Правила, програми, рекомендації Громадська організація " Ноосфера " київ − − − − 2015 ббк 74. 200. 58
Pdf просмотр
Сторінка1/5
Дата конвертації05.01.2017
Розмір0.65 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5ВСЕУКРАЇНСЬКА
БІОЛОГІЧНА
ОЛІМПІАДА
правила, програми, рекомендації

Громадська організація "Ноосфера"
КИЇВ2015

ББК
74.200.58
В85
УДК
372.857
К. Афанасьєва, С. Волгін, Л. Горобець, В. Горобчишин,
Т. Компанець, Н. Скрипник, А. Чернінський, С. Фіцайло

Всеукраїнська біологічна олімпіада:
правила, програми, рекомендації
електронне самостійне текстове мережне навчальне видання

3
Передмова
Біологія є однією з найбільш динамічних сучасних галузей науки. Для того, щоб йти в ногу із науковим прогресом, необхідне постійне оновлення навчального матеріалу у школі. Метою даного посібника є рамкове визначення обсягу знань, які вимагаються від учнів під час Всеукраїнських біологічних олімпіад.
Джерелами формування цього посібника є програми шкільного курсу біології та підготовки до ЗНО (мінімальний рівень) та програма Міжнародної біологічної олімпіади (максимальний рівень, до якого ми прагнемо наблизитися).
Звертаємо увагу, що цей посібник не є офіційним, а лише рамковим документом, завданням якого є полегшити процес підготовки до олімпіад.
Просимо надсилати коментарі та зауваження на адресу team@biology.org.ua
З повагою, автори

4
Історія біологічних олімпіад
в Україні
Перша республіканська олімпіада з біології була проведена у
1973 році. До 1988 року вона чергувалася з хімічною, а відтак - проводилася один раз на два роки. У 2009 році було проведено ювілейну ХХХ біологічну олімпіаду.
Структура завдань та їх змістовне наповнення зазнавали значних змін у відповідності із розвитком як біологічної науки так і матеріально-технічної оснащеності вітчизняних освітніх закладів. З перших років існування олімпіада проводилася у два тури - теоретичний і практичний. З 90-х років більшої поширеності набувають завдання закритого типу ("тести"), що сприяє об’єктивізації процесу перевірки знань. У 2010 році методична комісія олімпіади остаточно відмовилася від описових завдань відкритого типу. Це дозволило з одного боку наблизити національну олімпіаду до стандартів міжнародної, а з іншого - суттєво зменшити час, необхідний на перевірку великої кількості текстових відповідей. Натомість, стало більше завдань закритого типу, зокрема, суттєво збільшилася частка завдань типу "В" - складних, направлених на оцінку творчого мислення школярів, а не відтворення фактичних знань. Істотних змін зазнав і практичний тур. В межах наявних матеріально-технічних можливостей оргкомітет намагається використовувати сучасні лабораторні методики, зокрема, з молекулярної біології.
Широко використовується комп’ютерна техніка, яка дозволяє проводити
імітаційні експерименти, спостерігати недоступні для аудиторного режиму олімпіади явища і досліди. Оцінювання практичних тестів проводиться переважно з використанням завдань закритого типу.
Окрім завдань, змін зазнав і порядок організації олімпіади. У
2009 році було проведено експеримент з централізованої

5 підготовки ІІІ етапу олімпіади. У відповідності до нього, методичною комісією Міністерства освіти і науки України розроблявся комплект завдань, за якими в усіх регіонах у єдиний день було проведено змагання. Експеримент пройшов успішно і таку схему було закріплено як основну.

6
Порядок організації
Всеукраїнської біологічної
олімпіади
Всеукраїнська біологічна олімпіада
(далі
Олімпіада) проводиться у відповідності до положення, затвердженого
Міністерством освіти і науки України.
Основними завданнями Олімпіади у відповідності до
Положення є: стимулювання творчого самовдосконалення школярів; виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах; реалізація здібностей талановитих учнів; формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя; підвищення інтересу до поглибленого вивчення біології та суміжних дисциплін, формування у колах учнівської молоді навичок дослідницької роботи; популяризація досягнень науки, техніки та новітніх технологій; підбиття підсумків роботи факультативів, гуртків, секцій, учнівських наукових товариств; активізація всіх форм позакласної та позашкільної роботи з учнями; підвищення рівня викладання навчальних, спеціальних та фахових дисциплін, фахової підготовки учнів; залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, працівників наукових установ до активної роботи з

7 обдарованою учнівською молоддю; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах, конкурсах, турнірах.
Керівником Олімпіади є МОН України. Організаційно- методичне забезпечення Олімпіади, її координація здійснюється
Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН. МОН
(або підпорядковані йому організації) забезпечує умови для проведення Олімпіади, виділяє необхідне фінансування, слідкує за дотриманням Положення, формує організаційні комітети, журі, предметно-методичну комісію з складання завдань, призначає експерта-консультанта.
В Олімпіаді беруть участь учні 8-11 класів.
Олімпіада проводиться в чотири етапи:
I (перший) етап - шкільні (міжшкільні, училищні) на базі загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів і міжшкільних навчально-виробничих комбінатів;
II (другий) етап - районні (міські);
III (третій) етап - обласні (в Автономній Республіці Крим - республіканська, у містах Києві та Севастополі - міські);
IV (четвертий) етап - на державному рівні.
Логічним продовженням національної Олімпіади є участь команди України у Міжнародній біологічній олімпіаді.
Завдання для проведення I етапу предметно-методичні комісії, склад яких затверджується наказом керівника відповідного навчального закладу.
II етап Олімпіади проводиться щороку у листопаді-грудні за завданнями обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти. Кількість турів олімпіад, їхня тривалість та форми проведення визначаються Міністерством освіти і науки Автономної
Республіки Крим, управліннями освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій разом з оргкомітетами та журі відповідних олімпіад. Персональний склад оргкомітетів і журі, в тому числі голови, їх заступники, секретар, експерти-консультанти олімпіад, конкурсів з навчальних предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, а також рішення

8 відповідних оргкомітетів затверджуються наказами відділу освіти районної (міської) державної адміністрації.
ІІІ етап Олімпіади проводиться у січні-лютому поточного навчального року за завданнями, які розробляються створеною
МОН предметно-методичною комісією. Принципи формування завдань викладені нижче. День проведення ІІІ етапу Олімпіади є
єдиним в усіх регіонах. Склад оргкомітетів та журі ІІІ етапу
Олімпіади, а також їх рішення затверджуються наказами
Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. Методична комісія ІІІ етапу передає за день до проведення олімпіади завдання до оргкомітетів, які забезпечують їх тиражування та дотримання режиму секретності при зберіганні. В день проведення ІІІ етапу Олімпіади голови журі отримують відповіді на завдання. За рішенням регіональних оргкомітетів можуть проводитися практичні тури, порядок організації яких визначається у кожному регіоні самостійно. Традиційно власні практичні тури щороку проводяться у Донецькій, Івано-Франківській, Харківській та Черкаській областях. Нещодавно практичні тури започатковано у місті Київ та
Чернівецькій області. Загальна оцінка за практичний тур не повинна перевищувати 20% від максимальної кількості балів за загальнодержавну частину тестування. По завершенні перевірки робіт учасників оргкомітети формують відомості з результатами усіх учнів та надсилають їх для аналізу до предметно-методичної комісії. З метою підвищення ефективності складання завдань комісія ІІІ етапу проводить психометричний аналіз тестових завдань, для чого просить оргкомітети при можливості надіслати копії робіт учасників (скановані або на папері). На цьому етапі
Олімпіади оргкомітет нагороджує не більше 50% учасників дипломами І, ІІ і ІІІ ступенів у приблизному співвідношенні 1:2:3.
На основі результатів ІІІ етапу та квоти, встановленої у відповідності до розділу ІХ Положення, регіони формують заявки для участі у ІV етапі Олімпіади. Понад зазначені квоти у цьому етапі
Олімпіади можуть взяти участь переможці

9 загальнодержавних конкурсів, визначених МОН (наприклад,
Інтернет-олімпіади).
Оргкомітет, журі, експерт-консультант фінального етапу Олімпіади затверджуються МОН України.
Завдання ІV етапу Олімпіади складаються предметно-методичною комісією, затвердженою МОН. Принципи формування комплекту завдань викладені нижче. Переможцями ІV етапу стають не більше
50 % учасників, які отримують дипломи І, ІІ і ІІІ ступенів у приблизному співвідношенні 1:2:3.

10
Принцип формування завдань
ІІІ етапу Олімпіади
Комплект завдань розробляється предметно-методичною комісією, склад якої затверджується МОН. Завдання розробляються окремо для учнів кожного класу (8-11). Базовий обсяг змістового наповнення завдань визначається обсягом пройденої на момент проведення Олімпіади шкільної програми. Методична комісія орієнтується на програму для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології (8-9 класи) та програму старшої школи профільного рівня (10-11 класи). Вимоги із знання різноманітності живих організмів, а також їх систематичного положення розширено у відповідності до програми Міжнародної біологічної олімпіади.
Форма завдань
За формою завдання загальнодержавного тесту поділяються на чотири типи: тест А, тест Б, тест В та експериментальні задачі.
Тести А, Б і В є завданнями закритого типу.
Задачі типу А є найбільш простими, найчастіше вони вимагають від учня простої репродукції знань. Учню пропонуються чотири дистрактори (варіанти відповідей), лише один з яких є вірним.
Приклад завдання типу А:
Діафрагмальний мяз ссавців приймає участь у:
а) регуляції кровообігу; б) зовнішньому диханні; в) сечовиділенні; г) травленні.

11
Тест Б складається з завдань множинного вибору: пропонується п’ять дистракторів, правильними з яких можуть бути від 1 до 5.
Цей тест є більш складним, і він у більшій мірі орієнтований на перевірку уміння мислити біологічними категоріями.
Приклад завдання типу Б:
Спільними ознаками Губок та Кишковопорожнинних є:
а) багатоклітинність; б) наявність жалких клітин; в) білатеральна симетрія; г) наявність нервової системи; д) здатність до статевого розмноження.
Завдання тесту В є найбільш мінливими за формою. Це можуть бути завдання на встановлення відповідності, встановлення послідовності, тощо. Якщо запитання тестів А і Б, як правило, є монодисциплінарними (стосуються певної галузі біології), то запитання тесту В можуть вимагати від учня знань із кількох суміжних галузей біології.
Приклад завдання типу В:
На рисунку представлено один з основних комплексів
біохімічних реакцій.

12
1.
Як називається цей ланцюг реакцій?
а) цикл Кребса, г) гліоксилатний цикл, б) цикл Кальвіна, д) біосинтез білка. в) дихальний ланцюг,
2.
Він відбувається:
а) на плазматичній мембрані прокаріотів, г) на внутрішній мембрані мітохондрій, б) на мембранах ендоплазматичної сітки еукаріотичних клітин, д) на зовнішній мембрані мітохондрій, в) на мембранах тилакоїдів хлоропластів, е) у ядерному матриксі.
Вкажіть, які елементи рисунка відповідають наступним
ферментам:
3.
сукцинатдегідрогеназа,
4.
цитохромоксидаза,
5.
Н
+
-
АТФ-синтетаза,
6.
НАДН-коензим Q-
оксидоредуктаза.
Експериментальна задача являє собою опис певного досліду.
Учень має проаналізувати його хід та отримані результати й зробити певні висновки. Часто такі завдання містять графічні
(табличні) дані, що вимагає вміння отримувати інформацію, представлену у непрямій формі.
Приклад експериментальної задачі:

ВПЛИВ НАВАНТАЖЕННЯ НА СКОРОЧЕННЯ СКЕЛЕТНИХ МЯЗІВ
Для дослідження фізіологічних показників скелетних м’язів людини в лабораторних умовах використовують метод ергографії. Це метод графічної реєстрації м’язової роботи. Прилади, що здійснюють запис механограми під час рухів, що ритмічно здійснюються окремим м’язом чи групою м’язів, називаються ергографами. В обстеженні використовували ергограф Моссо (Рис.
1). Він дозволяє записувати згинальні-розгинальні рухи пальця, до якого підвішений вантаж. Згинаючи та розгинаючи палець при фіксованому положенні руки, обстежуваний піднімав та опускав підвішені до пальця вантажі різної маси.
На ергограмі фіксували амплітуди рухів пальця.

13
Рис.1. Ергограф Моссо
1 петля тросика з вантажем;
2 рухома платформа з пером:
3 вантаж;
4 стрічка із записом механограми.
Мета роботи: проаналізувати залежність фізіологічних параметрів скорочення скелетних м’язів від величини навантаження.
Хід роботи:
Розгляньте результати ергографічного дослідження м’язів-згиначів вказівного пальця руки:
Маса вантажу, кг
3,5 1
5 2
3 2,5 1,5 4,5 0,5 4
Висота підйому вантажу, см
2,8 7,2 0,6 6
4,1 5,3 6,8 0,9 8
1,6 1. Побудуйте графік залежності амплітуди скорочення м’язів від величини навантаження.
2. Розрахуйте механічну роботу (в Джоулях), яку виконують м’язи під час піднімання різних вантажів. Результати розрахунків занесіть у таблицю 1 бланку для відповіді.
3. Побудуйте графік залежності роботи м’язів від величини навантаження.
4. Дайте відповіді на запитання, наведені у таблиці 2 бланку для відповіді.

14
За кількістю завдання різних типів розподілені таким чином: тест А
тест Б
тест В
експ. задача
8 клас
10 20 4
2 9 клас
10 20 4
2 10 клас
20 40 8
2 11 клас
20 40 8
2
На вирішення тестів А, Б і В учням 8-9 класів відводиться 90 хвилин, учням 10-11 класів - 120 хвилин. На вирішення експериментальних задач після перерви учням усіх класів надається 60 хвилин.
При формуванні комплектів завдань тестів А, Б і В використовуються завдання IV етапів Олімпіади попередніх років.
Архів олімпіадних завдань доступний для безкоштовного завантаження на
Українському біологічному сайті http://biology.org.ua/
Частина завдань, зокрема, експериментальні задачі, є новими.
Практичний тур, як зазначалося вище, готується за бажанням у відповідності до вимог регіональних оргкомітетів і журі. Його оцінка не перевищує 20% від оцінки загальнодержавного тесту.

15
Зміст завдань
За змістом завдання ІІІ етапу Олімпіади розподілені таким чином:
8
клас
9
клас
10
клас
11
клас
ботанічний розділ
60 %
25 %
20 %
15 % зоологічний розділ
40 %
35 %
25 %
20 % біологія людини
-
40 %
30 %
20 % біологія клітини, обмін речовин, молекулярна біологія
-
-
25 %
35 % генетика
-
-
-
10 %
Зазначений тематичний розподіл сформований таким чином, щоб обсяг матеріалу, вивченого учнем у поточному навчальному році, становив не менше 20%. Частка нового матеріалу поступово зменшується від 8 до 11 класу, оскільки зростає сумарний обсяг опанованого за всі роки навчання біологічного знання. Детальний перелік тем програми наведено нижче.

16
Принцип формування завдань
ІV етапу Олімпіади
Теоретичний тур
Теоретичний тур IV етапу Олімпіади полягає у вирішенні завдань різної складності. Основною формою проведення теоретичного туру є тестування.
Комплект завдань розробляється предметно-методичною комісією, склад якої затверджується МОН. Завдання розробляються окремо для учнів кожного класу (8-11). Базовий обсяг змістового наповнення завдань визначається обсягом шкільної програми, яку учні повинні опанувати на момент завершення поточного навчального року. Методична комісія орієнтується на програму для

17 загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням біології (8-9 класи) та програму старшої школи профільного рівня
(10-11 класи). Тематика завдань для усіх класів, а особливо 10 і 11, розширена у відповідності до програми Міжнародної біологічної олімпіади.
Форма завдань
За формою завдання теоретичного туру IV етапу Олімпіади поділяються на три типи: тест А, тест Б, тест В.
Тести А, Б і В складаються з завдань закритого типу. Задачі типу
А і Б співпадають за формою із такими завдань ІІІ етапу. Тест А складається з завдань з чотирма дистракторами, один з яких вірний.
Тест Б складається з завдань із п’ятьма дистракторами, правильними з яких можуть бути від 1 до 5. Завдання тесту В також
є найбільш мінливими за формою. Найбільш прості з них є завданнями на встановлення відповідності або встановлення послідовності. Більш складні завдання тесту В аналогічні експериментальним задачам ІІІ етапу.
За кількістю завдання різних типів розподілені таким чином: тест А
тест Б
тест В
8 клас
35 35 15 9 клас
40 40 20 10 клас
45 45 20 11 клас
50 50 25
Учні вирішують завдання тестів А і Б у один день, а тест В - у інший. Час, відведений на виконання завдань, розраховуються приблизно, виходячи з норми 1 хвилина на 1 просте запитання.

18
Зміст завдань
За змістом завдання розподілені таким чином:

8 клас
9 клас
10 клас
11 клас
анатомія та морфологія рослин
35 %
20 %
10 %
5 % фізіологія рослин
10 %
10 % систематика рослин
15 %
15 %
5 %
5 % анатомія та морфологія тварин
35 %
25 %
10 %
5 % фізіологія людини і тварин

25 %
10 %
10 % систематика тварин
15 %
15 %
5 %
5 % етологія
* кілька питань в межах зоології
5 %
5 % екологія
* кілька питань в межах зоології і ботаніки
5 %
10 % біологія клітини
* кілька питань в межах зоології, ботаніки і
(для 9 класу) біології людини
30 %
20 % генетика та молекулярна біологія


5 %
10 % еволюція5 % мікробіологія з вірусологією
* кілька питань загального характеру про бактерії та віруси
5 %
5 %
* - завдання на фактичні знання в межах шкільної програми для молодших класів без теоретичних узагальнень, які вводяться у курсі загальної біології.
Детальний перелік тем програми наведено нижче.

19
Практичний тур
Практичний тест кожного класу складається з чотирьох робіт. На виконання кожної з них відводиться 45 хвилин. Під час проведення практичного туру перевіряється вміння учасників олімпіади використовувати запропоновані біологічні методи для розв’язування поставленої задачі, узагальнювати отримані результати і робити висновки.
Перелік методів, уміння користуватися якими мають продемонструвати учасники, було запропоновано Координаційним центром Міжнародної біологічної олімпіади. Ним ми і керуємося під час складання власної програми. Наводимо перелік основних методів.

20
І. Біологічні методи
Цитологічні методи:
1. Мацерація (розмочування) і гомогенізація тканин.
2. Розміщення проби на предметному скельці.
3. Фіксація препарату.
4. Забарвлення препарату.
5. Виготовлення мікробіологічних препаратів.
Методи, що використовуються для вивчення анатомії і
фізіології рослин:
1. Препарування квіток рослин, їх аналіз і встановлення формули квітки.
2. Препарування та вивчення інших частин рослин: коренів, стебла, листків, плодів.
3. Виготовлення зрізів стебел, листків, коренів.
4. Забарвлення та виготовлення препаратів рослинних тканин.
5. Постановка досліду з вивчення фотосинтезу.
6. Постановка досліду з вивчення дихання.
Методи, що використовуються для вивчення анатомії та
фізіології тварин і людини:
1. Препарування членистоногих тварин і кільчастих червив.
2. Виготовлення препаратів живих дрібних безхребетних тварин.
3. Препарування окремих органів хребетних тварин.
4. Розпізнавання анатомічних препаратів (наочні моделі, вологі препарати, фотографії, відеофрагменти, тощо).
5. Основні фізіологічні методи дослідження організму людини: електрокардіографія, електроенцефалографія, електроміографія, спірографія, вимірювання часу реакції на подразники. Від учнів вимагається розуміння принципів методів, уміння аналізувати результати. Безпосереднє володіння методиками не потрібне.

21
Етологічні методи:
1. Визначення та пояснення особливостей природної поведінки тварин.
2. Основні експериментальні методики дослідження поведінки тварин в умовах лабораторії.
Екологічні методи та методи вивчення довкілля:
1. Визначення густини популяцій.
2. Визначення біомаси.
3. Елементарне визначення якості води.
4. Елементарне визначення якості повітря.
Таксономічні методи:
1. Використання дихотомічних ключів (визначників).
2. Складання простих дихотомічних ключів.
3. Визначення родин квіткових рослин.
4. Визначення рядів комах.
5. Визначення типів та класів різних організмів.
Генетичні та молекулярно-біологічні методи:
1. Визначення відстані між генами і побудова генетичних карт.
2. Складання родоводів.
3. Визначення на основі експериментальних даних типу успадкування.
4. Аналіз будови хромосом на препаратах метафазних пластинок.
5. Рестрикційний аналіз.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал