Програма інформатизації Валківського району на 2016 2020 роки
Скачати 174.55 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації06.01.2017
Розмір174.55 Kb.
ТипПрограма

ПРОЕКТ


Програма
інформатизації Валківського району
на 2016 – 2020 роким. Валки

2016 рік

І. Загальні положення
Програма інформатизації Валківського району на 2016 – 2020 роки (далі
Програма) розроблена відповідно до Концепції Національної програми
інформатизації, схваленої Законом України «Про Концепцію Національної програми інформатизації (зі змінами), Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Указу
Президента України від 20 жовтня 2005 року № 1497/2005 «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», постанови
Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 року № 644 «Про затвердження
Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту
інформатизації» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2007 року № 653-р «Про затвердження плану заходів з виконання завдань, передбачених Законом України «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (зі змінами)»,
Програми інформатизації Харківської області «Електронна Харківщина» на
2014-2016 роки.
Програма розглядається як складова частина Національної програми
інформатизації, яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних організаційних, правових, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, спрямованих на забезпечення умов для задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і використання
інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, з метою забезпечення району необхідною і достатньою інформацією з усіх напрямків життєдіяльності.
Основна увага в Програмі приділяється створенню та впровадженню
інтегрованих проектів, які дозволять сформувати єдину сучасну інформаційну
інфраструктуру району та створенню комплексної системи захисту інформації, яка є власністю держави або інформації з обмеженим доступом.
Адміністративно-територіальний устрій
Валківського району:
1
місто Валки, місто районного значення; 2 селища міського типу –
Ков’яги, Старий Мерчик; 2 селища – Газове, Привокзальне, 97 сіл.
У Валківському районі функціонують наступні органи місцевого самоврядування:
1 – районна рада, 1 – міська рада, 2 – селищні ради, 17 – сільських рад
В сучасних світових умовах виникає гостра необхідність значного підвищення рівня інформатизації суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування району.
Використання новітніх інформаційних технологій, сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, наявність телекомунікаційної мережі, баз і банків даних, забезпечення єдиного наукового обґрунтованого підходу до вирішення завдань
інформатизації та формування системи підготовки
висококваліфікованих фахівців спроможні забезпечити неухильне зростання показників соціально-економічного розвитку практично в усіх галузях народногосподарського комплексу району, планомірне зростання її економічного потенціалу.
Програма визначає стратегію та першочергові завдання інформатизації органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування району, метою яких є подальше створення умов для ефективної діяльності державних службовців, забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення прозорості діяльності органів влади та їх ефективної взаємодії, розвитку інформаційних послуг для громадян, фізичних та юридичних осіб, впровадження сучасних та перспективних
інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району, а також створення комплексної системи захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом.
Реалізація системних і програмних заходів щодо інформатизації
Валківського району здійснюється з 2012 року відповідно до рішення ХVІІ сесії
Валківської районної ради VІ скликання № 298-VІ від 2 березня 2012 року «Про затвердження Програми інформатизації Валківського району на 2012-2015 роки».
Процес інформатизації в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району характеризується такими чинниками:
- усі органи виконавчої влади та місцевого самоврядування району оснащені комп’ютерною технікою, та мають доступ до мережі Інтернет;
- власні веб-сайти, на яких висвітлюється інформаційна діяльність, мають: Валківська районна державна адміністрація http://valky-rda.kh.gov.ua
,
Валківська районна рада http://www.valki.kharkov.ua
, Валківська міська рада valky-rada.at.ua, відділ освіти районної державної адміністрації valki-rvo.at.ua;
- понад 90% працівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та районної ради працюють із використанням сучасних
інформаційно-комп’ютерних технологій;
- в районній державній адміністрації інформаційні ресурси створені відповідно до нормативно-правових актів (система обліку і обробки особових карток держслужбовців «Картка», «Державний реєстр виборців», ЄІАС «Діти»,
інформаційно – пошукова система «Законодавство»; АРМ ЄДР (ЕЦП) – Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, АРМ ДРЦУ – Державний реєстр речових прав на нерухоме майно).
- здійснюються заходи щодо впровадження технічного захисту
інформації, інформаційних ресурсів та антивірусного захисту.
Водночас існують проблеми як державного, так і регіонального, районного рівнів, зокрема:
- відсутність типового проекту з надання юридичним та фізичним особам адміністративних послуг на основі електронної інформаційної системи
«Електронний регіон»;
- відсутність технічного регламенту впровадження та функціонування системи електронного документообігу та електронного цифрового підпису;

- відсутність єдиного державного стандарту електронного документообігу та електронного цифрового підпису, що призводить до використання різноманітних систем електронного документообігу;
- низький рівень інформатизації окремих галузей господарського комплексу району;
- низька ефективність використання фінансових, матеріальних, кадрових ресурсів, спрямованих на виконання Національної програми інформатизації;
- недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у соціальну сферу та незадовільний рівень надання послуг населенню з використанням сучасних комп’ютерних технологій;
- існує певна невпорядкованість інформаційних відносин між державним, регіональним та місцевим рівнями, що простежуються у стосунках органів державної влади при організації інформаційної взаємодії. Практично відсутня така взаємодія і між органами місцевого самоврядування;
- відсутність відділів
(секторів)
інформаційно-комп’ютерного забезпечення як у районній державній адміністрації, так і в органах місцевого самоврядування району не задовольняє потреб місцевих органів виконавчої влади в інформаційних ресурсах і темпах розвитку інформатизації в районах;
- низький рівень комп’ютерної грамотності населення і недостатній – державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
- повільні темпи впровадження нових методів навчання із застосуванням сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій;
- більшість технічного обладнання застаріла і потребує модернізації або поновлення;
- відсутня сучасна єдина інформаційно-телекомунікаційна система та
єдиний інформаційний ресурс області;
- недостатній рівень пропускної спроможності наявних каналів зв’язку в сільських та селищних радах району;
- недостатнє апаратно-комп’ютерне забезпечення місцевих рад, закладів охорони здоров’я, редакції районної газети «Сільські новини» та громадських організацій району;
- повільні темпи впровадження інформаційно-аналітичних систем;
- відсутність належного фінансування програм інформатизації.
Недостатня сума коштів виділяється на придбання, впровадження та супроводження програмно-технічних засобів, що негативно впливає на планування робіт, пов’язаних з розробленням технічних завдань і робочих проектів та обов’язковим проведенням тендерів, що в свою чергу, ускладнює розроблення та виконання проектів Програми інформатизації.
Основні проблеми інформатизації адміністративно-територіальних одиниць району:
- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «Інформаційної нерівності» між окремими адміністративно-територіальними одиницями, галузями економіки та різними верствами населення в міській та сільській місцевостях;

- істотний дисбаланс у розвитку інфраструктури і ступені інтеграції
інформаційних комп’ютерних технологій (далі - ІКТ) у основні ділові процеси;
- нерозвиненість інформаційних послуг і ресурсів для громадян і організацій;
- низький рівень інформаційної грамотності та готовності населення до використання ІКТ; високий рівень соціально-економічного розшарування населення і низький платоспроможний попит на ІКТ;
- мала частина економічно активного населення, яке пройшло спеціальну підготовку з використання ІКТ у трудовій діяльності;
- низький рівень участі держави і бізнесу в навчанні навичкам використання ІКТ;
- низька мотивація населення.
Істотно гальмує становлення електронних форм взаємодії між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування району, фізичними і юридичними особами неузгодженість галузевих та відсутність багатьох державних стандартів у інформаційній сфері.
Іншим чинником, який істотно стримує розвиток як регіональних так і районних інформаційних систем, є те, що в Україні відсутні типові технічні рішення стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для органів місцевого самоврядування районів.
ІІ. Головна мета, завдання та пріоритетні напрямки Програми
Інформатизація району - це процес ефективної і узгодженої інформаційної взаємодії органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування району з реалізації прав і свобод громадян, забезпечення соціально-економічного розвитку і ефективності державного управління та місцевого самоврядування в районі на основі використання сучасних інформаційних технологій.
Головною метою Програми на 2016-2020 роки є:
- розбудова інформаційного простору району;
- удосконалення системи забезпечення місцевих органів публічної влади повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень;
- забезпечення інформаційних потреб громадян та загальноосвітніх закладів;
- сприяння соціально-економічному розвитку району шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності району;
- створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури;
- апаратно-комп’ютерне забезпечення діяльності районної ради, райдержадміністрації, місцевих рад району, КЗОЗ «Центр первинної медико- санітарної допомоги Валківського району», районного комунального підприємства «Редакція газети «Сільські новини», КП «Вода», громадських організацій району;
- створення комплексної системи захисту інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом.

Основними завданнями Програми є:
- нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення
Програми;
- подальший розвиток інформаційно-телекомунікаційного середовища району;
- забезпечення розвитку інформаційно-аналітичних систем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, забезпечення місцевих рад відповідною комп’ютерною технікою, підключенням до мережі
Інтернет за швидкісним доступом у зв’язку передачею значних повноважень радам щодо реєстрації місця проживання тощо…;
- забезпечення необхідного рівня кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників районних ЗМІ, представників громадських організацій щодо застосування інформаційно- комунікаційних технологій;
- оптимізація системи інформаційного забезпечення КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Валківського району»;
- формування та захист інформаційних ресурсів.
Пріоритетні напрямки Програми:
- підвищення ефективності реалізації правової діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування району, вдосконалення механізмів державного регулювання;
- формування та впровадження правових, організаційних, науково- технічних, економічних, фінансових, технологічних, методичних умов розвитку
інформаційного суспільства з урахуванням світових тенденцій;
- забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг, зокрема до мережі Інтернет, ІКТ та інформаційних ресурсів;
- збільшення різноманітності та кількості послуг, що надаються за допомогою ІКТ юридичним та фізичним особам;
- всебічний розвиток загальнодоступної інформаційної інфраструктури та
інформаційно-телекомунікаційних систем;
- надання кожній людині можливості для здобуття знань, умінь і навичок з використанням ІКТ під час навчання, виховання та професійної підготовки;
- створення умов для забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності всіх верст населення, створення системи мотивацій щодо впровадження і використання ІКТ для формування широкого попиту на такі технології в усіх сферах життя суспільства;
- забезпечення участі громадськості в побудові інформаційного суспільства, забезпечення конституційних прав людини, суспільства та держави в інформаційній сфері;
- подальша розбудова інформаційного суспільства в Валківському районі.
Загальні напрями оптимізації системи інформаційного забезпечення, які стоять перед КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Валківського району»: комп'ютеризація 10 амбулаторій, 8 ФАП, 5 медичних дільниць, зміна облікової документації, заміна системи збору статистичної інформації.

Пріоритетними напрямками інформатизації закладів охорони здоров'я має стати впровадження у всі лікувально-профілактичні заклади наступного програмного забезпечення: облік витрат та управління ресурсами лікувально- профілактичного закладу; введення системи електронного документообігу; ведення медичної статистики; формування медичних регістрів населення в зоні обслуговування лікувально-профілактичного закладу; формування баз даних пацієнтів, які знаходяться на обліку; облік пільгового забезпечення населення лікарськими засобами; електронний обмін документами між відділеннями та відділами лікувально-профілактичного закладу, з керівництвом закладу та з органами влади. Основним напрямом розвитку інформаційно-технічного забезпечення роботи лікувально-профілактичного закладу є розробка, впровадження та безперервний супровід корпоративної медичної інформаційної мережі, яка включає комплекс програм щодо автоматизації роботи основних служб закладу на базі комп'ютерної лікарняної мережі із забезпеченням безперервного доступу через Інтернет до медичних баз та банків даних.
Інформаційно-технічне забезпечення лікувально-профілактичного закладу має вміщувати кілька серверів. Центральний сервер лікувально- профілактичного закладу забезпечує: управління локальними міні-мережами; управління медичними та управлінськими серверами; вихід до Інтернету; вихід до підпорядкованих закладів (якщо ЛПЗ має статус центрального); вихід на сервери, яким підпорядкований заклад (Міністерство охорони здоров'я; управління охороною здоров'я при міських та облдержадміністраціях тощо.)
Управлінський сервер забезпечує: зв'язок служб закладу між собою; зв'язок заступників головного лікаря з підпорядкованими їм службами; зв'язки організаційно-методичного відділу; зв'язки відділу
інформаційного забезпечення. Фінансовий сервер забезпечує загальнолікарняний зв'язок та зв'язок роботи між такими видами служб: відділ кадрів (служба управління персоналом); бухгалтерія (може мати окремий сервер); юридичний відділ; економічний відділ; господарська служба; відділ маркетингу медичних послуг
(у лікувально-профілактичних закладах недержавної форми власності).
На першому етапі необхідно забезпечити амбулаторії комп'ютерною технікою та доступом до мережі INTERNET. На другому етапі необхідна купівля та встановлення автоматизованої інформаційної системи "Поліклініка".
Автоматизована інформаційна система «Поліклініка» забезпечить реалізацію наступних напрямків удосконалення роботи закладів охорони здоровя району: сформувати базу даних населення, яке прикріплення до даної амбулаторії; вести єдину нормативно-довідкову інформацію; отримувати достовірні статистичні звіти; вести облік роботи медичного персоналу; проводити персоніфікований облік захворюваності, звертань пацієнтів до лікаря; проводити диспансеризацію населення; проводити аналіз якості медичного обслуговування; програма може проводити автоматизовані розрахунки, що має стати в нагоді при прийнятті Закону про обов'язкове медичне страхування.

III. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення цієї Програми здійснюється за рахунок:
- коштів районного бюджету, виходячи з реальних можливостей районного бюджету на відповідний бюджетний рік;
- коштів місцевих бюджетів та відповідних міжбюджетних трансфертів;
- коштів, передбачених у кошторисах бюджетних установ;
- позабюджетних, спонсорських, благодійних, залучених та з інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.
IV. Очікувані результати
На даний час інформатизація району має розглядатися як ефективний засіб соціально-економічного розвитку, демократизації громадського життя, удосконалення системи управління. Інформація, нові інформаційні технології,
інформаційно-аналітичні системи різноманітного рівня та призначення виступають як найважливіші чинники, що визначають у сучасному світі рівень та якість життя всіх членів суспільства.
Ефективність інформаційних технологій, що впроваджуються, залежить як від їх вмілого застосування, впливу на підвищення продуктивності та якості праці управлінців, так і від зменшення витрат на інформатизацію, яке досягається оптимальною організацією проектування, створення та функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем та інфраструктури
інформатизації.
Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи державного управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямків економіки та соціальної сфери, надання рівного якісного доступу до інформації, освіти, послуг закладів охорони здоров’я, адміністративних послуг органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, сприяння становленню інформаційного суспільства, в якому кожен громадянин міг би створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повного мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.
Інформатизація району забезпечить:
- широкомасштабне впровадження у діяльність органів влади, установ та організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання інформації, необхідних для задоволення соціальних і
інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях системи управління районом;
- створення єдиного інформаційного простору та умов для прискореного вирішення завдань освіти та підготовки фахівців, культурного та духовного розвитку населення району;
- скорочення термінів та підвищення якості навчання на всіх рівнях підготовки кадрів;
- повноту і доступність національних і світових інформаційних ресурсів для широкого кола користувачів;

Результатами практичного впровадження завдань Програми стане:
- перехід технологій управлінської діяльності на сучасний рівень;
- подальший розвиток телекомунікаційного середовища району;
- підвищення оперативності та ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом районної ради та райдержадміністрації, забезпечення доступу спеціалістів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до оперативних інформаційних та аналітичних баз даних спеціалізованої інформаційно-аналітичної системи;
- забезпечення виконання норм Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування району.
Впровадження системи електронного документообігу й електронного цифрового підпису;
- удосконалення організаційного, нормативно-правового забезпечення у сфері інформатизації;
- розвиток системи електронного документообігу;
- створення системи технічного захисту інформації, а також антивірусний захист державних інформаційних ресурсів;
- удосконалення
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади;
- дотримання вимог законодавства у сфері інтелектуальної власності;
- підвищення кваліфікаційного рівня управлінського персоналу в сфері застосування інформаційно-комунікаційних технологій;
- забезпечення безперебійного функціонування
інформаційно- телекомунікаційної системи та існуючих інформаційних систем району.
Інтегральний та економічний ефект, який район отримає від реалізації
Програми, полягає в узгодженості та підвищенні якості, оперативності
інформаційних процесів і управлінських послуг та забезпечить якісно новий рівень управління за рахунок:
- впровадження сучасних інформаційних технологій та зростання кваліфікаційного рівня управлінського персоналу;
- оптимізації інформаційних потоків та стандартів документів на районному рівні;
- повної реалізації системи вертикальних і горизонтальних зв’язків;
- оперативного отримання найбільш повної і достовірної інформації, необхідної для обґрунтування та прийняття рішень;
- значного скорочення часу на пошук, обробку та підготовку документів;
- вдосконалення звітності та документообігу;
- застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації;
- заощадження на кожному автоматизованому робочому місці коштів за рахунок використання типових програмно-технічних комплексів та мережевих версій програмних продуктів;
- скорочення видатків на папір, витратні матеріали, телефонні розмови, відрядження тощо.
V. Основні заходи Програми, орієнтовні обсяги фінансування:
Валківська районна державна адміністрація

з/п
Заходи
Програми
2016 рік
(тис.грн.)
2017 рік
(тис.грн.)
2018 рік
(тис.грн.)
2019 рік
(тис.грн.)
2020 рік
(тис.грн.)
1
Забезпечення установи робочими станціями, комп’ютерами, ноутбуками, серверами, багатофункціональними пристроями, принтерами, комп’ютерним, мережевим, копіювальним обладнанням та комп’ютерною периферією
200,0 250,0 250,0 200,0 100,0 2
Придбання ліцензійного програмного забезпечення, ліцензійних операційних систем, антивірусних програм, програм захисту інформації, АРМ
(автоматизованих робочих місць), оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення
150,0 150,0 100,0 50,0 50,0 3
Розширення використання в установі технології бездротової мережі Wi-Fi
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4
Утримання і обслуговування офіційного веб-сайту РДА
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5
Ремонт і технічне обслуговування, модернізація наявної комп’ютерної техніки, забезпечення витратними матеріалами
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ВСЬОГО:
370,0
420,0
370,0
270,0
170,0
Валківська районна рада

з/п
Заходи
Програми
2016 рік
(тис.грн.)
2017 рік
(тис.грн.)
2018 рік
(тис.грн.)
2019 рік
(тис.грн.)
2020 рік
(тис.грн.)
1
Забезпечення установи робочими станціями, комп’ютерами, ноутбуками, серверами, багатофункціональними пристроями, принтерами, комп’ютерним, мережевим, копіювальним обладнанням та комп’ютерною периферією
200,0 250,0 250,0 200,0 100,0 2
Придбання ліцензійного програмного забезпечення, ліцензійних операційних систем, антивірусних програм, програм захисту інформації, АРМ
150,0 150,0 100,0 50,0 50,0

(автоматизованих робочих місць), оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення
3
Розширення використання в установі технології бездротової мережі Wi-Fi
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4
Забезпечення утримання, реєстрації доменного імені, хостингу і стабільного функціонування офіційного веб- сайту районної ради як інформаційно-аналітичного порталу органів місцевого самоврядування району
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5
Придбання сучасного мультимедійного обладнання
(проектор, монітори, телевізори,…)
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 6
Придбання і інсталяція у залі
пленарних засідань районної
ради сучасної електронної
системи для забезпечення
поіменного голосування
депутатів на виконання вимог
Закону України № 2016-а.
Подальше технічне обслуговування
і ремонт цієї системи.
250,0 250,0 50,0 50,0 50,0 7
Ремонт і технічне обслуговування, модернізація наявної комп’ютерної техніки, забезпечення витратними матеріалами
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ВСЬОГО:
725,0
775,0
525,0
425,0
325,0
Сільські, селищні, міська ради

з/п
Заходи
Програми
2016 рік
(тис.грн.)
2017 рік
(тис.грн.)
2018 рік
(тис.грн.)
2019 рік
(тис.грн.)
2020 рік
(тис.грн.)
1
Забезпечення установи робочими станціями, комп’ютерами, ноутбуками, серверами, багатофункціональними пристроями, принтерами, комп’ютерним, мережевим, копіювальним обладнанням та комп’ютерною периферією
50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 2
Придбання ліцензійного програмного забезпечення, ліцензійних операційних систем, антивірусних програм, програм захисту інформації, АРМ
(автоматизованих робочих місць),
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення
3
Розширення використання в установі технології бездротової мережі Wi-Fi
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4
Ремонт і технічне обслуговування, модернізація наявної комп’ютерної техніки, забезпечення витратними матеріалами
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ВСЬОГО:
75,0
75,0
75,0
75,0
75,0
Комунальний заклад охорони здоров’я
«Валківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

з/п
Заходи
Програми
2016 рік
(тис.грн.)
2017 рік
(тис.грн.)
2018 рік
(тис.грн.)
2019 рік
(тис.грн.)
2020 рік
(тис.грн.)
1
Забезпечення КЗОЗ
«ВРЦПМСД», 10 амбулаторій,
8 ФАПів, 5 медичних дільниць робочими станціями, центральними серверами, персональними комп’ютерами, ноутбуками, серверами, багатофункціональними пристроями, принтерами, комп’ютерним, мережевим, копіювальним обладнанням та комп’ютерною периферією
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2
Підключення КЗОЗ
«ВРЦПМСД», 10 амбулаторій, 8
ФАПів, 5 медичних дільниць до мережі Інтернет за якісним і швидкісним доступом. Оплата
інтернет послуг.
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3
Створення і утримання офіційного веб-сайту КЗОЗ
«ВРЦПМСД»
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4
Придбання ліцензійного програмного забезпечення, ліцензійних операційних систем, антивірусних програм, програм захисту інформації, АРМ
(автоматизованих робочих місць).
Придбання і встановлення автоматизованої інформаційної системи "Поліклініка" в закладах охорони здоров’я району
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 5
Розширення використання в закладах охорони здоров’я
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
технології бездротової мережі
Wi-Fi
6
Ремонт і технічне обслуговування, модернізація наявної комп’ютерної техніки, забезпечення витратними матеріалами
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ВСЬОГО:
140,0
140,0
140,0
140,0
140,0
КП «Редакція районної газети «Сільські новини»

з/п
Заходи
Програми
2016 рік
(тис.грн.)
2017 рік
(тис.грн.)
2018 рік
(тис.грн.)
2019 рік
(тис.грн.)
2020 рік
(тис.грн.)
1
Забезпечення редакції робочими станціями, комп’ютерами, ноутбуками, серверами, багатофункціональними пристроями, принтерами, комп’ютерним, мережевим, копіювальним обладнанням та комп’ютерною периферією
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2
Придбання ліцензійного програмного забезпечення, ліцензійних операційних систем, антивірусних програм, програм захисту інформації, АРМ
(автоматизованих робочих місць), оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3
Розширення використання в установі технології бездротової мережі Wi-Fi
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4
Ремонт і технічне обслуговування, модернізація наявної комп’ютерної техніки, забезпечення витратними матеріалами
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ВСЬОГО:
45,0
45,0
45,0
45,0
45,0
КП «Вода»

з/п
Заходи
Програми
2016 рік
(тис.грн.)
2017 рік
(тис.грн.)
2018 рік
(тис.грн.)
2019 рік
(тис.грн.)
2020 рік
(тис.грн.)
1
Забезпечення робочими станціями, комп’ютерами, ноутбуками, серверами, багатофункціональними пристроями, принтерами, комп’ютерним, мережевим, копіювальним обладнанням та комп’ютерною периферією
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

2
Придбання ліцензійного програмного забезпечення, ліцензійних операційних систем, антивірусних програм, програм захисту інформації, АРМ
(автоматизованих робочих місць), оновлення програмного забезпечення, поновлення ліцензій раніше придбаного програмного забезпечення
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3
Розширення використання в установі технології бездротової мережі Wi-Fi
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4
Ремонт і технічне обслуговування, модернізація наявної комп’ютерної техніки, забезпечення витратними матеріалами
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
ВСЬОГО:
45,0 45,0 45,0 45,0 45,0
Громадські організації району
(районні організації ветеранів, чорнобильців «Союз. Чорнобиль. Україна»,
афганців «Військове братерство», воїнів учасників АТО, …)

з/п
Заходи
Програми
2016 рік
(тис.грн.)
2017 рік
(тис.грн.)
2018 рік
(тис.грн.)
2019 рік
(тис.грн.)
2020 рік
(тис.грн.)
1
Придбання персональних комп’ютерів, принтерів, факсів, сканерів, копіювальної техніки та іншого комп’ютерного обладнання
20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 2
Підключення до швидкісної мережі
Інтернет.
Обладнання Wi-Fi доступу
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 3
Придбання ліцензійного програмного забезпечення, ліцензійних операційних систем, антивірусних програм, програм захисту інформації,
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
ВСЬОГО:
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал