Програма «Школа як осередок розвитку громади»
Pdf просмотр
Сторінка4/7
Дата конвертації09.01.2017
Розмір1.49 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
28
1
2
3
4
5
Зн ання потенціалу громади бал, якщо Виза- до во лені цим аспектом роботи школи база даних волонтерів для громадського навчання зо кресленням їхніх компетентностей День відкритих дверей як форма взаємопізнання тематичні дні громадського навчання шкільний краєзнавчий музей як форма пізнання громади наявність календаря важливих для громади дат наявність шкільної газети як форми взаємопізнання наявність сайту школи як форми взаємопізнання) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й питальники для громади (У чому Ви експерт Чого Ви можете навчити учнів Що їм розповісти конспекти уроків сценарії письмові відгуки учнів тощо немає конкретних відомостей Вик ор ис та ння матеріальних громадських ресурсів бал, якщо Виз ад о- во лені цим аспектом роботи школи музей як місце навчання бібліотека як місце навчання, культурних заходів, зібрань, дискусій будинок Просвіти як місце концертів, молодіжних зібрань спортивні будівлі споруди (як місце спортивно- розважальних, вишкільних заходів дитячий майданчик ліс / озеро ставок (як місце спор тивн о-р озв ажа льних, вишкільних заходів) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й питальники для учасників навчально- виховного процесу (наскільки ефективно використовуватиму зе й бібліотеку в навчально- виховному процесі письмові відгуки учнів тощо немає конкретних відомостей bВаша о

ці
нк
а з
а ч
отир
иб
ал
ьн
ою си
ст
емою ці
єї сф
ер
и діял
ьн
ос
т
і: Ви
кор
ис
т
ан
ня п
от
ен
ціа
лу гр
ом
ади як
рес
ур
су для нав
чан
ня
Оцінк
а:
9
Див. схожу анкету в книжці цієї серії Залучення батьків (Із успішного портфоліо вчителя ).bОснbbовні с

тр
ат
егії
Фор
ми дія
льн
ос
ті
М
ож
ливі м
ет
оди
оціню
ва
ння
Дж
ер
ел
о д
аних
Вп
лив н
а
на
вч
альн
о-
вихо
вний пр
оце
с
1
2
3
4
5

Гр ом ад ськ е навчання бал, якщо Виза- до во лені цим аспектом роботи школи громадяни в ролі експертів на уроці громадяни в ролі експертів на позакласних заходах представники державних установ, влади в ролі експертів на виховних заходах представники громади як митці (на концертах, п лен ерах, майстер-клас ах) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й питальники для батьків, громади (Що Ви можете зробити для ефективного навчання наших дітей
• анкети й питальники для учителів (Ви практикуєте анонімні анкети для учнів Це цікаво й ефективно записи у шкільному журналі конспекти уроків, позакласних заходів усіх опитаних учнів на Львівщині уважають уроки за участю експертів ефективними, цікавими й ненудними Участь учнів та вчителів у громадському житті бал, якщо Виза- до во лені цим аспектом роботи школи участь у громадських організаціях участь у концертах, музичних конкурсах участь у подіях із релігійного життя громади участь у подіях зі вшанування історичних подій, земляків участь у спортивних та фізкультурних заходах, змаганнях
(нпр., у команді з футболу участь в екологічних акціях участь у локальних художньо- мистецьких акціях (виставки, поповнення збірок місцевого музею фан др айзинг для культурних акцій) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети й питальники для громадян (Цеп о- тр
ібн о Чи школа бере участь у громадському житті, наскільки ефективно сценарії свят відзначення важливих подій директорів із а- ст упників ЗНЗ на Львівщині є членами громадських організацій їх очолюють вчителів (переважно старшого вікує членами громадських організацій Таблиця 4

Вик
ор
ис
та
ння п
от
енці
ал
у гр
ома
ди як р
ес
ур
су для н
ав
ча
ння

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
29
1
2
3
4
5
Зн ання потенціалу громади бал, якщо Виза- до во лені цим аспектом роботи школи база даних волонтерів для громадського навчання зо кресленням їхніх компетентностей День відкритих дверей як форма взаємопізнання тематичні дні громадського навчання шкільний краєзнавчий музей як форма пізнання громади наявність календаря важливих для громади дат наявність шкільної газети як форми взаємопізнання наявність сайту школи як форми взаємопізнання) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й питальники для громади (У чому Ви експерт Чого Ви можете навчити учнів Що їм розповісти конспекти уроків сценарії письмові відгуки учнів тощо немає конкретних відомостей Вик ор ис та ння матеріальних громадських ресурсів бал, якщо Виз ад о- во лені цим аспектом роботи школи музей як місце навчання бібліотека як місце навчання, культурних заходів, зібрань, дискусій будинок Просвіти як місце концертів, молодіжних зібрань спортивні будівлі споруди (як місце спортивно- розважальних, вишкільних заходів дитячий майданчик ліс / озеро ставок (як місце спор тивн о-р озв ажа льних, вишкільних заходів) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й питальники для учасників навчально- виховного процесу (наскільки ефективно використовуватиму зе й бібліотеку в навчально- виховному процесі письмові відгуки учнів тощо немає конкретних відомостей bВаша о
ці
нк
а з
а ч
отир
иб
ал
ьн
ою си
ст
емою ці
єї сф
ер
и діял
ьн
ос
т
і: Ви
кор
ис
т
ан
ня п
от
ен
ціа
лу гр
ом
ади як
рес
ур
су для нав
чан
ня
Оцінк
а:
9
Див. схожу анкету в книжці цієї серії Залучення батьків (Із успішного портфоліо вчителя ).bОснbbовні с
тр
ат
егії
Фор
ми дія
льн
ос
ті
М
ож
ливі м
ет
оди
оціню
ва
ння
Дж
ер
ел
о д
аних
Вп
лив н
а
на
вч
альн
о-
вихо
вний пр
оце
с
1
2
3
4
5

Гр ом ад ськ е навчання бал, якщо Виза- до во лені цим аспектом роботи школи громадяни в ролі експертів на уроці громадяни в ролі експертів на позакласних заходах представники державних установ, влади в ролі експертів на виховних заходах представники громади як митці (на концертах, п лен ерах, майстер-клас ах) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анкети й питальники для батьків, громади (Що Ви можете зробити для ефективного навчання наших дітей
• анкети й питальники для учителів (Ви практикуєте анонімні анкети для учнів Це цікаво й ефективно записи у шкільному журналі конспекти уроків, позакласних заходів усіх опитаних учнів на Львівщині уважають уроки за участю експертів ефективними, цікавими й ненудними Участь учнів та вчителів у громадському житті бал, якщо Виза- до во лені цим аспектом роботи школи участь у громадських організаціях участь у концертах, музичних конкурсах участь у подіях із релігійного життя громади участь у подіях зі вшанування історичних подій, земляків участь у спортивних та фізкультурних заходах, змаганнях
(нпр., у команді з футболу участь в екологічних акціях участь у локальних художньо- мистецьких акціях (виставки, поповнення збірок місцевого музею фан др айзинг для культурних акцій) ін тер в’ю;
2) анкетування) опитування) фок ус-гру пи;
5) аналіз документів анонімні анкети й питальники для громадян (Цеп о- тр
ібн о Чи школа бере участь у громадському житті, наскільки ефективно сценарії свят відзначення важливих подій директорів із а- ст упників ЗНЗ на Львівщині є членами громадських організацій їх очолюють вчителів (переважно старшого вікує членами громадських організацій Таблиця 4
Вик
ор
ис
та
ння п
от
енці
ал
у гр
ома
ди як р
ес
ур
су для н
ав
ча
ння
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
30
Крок 2. Що можна зробити, щоб удосконалити слабкі ланки, виявлені під
час самооцінювання?
Самооцінювання, що провели пілотні школи Львівщини, а також кілька ан­
кетувань (на основі поданих вище таблиць, у яких взяло участь від 150 до 300 слухачів курсів Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, показало, що засада навчання впродовж життя, хай і повільно, однак впроваджується в українську практику. Повільність впровадження часто не залежить від волі педагогів, а радше зумовлена зовнішніми чинниками, про які піде мова далі (див. розділ Труднощі й ризики. Результати анкетувань та са­
мооцінювання оголили слабкі ланки українських шкіл, які можна покращити внутрішніми зусиллями, не чекаючи додаткових матеріальних ресурсів чи зміни нормативного забезпечення. До таких слабких ланок, зокрема, належать) недостатнє відзначення у школі досягнень у професійному розвитку педагогів) відсутність стратегій щодо формування в учнів уміння навчатися) слабка поінформованість учителів про інноваційні аспекти індивідуалізації навчально­виховного процесу, зокрема планування уроків відповідно до різних стилів навчання, типів мислення учнів тощо.
Як нівелювати ці слабкі ланки або перетворити їх у переваги школи – одне із завдань самооцінювання.
1. Результати анкетувань показали, що 89% директорів ЗНЗ уважають, що в школі достатньо відзначені професійні здобутки вчителя. Така статистика окрилювала б, якби не одна деталь. На таке ж запитання відповіли ствердно тільки 34% вчителів. Отож можна схилятися до думки, що все таки рівень відзначення досягнень у професійному розвитку нарівні школи недостатній. І йдеться не тільки проте, що сучасний директор школи немає безпосередніх повноважень винагороджувати працівників (хіба що пропонувати це зробити відділові освіти) та й практика така трапляється рідко. Однак варто також пам’ятати, що деякі методи мотивації цінуються майже так само високо, але не коштують нічого, крім часу та уваги керівника. Зокрема гарним стимулом до постійного вдосконалення в професійній сфері єна думку вчителів, окрім додаткової винагороди (98%), словесна похвала керівництва на публічних заходах (74%), запрошення до участі в цікавих проектах (10%)
10
. А от традиційне вивішування в школі грамот, сертифікатів, на думку вчителів, не належить до дієвого методу мотивування, його підтримали тільки 2% вчительства.
10
Освітяни, відповідаючи на запитання Щонайбільше мотивувало б Вас до професійного розвитку, могли підкреслювати дві відповіді або подавати свої варіанти.

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
31
2. Анкетування засвідчило і серйозну прогалину у сфері формування в учнів уміння вчитися. За останнє десятиріччя український книжковий ринок поповнився чималою кількістю літератури проте, як ефективно навчатися. На жаль, вона нестала надбанням українських педагогів, які працюють у школі. Її основні читачі й адепти – тренери бізнес­програм, викладачі курсів іноземних мов тощо. А українська школа й далі залишилася на задвірках інноваційного процесу – частково через недостатність урочного часу наці важливі інструктажі (66% освітян визнало це основною причиною ігнорування такої інформації. Однак глибша причина криється в іншому український вчитель недовіряє іноземним інноваціям, часто уважаючи їх непотрібним шарлатанством (тільки 12% учителів визнало, що черпають інформацію про ефективне навчання з літератури, решта – з власного досвіду, від своїх учителів тощо. Тому тренінги проте, як навчатись ефективно, основані на засадах сучасної інноваційної педагогіки, – велика рідкість в українському шкільництві. А їх потребує кожен учень. Цю потребу усвідомлює 74% міських старшокласників, які хотіли б узяти участь у вишколах з ефективного запам’ятовування та відтворення інформації (у сільській місцевості такого анкетування провести не вдалося. Проте, як організовувати тренінги з ефективного навчання, швидкого запам’ятовування, можна прочитати в книжці Революція в навчанні [3], а позитивний український досвіду цій сфері почерпнути з останнього розділу цього посібника. Ще однією слабкою ланкою стандарту Навчання впродовж життя є те, що самі вчителі не надто добре орієнтуються в сучасних педагогічних інноваціях. Зрештою, ця слабка ланка виявляє і серйозний недоліку роботі інститутів післядипломної освіти, які часто пропонують учителям теоретичні аспекти інноваційної педагогіки, замість того щоб подати практичні інноваційні методи роботи з дітьми. Навчання проте, як учитися, могли б проводити у школі не тільки вчителі, ай ті учні, які знають власні цікаві методи запам’ятовування інформації. Зрештою, зосередження уваги на формуванні вміння вчитися могло б спонукати учнів до колекціонування цікавих методів засвоєння інформації, публікації цих матеріалів на сайті школи, у шкільній газеті.
Крок 3. Як використати сильні сторони, якими вирізняється конкретна
школа, що втілює принцип навчання впродовж життя»?
Провівши самооцінювання, кожна школа виявить, що має сильні сторони у сфері ціложиттєвої освіти. Зазвичай керівник про них знає і без самооці­
нювання, однак власне ця процедура допоможе йому нагромадити конкрет­
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
32
ні кількісні аргументи щодо переваг своєї школи і використати їх під час позиціювання свого навчального закладу, формування його позитивного образу.
Самооцінювання, яке провели пілотні школи Львівщини, а також анкетування, в яких узяли участь слухачі курсів Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, показали, що наші школи можуть похвалитися й чималими здобутками у впровадженні ідей ціложиттєвої освіти. Зокрема до наших сильних сторін належать) професійний розвиток педагога (вчитель у ролі учня) участь учнів і вчителів ужитті місцевої громади) громадське навчання (використання потенціалу місцевих громадян­
експертів у конкретній сфері).
Професійний розвиток педагогів в Україні порівняно з іншими країнами, знаними зі своїх ефективних освітніх системне здається аж таким ідеальним. У нас багато труднощів, які полягають у формальному підході до підвищення кваліфікації, слабкій мотивації, застарілих підходах до навчання дорослих, про що можна прочитати в наступному розділі цієї книжки. Однак, на думку учасників самооцінювання (а це учні, самі педагоги, представники влади та громади – батьки, бізнесовці) і наших респондентів (учителів, директорів шкіл і їхніх заступників, методистів, професійний розвиток педагогів – та сфера, яка заслуговує найвищої оцінки в цьому стандарті. Якщо Ваша школа одержала таку похвалу з уст громадськості, не забудьте поінформувати про це вчителів, похваливши їх і нагадавши, що добрий учитель зміцнює довіру до школи [8, 53]. Форми похвали можуть бути різними – від інформації на сайті школи чи в стіннівці до місцевої газети, регіонального радіо чи телебачення. Так само важливо поширювати гарний досвід щодо професійного розвитку не тільки в межах школи, ай освітнього округу, району, області таким досвідом можуть бути приклади ефективного взаємонавчання та наставництва, здобутки школи молодого вчителя та ін.
Часто громада недооцінює роль учнів і вчителів утворенні місцевої культури. Анонімне анкетування показало, що тільки 23% сільських мешканців Львівщини уважають учителів моральними авторитетами в громаді (див. докладніше про це в книжці Розвиток громади, яка входить до цієї серії. І справді, українське учительство не очолює сьогодні протестних акцій. Однак активна участь учителів та учнів у проведенні концертів, місцевих фестивалів, у вшануванні історичних подій, в ініціюванні толок стає вагомим аргументом на користь того, що учасники підсумкового круглого столу – представники громади – високо відгукуються про цю діяльність. На жаль, часто про

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
33
ініціаторів місцевих культурних подій мало хто знає в громаді й школі. Тому вшанування ініціативних учнів і педагогів, які розвивають культуру у своїй місцевості, – обов’язок керівництва школи. Гарна традиція – проводити творчі звіти школи, на які запрошувати всіх представників громади. Тоді ж можна було б і подякувати тим громадянам, які на прохання вчителів приходять до школи й радо діляться своїми знаннями з учнями, навчаючи їх пекти короваї за місцевим рецептом, куховарити, щепити дерева, займатися традиційними місцевими ремеслами тощо. Відзначення таких громадян почесними титулами Приятель школи на публічних громадських заходах, грамотами та подяками, допомога їм по господарству (якщо це літні люди, які потребують опіки) – і обов’язок школи, й інструмент створення гарного іміджу про себе.
Розділ 1. Реалізація засади нарівні школи та вплив на якість навчально-виховного процесу

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
35
Розділ 2. Труднощі й ризики впровадження засади
«навчання впродовж життя»,
або коли стимул
11
– не обов’язково палиця
Втілювати інновації у школу, знану зі своєї консервативності, надзвичайно складно. Однак ті педагоги, які розуміють потрібність змін, що наближають школу до реального життя, впроваджують ідеї ціложиттєвої освіти, попри проблеми та перешкоди, які трапляються їм на шляху. Серед труднощів у цій сфері вони виокремлюють такі. Складність шкільних навчальних програм, негнучкість і непристосованість їх до засад ціложиттєвої освіти. Трансляторний підхід до навчання. Слабка мотивація до професійного розвитку вчителя. Недостатня мотивація педагогів до самонавчання. Недостатня увага до професійного розвитку в школі та освітньому окрузі. Формальний підхід до навчання на базі інститутів підвищення кваліфікації, університетів. Труднощі з залученням до навчання дорослих мешканців громади.
Складність шкільних навчальних програм, негнучкість і непристосованість їх до засад ціложиттєвої освіти. На думку опитаних освітян Львівщини (керівників шкіл, методистів, учителів, сучасні навчальні програми пропонують
34% непотрібного матеріалу, який не знайде застосування вжитті учня 93% опитаних освітян уважають шкільні програми надто складними. Власне складність програм, яка полягає у надмірній кількості нового матеріалу, не дозволяє вчителеві приділити достатньо часу на найважливіше – на формування вміння вчитися. Це вміння окреслено як одну з ключових компетентностей у Рекомендаціях Європейського Парламенту та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей ціложиттєвої освіти. У документі читаємо, що вміння вчитися – це здатність до постійного й наполегливого навчання, організації навчального процесу (власного і колективного, зокрема через ефективне керування часом та інформаційними потоками. Ця компетентність передбачає свідомий підхід до навчального процесу та індивідуальних потреб, пошук можливостей і долання перешкод, щоб навчатись успішно. Це збереження, обробка та засвоєння нових знань, формування навичок, а також пошук довідкових засобів і користування ними. Уміння вчитися спонукає до того, щоб,
11
Відомо, що стимул – слово, що прийшло до нас із латини й означало палицю, батіжок».
Розділ 2. Труднощі й ризики впровадження засади навчання впродовж життя»

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
36
спираючись на попередні знання та життєвий досвід, застосовувати знання і вміння в різних життєвих ситуаціях удома, на роботів освіті, у практичному навчанні. Вирішальними елементами цієї компетентності є мотивація
та впевненість у своїх силах» [18]. За умов подання великого обсягу знань, насиченості програмі незастосовності матеріалу важко мотивувати школярів учитися, а ще важче – формувати в них упевненість у своїх силах та високу самооцінку. А проте робити це треба, бо кожен учитель розуміє, що знання – це те, що можна наздогнати й пізніше, особливо коли любиш і вмієш учитися, а підвищити самооцінку в дорослому віці – значно складніша річ. Національна стратегія розвитку освітив Україні на 2012–2021 рр. обіцяє кілька важливих кроків до цього баланс між інваріантною і варіативною частинами, спрощення навчальних програм та зменшення кількості предметів [6]
12
. До речі, оптимальна кількість предметів у середній школі, як свідчать дослідження науковців, – близько десяти саме такою кількістю обмежилися творці Федерального державного освітнього стандарту [10, 196], ухваленого 2010 року, який буде впроваджено у Росії 2020 року.
Трансляторний підхід до навчання – це теж одна з причин того, що наші діти не вміють учитися так, як цього вимагає сучасний світ. Відтворення матеріалу з одного параграфа – традиційна практика сучасної школи, яка не рятує дитину перед викликами сьогодення, і про це б’ють на сполох сучасні науковці та практики [9, 16]. Як знайти потрібну інформацію у великих інформаційних потоках, як не потонути в них – важливе завдання школи, що й досі залишається не виконаним.
На зміну трансляторному підходу, що підкріплюється проблемами, про які йшлося вище (великий обсяг непотрібного для життя матеріалу, фрагментарність і розрізненість шкільних дисциплін, має прийти інша школа – діяльніс­
на. Бо тільки в діяльності відбувається найефективніше навчання. Це підтверджує інтеграційний підхід Пата Нолана (див. про денну мандрівку Національними парками Нової Зеландії, коли діти з низьким рівнем навчальних досягнень інтенсивними методами засвоюють прогалини шкільної програми, а потім, працюючи в комп’ютерному класі, підсумовують засвоєне) [3, 414–421], методика SuperCamp [3, 422–436], результати навчальних академій підприємливості в школах США [3, 408–415], Польщі [4], України [4], позитивна практика українських педагогів­інноваторів. На тому, що діяльнісний підхід ефек­
12
Тенденція останніх кількох років показує, радше, зворотну практику – зменшення варіативного компонента, ускладнення навчальних програмі то навіть у початковій школі, збільшення кількості предметів.

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
37
тивний у виховному процесі, наголошують і науковці, й практики [12, 45]. Ритуальний захід із випуску шкільної газети під керівництвом учителя можна організувати як дієвий інструмент виховання дітей (майже без втручання вчителя, коли формується відповідальність, громадське лідерство, вміння працювати в команді тощо. Українська практика (щоправда, таких прикладів обмаль) теж показує дієвість таких підходів. Учасники денного вишкільного табору Лицар Честі, що відбувався влітку 2012 року в лісі на березі Бугу за співпраці молодіжних громадських організацій та районного відділу освіти Сокальщини, одностайно ствердили, що табір допоміг відчути гордість за свій народ, глибше пізнати історію, мотивував до саморозвитку. Зрештою, результати анкетування учасників цього табору подано в таблиці Використання різних стилів навчання та інших інновацій у навчально­виховному процесій розділ, а про організацію табору та його програму докладніше можна прочитати в книжці Розвиток громади з цієї серії. Гарні приклади того, як навіть у сучасних умовах зробити школу діяльнісною, знаходьте в 3­му розділі цієї книжки З успішного портфоліо школи».
Якщо говорити про зміну трансляторної школи на діяльнісну, то першою складовою її успіху мав би стати підготований учитель. Тому підґрунтям більшості змін – зокрема тих, які орієнтуються на впровадження якісної ціложит­
тєвої освіти, – є професійний розвиток учителя.
Документи ЄС у сфері професійного зростання вчителя, зокрема Удосконалення якості освіти вчителів звернення Європейської Комісії до парламенту ЄС та Ради Європи, ухвалений в Брюсселі у серпні 2007 року (діє до кінця
2013 р) [17], дають змогу говорити про народження нової філософії вдосконалення, яка полягає в акценті не на знаннях, а на компетентностях доборі й пристосуванні змісту вдосконалення до потреб конкретної школи перенесенні акценту з позашкільної інституції на школу як організації, що навчається переході від оказіонального вдосконалення до постійної праці над собою принципі поширення знань в установі й поза нею.
У Програмі Навчання впродовж життя (2007–2013) зазначено, що вчитель – це професія високої кваліфікації професія ціложиттєвого навчання мобільна професія професія партнерства і співпраці [17].


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал