Програм на уроках образотворчого мистецтва
Скачати 301.87 Kb.

Сторінка1/3
Дата конвертації17.12.2016
Розмір301.87 Kb.
  1   2   3

ФАСТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ
Збірка
навчально-методичних матеріалівВИКОРИСТАННЯ ГРАФІЧНИХ
ПРОГРАМ НА УРОКАХ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
ТА ІНФОРМАТИКИ учителя образотворчого мистецтва і креслення
(вища категорія, звання «старший вчитель»)
Божко Інни Григорівни

2
ФАСТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА
НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО
МИСТЕЦТВАучителя образотворчого мистецтва
Божко Інни Григорівни


Фастів 2006

3
ЗМІСТ
Вступ
1.
Застосування комп’ютерів в навчальній діяльності
2.
Комп’ютерне навчання як засіб розвитку пізнавальних процесів школярів на уроках образотворчого мистецтва
3.
Використання комп’ютера на уроках образотворчого мистецтва
4.
Графічні редактори і навчальні програми для уроків образотворчого мистецтва
Висновок
Бібліографія
Додатки

4
ВСТУП

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх в нашій країні останні роки наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Могутній потік нової інформації, реклами, застосування комп’ютерних технологій в телебаченні, розповсюдження ігрових приставок, електронних іграшок і комп’ютерів накладають великий вплив на виховання дитини і її сприйняття навколишнього світу. Істотно змінюється і характер її улюбленої практичної діяльності – гри, змінюються і його улюблені герої і захоплення.
Починаючи вчитися в школі, дитина може відчути певний дискомфорт. Не у всіх школах сьогодні ще є оснащені технологічні класи, а застарілі учбові програми і методичні прийоми приводять до
істотного зниження мотивації навчання школярів, примушуючи вдумливих педагогів шукати більш сучасні засоби і методи навчання.
Одним з таких засобів, що мають унікальні можливості і широко поширені і апробовані в школах індустріально розвинутих держав, і є комп’ютер.
Поєднуючи в собі можливості телевізора, відеомагнітофона, книги, калькулятора, будучи універсальною іграшкою, здатною
імітувати інші іграшки та різні ігри, сучасний комп’ютер разом з тим є для дитини тим рівноправним партнером, здатним дуже тонко реагувати на його дії і запити, якого йому так деколи не вистачає. Терплячий товариш і мудрий наставник, творець світів і персоналій, вершина
інтелектуальних досягнень людства, комп’ютер грає велику роль в діяльності сучасних дітей і у формуванні їх психофізичних якостей та розвитку особистості. Використання комп’ютерів в навчальній та позаурочній діяльності школи виглядає дуже природним з погляду дитини і є одним з ефективних способів підвищення мотивації і
індивідуалізації її навчання, розвитку творчих здібностей і створення благополучного емоційного фону.

5
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРІВ В НАВЧАЛЬНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
Діапазон використання комп’ютера в навчальному процесі дуже великий: від тестування учнів, обліку їх знань до гри. Комп’ютер може бути як об’єктом вивчення, так і засобом навчання, а також його використання при вивченні різних предметів. При цьому комп’ютер є могутнім засобом підвищення ефективності навчання. Ще ніколи вчителі не одержували такого могутнього засобу навчання.
Комп’ютер значно розширив можливості представлення навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, звуку, сучасних засобів відеотехніки дозволяє моделювати різні ситуації і середовища.
Комп’ютер дозволяє усилити мотивацію учня. Не тільки новизна роботи з комп’ютером, яка сама по собі сприяє підвищенню інтересу до навчання, але й можливість заохочення правильних рішень позитивно позначається на мотивації.
Крім того, комп’ютер дозволяє повністю усунути одну з найважливіших причин негативного відношення до навчання – неуспіх, обумовлений нерозумінням, значними пропусками в знаннях.
Працюючи на комп’ютері, учень дістає можливість довести рішення завдання до кінця, спираючись на необхідну допомогу. Одним з джерел мотивації є цікавість. Можливості комп’ютера тут невичерпні, і дуже важливо, щоб ця цікавість не стала превалюючим чинником, щоб вона не затуляла навчальну мету.
Комп’ютер сприяє формуванню у учнів рефлексії своєї діяльності, дозволяє учням наочно представити результат своїх дій.
Застосування комп’ютерної техніки робить урок привабливим і по-справжньому сучасним, відбувається індивідуалізація навчання, контроль і підведення підсумків проходять об’єктивно і своєчасно.
Багато педагогів вважають, що деяка адаптація школи до комп’ютерного століття необхідна.
Суспільство зазнає швидкі і фундаментальні зміни в структурі і областях діяльності. Корені багатьох змін криються в нових способах створення, зберігання, передачі і використання інформації. Ми знаходимося в стані переходу від індустріального століття до
інформаційного. Це означає, зокрема, що більше число людей все частіше стикається з необхідністю обробки постійно зростаючого об’єму
інформації.
Комп’ютерні і комунікаційні технології виявляють собою цілком очевидні прояви інформаційної революції. Тому стає зрозумілим той пильний інтерес, який проявляють до комп’ютерної грамотності педагоги, що займаються пошуками шляхів адаптації школи до сучасного світу. Більше батьків, вчителів і учнів приходять до переконання, що в результаті отриманих знань і придбаних навиків

6 роботи на комп’ютері діти будуть краще підготовлені до життя в сучасному світі.
Частина людей переконані в тому, що комп’ютер надає нові можливості для творчого розвитку дітей і їх вчителів, дозволяє звільнитися від нудного традиційного курсу навчання і розробити нові
ідей і засоби навчання, дає можливість вирішувати більш цікаві і складні проблеми.
Ряд педагогів сумніваються в реальності досягнення мети комп’ютерної грамотності в молодших класах. Деякі з них вважають, що комп’ютери представляють не що інше, як ще один засіб відволікання уваги дітей в класі. Інші наполягають на тому, що неможливо підготувати вчителів до використання комп’ютерів на уроках і компетентного навчання дітей комп’ютерної грамотності без серйозної професійної підготовки їх в області обчислювальної техніки. Треті виражають побоювання, що постійне використання комп’ютерів в школі приведе до такого положення, коли ціле покоління людей не зможе нормально працювати, якщо не буде поряд комп’ютера. Одним з серйозних аргументів проти включення комп’ютерів в зміст шкільного навчання є такий швидкий розвиток комп’ютерної техніки, що програма, що навіть постійно поновлюється, хронічно відставатиме від нього.
Ще більш серйозним запереченням є та обставина, що діти набагато менше спілкуватимуться один з одним, оскільки значну частину часу вони проводитимуть за комп’ютером. В зв’язку з цим виражається побоювання, що діти, звиклі до спілкування з комп’ютерами, надаватимуть більш високу перевагу таким формам спілкування, яким властива точність і чіткість, а не інтуїція або неоднозначність, які необхідні для мистецтва і гуманітарних видів діяльності.
Філософія, полягає в тому, що у школи немає іншого вибору, окрім як адаптація її до інформаційного століття. Ознайомлення з комп’ютерною технікою є тільки частиною такої адаптації. Основна ж мета адаптації в тому, що дітей необхідно навчити обробляти
інформацію, вирішувати задачі, спілкуватися з людьми і розуміти суть змін, необхідних в суспільстві.
Якщо комп’ютери володіють тими могутніми інтелектуальними якостями, які їм приписуються, то ними можна цілком скористатися для досягнення і цієї мети. Мета комп’ютеризації навчання і зміст навчально-освітньої діяльності в школі повинна бути інтегрованою.
Така інтеграція не може бути завершена протягом одного року або стати результатом реалізації якогось проекту або перегляду програми курсу навчання. Навпаки, це процес, у якого немає кінця. Він містить сукупність загальної мети комп’ютеризації навчального процесу, реалізація якого можлива в результаті спільної роботи адміністрації, вчителів і педагогів, що спеціалізуються на розробці програм навчання.
Реалізація цієї мети варіюватиметься від школи до школи, від одного

7 шкільного предмету до іншого, від вчителя до вчителя, від одного року навчання до іншого. Але важливо відзначити, що всі ці варіації відбуватимуться в рамках загальної мети, що розглядається в певній послідовності, що дозволить кожному учню з року в рік поповнювати свої знання і формувати нові практичні навики роботи на комп’ютерах на основі раніше придбаного досвіду. Основні методи і підходи до вирішення завдань і соціальні аспекти комп’ютеризації поступово ускладнюватимуться і обговорюватимуться різними способами протягом всього циклу навчання. В такій ситуації комп’ютер стане засобом розповсюдження і обміну інформації між учнями і вчителями.
Якщо ж комп’ютерна діяльність на уроці орієнтована на підтримку традиційного курсу навчання, то в цьому випадку вона не тільки не відволікатиме дітей від шкільного предмету, а швидше сприяти розвитку у дитини підвищеного інтересу до нього. У тому випадку, коли основна увага надається принципам обробки інформації, а не технічній тонкості пристрою комп’ютера, ризик створення таких навчальних курсів, які безнадійно застарівають ще до того, як по них починають навчати дітей, буде меншою.
В порівнянні з минулим у наш час користуватися комп’ютером стало набагато простіше, для них характерне “дружнє по відношенню до користувача програмне забезпечення” з простим меню і легко виконуваними інструкціями, а інформація представляється за допомогою чітких графічних зображень і звукових ефектів. Щоб примусити комп’ютер робити те, що ви хочете, тепер зовсім необов’язково володіти програмуванням. Нас всюди оточує нова техніка, і для сучасних дітей комп’ютер сьогодні не складний.
Звичайно, існують основи, які повинні знати діти, що користуються комп’ютером. Вони повинні навчитися зберігати файли, знати клавіатуру, знать правила поводження з дисками і т.д.
Для розробки нового високоякісного програмного забезпечення абсолютно необхідна тісна співпраця кваліфікованих фахівців по програмному забезпеченню і досвідчених педагогів.
Спеціально виділяються заняття по мистецтву, в яких можуть бути використані різні графічні програми, оскільки застосування комп’ютерів в цій області викликало б неприпустиме обмеження дитячої безпосередності і творчого потенціалу: сучасні програмні продукти значно поступаються творчим можливостям дітей.


8
КОМП’ЮТЕРНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Пізнавальна діяльність розвиває пізнавальні процеси, логічне мислення, увагу, пам’ять, мову, уяву, підтримує інтерес до навчання. Всі ці процеси взаємозв’язані.
Активізувати увагу учня, зацікавити в правильному створінні зображення допомагає вчителю використання спеціальних комп’ютерних програм з образотворчого мистецтва.
Головним в навчанні є не комп’ютер, а орієнтація на розвиток пізнавальних процесів, самостійність у виконанні творчих робіт. В цьому процесі головне, що кожна дитина може виразити себе, розкрити свої можливості.
Ці програми навчання направлені на розвиток різних пізнавальних здібностей дітей. Складність визначається тим, що, з одного боку, необхідно прагнути розвитку творчих здібностей дітей, а з іншою давати
їм знання про світ сучасних комп’ютерів в захоплюючій, цікавій формі.
Основна мета цих занять – навчити людину, що росте, самостійно мислити, розвивати фантазію і практично втілювати свої ідеї за допомогою комп’ютера. Найприроднішим, доступним і цікавим практично всім дітям в навчанні є процес малювання. Думка сучасних вчених: робота пальцями розвиває мову. В малюнку розповідати значно простіше. Малюючи, дитина відображає і упорядковує свої знання про світ. Усвідомлює себе в ньому. Заздалегідь зобразивши подію, йому легше розказати про нього. От чому, на думку фахівців, малювати так само необхідно, як і розмовляти.
Тому загальне знайомство з комп’ютерами, починається з малювання на екрані дисплея. Знайомство з графічним редактором – це не тільки малювання, але й пізнання форми різних геометричних фігур,
їх взаємного сполучення, компонування, а також розвиток просторового
і конструкторського мислення.
Функціональні можливості в навчанні пізнавальної діяльності:

озброює знаннями, уміннями, навичками;

сприяє вихованню світогляду, етичних, естетичних якостей учнів;

розвиває їх пізнавальні сили, особисту освіту, активність, самостійність, пізнавальний інтерес;

виявляє і реалізує потенційні можливості учнів;

залучає до пошукової і творчої діяльності.

9
Гра:

сприяє розвитку пізнавальних сил учнів;

стимулює творчі процеси їх діяльності;

сприяє розрядці напруженості;

знімає стомлення;

створює благополучну атмосферу навчальної діяльності, відстежує учбову діяльність;

сприяє розвитку інтересу до навчання;
Художня діяльність:

сприяє естетичному вихованню і освоєнню дійсності;

розвиває художній кругозір;

формує ціннісні орієнтації в області мистецтва;

виявляє і розвиває творчі здібності учнів.
Діти з цікавістю працюють за комп’ютерами. Їх привертають динаміка, яскравість різноманітність сюжетів. Такі заняття виробляють посидючість, уважність, акуратність. Як наслідок підвищується ефективність навчання.

10
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА УРОКАХ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Розвиток пізнавальних інтересів, формування інтересів, потреб особистості школяра здійснюється різними засобами, у тому числі і засобами образотворчого мистецтва.
Уміння грамотно організувати роботу на уроці, створити умови невимушеності і зацікавленості у всіх учнів дозволяє вчителю використовувати додаткові можливості комп’ютера для розвитку художніх здібностей кожної дитини. Така організація занять допомагає в більш короткий час пригадати і закріпити ті образотворчі прийоми, які вже відомі учням, повніше забезпечити оволодіння основ предмету.
Успіх тут може бути забезпечений лише тоді, коли учні разом з самостійною образотворчою діяльністю підготовлені до сприйняття картин, малюнків, скульптур, творів архітектури і декоративно- прикладного мистецтва.
Застосування комп’ютерів на уроках образотворчого мистецтва створює емоційний настрій, це, у свою чергу, позитивно позначається на розвитку художньої творчості. Вивчаючи жанри живопису, і знайомлячи дітей з назвою того чи іншого технічного прийому, з новим художнім матеріалом, термінами використовується комп’ютер. Це викликає великий інтерес у дітей до термінів або поняття, що вивчається, підвищує увагу і в той же час є повторенням відомих раніше назв матеріалів і інструментів, термінів, що використовуються художником.
Особливо важливо застосування комп’ютерів після тривалого пояснення нового матеріалу або багаточисельного повторення способу зображення, щоб зняти у дитини втомленість. З цією метою можна використовувати ігрові програми, де, наприклад, дітям пропонується розкласти в певній послідовності репродукції картин із зображенням різних пір року, розкласти їх по жанрах, об’єднати предмети декоративно-прикладного мистецтва в групи по видах або скласти орнамент з окремих різних пропонованих елементів.
Включення ігрових моментів може бути використано і для закріплення вивченого матеріалу, узагальнення та при показі основних прийомів роботи.
Використання різних форм і прийомів роботи на уроці образотворчого мистецтва дозволяє дитині активно включатися в творчий процес, розвивати уяву і фантазію, допомагає бачити нове його вирішення в тій або іншій техніці, збагатити первинний задум, і результат образотворчої діяльності набуває велику виразність.
Органічне включення в хід заняття комп’ютерів, окремі прийоми роботи

11 в різній техніці створюють необхідні умови для розвитку у дітей творчих здібностей на уроках образотворчого мистецтва.
Комп’ютер природно вписується в життя школи і є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітити процес навчання. Кожен урок викликає у дітей емоційний підйом, навіть відстаючі учні охоче працюють з комп’ютером, а невдалий хід гри внаслідок пропусків в знаннях спонукає частину з них звертатися за допомогою до вчителя або самостійно добувати знання. З іншого боку, цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти її, спонукає шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання. Це велика область для прояву творчих здібностей для багатьох: вчителів, методистів, психологів, всіх, хто хоче і вміє працювати, може зрозуміти сьогоднішніх дітей, їх запити і інтереси, хто
їх любить і віддає їм себе.

12
ГРАФІЧНІ РЕДАКТОРИ І НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ ДЛЯ УРОКІВ
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Як відомо, сучасні графічні редактори для різних комп’ютерів з різними графічними системами володіють великими можливостями в створенні і редагуванні зображень звичайно передбачається вибір графічних інструментів, встановлення їх розмірів, вибір колірної гамми, стирання помилково проведених ліній і виконаних малюнків і т.д.
Разом з тим вивчення таких редакторів як „PAINT” інколи ускладнюється через засвоєння великого числа операційних дій. Тому доцільно на початковому етапі пропонувати учням більш прості редактори, які моделюють лише окремі функціональні можливості
“професійних редакторів”. В них операційні навички не повинні обмежувати діяльність, пов’язану з побудовою зображень.
Пропонований графічний редактор „Corel Xara” побудований саме за цим принципом. Як показує проведений експеримент, освоєння учнями 5 класу режимів його роботи відбувається за дуже короткий час.
Це дозволяє дуже швидко включати школярів в роботу по виконанню різних малюнків.
Даний графічний редактор дозволяє розвивати формулювання положення про оперування учнями понять “об’єкт”, “ім’я”, “значення”.
Наприклад, можна, пропонуючи учням реальні об’єкти (іграшкові автомобілі, будиночки і т.п.), навчати їх створенню (конструюванню) зображення на екрані дисплея, потім запам’ятовуванню зображень під деяким ім’ям.
Крім того, включення редактора „Corel Xara” в навчальну діяльність дозволить природним чином знайомити учнів з різними геометричними фігурами і операціями з ними.
Важливе значення має методика навчання роботі з графічним редактором „Corel Xara”. Спочатку учням розказується про режими роботи, пропонується випробувати деякі режими (наприклад, вибір олівця, зміна його кольору, зміна кольору фону зображення), потім пропонується виконати конкретне завдання за зразком. Після цього обговорюються режими запам’ятовування і виклику виконаних малюнків.
Програма дозволяє малювати і конструювати малюнки на екрані дисплея, зберігати отримані зображення. Як “олівець” можуть виступати різні фігури: крапки, круги, півкола, трикутники, гумки.
З великим бажанням діти працюють на уроках по створенню аплікації в програмі „Corel Xara”. Симетрія, ритм викликає у них бажання відтворити побачене. Але навіть на самому початковому етапі

13 треба ставити перед дитиною умови виконання завдання не копіюванням зразка, а його видозміною. На заняттях виготовлення аплікації діти навчаються планувати свою роботу, намічати послідовність виконання операцій, спілкуватися один з одним, що стимулює розвиток їх творчості.
Мотиви орнаменту – це складні побудови, що складаються з комбінацій простих (первинних узорів). До таких первинних узорів відносяться:

крапка, мало значуща сама по собі, але даюча ефект при її доречному розташуванні і повторенні;

лінія або стрічка, що застосовується для розмежування певних мотивів орнаменту;

зигзаг (ламана лінія);

багатокутник (трикутник, квадрат, ромб і ін.)

всілякі хрести і свастики;

круг, півколо, дуга і ін.
Графічний орнамент розвертається на двовимірній картинній площині. Отже, графічний редактор „Corel Xara” є дуже зручним
інструментарієм для побудови орнаментів.
Надалі можна урізноманітити діяльність учнів: пропонувати для копіювання різні прості і складні малюнки, потім проводити побудову малюнків реальних об’єктів в графічній програмі „Corel Bryce”.
Редактор дозволяє виконувати зображення по пропонованому малюнку, а також по своєму задуму. Вже на початковому етапі навчання можна проводити роботу, що має практичну значущість та швидкий результат.
Творче завдання “Намалюй найкрасивіше і найпривабливіше” дозволяє виявити розуміння дітьми краси. Завдання типу “Фантастичний краєвид” або “Місто майбутнього” сприяє не тільки художньому розвитку дітей, але й їх творчій фантазії, просторовому мисленню.
Можливі і інші завдання, програма дасть широкий простір фантазії. Вибір конкретної фігури проводиться за допомогою покажчика-стрілки. Як тільки фігура приведена на відведене їй місце, за допомогою направляючих точок можна змінити розмір і форму предмета. Робота з іншими фігурами здійснюється аналогічно.
Для використання ігрових розвиваючих комп’ютерних засобів при навчанні молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва викладачами та учнями Кременчуцького педагогічного училища ім.
Макаренка розроблено і успішно застосовується в деяких школах – методичний комплекс “Образотворче мистецтво”. Його перша версія

14 призначена для застосування в 1 класі і рекомендована до використання в початковій школі.
Основа комплексу – повчальні і розвиваючі комп’ютерні вправи, що служать для засвоєння і закріплення навчальної програми з образотворчого мистецтва.
Даний комплекс є ігровим середовищем на екрані комп’ютера, що нагадує мультфільм. В цьому середовищі дитина може виконувати певні практичні дії, відповідно до поставлених перед нею завдань, використовуючи свої здібності, навички та знання. Ігрове комп’ютерне середовище, поєднуючись з конкретною навчальною задачею, дозволяє дитині засвоювати матеріал ніби непомітно для себе, і при цьому, що дуже важливо, використовувати його в своїй улюбленій практичній діяльності, дозволяє учню швидко засвоїти роботу на комп’ютері.
Заняття комплексу можуть проводитися як з участю одного учня, так і з участю двох, а також слугувати при вивченні нового або закріпленні вивченого матеріалу для групи учнів. Завдяки високій швидкості введення інформації навчання може проходити в
інтенсивному режимі, а різні звукові і графічні ефекти не тільки викликають емоційний підйом, але і дозволяють зняти напругу і розслабитися.
Навчальний комплекс включає 7 тематичних занять: „Барви природи та палітра художника”, „Матеріали та інструменти художника”,
„Хроматичні та ахроматичні кольори”, „Розбіл кольору”, „Теплі кольори”, „Холодні кольори”, „Декоративний розпис”. В комплексі – 3 навчально-розвивальні гри, направлених на розвиток техніки роботи з маніпулятором “Миша”, реакції, уваги і зорової пам’яті, комбінованого мислення, аналітичних і творчих здібностей: „Мозаїка” (2 варіанти),
„Розмальовка”, „Петриківський розпис”. Також міститься фотоальбом
„Пори року” та підбірка електронних репродукцій художників:
Айвазовського І., Крамського І., Куїнджі А., Левітана І., Полєнова В.,
Пєрова В., Рєпіна І., Білокур К.
Характерною особливістю комплексу є можливість гнучкого використання більшості з його завдань для вивчення різних навчальних тем шляхом заміни їх дидактичного матеріалу.
Вчителю у використанні комплексу відводиться дуже важлива роль. Він підбирає теми до уроку, дидактичний матеріал і індивідуальні завдання, допомагає учням в процесі роботи за комп’ютером, оцінює їх знання і розвиток. Інтеграція звичайного уроку з комп’ютером дозволяє йому перекласти частину своєї роботи на комп’ютер, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим і інтенсивним. При цьому комп’ютер не замінює вчителя, а тільки доповнює його. Підбір комп’ютерних ігор та

15 вправ залежить перш за все від поточного навчального матеріалу і рівня підготовки учнів. Тут комплекс надає повну свободу творчо працюючому вчителю і дозволяє використовувати його з різними учбовими програмами і методичними посібниками.
В умовах поточного розкладу роботи комп’ютерного класу поділи клас на 2-3 групи, щоб діти могли працювати на комп’ютерах
індивідуально або хоча б по двоє. При такому способі діти виконують завдання, здобуваючи на уроках знання, розвиваючи свої уміння і навички, які потім вони використовують на практиці, в художній діяльності на уроках образотворчого мистецтва. Теми завдань і дидактичний матеріал можуть вибиратися як з метою вивчення нового матеріалу, закріплення або повторення, так і для контролю знань. За рахунок зміни завдань та їх невеликої тривалості (10-15 хв) у дітей зберігається достатньо стійкий інтерес і працездатність на уроці.
Зараз підготувалася до випуску друга частина комплексу, призначена для учнів 2 класу; і йде розробка для 3 класу. При цьому враховано накопичений досвід і психологічні особливості дітей даного віку.

16


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал