Порядок проведенню індивідуально -профілактичної бесіди з військовослужбовцем, схильного до суїцидуСкачати 132.63 Kb.
Дата конвертації07.02.2020
Розмір132.63 Kb.

ПОРЯДоК ПРОВЕДЕННЮ ІНДИВІДУАЛЬНО -ПРОФІЛАКТИЧНОЇ БЕСІДИ

З ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЕМ, СХИЛЬНОГО ДО СУЇЦИДУ


Бесіда є одним з основних методів психології, що широко застосовується в різних її галузях. У залежності від цілей використання даного методу, бесіда може бути ознайомлювальною, діагностичною, експериментальною і т.д.

Основною задачею ознайомлювальної бесіди військового психолога з військовими є первинне індивідуальне знайомство з ним як із людиною. У ході цієї бесіди, що, як правило, будується у виді вільної розмови двох співрозмовників, взаємну інформацію одержує кожний із них. Інформацію про військовослужбовця, що цілеспрямовано добуває психолог, необхідно в далі доповнити і розширити за допомогою інших методів вивчення особистості воїна, зокрема біографічної методики, аналізу документів.

Досить поширеним видом бесіди є діагностична бесіда. При вмілому проведенні цієї бесіди військовий психолог може виявити інтимні переживання воїна, його думку про положення справ у військовому колективі, про товаришів по службі, командирів. Результати бесіди допоможуть скласти «діагноз», на основі котрого і будується індивідуальна робота з цим військовослужбовцем. У свою чергу, діагностична бесіда може являти собою: регламентовану бесіду, бесіду з взаємним обміном інформації і вільну бесіду.

Найбільше складним видом індивідуальної бесіди, що вимагає від військового психолога високого рівня знань, умінь і навилків її проведення, є експериментальна бесіда. Ціллю її є перевірка робочих гіпотез, вироблених психологом у результаті проведеного раніше вивчення особистості військовослужбовця.

У якості специфічного виду виділяється профілактична бесіда, основна задача якої - надання допомоги людині в розв’язанні складних життєвих ситуацій. Профілактична бесіда розглядається як складова й обов'язкова частина роботи по попередженню суїцидальних проявів серед військовослужбовців.

Для того щоб вчасно виявити такого військовослужбовця, військовому психологу доцільно постійно підтримувати контакт з офіцерами підрозділів, що безпосередньо працюють з особовим складом, учити їх виявляти по визначених ознаках підлеглих, що знаходяться в передсуїцидальному стані. З моменту виявлення таких воїнів і виникає необхідність проведення з ними індивідуальної профілактичної бесіди.

Феномен суїциду (самогубство або спроба самогубства) частіше усього зв'язується з уявленням про психологічну кризу особистості, під яким розуміється гострий емоційний стан, викликаний якимось особливим, особисто значимими подіями, що психотравмирують. Причому ця криза такого масштабу, такої інтенсивності, що весь попередній життєвий досвід людини, яка рішилася на суїцид, не може підказати йому іншого виходу із ситуації, яку він вважає нестерпною.

Така психологічна криза може виникнути раптово (під впливом сильного афекту). Але частіше внутрішня душевна напруженість накопичується поступово, яка поєднує в собі різнорідні негативні емоції. Вони накладаються одна на другу, занепокоєність переходить у тривогу, тривога зміняється безнадійністю. Людина зневіряється в себе, у спроможність перебороти несприятливі обставини, виникає внутрішній конфлікт «неприяйняття самого себе», «самозаперечення», з'являється відчуття «утрати сенсу життя».

От чому для запобігання спроби самогубства так важливо вчасно установити з людиною, що потрапила в лихо, контакт, вступити з ним у приятельське спілкування.

Важливо підкреслити, що бесіда з військовослужбовцем, що знаходиться в стані психологічної кризи, - справа надзвичайно тонка, специфічна і вимагає ретельно попереднього підготування. Але часом обставини складаються так, що проводити бесіду необхідно невідкладно.

Як показує досвід роботи з військовослужбовцями, що зробили суїцидальну спробу, для того щоб бесіда пройшла ефективно, вона повинна бути побудована певним чином і складатися з декількох послідовних етапів, кожний із яких має свою специфічну задачу і припускає використання спеціальних прийомів. Але перед тим, як викласти основні правила профілактичної бесіди, зробимо декілька попередніх зауважень. Вони стосуються деталей, частковостей, однак варто пам'ятати, що для людини, що знаходиться в стані психологічної кризи, «дрібниці», «деталі» грають часом не менше важливу роль, чим вагомі логічні виводи.

Запрошення на бесіду.

Ні в якому разі не викликати до себе людини на бесіду через третіх осіб. Запрошення необхідно зробити обов'язково особисто, бажано віч-на-віч. Краще спочатку зустрітися як би випадково, звернутися з якийсь нескладним проханням або дорученням, виконання якого дасть привід для зустрічі.Місце бесіди.

Можна, звичайно, провести розмову в службовому кабінеті, але краще не в настільки «формальному» місці. Головне - відсутність сторонніх. Ніхто не повинний переривати розмови, скільки б він не тривав.Час бесіди.

Бажано призначити бесіду не в службовий час. Коли кожний зайнятий своїми справами. Можна навіть перед самим відбоєм, не боячись продовжити бесіду і після того, як особовий склад відійде до сну. Нічна розмова легше стає довірчим. І ще один аргумент на користь «вечірнього» розмови: цей час, коли негативні переживання підсилюються, загострюється почуття самітності, що несе у собі підвищену суїцидальну небезпеку. Цей час максимальної кількості самогубств.Поводження під час бесіди.

У ході бесіди намагайтеся не робити ніяких записів або обмежуйтеся короткими позначками. Не поглядайте на години і тим більше не виконуйте яких-небудь «побіжних» справ. Будьте гранично уважним, гранично зацікавленим співрозмовником. Покажіть, що важливіше цієї бесіди для вас зараз нічого немає.Початковий етап бесіди.

Головна задача цього етапу полягає у встановленні емоційного контакту з військовим запрошенням на бесіду, установленні взаємовідносин « партнерства, що співчуває»», що характеризуються високим ступенем конфіденційності.

Необхідно переконати його в тому, що його проблеми будуть зрозумілі, що ви щиро розділяєте його турботи і труднощі. Цим ви зменшуєте ступінь емоційної напруженості співрозмовника, даєте йому можливість більш відверто говорити про свою ситуацію і переживання.

Ваш співрозмовник повинний бути вислуханий терпляче і співчутливо, без сумніву і критики. Навіть якщо ви не розділяєте висловлених співрозмовником оцінок, по-іншому давите на навколишніх його людей, на сформовану ситуацію, не поспішаєте суперечити, спростовувати, висловлювати свої погляди. На першому етапі - тільки уважне («емпатичне») вислуховування, доброзичливість, щиріше (не показне!) прагнення зрозуміти співрозмовника. Навіть ваші питання, уточнення не повинні на цьому етапі нести в собі елементів сумніву в правомірності його думок і уявлень. У результаті ви будете сприйматися як людина, яка розуміє, чуйна, якій можна довіряти.

У процесі бесіди формується більш повне уявлення про особистість військового, його потребах і інтересах, про його цінності, життєвої спрямованості. Необхідно уточнити також дані про близьких йому людей, тому що саме вони (родичі, друзі, товариші по службі) часто є тими резервними джерелами допомоги і підтримки, що будуть сприяти подоланню військової дійсної кризи.

Слухаючи співрозмовника, звертайте увагу не тільки на його слова, але і намагайтеся виявити підтекст, примічайте недомовки, стежите за манерою спілкування і поводження, особливостями промови, жестів, міміки, вони не менше слів допоможуть вам визначити, чи встановлений той взаємний контакт, коли можна буде переходити до другого етапу бесідиДругий етап бесіди.

У ході другого етапу встановлюється послідовність подій, у результаті яких склалася кризова ситуація, з'ясовується, що вплинуло на щиросердечний стан воїна. Один із найбільше істотних моментів цього етапу - зняття у військовослужбовця відчуття безвихідності його ситуації.

Установивши причини і послідовність розвитку кризи, що необхідно відповідають висловленнями перебороти наявне у військове уявлення про винятковість його несприятливої ситуації, переконати в тому, що подібні ситуації виникають і в інших людей, що положення справ цілком поправимо і причини можуть бути, усунуті, - прийом «подолання винятковості ситуації».

З цією же ялиною можна використовувати питання, сформульовані таким чином, що сама відповідь на них буде припускати зміну позиції людини стосовно його проблем і трудностей. Тут необхідно пам'ятати золоте правило психотерапії: «Якщо не можеш змінити обставини, зміни відношення до них».

У атмосфері співчутливого вислуховування військовий, розповідає про своє життя, службі, повідомляє про успіхи і досягнення, про трудності, із якими йому доводиться зштовхуватися. Необхідно тактовно підкреслити ці успіхи. Формуючи в співрозмовника уявлення про себе як про особистість, здатної до подолання життєвих негод, - прийом «підтримка успіхами і досягненнями», будучи методом непрямого вселяння, є дуже ефективним прийомом психологічної допомоги і повинна неодноразово повторюватися протягом усієї бесіди.

У ході цього етапу необхідно також використовувати прийоми, що підтримують і поглиблюють утримання бесіди. «Структура бесіди» - це висловлення, спрямовані на внесення послідовності в розповідь. У результаті пережитої емоційної напруженості співрозмовник може забігати вперед у своїй розповіді або пропускати деякі моменти, іноді дуже істотні. У той же час військовослужбовці в ході бесіди часто фіксуються на епізодах, що психотравмують. Цю тенденцію необхідно рішуче переборювати, у противному випадку негативні переживання будуть підсилюватися.

Встановлення послідовності фактів, приведення їх у визначену систему в багатьох випадках приводить воїна до зміни оцінки ситуації, до усвідомлення того, що несприятлива ситуація, сприймана їм як непереборна і безнадійна, цілком поправна. Варто враховувати, що і самий процес розповіді про свою ситуацію і переживання сприяє зняттю негативних емоцій.

У ході бесіди можуть виникнути пауза. У цих випадках можна використовувати прийом «постійна увага до утримання» - повторення деяких фактів, повідомлених вам раніше, тим самим, проявляючи зацікавленість у співрозмовнику, роблячи увагу йому.

У завершенні другого етапу бесіди доцільно використовувати прийом «визначення конфлікту», тобто висловити чітке формулювання ситуації, пережитої військовим. Точне формулювання ситуації створює уявлення, що, який би важкої ні була проблема, вона може бути зрозуміла, і ви її розумієте.

Використання цього прийому особливо необхідно в тих випадках, коли співрозмовник стривожений або розгублений


Третій етап бесіди.

Цей етап являє собою спільне планування діяльності по подоланню кризової ситуації. Варто мати через, що імовірність реалізації планованих дій буде вище в тих випадках, коли в плануванні ваш співрозмовник грає головну роль.

Основними прийомами третього етапу можуть бути «інтерпретація», «планування», «утримання паузи».

«Інтерпретація» - висловлення гіпотези про можливі способи дозволи ситуації.

«Планування» - спонукування військового до вербального (словесному) оформленню планів майбутньої діяльності.

«Утримання паузи» - цілеспрямоване мовчання - важливий засіб психологічного впливу. Ялина паузи - дати співрозмовнику можливість проявити ініціативу і стимулювати словесне оформлення розроблювальних їм планів поводження. Мовчання зменшує темп бесіди, дає військовий час для розгляду альтернатив, для прийняття рішень. Воно позитивно впливає на його емоційний стан, зменшує емоційну напругу. Утримання паузи повинно бути підбадьорливим мовчанням, що виражає інтерес до співрозмовника. Воно повинно супроводжуватися невербальної комунікацією - позою, мімікою, жестами, поглядом, що виражають емоційну підтримку.

Базуючись на знанні особистості військового, його відношеннях із навколишніми в дійсній несприятливій ситуації, необхідно запропонувати визначений варіант поводження, можливі способи дозволу ситуації, що можуть привести до виходу з психологічної кризи.

Подолання ситуації, що психотравмує, розбивається на більш дрібні, що принципово дозволили задачі, і для найближчих задач передбачається декілька попередніх рішень.

Пораду необхідно давати надзвичайно обережно і ні в якому разі не наполягати на їх «істинності в останній інстанції», апелюючи до власного досвіду. Який би ні був ваш власний життєвий і професійний досвід, дати 100-процентну гарну раду просто неможливо, оскільки життєві ситуації кожної людини строго індивідуальні й унікальні. Найбільше прийнятними будуть ті рекомендації, що обпираються на систему цінностей самого військового, у противному випадку це може привести до тому, що він буде механічно відхиляти що нав'язуються йому погляди, недовірливо і без необхідної уваги відноситися до ваших слів.

У деяких випадках у ході планування дій військовослужбовці займають пасивну позицію, виявляють утриманські тенденції, намагаються повернутися до обговорення прояву свого емоційного стана. У цьому випадку необхідно повернути співрозмовника до обговорення конкретних планів - прийом «фокусування на ситуації».

У результаті аналізу попередніх рішень виробляється конструктивний план поводження, спрямованого на подолання несприятливих обставин. Спільний пошук способів рішення проблеми додасть вашому підлеглому впевненість у власних силах, підвищить його самооцінку.

Четвертий (завершальний) етап бесіди.

Це етап остаточного формулювання рішення, активної психологічної підтримай і надання військової впевненості у своїх силах і можливостях. Необхідно призвати його проявити максимум волі і цілеспрямованості для досягнення бажаного результату.

План дії повинний бути виражений гранично ясно, послідовно і коротко. У тих випадках, що коли військовослужбовець виражає сумніви щодо яких-небудь моментів наміченого плану, на них варто зупинитися особо, при цьому проявити рішучість, наполегливість, підібрати вагомі аргументи і докази.

Основними прийомами цього періоду є: «логічна аргументація» і «раціональне уселяння впевненості».

Якщо в ході бесіди військовий активно висловлював суїцидальні думки, те його необхідно негайно направити в найближче лікувальне заснування. Однак може скластися ситуація, коли в силу різних обставин не представляється можливість термінової госпіталізації для надання спеціалізованої допомоги (наприклад, у далекому морському поході, у віддаленому гарнізоні і т.п.). У цьому випадку бесіда повинна бути спрямована на корекцію суіцидогенно- особистісних установок.


  • З цією метою необхідно переконати військового в наступному: що важкий емоційний стан, пережитий їм у дійсний момент, є тимчасовим, що інші особи в аналогічних ситуаціях почували себе також важко, а згодом їхній стан цілком нормалізувався; що його життя потрібна рідним, близьким. Друзям і його відхід із життя стане для них важкою травмою (актуалізація антисуицидальних чинників);

  • що він, безумовно, має право розпоряджатися своїм життям, але рішення опиту про відхід із життя в силу його крайньої важливості краще відкласти на якийсь час, спокійно його обміркувати. (Підкреслення права військового розпоряджатися власним життям підвищує його самооцінку, збільшує відповідальність за своє поводження, зменшуючи актуальність суїцидальних переживань).

Найважливішою умовою профілактичної бесіди є її анонімність. Це значить, що будь-яка інформація, повідомлена військовим, не може бути передана без його згоди кому б те ні було. А тим більше стати предметом обговорення у військовому колективі. Порушення цього принципу підриває основу довіри, що в остаточному підсумку робить подальшу профілактичну роботу надзвичайно скрутної, а часом і просто неможливої.

Після бесіди необхідно ретельно осмислити її результат, зробити необхідні записи і продумати основні напрямки наступної роботи.

Подальша робота буде складатися виходячи з аналізу бесіди з обліком особистісних особливостей військової і сформованої ситуації. Тому всякі деталізовані рекомендації на цей рахунок дуже скрутні, але основні можуть перебувати в наступному:


  • необхідно довести до відома командира підрозділу про сформовану несприятливу ситуацію для військового (та частка інформації, що ви розкриваєте, обов'язково обмовляється з військовим у ході проведення бесіди. Ще разом підкреслюємо, що їхнє розголошення може нанести шкоду);

  • з огляду на підвищену імовірність неадекватних реакцій, необхідно створити для військового на якійсь період більш спокійні (« пощадять») умови служби: не призначати в убрання (особливо зі зброєю), водіїв не посилати в рейси і т.п.;

  • не залишати військового на цей період без контролю й уваги. Цю задачу доцільніше доручити товаришам по службі, що знаходяться з ним у дружніх стосунках;

  • при необхідності продумати можливість госпіталізації військового (визначення його на якийсь час у санчастину для медикаментозної підтримки).

З числа перерахованих рекомендацій одним із важливих моментів у профілактиці суїцидальних проявів серед військових є інформування військовим психологом керівників військових колективів про хід і результати профілактичної роботи. Як уже відзначалося, у період проведення бесіди психолог виявляє причини й умови в житті і діяльності частини. Підрозділи, що сприяють виникненню у військових передсуїцидального стана. Тому логічно важливим етапом є інформування про неї командира частини, підрозділи в інтересах їхній усунення. У ході такої доповіді військовий психолог своя розмова концентрує переважно навколо тих причин і умов, що властиві тому військовому колективу, яким даний командир керує.

У такий спосіб для проведення профілактичної бесіди з військовим, що знаходиться в стані психологічної кризи, може бути запропонована визначена її побудова з виділенням головних етапів. Але буває так, що бесіда піде іншим шляхом, етапи можуть змінюватися місцями, сполучатися і т.п. боятися цього не потрібно, тому що будь-яка схема несе в собі елемент умовності.Етап бесіди

Головні етапи задачі

Використовувані прийоми

1

2

3

Перший (початковий) етап

Встановлення емоційного контакту зі співрозмовником, взаємовідносин « партнерства , що співчуває»

«Співпереживання», «Емпатичне вислуховування»

Другий етап

Встановлення послідовності подій, що привели до кризової ситуації; зняття відчуття безвихідності ситуації

«Подолання винятковості ситуації», «Підтримка успіхами і досягненнями», «Структура бесіди», «Постійна увага до утримання», «Визначення конфлікту»

Третій етап

Спільне планування діяльності по подоланню кризової ситуації

«Інтепретація», «Планування», «Утримання паузи», «Фокусування на ситуації»

Четвертий (заключний) етап

Остаточне формулювання плану діяльності; активна психологічна підтримка

«Логічна аргументація», «Раціональне уселяння впевненості»


Творче застосування цієї методики, щире бажання допомогти людині в лиху, утримати його від фатального кроку повинно бути головним орієнтиром у нашій роботі.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка