Рівненська мала академія наук учнівської молоді
Pdf просмотр
Сторінка1/31
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
РІВНЕНСЬКА
МАЛА
АКАДЕМІЯ НАУК
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
2012
ТЕЗИ НАУКОВИХ РОБІТ
Рівне – 2012

УДК 371.38
ББК 74.200.58
Т 299
Рівненська Мала академія наук учнівської молоді, 2012: Тези наукових робіт / Управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації; упоряд.: Андрєєв О.А. та ін. - Рівне, 2012. - 256 с.
У збірці подано тези наукових робіт учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що проводився Управлінням освіти і науки Рівненської обласної дер- жавної адміністрації та Рівненською Малою академією наук учнівської молоді в 2011 році в м. Рівне.
Учасники конкурсу представляли свої наукові дослідження у 53 наукових секціях, об’єднаних у десять науко- вих відділень: історико-географічне відділення, відділення філософії та суспільствознавства, відділення філології та мистецтво знавства, відділення хімії та біології, відділення екології та аграрних наук, відділення комп’ютерних наук, відділення математики, відділення фізики і астрономії, відділення економіки, відділення технічних наук.
Видання має на меті привернути увагу учнів, студентів, аспірантів, педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, викладацько-професорського складу ВНЗ, широких кіл громадськості до науково- дослідницької діяльності учнівської молоді в рамках Малої академії наук України.
РЕДАКЦІЙНА РАДА:
Вєтров І.В.,
начальник управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації;
Віднічук М.А.,
ректор Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук;
Джунь Й.В.,
академік Міжнародної педагогічної Академії, доктор фізико-математичних наук;
Довгий С.О.,
член-кореспондент Національної академії наук України, Президент Малої академії наук України;
Лісовий О.В.,
директор Малої академії наук України;
Поліщук Я.О.,
професор, доктор філологічних наук.
Постоловський Р.М.,
Президент Рівненської Малої академії наук учнівської молоді, ректор Рівненського державного гуманітарного університету, професор, кандидат історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України;
Сорока М.П.,
в.о. ректора Національного університету водного господарства та природокористування, доктор наук з державного управління, професор, заслужений працівник сільського господарства України;
Стоколос Н.Г.,
професор, доктор історичних наук;
Сяський А.О.,
професор, доктор технічних наук;
УПОРЯДНИКИ:
Андрєєв О.А., Данчук А.С., Лівандовська Л.М., Мазур О.О.,
Новік О.В.,Сергіюк Т.В., Сульжик О.В., Тимощук А.І.
ВЕРСТКА та ДИЗАЙН:
Кравцова Т.В.
© ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«РІВНЕНСЬКА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ», 2011

Розбудова національної освіти в Україні, її докорінне реформування викликають необхідність від- творення та розвитку інтелектуального і духовного потенціалу народу. Ринкові відносини та нові шляхи державотворення потребують виховання молодої людини, конкурентоспроможної у будь-якій галузі науки, техніки, культури. Саме тому проблема формування сучасної молодої української еліти, здатної адаптуватися до життя в умовах ринкової економіки, спроможної збагатити творчий, інтелекту- альний потенціал держави, набуває важливого значення.
Великі можливості для творчої самореалізації школярів в області відкриває позашкільна освіта.
Рівненська Мала академія наук учнівської молоді стала однією з важливих складових у структурі позашкільної освіти області і допомагає обдарованим дітям реалізувати свої творчі здібності у науко- во-експериментальній діяльності в різних галузях наук. Обдаровані старшокласники у колі ровесників, в атмосфері дружньої підтримки та уваги науковців і педагогів академії, щирого захоплення науковим дослідництвом і пошуковою роботою мають гарні можливості реалізувати власні творчі здібності через науково-експериментальну діяльність у різних галузях сучасної науки в Україні.
Особливо приємно відзначити, що з кожним роком інтерес до навчання у Рівненській Малій акаде- мії наук тільки зростає, адже для цього відкриваються нові можливості.
Всього у І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт взяли участь 2415 учнів-членів Рів- ненської Малої академії наук учнівської молоді (8-11 класи), що на 34 відсотки більше порівняно з 2010-2011 навчальним роком.
До участі у ІІ етапі конкурсу-захисту було допущено 699 учнів загальноосвітніх, позашкільних закладів та студентів вищих навчаль- них закладів І-ІІ рівнів акредитації. Всього на розгляд журі всього було подано 743 науково-дослідницькі роботи (у 2011 році – 667), що на 10,2 відсотка більше порівняно з минулим навчальним роком. Щодо кількості робіт за відділеннями, то найбільше робіт було у відділеннях: філології та мистецтвознавства – 216; хімії та біології – 116; екології та аграрних наук – 68; математики – 54; філософії та суспільствознавства – 51; фізики та астрономії – 49; наук про Землю – 43. Відділення історії нараховувало 39 робіт, технічних наук – 37, комп’ютерних наук – 33, економіки – 18.
Учасники конкурсу захищали свої роботи у 60 секціях 11 наукових відділень та виконували контрольні завдання з 11 базових дис- циплін.
У роботі журі конкурсу-захисту взяли участь 164 науково-педагогічні працівники з 42 навчальних закладів та установ, з них 91 канди- дат наук, 11 докторів наук. Для перевірки контрольних завдань було залучено 50 учителів загальноосвітніх навчальних закладів з Рівного,
Острога та 6 районів області.
Із загальної кількості учасників ІІ етапу конкурсу-захисту 266 учнів (35%) з міста Рівного; 302 учні (40%) – мешканці міст обласного підпорядкування та районних центрів; 192 учні (25%) – з сільської місцевості.
У 82 гуртках Рівненської Малої академії наук учнівської молоді навчалося 820 учнів. Навчальний процес у 2011-2012 навчальному році забезпечували 100 науково-педагогічних працівників, у тому числі 34 кандидати наук, 2 доктори наук, 2 професори, 2 Заслужених вчителя України, 1 Заслужений працівник освіти України, які працювали за власними авторськими програмами.
Члени журі обласного етапу конкурсу-захисту відзначили широкий спектр тематики наукових досліджень школярів, їх практичну спрямованість. З кожним роком зростає і якісний рівень науково-дослідницьких робіт; під час захисту все частіше використовуються мультимедійні технології, наочність та роздатковий матеріал у вигляді буклетів, путівників тощо.
Призові місця у ІІ етапі конкурсу-захисту вибороли 387 юних науковців, що становить 50% від загальної кількості учасників.
Традиційно багато призерів з обласного центру – 120 учнів (116 у 2011 році), які зайняли 29 перших місць, 39 других, 52 третіх.
Порівняно з 2010-2011 навчальним роком збільшилася кількість призерів у командах Березнівського, Гощанського, Костопільського районів, міст Дубно та Кузнецовськ. На рівні минулого року виступили команди Сарненського та Рокитнівського районів.
За сумою рейтингових балів у ІІ етапі конкурсу захисту лідерами стали: місто Рівне (217 балів), НВК „Рівненський обласний ліцей-інтернат” (69 балів), Здолбунівський район (41 бал), Сарненський (29 балів). Дубровицький (28 балів), Володимирецький та Го- щанський райони (по 26 балів). Особливо слід відмітити результативність виступу учнів навчально-виховного комплексу „Рівненський об- ласний ліцей-інтернат”, які вибороли 42 призових місця (у 2011 – 46), з них – 6 перших. Значно покращилася результативність виступів вихованців Острозького обласного ліцею-інтернату із посиленою військово-фізичною підготовкою, які вибороли 7 призових місць (1 перше місце, 1 друге, 5 третіх).
Із загальної кількості призерів (387 чол.) 130 учнів є членами гуртків Рівненської Малої академії наук учнівської молоді (у 2011 році – 127).
У цьогорічному фіналі – ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України – взяли участь 58 учнів з Рівненщини. Їх роботи отримали схвальну оцінку Всеукраїнського журі, а 33 юних науковці здобули перемогу.
Юні науковці з Рівненщини вибороли 3 перших місця, 7 – других, 23 – третіх місця, що є найвагомішим результатом за кількістю призових місць на ІІІ етапі від часу створення Рівненської Малої академії наук учнівської молоді. Якщо порівнювати з результатами попе- редніх років, то: у 2007 році команда з Рівненщини на ІІІ-ому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у Києві виборола 16 призових місць – 2 перших і 14 третіх (три стипендіати Президента України); 2008 року здобуто 24 призових місця (4 других
і 20 третіх місць) (чотири Президентських стипендіати); у 2009 році – 23 призових місця (1 перше, 9 других і 13 третіх) (п’ять Президент- ських стипендіатів); 2010 року – 28 призових місць (2 – перших місця, 5 – других, 21 – третє (три Президентських стипендіати). У 2011 році – 31 призове місце (3 – перших місця; 11 – других місць; 17 – третіх місць (шість стипендіатів Президента України).
Приділяється належна увага матеріальному стимулюванню переможців фінального етапу, зокрема, вони стають стипендіатами
Президента України і отримують іменні стипендії Рівненської обласної державної адміністрації. У 2012-2013 навчальному році стипендії
Президента України отримуватимуть: Бутило Денис (Сарненська гімназія), Булавська Оксана (НВК «Рівненський обласний ліцей-інтер- нат»), Вовк Софія (Рівненська українська гімназія), Дятлик Олександр та Левковський Борис (Рівненський природничо-математичний ліцей «Елітар»).
Адміністрація Рівненської Малої академії наук учнівської молоді велику увагу приділяє розвитку матеріально-технічної бази поза- шкільного навчального закладу.
За п’ять років роботи Мала академія наук стала потужним координаційним центром роботи з обдарованою молоддю.
У структурі закладу успішно функціонує мультимедійний кабінет дистанційного навчання, відкрито астрофізичну обсерваторію, яку оснащено телескопом діаметром дзеркала 305 мм, обладнано кабінети та придбано фізико-технологічне та хіміко-біологічне устаткуван- ня для лабораторій. Така база забезпечує можливість проведення досліджень та вивчення електричних, термічних, оптичних, хімічних властивостей матеріалів та об’єктів. Дослідження біологічних об’єктів може проводитись на клітинному рівні.
Уже з цього навчального року до послуг юних науковців Рівненщини і Лабораторія гуманітарних досліджень.
Влітку, з 24 червня до 7 липня, Рівненська Мала академія наук учнівської молоді успішно втілила в життя іще один цікавий проект
– Перший обласний літній профільний збір за напрямом «Філологія», учасниками якого стали 25 юних філологів і мистецтвознавців, пе- реможців ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України. Вірю у перспективність цього починання.
Юні науковці Рівненщини! Перед вами – широка життєва дорога. Головне – вірити у свої сили, залишатися вірним своїм друзям, думкам, рідній землі, нашій єдиній Україні, любити своїх батьків та не забувати школи, своїх наукових наставників.
Бажаю вам вірно зробити свій професійний вибір, упевнено йти дорогою знань та професійної майстерності, збагачуватись духовною наснагою, любов’ю до своєї рідної землі, готовністю та вмінням працювати на її благо!
З повагою та гордістю за вас
начальник управління освіти і науки
І.В. Вєтров

4
ВІДДІЛЕННЯ ФІЛОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА
СЕКЦІЯ «УКРАЇНСЬКА МОВА»
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПОРІВНЯЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ У РОМАНІ ОКСАНИ ЗАБУЖКО
«МУЗЕЙ ПОКИНУТИХ СЕКРЕТІВ»
Автор: Олексієнко Юлія Анатоліївна, учениця 11 класу Рівненсько- го навчально-виховного комплексу «Колегіум».
Науковий керівник: Лещенко Г.П., кер. гуртка РМАНУМ, канд. пед. наук, професор Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С.Дем’янчука.
Мета наукової роботи з’ясувати граматичні (морфолого-синтаксичні) та семантико-стилістичні особливості категорії порівняння у сучасному мовознавстві, здійснити структурно-семантичний ана- ліз та розкрити функції порівняльних конструкцій, виявити їхню роль у творенні ідіолекту сучасної української письменниці Оксани Забужко.

Завдання дослідження:
- з’ясувати стан дослідження порівнянь у сучасній лінгвістиці, стилістиці та суміжних дисциплі- нах;
- провести спостереження за структурно семантичними та функціонально-стилістичними осо- бливостями порівнянь у прозі Оксани Забужко;
- укласти картотеку граматичного матеріалу, здійснити його характеристику та опис;
- виявити роль порівнянь у творенні ідіолекту письменниці;
- укласти словник індивідуально-образних порівнянь роману «Музей покинутих секретів».

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що порівняння як синтаксична структура ха- рактеризується неоднорідністю: охоплює рівень словосполучення, речення. Інтенсивний духовний та науково-технічний розвиток суспільства сприяє творенню нових порівняльних конструкцій. Крім того відсутні загальноприйняті погляди на структуру та семантику порівняльних конструкцій, нероз- робленістю цього питання в українській лінгвостилістиці, важливістю порівнянь у системі тропів.
Якісно-кількісний аналіз структури і граматичного вираження порівняльних конструкцій, ужитих у романі Оксани Забужко, засвідчив широку уживаність різноманітних порівнянь: від підрядної час- тини складнопідрядного речення до простого орудного порівняння. Найбільш характерною ознакою
індивідуального стилю О.Забужко є вживання в одному невеличкому контексті декількох порівняль- них конструкцій різного синтаксичного рівня і функцій, що створює одну розгорнуту метафоричну картину, яка виникає у свідомості героїв твору та передається уважним читачам при сприйманні роману.
Усі перераховані функції порівняльних конструкцій сприяють реалізації авторського задуму пись- менниці, роблять мову роману неповторною.
ДІЄСЛІВНІ СИНОНІМИ У РОМАНІ
ПАНАСА МИРНОГО «ХІБА РЕВУТЬ ВОЛИ,
ЯК ЯСЛА ПОВНІ?»
Автор: Богданець Марія Анатоліївна, учениця 10 класу Рокитнів- ського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей».
Науковий керівник: Балдич Н.І., учитель української мови та літе- ратури.
Рівненська Мала академія наук. Тези наукових робіт 2012

5
Метою наукової роботи є дослідження дієслівних синонімів у романі Панаса Мирного «Хіба ре- вуть воли, як ясла повні?».
Завдання наукової роботи:
- дати класифікацію синонімів;
- показати частотність уживання дієслівних синонімів, які означають - психологічний стан люди- ни і рух;
- показати вживання парних (паралельних) синонімів і роль контекстуальних синонімів;
- укласти короткий словник дієслівних синонімів, виявлених у романі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного;
- визначити, яку роль виконують дієслівні синоніми у романі.

Актуальність: дієслівні синоніми у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла по- вні?» недостатньо вивчене науковцями, однак становлять собою величезний і цікавий об’єкт дослі- дження з погляду їх стилістичного вживання.
ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЕМИ
ЄВГЕНА ЦИМБАЛЮКА «СОЛОВЕЦЬКА СПОВІДЬ»
Автор: Вайнер Андрій Ігорович, учень 10 класу Рокитнівської за- гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3.
Науковий керівник: Любиш М.В., учитель української мови та літе- ратури.
Джерело дослідження: поема Є. П. Цимбалюка «Соловецька спо- відь», зокрема її мовна палітра.
Мовний матеріал карткувався шляхом послідовної вибірки за видан- ням: Цимбалюк Є. П. Лаври і терни. Поезії. – Рівне: «Азалія», 1997. – 49 с.
Предметом лінгвістичного аналізу тексту є виділення і характеристика мовних одиниць різних рівнів: фонетичного, лексичного, граматичного.
Об’єкт дослідження – художнє мовлення поеми.
Реалізація роботи потребувала застосування комплексу методів:
аналіз наукової літератури з проблеми лінгвістичного аналізу художнього тексту і трактування образності в лінгвістиці й літературознавстві;
контекстуальний аналіз, який використовувався для встановлення участі засобів контексту у творенні системи образів;
елементи статичного аналізу, які застосовувалися з метою кількісного зіставлення досліджува- них мовних одиниць для визначення їхніх якісних характеристик;
описовий метод дозволив описати, систематизувати й узагальнити результати дослідження.
Наукова новизна роботи полягає в комплексному аналізі виражальних засобів поеми «Соло- вецька сповідь», які виступають джерелом образності у художньому стилі.
Достовірність та об’єктивність результатів дослідження забезпечується достатньою кількістю проаналізованого матеріалу та прикладів у картотеці мовно-виражальних засобів різних рівнів (по- над 450 на 170 речень тексту), а також комплексом застосованих у роботі методів.
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
Автор: Гречковська Анастасія Сергіївна, учениця 11 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20.
Науковий керівник: Мушировська Н.В., кер. гуртка РМАНУМ, канд. філол. наук, доцент Рівненського державного гуманітарного університету.

Об’єкт дослідження: мова українських регіональних друкованих рекламних текстів різного типу (листівки, буклети, проспекти, реклами у
Відділення філології та мистецтвознавства

6
газетах та журналах тощо), а також тексти зовнішньої реклами (вивісок, рекламних щитів, реклами на транспорті).
Предмет дослідження: лексико-граматичні та синтаксичні особливості рекламних текстів, різні художні прийоми, які використовуються у рекламі та їхній психологічний вплив на середньостатистичного громадянина, а також проблеми мовної безграмотності в сучасній українській рекламі.
Мета роботи: дослідити мовні особливості українських (зокрема місцевих) рекламних текстів, виявити лексичні та синтаксичні особливості рекламного дискурсу, провести спостереження за рівнем культури мовлення рекламних текстів та зробити загальні висновки про специфічність використання певних мовних засобів у рекламі.
Завдання роботи:
- узагальнити теоретичні відомості про основні принципи і типи класифікації реклами;
- опрацювати основні теоретичні аспекти мови реклами;
- дослідити особливості мовного дискурсу місцевої реклами;
- простежити особливості використання та виконати аналіз лексико-граматичних та синтаксичних прийомів у рекламних текстах;
- проаналізувати психологічний вплив досліджуваних мовних засобів на читача;
- визначити стилістичні особливості мови рекламних текстів та проаналізувати культурний рівень місцевої реклами.
Наукова новизна роботи полягає у тому, що у ній було узагальнено теоретичні відомості про принципи та основні види класифікації реклами, з’ясовано мовні особливості рівненської реклами, яка стала предметом дослідження. Це перша робота, у якій висвітлюються лексико-граматичні і синтаксичні особливості саме місцевої реклами, аналіз їхього культурного рівня.
Теоретичне і практичне значення дослідження виявляється в опрацюванні та узагальненні багатьох теоретичних відомостей про рекламу, розкриття основних положень та принципів створення рекламних текстів, співвіднесення їх із текстами місцевої реклами, опис практичних принципів побудови реклами, аналіз та порівняння реклами різних типів, визначення культурного рівня рівненської друкованої та зовнішньої реклами.
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЮРКІЗМІВ
У РОМАНІ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО «РОКСОЛАНА»
Автор: Демарчук Наталія Володимирівна, член гуртка РМАНУМ, учениця 11 класу Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 23.
Науковий керівник: Савчук П.О., кер. гуртка РМАНУМ.
Мета роботи: дослідити семантико-стилістичні особливості використання тюркізмів у романі П. Загребельного «Роксолана».
Завдання:
- виокремити лексико-семантичні групи тюркізмів у творі;
- дослідити лексичну стилізацію тюркізмів у романі «Роксолана»;
- надати детальну класифікацію тюркізмів у складі троп;
- дослідити кількісний склад тюркізмів у романі «Роксолана».
Об’єкт дослідження: роман Павла Загребельного «Роксолана».
Предмет дослідження: тюркізми в романі Павла Загребельного «Роксолана».
Павло Загребельний у романi «Роксолана» вiдтворив дивовижну долю окремоï особи i цiлого народу. Вiн показав, як вродлива, мудра, вольова полонянка-украïнка майже сорок рокiв мала вплив на безмежну Османську iмперiю i всю Європу.
Тому власний досвід, а також опрацювання низки історичних документів перед написанням роману «Роксолана» допомогли письменнику так чітко, багатогранно та досконало зобразити світосприйняття, вірування та побут турецького народу. А для зображення релігії та культури іншого
Рівненська Мала академія наук. Тези наукових робіт 2012

7
народу неможливо обійтися без лексичних запозичень.
Незважаючи на те, що вивчення особливостей функціонування запозиченої лексики в художньому контексті неодноразово було предметом уваги в українському мовознавстві, досі триває збір інформації про цей шар лексики. Лексичні запозичення у романі Павла Загребельного
«Роксолана» не були ґрунтовно досліджені, тому наукова робота є спробою проаналізувати тюркізми,
їх семантичні групи, функціонування у складі стилістичних фігур і троп. Це і визначає актуальність теми наукового дослідження.
Науковою новизною роботи є детальний аналіз тюркізмів у складі троп та стилістичних фігур мовлення, дослідження тюркської лексики у романі, а також її поділ на семантичні групи із кількісною характеристикою.
УКРАЇНОМОВНИЙ КОМП’ЮТЕРНИЙ СЛЕНГ
Автор: Загура Владислав Олександрович, ліцеїст І курсу комунального закладу «Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою».
Науковий керівник: Шинкарук О.В., вчитель української мови та літератури.

Мета роботи: ознайомлення з лексикою сленгу в цілому та комплексному аналізі україномовного комп’ютерного сленгу.
Для досягнення мети було поставлено такі завдання:
- розмежувати значення термінів «арго», «жаргон», «сленг»;
- охарактеризувати молодіжний сленг як активний шар сленгової лексики;
- окреслити основні особливості україномовного сленгу;
- проаналізувати тематико-функціональні групи комп’ютерного сленгу;
- визначити основні способи та найпродуктивніші моделі словотвору лексики комп’ютерного сленгу;
- укласти словник лексики комп’ютерного сленгу.
Об’єктом дослідження є сленг як складова ненормативної лексики, що набуває все більшого поширення серед різних суспільних груп. Одним із різновидів такого мовного явища є лексика у сфері комп’ютерних технологій. Останні характеризуються активним розвитком та використанням
і дають поштовх до творення специфічних слів для найменування різноманітних явищ і процесів.
Саме тому предметом дослідження є особливості комп’ютерного сленгу.
На сучасному етапі розвитку мови сленг є одним із головних джерел поповнення словникового складу. Це явище віддзеркалює реалії життя окремих груп людей, розкриває їх світовідчуття, світобачення та мотиви поведінки. Сленг як такий швидко змінюється, а тому весь час вимагає уважного, детального вивчення, чим і обґрунтовується актуальність обраної теми. Крім того, комп’ютерні технології стали невід’ємною частиною процесу праці багатьох людей, що зумовило виникнення сленгу, який характеризується тенденцією наближення до живого мовлення, частовживаністю, посиленою експресією, полегшує і спрощує процес спілкування.
СИМВОЛІЗАЦІЯ НАЗВ ЯВИЩ ПРИРОДИ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Автор: Колоденська Анна Юріївна, учениця 10 класу навчально- виховного комплексу «Рівненський обласний ліцей-інтернат»,
Науковий керівник: Бортнік Л.М., вчитель української мови та літератури
Мета дослідження: з’ясувати, чому та в яких формах зверталися українці до природних явищ.
Від інших знаків символ відрізняється тим, що містить щось невідоме, приховане, тобто його семантика не повністю пізнана, і, що
Відділення філології та мистецтвознавства

8
дуже важливо, вона може бути взагалі непізнаванною, якщо першозначення дуже змінилося або загубилося. Сучасні мовці застають ці слова уже з символічним значенням, а отже, з широкою семантикою, що містить у собі крім предметного значення первинно символічні (успадковані символи, генетичні) і вторинно символічні, витворені у просторі конкретної національної культури.
Теоретичне і практичне значення: завдяки різноманітним науковим матеріалам ми багато довідалися про давні вірування наших предків, та маючи наукове підґрунтя, дослідили кожен образ- символ, підібрали основні компоненти символічного значення, з’ясували особливості символу як одиниці мови.
СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ АФОРИСТИКИ:
СТРУКТКРНО-СЕМАНТИЧНИЙ І СТИЛІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ
Автор: Реньова Олена Костянтинівна, учениця 11 класу Рівненської гуманітарної гімназії.
Науковий керівник: Лещенко Г.П., кер. гуртка РМАНУМ, канд. пед. наук, професор Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад.
С.Дем’янчука.
Мета дослідження: виявити і описати структурно-семантичні і стилістичні особливості різних типів речень української афористики та визначити їх роль у передачі змісту думки.
Актуальність теми полягає у зверненні до питань синтаксичних особливостей української афористики у структурно-семантичному та стилістичному аспектах, бо у шкільних програмах вивченню афоризмів приділяється мало уваги, хоча вміння лаконічно формулювати думку, знання
і розуміння афоризмів є одним із основних складників комунікативної компетенції, показником риторичної вправності учнів.
У ході роботи ми дослідили специфіку вживання різних типів речень в українській афористиці
і зробили наступні висновки.
Афоризм – це, точне, лаконічне судження, що містить у стислій, зручній для запам’ятовування формі глибоку думку.
Афоризми різноманітні за своєю будовою і мають різну синтаксичну структуру Найпоширенішим типом полізв’язкових речень (26%) є СБКР з безсполучниковим і підрядним зв’язком. У таких конструкціях провідним СЗ здебільшого виступає безсполучниковий.
Серед афоризмів найбільш уживаними є елементарні складні речення, які складають 37,4% від загальної кількості афористичного матеріалу. На другому місці за уживаністю знаходяться СБКР, далі
– прості неускладнені речення, односкладні, ССЦ. Така частотність пов’язана з ознаками афоризму.
Серед односкладних найбільш уживаними є особові, що зумовлюється комунікативною настановою автора, їхнім повчальним характером. За своїми змістовими особливостями вони належать до узагальнено-особових, незалежно від морфологічної вираженості ГЧР.
Стилістичні особливості української афористики теж зумовлюються диференційними ознаками афоризму – парадоксальністю, контрастністю думки. 83% афоризмів будуються на антитезі та містять антонімічні пари, серед яких переважають контекстуальні антоніми, що посилює їхню повчальність.
Рівненська Мала академія наук. Тези наукових робіт 2012

9
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З АНІМАЛЬНИМ КОМПОНЕНТОМ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Автор: Садовський Богдан Богданович, учень 9-Б класу
Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3.
Наукові керівники: Савчук Н.П., учитель української мови та літератури; Сергіюк Т.В., кер. гуртка, методист відділення філології та мистецтвознавства РМАНУМ.
Мета дослідження: опрацювати українські фразеологізми з компонентами – назвами тварин, систематизувати та провести їх системний аналіз.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал