Програма «Школа як осередок розвитку громади»
Pdf просмотр
Сторінка2/7
Дата конвертації09.01.2017
Розмір1.49 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
14
дагогічної майстерності в Україні стала не лише атестація вчителя, ай запровадження в обласних інститутах післядипломної освіти, зокрема Львівському як одному з перших, кредитно­модульної системи навчання, що акцентує на періодичних очних заняттях і – щонайважливіше на самонавчанні, взаємо­
навчанні, внутрішньошкільних та дистанційних формах освіти.
Так само важливо дбати про педагогічну грамотність батьків, від яких залежать не тільки спадкові схильності та інтелектуальний потенціал учня, ай його відкритість до навчання, вихованість, адекватна самооцінка тощо. Постійна навчальна діяльність школи, спрямована на батьків усієї громади, – гарантія того, що вони стануть рівноправними учасниками навчально­виховно­
го процесу і зможуть максимально долучитися до розвитку власної дитини, озброєні сучасними здобутками педагогіки.
Крім трьох перелічених груп, на які скероване постійне навчання, важливою і часто недооцінюваною групою, з якою мало працює традиційна українська школа, є громада, а саме ті дорослі її мешканці, які часто не можуть реалізувати себе професійно, мріють про зміну виду діяльності або ставляться до навчання як до способу спілкування (літні мешканці. Громадсько­актив­
ні школи вигідно вирізняються серед звичайних шкіл саме налаштованістю на просвіту місцевих громадян і можуть похвалитися цікавими ідеями щодо навчальної діяльності на користь громади. Про це читайте нижче в третьому розділі книжки З успішного портфоліо шкіл».
Усі, хто прагне оцінити діяльність школи крізь призму стандарту навчання впродовж життя, мусять відповісти щонайменше натри важливі запитання. Як виявити ознаки ціложиттєвої освіти на шкільному рівні (встановлення критеріїв і показників) та їхній вплив на якість навчально­виховного процесу. Що можна зробити, щоб удосконалити слабкі ланки в цій сфері, виявлені під час самооцінювання?
3. Як використати сильні сторони, якими вирізняється конкретна школа, що втілює принцип навчання впродовж життя»?
Подібні запитання ставлять собі й освітяни Європи (див. польський [1,
14–16], швейцарський [1, 11–14] чи британський досвід [2]), які вже давно не сприймають самооцінювання конкретного виду діяльності школи як інновацію, а радше як постійний внутрішній інструмент ефективного менеджменту. Спроби прищепити самооцінювання в українське шкільництво наразі не були успішними, хоч тривають уже від кінцях рр. І хоч аргументів на його користь значно більше, ніжна користь зовнішнього оцінювання ЗНЗ (і

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
15
об’єктивність, і невеликі затрати, і відсутність стресу в учасників цього процесу, проте тенденції до центрацізації освітньої галузі, які загострились останніми роками, бюрократизм та велика кількість зовнішніх перевірок зводить ці спроби нанівець.
Громадсько­активні школи в Україні часто ставали базою для втілення цікавих інноваційних ідей. Тому розроблений інструментарій самооцінюван­
ня в рамках проекту Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько­
активної школи і перший позитивний досвіду цій сфері може стати гарним поштовхом до залучення в цей процес інших шкіл, відкритих до інновацій, а отже, до усталення самооцінювання як важливого елементу в керуванні шко­
лою.
Самооцінювання в рамках цього проекту трохи відрізняється від європейської практики) простішою процедурою (відносна простота таблиць, відсутність формул тощо) учасниками процедури (у самооцінюванні – а точніше, на підсумковому засіданні круглого столу з цієї проблеми – можуть брати участь усі охочі, зацікавлені проблемою, вони ж дають остаточний вердикт під час голосування) меншою тривалістю.
Така простота процедури підкуповує, однак може призвести до недостатньої доведеності й суб’єктивності оцінювання, а іноді й до непорозумінь під час наступного самооцінювання в разі, якщо зміниться склад учасників підсумкового круглого столу. Тому пропонована нижче методика – це, радше, сплав того, що пропонує проект Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько­активної школи та освітяни з Польщі [1]. Вона допоможе уникнути суб’єктивізму під час самооцінювання, перетворивши якісні показники на кількісній зробивши процедуру об’єктивнішою.
2
Ризику дотриманні об’єктивності під час такої демократичної процедури втому, що вміло (з погляду керівництва) підібрані учасники круглого столу не завжди відображати­
муть думку всієї громадськості, виявлену, нпр., під час анкетування, а висловлюватимуть ідеї адміністрації.
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
16
Крок 1. Як виявити ознаки ціложиттєвої освіти на шкільному рівні
(вста но влення критеріїв та показників) та їхній вплив на якість нав чаль-
но-виховного процесу?
Ціложиттєва освіта – важлива тенденція сьогоднішнього світу, відображе­
на в багатьох європейських документах [13], [14], [18], [19], [20]. Її вага в сучасному цивілізаційному розвитку спричинилася до того, що проблеми ціложит­
тєвої освіти стали стрижневими для багатьох освітніх проектів, зокрема й тих, що з’явилися за підтримки Програми ЄС Навчання впродовж життя («Ко­
меніус» (шкільництво, «Еразмус» (вища школа, Леонардо да Вінчі» (професійна освіта, «Ґрундтвіґ» (навчання дорослих) тощо. Як наслідок, експерти опрацювали групи критеріїв прогресу ціложиттєвої освіти, до яких, зокрема, належать запровадження інновацій, компетентнісний підхід, мобільність тих, хто навчається, тощо [18]. Щодо шкільної практики, то тут основну увагу зосереджено на трьох важливих сферах. доступі до якісної освіти – зокрема йдеться про дошкільну освіту (охоплення навчанням дітей дошкільного віку, освіту дітей мігрантів та проблему залишення школи (діти, що з різних причин залишилися поза освітою. компетентнісному підході. підтримці вчителів, освітніх керівників, освітян­лідерів, що передбачає мотивацію, професійний розвиток та ефективний відбір педагогів Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько­активної школи розробили свої параметри стандарту навчання впродовж життя нарівні школи [5, 29–30]:
1. Ми прагнемо створити бажання до навчання, яке фокусується на тому, як навчатися, а не на вузькому підході до змісту і знань. Ми пропонуємо підтримку та навчальні можливості для всіх поколінь. Ми пропонуємо навчальні можливості з використанням різноманітних навчальних стилів, зокрема рекреаційних, професійних та практичних. Ми використовуємо громаду як ресурс для навчання, запрошуючи людей з усієї місцевості поділитися своїми знаннями та досвідом з нашими працівниками та учнями.
Такі параметри формують основні напрями самооцінювання школи за стандартом навчання впродовж життя мотивацію до навчання, залучення до навчання представників різних вікових груп, використання ефективних навчальних стратегій, зокрема інноваційних, та залучення громади до навчального процесу в ролі експертів. Пропоновані нижче таблиці допоможуть нам перетворити ці якісні характеристики на кількісні показники, покликані за­

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
17
безпечити об’єктивність оцінювання. Напередодні круглого столу координатор ГАШ і керівництво школи могли б використати їх для інформування всіх учасників навчально­виховного процесу (зокрема й запрошених до процедури самооцінювання) проте, що зроблено у згаданій сфері, і довести це конкретними цифрами, взятими з анкетування, зрізу знань тощо. Ці таблиці можна використовувати не тільки під час самооцінювання школи за стандартом навчання впродовж життя, ай під час зовнішнього оцінювання – наприклад, у рамках порівняльного проекту щодо ефективності громадсько активних шкіл вони допоможуть за чіткими критеріями провести міжшкільні конкурси, стануть підґрунтям для шкільних проектів, зокрема щодо підвищення професійної майстерності вчителів тощо.
Стандарт Навчання впродовж життя належить до найбільш універсальних і багатоаспектних, він співзвучний з місією кожної школи, а не тільки громадсько­активної. Тому провести самооцінювання, дослідивши, наскільки школа реалізує засаду ціложиттєвої освіти, було б цікаво не тільки керівникам
ГАШ. Для початку, щоб потренуватися вазах самооцінювання, можна скористатись однією з запропонованих нижче таблиць, щоб оцінити один із аспектів діяльності школи, який Ви вважаєте важливим для її діяльності.
Перший параметр стандарту ми прагнемо створити бажання вчитись, яке фокусується на тому, як навчатися, а не на вузькому підході до змісту і знань
[5, 29–30] націлює нас нате, що мотивація до навчання і вміння вчитися – важливі передумови ціложиттєвої освіти. Виміряти мотивацію тих, хто навчається, – складна справа. Відповісти на запитання, чи ефективно мотивує школа до постійного навчання, допоможе подана нижче таблиця (див. Табл. 1).
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу

Осн
овні с
тр
ат
егії
Ре
аліз
ація с
тр
ат
егій н
а
рівні шк
оли
М
ож
ливі м
ет
оди
оціню
ва
ння
Дж
ер
ел
о д
аних
Вп
лив н
а
на
вч
альн
о-
вихо
вний пр
оце
с
1
2
3
4
5
Де монстр ація навчальних досягнень та їх відзначення бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи майстер-класи семінари конференції Дні відкритих дверей шкільні с тіннівки, радіорепортажі ЗМІ урочисті публічні заходи грамоти, дипломи (традиція їхнього демонстрування в публічному місці) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети й питальники для учасників навчально-виховного процесу (Чи у Вас практикують Це цікаво й ефективно записи в учнівських щоденниках, с тіннівках;
• стенди, фотографії Найкращі учнів чи те лі демонстрація дипломів, сертифікатів тощо директорів
ЗНЗ і тільки 34% вчителів уважають, що у школі достатньо відзначені професійні здобутки вчителя освітян уважають відзначення досягнень важливою умовою професійного розвитку Потрібність знань і вмінь, які пропонує школа бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи мотивація до вивчення конкретної теми уроку крізь призму того, де учень може застосувати знання щ оу року виявлення освітніх потребу чнів і втілення їх у навчально-виховний процес розроблення і використання завдань, які
ґру нт ую ться на вирішенні конкретних проблему чнів, їхніх родин, громади, держави тощо реалізація громадських проектів) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети й питальники для учасників навчально-виховного процесу (Чип от рібні знання, які дає школа Наскільки Що Вамп от рібн о, щоб бути о н- ку рен то здатними завдання, які ґру нт ую ться на вирішенні конкретних проблему чнів, їхніх родин, громади, держави тощо конспекти уроків над умк у опитаних освітян Львівщини керівників шкіл, методистів, учителів, сучасні навчальні програми пропонують непотрібного матеріалу, який не знайде застосування вжитті учня опитаних освітян уважають шкільні програми надто складними bМbbотивbbація до п

ос
тійн
ог
о н
ав
ча
ння і вміння в
чи
ти
ся
Таб
ли
ця 1
1
2
3
4
5

Ін ст ру кт ув ання проте, як навчатись ефективно бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи шкільні уроки (їх окремі фрагменти тренінги з ефективного навчання за пам’я то ву ва ння;

ін тен сивні курси зви- вчення іноземної української тренінги зі швидкісного читання тренінги з пізнання власного стилю навчання бібліотечка з допоміжними матеріалами ін формація про ефективне навчання нас ай ті школи) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети для учасників навчально-виховного процесу (Це ефективно Ви практикуєте питальники конспекти уроків (наявність на організаційному етапі мотивації дон ав ча ння)
ті
льки 8% ЗНЗ можуть похвалитися спеціальними тренінгами проте, як навчатися ефективно на уроках на інструктажі проте, яке ф
ек тивн о засвоювати інформацію, шукати її, припадає всього до 5% часу Ро зм аї
тт я навчальних стратегій бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи учнів ролі вчителів учителів ролі учнів громадське навчання проектнім ет оди;

ін тер активне навчання навчання зам ежами класу (екскурсії, літні таборита школи, відвідини театрів, музеїв) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети й питальники для учасників н ав
- ча льн о-вихо вн ог о процесу Це ефективно Ви практикуєте письмові відгуки учнів тощо вчителів реалізовують засаду учень у ролі вчителя винятково в День учнівського самоврядування або на День учителя bВаbbшbbа о

цінк
а з
а ч
отир
иб
альн
ою си
ст
ем
ою
ці
єї сф
ер
и
дія
льн
ос
ті:
М
отив
ація д
о п
ос
т
ій
ног
о нав
чан
ня і
вм
ін
ня в
чи
ти
ся
Оцінк
а:
3
Ст ати стика, подана в цих та інших наведених тут таблицях, взята за нк ет ув ань автора вибірка становить осіб. У Ваших школах результати будуть іншими. Сподіваюсь, що таблиці надихнуть Вас дот аких опитувань та анкет ув ань. Взірці анкет подано в Додатку
Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
19
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу
Осн
овні с
тр
ат
егії
Ре
аліз
ація с
тр
ат
егій н
а
рівні шк
оли
М
ож
ливі м
ет
оди
оціню
ва
ння
Дж
ер
ел
о д
аних
Вп
лив н
а
на
вч
альн
о-
вихо
вний пр
оце
с
1
2
3
4
5
Де монстр ація навчальних досягнень та їх відзначення бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи майстер-класи семінари конференції Дні відкритих дверей шкільні с тіннівки, радіорепортажі ЗМІ урочисті публічні заходи грамоти, дипломи (традиція їхнього демонстрування в публічному місці) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети й питальники для учасників навчально-виховного процесу (Чи у Вас практикують Це цікаво й ефективно записи в учнівських щоденниках, с тіннівках;
• стенди, фотографії Найкращі учнів чи те лі демонстрація дипломів, сертифікатів тощо директорів
ЗНЗ і тільки 34% вчителів уважають, що у школі достатньо відзначені професійні здобутки вчителя освітян уважають відзначення досягнень важливою умовою професійного розвитку Потрібність знань і вмінь, які пропонує школа бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи мотивація до вивчення конкретної теми уроку крізь призму того, де учень може застосувати знання щ оу року виявлення освітніх потребу чнів і втілення їх у навчально-виховний процес розроблення і використання завдань, які
ґру нт ую ться на вирішенні конкретних проблему чнів, їхніх родин, громади, держави тощо реалізація громадських проектів) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети й питальники для учасників навчально-виховного процесу (Чип от рібні знання, які дає школа Наскільки Що Вамп от рібн о, щоб бути о н- ку рен то здатними завдання, які ґру нт ую ться на вирішенні конкретних проблему чнів, їхніх родин, громади, держави тощо конспекти уроків над умк у опитаних освітян Львівщини керівників шкіл, методистів, учителів, сучасні навчальні програми пропонують непотрібного матеріалу, який не знайде застосування вжитті учня опитаних освітян уважають шкільні програми надто складними bМbbотивbbація до п
ос
тійн
ог
о н
ав
ча
ння і вміння в
чи
ти
ся
Таб
ли
ця 1
1
2
3
4
5

Ін ст ру кт ув ання проте, як навчатись ефективно бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи шкільні уроки (їх окремі фрагменти тренінги з ефективного навчання за пам’я то ву ва ння;

ін тен сивні курси зви- вчення іноземної української тренінги зі швидкісного читання тренінги з пізнання власного стилю навчання бібліотечка з допоміжними матеріалами ін формація про ефективне навчання нас ай ті школи) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети для учасників навчально-виховного процесу (Це ефективно Ви практикуєте питальники конспекти уроків (наявність на організаційному етапі мотивації дон ав ча ння)
ті
льки 8% ЗНЗ можуть похвалитися спеціальними тренінгами проте, як навчатися ефективно на уроках на інструктажі проте, яке ф
ек тивн о засвоювати інформацію, шукати її, припадає всього до 5% часу Ро зм аї
тт я навчальних стратегій бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи учнів ролі вчителів учителів ролі учнів громадське навчання проектнім ет оди;

ін тер активне навчання навчання зам ежами класу (екскурсії, літні таборита школи, відвідини театрів, музеїв) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети й питальники для учасників н ав
- ча льн о-вихо вн ог о процесу Це ефективно Ви практикуєте письмові відгуки учнів тощо вчителів реалізовують засаду учень у ролі вчителя винятково в День учнівського самоврядування або на День учителя bВаbbшbbа о
цінк
а з
а ч
отир
иб
альн
ою си
ст
ем
ою
ці
єї сф
ер
и
дія
льн
ос
ті:
М
отив
ація д
о п
ос
т
ій
ног
о нав
чан
ня і
вм
ін
ня в
чи
ти
ся
Оцінк
а:
3
Ст ати стика, подана в цих та інших наведених тут таблицях, взята за нк ет ув ань автора вибірка становить осіб. У Ваших школах результати будуть іншими. Сподіваюсь, що таблиці надихнуть Вас дот аких опитувань та анкет ув ань. Взірці анкет подано в Додатку
Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
20
Ці
льо
ва гр
уп
а
Осн
овні ф
ор
ми н
ав
ча
ння
Кі
лькі
сні
кр
ит
ер
ії
М
ож
ливі
ме
то
ди
оціню
ва
ння
Дж
ер
ел
о
да
них
Вп
лив н
а
на
вч
альн
о-
вихо
вний пр
оце
с
1
2
3
4
5
6
Ді
ти
4
:
учні школи діти місцевих громадян бал, якщо Виз ад ов олені цим аспектом роботи школи перебування в Центрі раннього розвитку дошкільній групі тощо тренінги зо сн ов навчання, за пам’я то ву ва ння, швидкісного читання тренінги з проектного менеджменту, нпр., для членів учнівського самоврядування, громад ськ о активних учнів гурткові заняття (з підприємництва, створення в еб-с ай тів, освоєння ко мп’ю тер них програм тощо заняття секцій семінари конференції культурні події кількість проектів, втілених з ніці
ативи дітей кількість осіб, охоплених навчанням кількість проведених заходів) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й питальники для учнів (Чого б Ви хотіли навчитися анкети й питальники для учителів (Що Ви практикуєте міських старшокласників хотіли б узяти участь у тренінгах з ефективного навчання Дор ослі мешканці гр ом ади:
ба
тьки
(1 бал, якщо Виз ад ов олені цим аспектом роботи школи тренінги батьківські лекторії семінари конференції родинні заняття кількість проектів, втілених з ініціативи батьків кількість осіб, охоплених навчанням кількість проведених заходів кількість часу, витраченого на спілкування батьків з дітьми вродинах) ін тер в’ю,
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й питальники для батьків Які проблеми виховання Вас турбують Чого б Ви хотіли навчитися анкети й питальники для учителів Ви практик у-
єт е…?);
ті
льки 19% опитаних батьків задоволені рівнем проведення п ед. лекторіїв, батьківських бесід тощо до
ст
уп
у дон bbавbbчаbbння пр
едс
та
вник
ам у
сіх п
ок
олінь
Таб
ли
ця 2
1
2
3
4
5
6

ін диві
дуа льні консультації з педагогом, психологом школа батьківства нас ай ті школи література для батьків щодо виховання дитини родинні культу рн оми ст ецькі й спортивні заходи кількість родинних подій, однаково важливих для дітей і батьків кількість інтегрованих завдань з кожного шкільного предмету, які б допомогли продовжити час спілкування батьків з дітьми анонімні анкети для учнів Скільки часу спілкуються з Вами Ваші батьки Які теми спілкування виховна програма школи план виховних заходів конспекти уроків, сценарії позакласних заходів Дорослі мешканці гр ом ади:
вчи
те
лі
(«у чи те ль у ролі учня бал, якщо Виз ад ов олені цим аспектом роботи шк о- ли)
Самонав
чан
ня
• наявність індивідуального плану професійного розвитку читання педагогічної літератури запровадження інноваційних технологій на власних уроках авторські публікації у фахових виданнях участь у проектах ініціювання конференцій, семінарів, проектів рівень навчальних досягнень учнів, його динаміка кількість інновацій, впроваджених у навчально- виховний процес кількість осіб, охоплених навчанням) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети для вчителів, адміністрації школи щодо самонавчання, вн ут ріш
- кі
льн ог от а зовнішнього вдосконалення пе дм ай стерно сті;
22% освітніх керівників уважають самонавчання найважливішою формою професійного вдосконалення
Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
21
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу
Ці
льо
ва гр
уп
а
Осн
овні ф
ор
ми н
ав
ча
ння
Кі
лькі
сні
кр
ит
ер
ії
М
ож
ливі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал