Програм на уроках образотворчого мистецтва
Скачати 301.87 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації17.12.2016
Розмір301.87 Kb.
1   2   3
ВИСНОВОК
Роблячи висновок з уроків образотворчого мистецтва із застосування комп’ютера можна сказати, що це дуже ефективно допомагає в розвитку пізнавального процесу школярів.
Всі діти працюють дуже захоплено, дисципліна на уроці відмінна, діти дуже уважні. Їм дуже подобається працювати на комп’ютері, швидко вирішувалися поставлені перед ними задачі.
Роботи дітей дуже різноманітні, кожний по-своєму побачив і представив картину заданого завдання, яку потім і зобразив в своєму альбомі. З цих робіт можна зробити висновок, як комп’ютер допомагає розвивати фантазію, уяву у дітей, наскільки вони цікаві і барвисті. Всі роботи дітей були закінчені.
Всі діти, включаючи і найслабших, не боялися помилитися, працювали з цікавістю. Учні швидко запам’ятовували назву і функції різних клавіш комп’ютера, і користувалися ними вільно. Діти були дуже активні, пропонували різні вирішення завдань, пробували практично побачити результат.
Уроки образотворчого мистецтва містять в собі невичерпні можливості для всебічного розвитку особистості школяра.
Зустріч з мистецтвом на кожному уроці, навчання дітей баченню прекрасного в житті і мистецтві, активна творча діяльність кожного з учнів, загальна радість за зроблене на уроці – ось головні відмітні ознаки навчального процесу на уроках образотворчого мистецтва.
Уроки образотворчого мистецтва не можуть бути нудними, нецікавими для дітей, а застосування комп’ютерної техніки ще більше розвиває пізнавальний інтерес дітей до цього уроку.
Застосування комп’ютера на уроках образотворчого мистецтва – ефективний метод в розвитку пізнавальних процесів. Цей засіб допоможе зробити шкільне викладання більш ефективним.

17
БІБЛІОГРАФІЯ
1.
А. Верлань, Н. Апатова. Інформатика. Київ “Форум” 2000.
2.
М. Жалдак. Комп’ютер на уроках. Київ “Техніка” 1997.
3.
В.Глушков. Основы безбумажной информатики. М., 1987.
4.
Белавина И.Г. Восприятие ребенком компьютера и компьютерных игр. // Вопрос психологии. – 1993.
5.
Буцин
Е.С.
Обучение младших школьников началам информатики. //Информатика и образование. – 1991.
6.
Волков И. П. Учим творчеству. – М., 1988.
7.
Гершунский Б.С. Компьютеризация в среде образования. – М., –
1987.
8.
Грамолин В.В. Обучающие компьютерные игры. // Информатика и образование. – 1994 .
9.
Гребенев И.В. Методические проблемы компьютеризации обучения в школе. //Педагогика – 1994.
10.
Дрига,
Рах.
Технические средства обучения в общеобразовательной школе. – М., 1985.
11.
Карандашев Ю.Н. Развитие представлений у детей: Учебное пособие. –Минск, 1987.
12.
Клейман Т.М. Школы будущего: Компьютеры в процессе обучения. –М.: Радио и связь, 1997.
13.
Луцкий Р.М. Графика “Агата” – новые возможности. //
Информатика и образование. – 1992.
14.
Маргоми Я.М., Иванов А.М., Баранкина З.С. Содержание и методы непрерывного обучения информатике в начальной и средней школе. //ИНФО, 1991.
15.
Солпостер Джуди. Дети и компьютер. – М., 1996.
16.
Сутирин Б., Житомирский В. Компьютер в школе сегодня и завтра. //Народное образование, – 1986.

18
ДОДАТКИ

Дитячі роботи, виконані в графічному редакторі „PAINT”


„Декоративний натюрморт”

„Українське село”

19
„Метелик”
„Ніч”

20
Дитячі роботи, виконані в графічному редакторі „Corel Xara”


„Орнамент в квадраті”
„Безперервний орнамент”

21
„Орнамент для тканини”
„Писанка”

22
Дитячі роботи, виконані в графічному редакторі „Corel Bryce”


„Місто”

„Місто майбутнього”

23
„На Марсі”
„Фантастичне сяйво”

24
Дитячі роботи, виконані використовуючи методичний комплекс
“Образотворче мистецтво” в навчально-розвивальній вправі
„Петриківський розпис”

„Чарівна квітка”
„Волошкове поле”

25
ФАСТІВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКАВИКОРИСТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
ADOBE PHOTOSHOP У КУРСІ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ
учителя образотворчого мистецтва
Божко Інни Григорівни
Фастів 2007

26
ЗМІСТ

Вступ
1.
Розвиток творчих здібностей учнів в процесі графічного конструювання
2.
Практичні матеріали при вивченні графічного редактора Adobe
Photoshop

Пропоновані практичні заняття при вивченні Adobe
Photoshop

Пропоновані творчі завдання для самостійної роботи

Практичні матеріали для уроків комп’ютерної графіки в програмі Adobe Photoshop

Пропоновані контрольні запитання при вивченні Adobe
Photoshop
Висновок
Бібліографія

27
ВСТУП

Сучасний етап розвитку суспільства настільки
“заінформатизований”, що вимагає від закладів освіти реформування в освітній сфері, розширення тематики пропонованої учням інформації.
Без впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес якісних показників у навчанні сьогодні неможливо досягти.
Комп’ютеризація навчального закладу повинна здійснюватися в таких напрямках: впровадження комп’ютерних технологій в навчальний процес, в управління учбовим закладом, а також підвищення комп’ютерної грамотності вчителів.
Сучасне
інформатизоване суспільство вимагає від школи підготовку учнів, що орієнтовані на використання нових інформаційних технологій у своїй діяльності та навчанні. Не є виключенням і гуманітарні предмети, зокрема образотворче мистецтво.
Актуальність даної розробки зумовлена недостатністю методик використання сучасних інформаційних технологій при вивченні курсу комп’ютерної графіки, що є серйозною перешкодою на шляху формування інформаційної культури учнів. Специфіка методики вивчення курсу „Комп’ютерна графіка” на уроках образотворчого мистецтва в художніх школах значно відрізняється від аналогічної методики для учнів фізико-математичного або технічного профілю.
Ступінь дослідження — в навчальних закладах існує потреба в спеціалізованих курсах з комп’ютерної графіки, зокрема, для учнів гуманітарно-естетичного профілю.
Практична відсутність структурованого послідовного методичного забезпечення для навчання технологіям роботи з графічними пакетами на достатньому рівні на уроках образотворчого мистецтва визначила напрямок даної розробки.
Мета даної розробки — створення методичного забезпечення з курсу „Комп’ютерна графіка”, яке б дозволило досягти наступних цілей:
– формування в учнів основних понять комп’ютерної графіки;
– формування в учнів умінь використовувати потенціал графічного редактору AdobePhotoshop;
– оволодіння учнями засобами та технологіями обробки графічної
інформації.
Сутність роботи полягає у створенні методичного забезпечення з курсу „Комп’ютерна графіка” — лекцій, практичних та самостійних робіт.
У рамках поставленої мети та цілей виконана робота зі створення елементів методичної системи з курсу „Комп’ютерна графіка” з високою теоретичною та практичною орієнтацію на формування інформаційної культури школярів.

28
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ
В ПРОЦЕСІ ГРАФІЧНОГО КОНСТРУЮВАННЯ

Розвиток та виховання здібних і талановитих дітей відповідає потребі формування творчого потенціала демократичного суспільства, забезпечує можливість інтенсивного соціального та науково-технічного прогресу, подальшого розвитку науки та культури, всіх галузей виробництва й суспільного життя.
Майбутнє держави, надії на покращення умов життя та новий рівень розвитку суспільних відносин пов’язані саме з творчомислячими молодими людьми, які повинні прийти в усі сфери виробництва.
Водночас без пристрасті до творчості людина не зможе сьогодні продвинутися в області навіть самих вузьких і суто технічних знань. Творчі здібності нині все більше цінуються в усіх галузях життя.
Тому створення умов для розвитку творчих здібностей особистості, — одне з найважливіших завдань сучасної освіти.
Використовуючи різні методи навчання, у тому числі метод проектів та ігрові методи, можна систематично, цілеспрямовано розвивати у дітей рухливість і гнучкість мислення, вчити їх міркувати, не зубрити, а мислити, самим робити висновки, знаходити нові оригінальні підходи, докази і т.д.
Велике значення для розвитку творчих здібностей дитини має рівень розвитку уваги, пам’яті, уяви. Саме ці якості, за даними психологів, є основою розвитку продуктивного мислення, творчих здібностей учнів і підвищують творчо-пошукову активність.
Одним із основних критеріїв творчості є також оригінальність мислення — здатність давати відповіді, що далеко відхиляються від звичайних. Оригінальність виражає ступінь несхожості, нестандартності, несподіваності пропонованого рішення серед інших стандартних рішень.
Оригінальність народжується з подолання “правильного”, очевидного, загальноприйнятого.
Іншими якостями творчого мислення вважаються гнучкість, швидкість, глибина мислення (відсутність скутості, стереотипності), рухливість.
Всі ці якості характеризують творчу особистість.
Однією зі сфер, де на ранніх стадіях життя виявляється творча активність дітей, є образотворче мистецтво. Як відомо, всі діти малюють. Малювання є основним засобом вираження себе у ранньому віці. Полюбляють діти і конструювати. Тому, на нашу думку, цілком природним є залучення дітей до опанування та використання сучасних графічних систем і електронних конструкторів, що дають фактично невичерпні можливості створення малюнків та композицій.
Створення малюнку в сучасній графічній системі значно відрізняється від традиційного малювання. Хіба що малювання “від руки” в растровому графічному редакторі нагадує малювання на папері.

29
Як тільки дитина опанувала комп’ютерні знаряддя малювання (шаблони, форми тощо), та навчилась тиражувати фрагменти малюнка
(копіювання/вставляння) з використанням трансформації, вона вже не відмовиться від використання цих можливостей. Тому з певними застереженнями, можна вважати процес створення зображення в графічному середовищі конструюванням.
Широкі можливості для графічного конструювання та моделювання надають і сучасні мультимедійні середовища. Поєднуючи різні види інформації (текст, малюнок, звук, анімація), мультимедійні системи дозволяють вільно пересуватися з одного семантичного рівня знань на інший, встановлювати власні мисленеві зв’язки між подіями, явищами тощо, моделювати явища та події з відмінними від реальних характеристиками та результатами.
Робота в таких середовищах, з одного боку, сприяє опануванню сучасними технологіями для розв’язання практичних задач, формуванню системно-інформаційної картини світу, системного та об’єктно-орієнтованого мислення, пізнавальної активності та творчих компонентів мислення. З іншого боку, це сприяє формуванню стійкого
інтересу до навчання, що є необхідною умовою практичної реалізації особистістно-орієнтованого навчання.
Основною формою діяльності користувача в сучасному мультимедійному середовищі також є конструювання.
Конструювання — найважливіша діяльність людини і нам здається, що її роль у процесі розвитку творчої та пізнавальної активності дитини має бути значно більшою. Особливо, якщо врахувати, що поняття конструювання можна узагальнити, включивши до нього, наприклад, і будь-яке створення тексту, малюнку чи мелодії і побудову людського знання взагалі. Цей підхід може бути досить плідним якщо використовувати можливості сучасних інформаційних технологій.
Будемо розуміти конструювання як створення чогось нового з даного набору базових елементів — блоків, деталей, геометричних фігур, фрагментів малюнків, музичних фрагментів тощо. До базових елементів застосовується набір операцій: виокремлення, переміщення, копіювання, вставляння/вилучення, трансформація (масштаб, поворот, симетрія, перспектива та ін.). Бібліотека базових елементів може поповнюватись і викладачем, і учнем. Конструювати можна як об’єкти, так і процеси.
Комп’ютер надає необмежений набір інструментів конструювання, доступ до існуючих інформаційних середовищ і вихід у позакомп’ютерну реальність (музеї, бібліотеки, фільмотеки і т.п.). Звідси надзвичайно широкі перспективи метода проектів в організації позашкільної дитячої творчості, у залученні дітей до образотворчого мистецтва, мистецтва сучасного дизайну, театрально-декоративного мистецтва та інших видів мистецтва, моделювання картин світу.

30
Роль учителя полягає в організації навчальної діяльності школярів та індивідуальній роботі з кожним учнем, створенні таких проблемних ситуацій, які вимагали б від учня досліджень та набуття нових знань і сприяли, таким чином, розвитку мисленевих і творчих здібностей дитини, створенні атмосфери захопленності та відчуття учнем “повної” свободи в процесі реалізації творчих проектів.
Також мною розроблено систему завдань з графічного конструювання для учнів різних вікових категорій, що складається з двох частин.
I частина: вправи та завдання, що активізують творчу уяву й дозволяють опанувати техніку створення зображень (малюнок, композиція, анімація) у конкретному графічному чи мультимедійному середовищі.
Це завдання типу ”збери картинку”, “домалюй”, вправи з точкою, лінією, геометричними фігурами, плямами, формами, кадрами фільму передача відчуттів за допомогою кольору, звуку тощо.
II частина: творчі завдання, що вимагають володіння технікою створення зображень і передбачають реалізацію індивідуального чи колективного проекту в графічному та/або мультимедійному середовищі.
Приклади творчих учнівських проектів з графічного конструювання та моделювання картин світу:

створити силуети об’єктів навколишнього світу за власним задумом з використанням даного набору графічних елементів;

створити художню композицію на задану/обрану тему (орнамент, натюрморт, пейзаж та ін.) за власним задумом;

створити коллаж із даних, або створених власноруч графічних зображень;

моделювання одягу, пейзажу, інтер’єру тощо.
Особливість творчих робіт і завдань полягають у тому, що вони носять відкритий характер, тобто мають стільки варіантів відповідей, скільки дітей їх виконує.
Слід відзначити, що при цьому роль учителя — не тільки зрозуміти й прийняти різноманітні рішення, але й показати учням правомірність цих рішень та навчити захищати нестандартні рішення.
Такий підхід до організації навчального процесу з використанням сучасних інформаційних технологій у школі дає можливість залучити дітей до творчої діяльності, що є необхідною умовою формування різних якостей творчого мислення.

31
ПРАКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ГРАФІЧНОГО
РЕДАКТОРА ADOBE PHOTOSHOP
Пропоновані практичні заняття при вивченні Adobe Photoshop

Заняття
1. Інструменти редактора Adobe Photoshop.
Інструменти для роботи з об’єктами. Інструменти для рисування.
Створення нових об’єктів. Функції палітр.
Заняття
2. Прийоми обробки зображення.
Місцева корекція і ретуш зображення. Фільтри.
Заняття
3. Кольори і відтінки.
Кольорові моделі. Перетворення кольорових моделей. Глибина кольору. Формати файлів.
Заняття
4.

Побудова виділення.
Виділення правильної і неправильної форми. Рисування і заливка.
Маски.
Заняття
5. Ефекти і розміщення шарів у Photoshop.
Ефект падаючої тіні. Ефект світіння, скосу і рельєфу. Ефект накладання і обводки.
Заняття
6.

Робота з контурами. Текст Photoshop.

Контур і інструменти рисування. Виділення і редагування контурів. Простий і фігурний текст. Редагування текстів.
Заняття
7. Тонова і кольорова корекція. Ретуш і ефекти.
Тонова корекція. Кольорова корекція. Корекція і шари.
Реалістичний монтаж. Штрихові і ескізні фільтри. Фільтри освітлення і візуалізації. Фільтри текстурування і стилізації.

Пропоновані творчі завдання для самостійної роботи

Завдання
1 (4 год). Виконання ескізу плакату на задану тематику, використовуючи художні інструменти Adobe Photoshop.
Завдання 2 (14 год). Розробка ескізу сюжетної композиції, виконаної за допомогою імпортування зображення — кліпартів, створених у растровому форматі.

Пропоновані контрольні запитання при вивченні Adobe Photoshop

1.
Які види комп’ютерної графіки знаєте?
2.Дайте характеристику растрової графіки.
3.Чим відрізняється векторна графіка від растрової?
4.Які програми для роботи з векторною і растровою графікою Ви знаєте?
5.Які кольорові моделі Ви знаєте?
6.Дайте характеристику кольорової моделі CMYK.
7.Де застосовується кольорова модель RGB?
8.Що таке графічні формати?

32
Практичні матеріали для уроків комп’ютерної графіки
в програмі Adobe Photoshop

Урок: Трюки і ефекти в PhotoShop. Робимо з дня ніч
В даному прикладі буде описане рішення дуже цікавої задачі — зміни часу доби. Ми постараємося із сонячного дня зробити зоряну ніч.
Звичайно, визначити, що це не фотографія нічного міста, можна буде без особливих проблем, однак результат буде достатньо реалістичним і оригінальним. Перш за все, доберіть фотографію. Краще, якщо на фоні неба не буде дерев, але і це також не перешкода.
Спершу необхідно відділити небо від всього іншого. В тому випадку, якщо у вас геометрично складні об’єкти, на зразок дерев, затуляють горизонт, доведеться скористатися способом виділення через канали. Для цього краще всього використовувати Magnetic Marquee
Tool (Магнітне ласо) або Прямокутне ласо. Не забудьте про те, що якщо ви використовуєте інструменти виділення при натиснутій клавіші Alt, то виділена область віднімається від тієї, що наявна, а при використанні із затиснутою клавішею Shift, навпаки, додається. Не забувайте виділяти і такі місця, як великі просвіти між гілками і тому подібне.
Після того, як ви якісно виділили небо, можна приступати безпосередньо до створення ефекту.
Інвертуйте виділення: (Ctrl+I) або Select->Invert (Виділення-
>Перевернути). В результаті буде виділено все, крім неба.
Позбавимося кольорів в зображенні. Але для цього не можна використовувати зміну колірного режиму, тому що підсумкове зображення у нас кольорове. Для виконання даного завдання ідеально підходить команда Desaturate: Image->Adjust->Desaturate (Зображення-
>Налаштування->Прибрати колір). Як підсумок, вся нижня частина фотографії знебарвитися, що нам і треба.
Однак, яскравість і освітленість фотографії зовсім не нічні.
Виправимо це за допомогою
Levels:
Image->Adjust->Levels
(Зображення->Налаштування->Рівні) або поєднання клавіш «Ctrl+L».

33
Втім, для вирішення цього завдання не з меншим успіхом можна використовувати Brightness/ Contrast. Все одно, настроювати доводиться винятково на око, а з цим інструментом працювати значно зручніше через меншу кількість настройок в порівнянні з Levels.
Земля майже зроблена. Проте, вночі дуже чітких контурів не видно, що пов’язано з властивостями людського зору. Це необхідно показати і в нашій роботі. Застосуємо фільтр Gaussian Blur: Filter->Blur-
>Gaussian Blur (Фільтр->Розмити->Розмити по Гаусу). Значення
Amount (Величина) виставіть в межах 1-3.
Тепер займемося безпосередньо небом. Інвертуйте виділення
(Ctrl+I).
Встановіть як колір переднього плану темно-синій, а як фон — чорний. Це необхідно нам для застосування інструменту Градієнт.
Запустіть Gradient Tool (Градієнт) і переконайтеся, що він знаходиться в режимі Foreground to Background. Застосуйте його так, щоб синій виявився ближчим до горизонту, а чорний — до верху фотографії. Це необхідно для підвищення реалістичності зображення, оскільки небо вночі майже ніколи не буває однобарвним, горизонт, особливо пізно увечері, темно-синій.
Ну от, вже дуже схоже на ніч. Залишилося створити зірки і місяць.
Почнемо з першого.
Досвід показав, що найшвидший, простій і якісний спосіб малювати зірки — це безпосереднє їх створення за допомогою пензля.
Виберіть як колір переднього плану білий або ясно-жовтий.
Обов’язково варто створити новий шар (Shift+Ctrl+N).
Візьміть маленький пензель з розмитими краями і намалюйте декілька десятків зірок. Тут є одне правило — не повинно бути ніякої симетрії і ближче до горизонту зірок немає взагалі (тобто, там вище освітленість, і в реальному житті в подібних умовах їх не видно із-за невисокої яскравості).
Потім змініть пензель на більший і намалюйте яскравіші зірки.
Але запам’ятаєте — там, де починаються відтінки синього, великих зірок бути не повинно, оскільки там вище освітленість.
Залишився останній етап — намалювати місяць. Це дуже просто, не дивлячись на те, що спершу здається непосильним завданням.
Створіть кругле виділення за допомогою Radial Marquee Tool. Не варто відразу робити його рівним за розміром майбутньому місяцю, це перешкодить роботі. Створіть його якомога більше.
Застосуйте Feather: Select->Feather (Виділення->Оперення) з величиною, рівною 5 пікселям. Це дозволить надалі створити місяць з плавним переходом в небо.

34
Як колір переднього плану (Foreground color) встановіть темно- жовтий, як фон — чорний.
Застосуємо фільтр Clouds: Filter->Render->Clouds (Фільтр-
>Рендер->Хмари). Ви отримаєте плями на майбутньому місяці. Але вони виглядають ще недостатньо реалістично. Виправити це можна, збільшивши контрастність за допомогою Brightness/Contrast: Image-
>Adjust->Brightness/Contrast
(Зображення->Налаштування-
>Яскравість/Контраст).
Надайте місяцю необхідний розмір і встановіть його на необхідну позицію, використовуючи інструмент Free Transform (Вільна трансформація), який можна викликати за допомогою натиснення
Ctrl+T. На цьому робота закінчена.


Урок: Трюки і ефекти в PhotoShop. Ефект жалюзі
У цьому розділі буде описано процес створення жалюзі. Існує три основні способи реалізації цього ефекту. Перший — з використанням готової текстури. Другий дуже схожий на створення растрових смуг.
Третій же спосіб найбільш прийнятний з погляду результату і затрат часу.
Перш за все, підберіть готове зображення, на яке накладатимуться жалюзі. Цей ефект не виглядає з мальованими картинками, тому необхідно знайти фотографію. Зміст її не має особливого значення, та краще, щоб вона була не менше 400 на 400 пікселів за розміром.
Після того, як ви відкрили фотографію, необхідно подивитися її лінійні розміри. Для цього натисніть

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал