Рішення Запорізької обласної ради від 24. 11. 2011 №10 «Про Обласну програму патріотичного виховання молоді на 2012-2016 роки». 2 Проект «Школа патріотів» (далі Школа) це курси, спрямовані на
Скачати 43.04 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.01.2017
Розмір43.04 Kb.
ТипРішення

П О Л О Ж Е Н НЯ про проведення «Школи патріотів»
1. Загальні положення
1.1 Положення про проведення «Школи патріотів» розроблено на основі рішення Запорізької обласної ради від 24.11.2011 № 10 « Про Обласну програму патріотичного виховання молоді на 2012-2016 роки».
1.2 Проект «Школа патріотів» (далі - Школа) - це курси, спрямовані на підготовку інструкторів з патріотичного виховання молоді, які є майбутнім кадровим резервом в роботі патріотичних клубів по всій Запорізькій області.
1.3 Організатором Школи є комунальний заклад «Обласний центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради (далі - Центр).
1.4 Школа реалізується протягом календарного року з 1 березня по 01 грудня 2013 року, 8 сесій тривалістю 2-3 дні.
2. Мета й завдання проведення Школи
2.1 Метою проведення Школи є організація системної роботи у напрямку патріотичного виховання, розвиток нових напрямків діяльності Центру, підготовка
інструкторів з питань патріотичного виховання та розширення мережі клубів патріотичного виховання за місцем проживання, навчання, роботи.
2.2. Завданнями Школи реалізація кадрової політики з питань патріотичного виховання вдосконалення системи патріотичного та громадянського виховання на основі сучасних педагогічних, інформаційних та освітніх технологій, форм і методів навчання; забезпечення теоретичної та практичної підготовки молоді до реалізації соціальних програм в галузі патріотичного виховання; формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу; розвиток творчих рис характеру, а саме: цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику.
3. Умови та порядок проведення Школи
3.1 Склад навчальної групи формується за пропозиціями районних державних адміністрацій, міськвиконкомів міст обласного значення, освітніх закладів, підприємств Запорізької області на весь навчальний рік, протягом якого зміні не підлягає .
3.2 Школа здійснює свою діяльність у співробітництві з молодіжними організаціями області, державними організаціями в галузі молодіжної політики, освіти, виховання, культури, охорони дитинства.
3.3 Навчання в Школі проводиться в заочній формі на безоплатній основі.
3.4 Заняття проводяться за затвердженою програмою один раз на місяць протягом двох-трьох днів.

3.5 Учасники Школи після кожного блоку теоретичних занять проходять практичну підготовку з відповідної тематики.
3.6 Заняття в Школі проводяться у формі семінарів, тренінгів, творчих вправ, рольових та тематичних ігор, дискусій, обговорень та ін.
3.7 Оцінка знань учасників Школи проводиться екзаменаційною комісією у формі захисту власних проектів патріотичного спрямування для молоді, склад комісії затверджується наказом Центру.
3.8 За підсумками навчання всі випускники Школи отримують сертифікати з печаткою Запорізької обласної ради, який дає право організовувати і проводити діяльність клубів патріотичного виховання за місцем навчання, проживання, роботи.
3.9 Розроблена методика патріотичного виховання майбутніх інструкторів з патріотичного виховання може бути використана при розробці програм, навчальних та методичних посібників для педагогів-організаторів загальноосвітніх шкіл, представників органів студентського самоврядування та відділів по роботі з молоддю трудових колективів; у практиці навчально-виховної роботи вищої школи, системі підготовки та підвищення кваліфікації викладачів соціально-гуманітарних дисциплін.

4.Основні напрямки навчального курсу Школи
4.1 Громадянське і патріотичне виховання. (26 год.)
Національні моделі патріотичного виховання у країнах Європи. Концептуальні засади патріотичного виховання. Регіональна модель патріотичного виховання
Запорізької області: форми, методи, напрямки. Громадянське і патріотичне виховання в системі освіти. Взаємодія політики і освіти в Україні як умова формування громадянина-патріота. Організація патріотичної та громадянської освітньо-виховної роботи в позашкільних закладах. Скаутизм як система колективного виховання. Форми громадсько - патріотичного виховання. Громадські організації як інститут громадянського суспільства.
4.2 Духовне та сімейне виховання. (16 год.)
Духовне підґрунтя патріотичного виховання. Духовність та деструктивні культи. Контроль свідомості деструктивних культів. Способи захисту від маніпуляцій. Роль духовного і творчого мислення в процесі самореалізації. Критерії формування та самореалізації особистості. Волонтерство як шлях духовного розвитку. Шлюб. Роль сім'ї в патріотичному вихованні. Попередження сімейного насилля як фактор патріотичного виховання молоді. Християнські цінності в освіті і вихованні.
4.3 Історико-патріотичне та військове виховання. Традиції козацької педагогіки. (16 год.)
Оновлення традиційних форм викладання історії рідного краю. Герої та видатні особистості Запорізького регіону. Виховання молоді на історико - патріотичних та бойових традиціях українського народу. Військово-патріотичне виховання в сучасному українському суспільстві. Роль козацтва в патріотичному вихованні. Здоров'язберігаючі, інтерактивні технології, нові форми військово- патріотичного виховання на традиціях Запорізького козацтва. Модель системи національно-патріотичного виховання молоді.
4.4 Правова освіта. (10 год.)

Загальні засади нормативно-правового врегулювання патріотичного виховання в Україні. Основи державно-правового розвитку України від давніх часів до сьогодення в контексті патріотичного виховання. Правова культура як основа розбудови громадянського суспільства і держави, забезпечення законослухняності і патріотизму громадян України. Історія Державного Герба України і патріотичне виховання. Державні символи України та методика їх використання.
4.5 Культурно-виховна і просвітницька діяльність. (16 год.)
Національне мистецтво у патріотичному вихованні молоді. Український лубок, козак Мамай. Історія української народної пісні. Український фольклор.
Українське кобзарство. Писанкарство. Традиції національних свят. Виховання на кращих зразках авторської пісні як літературного, музичного, культурного та суспільного явища.
4.6 Школа молодіжного лідера. (16 год.)
Етика і лідерство. Типи лідерства. Концепції лідерства. Риси характеру, які найчастіше зустрічаються у лідерів. Особливості процесу комунікації (канали спілкування). Основні прийоми активного слухання. Презентаційні навички. Робота з питаннями та суперечками. Командні ролі: команда та група. Основи публічного виступу.
4.7 Методика організації дозвілля та виховних заходів. (32 год.)
Методика проведення військово-спортивних ігор та змагань. Методика організації та проведення уроків Мужності, уроків Пам’яті, уроків Слави. Методика організації рухливих ігор на воді. Форми громадсько - патріотичного виховання.
Методика проведення та організації заходів науково-методичного спрямування.
Організація краєзнавчих екскурсій та походів по місцям бойової слави. Основи національного бойового мистецтва «Спас». Техніка виживання, рольові та
інтелектуальні ігри. Досвід формування та роботи пошукових загонів. Методика проведення Вахт пам’яті.

5. Учасники Школи
5.1. Право на навчання в Школі має молодь Запорізької області віком від 18 до 35 років.
5.2. Для участі у Школі необхідно подати наступні документи: заявку на участь за формою, згідно додатку, завірену керівником закладу, підприємства за місцем роботи, навчання тощо; копію паспорту (1,2,12 сторінки); копію ідентифікаційного номера; медичну довідку.
Інформація про учасників Школи надається із урахуванням вимог Закону
України «Про захист персональних даних».
5.3. Заявки подаються поштою за адресою: 69005, м. Запоріжжя, вул.
Патріотична, буд. 49, кімната 24 комунальний заклад «Обласний Центр патріотичного виховання молоді» Запорізької обласної ради або факсом за номером
(0612) 34-64-62, або електронною поштою: info@ocpvm.org.ua до 25 лютого 2012 року, та дублюються шляхом надання оригіналів заявок і документів до них, особисто під час реєстрації на відкритті Школи.


6. Права та обов’язки учасників Школи
6.1 Учасники Школи мають право вносити пропозиції, які стосуються діяльності Школи: вдосконалення форм, методів її роботи, також мають право висловлювати свої думки, захищати свої позиції.
6.2 Учасники Школи мають право вести діяльність, що не суперечить
Конституції України та загальнолюдським законам гідності й честі.
6.3 Учасники Школи зобов’язані відвідувати всі заняття Школи, виявляти
ініціативу та активність в організації різноманітних молодіжних заходів, дотримуватись правил встановлених Центром.
7. Фінансування Школи
Фінансування заходів Школи здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету в рамках Обласної програми патріотичного виховання молоді на 2012-2016 роки згідно затвердженого кошторису.
8. Очікувані результати прийняття програм патріотичного виховання молоді в містах і районах області; розвиток мережі центрів клубів патріотичного виховання молоді у
Запорізькому регіоні; удосконалення системи підготовки спеціалістів у сфері патріотичного виховання; збагачення і поглиблення змісту роботи з патріотичного виховання на всіх рівнях діяльності та інституцій громадянського суспільства; налагодження співпраці і проведення сумісних заходів з органами влади, навчальними закладами всіх рівнів акредитації, науковцями, громадськими організаціями, державними та комунальними закладами і установами.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал