Програма «Школа як осередок розвитку громади»
Pdf просмотр
Сторінка3/7
Дата конвертації09.01.2017
Розмір1.49 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
ме
то
ди
оціню
ва
ння
Дж
ер
ел
о
да
них
Вп
лив н
а
на
вч
альн
о-
вихо
вний пр
оце
с
1
2
3
4
5
6
Ді
ти
4
:
учні школи діти місцевих громадян бал, якщо Виз ад ов олені цим аспектом роботи школи перебування в Центрі раннього розвитку дошкільній групі тощо тренінги зо сн ов навчання, за пам’я то ву ва ння, швидкісного читання тренінги з проектного менеджменту, нпр., для членів учнівського самоврядування, громад ськ о активних учнів гурткові заняття (з підприємництва, створення в еб-с ай тів, освоєння ко мп’ю тер них програм тощо заняття секцій семінари конференції культурні події кількість проектів, втілених з ніці
ативи дітей кількість осіб, охоплених навчанням кількість проведених заходів) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й питальники для учнів (Чого б Ви хотіли навчитися анкети й питальники для учителів (Що Ви практикуєте міських старшокласників хотіли б узяти участь у тренінгах з ефективного навчання Дор ослі мешканці гр ом ади:
ба
тьки
(1 бал, якщо Виз ад ов олені цим аспектом роботи школи тренінги батьківські лекторії семінари конференції родинні заняття кількість проектів, втілених з ініціативи батьків кількість осіб, охоплених навчанням кількість проведених заходів кількість часу, витраченого на спілкування батьків з дітьми вродинах) ін тер в’ю,
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й питальники для батьків Які проблеми виховання Вас турбують Чого б Ви хотіли навчитися анкети й питальники для учителів Ви практик у-
єт е…?);
ті
льки 19% опитаних батьків задоволені рівнем проведення п ед. лекторіїв, батьківських бесід тощо до

ст
уп
у дон bbавbbчаbbння пр
едс
та
вник
ам у
сіх п
ок
олінь
Таб
ли
ця 2
1
2
3
4
5
6

ін диві
дуа льні консультації з педагогом, психологом школа батьківства нас ай ті школи література для батьків щодо виховання дитини родинні культу рн оми ст ецькі й спортивні заходи кількість родинних подій, однаково важливих для дітей і батьків кількість інтегрованих завдань з кожного шкільного предмету, які б допомогли продовжити час спілкування батьків з дітьми анонімні анкети для учнів Скільки часу спілкуються з Вами Ваші батьки Які теми спілкування виховна програма школи план виховних заходів конспекти уроків, сценарії позакласних заходів Дорослі мешканці гр ом ади:
вчи
те
лі
(«у чи те ль у ролі учня бал, якщо Виз ад ов олені цим аспектом роботи шк о- ли)
Самонав
чан
ня
• наявність індивідуального плану професійного розвитку читання педагогічної літератури запровадження інноваційних технологій на власних уроках авторські публікації у фахових виданнях участь у проектах ініціювання конференцій, семінарів, проектів рівень навчальних досягнень учнів, його динаміка кількість інновацій, впроваджених у навчально- виховний процес кількість осіб, охоплених навчанням) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети для вчителів, адміністрації школи щодо самонавчання, вн ут ріш
- кі
льн ог от а зовнішнього вдосконалення пе дм ай стерно сті;
22% освітніх керівників уважають самонавчання найважливішою формою професійного вдосконалення
Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
22
1
2
3
4
5
6
Вн
ут
рі
ш
ньо
ш
кі
ль
не в
до
ск
она
ле
ння в
чи
-
т
ел
ьс
ьк
ої м
ай
ст
ерн
ос
т
і:
• тренінги семінари майстер-класи пе дк он ф
ер енції;
• тематичні педради школам ол од ог о вчителя наявність системи наставництва наявність системи в заєм он ав ча ння / коу чінгу тощо якісний склад п едк ол ек
- тив у і його розвиток кількість проведених заходів і їхнє розмаїття питальники індивідуальні навчальні плани конспекти уроків зошит в за
-
єм овід ві
ду ван- ня уроків освітніх керівників уважають професійне навчання нарівні школи другим за ефективністю після самонавчання освітніх керівників уважають курсив інституті післядипломної освіти найважливішою формою професійного вдосконалення освітніх керівників уважають професійне вдосконалення нарівні освітнього округу найважливішою формою професійного розвитку Зовнішнє в

до
ск
она
ле
ння в
чи
т
ел
ьс
ьк
ої
май
ст
ерн
ос
т
і:
• участь у конкурсах вчительської майстерності (нпр., Учитель Року навчання на курсах в Інститутах післядипломної педагогічної освітив університетах дистанційне навчання тренінги в рамках проектів нарівні освітнього округу, району тренінги семінари майстер-класи пе дк он ф
ер енції тощо ослі мешканці гр ом ади:
пен сі
он ери ті, хто прагнуть знайти кращу роботу ті, хто хоче відкрити власну справу тощо бал, якщо Виз ад ов олені цим аспектом роботи шк оли)
Тренінги з • розвитку зеленого туризму основ здорового способу життя підприємництва, заснування своєї справи відкриття громадської організації кількість проектів, втілених з ініціативи учасників навчань кількість осіб, охоплених навчанням кількість проведених заходів) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й опиту ва льни
- ки для представників громади (Чого б Ви хотіли навчитися анкети й питальники для учителів Ви практикуєте письмові відгуки про навчання, культурні заходи сценарії свят виховна програма школи громадян охоче приходитимуть до школи, щоб навчатися безкоштовно або за невеликі гроші Гуртки перукарського мистецтва кулінарії ко мп’ю тер но
ї грамотності української мови іноземної мови тощо Культурні події відзначення п ам’я тних дат національної історії концерти до свят читання рефератів тощо Ваша о

цінк
а з
а ч
отир
иб
альн
ою си
ст
ем
ою
ці
єї сф
ер
и
дія
льн
ос
ті:
Заб
ез
пе
че
ння д
ос
т
уп
у д
о нав
чан
ня
пр
ед
ст
ав
ни
кам у
сіх п
ок
ол
ін
ь
Оцінк
а:
4
Йд еться про ті форми навчання, які виходять за рамки шкільних дисциплін Про цю проблему там ож ливі шляхи її вирішення читайте в книжці Залучення батьків до діяльності школи, що виходить у цій серії
Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
23
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу
1
2
3
4
5
6
Вн
ут
рі
ш
ньо
ш
кі
ль
не в
до
ск
она
ле
ння в
чи
-
т
ел
ьс
ьк
ої м
ай
ст
ерн
ос
т
і:
• тренінги семінари майстер-класи пе дк он ф
ер енції;
• тематичні педради школам ол од ог о вчителя наявність системи наставництва наявність системи в заєм он ав ча ння / коу чінгу тощо якісний склад п едк ол ек
- тив у і його розвиток кількість проведених заходів і їхнє розмаїття питальники індивідуальні навчальні плани конспекти уроків зошит в за
-
єм овід ві
ду ван- ня уроків освітніх керівників уважають професійне навчання нарівні школи другим за ефективністю після самонавчання освітніх керівників уважають курсив інституті післядипломної освіти найважливішою формою професійного вдосконалення освітніх керівників уважають професійне вдосконалення нарівні освітнього округу найважливішою формою професійного розвитку Зовнішнє в

до
ск
она
ле
ння в
чи
т
ел
ьс
ьк
ої
май
ст
ерн
ос
т
і:
• участь у конкурсах вчительської майстерності (нпр., Учитель Року навчання на курсах в Інститутах післядипломної педагогічної освітив університетах дистанційне навчання тренінги в рамках проектів нарівні освітнього округу, району тренінги семінари майстер-класи пе дк он ф
ер енції тощо ослі мешканці гр ом ади:
пен сі
он ери ті, хто прагнуть знайти кращу роботу ті, хто хоче відкрити власну справу тощо бал, якщо Виз ад ов олені цим аспектом роботи шк оли)
Тренінги з • розвитку зеленого туризму основ здорового способу життя підприємництва, заснування своєї справи відкриття громадської організації кількість проектів, втілених з ініціативи учасників навчань кількість осіб, охоплених навчанням кількість проведених заходів) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й опиту ва льни
- ки для представників громади (Чого б Ви хотіли навчитися анкети й питальники для учителів Ви практикуєте письмові відгуки про навчання, культурні заходи сценарії свят виховна програма школи громадян охоче приходитимуть до школи, щоб навчатися безкоштовно або за невеликі гроші Гуртки перукарського мистецтва кулінарії ко мп’ю тер но
ї грамотності української мови іноземної мови тощо Культурні події відзначення п ам’я тних дат національної історії концерти до свят читання рефератів тощо Ваша о

цінк
а з
а ч
отир
иб
альн
ою си
ст
ем
ою
ці
єї сф
ер
и
дія
льн
ос
ті:
Заб
ез
пе
че
ння д
ос
т
уп
у д
о нав
чан
ня
пр
ед
ст
ав
ни
кам у
сіх п
ок
ол
ін
ь
Оцінк
а:
4
Йд еться про ті форми навчання, які виходять за рамки шкільних дисциплін Про цю проблему там ож ливі шляхи її вирішення читайте в книжці Залучення батьків до діяльності школи, що виходить у цій серії
Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
24
Осн
овні с
ти
лі
на
вч
ання
Фор
ми дія
льн
ос
ті
М
ож
ливі
ме
то
ди
оціню
ва
ння
Дж
ер
ел
о д
аних
Вп
лив н
а н
ав
ча
льн
о-
вихо
вний
пр
оце
с
1
2
3
4
5

Вик ор ис
- та ння на уроці різних стилів сприйняття інформації (візуальний, а у- ді
оспр ийня т- тя, кін естетичне сприйняття, різних типів мислення бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи шк оли)
для віз
уа
ла:

ІК
Т- технології змінні наочнім ат ер
іал и н пр
., таблиці, схеми постійні наочнім ат ер
іа- лин пр
., стенди у класі яскравий
ін тер єр фільми для а

уді
ал
а:
• слово вчителя (інтонація, тембр навчальні аудіоматеріали музика ІКТ- технології для к

ін
ес
те
ти
ка
:

ІКТ
- технології експерименти сигнальні картки викладання на парті схем з готових елементів руханки, фі
зк уль тхви
- линки
1) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети для старшокласників (Як Вин ай- краще сприймаєте інформацію Чи врахований Ваш індивідуальний стиль сприйняття анонімні анкети для вчителів (Ви враховуєте різні стилі сприйняття інформації під час розроблення конспекту конспекти уроків, сценарії позакласних заходів освітян (керівників ЗНЗ, методистів, учителів) не ознайомлені з індивідуальними стилями засвоєння інформації й типами мислення Використання рекреаційного стилю бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи вишкільні табори екскурсії до музею перегляд художніх фільмів знав ча льн ою метою) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети для учнів (Чи хотіли б Вив зя ти участь, нпр., у літній школі Наскільки це ефективно школярів уважають вишкільний табір ефективним для навчання учасників уважають, що вишкільний табір допоміг підвищити патріотизм дітей наприкінці першого семестру визнали, що літній вишкільний табір допоміг у вивченні шкільних курсів історії та географії Таблиця 3

Вик
ор
ис
та
ння р
ізних с
ти
лів н
ав
ча
ння т
а інших інн
ов
ацій у н
ав
ча
льн
о-вихо
вн
ом
у пр
оце
сі
6
1
2
3
4
5
• літні школи (звив чення мов, ко мп’ю тер них технологій прогулянки до лісу / парку (спостереження навчальнім ан др
івки;

«в ес елі перерви анонімні анкети для вчителів (Ви практикуєте програми вишкільних таборів, літніх шкіл конспекти музейних уроків, ур оків-м ан др
ів ок;
• письмові відгуки учнів тощо дітей уважають, що табір допоміг фізичному розвитку (і дівчата, і хлопці після закінчення табору змогли відтиснутися як мінімум разів і пробігти км учасників табору визнали, що набули життєвих навичок (як-о т куховарити, розпалювати багаття, ставити намет, орієнтуватися на місцевості старшокласників- учасників табору на час анкетування листопад р) започаткували молодіжні організації в С
ока лі, що свідчить про ефективність формування Вик ор ис та ння професійного стилю бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи шкільна газета, яку випускають учні шкільні радіопрограми, які готують учні • монтування відеороликів відеосюжетів знав ча льн ою метою розроблення сайтів догляд за шкільною ділянкою теплицею клумбами садом навчання в шкільній майстерні, конкурсні заходи робота на шкільній кухні) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети для учнів (Чи хотіли б Вив зя ти участь, нпр., у випуску шкільних радіопередач, шкільної газети тощо Наскільки це ефективно для Вашого розвитку немає конкретних відомостей
Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
25
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу
Осн
овні с
ти
лі
на
вч
ання
Фор
ми дія
льн
ос
ті
М
ож
ливі
ме
то
ди
оціню
ва
ння
Дж
ер
ел
о д
аних
Вп
лив н
а н
ав
ча
льн
о-
вихо
вний
пр
оце
с
1
2
3
4
5

Вик ор ис
- та ння на уроці різних стилів сприйняття інформації (візуальний, а у- ді
оспр ийня т- тя, кін естетичне сприйняття, різних типів мислення бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи шк оли)
для віз
уа
ла:

ІК
Т- технології змінні наочнім ат ер
іал и н пр
., таблиці, схеми постійні наочнім ат ер
іа- лин пр
., стенди у класі яскравий
ін тер єр фільми для а

уді
ал
а:
• слово вчителя (інтонація, тембр навчальні аудіоматеріали музика ІКТ- технології для к

ін
ес
те
ти
ка
:

ІКТ
- технології експерименти сигнальні картки викладання на парті схем з готових елементів руханки, фі
зк уль тхви
- линки
1) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети для старшокласників (Як Вин ай- краще сприймаєте інформацію Чи врахований Ваш індивідуальний стиль сприйняття анонімні анкети для вчителів (Ви враховуєте різні стилі сприйняття інформації під час розроблення конспекту конспекти уроків, сценарії позакласних заходів освітян (керівників ЗНЗ, методистів, учителів) не ознайомлені з індивідуальними стилями засвоєння інформації й типами мислення Використання рекреаційного стилю бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи вишкільні табори екскурсії до музею перегляд художніх фільмів знав ча льн ою метою) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети для учнів (Чи хотіли б Вив зя ти участь, нпр., у літній школі Наскільки це ефективно школярів уважають вишкільний табір ефективним для навчання учасників уважають, що вишкільний табір допоміг підвищити патріотизм дітей наприкінці першого семестру визнали, що літній вишкільний табір допоміг у вивченні шкільних курсів історії та географії Таблиця 3

Вик
ор
ис
та
ння р
ізних с
ти
лів н
ав
ча
ння т
а інших інн
ов
ацій у н
ав
ча
льн
о-вихо
вн
ом
у пр
оце
сі
6
1
2
3
4
5
• літні школи (звив чення мов, ко мп’ю тер них технологій прогулянки до лісу / парку (спостереження навчальнім ан др
івки;

«в ес елі перерви анонімні анкети для вчителів (Ви практикуєте програми вишкільних таборів, літніх шкіл конспекти музейних уроків, ур оків-м ан др
ів ок;
• письмові відгуки учнів тощо дітей уважають, що табір допоміг фізичному розвитку (і дівчата, і хлопці після закінчення табору змогли відтиснутися як мінімум разів і пробігти км учасників табору визнали, що набули життєвих навичок (як-о т куховарити, розпалювати багаття, ставити намет, орієнтуватися на місцевості старшокласників- учасників табору на час анкетування листопад р) започаткували молодіжні організації в С
ока лі, що свідчить про ефективність формування Вик ор ис та ння професійного стилю бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи шкільна газета, яку випускають учні шкільні радіопрограми, які готують учні • монтування відеороликів відеосюжетів знав ча льн ою метою розроблення сайтів догляд за шкільною ділянкою теплицею клумбами садом навчання в шкільній майстерні, конкурсні заходи робота на шкільній кухні) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети для учнів (Чи хотіли б Вив зя ти участь, нпр., у випуску шкільних радіопередач, шкільної газети тощо Наскільки це ефективно для Вашого розвитку немає конкретних відомостей
Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
26
1
2
3
4
5
• гуртки тренінги з підприємництва, перукарського мистецтва, кулінарії, місцевих ремесел, зеленого туризму тощо анонімні анкети для вчителів (Ви практикуєте конспекти тренінгів письмові відгуки учнів тощо Використання практичного стилю бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи навчальні проекти навчальні вправи, п ов’яз ані з потребами громади (запис фольклору, історичних свідчень, збір етнографічного матеріалу, аналіз стану довкілля нпр., якості води, впливу териконів тощо дискусії, дебати конкурси ораторського мистецтва школам ол од ог о лідера) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети для учнів (Чи хотіли б Вибрати участь, нпр., у навчальних проектах Наскільки це ефективно для Вашого розвитку анонімні анкети для вчителів (Ви практикуєте конспекти уроків письмові відгуки учнів тощо немає конкретних відомостей bВаbbшbbа о

цінк
а з
а ч
отир
иб
альн
ою си
ст
ем
ою
ці
єї сф
ер
и дія
льн
ос
ті:
Ви
кор
ис
т
ан
ня рі
зн
их с
ти
лів на
-
вчан
ня т
а і
нш
их і
нн
ов
аці
й у нав
ча
ль
но-вих
ов
но
му п
ро
цес
і
Оцінк
а:
6
Ко нкр етніші й достовірніші результати щодо застосування різних стилів навчаннями одержимо відучите лів та учнів, тому цю таблицю варто поширити передусім серед цих учасників навчально-виховного процесу Спеціальну анкету з визначення стилю мислення див. [3, 360 – 362].
8
Йдеться про денний вишкільний наметовий табір Лицар Честі, який відбувався червня р. з ініціативи молодіжних громадських організацій та Сокальського відділу освіти для підвищення патріотизму старшокласників та поглиблення їхніх знань зі ст орії рідного краю, фізичного розвитку. Докладніше про цей табір можна прочитати в книжці Розвиток громади з цієї серії
Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
27
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу
1
2
3
4
5
• гуртки тренінги з підприємництва, перукарського мистецтва, кулінарії, місцевих ремесел, зеленого туризму тощо анонімні анкети для вчителів (Ви практикуєте конспекти тренінгів письмові відгуки учнів тощо Використання практичного стилю бал, якщо Виза до во лені цим аспектом роботи школи навчальні проекти навчальні вправи, п ов’яз ані з потребами громади (запис фольклору, історичних свідчень, збір етнографічного матеріалу, аналіз стану довкілля нпр., якості води, впливу териконів тощо дискусії, дебати конкурси ораторського мистецтва школам ол од ог о лідера) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети для учнів (Чи хотіли б Вибрати участь, нпр., у навчальних проектах Наскільки це ефективно для Вашого розвитку анонімні анкети для вчителів (Ви практикуєте конспекти уроків письмові відгуки учнів тощо немає конкретних відомостей bВаbbшbbа о

цінк
а з
а ч
отир
иб
альн
ою си
ст
ем
ою
ці
єї сф
ер
и дія
льн
ос
ті:
Ви
кор
ис
т
ан
ня рі
зн
их с
ти
лів на
-
вчан
ня т
а і
нш
их і
нн
ов
аці
й у нав
ча
ль
но-вих
ов
но
му п
ро
цес
і
Оцінк
а:
6
Ко нкр етніші й достовірніші результати щодо застосування різних стилів навчаннями одержимо відучите лів та учнів, тому цю таблицю варто поширити передусім серед цих учасників навчально-виховного процесу Спеціальну анкету з визначення стилю мислення див. [3, 360 – 362].
8
Йдеться про денний вишкільний наметовий табір Лицар Честі, який відбувався червня р. з ініціативи молодіжних громадських організацій та Сокальського відділу освіти для підвищення патріотизму старшокласників та поглиблення їхніх знань зі ст орії рідного краю, фізичного розвитку. Докладніше про цей табір можна прочитати в книжці Розвиток громади з цієї сер ії.Чіткі кількісні критерії цих таблиць допоможуть тим, хто прагне оцінити, наскільки школа мотивує до навчання, зробити це не інтуїтивно, а ґрунтуючись на конкретних показниках. За кожну стратегію (рядок таблиці, яку ефективно реалізує школа (на думку учасника круглого столу, озброєного результатами попередніх анкетувань, опитувань тощо, варто зараховувати один бал, так щоб у сумі за таблицю виходила максимальна кількість балів – 4, як цього вимагає посібник Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько­активної школи [5]. Зрозуміло, що таке самооцінювання потребує багато часу і попередніх зусиль, тому будьте готові до того, щодо нього долучаться не всі представники громади, а лише ті, щонайбільше зацікавлені в якісній освіті найактивніші вчителі та учні, батьки­
ентузіасти, шкільне керівництво. Їхня думка й домінуватиме на засіданні круглого столу. Запрошені представники громади, присутні на засіданні, слугуватимуть радше гарантом чесності такого процесу. Наприкінці кожної таблиці учасники круглого столу поставлять свою оцінку запропонованому виду діяльності. Тоді виведене середнє арифметичне балів цієї таблиці усіх, хто брав участь у її заповненні, і вкаже на об’єктивну оцінку конкретної сфери, у цьому випадку – здатності школи мотивувати до навчання та навчати того, як учитися.
Другий параметру рамках цього стандарту ми пропонуємо підтримку та навчальні можливості для всіх поколінь [5, 29 – 30] акцентує на доступі дона вчання всім охочим, незалежно відвіку та соціального статусу. Подана нижче таблиця допоможе об’єктивно оцінити його, озброївши кількісними критеріями див. Табл. 2). Зважмо, що оцінювання професійного розвитку вчителів школи, окреслене в цій таблиці одним рядком (учитель у ролі учня, може стати предметом окремого серйозного дослідження, провести яке допоможе ця таблиця.
Третій параметр стандарту Навчання впродовж життями пропонуємо навчальні можливості з використанням різноманітних навчальних стилів, зокрема рекреаційних, професійних та практичних [5, 29–30]) наголошує на педагогічній майстерності вчителів, які застосовують різні стратегії щодо індивідуалізації навчально­виховного процесу та нові підходи до засвоєння великої кількості інформації, чим характеризується сьогоднішній світ. Оцінити ефективність цієї діяльності – завдання Таблиці Четвертий параметр (ми використовуємо громаду як ресурс для навчання, запрошуючи людей з усієї місцевості поділитися своїми знаннями та досвідом з нашими працівниками та учнями [5, 29–30]) цього стандарту має наметі підкреслити специфіку громадсько­активної школи як такого навчального закладу, який ефективно використовує потенціал громади, зокрема інтелектуальний. Перетворенню якісного параметра на кількісний слугує подана нижче таблиця (див. Табл. 4).Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал