Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу. Для вчителів початкової школи
Скачати 177.47 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/10
Дата конвертації12.11.2016
Розмір177.47 Kb.
ТипКнига
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Харків
Видавнича група «Основа»
2013
Серія «Початкова школа. Мій конспект»
Заснована 2008 року
Книга скачана с сайта http://e-kniga.in.ua
Издательская группа «Основа» —
«Электронные книги»

ISBN 978-617-00-1764-2
Володарська М. О.
В67
Українська мова. 2 клас. II семестр (за підручником
М. С. Вашуленка, Г. С. Дубовик) / М. О. Володарська,
Н. О. Ковальчук, А. І. Настенко, О. М. Пілаєва. — Х. :
Вид. група «Основа», 2013. — 117, [3] с. — (Серія «Почат- кова школа. Мій конспект»).
ISBN 978-617-00-1764-2.
Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків української мови в 2 класі (II семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012) для шкіл з українською мовою навчання за підручником М. С. Вашуленка, С. Г. Ду- бовик (К. : Видавничий дім «Освіта», 2012).
Задля зручності використання всі розробки розміщені на відривних аркушах. Поля для записів дозволять творчому вчителеві, користуючись запропонованим у посібнику матеріалом, скласти власні плани-конспекти уроків курсу.
Для вчителів початкової школи.
УДК 37.016
ББК 74.263
© Володарська М. О., Ковальчук Н. О.,
Настенко А. І., Пілаєва О. М., 2013
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2013
УДК 37.016
ББК 74.263
В67

ЗМІСТ
Орієнтовне календарне планування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Речення (продовження) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 65. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнками та запитаннями «День народження у Катрусі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Урок 66. Закріплення знань про розповідне та питальне речення. Складання розповіді за малюнком і запитаннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Урок 67. Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень.
Форми спонукання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Урок 68. Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення . . . . . . . . . . . . . 13
Урок 69. Головні слова в реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Урок 70. Визначення головних слів у реченні. Навчальне аудіювання «Буруля» . . . . . . . . . . . 17
Урок 71. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання записок, адресованих батькам, однокласникам, учителю, що вміщують якусь інформацію, прохання тощо . . . . . . . . 19
Урок 72. Зв’язок слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Урок 73. Поширення речень за питаннями. Узагальнення знань за темою «Речення» . . . . . . . . 23
Слово
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 74. Слова, які відповідають на питання хто? що? (іменники) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Урок 75. Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?. Складання речень . . . . . . . . . . . . 27
Урок 76. Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Змінювання іменників за зразком «один — багато». Складання речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Урок 77. Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення тексту із часто повторюваними словами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Урок 78. Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Урок 79. Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей.
Складання усної розповіді за серією малюнків на тему «Друзі птахів» . . . . . . . . . . . . 35
Урок 80. Велика буква у кличках тварин. Опис тварини . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Урок 81. Уживання великої букви в іменах людей та кличках тварин . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Урок 82. Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Урок 83. Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування текстів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Урок 84. Перевірна робота. Мовна тема «Іменник» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Урок 85. Слова, які називають ознаки предметів. Роль прикметників у мовленні . . . . . . . . . . . 47
Урок 86. Зв’язок прикметників з іменниками в реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Урок 87. Закріплення знань про прикметники. Письмовий переказ тексту за малюнком та запитаннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Урок 88. Спостереження за роллю прикметників у загадках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Урок 89. Урок розвитку зв’язного мовлення. Доопрацювання, вдосконалення написаного тексту . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Урок 90. Прикметники, близькі і протилежні за значенням. Уживання прикметників у переносному значенні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Урок 91. Слова, які називають дії предметів. Складання речень за малюнками . . . . . . . . . . . . 59
Урок 92. Роль дієслів у мовленні. Робота над прислів’ями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Урок 93. Перевірна робота. Диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Урок 94. Аналіз перевірної роботи. Спостереження за роллю дієслів у мовленні.
Змінювання дієслів за питаннями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Урок 95. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання діалогу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
3

Урок 96. Спостереження за роллю дієслів у мовленні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Урок 97. Розповідання казки. Складання розповіді за поданим початком . . . . . . . . . . . . . . . 71
Урок 98. Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які називають дії предметів».
Фразеологізми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Урок 99. Контрольна робота. Аудіювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Урок 100. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом: перестановка окремих речень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Урок 101. Службові слова, їх роль у реченні. Навчальний діалог . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Урок 102. Уживання службових слів для зв’язку слів у реченні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Урок 103. Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні . . . . . . . . . . . . . . 83
Урок 104. Корінь слова. Спільнокореневі слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Урок 105. Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів . . . . . . . . . . . . . . . 87
Урок 106. Перевірна робота. Списування . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Урок 107. Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом . . . . . . . . . . 89
Урок 108. Аналіз перевірної роботи. Добирання спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Урок 109. Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням . . . . . . . . . . . . . 93
Урок 110. Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними. Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова чи добору спільнокореневих слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Урок 111. Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е, и в коренях слів.
Звуко-буквений аналіз слів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Урок 112. Перевірна робота. Диктант . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Урок 113. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за серією малюнків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Повторення вивченого за рік . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок 114. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Урок 115. Перевірна робота. Мовна тема «Звуки і букви. Приголосні звуки. Апостроф» . . . . . . 105
Урок 116. Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про слово . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Урок 117. Повторення вивченого про речення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Урок 118. Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за ілюстрацією . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Урок 119. Підсумковий урок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Додаток . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
4

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

з/п
Тема уроку
Дата
Речення (продовження)
65
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання усної розповіді за малюнками та запитан- нями «День народження у Катрусі»
66
Закріплення знань про розповідне та питальне речення. Складання розповіді за малюнком
і запитаннями
67
Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання
68
Закріплення знань про розповідне, питальне, спонукальне речення
69
Головні слова в реченні
70
Визначення головних слів у реченні. Навчальне аудіювання «Буруля»
71
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання записок, адресованих батькам, одноклас- никам, учителю, що вміщують якусь інформацію, прохання тощо
72
Зв’язок слів у реченні
73
Поширення речень за питаннями. Узагальнення знань за темою «Речення»
Слово
74
Слова, які відповідають на питання хто? що? (іменники)
75
Розпізнавання іменників за питаннями хто? що?. Складання речень
76
Групування предметів за родовими та видовими ознаками. Змінювання іменників за зразком «один — багато». Складання речень
77
Урок розвитку зв’язного мовлення. Удосконалення тексту із часто повторюваними сло- вами
78
Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей
79
Уживання великої букви в іменах, по батькові та прізвищах людей. Складання усної роз- повіді за серією малюнків на тему «Друзі птахів»
80
Велика буква у кличках тварин. Опис тварини
81
Уживання великої букви в іменах людей та кличках тварин
82
Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок
83
Урок розвитку зв’язного мовлення. Редагування текстів
84
Перевірна робота. Мовна тема «Іменник»
85
Слова, які називають ознаки предметів. Роль прикметників у мовленні
86
Зв’язок прикметників з іменниками в реченні
87
Закріплення знань про прикметники. Письмовий переказ тексту за малюнком та запитан- нями
88
Спостереження за роллю прикметників у загадках
89
Урок розвитку зв’язного мовлення. Доопрацювання, вдосконалення написаного тексту
90
Прикметники, близькі і протилежні за значенням. Уживання прикметників у перенос- ному значенні
91
Слова, які називають дії предметів. Складання речень за малюнками
92
Роль дієслів у мовленні. Робота над прислів’ями
93
Перевірна робота. Диктант
94
Аналіз перевірної роботи. Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Змінювання дієслів за питаннями
95
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання діалогу
5


з/п
Тема уроку
Дата
96
Спостереження за роллю дієслів у мовленні
97
Розповідання казки. Складання розповіді за поданим початком
98
Узагальнення знань учнів за темою «Слова, які називають дії предметів». Фразеологізми
99
Контрольна робота. Аудіювання
100
Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом: перестановка окремих речень
101
Службові слова, їх роль у реченні. Навчальний діалог
102
Уживання службових слів для зв’язку слів у реченні
103 Практичне ознайомлення з прийменниками, їх роллю в реченні
104
Корінь слова. Спільнокореневі слова
105
Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів
106
Перевірна робота. Списування
107
Урок розвитку зв’язного мовлення. Робота над деформованим текстом
108
Аналіз перевірної роботи. Добирання спільнокореневих слів, що належать до різних частин мови
109
Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням
110
Ненаголошені голосні звуки [е], [и] в корені слова, їх вимова порівняно з наголошеними.
Перевірка написання ненаголошеного голосного за допомогою зміни слова чи добирання спільнокореневих слів
111
Узагальнення знань учнів про написання ненаголошених е,
и
в коренях слів. Звуко- буквений аналіз слів
112
Перевірна робота. Диктант
113
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за серією ма- люнків
Повторення вивченого за рік
114
Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про текст
115
Перевірна робота. Мовна тема «Звуки і букви. Приголосні звуки. Апостроф»
116
Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого про слово
117
Повторення вивченого про речення
118
Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання зв’язного висловлювання за ілюстрацією
119
Підсумковий урок
6

Дата _______________________
Клас _______________________
РЕЧЕННЯ (ПРОДОВЖЕННЯ)
Урок 65. УРОК РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ
УСНОЇ РОЗПОВІДІ ЗА МАЛЮНКАМИ ТА ЗАПИТАННЯМИ
«ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ У КАТРУСІ»
Мета: навчати учнів складати усну розповідь за запитаннями та малюнками; розвивати вміння будувати зв’язні висловлювання, уживати у мовленні слова ввічливості; ви- ховувати почуття поваги одне до одного, дружнє ставлення до друзів.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Бесіда
— У колі рідної сім’ї, у колі друзів ми святкуємо різні свята. Які саме?
— Найкраще свято — це день народження.
— Пригадайте дату свого дня народження.
— Хто з вас народився влітку; восени; взимку; навесні?
2. Розповіді учнів про те, як вони святкують свої дні народження
— Розкажіть, як ваші рідні відзначають ваш день народження.
— Що готує для вас мама?
— Які подарунки вам дарують?
— Чи запрошуєте ви на свято своїх друзів?
— Чи є серед них ваші однокласники?
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Складання розповіді за малюнками
— Розгляньте малюнки у підручнику на с. 98.
— Кого ви бачите на малюнках?
— Про що йтиметься на уроці?
— Придумайте заголовок до нашої розповіді. (День народження Катрусі.)
— Хто прийшов привітати Катрусю?
— Дайте дітям імена.
— Що діти подарували дівчинці?
— Як одягнена Катруся і діти?
— Хто накриває святковий стіл?
— Як ви гадаєте, що приготувала мама?
2. Усне складання розповіді за поданим початком
Сьогодні у Катрусі день народження. У гості до неї прийдуть її друзі. Разом з мамою Катруся накрила святковий стіл. Застелила його...
— Що розставила дівчинка на столі?
— Що приготувала мама?
— Хто прийшов привітати Катрусю?
— Що подарував Катрусі брат Сергій?
— А який подарунок принесла Оля?
— Як проходило свято?
— Чи весело було дітям?
7

— Як ви гадаєте, Катруся була задоволена святом?
— Як ви гадаєте, скільки років виповнилося Катрусі?
3. Фізкультхвилинка
4. Читання оповідання В. Сухомлинського «Іменинний обід»
— Що ви можете сказати про Ніну?
— Чи правильно вчинила Ніна?
— А як би ви вчинили в такій ситуації?
5. Заучування вірша напам’ять
ПРО ДРУЗІВ
Навчала нас матуся,
Як в радості рости.
За все миліші друзі —
Їх треба берегти.
Як вишеньки у цвіті,
Щасливі ми в гурті.
Ми добрі, працьовиті,
Мов бджілки золоті.
Із дому вирушаєм —
Нам сонечко сія.
До друзів поспішаєм
І ми, і ти, і я!
А без друзів жодна справа
Нецікава, нецікава,
І цукерка несмачна,
Навіть пісенька сумна.
Н. Кир’ян
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Чого навчилися на уроці?
— Чи сподобалося вам складати розповідь?
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С. 99, вправа 257.
— Прочитайте вітальну листівку. За зразком цієї листівки складіть ві- тання своїм друзям.
8

Дата _______________________
Клас _______________________
Урок 66. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО РОЗПОВІДНЕ
ТА ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ.
СКЛАДАННЯ РОЗПОВІДІ ЗА МАЛЮНКОМ І ЗАПИТАННЯМИ
Мета: навчати учнів складати текст за малюнком та поданими запитаннями, вміння да- вати повну відповідь на запитання; узагальнювати знання про розповідні і питальні речення; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати усне мовлення школярів; виховувати любов до природи.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання (с. 99, вправа 257)
Діти читають листівки, які вони склали для друзів.
— Які розділові знаки ви найчастіше використовували в кінці речень?
Чому?
2. Робота над деформованим текстом
— Відновіть речення.
До нас на урок прибіг Незнайко. Він потребує вашої допомоги. Знайко по- прохав його скласти речення. Подивіться, що у нього вийшло.
пташок Багато залишається зимувати у нас.
знаєш Чи цих ти пташок?
як допомагаєш А узимку ти їм?
пташки За цю віддячать допомогу навесні.
— Чи правильно Незнайко склав речення?
— Виправте його помилки. Розставте слова так, щоб вийшли правильні речення.
— Прочитайте речення, в яких ви поставили крапку.
— Прочитайте речення, в яких ви поставили знак питання.
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні на уроці ми закріпимо знання і вміння, пов’язані з розповід- ними і питальними реченнями. Будемо вчитися складати текст за малюнками
і запитаннями.
IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ
1. Каліграфічна хвилинка
З з им онь зимонька
— Виконайте звуко-буквений аналіз слова зимонька.
— Чому в слові зимонька букв більше, ніж звуків?
2. Складання розповіді за малюнком і запитаннями (с. 94, вправа 243)
— Яка пора року зображена на малюнку? (Зима.)
— Куди прийшли діти на прогулянку? (Діти прийшли до парку.)
— Що роблять хлопчики? (Іванко та Петрик спускаються з гірки на сан-
чатах.)
— Що робить дівчинка? (Оленка катається на лижах.)
— Доберіть заголовок до розповіді.
— Запишіть розповідь у зошит.
— Прочитайте записану розповідь.
— Хто з вас був на прогулянці в зимовому лісі, парку?
9

— Що цікавого ви бачили?
— Як слід поводитися серед природи?
3. Фізкультхвилинка
4. Робота в парах (с. 94–95, вправа 244)
— Прочитайте виразно вірш-жарт за особами.
— Чому дітям саме цей обід здався найсмачнішим?
— Знайдіть у вірші розповідні речення. Прочитайте їх.
— Поясніть розділові знаки в кінці розповідних речень.
— Знайдіть і зачитайте питальні речення.
— Чим питальне речення відрізняється від розповідного?
— Спишіть речення, які відповідають схемам.
5. Творче завдання. Робота над прислів’ями
Учитель роздає індивідуальні картки.
— Прочитайте прислів’я, поясніть їх зміст.
— Поставте питання до виділених слів.
— Запишіть питальні речення за зразком.
Зразок. Під лежачий камінь вода не тече. Під що вода не тече?
Без учителя навмання важко здобувати знання.
Маленька праця краща за велике безділля.
Без здоров’я нема щастя.
6. Виконання вправи 245 (с. 95)
— Поміркуйте, про яку людину так кажуть.
Свою відповідь починайте словами: «Я гадаю, що так кажуть про..., тому що...».
7. Інтонування речень
— Поясніть розділові знаки в кінці речень.
— Хто до столу хоче сісти?
— Я!
— Хто варення хоче їсти?
— Я!
— А хто посуд мити буде?
— Ну, вже ти підказуй, Людо,
а то: я та я!
Д. Павличко
— Прочитайте виразно речення, у якому є звертання.
8. Гра «Перестав букву»
Кіт (тік), тіло (літо), банка (кабан), лісок (сокіл), ручка (курча), сир (рис).
V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ. РЕФЛЕКСІЯ
— Які речення називаються розповідними?
— Які речення називаються питальними?
— Наведіть зразок питального; розповідного речення.
— Якщо вам було все зрозуміло, підніміть сигнальну картку, на якій нама- льована крапка.
— Якщо вам потрібна допомога, не все зрозуміло, підніміть сигнальну картку, на якій намальований знак питання.
VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
С. 95, вправа 246.
— Прочитайте прислів’я.
— Поясніть, як ви їх розумієте.
— Запишіть питальні речення за зразком.
10

Дата _______________________
Клас _______________________
Урок 67. СПОНУКАЛЬНІ РЕЧЕННЯ. РОЗДІЛОВІ ЗНАКИ В КІНЦІ
СПОНУКАЛЬНИХ РЕЧЕНЬ. ФОРМИ СПОНУКАННЯ
Мета: розширити знання учнів про речення; дати уявлення про спонукальне речення, форми спонукання; розвивати вміння інтонувати спонукальні речення; виховувати культуру поведінки під час переходу проїжджої частини.
Хід уроку
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ
1. Перевірка домашнього завдання (с. 95, вправа 246)
— Про що записані прислів’я?
— Яке питання ви поставили до кожного прислів’я?
— Як ви розумієте зміст кожного прислів’я?
2. Робота за малюнком
Учитель демонструє малюнок лисиці.
— Складіть відповіді на запитання, використовуючи опорні слова. Запи- шіть.
Хто це?
Це...
Яка вона?
Вона... та...
Який у неї хвіст?
У неї хвіст...
(Хитра, спритна, пухнастий)
3. Письмо з коментуванням
На дошці вчитель вивішує картку — підказку.
(Початок речення пишу з великої букви. У кінці речення ставлю..., тому
що це речення..., за інтонацією це речення...)
Настав вечір...
Хіба вже вечір...
Який чудовий вечір...
4. Каліграфічна хвилинка
К к кн кни книга
— Запишіть каліграфічно:
Книга вчить, як на світі жить.
— Як ви розумієте цей вислів?
III. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ
— Сьогодні ми ознайомимося ще з одним видом речень. Будемо вчитися правильно інтонувати їх. А також розглянемо, які розділові знаки ставляться в кінці таких речень.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
1. Гра «Знайди “зайве” речення»
Кожна тваринка ховається від своїх ворогів. Білка на дереві легко втече від ворога. Зайцю допоможуть швидкі ноги. Діти читали цікаву книгу. У їжака свій захист — колючки.
— Яке речення «зайве»? (Діти читали цікаву книгу.)
— Запишіть його.
— Про що в ньому розповідається? (Про книгу.)


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал