План роботи практичного психолога кзоз «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової»
Скачати 252.06 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації27.02.2017
Розмір252.06 Kb.
ТипПлан роботи

Департамент охорони здоров’я
Харківської обласної державної адміністрації
Комунальний заклад охорони здоров’я
Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової
План роботи
практичного психолога
КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж
ім. Марії Шкарлетової»
на 2015-2016 навчальний рік
Кудь Юлії Віталіївни
м. Куп’янськ, 2015 р.

ВСТУП
Психологічна служба КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії
Шкарлетової» - це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує соціальний і психологічний супровід навчально-виховного процесу у
КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової».
Психологічна служба коледжу у своїй діяльності керується Законом
України «Про вищу освіту», Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,
Положенням про психологічну службу КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової», Положенням про роботу КЗОЗ «Куп'янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової», Положенням про організацію навчального процесу у КЗОЗ «Куп'янський медичний коледж ім. Марії
Шкарлетової», Етичним кодексом психолога та іншими нормативними документами, в яких висвітлюються питання планування роботи психологічної служби коледжу та спрямування на демократизацію,
індивідуалізацію, спеціалізацію навчально-виховного процесу і сприяють ефективному розкриттю здібностей особистості.
Основними видами діяльності психологічної служби є:
- діагностика - психологічне обстеження студентів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку студентів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
- корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
- реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
- профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;
- прогностика - розробка і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямів індивідуального розвитку студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.
Психологічна служба с функціонує на трьох рівнях:
- науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і формування особистості студента з метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань;
- прикладному, на якому здійснює соціально-психологічне забезпечення процесу навчання
і виховання, включаючи розробку
навчальних програм, підручників, професійну підготовку і підвищення кваліфікації фахівців;
- практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу практичного психолога, соціального педагога у навчальному закладі.
Діяльність психологічної служби включає такі основні напрями:
- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально- виховного процесу з питань навчання, виховання і розвитку студентів, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;
- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури у вищому навчальному закладі;
- превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної і виховної діяльності в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров'я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.
Діяльність психологічної служби КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» забезпечується практичним психологом та соціальним педагогом.
Психологічна служба бере участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень органів управління освітою:
Програми:
1. Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації
Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року;
2. Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на
2009-2015 роки;
3. Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації» на період до
2015 року;
4. Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року;
5. Національна кампанія «Стоп насильству!» на період до 2015 року.
Накази:
1. Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»;
2. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 19.07.2012 р.
№ 827 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо запобігання торгівлі людьми на період до
2015 року»;
3. Міністерства освіти і науки від 30.12.2010 № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Національної компанії «Стоп насильству!» на період до 2015 року;
4. Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 03.08.2012
№ 888 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту щодо профілактики правопорушень серед дітей та учнівської молоді на період до 2015 року»

Нормативно-правові документи:
1. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.03.2014 № 1/9-135
«Про надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу»;
2. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.04.2014 № 1/9-186
«Щодо навчання дітей військовослужбовців, які переїхали з АР Крим та м. Севастополя на постійне місце проживання до інших населених пунктів
України»;
3. Лист Українського НМЦ практичної психології та соціальної роботи від 24.02.2014 № 26 «Про посилення психологічної допомоги населенню»;
4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 за № 616, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.07.2009 за № 687/16703
"Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти
України";
5. Наказ
МОН,
МОЗ,
Мінпраці,
Мінтранспорту,
МВС та
Держдепартаменту з питань виконання покарань від
14.06.2006
№ 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затверджено порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи з сім’ями, які опинились в складних життєвих обставинах»;
6. Наказ МОН України від 20.04.2001 за № 330 «Про затвердження
Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки
України»;
7. Наказ МОН України від 06.08.2013 № 1106 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року»
8. Лист МОН України від 25.07.2014 № 1/9-374 «Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році»
9. Лист МОН України від 24.04.2014 № 1/9-222 «Щодо здійснення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту»
10. Лист МОН України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у
2014/2015 навчальному році»
11. Лист МОН України від 28.03.2014 № 1/9-179 «Щодо профілактики суїцидальних тенденцій серед учнів»

АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА
Станом на 01.09.2015р. у КЗОЗ «Куп'янський медичний коледж ім.
Марії Шкарлетової» налічується 22 групи, в яких навчається 448 студента.
Серед них:
I курс - 6 груп (128 особи):
на базі базової загальної середньої освіти - 95 осіб; на базі повної загальної середньої освіти - 33 особи;
II курс - 6 груп (113 осіб):
на базі базової загальної середньої освіти - 84 особи; на базі повної загальної середньої освіти - 29 осіб.
III курс - 6 груп (116 осіб):
на базі базової загальної середньої освіти - 82 особи; на базі повної загальної середньої освіти - 34 особи.
IV курс - 4 групи (91 особа):
на базі базової загальної середньої освіти - 91 особа.
В коледжі навчаються студенти таких пільгових категорій, як:
• діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування - 11 осіб;
• діти з неповної сім’ї (без батька) - 17 осіб;
• діти з неповної сім’ї (без матері) - 9 осіб;
• діти з багатодітної родини - 11 осіб;
• особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
-
4 особи;
• діти-інваліди - 6 осіб;
• студенти, що прибули на навчання з Донецької та Луганської областей
- 60 осіб (з них особи, переміщені з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції - 6 осіб;
• студенти, що прибули на навчання з АР Крим - 1 особа.
Основною метою діяльності психологічної служби КЗОЗ «Куп’янський медичний коледж ім. Марії Шкарлетової» є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток
і формування зрілої професійно орієнтованої особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу: студентів,
педагогічних працівників, співробітників коледжу.
Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально- педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям студентів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.
Реалізація основної мети здійснюється через виконання наступних завдань:
- у відповідності до вимог державних стандартів освіти, розробкою нових моделей молодшого спеціаліста, сприяти формуванню професійно
підготовленого спеціаліста до умов практичної медицини з високим рівнем загальнолюдської культури, толерантності, фахової компетентності як соціально активної особистості, здатної самостійно вирішувати проблеми соціального життя, громадянськи зрілої та всебічно розвиненої;
- розв’язання педагогічних, навчально-виховних, корекційних завдань з обліком індивідуальних, вікових особливостей студентів, умов їхнього навчання і виховання;
- застосування на практиці сучасних науково-обґрунтованих методів діагностичної, розвиваючої, психокорекційної і психопрофілактичної роботи;
- здійснення необхідної консультативної, діагностичної, просвітницької й психологічної допомоги для збереження й зміцнення психологічного здоров'я студентів, батьків, педагогічного колективу та співробітників коледжу;
- виявлення труднощів у процесі адаптації та проведення адаптаційних заходів зі студентами нового набору;
- вивчення особистості студента та створення оптимальних умов для розвитку особистості, сприяння повноцінному особистісному та
інтелектуальному розвитку молоді щодо створення умов для формування мотивації до самовиховання та саморозвитку, профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному та особистісному розвитку молоді.
- організація допомоги класним керівникам груп і викладачам по вивченню індивідуальних психологічних особливостей студентів для здійснення ефективного педагогічного спілкування в системі викладач- студент;
- здійснювати діагностику міжособистісних стосунків дітей з дорослими й однолітками, виявлення психологічних причин порушення спілкування, розвивати уміння ефективного спілкування, проводити тренінги спілкування;
- формування сприятливого психологічного клімату в колективі коледжу та студентському колективі, формування поваги до особистості, етичності у взаєминах;
- регуляція стосунків у системах: керівник-підлеглий, колега-колега, залагодження конфліктів;
- визначення проблем, що ускладнюють організацію теоретичного й практичного навчання студентів як усередині коледжу, так і на лікувальних базах при проходженні практики;
- розробка й реалізація індивідуальних і групових програм з урахуванням існуючих проблем та вимог адміністрації;
- виявлення професійно-зорієнтованих проблем студентів для їх подальшого професійного самовизначення;
- проведення порівняльного аналізу різних психологічних систем, підходів, методів виховання і корекції з метою виявлення їхнього розвиваючого ефекту і вироблення відповідних рекомендацій;
- здійснення науково-дослідної і методичної діяльності щодо вивчення і впровадження сучасних досягнень в області практичної психології;

- популяризація та роз’яснення результатів новітніх психологічних досліджень, формування у викладачів потреби в психологічних знаннях, бажання використовувати їх в роботі зі студентами;
- профілактика та протидія насильству, булінгу, дискримінації в студентському колективі;
- реалізація профілактичних і превентивних програм з формування здорового способу життя і свідомого ставлення до власного здоров’я.

Змістовна частина
Психодіагностична робота

Зміст заходу
Контингент
Термін виконання
Відмітка про виконання
Примітка
1.
Психодіагностика студентів на визначення рівня соціальної ізольованості особистості, з метою виявлення труднощів адаптаційного періоду
І курс
До
22.10.2015 2.
Анкетування та тестування студентів з метою вивчення мотивації навчання
І курс
До
22.10.2015 3.
Діагностика на визначення групової згуртованості, соціометрія
II курс
Протягом року
4.
Діагностика мотиваційно-особистісної сфери
III курс
Протягом року
5.
Діагностика когнітивної сфери, визначення соціального інтелекту
III курс
Протягом року
6.
Визначення особистісної професійної зрілості
Випускні
групи
Грудень,
Квітень
7.
Проводити групову та індивідуальну психодіагностичну роботу з студентами за наступними методиками (за запитами класних керівників, адміністрації):
- Дослідження готовності до сприйняття педагогічних інновацій (комп’ютеризація навчання);
- Рівень тривожності;
- Агресивність;
- Проективні особистісні методики;
- Виявлення типу темпераменту студентів;
- Діагностика пізнавальних процесів
(пам’яті, уваги, мислення, інтелекту);
- Діагностика креативності, творчої обдарованості;
- Динаміки психічних станів (патологій психічної діяльності);
- Діагностика психологічного клімату й структури міжособистісних відносин студентів у групах
Студенти
Протягом року
8.
Проведення групової та індивідуальної діагностики адміністрації, викладачів, співробітників коледжу
(за запитами):
- Вимірювання морально-психологічного клімату в педагогічному колективі;
- Діагностика мотивації до учбово- професійної діяльності;
- Діагностика психологічних станів колективу (професійна адаптація, професійний стрес, професійне вигорання)
Співробіт ники
Протягом року
9.
Дослідження умов проживання студентів, особливо початкових курсів, у гуртожитку 3 метою виявлення несприятливих факторів, що перешкоджають повноцінному фізичному й психічному відпочинку, підготовці до навчальних занять
Мешканці
гуртожитку
Протягом року

10.
Здійснювати
індивідуальну діагностику студентів, схильних до правопорушень 3 метою надання допомоги по корекції поведінки
Студенти
Протягом року
11.
Здійснювати соціологічні дослідження адміністрації, класних керівників (за запитами)
Співробіт ники
Протягом року
12.
Діагностика психоемоційного стану студентів, суїцидальних нахилів та неадекватної поведінки у студентів, що належать до «групи ризику»
Студенти
Протягом року
13.
Діагностика та профілактика асоціальної поведінки учасників навчально-виховного процесу з метою попередження проявів корупції та хабарництва
Студенти
Протягом року
14.
Діагностика мотивації до здорового способу життя студентів
Студенти
Протягом року

Консультаційна робота

Зміст заходу
Контингент
Термін виконання
Відмітка про виконання
Примітка
1.
Індивідуальна робота з надання психологічної допомоги студентам з ускладненим процесом адаптації, з метою повноцінного розвитку особистості
І курс
Листопад
2015р.
2.
Надання рекомендацій за результатами психологічних досліджень адаптації студентів нового набору
Викладачі,
батьки
До
07.11.2015р.
3.
Консультування викладачів з приводу:
- моделі поведінки та спілкування з дітьми, які потребують особливої уваги
(діти-сироти, діти з девіантною поведінкою, діти з «групи ризику», постраждалі в ході
АТО, переселенці, біженці);
- консультування з питань професійного вигорання;
- з питань оптимізації педагогічного процесу;
- з питань складання психолого- педагогічних характеристик студентів;
- за індивідуальними запитами
Викладачі
Протягом року
4.
Індивідуальне консультування з питань навчання, взаємин у системах викладач- студент, студент-студент, викладач-батьки, діти-батьки, колега-колега
Студенти,
батьки,
співробітни ки
Протягом року
5.
Надання рекомендацій студентам, які потребують психологічної допомоги й підтримки при підготовці до здачі заліків,
іспитів, проходженні практики та ін.
Студенти
Протягом року
6.
Робота в гуртожитку по створенню сприятливого психологічного мікроклімату
(консультації, бесіди)
Мешканці
гуртожитку
Протягом року
7.
Відвідування навчальних занять та виховних заходів. Психологічний аналіз заняття (заходу)
Студенти,
викладачі
Протягом року
8.
Прийняття участі в роботі комісії коледжу по профілактиці злочинів і правопорушень
Студенти,
викладачі
Протягом року
9.
Брати участь в роботі атестаційної комісії коледжу
Викладачі
Протягом року

Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

Зміст заходу
Контингент
Термін виконання
Відмітка про виконання
Примітка
1.
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота за підсумками тестування (відповідно проведеному психологічному дослідженню)
Студенти
Викладачі
Співробіт ники
Протягом року
2.
Індивідуальна та групова робота зі студентами, які мають тимчасові ускладнення відносно адаптації до умов навчання в коледжі (згідно програми)
І курс
Протягом року
3.
Психокорекційна та розвивальна робота зі студентами:
- навчання студентів ефективним моделям спілкування й урегулювання конфліктів;
- формування комунікативних навичок;
- розвиток емоційної сфери та вольової саморегуляції;
- удосконалення та розвиток пізнавальних процесів;
- зняття емоційної напруги;
- зниження рівня агресивності та тривожності;
- корекція неадекватної самооцінки
Студенти
Протягом року
4.
Корекційно-відновлювальні та розвивальні заходи зі студентами «групи ризику» (згідно програми)
Студенти групи
«ризику»
Протягом року
5.
Проведення аутогенного тренування
із застосуванням аромо та світлотерапії для зняття емоційного, фізичного напруження, симптомів втом та для профілактики стресу, психосоматичних захворювань тощо
Студенти
Викладачі
Співробіт ники
Протягом року
6.
Здійснювати корекційну, відновлювальну роботу зі студентами відповідно запитів адміністрації коледжу
Студенти
Протягом року
7.
Здійснювати допомогу адміністрації в прийнятті оптимальних управлінських рішень:
- аналіз резервів удосконалення процесу управління в коледжі;
- психологічний аналіз занять з дисциплін різних профілів;
- допомога в попередженні та подоланні конфліктів;
- психологічна експертиза педагогічних
інновацій
Співробіт ники
Протягом року
8.
Проводити психолого-педагогічні консиліуми:
- з адміністрацією;
- з викладачами, що працюють в даній групі (курсі)
- з питань навчання, виховання студентів
(робота з викладацьким колективом)
Викладачі
Співробіт ники
Протягом року
9.
Оптимізації навчального процесу, шляхом виконання комплексу заходів:
- допомога в підготовці розвивальних
Протягом року
завдань для занять;
- виявлення методів підвищення пізнавальної активності студентів;
- корекції поведінки педагогів, що мають ускладнені взаємовідносини зі студентами;
- тренування навичок адекватного реагування на невдачу;
- надання допомоги викладачам щодо проведення навчальних занять, психологічного аналізу занять;
- вдосконалення навичок ефективного педагогічного спілкування

Психологічна просвіта та профілактика

Змістзаходу
Контингент
Термін виконання
Відмітка про виконання
Примітка
1.
Підготувати виступи та повідомлення до засідань педради:
- «Психологічні особливості процесу адаптації першокурсників до умов навчання у коледжі»;
- «Психолого-соціальний стан студенті в- дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування батьків, дітей, які постраждали внаслідок ЧАЕС, дітей інвалідів,студентів групи-ризику, постраждалих в ході АТО, переселенців, біженців. Шляхи
індивідуального підходу до студентів, що потребують додаткової уваги»;
- «Моніторинг стану профілактичної та правовиховної роботи»;
- Моніторинг проявів корупції та хабарництва у навчально-виховному процесі коледжу»;
- «Аналіз мотиваційної готовності та рівня якостей компетентності майбутнього медичного працівника»;
- «Педагогічна скарбниця: з досвіду роботи викладачів, які атестувались в 2015 році»
Педагогічна рада
Листопад
Лютий
Березень
Квітень
Січень
Травень
Травень
2.
Підготувати доповіді до засідань педлекторію:
- «Шляхи індивідуального підходу до студентів
«групи ризику» та
інших студентів, що потребують додаткової уваги»;
- «Підвищення рівня комунікативної компетентності як складової професіоналізму педагога»;
- «Проблеми психологічного здоров’я викладача, методи його покращення»;
- «Психологічний аспект впровадження
інноваційних технологій»;
- «Методи психолого-педагогічної діагностики студента керівником групи»;
- «Феномен професійного та емоційного вигорання»
Викладачі
Жовтень
Листопад
Грудень
Січень
Лютий
Березень
3.
Підготувати доповіді на засідання методичної ради:
«Психологічні аспекти запровадження
інноваційних методів навчання»
Методична рада
Січень
4.
Г отувати доповіді на засідання циклової комісії класних керівників (за потребою та замовленням), ЦМК:
-
«Особливості психологічного впливу сучасних форм навчання на особистість студента»;
-
«Шляхи індивідуального підходу до студентів, що потребують особливої уваги»
ЦМК
Протягом року (за планом
ЦМК)

5.
Провести ділові ігри-семінари для класних керівників та викладачів (за окремим планом)
Класні
керівники,
викладачі
Протягом року
6.
Брати участь в підготовці матеріалів для публікації в газеті «Пульс», інформаційному стенді «Поради психолога»
-
Протягом року
7.
Підготувати виступи на батьківські збори за темами:
- «Роль сім’ї у процесі виховання особистості»;
- «Особливості спілкування у підлітковому віці, профілактика девіантної поведінки»;
- «Попередження суїцидальних намірів молоді, причини суїцидальної поведінки»
Батьки студентів
Протягом року
8.
Провести зустрічі зі студентами нового набору що мешкають в гуртожитку:
- «Зміни умов життя та спілкування як процес соціалізації особистості»;
- «Проблеми виникнення та способи подолання негативних емоційних станів»;
- «Гігієна побуту, розумової та фізичної праці студентів»
Мешканці
гуртожитку
Вересень
Жовтень
Листопад
9.
Підготувати бесіди, години спілкування для проведенім просвітницької роботи серед студентів:
- «Бути дорослим чи уявляти себе ним»;
- «Психологічні аспекти зміни умов проживання та нових видів навчальної та трудової діяльності»
(для студентів випускних груп);
- «Правила поведінки в стресових ситуаціях»;
- «Взаємовідносини між дівчатами та юнакам - психологічні аспекти»;
«Попередження конфліктних та стресових ситуацій»;
- «Профілактика нещасних випадків, суїциду, насилля та організація безпеки студентів»;
- «Правові аспекти в медицині, медична етика»
Студенти
Протягом року
10.
Здійснювати просвітницьку та пропагандистську роботу в навчальних групах
(за окремими запитами класних керівників)
Студенти
Класні
керівники
Протягом року
11.
Проводити та брати участь в проведенні психолого-педагогічних консиліумів
(за потребою та необхідністю)
-
Постійно
12.
Проводити
індивідуальну роботу зі студентами, викладачами, класними керівниками з метою психологічної просвіти та пропаганди психологічних знань
Студенти,
викладачі,
класні
керівники
Постійно
13.
Провести тиждень психологічних знань та психологічної просвіти (за окремим планом)
Студенти
Лютий
14.
Здійснювати роботу за програмами «Діалог» щодо пропаганди здорового способу життя
Студенти
Протягом року

15.
Проводити психологічні тренінги з метою подолання життєвих криз, негараздів, підвищення рівня самооцінки студентів, сприяння статево-рольовому вихованню та становленню особистості
Студенти
Постійно,
протягом року
16.
Відвідування навчальних занять з метою виявлення навчальних перевантажень студентів, аналізу методики проведення та психологічних особливостей навчальних занять. Надання рекомендацій викладачам коледжу щодо вдосконалення форм та методів роботи на занятті зі студентами різних курсів
Викладачі
Протягом року
17.
Участь в проведенні заходів, пов’язаних з превентивним вихованням студентів (СЩЦ, паління, вживання алкоголю, наркотичних засобів)
Студенти
Грудень,
травень
18.
Організація зустрічей студентів з працівниками
інспекції у справах неповнолітніх, соціальних служб для молоді
Студенти
Протягом року

Організаційно-методична робота

Зміст заходу
Термін виконання
Відмітка про виконання
Примітка
1
.
Скласти план роботи практичного психолога на 2015/2016 навчальний рік (з узгодженням всіх розділів плану з методичною та навчально-виховною службою коледжу)
До 11.09.2015р.
2.
Скласти плани роботи на місяць
Першого числа кожного місяця
3.
Вивчення справ дітей пільгових категорій та дітей, потребуючих психологічного супроводу.
Ведення бази даних
Вересень
4.
Оформлення та ведення психологічної обліково-реєстраційної, довідково-
інформаційної та іншої службової документації (складання звітів, індивідуальних карток та ін.)
Протягом року
5.
Ознайомлення з новими дослідженнями в галузі психології, оволодіння новими методами та методиками психологічної роботи. Поповнення бібліотеки психолога
Протягом року
6
.
Організація порядку проведення консультацій для студентів, викладачів і батьків
Протягом року
7.
Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарів для педагогів
Протягом року
8.
Підготовка до проведення семінарів, тренінгів, ділових ігор тощо зі студентами, батьками, педпрацівниками
Протягом року
9.
Підготовка до педагогічних консиліумів
Протягом року
10.
Підготовка до проведення виховних годин зі студентами
Протягом року
11.
Підготовка матеріалів для групових та
індивідуальних бесід за запитом класних керівників, адміністрації
Протягом року
12.
Розробка рекомендацій для педагогів для взаємодії зі студентами по результатам діагностики
Протягом року
13.
Надання різноманітної наукової та методичної допомоги адміністрації, викладачам, працівникам коледжу
Протягом року
14.
Розробка анкет для соціально-психологічних досліджень (за необхідністю)
Протягом року
15.
Проходити консультації в навчально- методичних та наукових центрах Харківської області
Постійно
16.
Проводити роботу по плану співпраці із соціальною службою дітей, сім’ї і молоді м. Куп’янська та Центром практичної психології, соціальної роботи та здорового способу життя м. Харкова для здійсненім заходів, спрямованих на виховання та особисті сне становлення молоді
Постійно
17.
Відвідування семінарів-тренінгів при
Харківській академії неперервної освіти, участь у вебінарах
Центру практичної
Протягом року, за можливістю
психології, соціальної роботи та здорового способу життя м. Харкова
Зв'язки із громадськістю

Зміст роботи
Контингент
Термін виконання
Відмітка про виконання
Примітка
1.
Відвідування студентів-сиріт та студентів, що потребують особливої уваги за місцем проживання
Студенти За графіком
2.
Підтримувати зв’язки з батьками студентів: відвідувати їх вдома; відвідувати на роботі
Батьки
За необхідністю
3.
Брати участь у вирішенні проблемних питань
із органами виконавчої влади, правоохоронними органами, медичними закладами, громадськими організаціями

Протягом року
4.
Організувати зустрічі з працівниками кримінальної міліції, юстиції,
РАГСу, соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, фахівцями з медичних установ

Протягом року

Додаток № 1
ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
ПО АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У КОЛЕДЖІ
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:
- допомагати студентам нового набору швидше адаптуватись до умов навчання у коледжі;
- допомогти студентам нового набору правильно оцінити сили, виробити бажання застосувати їх з максимальною віддачею у ході навчання;
- прищеплювати любов та повагу до обраної професії;
- підвищувати у студентів нового набору рівень освіченості та загальної культури та громадської активності;
- формувати у молоді почуття гордості за свою країну, навчальний заклад.

Зміст заходу
Термін
Виконав.
1
Зустріч з батьками студентів нового набору на перших батьківських зборах. Тема: «Психологічні зміни особистості у зв’язку із зміною в умовах життя та навчання»
Кінець серпня
Психолог
2
Педагогічний лекторій для новопризначених класних керівників та викладачів, що працюватимуть в нових групах.
Тема: «Основні психологічні особливості юнацького та підліткового віку»
Серпень
Психолог
3
Вивчення особових справ нових студентів з метою виявлення «проблемних» студентів (неповні сім’ї, сироти, напівсироти, багатодітні родини, постраждалі в ході АТО, переселенці, біженці) для постановки на облік у психолога для контролю
Серпень
Психолог
4
Участь у розселенні студентів нового набору у гуртожитку
Серпень
Зав. відділенням психолог, зав. гуртожитку
5
Тренінг адаптації першокурсників до умов навчання в коледжі
Вересень,
перший тиждень
Психолог, кл. керівник
6
Провести анкетування студентів з метою виявлення їх творчих здібностей, діагностики темпераменту, тривожності, агресивності, оцінки рівня особистості, світогляду та діагностування вихованості студентів, рівня розвитку пізнавальних процесів
Вересень
Психолог, кл. керівник
7
Проведення годин психолога з метою роз’яснювальної та психопрофілактичної роботи:
- «Лідер в групі. Який він? Проблеми лідерства та його особливості»;
- «Пізнавальна діяльність.
Прийоми ефективного використання та розвитку пам’яті, уваги, мислення»;
- «Привіт! Я - конфлікт»;
- «Як уникнути стресу та вийти із стресових ситуацій»;
- «Чи тотожні поняття «інтелект» та «знання»;
- «Пізнай себе. Визначення рівня самооцінки особливості»;
- «Уміння спілкуватись. Як його розвинути в собі?»;
- «Психологічні основи спілкування між юнаками та дівчатами»;
- «Як уникнути психологічного тиску з боку інших»;
- «Батьки та діти - як уникнути проблем у відносинах»;
- «Підсумки першого року навчання у коледжі: проблеми та плани на майбутнє»
Вересень
Вересень- жовтень
Листопад
Листопад
Г рудень
Г рудень
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Психолог

8
Діагностика стану психологічного клімату в групі (після 2-х місяців навчання)
Жовтень
Психолог
9
За наслідками тестування створити групу студентів для проведення корекційної роботи та повторного тренінгу адаптації першокурсників
Жовтень
Психолог
10
Доповідь на педагогічній нараді «Психологічні особливості процесу адаптації першокурсників до умов навчання у коледжі»
Листопад
Психолог
11
Провести педагогічний консиліум викладачів, класних керівників нових груп щодо вирішення поточних проблем, які виникають при роботі з новими групами
Двічі на рік, щосемесгрово
(за необхідності)
Психолог
12
Контроль та організація індивідуальної виховної роботи із студентами, які схильних до девіантної поведінки та із студентами з «групи ризику»
Постійно
Психолог
13
Індивідуальні та колективні консультації для студентів, класних керівників, викладачів з метою усунення міжособистісних конфліктів, проблем спілкування, навчання
Постійно, протягом року
Психолог
14
Провести зустрічі зі студентами, що мешкають в гуртожитку:
- «Моральне обличчя сучасної дівчини»;
- «Психологічні особливості стосунків між дівчатами та юнаками»;
- «Особливості спілкування в колективі»
Двічі на рік
Психолог
15 Мікродослідження по групах «Моя група і я в ній»
Березень
Психолог
16
Участь в роботі
ЦМК класних керівників.
Тема
«Особливості взаємодії класних керівників та психолога у процесі формування нового колективу»
Жовтень
Психолог
17 Педагогічний консиліум «Підсумки моєї роботи з групою»
Червень
Психолог
18
Участь в проведенні батьківських зборів загальноколеджних та по групах:
-«Хто друзі ваших дітей?»;
-«Спільні зусилля сім’ї та коледжу - запорука виховання людини»;
-«Фактори, що впливають на виникнення в підлітків потреби вживання наркотичних речовин та алкоголю»
Листопад
Листопад
Квітень
Психолог
19
Провести повторний тренінг адаптації зі студентами, у яких виникають проблеми у навчанні, взаємовідносинах з однолітками із залученням студентів старших груп
Грудень
Психолог
20
Розробити за підсумками діагностики рекомендації для викладачів, класних керівників з метою покращення роботи
із кожною групою
Жовтень- листопад
Психолог
21
Провести підсумкове засідання круглого столу із залученням класних керівників, педагога-організатора, заступника директора з виховної роботи на тему: «Здобутки року.
Підсумки роботи з групою»
Червень
Психолог,
класні
керівники

Додаток № 2
ПЛАН КОРЕКЦШНОЇ ТА ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ З «ГРУПИ
РИЗИКУ» (ВАЖКОВИХОВУВАНІ СТУДЕНТИ, АСОЦІАЛЬНА ПОВЕДІНКА,
ТРУДНОЩІ В НАВЧАННІ ТА ВИХОВАННІ, СИРОТИ, НАПІВСИРОТИ)

Зміст та вид роботи
Термін виконання
1
Етап виявлення студентів, котрі мають труднощі у навчанні, проблеми в поведінці, ознаки можливих емоційних розладів як можливої групи ризику методом:
- бесіди з класними керівниками, викладачами з метою взяття на облік;
- спостереження в групах;
- соціометричні дослідження, тестування, аналіз анкет студентів
Протягом вересня
Вересень
Вересень-жовтень
2
Етап визначення труднощів, їх причин через:
- індивідуальне обстеження студентів «групи ризику» (тестування, бесіди, анкетування);
- функціональний аналіз проблем студента, виявлення головних причин, які обумовлюють труднощі;
- вивчення типу важковиховуваності, схильності до суїциду та міри небезпеки
Протягом
І семестру
Протягом семестру
Протягом семестру
3
Етап визначення можливих шляхів подолання труднощів:
- у випадок необхідності - переадресування до спеціалістів - психоневролог, психотерапевт, соціальні служби;
- заохочення до позаколеджної діяльності, створення «ситуації успіху»
Протягом року
4
Психологічна просвіта викладачів та батьків:
- психолого-педагогічний семінар:
а) «Правова відповідальність неповнолітніх»
б) «Емоційні розлади в юнацькому віці»;
в) «Причини агресивної поведінки підлітків, методи їх усунення»;
г) «Фактори, які впливають на суїцидальну поведінку в молодому віці».
- виступи на батьківських зборах «Рекомендації батькам, які відчувають труднощі з вихованням дітей»;
- систематично проводити індивідуальні консультації для батьків з проблем виховання, навчання та поведінки
Жовтень
Листопад
Лютий
Квітень
За потребою
Протягом року
5
Робота з педагогічним колективом:
проводити індивідуальні консультації, бесіди з педагогами за результатами тестувань, рекомендації по вибору адекватних методів педагогічного впливу стосовно класу в цілому і окремих студентів;
проводити педагогічні консиліуми по окремих важковиховуваних учнях;
брати участь в розробці заходів з надання допомоги дітям із соціально-неблагополучних сімей;
брати участь в педагогічних нарадах, присвячених роботі із студентами «групи ризику»
За потребою
6
Корекційні заходи зі студентами:
- систематично проводити групові та індивідуальні консультації зі студентами;
- проводити розбір кризових ситуацій у колективі групи;
- організувати роботу та проводити заняття групи психологічної корекції, тренінгової групи із залученням студентів з девіантною поведінкою;
Протягом року за потребою

- організувати проведення колекційного тренінгу за програмою превентивного виховання «Діалог»
7
Робота з батьками:
- систематично проводити виступи на батьківських зборах з профілактичними бесідами;
- продовжувати роботу консультаційного пункту «Сім’я»;
- проводити індивідуальні консультації з рекомендаціями з налагодження дитячо-батьківських стосунків, зміни стилю виховання
Протягом року за потребою

Додаток № З
ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
З ПРОФІЛАКТИКИ НАРКОМАНІЇ, АЛКОГОЛІЗМУ,
ВЕНЕРИЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ТА СНІДУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ

Зміст та вид роботи
Термін виконання
1
Організувати проведення психолого-педагогічних досліджень з проблеми профілактики шкідливих звичок, наркоманії, та СНЩу серед студентів:
- тестування «Що ти знаєш про СНЩ»;
- «Торгівля людьми - сучасний прояв рабства»;
- «Викрадач розуму - алкоголь»
Листопад
Березень
Квітень
2
Формування в підлітків здорового способу життя:
- провести цикли рольових ігор по профілактиці тютюнопаління;
- мозкові штурми, тренінги по боротьбі з палінням
Протягом року
3
Поповнити банк даних науково-методичної інформації з даної проблеми
Протягом року
4
Разом з класними керівниками здійснювати контроль за студентами, схильними до наркоманії, алкоголізму, токсикоманії
Постійно
5
Взяти участь в проведенні Дня боротьби зі СНЩом.
Провести тренінг «Я можу вистояти»
1.12.2015р.
6
Взяти участь в підготовці учасників «групи здоров’я» для подальшої профілактичної роботи за тематикою та матеріалами програми
«Діалог»
До 1.01.2015р.
7
Поповнити збірку тестових методик для діагностики схильності до вживання наркотичних засобів, алкоголю серед студентів
До 1.11.2015р.
8
Організувати зустріч з лікарем-наркологом для проведення роботи по профілактиці даних захворювань серед студентів
Грудень
9
Підтримувати зв’язок із соціальною службою для дітей та молоді
Куп’янської міськради для здійснення ефективної роботи щодо попередження та профілактики асоціальної поведінки
Постійно

Додаток № 4
ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ У МОЛОДІ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Зміст та вид роботи
Термін виконання
1
Проводити профілактичні бесіди з метою попередження суїцидальних проявів у поведінці:
- «Рішення проблем - вихід завжди є»;
- «Основні причини та шляхи усунення суїцидальних нахилів»;
- «До кого звернутись коли тобі скрутно?»
Протягом року
2
Брати участь в проведенні батьківських зборів за вищеназваною тематикою з означеної проблеми
За графіком
3
Взяти на облік для проведення корекційної роботи студентів, які мали неадекватну поведінку
Постійно
4
Надавати допомогу класним керівникам, вихователеві гуртожитку щодо проведення профілактичної роботи
Постійно
5
Проводити діагностичні дослідження суїцидальних нахилів серед студентської молоді
Постійно
6
Поповнювати кабінет науково-публіцистичними матеріалами для проведенім бесід 3 молоддю
Постійно
7
Брати участь у відвідуванні вдома студентів, які мали спроби суїцидальних проявів з метою вивчення соціально-побутових умов та мікроклімату, написання актів обстеження умов
Протягом року за потребою
8
Направляти на обстеження до спеціалістів (психіатр, нарколог) студентів, які мають негативні прояви поведінки, схильність до суїциду
Протягом року

ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
ПО ПРОВЕДЕННЮ БАТЬКІВСЬКОГО ВСЕОБУЧУ
Додаток № 5
Заняття психолого-педагогічного університету для батьків проводяться 1 раз на місяць і мають на меті виконання наступних завдань:
1. Налагодження тісного зв’язку з батьками студентів.
2. Активізація діяльності батьків щодо виховання студентів.
3. Пропаганда педагогічних та психологічних знань, що зумовлюють підвищення педагогічної грамотності батьків.
4. Допомагати батькам в оволодінні системою вмінь, необхідних для виховної роботи вдома.
5. Аналізувати стан навчальних досягнень студентів і виявляти причини байдужого ставлення батьків до навчання та виховання власних дітей.
6. Впроваджувати форми роботи з сім’єю, що сприяли б гуманізації взаємовідносин
«педагоги-батьки». Батьки разом із викладачами мають стати активними співучасниками творчого процесу виховання студентів.

Тема
Термін виконання
1
Вплив моральної атмосфери і психологічного клімату сім’ї на формування особистості
Вересень
2
Культура міжособистісних відносин (система «батьки-діти») - важливий фактор успішного виховання
Жовтень
3
Особливості психо-сексуального розвитку підлітків
Листопад
4
Виховання у молоді правильного оцінювання власних потреб і можливостей
Грудень
5
Методи розв’язування конфліктних ситуацій у сім’ї
Лютий
6
Роль батька у вихованні дитини
Березень
7
Етап підліткової кризи. Методи та шляхи подолання
Квітень
8
Правова та психологічна обізнаність батьків
- запорука попередження проблеми негативної поведінки дитини
Травень

Додаток № 6
ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА
ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ ЗАХОДІВ «ЩОДО ПРОТИДІЇ ПРОЯВАМ КСЕНОФОБІЇ,
РАСОВОЇ ТА ЕТНІЧНОЇ ДИСКРИМІНАЦІЇ
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2015-2016 РОКИ»

Зміст заходу
Термін
Виконав.
1
Проводити
інформаційно-просвітницьку та попереджувально-профілактичну роботу серед студентства та батьків для запобігання проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації. Провести бесіди на теми:
- «Ми всі різні, але ми всі - люди»;
- «Толерантність як моральна категорія»;
- «Історія, традиції мого народу»
Жовтень
Січень
Березень
Психолог
2
Організувати зустрічі з представниками релігійних громад
інших віросповідань, що діють на території міста для проведення бесіди зі студентами про виховання толерантного світогляду
Протягом року
Психолог
3
Забезпечити взаємодію з правоохоронними органами щодо проведення попереджувально-просвітницької роботи 3 метою уникнення ксенофобії, расової та етнічної дискримінації
Постійно
Психолог
4
Брати участь у проведенні зустрічей, виховних заходів, виставок, інших заходах спрямованих на формування толерантності, поваги до культури, історії та традицій представників різних національностей, віросповідань
Постійно
Психолог
Практичний психолог
Ю.В. Кудь


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал