Положення дане Положення розроблено як складова системи управління якістю І встановлює однакові вимоги до змісту й оформлення навчально-методичних
Скачати 22.53 Kb.

Дата конвертації11.02.2017
Розмір22.53 Kb.
ТипПоложення


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дане Положення розроблено як складова системи управління якістю і встановлює однакові вимоги до змісту й оформлення навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, передбачених навчальними планами, за якими проводиться підготовка молодших спеціалістів в коледжі.
1.2. Передбачений Положенням перелік навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни є однією з умов, що дозволяють досягти необхідної якості освітньої діяльності, ефективно організувати самостійну роботу студента, визначити рівень засвоєння навчального матеріалу.
1.3. Вимоги Положення є обов'язковими для усіх навчальних структурних підрозділів коледжу.
2.
СТРУКТУРА
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ
ВКЛЮЧАЄ:
1. Програму курсу.
2. Робочу програму навчальної дисципліни.
3. Фонд законодавчого та інструктивного матеріалу.
4. Тексти або тези лекцій, розглянуті і затверджені головою циклової комісії.
5. Пакет візуального супроводження курсу.
6. Плани семінарських занять із методичним забезпеченням.
7. Навчальні завдання для проведення практичних занять, лабораторних робіт.
8. Методичні вказівки та тематика контрольних робіт, передбачених навчальним планом.
9. Навчальні та контрольні тексти.
10. Екзаменаційні білети.
11. Пакети контрольних завдань для комплексної перевірки.
12. Методичні матеріали для студентів із питань самостійного опрацювання фахової літератури.
3.
ПОРЯДОК
РОЗРОБКИ
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО
КОМПЛЕКСУ.
3.1. Навчально-методичний комплекс розробляє викладач, який забезпечує викладання змісту навчальної дисципліни відповідно до навчального плану підготовки молодших спеціалістів. Підготовка елементів навчально-методичного комплексу включається в індивідуальний план роботи викладача (до розділу навчально-методичної роботи).
3.2. Навчально-методичні матеріали, що включаються в навчально-методичний комплекс, повинні відповідати сучасному рівню розвитку науки, техніки та технології, передбачати логічно послідовний виклад змісту навчального матеріалу, використання сучасних методів і технічних засобів навчального процесу, що дозволяють студентам глибоко засвоювати навчальний матеріал і набувати необхідних умінь.
3.3.Усі начально-методичні матеріали дисципліни розробляються відповідно до затвердженої робочої програми і зберігаються у начальному кабінеті або лабораторії.
3.4.Терміни розробки матеріалів визначаються цикловою комісією, за якою закріплена навчальна дисципліна, фіксуються протоколом засідання циклової комісії, підписуються головою циклової комісії.

3.5 Голова циклової комісії, за якою закріплена навчальна дисципліна: проводить моніторинг підготовки навчально-методичного комплексу та його якості; включає до плану роботи циклової комісії навчальні посібники й методичні вказівки, підготовлені авторами навчально-методичного комплексу; оцінює якість викладання дисципліни й підготовки навчально-методичного комплексу шляхом вивчення матеріалів навчально-методичного комплексу та відвідування занять з даної навчальної дисципліни.

4. ЗОВНІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗМІСТУ ТА ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНО-
МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ.
4.1. Зовнішній контроль змісту і якості розробки навчально-методичного комплексу покладається на заступника директора коледжу з навчальної роботи.
4.2. Об'єктами контролю є:
- своєчасність визначення відповідальних за розробку навчально-методичного комплексу з відповідної навчальної дисципліни;
- включення підготовки навчально-методичного комплексу до індивідуального плану роботи викладача та плану навчально- методичної роботи циклової комісії;
- своєчасність розгляду, рецензування й затвердження робочої програми навчальної дисципліни;
- готовність навчально-методичного комплексу до використання в навчальному процесі;
- якість розроблених програм навчально-методичного комплексу, їх відповідність сучасному рівню розвитку науки, методики й технології здійснення навчального процесу;
- якість підготовки фахівців з використанням відповідного навчально- методичного комплексу.
База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал