Повна назва: Аудит якості і екологічного керування Статус
Скачати 20.88 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір20.88 Kb.

Повна назва:
Аудит якості і екологічного керування
Статус: обов’язкова
Мета: поглиблення знань та набуття студентами вмінь щодо проектування,
впровадження, супроводу, вдосконалення та аудиту інтегрованих систем
якості на підприємствах, що спираються на норми ISO 9001, ISO 14001, EN
18001\OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000 та FSSC 22000.

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: 6 кредитів (180 годин).
Модуль 1. Аудит якості на підприємстві.
Аудит і його види. Нормативно-технічні підстави організації аудиту якості.
Організаційні принципи внутрішнього аудиту якості.
Організація
внутрішнього аудиту систем управління якістю за ДСТУ IS0 19011:2012.
Модуль 2. Керування ризиком у системах менеджменту .
Ризик у системах менеджменту. Види ризику. Методи загального оцінювання
ризику. Методи оцінювання екологічного ризику.
Модуль3. Аудит екологічного менеджменту і менеджменту гігієни та безпеки праці
Зміст аудиту системи екологічного менеджменту. Екоменеджмент і
методологія екологічного аудиту діяльності. Організація екологічного аудиту
діяльності. Зміст аудиту системи менеджменту гігієни і безпеки праці. Ризики
гігієни і безпеки праці. Аудит СМ ГіБП.
При викладанні дисципліни застосовуються сучасні освітні та комп’ютерні технології, використовується програмне забезпечення SPSS. Напівгрупові заняття проводяться у спеціальних лабораторіях (аналітична лабораторія кафедри ЯСТЕБ, комп’ютерні учбові лабораторії ЧНУ імені Петра Могили, лабораторії ДП «Миколаївстандартметрологiя»),
Знання та навички:
Знання: змісту нормативних документів щодо здійснення аудитів якості і
систем управління якістю; етапи менеджменту програми аудиту; методів
проведення аудиту систем менеджменту якості.
Навички: використовувати термінологічний апарат в галузі оцінки
відповідності; вміти розробляти основні етапи менеджменту програми
аудиту; володіти методами проведення аудиту систем менеджменту якості
організовувати розробку документів для проведення аудиту в організації;
використовувати НТД при проведенні аудиту; аналізувати процес і результати
аналізу організації процесів; оцінювати, порівнювати і перевіряти елементи
систем менеджменту якості.

Кількість годин (кількість кредитів ЄКТС): 6
Види робіт:

за модулем 1 – тести, виконання практичних завдань, лабораторних робіт,
реферат;


за модулем 2 – виконання практичних завдань, лабораторних робіт,
реферат.

Оцінювання: Контрольні заходи включають поточний модульний і підсумковий
контроль.
Поточний
контроль:
систематичність,
активність
та
результативність роботи протягом триместру над вивченням програмного
матеріалу навчальної дисципліни; виконання завдань для самостійного
опрацювання; рівень виконання контрольних завдань.
Розподіл балів, які отримують студенти:
Поточне тестування та самостійна робота
Іспит Сума
Номер змістового модулю
1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8 10 15 15 20 40 100
Викладач: Григор’єва Людмила Іванівна / Hrygorieva Lyudmila, професор, доктор біологічних наук, завідувач кафедри якості, стандартизації та техногенно- екологічної безпеки. Має кваліфікацію внутрішнього аудитору систем управління якістю за ISO 9001:2008, ДСТУ ISO 22000:2007. Має понад 200 наукових та навчально-методичних видань, з них – навчальних посібників з грифом МОН України – 3, монографій – 5. Одна з останніх монографій:
Григор’єва Л.І. Управління ризиком дефляційних явищ на хвостосховищах переробних підприємств у системі їх ризик-менеджменту: Монографія. /Л.І.
Григор’єва, Ю.А. Томілін – Миколаїв: ЧНУ імені Петра Могили. – 2016. – 270 с.
Має навчальні посібники: Григор’єва Л.І. Менеджмент якості і СУЯ (в таблицях
і схемах): Навчальний посібник. /Л.І. Григор’єва, Ю.А. Томілін – Миколаїв: ЧНУ
імені Петра Могили. – 2016. – 110 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал