ПРограма розвиткУ оРганізації об’єднаних націй деРжавНа ПеНітеНціаРНа слУжБа УкРаїНи
Pdf просмотр
Сторінка11/11
Дата конвертації05.01.2017
Розмір2.8 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
I. Ув’язнені в колоніях для неповнолітніх
47. необхідно розробити програми освіти щодо охорони здоров’я, пристосовані до потреб неповнолітніх ув’язнених, щоб прищепити їм погляди та поведінкові орієнтири, які дають змогу уникнути зараження інфекційними захворюваннями, зокрема віЛ/Снідом. рішення щодо дітей і підлітків, пов’язані, наприклад, з повідомленням батьків стосовно наявності у дитини віЛ-інфекції або одержанням згоди на лікування, слід ухвалювати на тих же підставах, що й у суспільстві в цілому, дотримуючись при цьому принципу пріоритетності інтересів дитини.
J. Іноземні громадяни в місцях відбування покарання
48. Потреби ув’язнених-іноземців повинні задовольнятися без жодної дискримінації. адміністрація пенітенціарного закладу повинна бути готовою задовольнити потреби, пов’язані з перекладом, усними бесідами з сім’єю й проведенням консультацій. Слід забезпечити належні заходи для захисту віЛ-інфікованих іноземних громадян у випадку наявності міжнародних програм щодо передачі або обміну ув’язненими, екстрадиції й інших взаємних обмінів.
К. Обмеження волі та дострокове звільнення
49. до ув’язнених не можуть бути застосовані такі заходи, як переміщення у напіввідкриті гуртожитки чи центри, або інші місця — відкриті в’язниці або в’язниці з полегшеним режимом — на підставі того, що вони є носіями віЛ-інфекції, а також не можна ставити питання щодо застосування полегшених заходів через наявність віЛ-інфекції.
50. для віЛ-інфікованих ув’язнених слід передбачити медичне обслуговування, психологічну допомогу та соціальну підтримку, які надаються іншим членам суспільства, що сприятиме їхній суспільній інтеграції після звільнення.
L. Дострокове звільнення
51. Якщо це не суперечить міркуванням безпеки й правилам судочинства, ув’язненим з важкою формою Сніду на останніх стадіях повинно бути, по можливості, надано право на дострокове звіль-

136
віЛ/Снід та Права ЛЮдини у ПЕнітЕнціарній СиСтЕмі. ПоСібник нення, що дасть їм змогу спілкуватися з родиною та друзями і прийняти смерть згідністю та на волі. медична служба пенітенціарного закладу повинна на прохання такого ув’язненого надавати вичерпну інформацію щодо його стану здоров’я, необхідного лікування та прогнозу захворювання тим органам, які мають право вирішувати питання стосовно дострокового звільнення. у кожному випадку дострокове звільнення слід ухвалювати з урахуванням потреб таких ув’язнених, які потрапляють на волю без засобів до існування.
М. Зв’язок із суспільством і контроль
53. Слід розбудовувати взаємодію з відповідними неурядовими організаціями та приватними закладами, що мають знання та досвід щодо профілактики віЛ/Сніду, надання консультаційних послуг та соціальної підтримки. носії віЛ-інфекції повинні мати доступ до добровільних організацій та користуватися іншими джерелами консультації і допомоги. незалежні організації, що захищають інтереси ув’язнених, повинні мати змогу спілкуватися з віЛ-інфікованими ув’язненими, за бажанням останніх, та виявляти випадки недостатньої уваги, дискримінації, недотримання норм етики та відхилення від установлених тюремних правил, щоб забезпечити гуманне ставлення до ув’язнених.
55. незалежні органи охорони здоров’я повинні проводити регулярні відвідування всіх пенітенціарних установі здійснювати контроль за ними. ув’язнені повинні мати змогу подати скаргу до незалежних компетентних органів у разі принизливого ставлення, дискримінації або недотримання основних етичних норму зв’язку з віЛ/Снідом, і їх прохання необхідно задовольняти.
N. Ресурси
57. органи влади повинні виділяти достатнє фінансування для охорони здоров’я у в’язницях, відповідний персоналі виконувати конкретну діяльність щодо боротьби з віЛ/Снідом. виділені ресурси слід використовувати для здійснення профілактичних заходів,
Програма розвитку організації об’єднаних націй проведення консультацій, надання амбулаторної допомоги, забезпечення медикаментами та лікування в стаціонарних умовах.
О. Оцінювання та дослідження
58. для створення адекватної інформаційної бази з метою планування заходів і практичних кроків у цій області рекомендується провести дослідження щодо поширення віЛ/Сніду серед ув’язнених. такі дослідження могли б, зокрема, бути присвячені питанням стосовно ступеня поширення віЛ-інфекції або рівня ризику зараження віЛ.
59. Слід здійснити оцінювання практичних заходів, що вживаються адміністрацією пенітенціарного закладу з метою запобігання зараженню віЛ, а також для надання допомоги тим, хто є носієм вірусу або хворим на Снід. така оцінка могла б бути використана адміністрацією для вдосконалення форм та практичної реалізації відповідних заходів.

138
віЛ/Снід та Права ЛЮдини у ПЕнітЕнціарній СиСтЕмі. ПоСібник
Додаток В
АДРЕСИ ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРжАВНОЇ ВЛАДИ.
адміністрація Президента україни
01220, київ, вул. банкова, 11, тел.: (044) верховна рада україни
01008, київ, вул. м. грушевського, 5, тел.: (044) відділ з питань звернень громадян апарату верховної ради україни
01008, київ, вул. банкова 6/8 (й під’їзд), тел.: (044) 255-41-93, уповноважений верховної ради україни з прав людини, київ, вул. інститутська, 21/8, тел.: (044) 253-75-89, 253-22-03
ел. адреса omb@ombudsman.kiev.ua кабінет міністрів україни
01008, київ, вул. м. грушевського, 12/2, тел.: (044) Сектор прийому громадян пров. музейний, міністерство охорони здоров’я україни
01021, київ, вул. м. грушевського, 7, тел. (044) 253-24-39, факс (044) 253-69-75,
ел. адреса moz@moz.gov.ua український центр профілактики і боротьби зі Снідом
03038, київ, вул. амосова миколи, 5,
тел.: (044) 2754617
Програма розвитку організації об’єднаних націй міністерство внутрішніх справ україни
01024, київ, вул. академіка богомольця, 10,
тел.: (044) міністерство соціальної політики україни
01001, київ, вул. Еспланадна, 8/10,
тел.: (044) 226-24-45, міністерство освіти, науки, молоді та спорту україни
01135, київ, пр. Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, міністерство юстиції україни
01001, київ, вул. архітектора городецького, 13, тел. (044) 278-37-23, 486-71-32 (довідка про реєстрацію і розгляд звернень та прийом громадян)
департамент державної виконавчої служби, тел. (044) управління розгляду звернень і прийому громадян, тел. (044) національне бюро у справах дотримання конвенції про захист праві основних свобод тел. (044) державна пенітенціарна служба україни
04050, м. київ, вул. мельникова, 81,
тел./факс (044) телефон довіри 0-800-501-6590, (044) генеральна прокуратура україни
01601, київ, вул. резницька, 13/15,
тел. (044) 280-10-20

140
віЛ/Снід та Права ЛЮдини у ПЕнітЕнціарній СиСтЕмі. ПоСібник конституційний Суд україни
01601, київ, вул. Жилянська, 14,
тел. (044) верховний Суд україни
01024, київ, вул. П. орлика, 4,
тел.(044) 226-23-04, вищий господарський суд україни
01016, київ, вул. о. копиленка, 6,
тел. (044) державна податкова адміністрація україни
04655, київ, пл. Львівська, 6,
тел. (044) 272-44-02.
Програма розвитку організації об’єднаних націй
Додаток Г
Недержавні організації, які співпрацюють
з підрозділами кримінально-виконавчої інспекції
Державної кримінально-виконавчої служби України
у питаннях профілактики ВІЛ/СНІДу та надання допомоги хворим

з/п
Назва
організації
(контактна
інформація)
Назва
підрозділів
КВІ, з якими
співпрацює
Напрями та форми співпраці
Вінницька область
1.
вінницьке відділення міжнародного благодійного фонду розвитку людини,
21000, м. вінниця, вул.
Пархомен- ка,16
кві Ленінського району м. він ниці
тренінги з профілактики віЛ/Сніду та наркоманії. інформаційні, консультативні, психологічні, медичні послуги наркозалежним особам обмін шприців, розповсюдження контрацептивів та спиртових серветок серед споживачів, ін’єкційних наркотиків.
Донецька область
2.
обласна громадська організація Фундація молодь донбасу»,
83017, м. донецьк, бул. Шевченко, 27, офіс 229, тел.(062) 333-07-
47 кві м. донецька там. харцизька індивідуальні консультації з особами, які мають труднощі соціальної адаптації, пов’язані із зловживанням алкоголю, наркотиків, віЛ-інфікованими. Психологічна допомога молоді, яка зазнала соціально-психологічних травм, засуджена без позбавлення волі або повернулася з місць позбавлення волі. консультаційна допомога засудженим хворим на туберкульоз.
Експрес-тестування на віЛ
3.
громадська організація «искрен- ность», 87547 м. маріуполь, вул. купріна, 67/13, тел. (0629) 47-
49-96 кві Жовтневого, іллічівсько- го, Приморського, орджо- нікідзев-ського районів м. маріуполя
Соціальна допомога та підтримка, захист інтересів осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. ресоціалізація засуджених. Профілактична робота, консультаційна допомога засудженим, хворим на туберкульоз та віЛ/
Снід, забезпечення інформаційними матеріалами.

142
віЛ/Снід та Права ЛЮдини у ПЕнітЕнціарній СиСтЕмі. ПоСібник

з/п
Назва
організації
(контактна
інформація)
Назва
підрозділів
КВІ, з якими
співпрацює
Напрями та форми співпраці
4.
маріупольська міська організація товариства Червоного хрестам. маріуполь, вул. торгова, б. 14,
тел. (0629) 33-65-82
кві Жовтневого, іллічівсько- го, Приморського, орджо- нікідзев-ського районів м. маріуполя
Соціальна допомога та підтримка, захист інтересів осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. ресоціалізація засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. консультаційна допомога засудженим, хворим на туберкульоз та віЛ/Снід. гуманітарна допомога засудженим (одяг, взуття. забезпечення інформаційними буклетами.
5.
Селидівська міська організація товариства Червоного хрестам. Селидове, вул. маяковсько- го, 8
кві м. Селідовета м. новогро- дівка допомога особам засудженим до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, які мають труднощів соціальній адаптації, із через зловживання алкоголю, наркотиків, віЛ-
інфікованим, та безпритульним особам або особам, які зазнали психологічних травм за певних обставин, хворим. харчова гуманітарна допомога засудженим, консультування.
6.
міжнародний благодійний фонд Потенціал, м. донецьк, вул. гонімова, а, тел. 0677459769 кві Ленінського району м. донецька Психологічна допомога, профілактика алкогольної та наркотичної залежності, допомога віЛ-
інфікованим, безпритульним дітям, молоді. консультаційні послуги.
7.
благодійна організація новий день,
84301, м. крама- торськ, вул. марата,
13-8, тел. (06264) 3-24-27
кві м. краматорська методична та просвітницька діяльність. ресоціалізація засуджених, зниження ризику інфікування віЛ в уразливих групах. інформаційні буклети, консультаційні послуги.
8.
благодійна організація клуб
« майбутнє, м. маріу- поль, вул. воїнів визволителів, тел. (0629)
47-60-23, e-mail: gala_mark@ukr.net кві іллічівсько- го, орджоні- кідзев-ського, Жовтневого та Приморського районів районів м. маріуполя. медична допомога віЛ-
інфікованим, наркозалежним, хворим на туберкульоз. Профілактика віЛ/Сніду. Соціальна допомога. тренінги із засудженими.
Програма розвитку організації об’єднаних націй

з/п
Назва
організації
(контактна
інформація)
Назва
підрозділів
КВІ, з якими
співпрацює
Напрями та форми співпраці
9.
благодійний фонд оберіг, 85113, м. костянтинівка, вул. го вересня, 40а,
тел. (06272) 2-08-24
кві костянтинівського району там. кос- тянтинівки консультаційні послуги засудженим щодо профілактики віЛ/Сніду. тренінги щодо профілактики віЛ/
Сніду, вірусних гепатитів, захворювань, які передаються статевим шляхом. інформаційні матеріали.
10.
благодійна організація клуб Світанок, м. донецьк, вул. капітана ратнікова, а, тел. (062) 386-
82-46 кві іллічівського, орджонікідзев- ського, Жовтневого та Приморського районів м. маріуполя медична допомога віЛ-ін фі кованим, наркозалежним, хворим на туберкульоз. консультування щодо лікування туберкульозу.
11.
християнська церква надіям. Селидове, вул. ма я ков сь кого, 4 тел. (06237) 2-74-19 кві м. Селидо- ве духовна допомога молоді, особам засудженим до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, які мають труднощів соціальній адаптації через зловживання алкоголем, наркотиками, віЛ-інфікованим, та безпритульним особам або особам, які зазнали психологічних травм за певних обставин, хворим.
12.
церква християн віри євангельської Спасінням. Селидове, вул. горького, 43 кві м. Селидо- ве
13.
церква християн віри євангельської україни м. новогро- дівка, вул. 10 років незалежності укра-
їни, тел. 3-40-68 кві м. новогро- дівки
житомирська область
14.
ЖцрнЖом
«твоя перемога, м.Жи томир, вул. в. бердичівська, тел. 34-25-10
богунська, ко- рольовська кві м.Житомира, коростенська кві комплекс заходів щодо профілактики віЛ/Сніду серед засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. консультування.
15.
громадська організація Перспектива, м.Житомир, пр-т миру, 21, кв.50, тел. 44-87-90
богунська, ко- рольовська кві м. Житомира комплекс заходів щодо профілактики віЛ/Сніду серед засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

144
віЛ/Снід та Права ЛЮдини у ПЕнітЕнціарній СиСтЕмі. ПоСібник

з/п
Назва
організації
(контактна
інформація)
Назва
підрозділів
КВІ, з якими
співпрацює
Напрями та форми співпраці
16.
всеукраїнський благодійний фонд оазис життям. коростень, й пров. толстого,
32, тел. 4-15-27
новоград-во- линська, баранівська кві
комплекс заходів щодо профілактики віЛ/Сніду серед засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
17.
новоград-волин- ський благодійний фонд Світле майбутнє, Житомирська обл., новоград- волинський р-н, с.романівка, вул. Шкільна, 9,
тел. 098 206 66 02
новоград-во- линська кві
комплекс заходів щодо профілактики віЛ/Сніду серед засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.
18.
бо християнський центр реабілітації хворих на наркоманію та алкоголізм Про- рив-Перемога» адрЕСа?
всі підрозділи області
Попередження таких явищ, як наркоманія, віЛ/Снід, наркозлочин- ність серед молоді.
Запорізька область
19.
запорізькій благодійний фонд Сподіванням. запоріж- жя, вул. тюленіна,
23, офіс 11, т. (061) 224 07 Шевченківська, Жовтнева, хортицька, Ленінська, орджонікідзев- ська, заводська, комунарська кві
комплекс заходів щодо профілактики віЛ/Сніду та інших невиліковних хвороб серед хворих засуджених. робота з алко- та наркозалеж- ним засудженими.
Івано-Франківська область
20.
богородчанська громадська організація громадський контроль, вул. конвалюка,42
богородчан- ська кві
комплекс заходів щодо профілактики віЛ/Сніду серед засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі. інформаційна та консультаційна допомога засудженим. Просвітницька діяльність.
Програма розвитку організації об’єднаних націй

з/п
Назва
організації
(контактна
інформація)
Назва
підрозділів
КВІ, з якими
співпрацює
Напрями та форми співпраці
21.
івано-Франків- ська організація товариства Червоного хрестам. івано-Фран- ківськ, вул., незалежності, 59а
івано-Франків- ська кві
допомога в опануванні нової професії, працевлаштуванні, індивідуальна профілактична робота. інформаційна, методична та просвітницька робота, ресоціалізація засуджених. індивідуальні бесіди із засудженими щодо профілактики віЛ/Сніду, вірусних гепатитів, захворювань, які передаються статевим шляхом. надання інформаційних матеріалів.
22.
благодійний християнський фонд
«Солідарність»
м. івано-Фран- ківськ, вул. Січових Стрільців, 34, тел. (0342) 77 73 31, (0342) 55 27 80
івано-Франків- ська кві
індивідуальні консультації особам, які мають труднощі соціальної адаптації через зловживання алкоголем, наркотиками, віЛ-інфікованим. Сприяння у лікуванні наркозалеж- них. Психологічна допомога молоді, яка зазнала психологічних травм, за певних обставин, молоді, яка засуджена без позбавлення волі або повернулася з місць позбавлення волі.
м. Київ та Київська область
23.
в с е українська благодійна організація «конвіктус україна»
03150, київ, ас №555.
Юр. адресам. київ, вул. артема офісне приміщенням. київ, вул. тургенєвська,
48, оф. 12. громадський центр «конвік- тус», м. київ, вул. архітектора ніко- лаєва, в, кв. 143., тел. 067-217-89-70, факс (044) 486-28-
91, дарницька, деснянська, дніпровська кві в м. києва
індивідуальне консультування нар- козалежних, групи самодопомоги, здійснення соціального супроводу, проведення занять щодо роботи на комп’ютері. надання допомоги юриста, психолога, побутові послуги (перукарня, прання одягу, душ, сприяння у працевлаштуванні. анонімне тестування за допомогою тест-системи на віЛ та сифіліс. видача інформаційних матеріалів, контрацептивів, спиртових серветок тощо. Проведення груп взаємодопомоги для наркозалежних. заходи щодо реабілітації та соціальної адаптації, формування соціально безпечної поведінки наркозалежних, допомога в організації психолого-педагогічних консультацій щодо наркозалежних осіб, засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі.

146
віЛ/Снід та Права ЛЮдини у ПЕнітЕнціарній СиСтЕмі. ПоСібник

з/п
Назва
організації
(контактна
інформація)
Назва
підрозділів
КВІ, з якими
співпрацює
Напрями та форми співпраці
24.
громадська організація крок за кроком, м. київ,
пр-т г. гонгадзе, 20, тел. (044) Подільська кві м. києва
Профілактика віЛ/Сніду, допомога з метою ресоціалізації наркозалеж- них осіб. тестування на захворювання, Профілактичні бесіди.
Кіровоградська область
25.
обласний благодійний фонд Повернення до життям. кіровоград,
вул. Пашутіна 5/24, тел. (кіровоградська кві
Профілактика віЛ та інфекцій, що передаються статевим шляхом. Семінари, тренінги, побутові та інші послуги.
26.
в с е українська громадська хрис- тиянсько-просвіт- ницька організація нова надіям. ір- пінь, київська обл.
добровелич- ківська кві
Профілактика паління, наркоманії та віЛ/Сніду. бесіди.
27.
всеукраїнська благодійна організація «конвік- тус» україна кіровоградська кві
консультування, тестування віЛ, реабілітація, сприяння працевлаштуванню, організація дозвілля, соціальний супровід. анонімне обстеження на віЛ, зПСШ.
Миколаївська область
28.
Снігурівська місцева благодійна організація вихід є»
тел. 0931056211
кві Снігурівського району
Профілактика віЛ-інфекції та наркоманії серед засуджених.
Одеська область
29.
громадська організація молодіжний центр розвитку, м. одеса, вул. іцхака рабіна, 7
тел. (0482) 49-14-
74, 048-784-98-37
біляївська кві, теплодарська кві, київська та
Суворовська кві м.одеси допомога засудженим, хворим на віЛ/Снід та наркоманію. допомога у медичному обстеженні. розповсюдження брошур, буклетів.
Програма розвитку організації об’єднаних націй

з/п
Назва
організації
(контактна
інформація)
Назва
підрозділів
КВІ, з якими
співпрацює
Напрями та форми співпраці
30.
благодійна організація рука допомоги, 66500, смт. Любашівка,
вул. Фрунзе, 15,
тел. (04864) Любашівська кві
Соціальна підтримка осіб, хворих на віЛ/Снід, та осіб, хворих на наркоманію та алкоголізм.
31.
міжнародна благодійна організація реабілітаційний центр
«СтуПЕни»,
65067, м. одеса,
вул. іцхака рабіна, 7, тел. (0482) 49-14-74
(0482) київська кві м. одеси
Профілактика віЛ/Сніду, наркоманії, алкоголізму. розповсюдження літератури серед засуджених. бесіди. допомога в лікуванні.
32.
громадська організація центр реабілітації Свободам. одеса, вул. Жуковсько- гот. (048)788-
10-46
малиновська кві м. одеси, Приморська кві
робота із засудженими, залежними від алкоголю та наркотиків. Профілактика віЛ/Сніду.
Тернопільська область
33.
тернопільська обласна жіноча організація «олімп»,
м. тернопіль,
вул. тарнавського,
3/31 усі підрозділи регіону здоровий спосіб життя зменшення ризику захворювання віЛ/Снідом у місцях позбавлення волі. тренінги для засуджених щодо профілактики віЛ/Сніду, іПСШ, гепатитів, профілактика туберкульозу формування безпечної поведінки у засуджених. засоби дезінфекції. Підготовка волонтерів за методом «рівний-рівному».
34.
зборівська церква християн віри
євангельської
м. зборів, вул. козацька, 25
зборівська кві, тернопільська кві
здоровий спосіб життя зміцнення фізичного психологічного і духовного стану здоров’я; зменшення захворюваності на віЛ/Снід. Підтримка сімей, дітей та молоді кризової категорії. Лекції релігійної тематики. Психологічна допомога, література релігійного змісту.

148
віЛ/Снід та Права ЛЮдини у ПЕнітЕнціарній СиСтЕмі. ПоСібник

з/п
Назва
організації
(контактна
інформація)
Назва
підрозділів
КВІ, з якими
співпрацює
Напрями та форми співпраці
Херсонська область
35.
каховське міське відділення всеукраїнської благодійної організації всеукраїнська мережа людей, які живуть з віЛ/Снід», м. кахов- ка, вул. к маркса,
138/1 каховська кві
Профілактика віЛ/Сніду та уразливих до віЛ груп населення. Со- ціально-психологічні, педагогічні, медичні послуги
36.
херсонський обласний благодійний фонд мангуст, м. херсон,
пров. береговий, 3, тел. (0552) усі підрозділи регіону
Профілактика віЛ/Снід, наркоманії. терапевтичні програми реабілітації наркозалежних осіб. Психологічна та соціальна допомога, консультації лікаря-дерматовенеролога.
здоровий спосіб життя. засоби особистої гігієни, медичні препарати.
Черкаська область
37.
уманський благодійний фонд Пробудженням. умань адрЕСа?
уманська кві
Просвітницька робота щодо попередження наркоманії та віЛ/Сніду.
38.
обласна благодійна організація авангард,
20300, м. умань, вул. Жовтнева, 2, тел. (04744) уманська кві
Соціально-профілактичні заходи. Профілактика наркоманії, алкоголізму та віЛ/Сніду.
39.
Черкаське обласне відділення вбо Люди, які живуть з віЛ»,
18000, м. Черкаси, вул. мо- жайського, Черкаська кві
інформаційна, юридична допомога, підтримка, консультація лікарів. Профілактика віЛ/Сніду.
40.
Черкаське обласне відділення вбо Люди, які живуть з віЛ». вул. 30 років Пер- моги, 5/1, тел. (Придніпровська кві
надання можливості денного перебування для дітей, сім’ї, яких торкнулась проблема віЛ/Сніду.
Програма розвитку організації об’єднаних націй

з/п
Назва
організації
(контактна
інформація)
Назва
підрозділів
КВІ, з якими
співпрацює
Напрями та форми співпраці
41.
Помісна церква Слово життя, адрЕСа?
тел. (04744) уманська кві
Профілактика наркоманії, алкоголізму, віЛ/Сніду.
42.
Черкаський регіональний благодійний фонд з любов’ю до дітей, с. Ч. Слобода, вул. радянська, 109, тел. Черкаська кві
Профілактична робота серед засуджених щодо запобігання розповсюдженню віЛ/Сніду, наркоманії та туберкульозу.
Чернівецька область
43.
Чернівецький міський благодійний фонд нова сім’я», м. Чернівці, вул. головна, а, тел. Чернівецька кві
Психологічна, соціальна допомога. Профілактика віЛ-інфекції та наркозалежності. інформаційні матеріали.
44.
Чернівецька обласна громадська організація «кЕФа», м. Чернівці, вул. іліуци, Чернівецька кві
Психологічна, соціальна допомога. Семінари, тренінги, співбесіди щодо профілактики віЛ та наркозалежності, реабілітація наркозалежних. розповсюдження інформаційної продукції.
45.
християнська церква
«нове життям. Чернівці, вул. ко- марова, 31-г/46,
тел. Чернівецька кві
духовна, психологічна допомога, проповіді, семінари з питань профілактики віЛ/Сніду.
м. Севастополь
46.
Севастопольська міська благодійна організація гавань плюс, м. Севастополь, вул. комуністична, усі підрозділи кві
тестування на віЛ, соціально-пси- хологічний супровід та гуманітарна допомога.

150
віЛ/Снід та Права ЛЮдини у ПЕнітЕнціарній СиСтЕмі. ПоСібник
Додаток Ґ
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
1. віЛ у тюрмах Практичний посібник для пенітенціарних систем. — к, 2001.
2. догляді підтримка дітей з віЛ-інфекцією. навч. посібник / ар’яєв м. Л. та ін. — к кобза, 2003.
3. додаткова інформація про Спеціальну сесію генеральної асамблеї оон по дітях Світ, сприятливий до дітей. — режим доступу http://
www.unicef.org/specialsession/ чи http://www.crin.org/themes/
specialSession/
4. загальні коментарі комітету оон з прав дитини Права дитини та
Снід» № 3. — режим доступу http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/
crc/doc/comment/hiv.pdf
5. запорожан в. нар яєв м. Л. віЛ-інфекція і Снід. — к здоров’я, 2004.
6. зер г. зміна об’єктива: новий погляд на злочин та правосуддя. — к, 2004.
7. карне право, суспільна охорона здоров’я й передача (погроза передачі) віЛ. — Женева, 2002.
8. клінічний протокол антиретровірусної терапії віЛ-інфекції у дітей к, 2004.
9. клінічний протокол антиретровірусної терапії віЛ-інфекції у дорослих та підлітків. — к, 2004.
10. Литвиненко в. і. основи самодопомоги. — Полтава, 2003.
11. Люди і віЛ: книга для небайдужих /ред. Е. Пурик. — е вид. — к, 2006.
12. мар’яновський г. Права та свободи людини конспект курсу лекцій. — к, 2001.
13. мінімальні стандартні правила поводження із засудженими. — оон, 1988.
14. Постатейний коментар до кримінального кодексу україни. — режим доступу Права інвалідів в україні / упор. Л. Скоропада, т. Яблонська. — е вид. — к Сфера, 2002.
Програма розвитку організації об’єднаних націй
15. Принципи профілактики віЛ-інфекції серед осіб, що вживають наркотики європейське бюро вооз. — копенгаген, 2001.
16. Проскура в. в, телефанко б. м. Юридично-інформаційний довідник для осіб, які звільняються від відбування покарання з кримі- нально-виконавчих установ. — Львів, 2006.
17. Профілактика віЛ/Сніду, догляд, лікування і підтримка в умовах в’язниць. — нью-йорк: оон, 2006.
18. рекомендації вооз стосовно віЛ-інфекції та Сніду в тюрмах. — Женева, 1993.
19. рудий в. м. законодавство україни у сфері боротьби з віЛ/Снідом. Сучасний стані шляхи вдосконалення. — к 2003.
20. Соціальна робота з людьми, які живуть з віЛ/Снідом. метод. посібник для проведення курсів підвищення кваліфікації / ред. т. Семигіна. — к, 2006.
21. Стандарти соціальних послугу сфері протидії віЛ/Сніду в україні: передумови та перспективи упор. в. а. Сановська, м. о. микитюк. — к, 2005.
Веб-сайти, що містять інформацію щодо прав людини та ВІЛ/СНІДу
1. верховна рада [http://www.rada.kiev.ua].
2. верховний Суд україни [http://www.scourt.gov.ua/].
3. кабінет міністрів україни [http://www.kmu.gov.ua/].
4. законопроекти україни [http://www.zakon.gov.ua] (на цьому сайті ви можете безпосередньо спостерігати за розвитком законодавчого процесу, а також брати в ньому участь. Програма UCAN [http://www.ucan.isc.org.ua/ukr/civil_society /
what_is_advocacy] (на сайті розміщений підручник з адвокації).
6. громадський портал [http://www.civicua.org] (інформація прожиття й діяльність українських громадських організацій. хто є хто в україні» [http://www.whoiswho.com.ua] (сайт пропонує необхідну контактну інформацію про органи державного управління дається довідкова інформація з номерами телефонів, адресами, біографіями державних службовців і т.д.).
8. Представництво оон в україні [www.un.org.ua].

152
віЛ/Снід та Права ЛЮдини у ПЕнітЕнціарній СиСтЕмі. ПоСібник
Допомагаємо розробити українські рішення задля досягнення українських цілей розвитку.
Більше інформації про діяльність ПРООН в Україні www.undp.org.ua


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал