Програма та її методичне забезпечення на Полтавщині
Pdf просмотр
Сторінка1/23
Дата конвертації26.12.2016
Розмір5.05 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


1
Головне управління освіти і науки
Полтавської обласної державної адміністрації
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.ОстроградськогоОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ
1-12 КЛАСІВ ЗАГАЛЬОСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Програма та її методичне забезпечення
на Полтавщині
Полтава, 20092
ББК 74.2
О.46
Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України. Методичне забезпечення Програми на
Полтавщині / Упорядники: Н.В.Настенко, Г.А.Каліберда. –– Полтава:
ПОІППО. –– 2009. –– 252 с.

Резензенти:

Пашко Л.Ф., кандидат педагогічних наук, в.о. завідуючої кафедри методики змісту освіти та природознавства ПОІППО
Сень О.О., головний спеціаліст відділу позашкільної, виховної роботи та закладів обласного підпорядкування Головного управління освіти і науки
ОДА.
Збірник вміщує методичний супровід Програми «Основні орієнтири
виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».
Матеріали будуть корисними для практичного використання у
повсякденній
роботі
працівників
відділів
(управлінь)
освіти,
позашкільних навчальних закладів, методичних кабінетів, заступників
директорів з виховної роботи, класних керівників, педагогів-
організаторів, керівників гуртків, вихователів.
Видання призначене на допомогу педагогічним працівникам, що
прагнуть до оновлення виховного процесу в загальноосвітньому
навчальному закладі.

Друкується за рішенням вченої ради ПОІППО. Протокол № 2 від
28.04.2009 р.


@ПОІППО2009


3
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ......................................................................................................................5

ІІ. ПРО ЗАХОДИ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ЩОДО ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ
ПРОГРАМИ «ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-12 КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ» ВІД 05.03.09
№136………………………………………………………………………...…………. 9


ІІІ. ЗМІСТ ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
(РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ) .......................................................................................14
СОЦІАЛЬНІ ПРОЕКТИ.....................................................................................................30
ПРОЕКТ «МОЇ ДОРУЧЕННЯ»....................................................................................30
ПРОЕКТ «САМ СОБІ ВИХОВАТЕЛЬ» .....................................................................31
ПРОЕКТ «СВІТ МОЇХ ЗАХОПЛЕНЬ».......................................................................33
ПРОЕКТ «Я ТА ІНШІ»..................................................................................................34
ПРОЕКТ «ДОБРО І ЗЛО» .............................................................................................35
ПРОЕКТ«РІДНА МОЯ ШКОЛА» ...............................................................................37
ПРОЕКТ „МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОКОМПЕТЕНТНОГО ПЕДАГОГА -
ОРГАНІЗАТОРА”...........................................................................................................38
ПРОЕКТ «ЮНАК – МАЙБУТНІЙ ЗАХИСНИК РОДИННОГО ВОГНИЩА»....39
МОДЕЛЮВАННЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДНО
ПРОГРАМИ «ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-12 КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ» .........................41
МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.........................................45
ВИДАТНІ ПЕДАГОГИ ПОЛТАВЩИНИ У ВИХОВНОМУ ПРОСТОРІ.............48

ІV. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ПОЛТАВЩИНІ...................................52
ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ПРОГРАМІ
«ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-12 КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УКРАЇНИ»..................52
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ТА РОБОТИ З
БАТЬКІВСЬКОЮ ГРОМАДСЬКІСТЮ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ .......................................................................................54
РЕКОМЕНДУЄМО КЕРУВАТИСЯ ТАКОЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЮ
БАЗОЮ:............................................................................................................................60
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ХВИЛИНКИ «ТИЖДЕНЬ МОЄЇ
УКРАЇНИ» ЛИСТ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
ОДА ВІД 12.11.08 №03.04.05/ 1212..............................................................................64
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЙНОЇ ХВИЛИНКИ «ТИЖДЕНЬ МОЄЇ УКРАЇНИ» ........................64
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-
ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ З ПОДОЛАННЯ ГЕНДЕРНИХ СТЕРЕОТИПІВ І
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СЕРЕД УЧНІВ У
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЛИСТ ПОІППО 15.12.2008
Р. №2378...........................................................................................................................68


4
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПИТАНЬ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В
ОСВІТЯНСЬКИХ ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ
ЛИСТ ПОІППО ВІД 20.05.08
№631 .................................................................................................................................72
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ПОЗАШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ........................................................................................74
ПРО ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ В
ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОБЛАСТІ У РОЗРІЗІ
ПРОГРАМИ «ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-12 КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ» ........................77
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ «ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ КУРСУ
«ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА В УКРАЇНСЬКІЙ КУЛЬТУРІ» (1-4 КЛ.) ТА
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ФАКУЛЬТАТИВУ ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
ШКОЛИ «ОСНОВИ ПРАВОСЛАВНОЇ КУЛЬТУРИ» (1-4 КЛ.)............................81
ПРО ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ ХРИСТИЯНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ НА
ПОЛТАВЩИНІ...............................................................................................................84
ЗВЕРНЕННЯ ОСВІТЯН, УЧАСНИКІВ ОБЛАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАНЬ
«ХРИСТИЯНСЬКІ ЦІННОСТІ ТА СУЧАСНА ОСВІТА» ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ
ГРОМАДСЬКОСТІ (М. ПОЛТАВА, 23 ЖОВТНЯ 2008 Р.).....................................86

ІV. НА ДОПОМОГУ ВИХОВНИКАМ (ЗАСТУПНИКАМ ДИРЕКТОРАМ З
ВИХОВНОЇ РОБОТИ, ПЕДАГОГАМ-ОРГАНІЗАТОРАМ, КЛАСНИМ
КЕРІВНИКАМ, ВИХОВАТЕЛЯМ, КЕРІВНИКАМ ГУРТКІВ,
ПРАЦІВНИКАМ ПОЗАШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ) .................................................88
ОРІЄНТИР ПРОГРАМИ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ "СЯЙВО" 8 КЛАСУ
ЛІЦЕЮ №4 М. КРЕМЕНЧУКА ...................................................................................88
ОПИС МОДЕЛІ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КЛУБУ СТАРОСТ
«ЛІДЕР» ...........................................................................................................................95
РОБОТА КРЕМЕНЧУЦЬКОГО МІСЬКОГО МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ
ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ.....................................................................................................................109
ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ ОРЖИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. ІМ. І.Я.ФРАНКА НА І
СЕМЕСТР 2008-2009 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ .......................................................121
ПРОГРАМА ВИХОВАННЯ ОРЖИЦЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТ. ІМ.І.Я.ФРАНКА НА ІІ
СЕМЕСТР 2009 РОКУ.................................................................................................131
ОРІЄНТОВНІ ФОРМИ І ЗМІСТ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (ПОЧАТКОВА
ШКОЛА) ОРЖИЦЬКОЇ ЗОШ ІМ. І.Я.ФРАНКА.....................................................150
МОДЕЛЬ ПЛАНУ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА, РОЗРОБЛЕНА НА ВИКОНАННЯ
ПРОГРАМИ « ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-12 КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВТІНХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ» ОРЖИЦЬКОЇ
ЗОШ ІМ. І.Я.ФРАНКА (АВТОР ДІКОВА Л.Г. ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА З
ВИХОВНОЇ РОБОТИ).................................................................................................173

ДОДАТОК ........................................................................................................................195
ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-12 КЛАСІВ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ. ПРОГРАМА
ЗАТВЕРДЖЕНА НАКАЗОМ МОН УКРАЇНИ
ВІД 17 ГРУДНЯ 2007 Р. №1133
.........................................................................................................................................195


5
ПЕРЕДМОВА
Даний збірник розкриває проблеми здійснення науково-методичного забезпечення щодо реалізації Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», створення виховного простору розвитку особистості, цілісної моделі виховної системи, використання педагогічних технологій та кращого досвіду в навчальних закладах Полтавщини.
Виховання учнів не може здійснюватися в рамках тільки навчаль- ного закладу. Воно залежить від усієї соціально-культурної ситуації, в якій живе і розвивається дитина. Це зумовлює важливість визначення виховного потенціалу середовища, можливостей його підвищення за рахунок перетворення у виховний простір.
Спроби педагогізувати середовище, зробити його сприятливим для дитини проводяться багатьма науковцями та педагогами-дослідниками.
Саме вони й спричинили появу педагогічного поняття «виховний простір».
Зокрема, В. Кириченко, науковий співробітник інституту проблем виховання АПН України у статті «Виховний простір як результат становлення та ресурс розвитку виховної системи навчального закладу»
[12] подає слушні думки щодо створення виховного простору. Вона визначає, що

виховний простір — це не тільки середовище, а й духовний простір учня і педагога, це простір культури, що впливає на розвиток особистості, це частина потенційного виховного середовища (як правило, ширшого за межі навчально-виховного процесу), що освоєна вихователями та вихованцями; поле виховної діяльності, яке цілеспрямовано розвивається та перетворюється (академічне середовище, клубне,
середовище творчих майстерень тощо).
Виховний простір може реалізуватися на муніципальному або
регіональному рівнях навчального закладу, що дозволяє говорити про різні варіанти його функціонування.
Поштовхом до створення виховного простору може послужити
подія, що готується, і є приводом для об'єднання ресурсів учасників, можливостей їх співпраці в межах цієї події. Вдалий досвід співпраці може стимулювати бажання її продовжувати і сприяти створенню єдиного виховного простору.
До ідеї створення виховного простору може також спонукати досвід тривалої спільної діяльності, спрямованої на вирішення конкретної проблеми, коли учасники такої співпраці планують подальшу спільну діяльність, віддають перевагу зв'язкам, що вже склалися між різними
установами.
Нарешті початок створенню виховного простору може покласти попередній аналіз навчальним закладом соціальної ситуації району, вивчення середовища, вироблення можливих напрямів розвитку співпраці, складання програм спільної діяльності, утворення робочої групи чи
Координаційної ради.


6
Основні вимоги до створення виховного простору (див. у Програмі
«Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»).
Освітні та виховні технології

розвитку особистості

Визнаючи виховання дитини у колективі та за допомогою колективу стрижнем процесу виховання, ми враховуємо, що дитина зазнає найрізноманітніших цілеспрямованих впливів фронтального (або масового), групового й індивідуального характеру. Тому у виховному просторі бажано використовувати широкий спектр базових і похідних освітніх та виховних технологій, наприклад:
• виховання на основі системного підходу (Л. Новікова, Н.
Селіванова);
• гуманне колективне виховання (В.Сухомлинський);
• саморозвиток особистості (О. Ухтомський, Г. Селевко);
• життєтворчий і соціально-педагогічний супровід (О. Газман, І.
Єрмаков);
• колективне творче виховання (І. Іванов, С. Шацький);
• життєве і соціальне проектування (І. Єрмаков);
• «соціальна практика» (В. Рожков);
• персоніфіковане виховання (Є. Степанов);
• школа-клуб;
• школа — центр виховання у соціальному середовищі (С. Шацький) та ін.
Безперечно, у кожній конкретній моделі або проекті виховного простору необхідно добирати свій варіант сполучення ефективних виховних технологій, максимально враховуючи сильні та слабкі сторони кожної з них, місцеві особливості та наявні ресурси.
Найпродуктивніші стратегії виховання

превентивність — перетворення середовища ризиків на простір можливостей для самореалізації особистості дитини; він дає змогу значно підвищити ефективність виховної роботи, попередити поширення негативних явищ у дитячому і молодіжному середовищі;
стратегічне планування — перехід від «кризового менеджменту» до проектування життєвих перспектив разом із дитиною; організація випереджальної діяльності дитини з освоєння та привласнення виховного простору забезпечує запуск механізмів саморозвитку і життєтворчості;
адвокацію — вплив на відповідальних осіб, які можуть допомогти створенню виховного простору; лобіювання інтересів навчального закладу
і дітей у місцевій громаді;
соціальне партнерство — школа та позашкільний навчальний заклад не можуть і не повинні самостійно вирішувати усі проблеми


7
виховання. Вибудовуючи виховний простір, педагоги мають враховувати педагогічні (школи як соціокультурної системи) і непедагогічні (тобто цілі самих дітей) цілі і об'єднувати для розв'язання нагальних, виховних проблем усіх учасників педагогічної взаємодії — педагогів, батьків, учнів, громаду. Відкритість навчального закладу, синхронізація комплексу внутрішніх і зовнішніх впливів, міжсекторальне партнерство фахівців різних соціальних інституцій сприяють педагогічно доцільній організації життя дітей і життєдіяльності навчального закладу;
залучення всіх учасників педагогічної взаємодії (діти — і батьки —
педагоги — партнери) — структура виховного простору, створювана лише педагогами, нерідко виявляється чужою, жорсткою для дитини, а, отже, і не ефективною, і не с життєздатною. Жорсткість структури виховного простору може бути результатом її ініціювання «зверху», без врахування діяльності дитини з освоєння та привласнення життєвого простору.

Функціонування складових виховного простору

Своєрідними складовими, що продукують певні методи, прийоми і
форми вирішення проблем, характерних для виховного простору, можуть бути:
• реорганізовані органи шкільного та учнівського самоврядування;
• спеціальні навчальні предмети чи факультативні курси;
• мережа гуртків, клубів, секцій;
• дитячі та молодіжні громадські організації;
• учасники педагогічної взаємодії (учні, педагоги, батьки, громада).

Створення виховного простору підвищує не тільки виховний потенціал сім'ї та навчального закладу — вирішальних чинників виховання, але й сприяє його ефективній реалізації в установах, що не мають педагогічної спрямованості. Оскільки у сфері цілеспрямованого впливу в межах виховного простору опиняються не тільки діти та молодь, сім'я та батьки, але й низка установ, що виступили учасниками виховного простору, це призводить до позитивної інтеграції виховних сил громади зокрема і суспільства в цілому.
Оскільки до виховного простору залучаються різні установи, то він є варіантом інноваційного поступу громади та показником зрілості громадянського суспільства. Тому документами, що укладаються між учасниками виховного простору, повинні бути програми і проекти спільної діяльності у вільній, зручній для них формі. Будь-які спроби зобов'язати, підпорядкувати установи, що співпрацюють, нав'язати ззовні чужу форму роботи призведуть до формалізації принципів і цілей спільної діяльності, відчуженості і, зрештою, до закостеніння та руйнації виховного простору.

Варіанти створення виховного простору


8
Сьогодні існують три варіанти створення виховного простору:
I варіант — ініціаторами створення виховного простору є школа або група шкіл, позашкільний навчальний заклад навколо яких він вибудовується, залучаючи інші структурні одиниці (проект «Місто сприятливе до дитини» — м. Жовті Води Дніпропетровської області);
II варіант — усі заклади — рівноправні творці виховного простору, що будується на основі договору через встановлення зв'язків доповнення
(проект «Активізація громади на розв'язання проблем - дітей і підлітків» — м. Сарни Рівненської обл.);
III варіант — у центрі виховного простору знаходиться будь-який заклад, крім школи, який ініціює партнерську співпрацю й залучення
інших структурних одиниць (наприклад, позашкільний навчальний заклад
— Центр позашкільної роботи «Північне Сяйво», проекти: «Виховна система навчального закладу», «Розбудова превентивного простору району, дружнього до дитини» — Святошинський район м. Києва).

Індикатори успішності виховного простору
Індикаторами успішності виховного простору можуть бути:
• прийняття цінностей виховного простору та дотримання заявлених виховних принципів усіма партнерами;
• ефективна діяльність, спрямована на упорядкування середовища;
• широкий спектр і свобода вибору діяльності;
• здійснення учасниками виховного простору спільних соціальних проектів
• здатність виховного простору до органічних еволюційних змін у контексті взаємовідносин із середовищем;
• значущість виховного простору у системі цінностей учасників;
• використання можливостей виховного простору для збагачення змісту та організаційних форм навчально-виховного процесу;
• здатність забезпечити всім суб'єктам виховного процесу системну можливість для ефективного особистісного розвитку;
• насичене соціально активне життя учнів;
• стабільність у часі.
Костянтин Ушинський попереджав, що передається не досвід, а ідея.
Сам досвід створюється власними зусиллями колективу однодумців у
єдності наукового підґрунтя і педагогічної практики.


9
10


11
1213
14
ІІІ. ЗМІСТ ВИХОВАННЯ В ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
(РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ)
Відповідно до Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12
класів загальноосвітніх навчальних закладів України» рекомендуємо
користуватися порадами щодо змісту виховання в освітніх закладах
області, у якому розміщені матеріали на допомогу виховникам:
педагогічні системи, технології, кращий педагогічний досвід роботи,
науково-методичні наробки освітян Полтавщини, соціальні проекти
тощо.
Сучасний зміст виховання — це науково обгрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, природи, мистецтва, самої себе.
Виховання здійснюють для ідентифікації вихованця із загально- визначеними цінностями і якостями. Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її власне ставлення.
1.

Ціннісне ставлення особистості до суспільства і
держави
виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин.
Патріотизм виявляється в любові до свого народу, повазі до українських звичаїв і обрядів, відчутті своєї належності до України, усвідомленні спільності власної долі з долею Батьківщини, досконалому володінні української мовою.
Національна самосвідомість — це особиста ідентифікація із своєю нацією, віра в духовні сили та майбутнє; воля до праці на користь народу; усвідомлення моральних та культурних цінностей, знання історії, звичаїв, обрядів, символіки; система вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, осмисленням відповідальності перед своєю нацією.
Розвинена правосвідомість виявляється в усвідомленні особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади.
Політична культура — це політична компетентність (наявність знань про типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність брати активну участь в ухваленні політичних рішень.
Культура міжетнічних відносин передбачає поважання дітьми та учнівською молоддю прав людини; сформованість інтересу до представників інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей,


15
традицій, мови, вірувань; уміння виважено поступатися своїми інтересами на догоду етнічним та релігійним групам заради громадянської злагоди.
Виховні досягнення
Педагогічні системи, технології:
(Див. Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика: Довідник
/За ред. П.І.Матвієнка, С.Ф.Клепка, Н.І.Білик.– У 2 ч.Ч.1.А-М .– . Полтава:
ПОІППО, 2007.– с.220, Ч.2.Н-Я.–234с.)

1. Ващенка Г.Г. виховна система нової національної школи — С.59 (ч .І).
2. Громадянська освіта – С.83 (ч. І).
3. Гуманізація освіти — С. 87 (ч. І) .
4. Коменського Яна Амоса педагогічна теорія — С.161 (ч .І).
5. Локальне виховання — С.178 (ч. І).
6. Нове виховання — С.16 (ч. ІІ).
7. Школи Завтрашнього Дня Д. Ховарда — С.197 (ч. ІІ).
8. Громадсько-активні школи – С.81 (ч. І).
9. Гуманна педагогіка Ш.О.Амонашвілі – C.88 (ч. І).
10. Управління виховним процесом за В.О.Сухомлинським — С.179
(ч. ІІ).
11. Виховна система приватного НВК «Паросток» — С.172 (ч. ІІ).
12. Інтелектуальна гра «Дебати» — С.133 (ч. І).
13. Модель випускника школи — С.200 (ч. І).
14. Полікультурне виховання — С.49 (ч. ІІ) .
15. Технологія громадянського виховання — С.105 (ч. ІІ).
16. Технологія превентивного виховання — С.131 (ч. ІІ).


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал