Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року №56-р "Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року" та з метою здійснення заходівPdf просмотр
Дата конвертації07.10.2019
Розмір0.73 Mb.
ТипРозпорядженняПро затвердження обласного
плану заходів на 2019-2020 роки
з реалізації Стратегії державної
політики щодо наркотиків
на період до 2020 року

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06 лютого
2019 року № 56-р "Про затвердження плану заходів на 2019-2020 роки з реалізації
Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року" та з метою здійснення заходів, спрямованих на профілактику вживання наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, у 2019-2020 роках:
1. Затвердити обласний план заходів на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року (додається).
2. Головам райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам міст обласного значення, міським, селищним, сільським головам об’єднаних територіальних громад затвердити відповідні плани заходів на
2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків на період до 2020 року.
3. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення, міським, селищним, сільським головам об’єднаних територіальних громад, керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації надавати інформації про виконання даного розпорядження обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді до 03 січня 2020 року та 05 січня 2021 року.
4. Обласному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді забезпечити підготовку інформацій Міністерству охорони здоров'я України до 31 січня
2020 року та 29 січня 2021 року.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Лобанову С. В.
Голова обласної
державної адміністрації С.КУЗЬМЕНКО
$`8FAI0|RQYVWr¢¤¡³¡¤¡¤¡¯

ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від березня 2019 року №
ОБЛАСНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
на 2019-2020 роки з реалізації Стратегії державної політики
щодо наркотиків на період до 2020 рокуз/п Очікуваний результат
Найменування заходу,
спрямованого на досягнення
очікуваного результату
Індикатор
досягнення
Строк
виконання
Відповідальні за виконання
1
2
3
4
5
6

І. Профілактика наркозалежності та запобігання незаконному вживанню наркотиків
1.
Проведення моніторингу ситуації у сфері профілактики вживання психотропних речовин шляхом узагальнення даних райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
Проведення моніторингу заходів профілактики вживання психоактивних речовин і психічних розладів внаслідок вживання психоактивних речовин
і внесення пропозицій щодо удосконалення їх організації
За результатами моніторингу підготовлено звіт
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я, управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
$`8FAI0|RQYVWr¢®¡©¡®¡¤¡¦

2
1
2
3
4
5
6
2.
Сприяння взаємодії державних органів та
інститутів громадянського суспільства із засобами масової інформації для підвищення рівня обізнаності населення, надання об’єктивної, науково обґрунтованої
інформації про небезпеки, пов’язані із вживанням наркотиків, алкоголю та тютюнопалінням
Сприяння висвітленню у засобах масової інформації відомостей про небезпеки, пов’язані із вживанням психоактивних речовин, а також про методи профілактики психічних розладів, пов’язаних з таким вживанням, із залученням експертів у галузі психічних розладів внаслідок вживання психоактивних речовин
Розміщено публікації у засобах масової
інформації, проведено тематичні зустрічі та
інші форми
інформування населення про небезпеки, пов’язані із вживанням психоактивних речовин, а також про методи профілактики психічних розладів, пов’язаних з таким вживанням
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я, управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, головне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації
(за згодою)
3.
Здійснення заходів щодо профілактики вживання наркотиків дітьми і молоддю
1) впровадження у програмах підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників сучасних методик профілактики запобігання вживанню наркотиків дітьми і молоддю
Розроблено та схвалено програми підготовки педагогічних працівників, які передбачають вивчення питань профілактики наркозалежності та її лікування
Протягом
2019-2020 років
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації
2) забезпечення закладів освіти достатньою кількістю
інформаційної та методичної літератури для проведення педагогічними працівниками
Створено банк даних методик з питань первинної профілактики вживання наркотиків
Протягом
2019-2020 років
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад
$`8FAI0|RQYVWr¢¤¡³¡®¡¤¡§

3
1
2
3
4
5
6
профілактичної роботи з учнями та їх батьками дітьми і молодд міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
3) проведення заходів
інформаційного, освітнього та виховного характеру, зокрема в місцях дозвілля дітей та молоді, у тому числі під час оздоровлення
(лекцій, бесід, конференцій, зустрічей, засідань за круглими столами тощо)
Проведено профілактичні заходи у дитячому та молодіжному середовищах
Протягом
2019-2020 років
Управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, департамент культури, туризму та культурної спадщини облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
4.
Здійснення заходів щодо запобігання скоєнню дорожньо- транспортних пригод особами, що перебувають під впливом психоактивних речовин
Здійснення заходів щодо запобігання скоєнню дорожньо- транспортних пригод особами, що перебувають під впливом психоактивних речовин
Вжито заходи відповідно до законодавства
Протягом
2019-2020 років
Головне управління
Національної поліції в області, департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління патрульної поліції в
Кіровоградській області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції
України
$`8FAI0|RQYVWr¢¤¡³¡¤¡®¡¨

4
1
2
3
4
5
6
5.
Забезпечення
інформування населення з питань формування та реалізації державної політики щодо наркотиків
Забезпечення проведення виступів
і звернень фахівців у засобах масової інформації з питань формування та реалізації державної політики щодо наркотиків
Здійснено
інформування населення з питань формування та реалізації державної політики щодо наркотиків
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
6.
Здійснення комплексу заходів щодо питань подолання проблем стигматизації і дискримінації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин
Проведення інформаційно- роз’яснювальних семінарів і тренінгів для державних службовців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, працівників освіти, правоохоронних органів, медичних, педагогічних та соціальних працівників з метою запобігання та протидії дискримінації, формування толерантного ставлення до осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин
Проведено
інформаційно- роз’яснювальні семінари і тренінги
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації
(за згодою)
7.
Проведення спільних заходів з громадськими та неурядовими
Проведення громадських слухань, засідань за круглими столами, конференцій, публічних дискусій
Здійснено заходи щодо профілактики, лікування
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, управління освіти, науки,
$`8FAI0|RQYVWr¢®¡³¡¤¡¤¡©

5
1
2
3
4
5
6
організаціями, спрямованих на поліпшення наркоситуації в країні тощо наркозалежності та протидії незаконному обігу наркотиків молоді та спорту облдержадміністрації, головне управління Національної поліції в області, громадські організації (за згодою)
8.
Сприяння реалізації державної політики щодо наркотиків на рівні територіальних громад
Забезпечення роботи центрів соціально-психологічної реабілітації на рівні територіальних громад
Забезпечено надання послуг, спрямованих на інтеграцію в суспільство осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин та осіб, які вживали психоактивні речовини
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад

ІІ. Лікування та реабілітація осіб з психічними та поведінковими розладами
внаслідок вживання психоактивних речовин
9.
Створення умов та забезпечення надання гарантій своєчасного отримання медичного обслуговування для осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин
1) впровадження стандартів медичної допомоги особам з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин
Впроваджено стандарти
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
2) застосування багатопрофільного підходу до
Проведено збір, узагальнення та аналіз
Протягом
2019-2020
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,
$`8FAI0|RQYVWr¢®¡©¡¤¡¤¡´

6
1
2
3
4
5
6
розв’язання специфічних проблем наркозалежності вагітних жінок і надання їм необхідної акушерсько-гінекологічної допомоги відповідної
інформації
років райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
3) впровадження на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для спеціальності
223 "Медсестринство" галузі знань
22 "Охорона здоров’я" програм навчання з лікування, реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин
Впроваджено програми
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
4) впровадження на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного розвитку для дитячих лікарів- психіатрів програм навчання з лікування, реабілітації та ресоціалізації дітей з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин
Впроваджено програми
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
5) здійснення заходів щодо запровадження на рівні післядипломної освіти, безперервного професійного
Розширено коло осіб, здатних надавати допомогу
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я, управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації,
$`8FAI0|RQYVWr¢¤¡©¡¤¡®¡µ

7
1
2
3
4
5
6
розвитку для осіб, які не мають медичної освіти, але за своїми службовими обов’язками повинні володіти основними практичними навичками з рятування та збереження життя людини, яка перебуває у невідкладному стані, навчань з питань домедичної допомоги, реабілітації та ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин головне управління
Національної поліції в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
10. Сприяння організації діяльності центрів соціальної реінтеграції осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, насамперед молоді
Забезпечення розвитку
інфраструктури надання комплексної соціально- педагогічної та психологічної допомоги дітям та їх батькам
Проведено відповідні заходи щодо забезпечення доступності до комплексної соціально- педагогічної та психологічної допомоги дітям та їх батькам
Протягом
2019-2020 років
Райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
11. Забезпечення психологічного супроводу реабілітаційних заходів та замісної підтримувальної терапії
1) здійснення заходів щодо формування єдиної взаємозв’язаної лікувально- реабілітаційної системи як поетапного процесу повернення особи, яка вживає психоактивні речовини, до суспільного життя
Підвищено рівень ресоціалізації осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад
$`8FAI0|RQYVWr¢¤¡©¡®¡¤¡¶
$`8FAI0|RQYVWr¢¤¡©¡®¡¤¡¶

8
1
2
3
4
5
6
2) забезпечення надання соціальної послуги соціальної реабілітації, юридичних послуг та послуг з працевлаштування осіб, які проходять реабілітацію
Підвищено рівень соціального обслуговування осіб, що проходять реабілітацію
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації
(за згодою)
3) забезпечення надання послуг психосоціального супроводу, юридичних послуг та послуг з працевлаштування для пацієнтів програм замісної підтримувальної терапії
Пдвищено рівень соціального обслуговування осіб, які є пацієнтами програм замісної підтримувальної терапії
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр зайнятості, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації
(за згодою)
12. Здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію негативних наслідків, спричинених зловживанням психоактивними речовинами
1) надання комплексних послуг з медичного обслуговування і соціальних послуг, пов’язаних із зниженням ризику і запобіганням поширенню ВІЛ-інфекції та інших хвороб серед осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема споживачів ін’єкційних наркотиків
Проведено збір, узагальнення та аналіз відповідної
інформації
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації
(за згодою)
$`8FAI0|RQYVWr¢®¡©¡¤¡®¡£

9
1
2
3
4
5
6
2) забезпечення проведення оцінки потреб у профілактиці вживання психоактивних речовин та лікування замісною підтримуваль- ною терапією з метою максималь- ного охоплення споживачів нарко- тиків, у тому числі ін’єкційних, відповідними програмами
Проведено профілактично- лікувальні заходи
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдерж- адміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації
(за згодою)
3) проведення інформаційної роботи з формування у споживачів
ін’єкційних наркотиків навичок безпечної поведінки, усвідомлення ризику зараження ВІЛ-інфекцією та відповідальності за власне здоров’я
Кількість
інформаційно- роз’яснювальних заходів щодо протидії поширенню ВІЛ-
інфекції
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдерж- адміністрації, виконавчі комі- тети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, громад- ські організації (за згодою)
4) забезпечення доступності
інформаційних матеріалів, а також стерильних голок, шприців та дезінфікуючих матеріалів шляхом
їх безоплатної видачі або обміну
Узагальнено
інформацію про кількість організацій, залучених до надання послуг, у розрізі регіонів, кількість
інформаційно- роз’яснювальних заходів щодо протидії поширенню ВІЛ-
інфекції
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації
(за згодою)
$`8FAI0|RQYVWr¢¤¡³¡®¡¥¡¤

10
1
2
3
4
5
6
5)
розширення програм лікування наркозалежності, впорядкування профілактичних і реабілітаційних програм для осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, зокрема пацієнтів замісної підтримувальної терапії та їх родин
Кількість відповідних програм
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
6)
Сприяння проведенню у засобах масової інформації кампаній для підвищення рівня підтримки громадськістю наявних або нових стратегій, спрямованих на зменшення негативних наслідків для здоров’я і життєдіяльності суспільства
Розміщено публікації у засобах масової
інформації, проведено тематичні зустрічі
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадмі- ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад

ІІІ. Запобігання незаконному вживанню наркотичних засобів
13. Здійснення заходів щодо забезпечення доступності наркотич- них лікарських засобів для науково обґрунто- ваного медикамен- тозного лікування
1) проведення оцінки потреб у лікарських засобах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори
Проведено оцінку потреб у паліативній допомозі, визначено потребу в лікарських засобах, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини
і прекурсори
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації, райдерж- адміністрації, виконавчі комі- тети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад

11
1
2
3
4
5
6
2) сприяння розширенню мережі аптечних закладів, які матимуть ліцензію на провадження діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Збільшено кількість аптечних закладів, що отримали відповідну ліцензію
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
3) підвищення доступності до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, на первинному рівні надання медичної допомоги лікарями загальної практики - сімейними лікарями
Збільшено відсоток відпуску препаратів з аптечних закладів, а також із закладів охорони здоров’я
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
4) Ппідвищення рівня доступності до лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, через вторинний (спеціалізований) та третинний
(високоспеціалізований) рівень надання медичної допомоги
Збільшено відсоток забезпечення від загального обсягу потреби
Протягом
2019-2020 років
Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації
14. Удосконалення організації правоохоронної діяльності з протидії незаконному обігу наркотиків
1) запобігання ввезенню наркотиків через державний кордон, перевезенню до пунктів постачання, їх вирощуванню, виробництву, незаконному розповсюдженню у великих та особливо великих розмірах
Поінформовано про результати проведеної роботи
Протягом
2019-2020 років
Кіровоградська митниця ДФС, головне управління
Національної поліції в області, управління СБУ в області
(за згодою)
$`8FAI0|RQYVWr¢®¡³¡¤¡¥¡¦
$`8FAI0|RQYVWr¢®¡³¡¤¡¥¡¦

12
1
2
3
4
5
6
2) розроблення механізму протидії розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів, а також обладнання, що може використовуватися у процесі виготовлення наркотиків, за допомогою електронно- обчислювальної техніки та мобільних додатків
Проведено оперативно-розшукові заходи, спрямовані на протидію розповсюдженню наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів
Протягом
2019-2020 років
Головне управління
Національної поліції в області, управління СБУ в області
(за згодою)
15. Удосконалення законодавства у сфері обігу та протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та організації правоохоронної діяльності
1) забезпечення ефективної координації дій суб’єктів боротьби з наркозлочинністю, чіткого розподілу сфер відповідальності, оволодіння новими методами виявлення та розслідування злочинів, зокрема з використанням комп’ютерних мереж
Забезпечено координацію відповідно до вимог законодавства
Протягом
2019-2020 років
Головне управління
Національної поліції в області, управління СБУ в області
(за згодою)
2) співробітництво правоохоронних органів з органами місцевого самоврядування та громадськістю у проведенні комплексу соціальних, медико- профілактичних заходів на території населених пунктів
Проведено відповідні заходи
Протягом
2019-2020 років
Головне управління
Національної поліції в області, райдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, міських, селищних, сільських рад об’єднаних територіальних громад, громадські організації
(за згодою)
3) підвищення кваліфікації службовців підрозділів державних органів боротьби з незаконним обігом наркотиків
Проведено навчальні заходи
Протягом
2019-2020 років
Головне управління
Національної поліції в області, управління СБУ в області
(за згодою)

13
1
2
3
4
5
6
4) забезпечення здійснення заходів посилення боротьби з відмиванням грошей, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків
Проведено оперативно-розшукові заходи, спрямовані на боротьбу з відмиванням грошей, отриманих від злочинної діяльності, пов’язаної з незаконним обігом наркотиків
Протягом
2019-2020 років
Головне управління
Національної поліції в області, управління СБУ в області
(за згодою)
16. Проведення заходів, спрямованих на виявлення і ліквідацію джерел надходження у незаконний обіг психоактивних речовин
1) здійснення оперативно- профілактичних заходів щодо протидії незаконному вирощуванню рослин, що містять наркотичні засоби або психотропні речовини, та виготовленню з них наркотичних засобів або психотропних речовин
Проведено відповідні оперативно- профілактичні заходи
Протягом
2019-2020 років
Головне управління
Національної поліції в області, управління СБУ в області
(за згодою)
2) виявлення незаконного розповсюдження нових хімічних речовин психоактивної дії та внесення пропозицій щодо їх включення до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 06 травня 2000 року
№ 770
Проведено відповідні заходи
Протягом
2019-2020 років
Головне управління
Національної поліції в області, управління СБУ в області
(за згодою)
________________________________________
$`8FAI0|RQYVWr¢¤¡©¡¤¡¯¡²


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка