Презентація роботи творчої групи районного методичного об’єднання шкільних бібліотекарів з проблеми
Pdf просмотр
Сторінка1/7
Дата конвертації11.11.2016
Розмір2.8 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

Відділ освіти
Добровеличківської райдержадміністрації
Районний методичний кабінет
Презентація
роботи творчої групи

районного методичного об’єднання
шкільних бібліотекарів з проблеми:
«Формування у школярів інформаційної культури
та культури читання»
м. Помічна,
2008-
2010 н.р.

2
Керівник групи
Ружанська
Тетяна Валентинівна, провідний бібліотекар
Помічнянського НВК №3.
Члени групи:
1.
Купріяненко Ніна Іванівна – бібліотекар Помічнянського
НВК №1;
2.
Запорожець Раїса Вікторівна – бібліотекар Помічнянського
НВК №2;
3.
Гуржос Любов Григорівна – бібліотекар першої категорії
Добровеличківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1;
4.
Молєва Тетяна Анатоліївна – бібліотекар першої категорії
Добровеличківського НВК №2;
Куратор: Клібанович Любов Афанасіївна, бібліотекар РМК

відділу освіти.3

Хто володіє інформацією, той володіє світом.

Актуальність проблеми
Змінюється світ, змінюються бібліотеки. Інформація охоплює дедалі більше галузей і стає однією з головних людських цінностей та основним ресурсом майбутнього. Збільшення потоку інформації в останні роки вимагає від людини сформованості інформаційних умінь: знаходити, обробляти, запам'ятовувати та використовувати інформацію. У Програмі розвитку освіти України, в оновленому «Положенні про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу» до значимих віднесено проблему формування у підростаючого покоління інформаційної культури, пізнавальної самостійності. Суспільству, яке розвивається, потрібен культ знань. Прагнення до знань, до пізнання світу повинне стати однією з найважливіших потреб людини. Щоб досягти зрілості, високої духовної культури, розвитку творчих здібностей, людині потрібні не лише знання, а й уміння самостійного пошуку інформації, вироблення вмінь та навичок самоосвіти. Інформаційні вміння є основою для успішного засвоєння всіх навчальних предметів, і дають можливість людині вільно орієнтуватися у потоці інформації.
У зв'язку з цим невід'ємною частиною загальної освіти особистості стає інформаційна культура, яка набуває особливої актуальності в умовах
інформатизації. Важливу роль у вихованні майбутніх освічених членів
інформаційного суспільства можуть і повинні відігравати шкільні бібліотеки. Шкільна бібліотека є одним із осередків, що забезпечують читачам безкоштовний та оперативний доступ до інформаційних ресурсів.
У сучасній бібліотеці читач знайомиться з інформаційною культурою, і тому завданнями бібліотек є не тільки створення та забезпечення можливостей доступу читачів до інформаційних ресурсів, але й пошук нових підходів до підготовки користувачів, які б володіли сучасними методами багатоаспектної інформаційної діяльності.
Розвиток інформаційної культури починається з розуміння ролі
інформації в житті суспільства. Сучасний читач має усвідомлювати, наскільки важливо володіти інформацією, зберігати її, систематизувати і передавати. Обов'язкова складова інформаційної культури - вміння переробляти, використовувати та створювати нову інформацію. Читачі повинні вміти використовувати знання, здобуті з джерел інформації, оформляти їх та представляти у вигляді доповіді, реферату, твору, робити короткі нотатки, складати план матеріалу тощо.

4
Отже, інформаційна культура сьогодні - це новий світогляд, нове
мислення, а також спілкування в різних інформаційних потоках, що
орієнтовано на саморозвиток та самоосвіту.
Сучасний навчально-виховний процес спрямований на виховання учня - суб'єкта культури і власної життєтворчості. Школа, бібліотека, учитель, класний керівник мають забезпечити духовний розвиток і саморозвиток особистості, навчити вихованців мистецтва творити себе і своє життя.
Велику роль у цьому процесі відіграє книга. Тому пропаганда читання, виховання інформаційно-бібліографічної та читацької культури, формування вміння користуватися бібліотекою, її послугами, книжкою, довідковим апаратом, розвиток пізнавальних інтересів - пріоритетні напрямки спільної діяльності педагогів, бібліотеки, батьків.
Читання — це дуже важкий процес, який вимагає уваги, напруження фізичних та розумових сил. Потрібно пам'ятати настанову видатного педагога
Василя Сухомлинського про те, що «читання як джерело духовного
збагачення не зводиться до вміння читати: з цього вміння воно тільки почи-
нається...» Тому треба домагатися не читання заради читання, а читання як самостійної діяльності дитини у світі книжок, з якої починається її освіта, самовиховання, формування високих художніх смаків, гармонійний розвиток особистості.
Для того, щоб стати справжнім читачем, слід наполегливо розвивати в собі потяг до здобуття нових знань, уміння зосереджуватися на тому, що читаємо, старанність і терпіння, волю та охайність, працездатність.
Культура читання - це вміння швидко знаходити в бібліотеці потрібні книжки або статті. Один з видатних російських бібліографів
Микола Олександрович Рубакін говорив, що вибрати книжку - не тільки наука, але й мистецтво. І якщо ви запитаєте мене, чи є та наука, яка б навчила читати? Так, є, і називається вона «культура читання».
Але протягом останнього часу спостерігається спад читацької активності та культури читання школярів. І головне завдання шкільного бібліотекаря - допомогти сучасному учню зрозуміти, що книга є найавторитетнішим джерелом інформації, навчити швидко вибирати в бібліотеці книжки або статті; користуватися бібліотекою, її фондами; підвищити читацьку культуру учнів.

5
Основні етапи роботи творчої групи
І етап. Створити сталий склад творчої групи.

Виявлення об’єктивного стану з обговорюваної проблеми.

Окреслення труднощів її реалізації (ідей, методик тощо) в реальній бібліотечній практиці.

Вивчення науково-методичної літератури, статей періодичних видань з даної проблеми та засвоєння
існуючого досвіду.
ІІ етап. Моделюючий.

Планування та розробка моделей, схем, рекомендацій, порад щодо впровадження досягнень науки в практику.

Поповнення теоретичної бази даних конкретними практичними рекомендаціями, розробленими бібліотекарями з урахуванням власного досвіду.
ІІІ етап. Системно-апробативний.

Апробація рекомендацій, прийомів, методів роботи за даною проблемою, корегування їх в процесі практичного застосування.
ІV етап. Результативно-узагальнюючий.

Узагальнення результатів.

Робота над оформленням своїх творчих знахідок, порад, рекомендацій та розробок.

Аналіз результатів упровадження їх в практику.

6
Книжка – це також школа, треба навчити кожного вихованця мандрувати у світі книжок.
В.О.Сухомлинський


План засідання №1

Тема. Шкільна бібліотека – інформаційний центр навчального закладу.
Підготовчий етап. Нормативні та законодавчі документи з бібліотечної справи.
Практикум.
1.
Доповідь “Зміст, завдання і пріоритетні напрями
інформаційної діяльності шкільної бібліотеки в сучасних умовах.”
2.
Планування роботи шкільної бібліотеки з формування у школярів інформаційної культури та культури читання.
3.
Моніторинг читацьких інтересів.
Психологічна підтримка. Дискусія “Сучасний учень і культура читання”.
Результати засідання. Складання тестів для учнів з метою вивчення рівня читацької культури учнів.

7
Роль і місце інформаційного
центру бібліотеки
у навчально-виховному процесі
загальноосвітнього навчального закладу

Інформація сьогодні – це стратегічний ресурс суспільства. Вона має велике значення для його успішного економічного, науково-технічного, соціально-політичного і культурного розвитку.
Шкільна бібліотека – це сучасний інформаційний центр забезпечення учнівського та педагогічного колективів необхідною інформацією.
Сьогодні бібліотека залишається чи не єдиним безкоштовним джерелом одержання інформації, місцем самоосвіти, інтелектуального відпочинку, творчого спілкування і творчого розвитку дітей, підлітків і педагогів.
Головною рисою ХХІ століття у нас, в Україні, має стати вільний обмін і доступ до інформації. Бібліотека несе людям знання, моральність, культуру.
Основним завданням бібліотеки як інформаційного центру у навчально-виховному процесі є:
- виховання в учнів інформаційної культури;
- надання інформаційно-методичної допомоги керівникам школи та вчителям в організації навчально-виховного процесу;
- надання інформаційно-методичної допомоги учням в оволодінні основами наук;
-
надання інформаційно-методичної допомоги батькам у розвитку
інтересу до читання і виховання любові до книги.
Робота сучасної шкільної бібліотеки повинна спрямовуватись на виховання в учнів інформаційної культури.
Особистість читача багатогранна, але бібліотекар перш за все стикається з тією сферою життєдіяльності людини, яка пов’язана з книгою, читанням, пошуками інформації.
Саме інформаційна робота шкільного бібліотекаря орієнтує учня- читача у виборі необхідних матеріалів.
Бібліотекар обов’язково повинен мати діалог з читачем. Основною формою інформаційної та індивідуальної роботи є бесіда. Вона поділяється на:
- бесіда для виявлення відомостей про читача;
- бесіда-екскурсія по бібліотеці;
-
бесіда для уточнення запиту;
- бесіда з метою виявлення читацьких потреб та інтересів;
- бесіда-рекомендація книг;

8
- бесіда про прочитану книгу, під час якої відбувається виховання культури читання;
- бесіда-інформація про масові заходи, нові книги.
Інформаційна робота серед учнів-читачів повинна включати:
- максимальне розкриття книжкового фонду в умовах відкритого доступу: оформлення постійно діючих книжкових виставок; оформлення тематичних поличок (“Цікава математика”, “У світі неорганічної хімії”, “Фізика навколо нас” тощо); викладки літератури за темами шкільної програми;
- тематичні інформаційні списки (складання інформаційних бюлетенів, огляд нових книжкових надходжень, підготовка переліків літератури до теми рефератів, доповідей за книгою попередніх замовлень, яка може мати назву “Питання – відповідь”. Учням цікаво користуватися такими переліками.);
- години цікавих повідомлень, години інформації – можуть проводитись як у формі бібліотечного уроку, в ході якого бібліотекар знайомить учнів з різними цікавими темами: “Світ сьогодні”, “Новини світової культури”, “Україна і сучасність” тощо, так і в перервах між уроками, виділяючи на інформацію, яка цікавить учнів, 5-10 хвилин;
-
інформаційні вітрини і плакати;
-
інформаційні огляди періодичних видань, а також створення власної бази інформаційних даних з періодичної преси. Це так звані папки-досьє. В них збираються вирізки з журналів і газет минулих років, анотовані картки з бібліографічним описом матеріалів за темою; спеціальні папки, де збираються нормативні акти Міністерства Освіти і науки України та закони України.
Цікавою формою інформаційної роботи серед молодших школярів може бути поширення інформації про збереження книги. Як правильно читати, користуватися і берегти книгу вчать пам’ятки, розміщені в класних куточках “Живи, книго!”. Проводяться цікаві бібліотечні уроки “Книжкова лікарня”, “Радить лікар Айболить”.
Керівництво читанням дітей - це також одна із форм інформаційного забезпечення учнів. Адже шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, скарбницею людського знання. Тому головна мета шкільного бібліотекаря – навчити учнів-читачів правильно орієнтуватися в морі оточуючої інформації, вміти користуватися нею, розширюючи обсяг своїх знань.
У сучасних умовах шкільна бібліотека – це осередок знань, культури, збирання, зберігання і поширення інформації. Тому бібліотекар знаходиться у постійному пошуку нових активних форм роботи, які допомагають викликати в учнів щоденну потребу в читанні, любов та інтерес до книги.
(Дод. №1)

9
Педагогічна майстерність вчителя тісно пов’язана з рівнем використання та поширення інформації. Кожен вчитель має бути готовим використовувати інформаційні педагогічні технології, а тому повинен постійно вдосконалювати рівень своєї інформаційної культури. Тому важливим напрямком роботи бібліотеки є підвищення інформаційної культури педагогів в процесі їх бібліографічного обслуговування. Виходячи з цього, бібліотека повинна працювати в таких напрямках:
- забезпечення учнів і вчителів підручниками з загальноосвітніх предметів;
- задоволення потреб вчителів у методичній, а всіх інших користувачів – у художній, довідковій та науково-популярній літературі;
- оперативне забезпечення вчителів інформацією бібліографічного характеру;
- знайомити педагогів з інноваційними напрямками наукових досліджень у педагогіці, методиці викладання предметів.
Бібліографічне інформування педагогів – пріоритет у діяльності бібліотеки. Шкільний бібліотекар повинен систематично інформувати педагогів про нові документи в галузі освіти, матеріали з викладання предметів, методики сучасного уроку, нові підручники, що тільки-но надійшли з друку. Це може здійснюватися за допомогою індивідуальної, групової та масової роботи.
Індивідуальне інформування готується для директора школи, інших членів адміністрації, а також для шкільного психолога, керівників гуртків, методичних об′єднань, факультативів, для окремих педагогів, які бажають отримувати інформацію індивідуально. Така інформація повинна бути своєчасною і достовірною, на основі якої педагоги та керівництво школи грамотно і оперативно вирішують поточні педагогічні завдання. Необхідну
інформацію бібліотекар ретельно проробляє та систематизує. Для цього необхідна “Тематична картотека статей”, яка здатна надати інформацію з будь-якого питання.
Щомісяця в бібліотеці повинен випускатися інформаційний бюлетень
“Учителю: досвід, технології”. До педагогічних нарад складаються
інформаційні списки літератури за темами: “Урок - як цілісна система”,
“Інтерактивні технології в навчально-виховному процесі”, “Роль педагога у формуванні особистості дитини”, ”Організація методичної роботи в школі”,
“Робота з обдарованими дітьми”, “Робота з важковиховуваними дітьми”,
“Превентивне виховання учнів”, та ін. Такі списки допомагають педагогам у ознайомлені з передовим досвідом та підвищенні їхньої майстерності.
Бібліотека, співпрацюючи з педколективом, повинна приділяти особливу увагу інформуванню про нові надходження літератури як художньої, так і методичної, періодичних видань, підручників.
Інформаційна робота здійснюється у формі оглядів як науково-пізнавальної та публіцистичної літератури, так і оглядів фахових періодичних видань,

10 презентації нових книг, журналів. Серед форм групового бібліографічного
інформування, що використовуються у бібліотеці – тематичні списки нових надходжень, виставки-перегляди, тематичні огляди літератури, тематичні папки.
Бібліотека надає допомогу вчителям, класним керівникам у підготовці і проведенні масових заходів з учнями (дні знань, предметні тижні, вікторини, конкурси). Така робота бібліотеки сприяє підвищенню рівня бібліотечно-інформаційної культури педагогів та учнів. (Дод. №2)
Підвищення якості навчально-виховного процесу неможливе без зростання теоретичної, професійної, загальнокультурної підготовки вчителя. Щоб навчально-виховний процес був ефективним, потрібно використовувати передовий педагогічний досвід, сучасні навчально- виховні технології, методичні розробки. А отже, однією з провідних функцій бібліотеки, поряд з вихованням культури читання, є інформаційно- бібліографічне забезпечення навчально-виховного процесу. Необхідною умовою успішної бібліографічної роботи з усіма категоріями читачів є добре організований довідково-бібліографічний апарат (ДБА), який включає систему каталогів, картотек, фонд довідкових, бібліографічних видань.
Працівники бібліотеки повинні заздалегідь передбачати попит на
інформаційні послуги, досліджувати інформаційні запити читачів через щоденник читального залу, анкетування учнів і педагогів, інші джерела. А це спонукає до відкриття нових рубрик, до поповнення довідково- бібліографічного апарату.
Сучасна бібліотека повинна мати реальну можливість диференційовано обслуговувати як вчителів, так і учнів, і батьків. На допомогу приходить систематична картотека статей (СКС), яка користується найбільшим попитом серед читачів. Для поповнення СКС можна використовувати всі можливі джерела інформації, які має бібліотека: збірники, альманахи, періодичні видання, хрестоматії, підручники тощо.
Від того, наскільки ефективно використовується довідково- бібліографічний апарат, залежить збільшення обміну книжкових фондів та книговидача, а отже, і ефективність навчально-виховного процесу в цілому.
Бібліотека в школі має сприяти інформаційному забезпеченню навчально-виховного процесу, проведення дозвілля, самоосвіті, отже
структура фонду шкільної бібліотеки для учнів та вчителів повинна формуватися за:
-
видами видань ( фонд підручників та навчальних посібників; фонд художньої літератури /українська художня, світова
художня/; науково-методична література для педагогів; довідково-інформаційний фонд
/словники,
довідники,
енциклопедії/; фонд періодичних видань /газети, журнали,
часописи/
;


11
-
типами видань (фонд галузевої літератури з урахуванням профілю навчального закладу; фонд літератури іноземними мовами; фонд видань краєзнавчої тематики; фонд нетрадиційних носіїв інформації).
Склад фонду шкільної бібліотеки має бути не тільки кількісним, але і якісним, таким, що відповідає потребам учнів і педагогів. Основна мета сучасної школи – навчання та виховання учнів, надання їм оптимальних можливостей для отримання освіти й високої культури. І саме фонд шкільної бібліотеки безпосередньо впливає на реалізацію цієї мети.
Бібліотека забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу:
- учням в опануванні знаннями з шкільних предметів, вивчення яких передбачає шкільна програма; виховує читача;
- педагогам в опануванні нових передових технологій в галузі освітнього виховання, удосконалення педагогічної майстерності;
- адміністрації школи в організації методичної роботи в школі, керівництва і контролю за станом навчально-виховної роботи.
З огляду на це, роль бібліотеки і бібліотекаря набуває нових граней.
Сьогодні бібліотека розглядається як важлива ланка в інформаційному просторі, що істотно впливає на зміст її діяльності.
В умовах реформування сучасної школи змінюється ставлення до бібліотеки та професії бібліотекаря.
Сучасній шкільній бібліотеці потрібні нові інформаційні технології обробки та зберігання інформації. Для цього треба впроваджувати і розвивати програмне забезпечення в бібліотечних технологіях і практиці, тобто використовувати комп’ютери.
Зараз уже ніхто не заперечує, що настав час інформатизації нашого суспільства. Стало зрозумілим, що без використання інформаційно- комп’ютерних технологій ми не зможемо відповідати вимогам соціуму.
Комп′ютеризація шкільних бібліотек – це вимога часу.
Автоматизований підхід значно спрощує традиційну роботу бібліотекарів – економія часу та людських ресурсів. Робота з комп’ютером спрощує процеси реєстрації, пошуку в каталозі, книговидачі, а також процеси комплектування, обробки, створення тематичних покажчиків, розписи збірок та періодичних видань.
Створення електронних каталогів сприяє поповненню інформаційних баз даних для вчителів, допомагаючи їм вирішувати наступні задачі:
- повноцінно підготуватися до навчальних занять;
- підвищити свій професіональний рівень;
- вести науково-педагогічну дослідницьку роботу.
Перебудова шкільних бібліотек справа дуже складна, але важлива.
Повинна проводитись просвітительська робота серед керівників шкіл, органів місцевого самоврядування по роз’ясненню важливостей

12 спеціального програмного забезпечення та Інтернет. Саме підключившись до Інтернет, вирішуються багато проблем, а саме:
- можливість підвищити свою кваліфікацію, знайомлячись з досвідом роботи інших бібліотек України, Росії;
- допомога учням, вчителям, які займаються науково-пошуковою діяльністю;
- допомога учням, які бажають розширити свій обсяг знань з шкільних наук, більш поглиблено вивчати той чи інший предмет;
- допомога вчителям у знаходженні цікавого додаткового матеріалу до уроків.
Україна увійшла до нового етапу свого розвитку, який вимагає
інформатизації суспільства. Країні необхідні творчі особистості, покликані стати спадкоємцями і творцями української та світової культури, спроможні адаптуватися в насиченому інформацією світі.
А шкільна бібліотека - це невичерпне джерело пізнання. Вона виконує особливу місію – забезпечує оперативний доступ до інформаційної культури підростаючого покоління і є орієнтиром у світ знань.

13
Схема роботи шкільної бібліотеки
по інформаційному забезпеченню учнів-читачів
(Додаток №1)Бібліотека
Інформаційне забезпечення
учнів-читачів
Довідкова
Робота з навчальною
комісією шкільного
парламенту
Бібліотечно-
бібліографічна
Д
ов
ід
ко
ве
б
ю
ро

біб
ліо
те
ки

Ро
бо
та
з
д
ов
ід
ко
ви
м
и

вид
ан
ня
м
и,
пр
ес
ою

Роб
от
а
з к
ат
ал
ог
ам
и
Роб
от
а
ко
м
іт
ет
у
«Ж
ив
и,
к
ниг
о!
»
Біб
лі
от
еч
ні
бю
ле
те
ні
«П
ор
ад
и
чи
та
ча
м
»
У
ро
ки
б
іб
ліо
гр
аф
іч
но
ї
гр
ам
от
но
ст
і
Інф
ор
ма
ці
йні
вис
та
вк
и,
п
оли
ці

Ре
ко
м
енд
ац
ій
ні

спи
ск
и,
ка
рт
от
еки

Го
дин
и
інф
ор
м
ац
ії
Роб
от
а
з
те
ма
ти
чн
им
и
па
пк
ам
и

ос
ьє

П
ре
зе
нт
ац
ія
кн
иг


14
Схема роботи шкільної бібліотеки
по інформаційному забезпеченню педагогічного колективу
(Додаток №2)


Бібліотека

Інформаційне забезпечення
педагогічного колективу

Спільна робота з
адміністрацією школи

Спільна робота з
класоводами та
адміністрацією школи
Виступи на педрадах
Презентація книг
Інформаційне
забезпечення
методичної проблеми
школи
Індивідуальне
інформування вчителів,
що атестуються
Індивідуальне
інформування класних
керівників і вчителів-
предметників
Допомога в
проведенні свят
Хвилини цікавих
повідомлень
Оформлення постійно
діючих книжкових
поличок, плакатів

15
Зміст, завдання і пріоритетні напрями інформаційної
діяльності шкільної бібліотеки в сучасних умовах
Модернізація шкільної освіти відбувається на фоні становлення книжкового ринку, ринку освітянських та інформаційно-бібліотечних послуг, і через те функції шкільних бібліотек різко поширюються і ускладнюються.
Сьогодні перед школою стоїть завдання не просто дати учням певні знання, а й сформувати таку людину, яка здатна користуватися набутою
інформацією, мислити, приймати рішення й адаптуватися в будь-яких умовах.
Бібліотека школи – це інформаційний та культурно-просвітницький центр. У своїй роботі вона керується Законом України «Про освіту», «Про бібліотеку та бібліотечну справу», державною національною програмою
«Освіта: Україна ХХІ століття», працює над проблемою школи, створює умови для розвитку духовно і фізично здорової особистості, збагаченої знаннями про природу, людину, готової до творчої діяльності.
Мету і принцип своєї роботи бібліотека реалізує через пріоритетні напрямки:
- втілення в життя програми школи «Духовний розвиток особистості»;
- задоволення потреб та попиту користувачів інформацією, виховання загальної культури учнів у процесі формування філософії читання як фундаменту загальнолюдських цінностей;
- забезпечення якісного інформаційного супроводу навчально- виховного процесу в школі, сприяння активізації самоосвіти педагогів школи та учнів;
- надання допомоги обдарованим дітям в отриманні знань;
-
індивідуальна робота з дітьми з особливими потребами, девіантною поведінкою;
- підвищення інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги вчителям
із питань удосконалення фахової майстерності;
- виховання у школярів інформаційної культури та культури читання, формування вміння користуватися бібліотекою, виховання любові до читання, дбайливого ставлення до книги;
- виховання духовності, моральності, загальної культури, толерантного ставлення до оточуючих.
Зміст і методи інформаційної роботи шкільної бібліотеки визначаються навчальними та виховними завданнями національної школи, власними потребами та інтересами читачів, їхніми віковими, психологічними і тендерними особливостями, тематикою видань, що надходять до школи.

16
Організація роботи бібліотеки
Інформаційні потоки


_________
інформаційні потреби, інтереси, запити
……………
інформаційне забезпечення потреб
- - - - - - - - -
управлінська (керівна) інформаціяКерівництво
школи
Шкільна
бібліотека
Педколектив
школи

Учні школи
Батьківські
комітети, батьки,
учнівське
самоврядування

17
Планування роботи шкільної бібліотеки
з формування у школярів інформаційної культури
та культури читання
Головне завдання шкільної бібліотеки – це виховання у школярів
інформаційної культури та культури читання, формування вміння користуватися бібліотекою, виховання любові до читання, дбайливого ставлення до книги. Тому плануючи роботу шкільної бібліотеки треба звернути увагу на 4 важливі якості, які необхідно прищеплювати молодому поколінню:

уміння учитися;

уміння працювати;

уміння спілкуватися;

уміння жити.
Всі ці уміння підростаюче покоління може отримати з книг.
Людство поки що не знайшло іншого шляху ефективного придбання знань, окрім читання, тому роки шкільного життя дитини – серйозне програмне навчання і самостійне придбання знань, шляхом читання книг.
Читання активізує розвиток людини сильніше, ніж будь які інші засоби.
Основне завдання бібліотеки: залучати дітей до читання, виховувати потребу в читанні. А досягти цього можна тільки тоді, коли дитина зрозуміє мотиви читання, тобто, для чого їй потрібно читати. Ось тут і приходить на допомогу шкільна бібліотека. Саме шкільний бібліотекар повинен донести до свідомості дітей необхідність читання, переконати їх, що читання книг допомагає:

розширити кругозір;

отримувати інформацію;

знати, звідки ми з’явилися;

знати, хто ми;

краще розуміти інших;

знати куди ми йдемо;

зберігати пам’ять минулому;

орієнтуватися в сьогоденні;

скоротати час;

сховатися від дійсності;

шукати сенс життя;

зрозуміти основи нашої цивілізації;

утамовувати свою допитливість;

підвищувати культурний рівень;

спілкуватися;

розвивати критичне чуття.
(Класифікація Даніеля Пеннака, французького письменника,
педагога).

18
Система формування основ
читацької культури
Наглядно-


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал