Первинна профілактика віл/сніду, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
Pdf просмотр
Сторінка1/10
Дата конвертації30.11.2016
Розмір4.84 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
1
Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу,
вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
“Здійснено в рамках проекту за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні.
Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США.
Supported by the Democracy Grants Program of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government.”

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
2
Автори:
Людмила Завацька та Валерій Рябуха
Рецензенти:
Скребець Василь Олексійович – доктор психологічних наук
Рень Лариса Василівна – кандидат педагогічних наук
Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу,
вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
Анотація
Цей посібник створений для тих фахівців, які беруть участь у навчанні майбутніх тренерів з профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності серед дітей. Такими фахівцями можуть бути вчителі, батьки,
соціальні або медичні працівники, молодіжні лідери. Інші спеціалісти також можуть брати участь у профілактичній роботі та використовувати даний посібник.
За допомогою посібника наставник може зорієнтуватись у:
• розумінні цілей і принципів первинної профілактики;
• базових знаннях про потреби молодих людей;
• базових навичках в розробці та реалізації проектів;
• обізнаності щодо важливості ролі лідерів та волонтерів;
• розумінні: чи настав час звернути увагу на молодих людей для того, щоб їх підтримати.
В той час, як існує багато ідей, моделей і прикладів профілактичної роботи, у посібнику мова йде лише про основні питання первинної профілактики. Метою є не стільки навчання тренерів, скільки забезпечення їх науково обґрунтованою інформацією для подальшої ефективної роботи, стимулювання інноваційного і
творчого мислення, а також наснаження фахівців з навчання майбутніх тренерів. Цей посібник не варто вважати підручником.

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
3
Зміст
Вступ
1. Загальна частина (теорія профілактики):
1.1. Основи профілактичної роботи.
1.2. Теорії, типи та методи профілактики.
1.3. Ефективні технології навчання. Зміст та значення лідерства.
1.4. Фактори ризику та захисту.
1.5. Стилі засвоєння інформації. Управління процесом навчання.
2. Спеціальна частина (практика проведення профілактичної програми):
2.1. Особливості проведення уроку «Альтернатива та вибір».
2.2. Особливості проведення уроку «Ризики».
2.3. Особливості проведення уроку «Що ми знаємо про наркотики».
2.4. Особливості проведення уроку «Обережно – злочин».
2.5. Особливості проведення уроку «ВІЛ/СНІД: виклик та подолання».
2.6. Особливості проведення уроку «Поведінка в ситуації вибору».
2.7. Особливості проведення уроку «Твоє майбутнє. Свідомий вибір».
2.8. Особливості проведення уроку «Норми поведінки».
2.9. Особливості проведення уроку «Мої наміри та зобов’язання».
2.10. Особливості проведення уроку «Святкування».
3. Додатки:
3.1. Анкета №1 – оцінка мотивації.
3.2. Анкета №2 – оцінка знань теорії профілактики.
3.3. Анкета №3 – визначення ефективності проведеного семінару.
Література

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
4
Абревіатури
АТІН – алкоголь, тютюн та інші наркотики
ВІЛ – вірус імунодефіциту людини
ВООЗ – Всесвітня організація охорони здоров’я
ЗМІ – засоби масової інформації
ЛЖВ – люди, які живуть з ВІЛ
НР – наркотичні (психоактивні) речовини
СНІД – синдром набутого імунного дефіциту
All Stars - профілактична програма
DARE – Drug Abuse Resistance Education (протидія вживанню наркотиків через освіту) –
профілактична программа
DEA – Drug Enforcement Administration (адміністрація з питань протидії наркотикам)
Keepin’ It REAL - профілактична програма; REAL – Refuse (відмовся), Explain (поясни), Avoid
(уникни), Leave (залиш)
NIDA – Національний інститут (США) з питань зловживань наркотиків
PPP – Power Point Presentation
SAMHSA – Substance Abuse & Mental Health Services Administration (адміністрація з питань зловживання наркотичними речовинами та сервісів щодо психічного здоров’я)

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
5
До майбутніх тренерів
Як тренер програми профілактики наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності, ви стаєте безпосереднім учасником вирішення найбільш серйозних проблем, що вразили націю – наркоманії, ВІЛ/СНІДу та злочинності, як серед молоді так і по відношенню до неї. Ви сприятимете зростанню і розвитку
інших осіб, а також будете беззаперечним прикладом особистої відданості та активної життєвої
позиції.
Профілактична програма «Вибір» та супутні матеріали були розроблені з використанням наукових досягнень і опираються на теорії, що покращують прийняття рішень та навички критичного мислення. Роль ефективного наставника є вагомою складовою успіху профілактики.
Ви, по суті, є рольовою моделлю навчального процесу. В якості успішних, люблячих старших сестри чи брата ви будете задавати стандарти, які наслідуватимуть учні. Таким чином, ви несете особливу відповідальність за особисту підготовку, а також поведінку як під час занять, так і поза тренерською роботою.
Ваша нагорода, звичайно, полягатиме в задоволенні і гордості за добре виконану роботу, а також в усвідомленні важливості справи, що допомагає іншим. Як наставник, ви опосередковано впливатимете на сотні дітей та їхні сім’ї.
По завершенню навчання ви отримаєте необхідний мінімум знань та навичок і станете сертифікованим тренером. Втім, це лише початок навчання методикам профілактики.
Метою посібника є допомога наставникам у підготовці тренерів з профілактики в школах.
Оскільки завданням є поширення практики профілактичної освіти, тому він містить лише часткову
інформацію про саму програму «Вибір».

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
6
Вступ
Термін «наркотичні» (психоактивні) речовини стосується будь-якої речовини,
яка, в результаті її вживання людиною, може змінювати сприйняття, настрій, здатність до пізнання, поведінку або рухові функції. Ці речовини мають руйнівні наслідки для самої людини,
яка їх вживає, а також для родин і громади в цілому.
Вживання наркотичних речовин молодими людьми є серйозною проблемою для їхнього здоров'я та соціальною проблемою для суспільства. Експерименти з наркотичними речовинами,
позбавляють підростаюче покоління дитинства і залишають їм мало шансів на здоровий спосіб життя в майбутньому.
Первинна профілактика є універсальним пріоритетом для зміцнення здоров'я молоді і може застосовуватися для профілактики вживання психоактивних речовин. Молоді люди перебувають в особливій групі ризику, оскільки у них такий період життя, коли моделі поведінки лише формуються, і під впливом однолітків і рольових моделей вони можуть бути залучені до використання психоактивних речовин. Таким чином, це важливий період в житті, коли поведінка може зазнати впливу на здоров'я в довгостроковому вимірі. Хоча підлітки та їхні близькі,
насамперед, отримують переваги від первинної профілактики, разом з тим, значного позитивного впливу зазнає суспільство та громади.
Причини для вживання молодими людьми психоактивних речовин або експериментів з наркотиками різняться. Одна з вагомих причин тісно пов'язана з розвитком підлітків. Адже саме вони стикаються зі складними емоційними завданнями пошуку власної особистості (розуміння того, хто вони є). Іноді їм бракує людини, з якою можна поговорити про свої проблеми. Молодь дуже схильна до тиску з боку однолітків і часто ігнорує поради батьків. Важливим фактором є соціальне оточення. Дослідження показали, що експерименти з психоактивними речовинами в цей період пов'язані з іншими видами ризикованої поведінки. Молоді люди не лише вразливі до наслідків вживання психоактивних речовин, але і до незахищеного сексу та інших форм ризикованої
поведінки. Необхідно знайти шляхи протидії вживанню наркотичних речовин молоддю, а також методи, які допомагатимуть їм розвивати стосунки і соціальні навички для зміцнення здоров'я та соціального прогресу.

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
7
Загальна частина (теорія профілактики)
Заняття 1: Основи профілактики
Мета
· Учасники отримають базову інформацію з основ профілактики.
· Учасники та тренери встановлять відносини, що ґрунтуються на повазі та довірі.
· Учасники усвідомлять важливість власного вибору – тренерської роботи.
Структура уроку (90 хв.)

Назва активності
Час у хвилинах
1.
Знайомство з учасниками
20 2.
Визначення правил гри
5 3.
Попереднє анкетування
5 4.
Вправа-розминка
10 5.
Вступ до основ профілактики
15 6.
Групова робота щодо основ профілактики
10 7.
Основи епідеміології та етіології
15 8.
Опитування та підбиття підсумків
10
Особливості заняття
Даний урок є вступним, тому - дуже важливим, оскільки він закладає фундамент для подальших успіхів. Учасники мають отримати базове розуміння профілактики, відчути інтерес до семінару та з нетерпінням очікувати наступної зустрічі з тренерами.
Матеріальне забезпечення:
· роздруковані завдання для групової роботи;
· мультимедійний проектор;
· дошка та крейда;
· ватман та маркери;
· фотоапарат (використовувати з дозволу учасників);
· блокноти або зошити для учасників;
· дрібні призи для учасників.

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
8
Підготовка до уроку:
· підготувати аудиторію для заохочення інтерактивного спілкування; за можливості учні мають розміщуватись по колу, аби бачити один одного;
· переглянути план та мету уроку.
Активність 1. Знайомство з учасниками – 20 хв.
________________________________________________________________________
Завдання:
· вивчити імена учасників;
· закласти стандарти інтерактивного спілкування.
________________________________________________________________________
Що робити:
Представити себе учасникам
- тренери називають власні імена
- надають базову біографічну інформацію про себе
- передають слово учасникам
Провести гру в імена
- як варіант, запропонувати учасникам кожному написати власне ім’я на невеличкому аркуші паперу,
згорнути аркуші і покласти їх до однієї ємкості
(шапка, кубок, тощо); тренер пропонує кожному студентові витягнути один папірець і представити учня, чиє ім’я занотоване на папері, додавши при цьому одну найяскравішу позитивну рису характеру,
що притаманна цьому студенту (наприклад:
«Знайомтесь з моєю одногрупницею на ім’я Леся. Їй
притаманна чесність».)
- іншим варіантом (якщо кількість учасників в межах
15 осіб) може бути гра в «Снігову кулю», коли перший учасник називає ім’я та певну ознаку (девіз,
захоплення, походження), а кожен наступний учасник має повторювати всю попередню інформацію
Активність 2. Визначення правил гри – 5 хв.
________________________________________________________________________
Завдання:
· визначити правила гри;
· залучити учасників до встановлення правил гри.
________________________________________________________________________

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
9
Що робити:
Пояснити суть правил
- тренери пояснюють бажаність та доцільність певних правил, адже вони є в кожній спортивній грі та багатьох інших іграх
- запрошують учасників запропонувати найбільш важливі правила
- як варіант, допомогти учасникам, назвавши стержневі правила
· підніми руку, бо говорити в аудиторії повинна
лише одна людина
· стався з повагою до оточуючих, насміхання
може ранити почуття
· спостерігай і використовуй тихий сигнал
· розповідаючи історію, не називай прізвища, а
кажи «один знайомий»
· відповідай лише на ті запитання, що не
бентежать тебе, не примушують почуватись
ніяково
- альтернативним варіантом можуть бути прості за формою та ємкі за змістом правила: повага та
участь
Прийняти правила
- запропонувати учасникам доповнити правила або ж обмежитись запропонованими
- прийняти правила шляхом голосування; у випадку незгоди внести корективи та досягти прийняття відкоригованих правил всіма учасниками
Активність 3 . Попереднє анкетування – 5 хв.
________________________________________________________________________
Завдання:
· визначити рівень мотивації учасників;
· дізнатись про очікування учасників від семінару.
________________________________________________________________________
Що робити:
Провести анкетування
- тренери роздають анкети учасникам та пояснюють мету анкетування

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
10
- пропонують учасникам протягом 5 хвилин відповісти на питання анкети і назвати очікування від семінару та побажання
Подякувати
- тренери дякують учасникам та кажуть, що їхні
побажання та очікування, за можливості, будуть реалізовані
Активність 4. Вправа-розминка – 10 хв.
(За матеріалами посібника «Тренінг тренерів за принципом рівний-рівному»)
________________________________________________________________________
Завдання:
· встановити в групі атмосферу невимушеності та довіри;
· спонукати учасників до висновку, що люди, всупереч наявним знанням, не завжди роблять те,
що корисне для їхнього здоров’я.
________________________________________________________________________
Що робити:
Пояснити правила
- тренер пояснює вправу:
«Учасники мають стати перед своїми стільцями.
Зараз я ставитиму певні запитання. Якщо ваша
відповідь на них буде «ні», вам доведеться сісти на
ваш стілець. До тих пір, поки ви будете відповідати
«так», ви будете стояти. А якщо ви вже сіли, то
будете продовжувати сидіти, навіть якщо ваша
відповідь на наступні запитання буде позитивною.
Якщо ви вже сидите, продовжуйте сидіти»
Провести вправу
- тренер прохає учасників встати, потім голосно, чітко та швидко читає речення зі списку, наведеного нижче:
· Я проходжу регулярне щорічне медичне обстеження
· Я проходжу регулярне щорічне обстеження у стоматолога
· Я не палю
· Я регулярно, щодня, виконую фізичні вправи
· Я вживаю здорову їжу
· Я ніколи не зловживаю алкоголем
- коли всі будуть сидіти, тренер має запитати, що спільного в цих реченнях. Якщо ніхто цього не каже,
тренер робить наголос, що все це стосується поведінки, пов’язаної зі здоров’ям. Пояснює, що хоча все це ми добре знаємо, не завжди використовуємо цю

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
11
інформацію належним чином
Запитати учасників
- яким чином дана вправа пов’язана з профілактикою вживання наркотичних речовин?
Активність 5. Вступ до основ профілактики – 15 хв.
________________________________________________________________________
Завдання:
· сформувати розуміння мети профілактики;
· сформувати розуміння суспільного значення профілактики та ролі школи.
________________________________________________________________________
Що робити:
Надати інформацію
- тренери надають інформацію (бажано в режимі
презентації з використанням проектора)
Зловживання алкоголем, тютюнопаління та вживання наркотиків стало однією з основних
проблем, що глибоко укорінились у суспільство. Всі ми відчуваємо ефект цієї проблеми, навіть
якщо вона безпосередньо нас не торкається. Алкоголь та наркотики змінюють наші громади і
негативно впливають на життя, а через дітей мають вплив і на наше майбутнє. Діти та молодь
більш вразливі, ніж будь-яка інша вікова група, до проблем, що асоціюються із вживанням
наркотиків.
Багато підходів випробувалось для протидії вказаному виклику. На жаль, більшість з них зазнали
невдачі. Розглянемо деякі з основних стратегій, таких, як:
· контроль пропозиції наркотиків через більш суворе законодавство, підсилення впливу
правоохоронних органів, обмеження на постачання легалізованих наркотичних речовин;
· лікування наркотичної залежності;
· реалізація програм профілактики.
У багатьох країнах здійснюються послідовні дії щодо контролю пропозиції наркотиків.
Впроваджуються суворі антинаркотичні закони, вилучаються великі партії наркотиків, значна
кількість наркоторговців притягується до кримінальної відповідальності та відбуває покарання у
в’язницях. Ці заходи є важливими і необхідними. Без них проблема наркоманії була б ще
гострішою. Разом з тим, вказані заходи не привели до бажаного результату – усунення проблеми
вживання наркотиків.
Більш суворе законодавство не вирішує наркотичної проблеми, бо воно не може контролювати
попит на наркотики. А на великому ринку з високим попитом воно навіть не в силі суттєво
впливати на ціну наркотиків, щоб зробити їх недоступно дорогими. На таких ринках чисельність
постачальників та торговців стає настільки високою, що ціни залишаються відносно низькими. З
1986 по 1989 рік в США федеральні витрати на заходи з протидії наркотикам зросли більш ніж
вдвічі. В той же час, вулична ціна на кокаїн впала зі 100 до 75 доларів за грам, відповідно до даних
Агенції США з протидії наркотикам (DEA – Drug Enforcement Administration).
У 1984 році в результаті масштабного дослідження наркотиків у США вчені (Polich, Elickson,
Reuter, & Kahan, 1984) дійшли висновку, що пропозиція наркотиків не може бути ліквідована,доки

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
12
попит є високим. Автори зазначали: якщо попит на наркотики є великим, то ні пропозиція, ні ціна
на не зазнають значних змін. Якщо одних постачальників усувають з ринку, інші займають їхні
місця та заповнюють створений вакуум. Навіть подвоєння зусиль правоохоронців мало впливає на
ціну наркотиків.
Заходи, що вживались в США з 1919 по 1933 роки щодо обмеження постачання алкоголю через
його заборону, виявились недієвими. Сьогодні алкоголь здебільшого є дозволеним для дорослих та
забороненим для неповнолітніх. Але ми не в змозі реалізувати навіть цю заборону. Більшість
підлітків без проблем може придбати алкоголь.
Чи можемо ми зменшити попит? Законодавці та політики все більше розуміють, що успіх
залежить саме від цього.
Лікування є стратегією щодо зменшення попиту серед тих, хто має найбільш серйозні проблеми,
пов’язані зі вживанням алкоголю та інших наркотиків. Але до моменту лікування вони вже
завдають значної шкоди собі та суспільству. І хоча дослідження свідчать, що практично всі
залежні від наркотиків при бажанні можуть припинити їх вживати, більшість з них так і не
позбувається цієї біди. Майже дві третини пацієнтів після лікування повертаються до вживання
наркотиків протягом одного року (U.S. Surgeon General, 1988). Лікування необхідне та важливе,
але воно, як правило, розпочинається в той період, коли шкода вже завдана підлітку, його
близьким та суспільству.
Яким чином ми можемо зменшити попит на алкоголь та інші наркотики до того часу, коли
проблема розвинеться і завдасть великої шкоди особі, сім’ї, суспільству? Протягом останніх
десятиріч в школах почали використовуватись програми профілактики наркоманії. Вони
інформували дітей про небезпеку наркотичних речовин, ставили за мету переконати підлітків у
необхідності утриматись від вживання наркотиків. Вчені, у результаті проведених досліджень,
дійшли до ряду висновків:
· інформація про небезпеку алкоголю та інших наркотиків сама по собі не має значного ефекту;
· короткотермінові підходи, разові презентації щодо шкоди алкоголю та інших наркотиків є
неефективними. Учні потребують послідовних та розширених програм профілактики;
· дієві програми профілактики дають молоді навички протидії наркотикам, формують стійкі
норми проти цього. Але навіть ефект від цих програм зникає через два-три роки;
· програми, які проводяться на шкільній базі та мають тривалий ефект, включають або
допоміжні сесії, або долучають батьків, громаду, медійні засоби до формування норм проти
вживання наркотиків.
Ефективні програми профілактики враховують зазначені висновки та рекомендації досліджень.
При цьому вони спираються на наступні принципи:
1. У центрі уваги має бути зменшення відомих факторів ризику та посилення факторів захисту.
2. Вплив на фактори ризику у відповідний момент, коли вони проявляють ознаки негативного
впливу.
3. Інтервенція має відбуватись до початку вживання наркотиків.
4. Вразливі категорії дітей мають бути в центрі уваги.
5. Реагування одразу на ряд факторів ризику та викликів є стратегією програм.
Чи повинні школи відігравати ключову роль в профілактиці?
· школа - основний освітній полігон;
· школа - основне місце соціальної комунікації дітей;

Первинна профілактика ВІЛ/СНІДу, вживання наркотичних речовин та злочинності серед підлітків
www.shield.ho.ua
13
· школа добре оснащена для проведення програм профілактики;
· школа може бути ефективною в попередженні вживання наркотиків та іншої ризикованої
поведінки;
· шкільні профілактичні програми можуть бути підтримані органами влади;
· профілактичні програми роблять школи кращим місцем навчання.
Дослідження свідчать, що активна участь в шкільному житті зменшує ризик вживання
наркотиків. Школи є також місцем, де формуються соціальні зв’язки, що зменшує ризик
вживання наркотиків та протиправної поведінки.
Мета профілактики
Метою профілактики є попередження або ж відтермінування початку вживання наркотичних
речовин на максимально можливий період.
Чи можливо ліквідувати вживання наркотиків повністю? Утримання або ж цілковита
нетерпимість - мета ряду програм та практик. Зазвичай, програми профілактики вважаються
успішними в разі, коли питома вага молоді, що вживає наркотики, менша, ніж в контрольній
групі. Наразі відсутня інформація про програми, які б досягли мети повного утримання від
наркотиків.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал