Реалізація педагогічних ідей к. Д. Ушинського в освіті сьогодення
Pdf просмотр
Сторінка1/28
Дата конвертації02.02.2017
Розмір5.05 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

0

РЕАЛІЗАЦІЯ
ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ
К.Д. УШИНСЬКОГО В
ОСВІТІ СЬОГОДЕННЯ

ІСТОРИКО-
ПЕДАГОГІЧНИЙ
АЛЬМАНАХЗбірник наукових праць
молодих дослідників
Випуск 3
Житомир

Історико-педагогічний альманах

1
УДК 37(09)
ББК 74.03
Друкується за рішенням Вченої ради
Житомирського державного університету імені Івана Франка
(протокол № 10 від 25 квітня 2014 року)
Рецензенти
Копетчук В.А., кандидат педагогічних наук, доцент.
Ковальчук В.А., кандидат педагогічних наук, доцент.
Шигонська Н.В., кандидат педагогічних наук, доцент.
Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей
К.Д. Ушинського в освіті сьогодення збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, ВВ. Павленко.

Житомир ФО-П Левковець НМ, 2015.

226 с. У збірнику представлено результати науково-дослідної та пошукової діяльності науковців, аспірантів, студентів з актуальних проблем. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів.УДК 37(09)
ББК 74.03

Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей КД. Ушинського в освіті сьогодення

2
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА.
Антонова О.Є. Лише особистість здатна виховати особистість ……………
РОЗДІЛ 1. ЖИТТЯ ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
К.Д. УШИНСЬКОГО
Дубасенюк О.А. Становлення та розвиток акмевершини видатного педагога КД. Ушинського …………………………………………………
Забродська Катерина. Життя та педагогічна діяльність КД. Ушинського
Деркач Вікторія. Життєвий шлях КД. Ушинського …………………………
Бойко Анна, Головенко Юлія. Із життя КД. Ушинського ………………….
Осадчук
Вікторія,
Кушпіль
Тетяна.
Педагогічна діяльність
К.Д. Ушинського ……………………………………………………………..
Юрчук Сніжана. Творчий шлях КД. Ушинського …………………………..
Думинська Юлія, Матус Юлія. Життєвий та творчий шлях КД. Ушинського ……………………………………………………………..
Деревицький Руслан. Педагогічні ідеї КД. Ушинського …………………...
Багінський
Сергій,
Батюк
Віталій. Особливості світогляду КД. Ушинського ………………………………………………………..........
Киршицька Оксана. Цікаві факти з життя КД. Ушинського ………………
Мулярчук Інна. Долі дітей та інших членів сім’ї КД. Ушинського ……….
Осадчук Вікторія. Організація навчання в сімї КД. Ушинського …………
Вознюк Олена, Столярчук Тетяна. КД. Ушинський

основоположник нової народної школи ……………………………………………………….
РОЗДІЛ 2. ІДЕЯ ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В
СПАДЩИНІ КД. УШИНСЬКОГО
Дем’янчук О.Н. Світоглядна орієнтація КД. Ушинського та його завдання щодо виховання особистості …………………………………..
Єршова Л.М. Виховний ідеал К. Ушинського в контексті української та російської педагогічної думки другої половини ХІХ - початку ХХ ст.
Левківський М.В. К.Ушинський і формування почуття малої Батьківщини у дітей ………………………………………………………….
Власенко ОМ. Ідея національного виховання молоді у спадщині КД. Ушинського ……………………………………………………………...
Тіткова Ольга. Ідея національного виховання КД. Ушинського …………..
Кур’ята Анастасія, Гасанова Гурзад. Ідея національного виховання у працях КД. Ушинського ……………………………………………………
Розе Світлана. КД. Ушинський про національне виховання підростаючого покоління …………………………………………………..
Слюсар Микола, Стасюк Ірина. КД. Ушинський про значення національного виховання для формування особистості ………………..
Гальчевська Аліна. Погляди КД. Ушинського щодо національного виховання ………………………………………………………………….........
Крук М.З. Погляди КД. Ушинського на фізичне виховання підростаючого покоління …………………………………………………..
Ковальчук Анна, Соловей Валентина. Виховання у світлі ідей КД. Ушинського ……………………………………………………………..
Лапухіна Юлія. Внесок КД. Ушинського в розробку теорії виховного процесу ………………………………………………………………………...
5

15 22 26 29 32 35 37 40 42 45 48 54 56


59 63 68 72 74 77 80 83 88 93 97 100

Історико-педагогічний альманах

3
Герасимчук Аліна. Ідея гармонійного розвитку дитини в спадщині КД. Ушинського ……………………………………………………………….
Павленко Катерина. КД. Ушинський про гармонійний розвиток особистості ………………………………………………………………............
Салій Ольга. КД. Ушинський про гармонійний розвиток дитини …………..
Куценко Дарина. Проблема естетичного виховання у педагогічній спадщині КД. Ушинського ………………………………………………......
Шеремет Вікторія. Ідея естетичного виховання у працях КД. Ушинського .
Стефаненко Вікторія. К.Д. Ушинський про значення праці у вихованні людини …………………………………………………………………………..
Малівська Анна. КД. Ушинський про значення праці для фізичного і морального розвитку особистості ……………………………………………
Михальченко Вікторія. КД. Ушинський про значення праці для всебічного розвитку особистості ……………………………………………..
Вайнштейн Анна, Барсукова Марія. Ідеї трудового виховання в працях КД. Ушинського ………………………………………………………………..
Лінійчук Наталія. Праця

один із вихователів за КД. Ушинським …………
Маєвська Наталія. КД. Ушинський про вивчення рідної мови ………………
Вакуленко Юлія. К.Д. Ушинський про педагогічне значення рідної мови для формування особистості …………………………………………………
Климчук Олександра. Значення рідної мови у формування особистості за КД. Ушинським ………………………………………………………………..
Тимусяк Тетяна. Навчання рідної мовив педагогічній системі КД. Ушинського ………………………………………………………………..
Каськевич Людмила. КД. Ушинський про роль спостережень у процесі ознайомлення молодших школярів з природою ………………………….
Рибанюк Яна. Ідея єдності людини і природи в педагогічній спадщині КД. Ушинського ……………………………………………………………….
Демиденко Аліна, Костецька Тетяна. Природа як один із вихователів за КД. Ушинським ………………………………………………………………..
Ложкова Аліна, Сальник Оксана. Ідея народності у працях КД. Ушинського ……………………………………………………………….
Остапчук Микола. КД. Ушинський про народність виховання ……………
Поліщук Світлана, Федорчук Роман. КД. Ушинський про моральне виховання ……………………………………………………………………….
Головецька Романія, Колесник Людмила. Моральне виховання КД. Ушинського ……………………………………………………
РОЗДІЛ 3. КД. УШИНСЬКИЙ І СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ
УКРАЇНИ
Березюк ОС. Ідеї формування етнокультурологічного компонента в спадщині КД. Ушинського ………………………………………………..
Мирончук Н.М. Система професійної підготовки вчителя у працях КД. Ушинського ……………………………………………………………..
Березюк Юлія. Проблема використання підручників для початкової школи в спадщині КД. Ушинського ……………………………………..
Свиридюк Олена. Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності у спадщині педагогів минулого ……………………….
Кардаш Ольга. К.Д. Ушинський про підготовку вчителя ……………………
Прухницька Юлія, Корнійчук Лілія. КД. Ушинський про народного вчителя і його підготовку ……………………………………………………
104 108 112 116 120 124 125 127 131 134 136 138 141 143 145 148 150 153 155 158 161


164 166 170 174 179 185

Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей КД. Ушинського в освіті сьогодення

4
Матюх Альона, Кутлиєва Яна. Система підготовки вчителя у педагогічній спадщині КД. Ушинського ………………………………...
Мартинюк Юлія. Проблема професійної підготовки вчителя в педагогічній спадщині КД. Ушинського ………………………………...
Назарчук Валентина. Ідеї розвивального навчання у творчій спадщині КД. Ушинського ……………………………………………………………...
Захарчук Валерія. Використання ідей КД. Ушинського щодо вивчення іноземних мов сучасними педагогами ……………………………………
Козорез Олеся. КД. Ушинський і пріоритети сучасної дидактики ……….
Демченко Ілона. Педагогічні ідеї КД. Ушинського щодо формування вмінь учителя початкової школи ………………………………………….
Мойсієнко Наталія, Гергель Юлія. Сучасні проблеми виховання у спадщині КД. Ушинського …………………………………………………
Заруба
Олена,
Коржевська
Наталія. Використання ідей КД. Ушинського в сучасній освіті …………………………………………
Ганнущенко Марія. КД. Ушинський і сучасні проблеми освітив Україні
Риженко Аліна. КД. Ушинський про виховання і навчання ……………….
Дем’янчук
Сергій,
Дехтяренко
Олена. Основні положення розвивального навчання у педагогічній спадщині КД. Ушинського
Костюк І.О. Проблема диференціації та індивідуалізації навчання на етапі закріплення знань, умінь та навичок на уроках навчання грамоти (читання) у працях КД. Ушинського …………………………..

188 191 195 198 200 202 207 210 212 214 217

220Історико-педагогічний альманах

5
ПЕРЕДМОВА
Антонова О.Є.
доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки
Житомирського державного університету імені Івана Франка
Лише особистість здатна виховати особистість
Ця формула належить Костянтину Дмитровичу
Ушинському, великому вітчизняному педагогу, основоположнику російської педагогічної науки, якої до нього в Росії не існувало. Він створив теорію і здійснив переворот, фактично революцію в російській педагогічній практиці. Небагато навіть в європейській культурі знайдеться особистостей такого масштабу, як Костянтин Дмитрович
Ушинський. Яку Польщі – Януш Корчаку Швейцарії –
Йоганн Песталоцці, в Моравії – Ян Коменський, у Росії були дві зірки, і перша з них – КД. Ушинський. Ось чому хочеться звертатися до особистості Ушинського, який творив у період найзначніших соціальних реформ минулого століття. Вдивляючись в його долю, погоджуєшся із думкою відомого російського педагога Ю. Азарова, як жебракує нам саме таких особистостей, оскільки без їхнього світла життя школи та сім'ї – суцільна темрява Він був насамперед патріотом своєї країни, а потім вже педагогом. Він був насамперед демократом за переконаннями, а потім вже теоретиком. Він був насамперед кристально чесною людиною, а потім вже методистом- вихователем. Уявіть собі молодого чоловіка, худорлявого, вище середнього зросту, надзвичайно нервового. Обличчя різко виділяється своєю блідістю у строгій рамці чорного волосся тонкі безкровні губи і пронизливий погляд, так, що здається ніби людина бачить вас наскрізь. Кожен рух підкреслює сильний характері неабияку волю. "Мені здається, – згадувала про нього одна з його учениць, ОМ. Водовозова, – якби знаменитий російський художник
В.М. Васнєцов побачив К. Ушинського, напевно він написав би з нього для якогось собору тип натхненного пророка-фанатика, з очей якого під час проповіді вилітають блискавки, а обличчя стає строгим і суворим… Той, хто бачив Ушинського хоча б раз, назавжди запам'ятовував обличчя цієї людини, що різко виділялася з натовпу навіть своєю зовнішністю. Додайте до цієї характеристики ще й високі його помисли – все для улюбленої батьківщини, його відкриту непримиренність до відсталості, до казенної офіційної науки, до гидоти самодержавства, високу освіченість – і тоді стане зрозумілим його тернистий життєвий шлях в умовах соціальних реформ його часу. Його життя – напружена боротьба. Непримиренна, нерівна ... Це була боротьба безкорисливої людини із силами зла. Людини, яка поставила життєвою метою (про це він написав у своєму щоденнику) "віддати все нащадкам ... не чекаючи нагороди ні на землі, ні на небі, знати це і все-таки віддати їм і життя своє …" Це була боротьба людини, яка знала, що їй загрожують позбавлення, а можливо, і заслання. Адже невипадково його рукою в сімейному альбомі якнайбільше одкровення, як клятва були написані слова

Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей КД. Ушинського в освіті сьогодення

6
"Известно мне, погибель ждет Того, кто первый восстает На утеснителей
народа, /Судьба меня уж обрекла. / Но где, скажи, когда была Без жертв искуплена
свобода? "
Майбутній видатний педагог Костянтин Дмитрович Ушинський народився у Тулі 2 березня 1824 р. всім ї дрібнопомісного дворянина Дмитра Григоровича Ушинського, відставного військового, учасника Вітчизняної війни 1812 року (біографи досі сперечаються за рік народження педагога, адже до гімназії не могли прийняти дитину настільки молодого віку як Костянтин, тому є вірогідність підроблення документів про народження. Його батько за станом здоров’я пішов у відставку у чині підполковника. Іще довго служив царю і державі у різних установах у Тулі, Полтаві, Вологді, Новгород-Сіверському. У 1838 р. отримав дворянський титул. До моменту народження майбутнього педагога сім'я жила в Тулі, але незабаром батька Ушинського призначили суддею в повітове місто Новгород-Сіверський, і вся сім'я
Ушинського перебралася на Чернігівщину. Тут, на березі Десни, в невеликому маєтку «Покровщина», придбаному батьком, недалеко, версти чотири від повітового міста, пройшло дитинство і отроцтво Ушинського біографи відмічають, що хоча садибу сім`ї Ушинських змальовують як дворянську, її не можна назвати такою, адже вигляд вона мала набагато скромніший, оскільки батько Костянтина отримав дворянське звання лише після вислуги літ як військовий. Мати майбутнього педагога – Любов Степанівна
Гусак-Капніст, яка походила з родини українського письменника Василя Капніста, була високоосвіченою жінкою. Вона сама керувала початковим навчанням сина, дала змістовну домашню освіту, що дозволило хлопчикові вступити одразу до 3 класу гімназії. Мати, пробуджуючи у сина допитливість, інтерес до читання, любов до України та української мови, дуже вплинула настановлення його особистості. Нажаль, вона померла, коли Кості було лише 11 років. Міцний фундамент знань і повагу до науки дало КД. Ушинському навчання у Новгород-Сіверській гімназії (першій гімназії на Лівобережній Україні, заснованій уроці. Щоб дістатися до гімназії, кожного ранку хлопець долав 4 версти, проходив або проїжджав по чарівних красивих місцях, повним переказами глибокої старовини та давньої історії. Він був зразковим учнем, багато читав, часто був ініціатором диспутів нарізні теми, не міг терпіти підлабузництва серед учнів, несправедливості деяких учителів. Пророки навчання Костянтин згадував з теплотою "Воспитание, которое
мы получили в бедной, уездной гимназии маленького городка в Малороссии…,
было в учебном отношении не только не ниже, но даже выше того, которое в то
время получалось во многих других гимназиях". З особливою теплотою згадував КД. Ушинський про директора Іллю Федоровича Тимківського, який був одним із творців Харківського університету, його професором, а також засновником і директором Новгород-Сіверської гімназії. За тринадцять років з 1825 по 1838) Ілля Федорович перетворив гімназію на одну з кращих, за що

Історико-педагогічний альманах

7 одержав звання статського радника та був нагороджений орденом св. Святослава ІІІ ступеня і тисячею десятин землі у Саратовській губернії. Все у нього було вишукане, а фрази були продумані, вироблені, мовби витончені, відшліфованій виполірувані… Він знав мови і мав багатосторонні знання і взагалі своїм тоном, своїм оригінальним поглядом на речі й вишуканим красномовством всякого на перший раз міг спантеличити… Його задушевні, пройняті полум’яною любов’ю до молодого покоління промови-
імпровізації пробуджували віру в гідність людини, укорінювали повагу до науки й праці. Не лише учні, ай учителі повинні були звітуватися про свої пізнання перед директором. Відповідно кожен намагався поповнити свої знання. До Новгорода-Сіверського почали привозити підлітків на навчання з дуже віддалених місць. Гімназія давала найкращих латиністів для Харківського університету, а учнів, які отримували атестацію Іллі Федоровича
Тимківського, зараховували до нього без вступних іспитів. Серед атестованих педагогом випускників були такі, які вільно перекладати Вергілія, Овідія,
Цицерона. Цих учнів особливо любив Ілля Федорович. Під впливом захоплення
І.Ф. Тимківським К. Ушинський пізніше напише “Нет сомнения, что многое
зависит от общего распорядка в заведении, но главное всегда
будет зависеть от личности непосредственного воспитателя,
стоящего с глазу на глаз с воспитанником. Влияние личности
воспитателя
на
молодую
душу
составляет
ту
воспитательную силу, которую нельзя заменить ни
учебником, ни моральными сентенциями, ни системой
наказаний и поощрений”. Закінчивши гімназію, КД. Ушинський в 1840 році їде до Москви, де вливається в ряди московського студентства. Хоча гімназія атестувала випускників, Костянтин не отримав атестату, а лише свідоцтво про проходження курсу гімназії. У свідоцтві були вказані відмінні, опосередковані, добрі і задовільні оцінки та його поважне й привітне ставлення до оточуючих. Він вступає на юридичний факультет Московського університету саме тоді, коли професором і кумиром московської молоді був професор філософії права і держави Петро Григорович Редкін. Лекції його збирали всю мислячу Москву і були надзвичайно популярні. Цей співрозмовник Герцена і Бєлінського, проповідник любові до науки і освіти народу сильно вплинув на КД. Ушинського. Саме його викладання лекції справило велике враження на Костянтина і в подальшому спрямувало до занять педагогічною діяльністю. Студентські роки життя Ушинського були насиченими як науково, такі культурно. Науково він збагачувався не лишена лекціях професорів, ай у студентському трактирі Великобританія, де юнаки обговорювали важливість чи неважливість лекції, яку пропускали, сидячи у трактирі. Культурно збагачувався майбутній педагог, відвідуючи Малий театр улюбленими акторами Ушинського були П.С. Молчанов та МС. Щепкин; Костянтин так загорівся театром, що навіть написав шестиактну трагедію. Саме у студентські роки Ушинський починає давати уроки, аби мати кошти на існування, і вперше замислюється над методами викладання (у його щоденнику є запис про урок з одним хлопчиком, де він називає себе шарлатаном, бо не бачив прогресу у навчанні дитини і почував себе винним перед панянкою, що найняла його.

Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей КД. Ушинського в освіті сьогодення

8 КД. Ушинський був самокритичною особистістю. Для самоконтролю він виробив для себе правила, яких дотримувався до кінця життя, про що свідчать записи у його щоденнику
―1. Спокойствие совершенное, по крайней мере, внешнее.
2. Прямота в словах и поступках.
3. Обдуманность действия.
4. Решительность.
5. Не говорить о себе без нужды ни единого слова.
6. Не проводить времени бесполезно; делать то, что хочешь, а не то, что случиться.
7. Издерживать только на необходимое или приятное, а не по страсти издерживать.
8. Каждый вечер добросовестно давать отчѐт о своих поступках.
9. Ни разу ни хвастать ни тем, что было, ни тем, что есть, ни тем, что будет.
10. Никому не показывать этого журнала.‖ Навчався КД. Ушинський блискуче. Його товариш по університету ЮС. Рехневський зазначав, що одразу звернув увагу на Ушинського – спочатку через його незвичайну зовнішність, а згодом завдяки різким і оригінальним судженням з приводу університетських лекцій, літературних і театральних явищі всього того, що цікавило тогочасну молодь. Однак з дитинства його здоров'я було дуже слабким, а міське життя і посилені заняття діяла на нього згубно. До кінця академічного року він зазвичай харкав кров'ю, і літо намагався проводити вдома, в Малоросії, в благотворний для нього кліматі. ЮС. Рехневський згадував “Здоров’я
Ушинського вже тоді було ненадійним, і життя умісті згубно на нього діяло.
Наприкінці академічного року Костянтин, звичайно блідий, худий і харкаючи кров’ю,
збирався із земляками на батьківщину, у Малоросію, яку дуже любив
У 1844 р. у віці двадцять років Ушинський закінчив університеті був залишений для підготовки до магістерського іспиту. Він читає Декарта і Руссо, Дідро та Гольбаха французькою мовою, Мілля і Бекона англійською, Канта і Гегеля німецькою серйозно цікавиться літературою, обожнює театрі мріє про поширення грамотності серед простого народу. У червні 1844 рада університету присудила йому ступінь кандидата юриспруденції. Уроці років відроду Ушинський – глибоко і блискуче освічений філософ, який продовжує стажування в московському університеті, призначається в.о. професора камеральних наук на кафедру енциклопедії законознавства, державного права і науки фінансів до Ярославського
Демидівського юридичного ліцею. Молодий професор швидко завоював симпатії ліцеїстів. Блискуче володіння предметом, вміння логічно і цікаво викласти найскладніші питання історії філософії та теорії пізнання, глибока ерудиція і простота у спілкуванні, людяне ставлення до учнів, небайдужість до їх проблем зробили його улюбленцем ліцеїстів.
“Увлечение Ушинского передаѐтся слушателям, и они все, вместе со своим
лектором, не слышат звонка, не замечают, что уже настал конец лекции, что уже
давно около дверей стоит другой профессор, дожидается своей очереди, - и только
когда терпение этого последнего окончательно истощится и он обратится к
Ушинскому с заявлением, что пора заканчивать, ато он, профессор, уйдѐт, -
Ушинский, немедленно спустившись с облаков своей пламенной фантазии, страшно
конфузится, просит извинения и летит стремглав из аудитории, покрываемый
громом аплодисментов очарованных его речью студентов»

Історико-педагогічний альманах

9 КД. Ушинський не зупиняється на досягнутому, займається самоосвітою. Не всім подобаються незалежність і оригінальність мислення молодого професора. У ті часи програми викладання постійно звужувалися. На директора ліцею було покладено обов'язок строго стежити за змістом курсів, що читаються, а від викладачів затребувані докладні конспекти лекцій. Треба було вказувати і всі ті цитати, які викладач хоче використовувати на своїй лекції. «Живу педагогічну справу не можна зв'язувати такими формальностями, -
говорив на засіданні ради ліцею Ушинський і додав, що на це не піде жоден чесний
викладач». Це справило враження нечуваної зухвалості і вільнодумства. Товариські
стосунки Ушинського до студентів розглядалися як підривання студентської
дисципліни та поваги до адміністрації ліцею
Опікун ліцею П. Демидов писав, що К. Ушинський має “великі обдарування
і відмінні знання, але відзначається значним самолюбством…‖ До того ж, він необережний у промовах, різкий у судженнях. При цьому зазначалося, що
«Ушинський має великий вплив на студентів, і оголошується помилкою призначення його на посаду професора в молодих літах «йому слід було б
спочатку кілька років попрацювати в гімназії, де він привчився б до суворого
виконання наказів начальства ... » Чотири роки провів Ушинський у стінах ліцею між двох вогнів. З одного боку, його, що закликав своїх учнів до вивчення життя, вивчення потреб народу і допомоги йому, обожнювали ліцеїсти. З іншого боку, все відстале і провінційне, що піддавалося новим поглядам, об’єдналося в дріб'язковому виснажливому цькуванні столичного гегельянця і вільнодумця. Керівництво ліцею визнало, що його діяльність шкідливо впливає на юнацтво і підбурює її до протесту проти існуючих порядків. В результаті, Ярославль стає для Ушинського в'язницею, адже над ним встановлено негласний нагляд. У щоденнику К. Ушинського з’являються слова “Невже мені доведеться загинути у цій тюрмі, де немає навіть стін, щоб
розбити собі голову
Піклувальник ліцею пише на молодого педагога донос за доносом. Як запобіжний засіб, що привів би внутрішнє життя ліцею до заспокоєння, П. Демидов рекомендував для прикладу видалити з ліцею одного з професорів, того, який буде головною причиною розбрату. У кінцевому результаті був зроблений висновок про необхідність видалити з ліцею
Ушинського та його товариша Львівського. Обидва за заведеним порядком подали заяви про звільнення у відпустку через хворобу, причому Ушинський просив про звільнення в Петербург або Москву для наради з тамтешніми медиками. Через тиждень вже був призначений заступник Ушинського. Перед його від'їздом група ліцеїстів звернулася до КД. Ушинского з виразом вдячності таз проханням залишитися в ліцеї. «Не кидайте нас, - говорили вони. -
Ми так звикли до Вашого живого слова, так полюбили Вас, що не хочемо
примиритися з думкою про розлуку з Вами. Так закінчилася наукова та викладацька
кар'єра цього чудового педагога в Ярославлі ... Уроці Ушинський подає прохання про відставку і залишає ліцейне бажаючи підкорятися вимогам начальства, які повинні були вбити живу справу освіти.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал