Пояснювальна записка Формування особистості майбутнього робітника, розвитокСкачати 90.24 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір90.24 Kb.
ТипПояснювальна записка

ДПТНЗ «Мукачівський професійний
аграрний ліцей
імені Михайла Данканича»

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ГРА

Брейн-ринг
«Кращі знавці правознавства»


Розробила:
Викладач Горват М.М.2013-2014 н.р.


Пояснювальна записка

Формування особистості майбутнього робітника, розвиток його здібностей, вироблення професійних навичок, готовність до виконання свого громадянського обов’язку – це завдання покладено на професійно-технічний навчальний заклад.
Виконання цього важливого завдання вимагає від викладачів
ПТНЗ постійно вдосконалення методів навчання і виховання, пошуку нових, нестандартних форм навчання та застосування
інноваційних технологій в навчально-виховній роботі. Досвід показує, що стандартні, традиційні форми навчання не завжди викликають в учнів інтерес до навчання, а отже не дають ефективного результату.
На думку багатьох педагогів використання елементів навчальної гри викликають в учнів пожвавлення і зацікавленість до вивчення навчального матеріалу.
Брейн-ринг, як інтелектуальні змагання викликають в учнів прагнення до перемоги, а отже потребують ретельної підготовки.
В ході гри, яка є командою учні вчаться швидко опрацьовувати різні версії відповіді, визначати правильне і відкидати другорядне, радитися одне з одним, застосовувати здобуті на уроках знання на практиці.
Підбираючи до брейн-рингу запитання різних типів, вчитель цим самим реалізує завдання між предметних зв’язків.
Підготовка учнів до брейн-рингу вимагає в учнів повторення вивченого, а отже, сприяє закріпленню знань, і цим самим підтверджує вислів древніх «Повторення – мати навчання».


Інтелектуальна гра брейн-ринг
«Кращі знавці правознавства»

Тема: Правознавство.
Мета: Навчальна. Закріпити здобуті учнями знання на уроках правознавства, спонукати учнів до роботи з додатковою літературою, виробляти вміння застосовувати здобуті знання на практиці, вчити правилам командної гри.
Розвиваюча. Розвивати логічне мислення, формувати свідоме ставлення до історичних фактів та правових норм.
Виховна. Виховувати інтерес до навчання, бажання поглиблювати знання шляхом самоосвіти, спонукати до пошукової роботи, виховувати почуття колективізму і толерантності, вміння злагоджено діяти в команді.
Обладнання: окремі столи і стільці для кожної команди, на столах ліхтарі з кнопкою для подачі світлового сигналу, годинник із секундоміром, набір запитань.
Учасники гри: ведучі, команди гравців, спостережна рада.
Методика проведення: У грі беруть участь 4 команди, які шляхом жеребкування визначають порядок участі у грі. Змагання проводяться по кубковій системі. У півфіналі грають до 5-ти очок; у фіналі – до 6-ти.
Хід гри

Ведучий чітко читає питання. Після того,як питання прочитане, він говорить слово «час». Починається відлік часу.
Гравцям дається 30 секунд на роздуми. Команда для оголошення відповіді подає світловий сигнал. Якщо одна з команд дала неправильну відповідь, то другій команді дається на роздуми 15 сек. Якщо обидві команди дали неправильну відповідь, то ведучий може дати навідні запитання, або спростити запитання. Якщо це не допомогло, то питання знімається. В окремих випадках, коли команда дає відповідь, яка майже неправильна, то їй дається уточнююче запитання. Для цього виділяється 5 сек.

Запитання
1.
Основний закон України.
(Конституція)
2.
Коли прийнята Конституція України?
(28 червня 1996 р.)
3.
Як називається держава, в якій забезпечується верховенство закону і системи прав та свобод громадян.
(Правова держава)
4.
Форма правління, при якій на чолі держави стоїть одна особа.
(Монархія)
5.
Форма правління, при якій вищу державну владу здійснює орган, обраний на певний термін.
(Республіка)
6.
Верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади держави в межах її території та незалежність і рівноправність у міжнародних відносинах.
(Суверенітет)
7.
Народовладдя.
(це демократія)

8.
Повноважний представник народу.
(Депутат)
9.
Всенародне опитування з важливих питань державного життя.
(Референдум)
10.
Як називався перший збірник законів в Київській Русі?
(«Руська правда»)
11.
Автор першої в історії українського народу конституції?
(Пилип Орлик)
12.
Коли прийнята Декларація про державний суверенітет
України?
(16 липня 1990 р.)
13.
Коли прийнятий АКТ проголошення незалежності України?
(24 серпня 1991 р.)
14.
Найвищий законодавчий орган України.
(Верховна Рада)
15.
Правовий зв'язок між фізичною особою і українською державою, який знаходить свій прояв у їхніх взаємних правах
і обов’язках.
(Громадянство)
16.
Визначена законом міра можливості поведінки особи.
(Право)
17.
Здатність особи мати права і обов’язки.
(Правоздатність)

18.
На якій книзі – найстарішій історичній пам’ятці України – дає присягу Президент України?
(Пересопницьке Євангеліє)
19.
Коли настає правоздатність особи?
(З народження)
20.
Коли часткова дієздатність?
(з 15 до 18 років)
21.
Орган місцевого та регіонального врядування.
(Ради)

22.
Держава, що не має в своєму складі самостійних державних утворень.
(Унітарна держава)
23.
Держава, що складається з об’єднаних в одну державу державних утворень.
(Федерація)

24.
Конституційний принцип, за яким особа, яка підозрюється у скоєнні злочину, вважається невинуватою до того часу, поки
її вину не буде доведено.
(Презумпція невинуватості)
25.
Людина, що виступає носієм різних суспільних відносин у державі.
(Особа)
26.
Які бувають виборчі системи?
(Мажоритарна, пропорційна, змішана)
27.
Система загальних правил поведінки людини, заснованих на критеріях добра і зла.
(Мораль)
28.
Добровільний, рівноправний союз жінки і чоловіка, спрямований на створення сім’ї.
(Шлюб)
29.
Народним депутатом України може бути громадянин
України віком …
(21 рік)
30.
Зі скількох суддів складається Конституційний Суд України?
(18 суддів)
31.
Особа, в компетенції якої входить надання юридичної допомоги громадянам, організаціям.
(Адвокат)

32.
Державний орган виконавчої влади, який захищає життя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.
(Міліція)
33.
Основний документ, який засвідчує приналежність особи до держави.
(Паспорт)
34.
Три гілки державної влади.
(Законодавча, виконавча, судова)

35.
Що таке Конституція?
(Основний нормативно-правовий акт держави)

36.
Об’єднані і систематизовані за певними сферами норми права.
(Кодекс)

37.
Хто прийняв Конституцію України?
(Верховна Рада)
38.
Назвіть першу в світі Конституцію. Ким видана?
(«Конституція» П. Орлика)
39.
Зі скількох розділів складається Конституція?
(З 15-ти)

40.
Іноземні гроші.
(Валюта)

41.
Суспільна наука про явища з життя співтовариства людей.
(Правознавство)
42.
Назвіть президента України, який був обраний на останньому засідання Малої Ради УНР 29 квітня 1918 р.
(М.С.
Грушевський)
43.
Політична і правова належність особи до певної держави.
(Громадянство)

44.
Коли було прийнято Декларацію про державний суверенітет
України?
(16 липня 1990 р.)

45.
Що є головним обов’язком держави?
(Утвердження і забезпечення
прав і свобод людини)
46.
Повноважний представник народу в органах державної влади.
(Депутат)
47.
Яка освіта є обов’язковою?
(Повна середня освіта)

48.
Угода двох або більше сторін.
(Договір)

49.
Ким є Президент України за Конституцією?
(Головою держави)
50.
До державної символіки входять…
(Прапор, герб, гімн)
51.
Нормативний акт вищої юридичної сили.
(Закон)
52.
Скільки областей в Україні?
(24)
53.
Коли була прийнята Конституція незалежної України?
(28
червня 1996 р.)
54.
Суспільно-небезпечний вчинок.
(Злочин)


55.
Від імені кого прийнята Конституція України.
(Українського
народу)
56.
За політичним режимом Україна є…
(Демократичною державою)
57.
Сукупність матеріальних цінностей, що належать власникові.
(Майно)
58.
Що є вищим органом законодавчої влади України.
(Верховна
Рада України)
59.
Зміна місця проживання.
(Міграція)
60.
Публічне прийняття законів шляхом всенародного голосування.
(Референдум)

61.
Якими документами відбувалося становлення УНР?
(Універсалами Центральної Ради)
62.
Неспроможність юридичної особи задовольнити в строк вимоги кредиторів.
(Банкрутство)

63.
Як називається шлюб, укладений без наміру створення сім’ї?
(Фіктивний)
64.
Шлюбний вік в Україні для юнаків.
(18 років)
65.
До якого віку батьки повинні утримувати своїх дітей?
(До 18
років)

66.
У разі втрати батьків з 15 до 18 років над дитиною встановлюється …
(Піклування)

67.
Робочий час скорочений, заборона робити в неурочний та нічний час, відпустка – календарний місяць у літній час. Кого стосуються ці пільги?
(Неповнолітніх)

68.
Яка відповідальність настає у 16 років?
(Кримінальна за всі види
злочинів)
69.
Умисні дії, що грубо порушують громадянський порядок і виражають неповагу до суспільства.
(Хуліганство)


70.
Громадянство України регулюється…
(Конституцією України)

71.
Неповнолітні за вчинення найбільш небезпечного злочину відбувають покарання у …
(виховно-трудових колоніях)

72.
Президент України може бути усунений із посади Верховною
Радою в порядку …
(Імпічменту)
73.
Суддя може бути звільнений із посади у разі…
(Порушення
присяги)

74.
Право особи обирати і бути обраним називається...
(Виборче
право)

75.
Право автора на публікування, поширення твору під своїм
ім’ям, псевдонімом або анонімно.
(Авторське право)

76.
Виправте помилку. Винятковою мірою покарання є смерть.
(Смертна кара в Україні відмічена)
77.
Який основний зміст ст. 53 Конституції України?
(Кожен має
право на освіту)
78.
Державний документ, що містить узагальнені відомості про стан видів тварин і рослин України, які знаходяться під загрозою знищення.
(Червона книга)

79.
Форма організації держави, що заснована на рівноправній участі громадян у формування органів влади.
(Демократія)
80.
Необхідність певної поведінки людини, обумовлена конкретно-історичними потребами існування інших людей.
(Обов’язки)

81.
Продовжити логічний ланцюг людина-особа-
(Громадянин)
82.
Хто керує Кабінетом Міністрів України?
(Прем’єр-міністр
України)
83.
Хто очолює прокуратуру України?
(Генеральний прокурор України)


84.
Продовжити логічний ланцюг судова – законодавча –
(Виконавча влада)
85.
Ст. 17 КУ. Продовжіть «Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості покладається на … »
(Збройні сили України)

86.
На чию музику покладений Державний Гімн України?

(М. Вербицький)
87.
Права і свободи громадян гарантуються і захищаються чим?
(Конституцією України)
88.
З якого віку людина може піти на пенсію?
(Чоловіки – в 60 років,
жінки – в 60 років)
89.
В якому році було прийнято Декларацію прав людини?
(1948
році)

90.
Скільки років потрібно проживати на території України, щоб стати її громадянином?
(5 років)
91.
Що є основним документом, який підтверджує належність особи до громадян України?
(Паспорт)
92.
Розшифрувати абревіатуру СБУ.
(Служба безпеки України)

93.
З якого віку громадянам України надається виборче право?

18 років)
94.
Розшифрувати абревіатуру МВС.
(Міністерство внутрішніх справ)
95.
Розшифрувати абревіатуру ООН.
(Організація Об’єднаних Нації)

96.
Яке відношення має число 450 до органів влади?
(450 депутатів
– конституційний склад Верховної Ради)
97.
Дострокове звільнення з ув’язнення.
(Амністія)
98.
З якого і до якого віку можуть забирати на військову службу?
(З 18 до 25 років)Підведення підсумків гри

Ведучий оголошує результати гри та називає команду- переможницю.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка