Розділ 8 побудова аргументації в науковому дослідженні
Скачати 295.43 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації04.03.2017
Розмір295.43 Kb.
  1   2   3

192
РОЗДІЛ 8
ПОБУДОВА АРГУМЕНТАЦІЇ
В НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

8.1. АРГУМЕНТАЦІЇ В НАУКОВОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
Перед кожним молодим науковцем постає питання Яким чином упорядкувати знайдену з теми корисну інформацію. Іншими словами, йдеться про композицію наукового дослідження, про таке упорядкування матеріалу, яке має підтримувати ваше ствердження, аргументувати і логічно довести правильність ваших суджень. Лише таким чином можливо зацікавити експертів. Готуючи наукове дослідження, деякі молоді науковці мають наметі приголомшити своїх читачів значною кількістю стверджень. Такий підхід є помилковим і може призвести лише до значної кількості запитань. Розпочинати слід з того, що знають ваші читачі, сприймають, але ставлять під сумнів. Наступним кроком може стати відповідь на запитання яким чином ваше ствердження може вирішити проблему ваших читачів, тобто їх зацікавити. А для того, щоб бути готовим до означених дій, ви маєте передбачити запитання, які вони будуть ставити до кожного елемента вашої аргументації. Іншими словами, готуючи чернетку з теми дослідження, ви маєте уявити, що поряд з вами знаходяться опоненти (викладачі, експерти, які задають запитання, на які ви маєте відповісти. Щоб розвинути у студента відчуття опанування при написанні чернетки, можна запропонувати виконати наступні домашні завдання
– читаючи в науковому журналі про проведені наукові дослідження, схожі на ваше, зверніть увагу на види запитань у статтях, нате, як вибудовується аргументація й доведення проблеми, нате, які види запитань автори цих статей визначають, а на які відповідають
– після того, яку вас з’явиться план побудови аргументації, але до початку роботи над чернеткою, опрацюйте вашу аргументацію з науковими керівниками, обговоріть з ним ваші ідеї, питаючи, чи не здаються йому деякі з них нечіткими або сумнівними
– попросіть когось прочитати вашу чернетку й відмічайте, де в людей виникли питання або девони побачили альтернативні рішення.
8.1.1. Побудова аргументації
«Аргументація (лат. argumentatio) – поняття, яке означає логіко-комунікативний процес, спрямований на обґрунтування певної точки зору з метою її сприйняття і розуміння індивідуальним або колективним реципієнтам. Як видно з визначення, аргументація ґрунтується на логіці та комунікації. Логіка – складова аргументації, її завдання полягає втому, щоб обґрунтувати істинність того чи іншого положення, за допомогою інших положень, істинність яких вже доведена. Центральне місце в логіці наукового дослідження займають прийоми, за допомогою яких встановлюється істинність або хибність будь-якого ствердження. Ці прийоми в логіці називають доводами і спростуваннями. У практиці написання і підготовки студентських наукових робіт, як правило, використовують доведення істинності двома способами
1
Всемирная Энциклопедия. Философия. – М АСТ, Минск: Харвест: Современный литератор, 2001. –
1311 с. – С. 67.
а) опосередкованим – коли істинність ствердження доводиться за допомогою раніше здобутих знань, які зафіксовані у вигляді законів, принципів, положень, аксіом б) безпосереднім – сутність якого полягає у співставленні положення, яке доводиться, з відповідними фактами.
Зразу постає питання з яких елементів складається аргументація Якщо коротко відповісти на поставлене запитання, то відповідь буде такою у структурі доведення виділяють наступні елементи тезис, аргумент, факти.
Тезисом називають ствердження, яке потрібно довести (деякі наукові школи замість поняття тезис використовують поняття ствердження.
Аргумент – це логічний довід (положення, яке використовується для доведення даного тезису. Виходячи з того, що аргументи за своєю суттю є ствердженнями, які визначають істинність тезису, їх іноді називають основою доведення. У якості аргументів можна використовувати ствердження, істинність яких доведена раніше (теореми, закони, наукові принципи, аксіоми, визначення та ствердження, які містять інформацію про конкретні факти (статистичні дані, звітну документацію тощо.
Факти – знання про об’єкт або явище, достовірність якого доведено. Наявність вищенаведених елементів дозволить нам побудувати аргументовану наукову роботу. Але ця, на вигляд проста структура, на практиці потребує багато зусиль від науковця, щоб зв’язати означені елементи, і щоб аргументація запрацювала. Для того, щоб зрозуміти взаємодію елементів аргументації, розглянемо її на прикладі обговорення між двома співробітниками проблеми обрання завідуючого кафедрою.
А: Я чув, що Ви проти того, щоб пан Л керував кафедрою університету (А
піднімає проблему, якою цікавиться, і висловлює її у формі запитання).
Б: Так, я дотримуюсь такої думки (Б робить тезис (ствердження), відповідаючи
на запитання).
А: Чому (А вимагає аргументів (доводів), щоб зрозуміти ствердження).
Б: Пан Л не володіє ані особистісними, ані професійними якостями, щоб керувати кафедрою (Б пропонує довід).
А Чому Ви вважаєте, що для цієї посади потрібні розвинуті особистісні та професійні якості (А не розуміє, яким чином довід Б підтверджує його ствердження)
Б: Людина може передавати іншим лише те, що має сама особисті чи професійні якості (Б пропонує психолого-педагогічний принцип, який пов’язує його досвіді
ствердження).
А: Яким чином Ви можете довести, що у Л недостатньо розвинуті особистісній професійні якості (А вимагає фактів, які змогли б підтвердити докази)?
Б: Пан Л неретельно готується до лекційна що звернули увагу студенти при анкетному опитуванні, він неодноразово спізнювався на заняття, а інколи пропускав їх без поважної причини. Крім того, подана ним стаття в журнал виявилась переписаною статтею іншої людини надає факти).
А: Але пан Л має серйозну підтримку серед керівництва університету і бізнесових кіл міста, тому, використовуючи зв’язки, зможе допомогти кафедрі розвинутися (А знаходить
ідею, яка є альтернативною).
Б: Так, дійсно, у пана Л є серйозні зв’язки, але він звик працювати лишена себе і інтереси кафедри, її розвиток його не цікавлять (Б визнає альтернативну ідею і
відповідає на неї).
А: Чи не доведеться Вам відстоювати власну позицію (А висловлює ще одну ідею)?
Б: Так, це буде нелегко (Б поступається відносно ідеї, яку він не може
спростувати).
З наведеного прикладу видно, що ствердження – це основне зерно наукової аргументації, саме з нього розпочинається побудова аргументації, яка спирається на трьох китів доводи, факти, закономірності чи принципи.
Ствердження – це доведення або спростування чого-небудь. Як правило, перехід від ствердження до доводу відбувається за допомогою словосполучення тому що.
Розглянемо взаємодію основних елементів аргументації на прикладі дослідження з соціальної педагогіки.
Сцени неповаги один до одного персонажів чоловічої та жіночої статей у
мультфільмах мають негативний психологічний вплив на дітей дошкільного віку
(ствердження), тому що діти, які їх дивляться, не мають власного досвіду взаємовідносин,
засвоюють цінності того, що бачать (довід 1 підтримує ствердження). Тривале
спостереження ними сцен неповаги (бійки та ін.) робить їх нездатними відділити
фантазію від реальності (довід 2 підтримує ствердження і довід 1).
Суттєво зміцнити нашу аргументацію може такий елемент, як факт. В українському тлумачному словнику факт визначається як реальна дійсність, те, що об’єктивно існує. Якщо у звичайній бесіді нам достатньо доказів, щоб підтримати ствердження, то наукове доведення потребує фактів, які мають підтримати ваші докази
Сцени неповаги один до одного персонажів чоловічої та жіночої статей у
мультфільмах мають негативний психологічний вплив на дітей дошкільного віку
(ствердження), тому що діти, які їх дивляться, не мають власного досвіду взаємовідносин,
засвоюють цінності того, що бачать (довід 1 підтримує ствердження). Тривале
спостереження ними сцен неповаги (бійки та ін.) робить їх нездатними відділити
фантазію від реальності (довід 2 підтримує ствердження і довід 1) За дослідженням
Сміта (1977) діти у віці від 5 до 9 років, які дивляться подібні телепередачі більше 3 годинна день, скажуть, що 25 % того, що вони бачили по телевізору, відбувається насправді
(факт, що підтримує доказ 2). Ян Амос Каменський вважав, що діти раніше вчаться
наслідувати, ніж пізнавати (факт 2), французький психолог Анрі Валон довів
«Наслідування – це викликання дії зовнішньою моделлю (факт 3).
У наукових дослідженнях із соціальної роботи та соціальної педагогіки найчастіше використовують такі види фактів
– цитати класиків соціологів, психологів, педагогів
– статистичні дані, що отримані за допомогою соціологічних методів дослідження
– дані, отримані в результаті проведення наукового експерименту
– фотокартки, аудіозаписи, відеозаписи, малюнки
– документальні дані, зібрані у процесі практичної роботи в установах соціального захисту. Коли йдеться про факти, експерти та читачі, як правило, ставлять питання Де я можу побачити ваші факти. Безумовно, мине можемо побачити, як дитина засвоює етичні цінності у процесу перегляду мультфільмів, але її відповідь на запитання Чи дійсно, те що вона бачила, відбувається вжитті дає фактичний матеріал для обґрунтування доказів Аналізуючи докази і факти, експерти не завжди простежують зв’язки між ними та вашим ствердженням. Іншими словами, вони не бачать, чому наведені докази і факти мають привести до прийняття вашого ствердження. Наприклад, ви висуваєте наступне ствердження
Діти, які тривалий час приділяли увагу комп’ютерним іграм, пов’язаним з
насильством, подорослішавши, сприймають насильство як прийнятну поведінку в
повсякденному житті, (ствердження) тому що ігрова форма має здатність навіть
насильство сприймати як позитивну цінність (довід).
Але Ваші читачі, експерти, опоненти можуть поставити під сумнів відповідність наведеного доводу запропонованому ствердженню

195
Ми не бачимо, чому діти, які засвоїли насильство як цінність, коли подорослішали,
мають сприймати насильство як прийнятний елемент повсякденної поведінки.
Незрозуміло, яким чином пов’язані ваші довід і ствердження.
Щоб переконливо відповісти на поставлене запитання потрібно використати або закономірність, або загальний принцип, який має висвітлити взаємозв’язок між вашими ствердженнями та доводом.
Прагнучі в дитинстві копіювати у своїй поведінці ті дії та вчинки, які з їх точки
зору вважаються значними, з дорослішанням наслідувальність стає більш усвідомленою,
морально-оцінювальною і у підлітковому віці виступає як один із найважливіших факторів
самовиховання, тобто підліток виховується на засвоєних цінностях. Наводиться висловлювання, яке охоплює більшу сферу, ніж комп’ютерні ігри, побудовані на насильстві, воно вказує на механізми набуття дітьми ціннісних орієнтацій, які впливають на поведінку. Як правило, подібні висловлювання в структурі аргументації називають
підґрунтям чи основою. Часто підґрунтя використовують у висновках для того, щоб останні зробити більш ґрунтовними і переконливими. Особливо вони незамінні тоді, коли ваші опоненти не бачать, яким чином наведений довід відповідає вашому ствердженню. Саме у цьому випадку виникає необхідність об’єднати ствердження та довідна якомусь підґрунті. Основа аргументації – це принцип (закономірність, аксіома, постулат, який дозволяє об’єднати ствердження і довід водне ціле. Наприклад, для наведеного ствердження і доказу підґрунтям може стати наступне висловлювання.
Діти, які тривалий час приділили увагу комп’ютерним іграм, пов’язаним із
насильством, подорослішавши сприймають насильство як прийнятну поведінку в
повсякденному житті, (ствердження) тому що ігрова форма має здатність навіть
насильство сприймати як позитивну цінність (довід). Психологи стверджують, що у
дітей, які перебувають під постійним впливом певних цінностей поданих у яскравій і
привабливій формі, формується відповідний ціннісний стереотипна підставі якого
вибудовуються розуміння і взаємодія із зовнішнім середовищем (підґрунтя).

Співробітники
МВС повідомляють, що за останні роки суттєво збільшилася кількість тяжких тілесних
пошкоджень, зґвалтувань, вбивств, скоєних підлітками під враженнями отриманими
у процесі тривалим захопленням комп’ютерними іграми, які мали яскраво виражений
насильницький характер (факти).
Тепер, спираючись на ствердження, докази, факти та підґрунтя, ми маємо основу для формування висновку. Якщо наведену побудову аргументації ми спробуємо подати схематично, то отримаємо наступну структуру
ствердження → доводи → факти дозволяють зробити ВИСНОВОК основа аргументації За рівнем аргументованості оцінюється якість вашої наукової роботи, тобто від того, наскільки якісно будуть підібрані структурні елементи аргументації, настільки якісно вийде наукова робота.

8.1.2. Ствердження

Розпочинаючи розробляти проблему, науковець вже передбачає, до якого попередньокінцевого результату він має рухатися. У процесі розробки проблеми, цей попередньокінцевий результат може бути змінений, але він необхідний для того, щоб науковець зрозумів, що слід шукати і що із знайденого залишати. Цей попередньокінцевий результат, чи попереднє ствердження, потрібні вам для того, щоб допомогти собі зібрати такий вид аргументації, який допоможе дати відповідь на поставлену проблему. Отже, нащо слід акцентувати увагу при підготовці вашого ствердження

196 1. Ствердження має бути конкретним і докладним, це дасть змогу вашим читачам (експертам, опонентам) вважати його змістовним. А змістовне ствердження дозволяє побудувати змістовну аргументацію. Порівняйте ці два ствердження
– офіційні дані занижують рівень безпритульних дітей умісті прагнучи відвернути увагу громадськості від проблем дитячої безпритульності,
чиновники занижують її рівень нащо призводить до недооцінки мешканцями
міста небезпеки подальшого зростання кількості безпритульних дітей.
Перше ствердження використовує лише загальні поняття, друге – більш широке, але дає чіткіші уявлення читачеві про проблему, що піднімається. Друге ствердження містить у собі більше понять, ніж вибудете використовувати у дослідженні, воно не є еталоном і у подальшому потребуватиме доопрацювання. Алена початковому етапі таке ствердження допоможе вам підбирати елементи для створення потрібної аргументації, тому на початковому етапі роботи, таке ствердження є прийнятним. У подальшому, працюючи над розробкою проблеми, ви зможете виправити, конкретизувати первинне ствердження.
2. Вагомість вашого ствердження залежить від його якості, тобто коли воно пропонує нове знання, або використовує це нове знання, щоб з’ясувати невідоме. Але найбільше цінується таке дослідження, яке спростовуєте, що здавалося сталим та непорушним, наприклад.
Протягом тривалого часу вважалося, що зіткнення на великій швидкості часток
матерії призводить до вибуху та розвитку матерії, але після отримання
експериментальних даних на великому колайдері з’явилася думка, що це може бути не
так. Ствердження подібні цьому, безумовно, викличуть жваву дискусію між фахівцями, адже якщо подібне ствердження виявиться вірним, то науковці вимушені будуть змінити власні погляди набагато речей. Безумовно, на початковому етапі дослідницької роботи, важко очікувати, що студент знає тонкощі вдосконалення того чи іншого процесу в роботі соціального працівника, але покращити певні напрямки роботи, оцінити вагомість вашого ствердження, підготувати себе до подальшого творчого зростання – цілком можливо.
3. Слід визначити кордони вашого ствердження. Адже якщо це ствердження широке, воно не викличе довіри у читачів та опонентів. Обмежуючи власне ствердження, ви нібито визнаєте альтернативні погляди і тим самим посилюєте довіру читачів. Отже, ви маєте обмежити будь-яке ствердження, в якому є частка невпевненості.
Ми вважаємо, що рівень соціального захисту в Україні досягне рівня 1990 року
до 2010 року, якщо політичне протистояння не завадить стабільному розвитку
виробництва.
Ми можемо зробити висновок, що зростання агресивності в підлітковому віці
пов’язане з впливом телевізійних програм насичених сценами насилля, за умов, що
абстрагуємося від впливу соціального середовища в цілому (рівня духовних цінностей у
суспільстві, родинні взаємовідносини, прорахунки шкільного виховання тощо.
Будь-яке ствердження можна конкретизувати безліччю обмежень, але, як правило, називати слід не ті з обмежень, про які можуть подумати ваші читачі. Бажано не згадувати більше однієї-двох умов та ігнорувати ті, які є очевидними.
8.1.3. Доводи і факти

«По-перше, читачі шукають ядро аргументації – її ствердження і два види підтримки доводи і факти. У ланцюжку доводів вони бачать план логічної структури підтримки аргументації. Якщо вони не бачать цієї структури, вони, скоріш за все, сприймуть вашу аргументацію безформною і навіть неузгодженою 1
Бут У.К. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов. – М Флинта: Наука, 2004. –
360 с. – С. 156.
Доводи і факти – це два основних стовпа, на яких має триматися ваша аргументація, тому після того як ви сформували ствердження, основна увага спрямовується на добір доводів, які його підтримують і фактів, на які можуть спиратися наведені доводи. Якщо доводи вказують нате, чому наші опоненти мають сприйняти наші ствердження вони є результатом теоретичної дослідницької роботи науковця, то факти – це те, що здобувається, що ми можемо спостерігати, доторкнутись, перевірити тощо. Факти – це фундамент вашої аргументації. Якщо опоненти не сприймуть надані вами факти, вони, скоріш за все, відкинуть ваші доводи, аз ними і запропоноване ствердження. Тому, добираючи елементи вашої аргументації, слід акцентувати увагу як на добір одного чи декількох доводів, такі на підбір фактичного матеріалу, на який має опиратися кожен довід. У.К. Бут, Г.Дж. Коломб та Дж.М. Уїльямс дають наступну практичну пораду щодо знаходження найкращого співвідношення доводів та фактів при побудові аргументації Запишіть вашу головну ідею і всі доводи (також і проміжні) на окремій картці (або сторінці. Потім запишіть всі факти, які підтримують доводи також і проміжні) на окремій картці (або сторінці. Нарешті, розташуйте ці картки на столі чи стінці таким чином, щоб зробити наочними їх логічні зв’язки, як зображено нарис.
Рис. 8.1. Знаходження взаємозв’язків між доводами та фактами Спробуйте різну послідовність і різну організацію карток, покине знайдете ту послідовність, яка найкращим чином відображає ваше сучасне розуміння
1
У процесі просування наукового дослідження, накопичення доводів та фактів, ви можете по новому розташувати картки, підкреслюючи нові зв’язки. На цьому етапі роботи не слід турбуватися про деталі, адже йдеться про роботу з блоками інформації середнього обсягу, місце знаходження яких можна варіювати. Основне завдання на цьому етапі роботи – знайти кращий варіант схеми вашої аргументації. Підбираючи доводи і факти до аргументації, ви маєте бути готові до того, що підготовлений факт ваші опоненти не сприймуть або сприймуть як ще один довід адже на захисті визначають довід це чи факт екзаменатори і опоненти, тому ви маєте бути готові до того, щоб попередньо запропонований факт підтримати більш аргументованим фактом. Наприклад, розглянемо таку невеличку аргументацію
Система соціального захисту України має переглянути політику невтручання
відносно вживання спиртних напоїв громадянами (ствердження), тому що це пов’язане
з суттєвим погіршенням здоров’я нації та народженням психічно неповноцінних дітей
(довід). Випадки травматизму на виробництві та передчасної смерті внаслідок
насильства почастішали і набули більш тяжких форм, зросла кількість новонароджених
з різними ступенями психічних розладів (факт).
Студент, який захищає наукову роботу, вважає, що останнє речення, то факт достатньо переконливий аби його сприйняли опоненти. Але дехто може запитати На
1
Бут У.К. Исследование: Шестнадцать уроков для начинающих авторов. – М Флинта: Наука, 2004. –
360 с. – С. 157. Головне ствердження Довід Довід Довід Проміжний довід Проміжний довід Проміжний довід Факт Факт Факт
чому ґрунтується Ваша впевненість Отже, ця людина сприйняла ваш факт як довід, тому виникає потреба у новому фактичному підкріпленні вашого доводу. Автор дослідження може розвинути підтвердження фактами
Згідно даним Всесвітньої організації охорони здоров’я, споживання алкоголю
понад 8 літрів надушу населення в рік, веде до зміни генофонду нації, тому що дітей
із психічними та фізичними відхиленнями від норми народжується більше. Якщо уроці у Вологодській області було два, а у Донецькій області – 6 інтернатів для
дітей з фізичними і психічними вадами, то уроці, коли в СРСР надушу
населення вже припадало по 11 л спирту – у Вологодській області вже було таких
інтернатів, а у Донецькій – 38.
Уважний і зацікавлений читач може знову задати запитання А звідки у Вас ці факти Якщо дослідник виконував власне дослідження, він може надати тести, анкети, фотоматеріали та показати методику обробки й отримання фактичного матеріалу. Якщо ви знайшли ці факти у якомусь літературному джерелі, то потрібно вказати посилання на нього. Але при цьому слід використовувати надійні наукові джерела, щоб у експертів та опонентів не виникло сумнівів стосовно їх надійності.

8.1.4. Визнання альтернатив та відповідь на них
У процесі роботи над науковою проблемою та захисту наукової роботи ми обговорюємо нашу проблему з багатьма людьми, погляди яких на наші доводи і факти можуть бути діаметрально протилежні. Такі люди можуть наводити власні доводи і факти, а також інтерпретувати ваші факти по своєму і робити з них інші висновки. Вони можуть відкидати наші доводи, або сприймати їх, але вважати, що вони не відповідають нашому ствердженню, а отже, не можуть підтримувати його. Вони можуть висунути альтернативне твердження. Іншими словами, у ваших експертів, читачів, опонентів можуть виникнути запитання до будь-якої частини вашої аргументації. Тому готуючись до захисту наукової роботи, ви маєте передбачити, можливі запитання і підготуватися, щоб відповісти на них. Для того, щоб передбачити можливі альтернативи. До яких ви маєте заздалегідь підготуватись, ми радимо зробити наступне
– бути присутнім на захисті дисертаційних досліджень і звертати увагу на ті запитання, які задають члени комісії до того, хто виступає, а потім означені питання інтерпретувати до власного дослідження викладачів
– на лекціях викладачів фахових дисциплін звертати увагу на альтернативні ідеї і нате, як викладачі відповідають на них
– звернути увагу в наукових журналах на статті дискусійного характеру і зокрема, на альтернативні підходи до вирішення проблеми. Після побудови аргументації, постає необхідність перевірки її якості, а для цього потрібно нібито подивитися на неї зі сторони, і обстріляти запитаннями кожний її елемент. Іншими словами, ви маєте продивитися власну аргументацію так, як це зробила би людина, яка зацікавлена у кожному рішенні проблеми. Які у цьому разі, ми маємо очікувати запитання від наших експертів
– Чому Ви вважаєте, що тут існує проблема
– Чому саме зараз назріла необхідність вирішення означеної проблеми
– Якого виду Ваша проблема – концептуальна чи практична
– Чому Ваше рішення проблеми концептуальне, тоді як саме проблема є практичною
– Подайте нам чіткі факти, тобто конкретні цифри, а нежиттєві ситуації.
– Ви використали у своїй роботі застарілу інформацію, існують більш свіжі дослідження з цього питання.
– Ви у своєму дослідженні спираєтесь на думку ..., який не є фахівцем в цій галузі.

199
– Чому нерозглянуті погляди таких авторитетних вчених ... ?
– На нашу думку, Ваше дослідження потребує добору більш ґрунтованого фактичного матеріалу.
Вибудовуючи аргументацію, ми маємо бути готові до альтернативних поглядів на проблему. Якщо Ваша аргументація торкається причині наслідків, пам’ятайте що ні один наслідок немає одної – єдиної причини, і ні одна причина немає одного – єдиного наслідку. Отже, готуючись до захисту, буде доцільніше визнати існування інших причин, але пояснити, чому ви віддали перевагу саме цій причині. Наприклад Масове вживання алкоголю є причиною зростання кількості народження дітей з особливими потребами. Але ваші опоненти можуть назвати причиною зростання кількості народження дітей з особливими потребами і такі, як погана екологія, низький рівень медичного обслуговування, неякісне харчування матерів під час вагітності та ін. Щоб наведені альтернативні погляди не зруйнували вашу аргументацію, слід заздалегідь продумати, які з них потрібно визнати, а потім пояснити, чому ви надали перевагу саме вашій причині. Одним із ключових моментів у процесі написання наукової роботи є обрання необхідної термінології. Адже часто буває, що науковець надає власне визначення явищу, яке не збігається із традиційним. Зрозуміло, що його визначення працює на його рішення, тому щоб відстояти це рішення науковець має побудувати аргументацію, яка надавала б серйозну підтримку вашому визначенню. Адже для того, щоб погодитись з вашим рішенням проблеми, експерти, перш за все, мають сприйняти ваше визначення. Наприклад, якщо ви досліджуєте алкогольну залежність, то ваших експертів буде цікавити питання – що вирозумієте під терміном залежність а) бажання вживати алкоголь, якому ніхто не може протистояти б) бажання вживати алкоголь, якому дехто не може протистояти. У довідниках та енциклопедіях із соціальної роботи, соціальної педагогіки, медицини, психології ви знайдете багато визначень. Але незалежно від цього, ваші опоненти будуть прагнути довести таке визначення, яке співпадає з їх інтересами і поглядами. Виробники спиртних напоїв будуть доводити, що алкогольне призводить до тотальної залежності, а навпаки, покращує кровообіг, апетит та інше. У той же час представники медицини та соціальної роботи будуть дотримуватися протилежної точки зору. Як бачимо, одним із ключових моментів у науковій роботі є визначення. Відповідаючи на альтернативні ідеї, ви можете як відхилити їх (але при цьому обґрунтувавши чому вами не сприймається нова пропозиція, такі розглянути її. Відхиляючи альтернативну думку, слід використовувати слова незважаючи на ..., всупереч, незважаючи на, поки, тоді як
– Незважаючи нате, що за останні п’ять років пенсії зросли, (визнання
альтернативи) тим не менш більшість пенсіонерів знаходяться за межею бідності. Альтернативну думку можна визнати і за допомогою слів здається, може, мабуть.
– Ваша пропозиція здається нам цікавою (визнання. Але ми вважаємо ... (відповідь) Ви можете визнати альтернативу за допомогою прислівників таких як дійсно, безумовно, можливо.
– Дійсно (безумовно, можливо) існує точка зору, що соціальних сиріт краще виховувати в інтернатних установах (визнання альтернативи) Але ... (відповідь. Якщо Ви вирішили розглянути альтернативну ідею, то Ваша відповідь має бути альтернативною. Адже, вступаючи у дискусію з опонентом, Ви висуваєте власне ствердження, яке потребує підтримки, тобто доводів і фактів. Культура ведення
1
Бутс дискусії передбачає коректне ставлення до опонентів, тому, на нашу думку, при відповіді на альтернативні ідеї, слід застосовувати такі підходи
– Ви можете висловити жаль, що дійсно залишаються невирішенні питання, але межі Вашої роботи не дозволять їх вирішити. Тим не менш, ці питання будуть розглянуті у подальшій розробці проблеми. При відповіді на альтернативні погляди, можливо акцентувати увагу на якість аргументації, фактів чи якість поставленої проблеми
– ця аргументація слабка, вона не враховує такі (фактори, доводи, факти
– ці факти ненадійні, тому що.
– поставлене запитання важливе, але воно (ігнорує, не пов’язане, не відповідає) проблемі, яку ми розглядаємо.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал