Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запро- понованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи
Скачати 64.22 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації16.11.2016
Розмір64.22 Kb.

ISBN 978-617-00-1645-4
УДК 37.016
ББК 74.263
Л59
© Володарська М. О., 2013
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2013
Володарська М. О.
Природознавство. 1 клас (за підручником Т. Г. Гільберг,
Т. В. Сак). — Х. : Вид. група «Основа», 2013. — 135, [1] c. — (Серія
«Початкова школа. Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-1645-4.
Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уро- ків курсу «Природознавство» у 1 класі, складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) за підручником
Т. Г. Гільберг, Т. В. Сак (К. : Видавництво «Генеза», 2012).
Для зручності використання всі розробки розміщені на відривних арку- шах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запро- понованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
В67

ОрієнТОВне КаЛенДарне
ПЛанУВання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 1. Для чого ми вивчаємо природознавство . . . . . . . . . . 7
СВіТ, У яКОМУ Ти жиВеш . . . . . . . 9
Урок 2. Що треба знати про природу. нежива і жива природа . . . . . 9
Урок 3. екскурсія. Ознайомлення з об’єктами неживої та живої природи . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Урок 4. як людина пізнає світ . . . . . . 13
Урок 5. Спостереження і досліди . . . . 15
Урок 6. Природні та рукотворні тіла . . . . . . . . . . . 17
Урок 7. Практична робота.
Дослідження частин тіл . . . . 19
Урок 8. екскурсія на пришкільну ділянку. Спостереження за осінніми змінами в живій
і неживій природі . . . . . . . . . . 21
Урок 9. Організми . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Урок 10. Що потрібно організмам для життя . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 11. різноманітність рослин . . . . . 27
Урок 12. різноманітність тварин . . . . . 29
Урок 13. із чого людина виготовляє предмети вжитку.
Дослідницький практикум.
З чого це виготовлено? . . . . . . 31
Урок 14. Значення природи для життя людини . . . . . . . . . 33
Урок 15. Бережливе ставлення до природи . . . . . . . . . . . . . . . 35
СВіТ нежиВОї ПрирОДи . . . . . . . . . 37
Урок 16. Сонце в нашому житті . . . . . . 37
Урок 17. які властивості має вода.
Дослідницький практикум. Куди зникає вода з калюжі? . . . . . . . . . . . . 39
Урок 18. Вода в природі та в житті людини . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 19. Повітря . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 20. Ґрунт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 21. Гірські породи . . . . . . . . . . . . 47
Урок 22. Практична робота.
Ознайомлення з гірськими породами рідного краю . . . . . 49
СВіТ жиВОї ПрирОДи . . . . . . . . . . . . 51
Урок 23. яку будову має рослина . . . . . 51
Урок 24. Практична робота.
Будова рослини . . . . . . . . . . . 53
Урок 25. які бувають рослини . . . . . . . 55
Урок 26. Листяні та хвойні рослини . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 27. екскурсія у ліс . . . . . . . . . . . . 59
Урок 28. Дикорослі та культурні рослини . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 29. Кімнатні рослини . . . . . . . . . . 63
Урок 30. Практична робота.
Правила догляду за кімнатними рослинами . . . 65
Урок 31. Дикі та свійські тварини . . . . 67
Урок 32. Хто такі комахи . . . . . . . . . . . 69
Урок 33. Дослідницький практикум. як живуть лісові мурашки? . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 34. риби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок 35. Птахи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 36. Звірі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 37. Тварини живого куточка . . . . 79
Урок 38. Домашні улюбленці . . . . . . . . 81
ЗМІСТ
3

Урок 39. екскурсія у зоопарк . . . . . . . . 83
ріДний Край . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок 40. Місце, де я живу . . . . . . . . . . . 85
Урок 41. Водойми рідного краю . . . . . . 87
Урок 42. які рослини ростуть у лісах мого краю . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок 43. які рослини називають лікарськими . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 44. Для чого створено Червону книгу України . . . . . . . . . . . . 93
Урок 45. які культурні рослини вирощують у рідному краї . . . 95
Урок 46. Тварини рідного краю . . . . . . 97
Урок 47. яких свійських тварин вирощують у рідному краї . . . 99
Урок 48. Чому потрібно охороняти тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Урок 49. Міні-проект. Моє улюблене місце відпочинку . . . . . . . . . . 103
МОя Країна — УКраїна . . . . . . . . . 105
Урок 50. Що ми знаємо про нашу країну — Україну . . . . . . . . . 105
Урок 51. Карта України . . . . . . . . . . . . 107
Урок 52. Водойми України . . . . . . . . . . 109
Урок 53. Чорне та азовське моря . . . . . 111
Урок 54. Міні-проект. як облаштувати джерело? . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Урок 55. Карпати . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Урок 56. Кримські гори . . . . . . . . . . . . 117
Урок 57. Дослідницький практикум.
Омріяна мандрівка
Україною . . . . . . . . . . . . . . . . 119
ЗаПиТання ДО ПрирОДи . . . . . . . . 121
Урок 58. із чого виготовляють папір? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Урок 59. Звідки береться олія? . . . . . . 123
Урок 60. За що нам вдячні домашні улюбленці — рослини, тварини? . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Урок 61. як економно використовувати воду вдома? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Урок 62. Чи розуміють тварини одне одного? . . . . . . . . . . . . . . 129
Урок 63. Чим живиться їжак? . . . . . . . 131
ДОДаТОК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4

ОрієнтОВне КаленДарне планУВання

з/п
тема уроку
Дата
ВСтУп
1
Для чого ми вивчаємо природознавство
СВіт, У яКОМУ тИ ЖИВеШ
2
Що треба знати про природу. нежива і жива природа
3
екскурсія. Ознайомлення з об’єктами неживої та живої природи
4
як людина пізнає світ
5
Спостереження і досліди
6
Природні та рукотворні тіла
7
Практична робота. Дослідження частин тіл
8
екскурсія на пришкільну ділянку. Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі
9
Організми
10
Що потрібно організмам для життя
11
різноманітність рослин
12
різноманітність тварин
13
із чого людина виготовляє предмети вжитку. Дослідницький практикум.
З чого це виготовлено?
14
Значення природи для життя людини
15
Бережливе ставлення до природи
СВіт неЖИВОЇ прИрОДИ
16
Сонце в нашому житті
17
які властивості має вода. Дослідницький практикум. Куди зникає вода з калюжі?
18
Вода в природі та в житті людини
19
Повітря
20
Ґрунт
21
Гірські породи
22
Практична робота. Ознайомлення з гірськими породами рідного краю
СВіт ЖИВОЇ прИрОДИ
23
яку будову має рослина
24
Практична робота. Будова рослини
25
які бувають рослини
26
Листяні та хвойні рослини
27
екскурсія у ліс
28
Дикорослі та культурні рослини
29
Кімнатні рослини
30
Практична робота. Правила догляду за кімнатними рослинами
31
Дикі та свійські тварини
5


з/п
тема уроку
Дата
32
Хто такі комахи
33
Дослідницький практикум. як живуть лісові мурашки?
34
риби
35
Птахи
36
Звірі
37
Тварини живого куточка
38
Домашні улюбленці
39
екскурсія у зоопарк
ріДнИЙ КраЙ
40
Місце, де я живу
41
Водойми рідного краю
42
які рослини ростуть у лісах мого краю
43
які рослини називають лікарськими
44
Для чого створено Червону книгу України
45
які культурні рослини вирощують у рідному краї
46
Тварини рідного краю
47
яких свійських тварин вирощують у рідному краї
48
Чому потрібно охороняти тварин
49
Міні-проект. Моє улюблене місце відпочинку
МОя КраЇна — УКраЇна
50
Що ми знаємо про нашу країну — Україну
51
Карта України
52
Водойми України
53
Чорне та азовське моря
54
Міні-проект. як облаштувати джерело?
55
Карпати
56
Кримські гори
57
Дослідницький практикум. Омріяна мандрівка Україною
ЗапИтання ДО прИрОДИ
58
із чого виготовляють папір?
59
Звідки береться олія?
60
За що нам вдячні домашні улюбленці — рослини, тварини?
61
як економно використовувати воду вдома?
62
Чи розуміють тварини одне одного?
63
Чим живиться їжак?
64–
68
резервні уроки*
* резервні уроки вчитель планує і проводить на власний розсуд.
6

Дата _______________________
Клас _______________________
ВСтУп
Урок 1

тема. Для чого ми вивчаємо природознавство

Мета: дати учням уявлення про природознавство; учи- ти розповідати, що вивчає природознавство, ставити питання про природу; розвивати вміння працювати в парах і вести прості діалоги; виховувати інтерес до вивчення природи.
Хід уроку
I. організаційний момент
II. Повідомлення теми і мети уроку
— Сьогодні ми починаємо вивчати новий навчальний предмет. Да- вайте спробуємо разом прочитати його назву по складах. (Діти чита-
ють з дошки: «При-ро-до-знав-ство».)
— як ви вважаєте, що вивчає природознавство? (Відповіді дітей.)
III. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу
1. Ознайомлення з підручником
— Візьміть до рук підручник і розгляньте його.
— Чим він розпочинається? насамперед ви бачите обкладинку. Це обличчя (або одяг) книги, це те, що зовні вирізняє її з-поміж інших книжок.
— яка вона на дотик — цупка чи м’яка?
— З чого зроблена? (З картону)
— Про що розповідає обкладинка підручника «Природознавство»?
— Чи подобається вам малюнок на ній?
— Перегорніть обкладинку — і побачите аркуш паперу, що з’єднує її
із сторінками, — форзац. Форзаців — два.
— Що зображено на першому форзаці? Складіть речення, які почи- наються словами: «я бачу…».
— Що зображено на другому форзаці? Про що розповідають його ма- люнки?
— розгляньте наступні сторінки — титульну сторінку та її зворот.
Про що ви дізналися?
— на першій сторінці підручника вміщено звернення до читача.
Учитель читає звернення авторів підручника на с. 3, ознайомлює учнів з умов- ними позначеннями, що є у підручнику.
— Що означають умовні позначення?
— Підручник допоможе вам вивчати дивовижний світ природи.
Зі сторінок підручника ви дізнаєтеся про неживу і живу природу, про те, чому потрібно її берегти. Ви дізнаєтеся також про рідний край і нашу
Батьківщину — Україну.
2. робота за підручником (с. 4–5)
— розгляньте малюнки на с. 4. Що зображено на малюнках?
— Порівняйте їх. Що однакового ви побачили на малюнках? (Сонце,
дерева, хмари, квіти)
— Це — природа.
— Що із зображеного зроблено людиною?
— на якому з малюнків зображена природа?
7

— як можна назвати ці малюнки?
Висновок. Усе, що оточує людину і не зроблено її руками, — це при- рода.
— Природа дуже різноманітна. Природою є Сонце і море, Місяць
і зорі, рослини і тварини. Щоб не шкодити природі, зберігати багатство
і красу природи, потрібно її знати і вивчати. У цьому вам допоможуть уроки природознавства. Ви будете досліджувати, вивчати природу, вчи- тися її розуміти.
Для роботи на уроках природознавства вам знадобляться різноко- льорові кружечки і стрілочки. разом із дорослими виріжте із кольоро- вого картону по п’ять зелених, коричневих, червоних і синіх кружечків
і стільки ж стрілочок.
Людину, яка вивчає природу, називають природодослідником, або натуралістом.
розгляньте малюнок на с. 5. Чи знайомий вам цей пейзаж?
— Що на ньому зображено?
назвіть те, що належить до природи.
3. Фізкультхвилинка
IV. Узагальнення й систематизація отриманих знань
Гра «постав своє запитання»


— Світ, що оточує нас, красивий і загадковий. Щоб багато дізнатися про природу, треба вміти ставити запитання.
Учитель дає зразок запитань про природу:

Чому восени жовтіє листя?

Чому листя опадає на зиму?

Чому одні птахи відлітають на південь, а інші залишаються на зи- мівлю?
— Тепер ловіть м’яч і ставте свої запитання, на які хотіли б отри- мати відповіді на уроках.
V. Підсумок уроку
— Про що ви дізнаєтеся на уроках природознавства?
— Що таке природа? наведіть приклади.
— Для чого людині потрібні знання про природу?
— як називають людину, яка вивчає природу?
8


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал