Освітні послуги в україні та сша: погляд споживача
Скачати 55.86 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації20.02.2017
Розмір55.86 Kb.

К. О. КУТАС,
студентка групи УД 2-06 ФСЕУ ХарРІ НАДУ
ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В УКРАЇНІ ТА США: ПОГЛЯД СПОЖИВАЧА
Визначення різноманітних рейтингів останнім часом стає невід’ємною складовою надання послуг у тій чи іншій сфері. Природно, що свої місце вони посідають і в освітній системі. Рейтинги ВНЗ та окремих спеціальностей, факультетів та викладачів, які на них викладають, все частіше з’являються в друкованих та електронних засобах масової інформації, вміщуються в мережі
Інтернет. Наприклад, популярний тижневик «Дзеркало тижня» щороку друкує на своїх шпальтах рейтинг «200 кращих ВНЗ України». Відзначимо, що ці публікації викликають активну дискусію як на стрінках згаданного видання, так
і за його межами.
На нашу думку, подібні дискусії є корисними, адже, як відомо «в суперечках народжується істина». Інша справа, що подібні дискусії повинні носити науковий характер, а не нагадувати зрозумілі маркетингові акції напередодні чергової вступної кампанії. До того ж входження українських університетів до хоча б одного з загальновизнаних світових рейтингів ВНЗ є одним з пріоритетів державної освітньої політики, які були визначені
Президентом України В. Януковичем. Питання щодо реальної можливості досягнення цього складного завдання та наявності подібних перспектив перед українськими університетами ми свідомо залишимо поза межами данної статті.
Дещо іншим чином складається ситуація на локальному рівні, тобто на рівні окремого конкретного вищого навчального закладу. З кожним роком вища освіта в Україні стає все дорожчою. Скорочуються бюджетні місця. Українська освіта протягом принаймні двох останніх десятиліть перебуває в стані перманентного реформування. Ми свідомі того, що освіта має не відставати від наукового прогресу, давати відповіді на виклики часу, але очевидним є те, що реформування освіти по українськи здебільшого зачіпає деталі, абсолютно не торкаючись основоположних принципів.

Система оцінки якості надання освітніх послуг у нашій країні регулюється вкрай неефективно. По-перше, чомусь у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України вирішили, що студенту економічної спеціальності, наприклад, «Управління персоналом і економіка праці», необхідно вивчити та скласти 85 дисциплін за 4 роки, щоб одержати ступінь бакалавра. Це приблизно 21 дисципліна за один навчальний рік. У жодній цивілізованій країні світу не вивчають 21 дисципліну за рік. Про яку якість освіти тут можна казати? Зарубіжні професори, розглядаючи перелік складених дисциплін українськими студентами дивуються. Бо в середньому в американських та європейських університетах кількість дисциплін за рік складає не більше 15. 10-11 предметів за семестр дає можливість студенту тільки познайомитися з елементарними поняттями, розглянути кілька практичних ситуацій (і то не завжди, це більшою мірою залежить від викладача) і все. Ось так і триває навчання української молоді, як кажуть «про все та ні про що».
По-друге, незважаючи на вартість освітніх послуг, студенти не мають можливості бути повноправними учасниками процесу, тобто безпосередньо впливати на якість свого навчання. Звичайно, формально вони можуть це зробити, написавши скаргу деканові або ректорові, проте вагомих змін не відбудеться. Викладач в українських університетах виступає кимось недоторканим і автономним, що вступає в очевидне протиріччя із логікою сучасної освіти, яка передбачає, що студент і викладач – це партнери, які відповідальні один перед одним.
Ми не ставимо під сумнів методичну самостійність викладача ВНЗ – особистості з відповідним науковим ступенем і вченим званням, проте, ми переконані, що як і в будь-якому іншому подібному випадку, споживач послуги повинен мати ефективні важелі впливу як на рівень її якості, так і на її надавача
– доцента, професора університету. За відсутності ж цих важелів, такі поняття як демократизація та гуманізація, які є наріжним каменем в освіті всих розвинених країн світу, для української освітньої системи залишаться лише гаслом.

Давайте розглянемо приклад США, і дізнаємося, за допомогою яких
інструментів в цій країні відбувається вплив і корекція якості освіти з боку студентів. В американських університетах оцінка студентом викладача сприймається дуже серйозно. Вона здійснюється зазвичай в кінці курсу 2 рази на рік. Усi коледжі та університети штатів використовують певну систему оцінки, де студенти мають можливість проранжувати своїх викладачів з різних боків і в різних вимірах стосовно їх навчальної дисципліни. Наприклад, професор англійської мови буде оцінюватися за критерієм, який визначає наскільки він (або вона) допомагав студентам з письмом. Чи були завдання зрозумілими? Що було визначальним в процесі допомоги студентам із виконанням завдань? Чи були письмові роботи і тести оцінені об’єктивно і повернені вчасно?
Зі слів професора Петерсона, викладачки університету Вильма и Меррі
(США), одинична оцінка студента не дуже важлива і не здатна дуже допомогти кафедрі чи комітету університету, який займається оцінкою викладачів для того, щоб рекомендувати їх до просування кар’єрною сходинкою й укладанню пожиттєвого контракту з університетом. «Проте рішення про укладання цього контракту приймається після 6 років чи навіть більше роботи викладача в університеті, під час якої він пройшов оцінку багатьма студентами», наголошує професор, – «позитивна тенденція в цьому питанні надзвичайно важлива».
Професори по-різному реагують на те, що вони оцінюються студентами.
Деякі вважають, що студенти не знають достатньо, щоб оцінити ефективність викладання. «Я чула, що професори говорять, що вони відчувають себе ображеними, коли студенти судять їх. Вони вважають, що студенти мають дуже мало досвіду в дисципліні і не можуть знати, що і як вони повинні вчити», розповідає професор Петерсон. Деякі викладачі вважають, що молодші, дотепніші, більш привабливі професори отримують вищі оцінки, навіть тоді, коли об'єктивний спостерігач відзначив би, що навчальні плани цих професорів слабкі. Деякі жінки професори вважають, що чоловіки професори мають автоматичний авторитет у класі, в той час як жінки, повинні його заробити
(мабуть, тому, що багато вчителів середніх шкіл є жінками). Інші скарги від
професорів включають побоювання, що легко здобуті бали протягом семестру відображаються у вищій оцінці або, що професори, які вимушують студентів багато працювати отримують нижчі оцінки.
«Побачивши форми оцінювання з різних сторін – будучи студентом, коли заповнювала їх, будучи професором, якого оцінювали, і будучи в комітеті, який розглядає питання щодо просування професорів і укладання з ними по життєвого контракту, я можу сказати, що система працює досить добре», – наголошує професор. Більшість студентів ставляться до оцінювання відповідально і серйозно. Більшість професорів добре реагує на критику та зауваження з боку студентів, а також на їх пропозиції. Більшість комітетів знає як балансувати всі зібрані результати (як негативні, так і позитивні). Вони можуть перевірити навчальні плани, або відвідати заняття, на додаток до оцінювання. Проте тільки оцінки студентів, зібрані протягом декількох років, можуть описати для комітетів, які знання і який досвід студенти отримують день за днем в класі.
Хочемо навести приклад анкети для оцінки студентами викладача в
Техаському університеті в Остині. Анкета складається з 11 питань. На кожне з цих питань студент має 2 варіанти відповіді – завжди (зазвичай) або ніколи
(рідко). Також у кінці анкети є 3 узагальнюючих питання (Overall Evaluation), які визначають загальну оцінку викладача [3].
1.
Цілі даного заняття були ясними для мене.
2.
Викладач говорив зрозумілою мовою.
3.
Викладач пояснював все доступно.
4.
Цей викладач стимулює і його цікаво слухати.
5.
Презентований матеріал був добре організований.
6.
Викладач вважає, що студенти знають більше ніж є насправді.
7.
Цей викладач здається розуміє свій предмет.
8.
Цей викладач заохочує до участі.
9.
Пояснення цього викладача (занадто технічні, занадто спрощені, задовільні).

10.
Час, проведений на лекціях (занадто багато, занадто мало, задовільно).
11.
Темп класу (відповідно за цим вчителем) був (занадто швидким, занадто повільним, задовільним).
Загальна оцінка:
1.
Назвіть характерні особливості викладання цього викладача.
2.
Недоліки у процесі навчання цього викладача.
3.
Пропозиції щодо поліпшення.
Як можна побачити анкета складається не тільки з закритих питань, але й відкритих, що дає можливість студенту висловити свої думки, щодо даного викладача і предмету. Ця інформація є надзвичайно цінною, бо слугує основою для запровадження певних змін і корекцій у курсi.
Тепер хочемо розглянути ще один вид рейтингу викладачів у США, який впливає не тільки на ту або іншу дисципліну, яку студент може вибрати наступного семестру, а також впливає на вибір університету взагалі. Це загально національний рейтинг вищий учбових закладів і викладачів по всій країні (http://www.ratemyprofessors.com) [1]. Він є дуже популярним. Сайт побудований таким чином, що кожен зареєстрований користувач має можливість залишити свою оцінку, а також коментарі щодо викладача. Оцінки всіх викладачів певного університету сумуються і визначається середнє. Ця цифра є можна так сказати рейтингом закладу за якістю освіти порівняно з
іншими. Викладачів на сайті оцінюють за 4 головними критеріями, де найвищим балом є 5 (тобто навіть не самих викладачів, а процесс навчання): легкість, корисність, ясність, цікавість. 5 критерій є необов’язковим, проте студенти залюбки оцінюються викладачів і за цим критерієм – привабливість.
В Україні створили подібний сайт, який називається «Анонімка. инфо»
(http://www.anonimka.info) [2]. Щоб мати можливість коментувати і приймати участь в оцінці викладачів треба спершу зареєструватися. Зараз на сайті налічується більше 4 тис. зареєстрованих користувачів, більше тисячі викладачів. На сайтi немає чіткої й зрозумілої системи і критеріїв оцінки (їх
представлено 33), представлені не всі вузи і тільки деякі викладачі. Активність слабка. Сайт не є популярним серед майбутніх абітурієнтів і студентів.
Окрім впливу за допомогою рейтингу, студенти великих і престижних університетів можуть також впливати через Студентське самоврядування.
Викладачам, які є популярними, улюбленими і з високою якістю викладання студенти з бюджету самоврядування можуть додатково, окрім їх офіціальної платні, виплачувати кошти, щоб ці професори не перейшли до ще більш престижного університету. В Україні подібні інструменти впливу законом не передбачені і реаліями життя не підтверджені.
На завершення зупинимося на рейтинговому оцінювання викладачів
ХарРІ НАДУ. Безумовно, позитивним є сам факт наявності такої практики. Як засвідчує особистий досвід, рейтингове оцінювання подібної якості присутнє в дуже небагатьох ВНЗ нашої держави. В одних для цього немає волі керівництва, в інших небажають витрачати кошти, непоодинокі приклади і несприйняття рейтингу самими викладачами, які вбачають у подібній практиці загрозу своїй кар’єрі, службовому зростанню тощо.
На наш погляд, анкетування, яке щомісяця проводиться в ХарРІ НАДУ, значною мірою досягає своєї головної мети – не тільки створити умови для заохочення переможців та лідерів рейтингу, не лише надати більшої об’єктивності щорічному присвоєнню звання «Викладач року», а й дозволити максимально об’єктивно оцінити викладача студентами. Для підвищення ефективності цих заходів необхідно створити більш комфортні умови для респондентів, розширити перелік показників,за якими оцінюється викладання, розширити шкалу оцінювання (принаймні до 10-ти балів), окремо виділити місця для пропозицій респондентів.
Література:
1. Rate my professors [Електронний ресурс] // Загальнонаціональний сайт оцінки вузів в США. – Режим доступу: http://www.ratemyprofessors.com
2. Рейтинг преподавателей [Електронний ресурс] // Anonimka. Info. – Режим доступу: http://www.anonimka.info
3. Teacher evaluation form [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Техаського університету в
Остині.

Режим доступу: http://www.utexas.edu/academic/ctl/gsi/assessment/teacher_eval_form.pdf

4. Университетские рейтинги по проекту ЮНЕСКО. «Топ 200 Украина» в 2008 году
[Електронний ресурс] // Зеркало недели. – Режим доступу: http://www.zn.ua/articles/57035


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал