Перелік основних нормативних документів, які регламентують управлінську діяльність в установах освіти та загальноосвітніх навчальних закладах
Скачати 42.62 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.01.2017
Розмір42.62 Kb.

ПЕРЕЛІК
основних нормативних документів,
які регламентують управлінську діяльність в установах освіти та
загальноосвітніх навчальних закладах
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, схвалена Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/344/2013
Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020», схвалена Указом
Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5/2015
Положення про освітній округ, затверджене постановою Кабінету
Міністрів України від 27.08.2010 № 777.
Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778.
Положення про навчально-виховний комплекс
«дошкільний навчальний заклад
– загальноосвітній навчальний заклад»,
«загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» //
Інформаційний збірник МОН України. – 2003. – № 9.
Інструкція про організацію та діяльність гімназії, Інструкція про організацію та діяльність ліцею // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1996. – № 1/2.
Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою //
Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 2000. – № 9.
Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом МОН України від 20.02.2002 № 114, зі змінами і доповненнями, внесеними наказом МОН України від 23.11.2009 № 1054.
Примірне положення про асоційовані школи ЮНЕСКО в Україні //
Інформаційний збірник МОН України. – 2001. – № 23.
Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, затверджений наказом МОН України від 29.04.2002 № 284.
Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів, затверджені наказом МОН України від 06.12.2010 № 1205.
Інструкція про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затверджена наказом МОН України від 19.06.2003 № 389.
Примірне положення про класи з поглибленим вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом МОН
України від 08.04.2009 № 312.
Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 09.12.2010 № 1224.
Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
15.08.2011 № 872.

2
Інструктивно-методичний лист МОНмолодьспорту України від
18.05.2012 № 1/9-384 «Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах».
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
05.10.2009 № 1121.
Примірне положення про раду загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом МОН України від 27.03.2001 № 159.
Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу, затверджене наказом МОН України від 05.02.2001 № 45.
Примірне положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом МОН України від 02.06.2004
№ 440.
Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджені наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455, зі змінами, затвердженими наказом
МОН України від 10.04.2000 № 73.
Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, затверджене наказом Міністерства освіти України від 28.10.1997 № 385.
Типове положення про атестацію педагогічних працівників, затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 № 930, зі змінами, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 20.12.2011 № 1473, наказом МОН
України від 08.08.2013 № 1135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10
Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затверджене наказом МОН
України від 23.03.2005 № 178.
Положення про порядок добору управлінських кадрів загальної середньої освіти (формування резерву керівників загальноосвітніх навчальних закладів), затверджене наказом Міністерства освіти України від
24.02.1999 № 50.
Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392.
Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затверджене наказом МОН України від 20.07.2004 № 601.
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом
МОНмолодьспорту України від 13.04.2011 № 329.
Наказ МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових

3 дисциплін у системі загальної середньої освіти» [додаток 1 – початкова школа, додаток 2 – основна школа].
Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів [додаток до листа МОН України від 28.01.2014 № 1/9-74 «Щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів»].
Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджене наказом МОН України від
30.12.2014 № 1547 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602).
Наказ МОН України від 16.09.2015 № 940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у
2015/2016 навчальному році», зі змінами, затвердженими наказом МОН
України від 08.10.2015 № 1050.
Наказ МОН України від 08.02.2016 № 94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».
Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом МОН України від 20.12.2002 № 732, зі змінами, затвердженими наказами МОН України від 05.02.2003 № 61,
15.10.2004 № 797 та 19.05.2008 № 432.
Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 19.05.2008 № 431.
Порядок переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затверджений наказом МОН України від
14.07.2015 № 762, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30 липня 2015 року за
№ 924/27369.
Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом МОН України від 07.11.2000 № 522.
Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І – ІІІ ступенів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки
України від 23.06.2000 № 240.
Наказ МОНмолодьспорту України від 10.05.2011 № 423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності».
Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом МОН України від
03.06.2008 № 496.
Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджена наказом МОН України від
08.04.2015 № 412, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 квітня
2015 р. за № 472/26917.

4
Перелік типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, зі змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства юстиції України від
07.03.2013 № 400/5.
Інструкція з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646.
Наказ МОН України від 17.05.2005 № 297 «Про подолання проявів бюрократизму в освіті».
Наказ МОН України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, професійно- технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, не передбаченої законодавством України».
Типова програма комплексної перевірки загальноосвітнього навчального закладу, затверджена наказом Державної інспекції навчальних закладів України від 04.07.2012 № 27-а.
Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю в загальноосвітньому навчальному закладі [додаток 3 до листа МОН України від 07.08.2013 № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів].
Порядок державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затверджений наказом МОН України від 30.01.2015
№ 67 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за
№ 173/26618).


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал