Рішення дванадцятої сесії сьомого скликання
Скачати 80.16 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.02.2017
Розмір80.16 Kb.
ТипРішення


ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
дванадцятої сесії сьомого скликання
28 липня 2016 року № 176
Про створення при відділі освіти міської психолого-медико-педагогічної консультації (МПМПК)
Відповідно Законів України „Про освіту“, „Про загальну середню освіту“,
„Про дошкільну освіту“, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в
Україні“, „Про реабілітацію інвалідів в Україні“, „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про добровільне об’єднання територіальних громад“, Конвенції про права інвалідів (2006 року)
,
спільного наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від
23.06.2011 № 623/61 „Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та
Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації“, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2011 за
№ 1407/20145, врахувавши лист-клопотання відділу освіти від 27.05.2016
№ 177/08.1-18, з метою своєчасного виявлення та обліку дітей з вадами психофізичного розвитку, міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Створити при відділі освіти Пирятинської міської ради міську психолого-медико-педагогічну консультацію (МПМПК).
2. Затвердити таку структуру і чисельність міської психолого-медико- педагогічної консультації (МПМПК) у кількості 6 штатних посад:
1. На постійній основі: завідувач МПМПК – 0,5 ставки.
2. На громадських засадах:
1)
консультант - лікар-психіатр;
2)
консультант - лікар-невропатолог;
3)
консультант-психолог з інтелектуального розвитку;
4)
консультант-психолог з девіантної поведінки;

5)
консультант-логопед.
3. Затвердити Положення про міську психолого-медико-педагогічну консультацію (МПМПК) (додається).
4. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради (Цюра І.О.) внести зміни до штатного розпису Пирятинської міської ради на 2016 рік.
5. Рішення набирає чинності з 01 вересня 2016 року.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С., начальника відділу освіти Пирятинської міської ради Шерзой Н.Г. та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.)
Міський голова
О.РЯБОКОНЬ

Додаток рішення дванадцятої сесії
Пирятинської міської ради сьомого скликання
28 липня 2016 року № 176

П О Л О Ж Е Н Н Я про міську психолого-медико-педагогічну консультацію
І. Загальні положення
1.1. Міська психолого-медико-педагогічна консультація (далі - МПМПК)
є методичною установою відділу освіти Пирятинської міської ради, що здійснює консультативну, методичну, психолого-педагогічну, корекційно- розвиткову, аналітичну, прогностичну, профілактичну, просвітницьку діяльність.
1.2. Засновником міської психолого-медико-педагогічної консультації є
Пирятинська міська рада.
1.3. МПМПК підзвітна обласній ПМПК, підпорядковується відділу освіти
Пирятинської міської ради.
1.4. МПМПК не має прав юридичної особи.
1.5. У своїй діяльності МПМПК керуються Конвенцією про права
інвалідів (2006 року)
,
Конституцією України, Законами України „Про освіту“,
„Про загальну середню освіту“, „Про дошкільну освіту“, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні“, „Про реабілітацію інвалідів в
Україні“, „Про захист персональних даних“, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами та рішеннями відділу освіти міської ради,
іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.6. Діяльність МПМПК спрямована на: виявлення, облік, діагностичне обстеження дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку, віком до 18 років; направлення їх до спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, лікувальних закладів відповідного типу; облік, систематизацію та аналіз даних про кількість дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку за освітніми потребами з урахуванням видів порушень, з метою надання пропозицій відділу освіти щодо створення належних умов та вжиття заходів для реалізації права таких дітей на здобуття освіти; участь у складанні індивідуальної програми реабілітації дитини з
інвалідністю (спільно з лікарсько-консультаційною комісією закладу охорони здоров’я); організацію індивідуальної корекційно-розвиткової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, насамперед зі складними та тяжкими вадами;
консультування батьків (осіб, які їх замінюють), педагогів, медичних працівників з питань навчання, виховання соціальної адаптації та інтеграції у суспільне життя дітей з відхиленням в психофізичному розвитку; системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного навчання, за індивідуальною формою в домашніх умовах; виявлення, психолого-педагогічне вивчення, оцінку труднощів та потенційних можливостей розвитку дітей віком до 18 років, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, мають ознаки ризику виникнення труднощів пізнавальної діяльності та поведінки; підготовку рекомендацій щодо розвитку, змісту, форм і методів навчання з урахуванням особливостей навчально-пізнавальної діяльності дитини; надання науково-методичної допомоги педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів з питань інклюзивного (інтегрованого) навчання та створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей, розвитку здібностей, обдарувань, здобуття якісної освіти дітьми з особливими освітніми потребами; системну психолого-педагогічну підтримку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в умовах інклюзивного (інтегрованого) навчання, за
індивідуальною формою в домашніх умовах; психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дитину зі складними вадами розвитку, у тому числі з інвалідністю; залучення батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в реабілітаційному процесі шляхом їх участі у проведенні корекційно-розвиткових занять, надання методичних рекомендацій щодо розвитку і виховання їхніх дітей; просвітницьку діяльність серед населення в цілях профілактики виникнення порушень у психічному розвитку дітей, труднощів у навчанні та формуванні особистості.
ІІ. Основні завдання
МПМПК здійснює:
2.1.У взаємодії з районною дитячою поліклінікою, районною лікарсько- консультаційною комісією своєчасне виявлення дітей з вадами розвитку, починаючи від народження, облік їх кількості за освітніми потребами з урахуванням видів порушень, консультування батьків щодо вторинних ускладнень психічного розвитку дитини з певним видом порушень.
2.2. Попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей з вадами розвитку, які не відвідують навчальних закладів, результати якого фіксуються у відповідних розділах „Картки стану здоров’я і розвитку дитини“.

2.3. Психолого-педагогічне вивчення дітей в МПМПК, що відбувається за умови наявності у її складі необхідних фахівців та документально підтверджених медичних даних (діагнозу) дитини і стосується дітей з сенсорними, фізичними, мовленнєвими порушеннями.

Діти, які мають складну ваду або порушення інтелектуального розвитку, проходять обстеження консультації з повноваженнями обласної або в районній консультації за умови присутності на засіданні представника обласної консультації.
2.4. Направлення дітей із складними вадами розвитку (після попереднього консультування та оформлення необхідних документів) на психолого- педагогічне вивчення в консультацію з повноваженнями обласної для визначення особливих освітніх потреб і надання рекомендацій щодо змісту, методів та форми їх навчання, комплексної реабілітації.
2.5. Надання корекційно-розвиткової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку, із залученням батьків або осіб, які їх замінюють (індивідуальні та групові заняття).
2.6. Консультативно-методичну допомогу батькам (особам, які їх замінюють), педагогам, практичним психологам, соціальним педагогам, медичним працівникам та працівникам соціально-психологічних служб з питань виховання, навчання, необхідності психолого-педагогічного та медичного супроводу дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку та девіантною поведінкою.
2.7. Проведення роз’яснювальної роботи серед населення, працівників закладів освіти, охорони здоров'я тощо про необхідність раннього виявлення та організації своєчасної фахової допомоги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.
2.8. Консультативно-методичну допомогу у здійсненні індивідуального супроводу навчання і виховання дітей з різними видами порушень психофізичного розвитку в тих навчальних закладах, де вони є учнями
(вихованцями).
2.9. Участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, створення в них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання.
2.10. Співпрацю з відділом освіти, центром практичної психології і соціальної роботи методкабінету відділу освіти, взаємодію з дошкільними, загальноосвітніми навчальними закладами, службою у справах дітей, громадськими та іншими організаціями.
2.11.Підготовку аналітичної звітності для обласної психолого-медико- педагогічної консультації.
ІІІ. Склад міської психолого-медико-педагогічної консультації

3.1. Керівником психолого-медико-педагогічної консультації є завідувач з повною вищою педагогічною освітою за спеціальностями „Дефектологія“,
„Корекційна освіта (за нозологіями)“, який має стаж педагогічної діяльності за фахом не менше трьох років.
3.2. Відповідно до основних завдань і функцій психолого-медико- педагогічна консультація, яка надає послуги дітям з різними видами порушень
психофізичного розвитку, комплектується консультантами згідно з додатком 2
Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого- медико-педагогічні консультації, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії педагогічних наук України від 23.06.2011 № 623/61 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.12.2011 за № 1407/20145.
3.3. Консультанти, крім завідувача МПМПК, залучаються до роботи консультації на громадських засадах. Допустимим є залучення лікарів споріднених спеціальностей для заміни посад фахівців (тифлопедагог – офтальмолог, сурдопедагог – сурдолог тощо).
3.4.
Кількісний склад консультантів міської психолого-медико- педагогічної консультації визначається територіальними особливостями та загальною кількістю дітей в місті (ОТГ).
ІV. Організація роботи

4.1. Первинне консультування батьків (осіб, які їх замінюють) щодо особливостей розвитку їхніх дітей відбувається з їх власної ініціативи і здійснюється консультантом відповідної фахової спеціалізації. У разі необхідності поглибленого психолого-педагогічного вивчення дитини на засіданнях МПМПК їм надається „Картка стану здоров’я і розвитку дитини“.
4.2. Психолого-педагогічне вивчення дитини в МПМПК здійснюється тільки в присутності батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності таких документів: паспортів батьків; свідоцтва про народження дитини;
„Історії розвитку дитини“ (форма 112/о, затверджена наказом МОЗ
України від 27.12.99 № 302 „Про затвердження форм облікової статистичної документації, що використовується в поліклініках (амбулаторіях)“);
„Індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда“, затвердженої наказом МОЗ України від 08.10.2007 № 623 „Про затвердження форм
індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання“, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 19.10.2007 за № 1197/14464, якщо дитина інвалід; розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, у якому перебуває дитина; зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків; результатів попереднього обстеження дитини лікарями (психіатром, отоларингологом, офтальмологом, неврологом), логопедом, практичним психологом, педагогами та працівниками охорони здоров’я (картка стану здоров’я і розвитку дитини); документів про додаткові обстеження дитини (якщо такі є); письмової згоди батьків або осіб, які їх замінюють, щодо надання дозволу на обробку персональних даних дитини, отриманих в процесі психолого-
педагогічного вивчення, відповідно до цілей цього Положення.
4.3. МПМПК проводить діагностичне обстеження дітей відповідно до графіка, погодженого з обласною ПМПК. Видані МПМПК документи завіряються печаткою обласної ПМПК.
4.4. На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень в її розвитку, приймається колегіальне рішення про форми організації корекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей; при необхідності даються рекомендації щодо реабілітації, соціальної адаптації дітей.
4.5. Висновок міської консультації має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей відділом освіти Пирятинської міської ради до загальноосвітніх навчальних закладів, класів (груп) з інклюзивним
(інтегрованим) навчанням, спеціальних дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням побажань батьків (осіб, які їх замінюють) та організації належної корекційно-розвиткової роботи.
4.6. У разі, якщо остаточний діагноз може бути встановлений лише в процесі навчання, МПМПК дає рекомендації про направлення дитини до відповідного навчального закладу на пробне навчання терміном на один навчальний рік і стежить за динамікою її розвитку з наступним переглядом попереднього діагнозу.
4.7. У МПМПК ведеться така документація: журнал обліку дітей ; книга протоколів діагностичного засідання МПМПК; картки стану здоров’я і розвитку дітей; картки індивідуальної корекційної роботи; бланки виклику на діагностичне засідання МПМПК; витяг з протоколу діагностичного засідання МПМПК; плани індивідуальної корекційної роботи з дітьми (робоча документація конкретного фахівця, форма довільна); журнал обліку консультацій батькам, учителям, медпрацівникам (форма довільна); план роботи МПМПК на навчальний рік; дидактичні матеріали та методики, що використовує МПМПК для діагностичного обстеження дітей (рекомендовані обласною ПМПК).
4.8 Виїзні засідання міської ПМПК в загальноосвітні чи дошкільні навчальні заклади дозволяється проводити у скороченому складі, але не менше трьох фахівців з обов’язковою участю дитячого лікаря – психіатра, учителя- логопеда, практичного психолога.
V. Управління міською психолого-медико-педагогічною консультацією
5.1. Міську ПМПК очолює завідувач, який призначається наказом відділу освіти міської ради.

5.2. Завідувач МПМПК : у межах своєї компетенції взаємодіє з Полтавським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, відділом освіти міської ради, центральною районною лікарнею, центром практичної психології та соціальної роботи методкабінету, громадськими організаціями тощо. планує й організовує роботу МПМПК, здійснює підбір кадрів; створює належні умови для продуктивної праці консультантів МПМПК.
VІ. Матеріально-технічне забезпечення

6.1. Для повноцінного здійснення професійної діяльності міська рада забезпечує міську психолого-медико-педагогічну консультацію приміщенням відповідно до санітарних норм, доступним для дітей з інвалідністю різних категорій.
6.2. Міська рада забезпечує МПМПК необхідним обладнанням, наочно- дидактичними та методичними матеріалами, комп’ютерною технікою тощо.
6.3. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази консультації фінансуються за рахунок коштів Пирятинської міської ради та інших джерел, передбачених чинним законодавством.
VІІ. Припинення діяльності міської психолого-медико-педагогічної консультації
7.1. Припинення діяльності міської психолого-медико-педагогічної консультації здійснюється згідно з чинним законодавством за рішенням засновника.
Секретар міської ради
Т.Г.Чайка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал