Програма 4 3 Передмова
Скачати 410.15 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації08.11.2016
Розмір410.15 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4
Тема. чумацький шлях — наша галактика
Мета: дати уявлення про Сонячну систему як частину галактики Чумацький Шлях; форму­
вати науковий світогляд, збагачувати словниковий запас; розвивати вміння аналі­
зувати, робити висновки; виховувати інтерес до вивчення природничих наук.
Обладнання: ілюстрації із зображенням Чумацького Шляху, запис пісні «Чумацький Шлях» у ви­
конанні Назарія Яремчука, обладнання для практичної роботи (заготовка картону, зубочистка, пробка), картки з тестовими завданнями, місячний календар.

Хід уроку

I. акТуаліЗація ОПОрних Знань учніВ

;
1. Перевірка домашнього завдання. Фронтальне опитування.
— Що таке зоря?
— Що таке сузір’я? Наведіть приклади сузір’їв.
— Скільки сузір’їв нараховується на небі?
— За якими сузір’ями люди здавна орієнтуються на місцевості?
— Яка зоря допомагала мореплавцям визначати сторони горизон- ту? Як саме?

;
2. робота з місячним календарем.
— Хто швидше знайде сприятливий час у березні, квітні та трав- ні для пересаджування та садіння рослин?

II. ПОВідОМлення ТеМи Та МеТи урОку

;
Вступне слово вчителя.
Вид зоряного неба з безліччю зір завжди заворожував і при- вертав увагу людини. Давньоримський філософ Сенека сказав, що якби зоряне небо знаходилося в якому-небудь одному місці, то тоді до цього місця безперервно рухалися б величезні юрби людей, які хотіли б помилуватися цією пишністю, цим красивим видовищем.
Сьогодні ми продовжимо нашу мандрівку Всесвітом.
III. ПерВинне сПрийняТТя й усВідОМлення нОВОгО МаТеріалу

;
1. розповідь учителя з елементами бесіди.
— Що таке Всесвіт?
— Що таке зоря?
— Із чого складається Сонячна система?
Небесні тіла у Всесвіті розташовані в певному порядку й утво- рюють різноманітні системи. Наша Сонячна система є однією з та-

33
ких систем і входить до складу більшої системи, яку ще називають галактикою.
Галактика — це величезна зоряна система. Наша галактика, що має назву Чумацький Шлях, налічує понад 300 мільярдів зір. Най- ближча до нас велика галактика Туманність Андромеди, що знахо- диться від нашої галактики на відстані 2,2 мільйона світлових років.

;
2. Перегляд презентації зоряного неба.

;
3. Пояснення вчителя з елементами бесіди.
— Чи доводилось вам бачити на небі бліду туманну смугу? Що це таке?
Це лише видима частина нашої галактики. Наші пращури на- звали її Чумацький Шлях. Основну частину зір галактики добре ви- дно восени. Саме осінніми вечорами вона перетинає небо в напрямку з південного заходу на південний схід. Приблизно це територія сьо- годнішніх Херсонської та Запорізької областей, де тече Дніпро-Сла- вутич. Тож для чумаків, які їздили у Крим на волах по сіль і повер- талися додому, ця зоряна дорога й була дороговказом.
Кажуть, якщо придивитися уважніше, можна побачити там невтомних зоряних трудівників, які везли й везуть на скрипучих возах усе, чим багатий наш український народ.
Усім іншим мешканцям планети галактика відома як Молоч- ний Шлях, бо зорі розсипались по небу й освітлюють його молочним сяйвом через увесь небосхил. У науковій літературі дається таке ви- значення: «Чумацький Шлях — українська назва Галактики, або
Молочного шляху».

;
4. слухання аудіозапису пісні «чумацький шлях» у виконанні назарія яремчука.

;
5. робота з підручником.
1) Опрацювання матеріалу до уроку.
2) Опитування за змістом опрацьованого матеріалу.
— Як називається наша галактика?
— Чому вона має таку назву?
— Яку форму вона має?
— Скільки зірки налічує?

;
6. Фізкультхвилинка
IV. ЗакріПлення Та ОсМислення Знань

;
1. робота в зошиті.

;
2. Практична робота «наша галактика».

34

;
3. Виконання тестових завдань за варіантами.
I варіант
1) Як називаються зорі, розташовані групами? Позначте пра- вильну відповідь.
угруповання скупчення сузір’я
2) Позначте, скільки планет у Сонячній системі.
п’ять сім вісім
3) Продовжте речення.
Місяць — це:
планета супутник зоря
4) Позначте, яка найближча до Землі зоря.
Меркурій
Марс
Сонце
5) Позначте, хто був першим космонавтом незалежної Украї- ни?
Олексій Леонов
Леонід Каденюк
Юрій Гагарін
6) Що спричиняє рух Землі навколо Сонця? Позначте правиль- ну відповідь.
зміну дня та ночі зміну пір року нічого не спричиняє
7) Позначте, як називають частини, що умовно поділяють зем- ну поверхню між екватором і полюсами.
холодними поясами тепловими поясами часовими по- ясами
II варіант
1) Позначте, чого багато випромінює Сонце.
холоду тепла світла й тепла
2) Продовжте речення.
Планета Земля рухається навколо Сонця:
по першій орбіті по дев’ятій орбіті по третій орбіті
3) Позначте, скільки супутників має Земля.
три один дванадцять
4) Позначте, хто вперше довів, що Земля є круглою.
Ньютон
Маґеллан
Коперник
5) Хто був першим космонавтом у світі? Позначте правильну відповідь.
Валентина Терешкова
Юрій Гагарін
Валерій Биков- ський
6) Позначте, за який час Земля робить повний оберт навколо своєї осі?
доба рік місяць

35
7) Продовжте речення.
У кожній півкулі є пояси:
помірний помірний, жаркий жаркий, помірний, хо- лодний

V. ПідБиТТя ПідсуМкіВ урОку

;
Бесіда.
— Що найбільше вам запам’яталося із цієї теми?
— Що цікавого ви дізналися?
— Що вас здивувало?
VI. дОМашнє ЗаВдання
Повторити матеріал уроку.
додатКовий МатеРіал
Світловий рік — це не одиниця часу, як можна було б подума- ти, судячи з його назви. Світловий рік — це одиниця відстані, при- йнята в астрономії. Небесні відстані важко вимірювати в звичних нам метрах і кілометрах, настільки вони величезні!
Світловий рік — це відстань, яку проходить сонячний промінь за рік, тобто за 365 днів. Адже швидкість променя світла — майже
300 тисяч кілометрів за секунду!
Тому світловий рік дорівнює 9 460 800 000 000 км, тобто близь- ко 10 трильйонам кілометрів. Тому простіше, наприклад, сказати: найяскравіша на небі зоря Сіріус знаходиться від нас на відстані
8 світлових років.
Урок № 10

Тема. сучасні уявлення про Всесвіт
Мета: залучати учнів до отримання й поширення інформації про етапи освоєння космосу, космічні дослідження, про спостереження за космічними тілами та про космічні про­
фесії; створювати для учнів атмосферу добросусідських стосунків, взаємодії; розви­
вати комунікативні якості.
Очікування: підвищення рівня інформованості учнів щодо сучасних уявлень про світ.
Вид проекту інформаційний.
Тривалість: 1 день.
Обладнання: картки для роботи в групах з текстами, схемами, таблицями та малюнками із зо­
браженням портрета Ю. Гагаріна, телескопа, ракети, астронавта (кількість малюнків залежить від кількості учасників проекту), повітряні кульки.


36
Хід уроку

I. ОрганіЗація ПрОекТу

;
Визначення теми, мети, виду проекту та його тривалість.

II. ПлануВання ПрОекТнОї діяльнОсТі

;
1. Ознайомлення учнів із темою та проблемами.

;
2. Формування груп для проведення проектної діяльності.
Учні класу об’єднується в групи за бажанням або обравши від- повідний малюнок із зображенням портрета Ю. Гагаріна, телескопа, ракети, астронавта.
III. реаліЗація ПрОекТу

;
1. складання учнями плану роботи за проектом. План роботи прописаний у підруч­
нику, також є підготовлені завдання для кожної групи.

;
2. розподіл обов’язків між членами групи.

;
3. самостійна творча робота учнів за картками.
I група
«вони були першими». (Малюнок із зображенням Ю. Гагарі- на.)

1. Робота зі словником.
Тлумачення слова космос.
2. Опрацювання таблиці «Перші досягнення у вивченні космосу».
3. Коротка розповідь за змістом таблиці.
II група
«спостереження за зоряним небом». (Малюнок із зображен- ням телескопа.)

1. Тлумачення вислову Сенеки.
2. Опрацювання тексту «Усе починається зі спостережень».
3. Відповіді на запитання за змістом тексту.
III група
«Космічні апарати». (Малюнок із зображенням ракети.)

1. Опрацювання тексту «Космічна ракета».
2. Відповіді на запитання за змістом тексту.
3. Проведення досліду з повітряною кулькою.

37
IV група
«Космічні професії». (Малюнок із зображенням астронавта.)
1. Робота зі словником.
Тлумачення слів: космонавт, астроном, астронавт.
2. Опрацювання тексту «Космічні професії».
3. Розповідь про космічні професії за схемою.

;
4. Фізкультхвилинка.
IV. ПреЗенТація ПрОекТу, ОцінюВання ПрОекТу і ВласнОї діяльнОсТі В ньОМу
(саМООцінка)

;
1. Захист проекту.

;
2. Оцінювання проектної діяльності.

;
3. аналіз того, що вдалося і того, що можна вдосконалити. Висновки.

V. дОМашнє ЗаВдання
Повторити матеріал уроку.
Урок № 11

Тема. навчальний проект. «Мандрівка просторами Всесвіту, про яку ти мрієш»
Мета: залучати учнів класу до отримання й поширення інформації про етапи освоєння кос­
мосу, космічні дослідження, про спостереження за космічними тілами та космічні професії; створити для учнів атмосферу добросусідських стосунків, взаємодії; роз­
вивати комунікативні якості.
Очікування: підвищення рівня інформованості учнів щодо сучасних уявлень про світ.
Вид проекту: інформаційний.
Тривалість: 7 днів.
Хід уроку

I. ОрганіЗація ПрОекТу
Тему, мету, вид проекту та його тривалість визначено тиждень тому.

II. ПлануВання ПрОекТнОї діяльнОсТі

;
1. Ознайомлення учнів із темою та проблемами.
Формування груп для проведення проектної діяльності відбу- лося тиждень тому.

38

;
2. Об’єднання учнів у космічні екіпажі відповідно до обраного маршруту (зоря,
сузір’я, планета, сонце, чумацький шлях).
III. реаліЗація ПрОекТу

;
1. складання учнями плану роботи за проектом.

;
2. розподіл обов’язків між членами групи.

;
3. самостійна творча робота учнів.

;
4. Фізкультхвилинка.
IV. ПреЗенТація ПрОекТу, ОцінюВання ПрОекТу Та ВласнОї діяльнОсТі В ньОМу
(саМООцінка)

;
1. Оформлення результатів (повідомлення, газета, альбом, комп’ютерна презентація).

;
2. Підготовка до презентації.

;
3. Захист проекту.

;
4. Оцінювання проектної діяльності.

;
5. аналіз того, що вдалося і того, що можна вдосконалити. Висновки.

V. дОМашнє ЗаВдання
Повторити матеріал розділу «Всесвіт і Сонячна система».
Урок № 12

Тема. горизонт, сторони горизонту. компас
Мета: дати уявлення, що таке горизонт, основні та проміжні сторони горизонту; навчати працювати з компасом; розвивати пізнавальний інтерес, уміння спостерігати, порів­
нювати, робити висновки; виховувати дбайливе ставлення до навколишнього сере­
довища.
Обладнання: компас, демонстраційні матеріали.

Хід уроку

I. акТуаліЗація ОПОрних Знань учніВ

;
1. усне опитування.
— Як людина пов’язана з природою?
— Що таке Сонячна система?
— Скільки планет у Сонячній системі? Назвіть їх.

39
— Чим відрізняється зоря від планети?
— За скільки часу Земля обертається навколо Сонця?
— Назвіть основні фази Місяця.
— Як називається наша галактика? Чому?

;
2. Бесіда. Підготовка до сприйняття нового матеріалу.
— Як іще можна назвати обрій, виднокрай, небокрай, видноко- ло? (Горизонт.)
— Пригадайте, що таке горизонт.
— Чому неможливо дістатися до лінії горизонту? (Тому, що Зем-
ля має форму кулі, у якої немає межі.)

;
3. робота за малюнком.
— Уявіть, що ви заблукали в лісі. Що ви будете робити? Скорис- тайтеся ілюстрацією.


II. ПОВідОМлення ТеМи Та МеТи урОку

;
Вступне слово вчителя.
Сьогодні ми дізнаємося про основні та проміжні сторони гори- зонту, за допомогою чого можна орієнтуватися на місцевості.
III. ПерВинне сПрийняТТя й усВідОМлення нОВОгО МаТеріалу

;
1. слово вчителя.
На рівній відкритій місцевості людина бачить земну поверх- ню довкола себе у вигляді великого круга. У місті, у горах або в лісі лінію горизонту закривають природні чи рукотворні об’єкти, тому таку місцевість називають закритою.

;
2. робота зі словником.
— Знайдіть тлумачення слів горизонт й орієнтування.
Горизонт — уявна межа між земною поверхнею та небом.
орієнтування — визначення місця свого розташування віднос- но елементів навколишнього простору.

;
3. робота з підручником.
1) Опрацювання матеріалу до уроку.
2) Бесіда за змістом опрацьованого матеріалу.
— Назвіть у певній послідовності основні та проміжні сторони горизонту. (основні сторони горизонту — північ (Пн.), пів-
день (Пд.), захід (Зх.) і схід (Сх.). Проміжні сторони: між
північчю і сходом — північний схід (Пн. Сх.); між півднем
і сходом — південний схід (Пд. Сх.); між північчю і захо-

40
дом — північний захід (Пн. Зх.); між півднем і заходом —
південний захід (Пд. Зх.).
— Що є переконливим доказом, що Земля має форму кулі? (Го-
ризонт розширюється з підвищенням точки спостереження).
— Чому потрібно вміти визначати сторони горизонту? (Для орієн-
тування на місцевості.)

;
4. робота з малюнком.

Користуючись ілюстрацією, розкажіть про способи орієнтуван- ня на місцевості.
— Який прилад зможе допомогти людині зорієнтуватися на міс- цевості?

;
5. розповідь учителя.
Головною частиною компаса є магнітна рухлива стрілка. Синій кінець стрілки вказує на північ, а червоний — на південь. На шка- лі компаса позначені основні сторони горизонту. Стрілка встановле- на на сталевому вістрі голки. Коли компас працює, стрілка вільно рухається на вістрі. Компас має пружину, яка зупиняє рух стрілки, коли компас не працює.

;
6. робота з підручником.
1) Опрацювання матеріалу до уроку.
2) Бесіда.
— Із чого складається компас?
— Що таке аретир? Поясніть.
— Що нанесено на шкалу?

;
7. Ознайомлення з інструкцією.
— Прочитайте інструкцію. Навчіться користуватися компасом
і за його допомогою визначте, як розташовані відносно сторін горизонту предмети в нашому класі.
інструкція «Як користуватися компасом»
1. Покладіть компас на горизонтальну поверхню.
2. Звільніть стрілку, відпустивши аретир.
3. Дочекайтесь, поки стрілка не зупиниться.
4. Поверніть корпус компаса так, щоб букви Пн на шкалі спів- пали з темним (синім) кінцем магнітної стрілки.
5. Зафіксуйте стрілку аретиром.

41

;
8. Фізкультхвилинка.
IV. ЗакріПлення Та ОсМислення Знань

;
1. робота в зошиті.

;
2. Фронтальне опитування.
— Що таке горизонт?
— Де добре видно лінію горизонту? Чому?
— Чому неможливо дістатися до лінії горизонту?
— Які основні сторони горизонту?
— Які проміжні сторони горизонту?
— Що таке орієнтування?
— Назвіть прилади, за допомогою яких можна визначити сторо- ни горизонту на місцевості?

V. ПідБиТТя ПідсуМкіВ урОку

;
Бесіда.
— Що цікавого ви дізналися?
— Що вас здивувало?
— Що знадобиться в подальшому житті?
VI. дОМашнє ЗаВдання
1. Повторити матеріал уроку.
2. Взяти участь (за бажанням) у проекті «Винайдення компаса».
додатКовий МатеРіал
Людина почала подорожувати дуже давно. Ще давні племена кочували з місця на місце в пошуках їжі. Розвиваючись, люди по- чали пересуватися не тільки по суші, але й по морю. З виникнен- ням мореплавства, перед мандрівниками постало питання орієнта- ції в просторі. Спочатку це відбувалося за зорями і за Сонцем, але в похмуру погоду в океані немає можливості визначити напрямок.
Безліч перших морських мандрівників збивалося з курсу. Людина зрозуміла, що без спеціального приладу вона приречена на тривалі пошуки правильного шляху, а може й на загибель.
історія винайдення компаса
Приблизно 3 тисячі років тому людина помітила, що намаг- нічена залізна стрілка завжди показує на північ. Імовірно, перший прототип сучасного компаса з’явився у Стародавньому Китаї під час правління династії Сун. Але ці дані не точні. За деякими відомос-

42
тями, компас був винайдений набагато пізніше — за 100–200 ро- ків до нашої ери, правда, теж китайцями. Звичайно, давній прилад відрізнявся від сучасних пристроїв. Але свої функції він виконував справно. До речі, стародавні китайці використовували компас для пересування в пустелях. Дещо пізніше моряки стали брати його із собою в плавання. Уже в XI столітті китайці винайшли прилад із рухомою стрілкою у вигляді рибки. Новий винахід дуже сподобався арабам, які стали використовувати компас на своїх торговельних ко- раблях. В Європі компас з’явився доволі пізно. З ним познайомили
європейців торговці зі східних країн. Тільки в XII столітті перший примітивний прилад став використовуватися іспанцями й італійця- ми в мореплаванні. Європейський компас являв собою намагнічену залізну смужку, яка кріпилася до пробки, що плавала у воді. Потім стрілку почали закріплювати на тонкій шпильці, яка встановлюва- лася на дно якої-небудь посудини. Незабаром жоден мореплавець не виходив у відкрите море без цього приладу.
Урок № 13

Тема. Орієнтування на місцевості за допомогою сонця та місцевих ознак
Мета: дати уявлення про сторони горизонту, формувати вміння працювати з компасом, орієнтуватися на місцевості за допомогою Сонця й місцевих ознак; розвивати піз­
навальний інтерес, уміння спостерігати, порівнювати, робити висновки; виховувати любов до природи.
Обладнання: картки з тестовими завданнями, схема визначення сторін горизонту.
Хід уроку

I. ПереВірка дОМашньОгО ЗаВдання

;
Виступи бажаючих учнів із проектом «Винайдення компаса».

II. акТуаліЗація ОПОрних Знань учніВ

;
Фронтальне опитування.
— Яку місцевість можна назвати відкритою, а яку — закритою?
— Що таке горизонт?
— Що таке орієнтування?
— Які сторони горизонту ви знаєте?
— Назвіть прилади, за допомогою яких можна визначити сторо- ни горизонту на місцевості.

43
— Користуючись інструкцією, розкажіть, як необхідно користу- ватися компасом.
— Яка зоря допомагала мореплавцям визначати сторони гори- зонту? Як саме? (Якщо стати обличчям до Полярної зорі, то
спереду буде північ, позаду — південь, праворуч — схід, ліво-
руч — захід.)
— Чому потрібно вміти визначати сторони горизонту?

II. ПОВідОМлення ТеМи Та МеТи урОку

;
Вступне слово вчителя.
Сьогодні ми дізнаємося, як знаходити сторони горизонту, тобто орієнтуватися на місцевості за допомогою Сонця та місцевих ознак.
III. ПерВинне сПрийняТТя й усВідОМлення нОВОгО МаТеріалу

;
1. слово вчителя.
Усім людям потрібно вміти визначати сторони горизонту, тоб- то орієнтуватися на місцевості, щоб не заблукати або, якщо це тра- пилося, знайти дорогу додому.
У ясний погожий день можна орієнтуватися за Сонцем. Якщо
Сонце сховалося за хмари, то визначити сторони горизонту можна за місцевими ознаками, які можна знайти в довкіллі.

;
2. робота з ілюстраційним матеріалом. Визначення сторін горизонту за сонцем.

Найкоротша тінь опівдні, коли Сонце перебуває найвище над горизонтом. Необхідно стати обличчям у напрямку найкоротшої тіні.
Перед нами буде північ. Розводимо руки в боки. Права рука покаже напрям на схід, ліва — на захід, позаду буде південь. Так за Сонцем можна визначити сторони горизонту.

;
3. робота зі схемою «Визначення сторін горизонту».

— Користуючись схемою, розкажіть, якими способами можна ви- значити сторони горизонту. Які з них ми знаємо?

;
4. робота з підручником.
1) Опрацювання матеріалу до уроку.
2) Опитування за змістом опрацьованого матеріалу.
— Що в лісі допоможе визначити сторони горизонту?
— Що в населеному пункті підкаже сторони горизонту?

;
5. робота з малюнками.

— Скориставшись малюнками, розкажіть, як ще за місцевими ознаками можна визначити сторони горизонту.

44

;
6. робота зі словником.
На сьогодні існує багато вдосконалених конструкцій компаса,
є серед них електронні й цифрові. Майже в кожному мобільному те- лефоні встановлені так звані навігатори.
— Знайдіть тлумачення слова навігатор.

;
7. Фізкультхвилинка.
IV. ЗакріПлення Та ОсМислення Знань

;
1. робота в зошиті.

;
2. Виконання тестових завдань за картками.
1) Як називають частину земної поверхні, яку людина бачить навколо себе? Позначте правильну відповідь.
кругом горизонтом поясом
2) Де видно лінію горизонту? Позначте правильну відповідь.
де є ліс де є ліс і гори на відкритій місцевості, де немає лісу, гір, будинків
3) Позначте основні сторони горизонту.
захід, схід північ, південь, захід, схід
4) Продовжте речення.
Орієнтуватись на місцевості — означає вміти визначити:
якусь задану точку сторони горизонту лінію горизонту
5) Позначте найдавніший спосіб орієнтування на місцевості.
за Місяцем за Сонцем за зорями
6) Що є надійним сучасним помічником орієнтування на міс- цевості? Позначте правильну відповідь.
мікроскоп телескоп компас
7) Позначте, де компас указує сторони горизонту неправильно.
біля лісу під час грози, біля ліній електропередач, заліз- ниці біля будинків

V. ПідБиТТя ПідсуМкіВ урОку

;
Бесіда.
— Що цікавого ви дізналися?
— Що вас здивувало?
— Що знадобиться в подальшому житті?
VI. дОМашнє ЗаВдання
Повторити матеріал уроку.

45
додатКовий МатеРіал
Сонячну квітку соняшник знає кожний. Молоді соняшники з квітками-бутонами, які ще не розкрилися, жадібно ловлять тепле сонячне проміння, повертаючись протягом дня слідом за Сонцем: заходить Сонце — соняшники схилились на захід, зійшло Сонце со- няшники розвернулися на схід, Сонце опівдні високо над головою — соняшники дивляться на південь… А шапка достиглого соняшника постійно повернута в один бік — на схід і південний схід.
За пряним запахом і яскраво-жовтими квітками на верхівці стебла легко знайти в лісі й на луках пижмо звичайне (дику гороби- ну). Ця рослина має дивовижну здатність точно вказувати сторони горизонту: широка площина листка спрямована на схід і захід, а ре- бра листків указують на північ — південь. Якщо не знайдете пижмо, пошукайте оман високий або дикий салат-латук. Листки цих рослин також досить точно допоможуть вам зорієнтуватись. Тільки вибирай- те рослини, які ростуть на сухому й незатемненому місці.
Кора дерев, які ростуть окремо на відкритому місці або великій галявині в лісі, товща й темніша з північного боку. У берези кора за- вжди біліша й чистіша з південного боку — це помітно навіть у ха- щах лісу.
Смола на хвойних деревах виділяється інтенсивніше і нагро- маджується з південного боку. Ягоди та фрукти дозрівають швидше з південного боку.
У великих лісах можна орієнтуватися за лісовими просіками та квартальними стовпами. Просіки, як правило, прорубують у на- прямі північ — південь, захід — схід. Кожний квадратний масив лісу
(квартал), утворений просіками, нумерують у певному порядку
із заходу на схід, рухаючись із півночі на південь. Номери стовпів підписують на 4-х гранях, які ставлять у місцях перетину просік.
Якщо ви побачите в лісі такий стовп, знайте: на північ повернутий той бік стовпа, де номери менші.
Урок № 14Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал