комп’ютерне матеріалознавство
1.6.7.1.
,
Моделювання процесів синтезу та обробки матеріалів, їх взаємодії з середовищем
1.6.7.2.
,
Теоретичне прогнозування структури та властивостей нових речовин та матеріалів
=090

Фізико-технічні проблеми енергетики,
1.7.1.
,
Одержання і перетворення теплової та електричної енергії
1.7.1.1.
,
Одержання і перетворення теплової енергії

19
1.7.1.2.
,
Одержання і перетворення електричної енергії
1.7.2.
,
Використання та утилізація теплової енергії
1.7.3.
,
Електромеханічне перетворення та передача енергії
1.7.3.1.
,
Оптимізація процесів та вдосконалення конструкцій енергетичних машин
1.7.3.2.
,
Прогнозування надійності, динамічної міцності та ресурсу енергетичного обладнання
1.7.4.
,
Інформаційні технології та системи в енергетиці
1.7.4.1.
,
Метрологічне забезпечення в енергетиці
1.7.4.2.
,
Моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням
1.7.5.
,
Міжгалузеві проблеми і системні дослідження в енергетиці
1.7.5.1.
,
Ринки палива та енергії
1.7.5.2.
,
Енергетична безпека
1.7.5.3.
,
Енергетична ефективність та енергозбереження
1.7.5.4.
,
Прогнозування розвитку паливно-енергетичного комплексу
1.7.5.5.
,
Прогнозування перспективних паливно-енергетичних балансів
1.7.6.
,
Електрофізика
1.7.6.1.
,
Теорія та методи розрахунку електромагнітного поля
1.7.6.2.
,
Наукові основи електромагнітних технологій
1.7.6.3.
,
Магнетизм технічних об’єктів
1.7.7.
,
Проблеми розвитку атомної енергетики
1.7.7.1.
,
Проблеми безпеки атомних електростанцій
1.7.7.2.
,
Проблеми виведення атомних електростанцій з експлуатації
1.7.7.3.
,
Проблеми поводження з радіоактивними відходами атомних електростанцій
1.7.7.4.
,
Проблеми ядерно-паливного циклу
1.7.8.
,
Комп’ютерне моделювання процесів в енергетиці
1.7.9.
,
Ефективне використання газу
1.7.10.
,
Фундаментальні проблеми використання твердого палива
1.7.11.
,
Джерела відновлюваної енергії та її перетворення
1.7.12.
,
Екологічні проблеми в енергетиці
1.7.12.1.
,
Зниження шкідливих викидів енергетичних об’єктів
1.7.12.2.
,
Зменшення рівня техногенних фізичних полів

20
=0:0

Ядерна фізика та енергетика,
1.8.1.
,
Ядерна фізика, фізика елементарних частинок і високих енергій, фізика прискорювачів, фізика плазми та керований термоядерний синтез
1.8.2.
,
Ядерна енергетика
1.8.2.1.
,
Фізика реакторів
1.8.2.2.
,
Реакторне матеріалознавство
1.8.2.3.
,
Проблеми ядерно-паливного циклу України
1.8.2.4.
,
Радіогеохімія
1.8.2.5.
,
Мінерально-сировинні ресурси ядерної енергетики
1.8.3.
,
Радіаційна фізика, фізика радіаційних явищ, електрофізика, наукові основи ядерних і радіаційних технологій
1.8.4.
,
Ядерна, радіаційна і техногенно-екологічна безпека
1.8.4.1.
,
Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами
1.8.4.2.
,
Радіоекологія
>0

Хімічні і біологічні науки,
>0=0

Хімічні науки,
2.1.1.
,
Розвиток хімічних знань про речовини та процеси
2.1.2.
,
Нанохімія
2.1.3.
,
Хімічна екологія
2.1.4.
,
Біологічно активні речовини і матеріали
2.1.5.
,
Нові високоефективні хімічні процеси і матеріали
>0>0

Молекулярна біологія.,біохімія.,фізіологія,
2.2.1.
,
Фізико-хімічні основи організації біологічних систем
2.2.2.
,
Вивчення геному, епігеному, протеому та метабулому живих організмів та шляхів їх регуляції
2.2.3.
,
Сучасні біотехнології для медицини, ветеринарії, фармації та екології. Біобезпека
2.2.4.
,
Молекулярні, біохімічні, фізіологічні і морфологічні основи розвитку хвороб людини та розробки методів їх профілактики, діагностики і лікування

21
2.2.5.
,
Сучасні біотехнології для сільського господарства
(мікроорганізми, рослини, тварини, переробка)
2.2.6.
,
Cтворення стандартів і технологій щодо безпеки умов життєдіяльності людини, розвитку системи охорони здоров’я, формування здорового способу життя та розробка стандартів підвищення якості і безпеки оточуючого середовища і продуктів харчування
2.2.7.
,
Геномні і клітинні технології в біомедицині
2.2.8.
,
Медико-інженерні технології діагностики і лікування найбільш поширених захворювань (зокрема серцево-судинних)
2.2.9.
,
Розвиток фармакології, нанотоксикології та пошук нових безпечних та ефективних наноматеріалів
>0?0

Загальна біологія,
2.3.1.
,
Молекулярно-біологічні, клітинні та фізіологічні основи функціонування живих систем
2.3.2.
,
Фауністичні, флористичні, мікологічні та мікробіологічні дослідження. Екологія, біоіндикація та екологічний моніторинг.
Наукові засади збереження біорізноманіття
2.3.3.
,
Біотехнології та нанобіотехнології. Біобезпека
2.3.4.
,
Генетика, геноміка. Генетичне поліпшення рослин
2.3.5.
,
Палеоекологія гідробіонтів водно-болотних, торфових екосистем у контексті адаптації до змін клімату і забезпечення збалансованого розвитку
2.3.6.
,
Популяційні дослідження регіонально рідкісних, зникаючих, занесених до Червоної книги України і міжнародних охоронних переліків видів флори, фауни, мікобіоти
2.3.7.
,
Методологічні засади оптимізації екологічного менеджменту екомережі, об‘єктів природно-заповідного фонду, рамсарських водно- болотних угідь

22
?0

Соціальні і гуманітарні науки,
?0=0

Економічні науки,
3.1.1.
,
Економічна теорія та методологія пізнання суспільного розвитку
3.1.2.
,
Суперечності та тенденції соціально-економічного розвитку
України
3.1.3.
,
Держава і ринок в економічному розвитку суспільства
3.1.4.
,
Планові та ринкові механізми в управлінні економікою
3.1.5.
,
Структурні реформи в економіці України
3.1.6.
,
Відносини власності та форми господарювання в Україні
3.1.7.
,
Трудові відносини і форми розподілу і перерозподілу ВВП
3.1.8.
,
Промислова політика
3.1.9.
,
Економіка і політика аграрних перетворень
3.1.10.
,
Взаємодія реального і фінансового секторів економіки
3.1.11.
,
Інституційні трансформації соціально-економічної системи
України
3.1.12.
,
Гармонізація податково-бюджетної, грошово-кредитної та соціально-економічної політики
3.1.13.
,
Економіка підприємства та управління виробництвом
3.1.14.
,
Економіка видів діяльності та регуляторна політика
3.1.15.
,
Галузеві та продуктові ринки
3.1.16.
,
Економіка природокористування й охорони навколишнього середовища
3.1.17.
,
Просторовий економічний розвиток
3.1.18.
,
Демографія, економіка праці та соціальна політика
3.1.19.
,
Інноваційний розвиток України
3.1.20.
,
Кількісні методи в економіці, моделювання і прогнозування економічного розвитку
3.1.21.
,
Нові напрями економічних досліджень
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження
(позиції 3.1.22-3.1.31):
3.1.22.
,
Моделювання та прогнозування розвитку соціально- демографічних, екологічних і економічних процесів

23
3.1.23.
,
Перспективи реалізації в Україні інноваційної економічної моделі
3.1.24.
,
Енергозбереження, диверсифікація джерел енергопостачання і енергонезалежність української економіки: економічні механізми формування
3.1.25.
,
Природозбереження та раціональне природокористування
3.1.26.
,
Розвиток територій України
3.1.27.
,
Формування моделі адміністративно-територіального устрою
3.1.28.
,
Інтеграційні чинники розвитку України
3.1.29.
,
Модернізація українського суспільства
3.1.30.
,
Економіко-правові аспекти суспільного розвитку
3.1.31.
,
Рівень та якість життя населення України; дослідження бідності та соціального відторгнення
3.1.32.
,
Формування підприємницького середовища та розвиток підприємництва
3.1.33.
,
Розвиток фінансових ринків
3.1.34.
,
Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація звітності, контролю і аудиту
3.1.35.
,
Сталий розвиток сільських територій
?0>0

Історичні науки,
3.2.1.
,
Теоретико-методологічні засади історичної науки, сучасний український гранд-наратив
3.2.2.
,
Історія України
3.2.3.
,
Всесвітня історія
3.2.4.
,
Археологія та давня історія
3.2.5.
,
Історіографія, спеціальні історичні дисципліни
3.2.6.
,
Археографія та джерелознавство
3.2.7.
,
Історична антропологія
3.2.8.
,
Історична регіоналістика та історичне краєзнавство
3.2.9.
,
Історія міжнародних відносин
3.2.10.
,
Теоретичні аспекти українознавства
3.2.11.
,
Соціальна історія. Людина в історії та історія повсякдення
3.2.12.
,
Історія науки, інтелектуальна історія та історія ідей

24
3.2.13.
,
Історична біографістика
3.2.14.
,
Архівознавство та документознавство
3.2.15.
,
Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство
3.2.16.
,
Музеєзнавство, пам'яткознавство
3.2.17.
,
Історична енциклопедистика
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.2.18.
,
Історичний досвід українського народу і розв'язання актуальних завдань сучасного суспільного розвитку
3.2.19.
,
Формування національної ідентичності та історичної пам’яті суспільства
3.2.20.
,
Етногенез і давня історія слов’ян, розвиток славістичних студій в Україні
3.2.21.
,
Археологія і давня історія Криму, міжетнічні і міжконфесійні відносини в Криму
3.2.22.
,
Історія та сучасний розвиток академічної науки в Україні та світі
3.2.23.
,
Вивчення і публікація пам'яток вітчизняної історико- культурної, літературної, філософської, суспільно-політичної та наукової спадщини
3.2.24.
,
Розвиток пам'яткоохоронної, музейної та заповідної справи
3.2.25.
,
Зарубіжне українство: українознавчі центри, архівні збірки та бібліотеки
3.2.26.
,
Суспільно-політичні та культурні взаємини України з країнами світу, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин
3.2.27.
,
Світовий культурно-цивілізаційний розвиток, цивілізаційні зрушення та конкуруючі версії прогресу сучасності
?0?0

Соціологічні науки,
3.3.1.
,
Історія та теорія соціологічної науки
3.3.2.
,
Основні напрями соціального розвитку
3.3.3.
,
Соціальна психологія
3.3.4.
,
Галузева соціологія

25
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.3.5.
,
Соціальні зміни в сучасному українському суспільстві
3.3.6.
,
Соціальна структура сучасного українського суспільства, тенденції і механізми соціальної диференціації, стратифікації та
інтеграції
3.3.7.
,
Моніторингові дослідження громадської думки, порівняльні міжнародні соціологічні дослідження
3.3.8.
,
Соціокультурні трансформації в Україні
3.3.9.
,
Тенденції консолідації українського суспільства
3.3.10.
,
Соціологія культури та масових комунікацій
3.3.11.
,
Соціальні технології, соціальна політика в Україні
?0@0

Політико-правові науки,
3.4.1.
,
Політичні науки
3.4.1.1.
,
Теоретико-методологічні засади політичної науки
3.4.1.2.
,
Історія політичної думки
3.4.1.3.
,
Політичні системи і політичні режими
3.4.1.4.
,
Політичні інститути і процеси
3.4.1.5.
,
Політичні еліти, політичне лідерство
3.4.1.6.
,
Політична культура, політична ідеологія
3.4.1.7.
,
Етнополітологія
3.4.1.8.
,
Міжнародна політика, геополітика
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.4.1.9.
,
Моделі і шляхи модернізації держави і суспільства в Україні
3.4.1.10.
,
Взаємовідносини в тріаді «влада – суспільство – особа»
3.4.1.11.
,
Тенденції становлення та розвитку громадянського суспільства
3.4.1.12.
,
Місцеве самоврядування в Україні
3.4.1.13.
,
Трансформації політичних систем в Україні, країнах Європи та СНД
3.4.1.14.
,
Політична психологія і політична свідомість
3.4.1.15.
,
Міждержавні, міжетнічні і міжконфесійні відносини. Сучасні етнополітичні процеси в Україні та світі

26
3.4.1.16.
,
Тенденції глобального та регіонального розвитку міжнародних систем
3.4.1.17.
,
Геополітика в сучасному світі. Україна в системі геополітичних координат
3.4.1.18.
,
Шляхи і засоби зміцнення національного суверенітету України
3.4.2.
,
Правові науки
3.4.2.1.
,
Правова система України
3.4.2.2.
,
Правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина
3.4.2.3.
,
Теорія та історія держави і права
3.4.2.4.
,
Конституційне право
3.4.2.5.
,
Адміністративне право
3.4.2.6.
,
Кримінальне право, кримінологія, судоустрій
3.4.2.7.
,
Міжнародне право
3.4.2.8.
,
Аграрне, екологічне та земельне право
3.4.2.9.
,
Цивільне, трудове, господарське право
3.4.2.10.
,
Космічне право, морське право
3.4.2.11.
,
Порівняльне правознавство
3.4.2.12.
,
Філософія і соціологія права
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.4.2.13.
,
Становлення демократичної правової соціальної держави в
Україні
3.4.2.14.
,
Доктринальні засади розвитку держави і права
3.4.2.15.
,
Реалізація і вдосконалення Конституції та законодавства
України
3.4.2.16.
,
Політико-правові засади забезпечення національної безпеки
України
3.4.2.17.
,
Правова охорона інтелектуальної власності
3.4.2.18.
,
Політико-правові аспекти державного управління та регіонального розвитку
3.4.2.19.
,
Інтеграція України у міжнародні економічні і політичні структури, її участь у формуванні сучасної системи міжнародних відносин

27
3.4.2.20.
,
Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку.
Гармонізація законодавства України з європейським та міжнародним правом
3.4.2.21.
,
Історія юридичної думки, розвиток історико-правових досліджень
3.4.2.22.
,
Моделі та динаміка політичних, соціокультурних, етнонаціональних та релігійних процесів в Україні та світі
3.4.2.23.
,
Правове регулювання інноваційного розвитку України
3.4.2.24.
,
Правові аспекти біологічної безпеки та біологічного захисту
?0A0

Філософські науки,
3.5.1.
,
Філософія
3.5.1.1.
,
Історія світової філософської думки
3.5.1.2.
,
Історія вітчизняної філософської думки
3.5.1.3.
,
Розвиток філософської антропології
3.5.1.4.
,
Соціальна філософія, філософія історії і філософія етносу
3.5.1.5.
,
Філософські дослідження світогляду, культури, етики та естетики
3.5.1.6.
,
Логіка, методологія та філософія науки
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.5.1.7.
,
Розвиток ноосфери, становлення нового типу людини
3.5.1.8.
,
Соціокультурна ідентичність в умовах глобалізації
3.5.1.9.
,
Філософія культури та модерні стратегії гуманітарного знання
3.5.1.10.
,
Наукознавство. Соціально-філософські аспекти розвитку науки
3.5.1.11.
,
Тенденції розвитку індустрії наукових знань
3.5.1.12.
,
Філософія діалогу у вітчизняній інтелектуальній традиції
3.5.1.13.
,
Тенденції та потреби розвитку соціогуманітарної сфери
України
3.5.1.14.
,
Соціально-філософські аспекти становлення громадянського суспільства і правової держави в Україні
3.5.2.
,
Релігієзнавство
3.5.2.1.
,
Релігієзнавство, його предмет і дисциплінарні вияви.
Філософія релігії

28
3.5.2.2.
,
Релігієзнавство і теологія. Історія релігієзнавства і богословської думки
3.5.2.3.
,
Природа і функціональність релігії
3.5.2.4.
,
Історія та конфесіологія релігії
3.5.2.5.
,
Нові релігійні течії та рухи. Плюральність релігійного життя
3.5.2.6.
,
Свобода буття релігії. Моделі державно-церковних відносин
3.5.2.7.
,
Релігія і Церква в історії та сьогоденні
Пріоритетні комплексні міждисциплінарні дослідження:
3.5.2.8.
,
Розвиток державно-церковних відносин в Україні
3.5.2.9.
,
Екуменізм і міжконфесійний діалог в Україні
3.5.2.10.
,
Трансформація соціальних функцій релігії в умовах глобалізації, постмодерну та секуляризації
3.5.2.11.
,
Соціально-психологічна реабілітація жертв впливу деструктивних релігійних культів, течій і сект


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал