Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка
Скачати 106.63 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації30.01.2017
Розмір106.63 Kb.

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
ЗАТВЕРДЖУЮ
_______________
Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Б.В. Год
ПЕРЕЛІК заліків та екзаменів на 2013 – 2014 н.р. для студентів історичного факультету
Полтава – 2011

І семестр
І курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки 6.020302. Історія

Спеціалізація Людина і світ
Екзамени
Заліки
Археологія
Історична географія
Історія первісного суспільства
Історія стародавнього світу
Історія філософії
Логіка
Іноземна мова
Основи екології
Вступ до історичних дисциплін
Демографія те географія населення
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)
Спеціалізація Правознавство
Екзамени
Заліки
Археологія
Історична географія
Історія первісного суспільства
Історія стародавнього світу
Теорія держави та права
Історія філософії
Іноземна мова
Основи екології
Вступ до історичних дисциплін
Історія держави та права зарубіжних країн
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)
Напрям підготовки Природничі науки 6.040104. Географія
Спеціалізація краєзнавчо-туристична робота

Екзамени
Заліки
Історія України
Загальне землезнавство
Картографія з основами топографії
Геологія
Іноземна мова
Вступ до географії
Основи екології
Основи туризму
Топографічна польова практика (диф)
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)

ІІ курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки 6.020302. Історія

Спеціалізація Людина і світ
Екзамени
Заліки
Етнографія України
Історичне краєзн, музеєзнавство, архівознавство
Психологія
Історія України (давня)
Філософія
Історія філософії Нового часу
Українська мова
Історія слов’янських народів
Історія середніх віків
Основи педмайстерності
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)
Спеціалізація Правознавство
Екзамени
Заліки
Етнографія України
Історичне краєзн, музеєзнавство, архівознавство
Психологія
Історія України (давня)
Філософія
Цивільне право та цивільний процес
Українська мова
Історія слов’янських народів
Історія середніх віків
Основи педмайстерності
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)
Напрям підготовки Природничі науки 6.040104. Географія
Спеціалізація краєзнавчо-туристична робота

Екзамени
Заліки
Філософія
Біогеографія
Гідрологія
Історична географія
Психологія
Українська мова
Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
Економічна теорія
Основи педмайстерності
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)

ІІІ курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки 6.020302. Історія
Спеціалізація Людина і світ
Екзамени
Заліки
Українська мова
Методика навчання історії
Нова історія країн Європи та Америки
Історія України (нова)
Педагогіка
ДВВС Естетика
ДВВС Релігієзнавство
Нові інформаційні технології та ТЗН історії
Економічна теорія
Історія слов’янських народів
Безвідривна пр. з пед. і педмайстерності (диф)
Спеціалізація Правознавство
Екзамени
Заліки
Українська мова
Методика навчання історії
Нова історія країн Європи та Америки
Історія України (нова)
Педагогіка
ДВВС Естетика
ДВВС Релігієзнавство
Нові інформаційні технології та ТЗН історії
Економічна теорія
Історія слов’янських народів
Безвідривна пр. з пед. і педмайстерності (диф)

Напрям підготовки Природничі науки 6.040104. Географія
Спеціалізація краєзнавчо-туристична робота

Екзамени
Заліки
Українська мова
Ландшафтознавство
Економічна та соціальна географія України
Фізична географія України
Географія світового господарства
Педагогіка
ДВВС Логіка
Фізична географія материків та океанів
Історія географічних відкриттів та досліджень
Нові інформаційні технології та ТЗН географії
Безвідривна пр. з пед. і педмайстерності (диф)

ІV курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки 6.020302. Історія

Спеціалізація Суспільствознавство
Екзамени
Заліки
Історія української культури
Політологія
Основи охорони праці
Новітня історія країн Азії та Африки
Історія слов’янських народів
Історія України (новітня)
Соціальна філософія
ДВВС Філософія історії
Новітня історія країн Європи та Америки
Історіографія всесвітньої історії
Курсова робота з історії України (з.д.)
Архівна та музейна практика (з.д.)
Теорія та історія світової культури
Спеціалізація Правознавство
Екзамени
Заліки
Історія української культури
Політологія
Основи охорони праці
Новітня історія країн Азії та Африки
Історія слов’янських народів
Історія України (новітня)
Адміністративне право
ДВВС Філософія історії
Новітня історія країн Європи та Америки
Історіографія всесвітньої історії
Курсова робота з історії України (з.д.)
Архівна та музейна практика (з.д.)
Судові та правоохоронні органи
Додаткова спеціальність Географія
Екзамени
Заліки
Історія української культури
Політологія
Основи охорони праці
Новітня історія країн Азії та Африки
Історія слов’янських народів
Історія України (новітня)
Фізична географія материків та океанів
ДВВС Філософія історії
Новітня історія країн Європи та Америки
Історіографія всесвітньої історії
Курсова робота з історії України (з.д.)
Архівна та музейна практика (з.д.)
Основи ландшафтознавства


Напрям підготовки Природничі науки 6.040104. Географія
Спеціалізація краєзнавчо-туристична робота

Екзамени
Заліки
Політологія
Методика навчання географії
Фізична географія материків та океанів
Фізична географія України
Регіональна економічна та соціальна географія
Основи охорони праці
Методика навчання природознавства
Історія географії в Україні
Курсова робота (з.д.)
Практика з фахової методики (з.д.)
Основи теорії та історії грошового обігу
Соціальна географія

V курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки Спеціальність 7.02030201. Історія

Спеціалізація Суспільствознавство

Екзамени
Заліки
Історія та культура рідного краю
Практична та комунікативна філософія
Методика навчання предмету «Людина і світ»
Вища освіта і Болонський процес
Державотворчі процеси в новітній історії Укр.
Чинники успішного працевлаштування за фахом
Правові основи освітянської діяльності
Основи гендерної теорії
Громадянська освіта
Правове регулювання соціальної політики в Укр
Курсова робота (по кафедрі філософії) (диф)
Педагогічна практика спеціаліста (диф)
Спеціалізація Правознавство
Екзамени
Заліки
Історія та культура рідного краю
Методика навчання правознавства
Кримінальне право та кримін. процес України
Трудове право України
Вища освіта і Болонський процес
Державотворчі процеси в новітній історії Укр.
Чинники успішного працевлаштування за фахом
Правов ёёёі основи освітянської діяльності
Спецкурс з правознавства
Курсова робота (по каф. правознавства) (диф)
Педагогічна практика спеціаліста (диф)

Додаткова спеціальність Географія
Екзамени
Заліки
Історія та культура рідного краю
Основи теорії суспільної географії
Методика навчання географії
Фізична географія України
Вища освіта і Болонський процес
Правові основи освітянської діяльності
Державотворчі процеси в новітній історії Укр.
Чинники успішного працевлаштування за фахом
Географія населення та розселення
Курсова робота (но каф. географії) (диф)
Педагогічна практика спеціаліста (диф)
Напрям підготовки Природничі науки Спеціальність 7.04010401. Географія
Спеціалізація основи економіки, краєзнавчо-туристична робота
Екзамени
Заліки
Фізична географія та геоекологія Полтавщини
Економічна та соціальна географія Полтавщини
Рекреаційна географія
Мікроекономіка
Вища освіта і Болонський процес
Правові основи освітянської діяльності
Чинники успішного працевлаштування за фахом
Макроекономіка
Методика розв’язування задач з економіки
Методика навчання економіки
Курсова робота з краєзнавства та туризму (диф)
Педагогічна практика спеціаліста (диф)


VІ курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки Спеціальність 8.02030201. Історія

Екзамени
Заліки
Педагогіка вищої школи
Методика викладання історії у ВНЗ
Дискусійні питання зарубіжної історії
Українська історіографія ХХ століття
Основи наукових досліджень
Психологія вищої школи
Політичні партії та рухи в Україні у ХХ століття
Менеджмент ЗНЗ
Методика опрацювання історичних джерел
Чинники успішного працевлаштування за фахом
Держава та церква в Україні у ХХ столітті
Сучасне міжнародне становище


ІІ семестр
І курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки 6.020302. Історія

Спеціалізація Людина і світ
Екзамени
Заліки
Іноземна мова
Спеціальні історичні дисципліни
Етнографія слов’янських народів
Історія стародавнього світу
Філософія середніх віків та Відродження
Психологія
Вікова фізіологія та валеологія
Етикет
Археологічна практика (диф)
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)
Громадянське суспільство вУкраїні

Спеціалізація Правознавство
Екзамени
Заліки
Іноземна мова
Спеціальні історичні дисципліни
Етнографія слов’янських народів
Історія стародавнього світу
Конституційне право України
Психологія
Вікова фізіологія та валеологія
Римське право
Археологічна практика (диф)
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)
Порівняльне правознавство
Напрям підготовки Природничі науки 6.040104. Географія
Спеціалізація краєзнавчо-туристична робота

Екзамени
Заліки
Іноземна мова
Геологія
Метеорологія і кліматологія
Основи теорії суспільної географії
Психологія
Вікова фізіологія та валеологія
Спортивний туризм та орієнтування
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)
Метеорологічна польова практика (диф)
Польова практика з геології (диф)
Польова практика з спортивного туризму (диф)

ІІ курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки 6.020302. Історія

Спеціалізація Людина і світ

Екзамени
Заліки
Етногеографія України
Історія середніх віків
Історія слов’янських народів
Середньовічна історія України
ДВВС Основи гендерної теорії
ДВВС Історія науки і техніки
Українська мова
Педагогіка
БЖД (диф)
Історія Середньовічного Сходу
Безвідривна практика з психології (диф)
Практика у літніх НВЗ (диф)
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)

Спеціалізація Правознавство

Екзамени
Заліки
Етногеографія України
Історія середніх віків
Історія слов’янських народів
Середньовічна історія України
ДВВС Логіка
ДВВС Історія науки і техніки
Українська мова
Педагогіка
БЖД (диф)
Історія Середньовічного Сходу
Безвідривна практика з психології (диф)
Практика у літніх НВЗ (диф)
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)


Напрям підготовки Природничі науки 6.040104. Географія
Спеціалізація краєзнавчо-туристична робота
Екзамени
Заліки
Геоморфологія
Географія населення
Основи технологій виробництва
Геоекономіка
Педагогіка
Українська мова
БЖД (диф)
Цивілізаційна та політична географія світу
Біогеографічна польова практика (диф)
Польова пр. з гідрології (диф)
Польова практика з геоморфології (диф)
Безвідривна практика з психології (диф)
Фізичне виховання (поза кредитна дисципліна)
Курсова робота (диф)

ІІІ курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки 6.020302. Історія

Спеціалізація Людина і світ
Екзамени
Заліки
Педагогіка
Нова історія країн Європи та Америки
Історія слов’янських народів
Історія України (нова)
Історія сучасної світової філософії
ДВВС Етика
ДВВС Філософські проблеми історії св. культ.
Нова історія країн Азії та Африки
Методика виховної роботи
Курсова робота з всесвітньої історії (диф)
Безвідривна практика з фахової методики (диф)
Етнографічна практика (диф)

Спеціалізація Правознавство
Екзамени
Заліки
Педагогіка
Нова історія країн Європи та Америки
Історія слов’янських народів
Історія України (нова)
Історія держави та права України
ДВВС Етика
ДВВС Філософські проблеми історії св. культ.
Нова історія країн Азії та Африки
Методика виховної роботи
Курсова робота з всесвітньої історії (диф)
Безвідривна практика з фахової методики (диф)
Етнографічна практика (диф)

Напрям підготовки Природничі науки 6.040104. Географія.
Спеціалізація краєзнавчо-туристична робота

Екзамени
Заліки
Історія української культури
Фізична географія материків та океанів
Педагогіка
Регіональна економічна та соціальна географія
Фізична географія України
Економічна та соціальна географія України
ДВВС Історія науки і техніки
Методика виховної роботи
Географічні аспекти охорони природи
Курсова робота з фіз. географії (диф)
Комплексна фізико-географічна практика (диф)

ІV курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки Спеціальність 6.020302. Історія

Спеціалізація Суспільствознавство
Екзамени
Заліки
Історіографія історії України
Новітня історія країн Європи та Америки
Історія міжнародних відносин
Історія України (новітня)
Історія країн Латинської Америки
ДВВС Соціологія
ДВВС Основи конституційного права України
Типологія та динаміка людських цивілізацій
Педагогічна практика бакалавра (диф)
Педагогічна етика
Спеціалізація Правознавство
Екзамени
Заліки
Історіографія історії України
Новітня історія країн Європи та Америки
Історія міжнародних відносин
Історія України (новітня)
Історія країн Латинської Америки
ДВВС Соціологія
ДВВС Цінності європейської цивілізації
Типологія та динаміка людських цивілізацій
Педагогічна практика бакалавра (диф)
Міжнародне публічне право

Додаткова спеціальність Географія
Екзамени
Заліки
Історіографія історії України
Новітня історія країн Європи та Америки
Історія міжнародних відносин
Історія України (новітня)
Історія країн Латинської Америки
ДВВС Соціологія
ДВВС Основи конституційного права України
Типологія та динаміка людських цивілізацій
Педагогічна практика бакалавра (диф)
Взаємодія природи та суспільстваНапрям підготовки Природничі науки Спеціальність 6.040104. Географія
Спеціалізація краєзнавчо-туристична робота

Екзамени
Заліки
Методика навчання географії
Регіональна економічна та соціальна географія
ДВВС Етика і естетика
Взаємодія природи і суспільства
Економіко-географічна польова практика (диф)
Педагогічна практика бакалавра (диф)
Географія в профільній школі
Виготовлення наочних посібників з географії

V курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки Спеціальність 7.02030201. Історія

Спеціалізація Суспільствознавство

Екзамени
Заліки
Охорона праці в галузі
Суспільна географія світу
Суспільна географія України та рідного краю
Соціальна антропологія
Цивільний захист (диф)
Інтелектуальна власність
Актуальні проблеми методики навчання істоірї
Акт. пробл. всесвітньої історії ХХ – ХХІ ст.
Міжнародне право
Спецкурс із суспільствознавства
Соціологічна практика (диф)
Спеціалізація Правознавство
Екзамени
Заліки
Охорона праці в галузі
Господарське право України
Криміналістика
Екологічне право України
Цивільний захист (диф)
Інтелектуальна власність
Акт. пробл. всесвітньої історії ХХ – ХХІ ст.
Актуальні проблеми методики навчання істоірї
Історія політичних та правових учень
Право соціального забезпечення в Україні
Спецкурс з правознавства
Практика в судових та правоохоронних органах

Додаткова спеціальність Географія
Екзамени
Заліки
Охорона праці в галузі
Географія рідного краю та методика організації краєзнавчо-туристичної роботи
Фізична географія України
Економічна та соціальна географія України
Економічна та соціальна географія України
Цивільний захист (диф)
Інтелектуальна власність
Акт. пробл. всесвітньої історії ХХ – ХХІ ст.
Актуальні проблеми методики навчання істоірї
Комплексна польова практика з географії

Напрям підготовки Природничі науки Спеціальність 7.04010401. Географія
Спеціалізація основи економіки, краєзнавчо-туристична робота
Екзамени
Заліки
Методика навчання економіки
Охорона праці в галузі
Зміст і методика ОКТР з учнівською молоддю
Туристичне українознавство і краєзнавство
Цивільний захист (диф)
Інтелектуальна власність
Історія і культура Полтавщини з осн. екс. спр. і муз
Туристичне країнознавство
Спецкурс з економіки
Польова практика з географічного краєзнавства (диф)

VІ курс
Напрям підготовки Гуманітарні науки Спеціальність 8.02030201. Історія


Екзамени
Заліки
Філософія та методологія науки
Практичний курс іноземної мови для дослідників
Менеджмент в освіті
Правові основи діяльності вищої школи
Комп’ютерні інформаційні технології в науці
Етнодемографічний чинник у всесвітній історії
Вища освіта України і Болонський процес
Особливості історичної еволюції держави у сл
Історична демографія Гетьманщини
Політичні проблеми посткомуністичних країн
Педагогічна практика у ВНЗ (диф)
Історія та теорія парламентаризму
Декан історичного факультету проф. Кравченко П.А.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал