Програма «Школа як осередок розвитку громади»
Pdf просмотр
Сторінка7/7
Дата конвертації09.01.2017
Розмір1.49 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7
Ми використовуємо громаду як ресурс для навчання, запрошуючи людей з
усієї місцевості поділитися своїми знаннями та досвідом з нашими праців-
никами й учнями

Ми маємо детальну інформацію про знання та компетентності членів громади, яка завжди доступна для працівників та широко використовується.

Ми організуємо тематичні дні громадського навчання, коли члени громади запрошуються у школу і всі навчаються разом.

Ми стежимо затим, щоби всі вміння громади регулярно відзначались і цінувались.

Ми залучаємо учнів до громадських заходів і заохочуємо до участі в них наприклад, художні галереї, вистави чи карнавали).

Ми впроваджуємо інші навчальні заходив розкладі таким чином цінуємо та заохочуємо їх.

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
63
Додаток 3
Програма Школа як осередок розвитку громади»
Всеукраїнського фонду Крок за кроком»
В Україні рух громадсько­активних шкіл зародився уроці. Ініціаторами розвитку партнерських стосунків між школами й місцевими громадами стали громадські організації. Таку році Всеукраїнський фонд Крок за кроком за підтримки Фонду Чарльза Стюарта Мотта та Міжнародного фонду Відродження розпочав реалізацію програми Школа як осередок розвитку
громади», яка сьогодні успішно діє на території нашої країни.
Цілями програми є розвиток громадсько­активних шкіл, діяльність яких сприяє розвитку партнерства між школою та громадою розробка й реалізація партнерських програм, спрямованих на вирішення проблемі задоволення потреб місцевих громад активізація громадян реалізація концепцій освіти громади та навчання впродовж усього життя. Програма сприяє розвитку громадської активності всіх членів місцевих громаді громадянського суспільства в цілому.
Реалізація цілей програми забезпечує розвиток громад, чиї ресурси та структури покликані служити інтересам кожного члена громади, де є спільні переконання освітян, підприємців, громадських лідерів, інших громадян у погляді на освіту як процес, що відбувається впродовж усього життя та повинен бути доступним для кожного переконання у виході освіти зі своєї традиційної ролі та бачення її доступності впродовж семи днів на тиждень, участі в управлінні інших членів громади, доступності шкільних ресурсів для всіх членів громади спільний голосу визначенні потребі ресурсів громади, залученні бізнес­
структур, підприємців до співпраці можливість для батьків залучитися до процесу прийняття рішень про якість освіти їхніх дітей та участі вжитті школи бажання бути інноваційними, гнучкими та творчими у визначенні нового бачення розвитку школи й освіти визнання ролі всіх членів громадив освіті та розвитку громади, покращенні життя кожного члена громади.
За минулі роки Україна досягла значного прогресу в розвитку громадсько­
орієнтованої освіти, про що свідчать успіх реалізації програм Школа як осередок розвитку громади, проведення міжнародних конференцій, поширення програми в нових областях.
Додатки

Стандарти громадсько-активної школи НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ УСЬОГО ЖИТТЯ
64
Всеукраїнський фонд Крок за кроком є однією із провідних організацій у цій галузі й на сьогодні об’єднує мережу українських громадсько­активних шкіл, які працюють як осередки розвитку місцевих громад. Багато учасників, ставши частиною програми Школа як осередок розвитку громади, отримали досвід прямого залучення громади до прийняття рішень. Проекти, що реалізуються громадсько­активними школами, спрямовані на відновлення традицій у громадах і покращення рівня життя в місцевих спільнотах шляхом активізації місцевих мешканців. Загальноосвітня школа може бути не тільки ресурсом для навчання дітей, ай центром активності громади, яка мешкає навкруги. Представники громад погоджуються, що приміщення школи можуть використовуватись упродовж усього дня, і не тільки учнями, ай усіма мешканцями громади (школа – для громади, громада – для школи).
Більше дізнатися про програму, її учасників і ресурси ви зможете на сторінках онлайн­бази даних громадсько­активних шкіл www.gash.ussf.kiev.ua.

Серія науково-методичних матеріалів Стандарти громадсько-активної шко-
ли» складається з дев’яти взаємопов’язаних видань, що представляють собою окремі
навчально-методичні посібники відповідно до кожного стандарту якості діяльності
громадсько-активної школи (а саме лідерство, партнерство, соціальна інклюзія, по-
слуги, волонтерство, навчання впродовж усього життя, розвиток громади, залучення
батьків та шкільна культура, які разом дають школам, що прагнуть саморозвитку
та самовдосконалення в сфері діяльності школи як осередку розвитку місцевої грома-
ди, відповідь на актуальне запитання Як підвищити якість діяльності громадсько-
активної школи?»
У першому навчально-методичному посібнику Лідерство акцент зроблено на демократизації освітнього процесу як напрямі діяльності громадсько­активних шкіл України розглянуто нормативно­правові засади державно­громадського управління ГАШ; проаналізовано успішний досвід застосування стандарту Лідерство на базі ГАШУ другому навчально-методичному посібнику Партнерство акцент зроблено на місці громадсько­активних шкіл у налагодженні соціального партнерства розглянуто оцінювання якості діяльності ГАШ як дієвого інструменту в налагодженні партнерства проаналізовано успішний досвід проведення самооцінювання діяльності ГАШ за стандартом «Партнерство».
У третьому навчально-методичному посібнику Соціальна інклюзія» акцент зроблено на розгляді понять соціальна ізоляція, соціальна інклюзія» та соціальна інтеграція представлено поняття, принципи та складові інклюзії та інклюзивної освіти; розглянуто труднощі, які виникають під час впровадження інклюзивної освіти проаналізовано досвід реалізації програм та проектів громадсько­активних шкіл України, спрямованих на забезпечення соціальної інклюзії.
У четвертому навчально-методичному посібнику Послуги акцент зроблено на змісті та видах послугу діяльності громадсько­активних шкіл розглянуто труднощі та ризики під час оцінювання якості послуг, що їх надають громадсько­активні школи проаналізовано досвід роботи громадсько­активних шкіл щодо надання послуг.
У п’ятому навчально-методичному посібнику «Волонтерство» акцент зроблено на впливі волонтерства на навчальний процес розглянуто труднощі та ризики розвитку волонтер­
ства в загальноосвітньому закладі представлено успішне портфоліо шкільного волонтера.
У шостому навчально-методичному посібнику Навчання впродовж усього життя акцент зроблено на реалізації засад навчання впродовж усього життя нарівні школи та його впливі на якість навчально­виховного процесу розглянуто труднощі та ризики розвитку впровадження засади навчання впродовж життя представлено успішне портфоліо громадсько­активних шкіл України.
У сьомому навчально-методичному посібнику Розвиток громади акцент зроблено на реалізації засад розвитку громадина рівні школи та його впливі на навчально­виховний процес розглянуто ризики та труднощі, що виникають під час розвитку громади представлено успішне портфоліо громадсько­активних шкіл України.
У восьмому навчально-методичному посібнику Залучення батьків акцент зроблено на залученні батьків до діяльності школи та його впливі на навчально­виховний процес розглянуто труднощі та ризики під час залучення батьків до діяльності школи представлено успішний досвід залучення батьків до діяльності школи.
У дев’ятому навчально-методичному посібнику Шкільна культура акцент зроблено на розвитку шкільної культури та її впливі на навчально­виховний процес розглянуто труднощі та ризики впровадження демократичної шкільної культури представлено успішне портфоліо громадсько­активних шкіл України.

НАВЧАЛьНО-МЕТОДИЧНЕ ВИДАННЯ
НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ
УСЬОГО ЖИТТЯ
Навчально-методичний посібник із серії
науково-методичних матеріалів Стандарти громадсько-активної школи»
Автор:
Шиян Роман Богданович,
кандидат біологічних наук, завідувач кафедри освітньої політики,
директор Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
За загальною науковою редакцією
Даниленко Лідії іванівни,
доктора педагогічних наук, професора,
заступника завідувача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України
Коректор: І.Л. Новіцька
Погляди, висвітлені у матеріалах посібника, є винятково відповідальністю їхніх авторів і не обов’язково збігаються з позицією Всеукраїнського фонду Крок за кроком та Фонду Чарльза Стюарта Мотта
РОЗПОВСЮДЖУЄТьСЯ БЕЗКОШТОВНО
Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена в будь-якому вигляді та будь-якими засобами без попередньої згоди
Всеукраїнського фонду Крок за кроком»
Підписано до друку 24.03.2014. Формат 60х841/8.
Друк офсетний. Гарнітура Minion Pro.
Умовн. друк. арк. 7,5. Наклад 500 прим.
ТОВ Видавничий дім «Плеяди»
Свідоцтво ДК Друк СПД ФО «Парашин К.С.»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал