Розвиток критичного мислення учнів на уроках етики Актуальність теми
Скачати 160.77 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації23.12.2016
Розмір160.77 Kb.

Розвиток критичного мислення учнів на уроках етики

Актуальність теми
Наш час – це час змін і перетворень у різних сферах життя. Входячи у нову епоху, людство відчуває потребу кардинальної модифікації і зміни орієнтації в бік толерантності та демократії. У сучасному українському суспільстві, яке зазнало швидких соціально-політичних змін, відбулося зниження загального морального рівня, і тому важливим фактором подальшого поступу має бути моральне відродження. Етичні знання сьогодні стають важливим чинником розвитку духовної культури українського суспільства і морального світорозуміння особистості. Основною метою шкільного курсу «Етика» є створення умов для формування моральних цінностей та орієнтирів особистості, моральної культури. Завдання етики: на емпіричному рівні – відокремлення фактів, що стосуються морального життя людини й суспільства, їх збирання та опис, первинна систематизація, аналіз певних закономірностей; на теоретичному рівні завдання етики зводяться до поняттєвого відтворення, сутнісного осмислення й обґрунтування моралі. Вирішити поставленні завдання, на мій погляд, можливо при допомозі технології критичного мислення.
Адже, розвиток критичного мислення стає найактуальнішим за часів інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного аналізу політичних, економічних та інших обставин, без ефективого вирішення проблем, значна частина яких не передбачувана. Передбачаючи рух і саморозвиток особистості, критичне мислення стає життєвою необхідністю, чи не єдиним шансом, що допоможе вистояти і перемогти в умовах інформаційного і постінформаційного суспільства.
Майбутнє відкриється тільки для того, хто зуміє критично осмислити отриману інформацію і виробити власний план щодо її реалізації. Це можуть зробити ті люди, які здатні критично мислити.
II. Теоретичне обґрунтування
2.1. Концептуальні засади критичного мислення
Концептуальні основи технології розвитку критичного мислення виражені в таких твердженнях:
1. Знання має цінність лише тоді, коли воно зрозуміле та використовується концептуально.
2. Майбутнє відкрите для тих, хто критично перевіряє інформацію, вибудовує свої власні переконання.
3. Критичне мислення можна розвивати в добре та спеціально організованому навчальному процесі, бо навчання - це активна розсудлива діяльність.
4. Критичне мислення потребує часу, уваги та мети.
5. Стратегічний напрям розвитку в учнів критичного мислення в навчанні учнів - ставити запитання:
- Що я думаю про це?
- Як нова інформація відповідає тому, що я вже знаю?
- Що я можу робити іншим чином після ознайомлення з новою інформацією?
- Як ця інформація впливає на мої погляди?
2.2. Ключові елементи критичного мислення:
Проблема формування критичного мислення розкривалася багатьма вітчизняними та зарубіжними педагогами. Відповідно до думки відомого фахівця з цієї проблеми М.Лімпмана, критичне мислення є «вміле, відповідальне мислення, що дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження», шість ключових елементів:
1.Уміння мислити передбачає володіння певними прийомами, які в сутності створюють перевірену на практиці ефективну методологію опрацювання інформації.
2. Відповідальність передбачає, що людина, звертаючись до інших усвідомлює обов’язок надати слухачам чи читачам доводи та приклади відповідно до прийнятих стандартів.
3. Формування самостійних суджень як продукт критичного мислення означає, що воно спрямоване на мисленнєву діяльність.
4. Критерії – це положення, які бере до уваги критично мисляча людина.
5. Самокорекція потребує, щоб людина використовувала критичне мислення з метою покращення власних суджень.

6.Критерії допускають альтернативи, що відповідають ситуації.
Усе зазначене потребує врахування ще й того, що критичне мислення завжди діалогічне, тобто передбачає дискусії, зокрема між тими, хто навчається, в яких висуваються критерії, ідентифікуються й обговорюються контексти, а мовленнєвий процес в цілому піддається оцінюванню.
"Критичне мислення - явище багаторівневе та варіативне, бо в ньому відображаються морально-етичні наставляння, соціально-політичні риси, досвід, ціннісні орієнтири, знання людини, способи розумових і практичних дій. Воно актуалізується у різних ситуаціях і стосовно різних об'єктів" (Методичний посібник "Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід" О.Пометун та Л.Пироженко)
2.3. Формування критичного мислення на уроках етики
Засобами критичного мислення формується здатність і готовність людини аналізувати отриману інформацію, перевіряти і переосмислювати її, самостійно встановлювати істину, приймати рішення і аргументовано захищати свою позицію. Вкрай необхідним стає уміння мислити гнучко, динамічно, адаптувати своє мислення до мислення інших людей, бути толерантним і сприйнятливим. Критичне мислення сприяє становленню морально свідомої особистості
Метою сучасного уроку є не нагромадження знань, а пошукова діяльність, спрямована на формування умінь та навичок щодо орієнтації в інформаційному просторі.
Нового звучання набуває не стільки констатація проблеми, скільки доцільність та шляхи її розв'язання. А відтак нового акценту заслуговує співпраця на уроці вчителя і учня, що будують свою навчально - пізнавальну роботу навколо моральних цінностей особистості.
Саме тому в полі зору педагога мусить лишитися вирішення проблеми, як допомогти дитині осягнути перш за все саму себе, відчути радість від свого розуму, емоцій, своєї неповторності, а відтак відповідні відчуття, що дає спілкування. Вдається реалізувати такі завдання на уроках співтворчості, побудованих на абсолютно паритетних умовах, де вчитель і учень як рівний з рівним намагаються осягнути у спільній праці вершини прекрасного, де головне місце в роботі надається учневі, використовуючи інноваційні технології форми та методи навчання: асоціювання; есе; порушена послідовність; читання з передбаченням; взаємонавчання; взаємоопитування; диспут, дискусія; круговий огляд; збережіть останнє слово за мною; творчі ігри; кутки; ажурна пилка; акваріум ; брейн-стормінг (мозковий штурм); навчаючи – вчуся ; мікрофон.


Модель сучасної
особистості
Дослідник
-
теоретик
Дослідник

експериментатор
Дослідник

винахідник
Дослідник

громадянин
Дослідник

філософ
Гуманна
людини
зі
своєю
сукупністю
творчих
задатків
,
здібностей
,
мотивів
.

На уроках етики, які мають певні етапи маємо виховати сильний, вольовий характер, сформувати моральні цінності (різні форми вираження моральних вимог: норми і принципи моралі, моральні ідеали, поняття добра, справедливості, честі, гідності, обов'язку, життя людини, її моральні якості, моральні характеристики вчинків, діяльності та стосунки); особистість, яка може достойно жити й працювати в демократичному суспільстві, якій чуже почуття меншовартості, особистість з високими патріотичними почуттями, яка ніколи не зрадить національні інтереси держави і зможе представляти її на різних рівнях.
На етапі уроку розминка використовую методи:

«Метод прес» (тема уроку: “ У чому полягає сила любові ” ( 6 клас )

Я вважаю, що не існує людини, яка б не бажала, щоб її любили.

Тому що, коли ми відчуваємо любов до себе, то розуміємо, що нас цінують, що ми потрібні іншим.

Наприклад, герой казки ―Сандалі Жозе‖ бразильського письменника Пауло
Коельо любові не знав, але не став злим і зробив гідний вчинок, пожалівши нещасного хлопчика. І сталося диво. Сила любові змінила людей, які оточували Жозе.

Отже, не існує жодної людини, якій не потрібна любов. Кожен хоче, щоб у нього були найдорожчі люди, яким він потрібен, з якими можна поділитися своєю радістю й отримати підтримку тоді, коли буде важко);

«Рюкзак» (
Протягом уроку кожен з учнів стисло записує на папері, які з тих знань, умінь, що отримав на уроці, він візьме із собою для використання в житті.
«Кожна людина має власну гідність і тому гідна поваги»
(Марина,12 років),
«Якщо знайшов друга, то треба цінувати і берегти його» (
Олександр, 11років),
Як ти ставишся до людей, так і вони ставитимуться до тебе» (
Оксана, 12 років);
;«Розминка» («Закінчи висловлювання одним словом»)

У сучасних умовах життя бути здоровою людиною ( легко, важко)

Духовний світ - це … ( мрії, думки, почуття, досконалість)

Задатки – це … ( пам’ять: зорова та слухова, відчуття ритму, міцне здоров’я, музичний слух)

Цінність життя полягає у … ( житті, взаємоповазі, взаєморозумінні, щасті, благополуччі, кар’єрі …)

Для повноцінного життя людині потрібні … ( житло, робота, освіта, друзі, родина, кохання …)

Проявом брехні …( хитрість, наклеп, блюзнірство, лицемірство, підступність)
«Сенкан», «Шпаргалка», «Асоціативний кущ», «Асоціативний прямокутник»,
«Есе».
Тема уроку: «Яку роль відіграють емоції та почуття в житті людини» (6 клас)
На уроці я познайомився з поняттями : почуття та емоції. Цікавою виявилася
інформація про три види почуттів. Сподобалось визначення моральних почуттів. Але повинен зізнатися, що не можу чітко навести приклади прояву почуттів та емоцій. Мені дуже хотілось би стати розвиненою людиною, але з чого почати, якщо серед однокласників я не відрізняюся ні задатками, ні здібностями? (Артем , 11 років)

Тема уроку: « Що означає бути моральною людиною» (6 клас).
Міні-есе
Мені сподобалася тема уроку, тому що ми довідалися про загальнолюдські цінності. Я погоджуюся з автором, що моральні цінності посідають особливе місце серед загальнолюдських цінностей. Вони складають основу законів, визначають форми людського
існування, допомагають нам оцінювати свої вчинки та обирати між добром і злом. Я вважаю, що кожного з нас від необдуманих вчинків застерігає наша совість, а мораль спонукає особистість до обдуманих дій, щоб людина залишалась Людиною. (Каріна, 12 років)
Обґрунтування навчання здійснюю, надаючи перевагу методу–прес, який допомагає навчитися знаходити вагомі аргументи і формулювати свою думку відносно спірного питання
(метод «Прес»)
1.
Висловлюємо свою думку : ― Я вважаю…‖
2.
Пояснюємо причину такої точки зору: ― Тому що …‖
3.
Наводимо приклад аргументів на підтримку своєї позиції: «Наприклад, …»
4.
Формулюємо висновки: ― Таким чином..‖, ― Отже…‖);
Метод «Есе» формулює критичне мислення у написанні тексту в довільному стилі.
На етапі актуалізація опорних знань здійснюється декілька важливих пізнавальних операцій:
• учні активно згадують все, що вже відомо з теми.
Це первинне занурення дає можливість учням установити рівень власних знань, що є визначальним, адже міцні знання можуть бути сформовані тільки на основі того, що вже відомо. Навчальний процес — це процес поєднання нового з відомим;
• відбувається активізація діяльності учнів, їх мислення, говоріння, що є дуже важливим, бо, промовляючи свої думки, учні переходять на рівень самоусвідомлення;
• зацікавленість і самонаправленість учнів на дослідження теми, при цьому визначається мета навчання, що є вирішальним моментом.
Основні форми роботи: сюрприз, обери позицію, есе, сенкан, розумний куб, асоціативний кущ і т.д.
Усвідомлення (осмислення) – це етап де учні вступають у контакт з новою
інформацією, ідеями, працюючи з текстом, інформацією, відеоматеріалами. У процесі роботи використовуються такі прийоми, як читання тексту в парах, дискусія (Клас об’єднується у групи. Кількість учнів у групі дорівнює чотирьом.)
Теми для дискусії “ Скарбничка аргументів ”
1.
За останні десятиліття в різних країнах світу закони не стали моральнішими.
2.
― Досягнення ідеалу завжди пов’язане з ризиком ‖.( В.Гюго)
3.
Людина повністю залежить від навколишнього середовища, у якому живе.
4.
― Терпимість – донька сумніву ‖. ( Е. М.Ремарк)
5.
Виявити себе справжнім громадянином можна тільки за певних обставин.
6.
Життя засноване на виконанні зобов’язань.
7.
Якісно виконана робота є засобом розвитку людини.
«Різнокольорові капелюшки»
(Урок « Як пов’язані довкілля і здоров’я людини » ( 6 клас )
Опрацювання тексту про вплив алкоголю на долю Джека Лондона.
Білий капелюшок
(виділення фактів) : з раннього дитинства Джек Лондон був кинутий напризволяще: тікав з дому, мандрував, крав. Під впливом приятелів став пиячити. З часом знайшов сили кинути цю шкідливу звичку. Став письменником. Але в останні роки свого життя повернувся до алкогольної залежності. Помер у сорокарічному віці.
Чорний капелюшок
( критика ) : Джек Лондон був слабкою людиною. Вже з дитинства він обрав для себе шлях у безодню, бо шкідливі звички ще нікого не довели до добра. Як людина творча і популярна , він мав можливість до самовдосконалення та самореалізації, але не скористався цією нагодою.
Червоний капелюшок
( емоції, почуття): доля Джека Лондона не залишила нас байдужими. Нам дуже жаль, що талановитий митець так і не зміг реалізувати всіх своїх задумів
і планів. Смуток огортає наші душі, бо всі усвідомлюємо, що його доля не була поодиночною.
Але урок так і не був засвоєний іншими обдарованими, але слабкими у своєму виборі митцями.

Жовтий капелюшок
( оптимістична позиція ) : для Джека Лондона боротьба зі шкідливою звичкою продовжувалася з дитячих років. Оточуюче середовище наклало певний відбиток на формування звичок письменника. Але слід відзначити, що митець знайшов у собі сили відійти від вживання алкоголю на довгі роки. Світ побачили чимало оповідань і віршів .
Синій капелюшок
( життєвий урок, який випливає ): усвідомлення того, що доволі молода талановита людина пішла з життя не в наслідок тяжкої невиліковної хвороби, а залежності від алкоголю, ще раз примусила нас переглянути життєві орієнтири молоді і прийти до висновку : ― Алкоголь руйнує молодість, підриває сили, відбирає енергію, вщент знищує людину ‖.
Метод «Прес» (Урок ― Якою є мораль громадянського суспільства ‖ ( 6 клас )
Я вважаю, що найвищою цінністю демократичного суспільства є людина.

Тому, що людство впродовж своєї історії постійно намагалося створити найкраще життя для себе і нащадків.

Наприклад, афінський державний діяч Перікл зазначав, що кожен мешканець давньогрецького міста міг легко проявити себе у різних життєвих умовах.

Таким чином, у демократичному суспільстві громадяни мають можливість керувати власним розпорядком життя і впливати на суспільне життя.
«Мозковий штурм» (Вид проведення - «Класифікація»).
Спираючись на власний досвід та уподобання можна запропонувати учням обрати з переліку якостей особистості 7 найбільш важливих.
Перелік якостей особистості (картка)

Мудрість
Сміливість
Почуття гумору
Скромність
Доброта
Тактовність
Обов’язковість
Терпимість
Дисциплінованість
Вміння співчувати
Витримка
Чесність
Веселість
Цілеспрямованість
Вірність
Почуття власної гідності
Вміння прощати
Ініціативність
Миролюбність
Слухняність
Доброзичливість
«Вислови свою думку», «Бараняча голова» (Використовується при опрацюванні матеріалу, який супроводжується засвоєнням термінів, сприяє розвитку пам’яті.
Після вивчення теми учням пропонується: першому – назвати одне слово
(скромність); другий повинен повторити слово, сказане попередніми учасниками, і додати своє
(скромність, чесність). Порядок слів при цьому змінювати не можна. Якщо учень зробив помилку, наступний замість слова промовляє – «бараняча голова». Доцільно, щоб ланцюжок слів дійшов до 10-15.
«Старовинна порада» (Роздати дітям картки, на яких роздрукований текст «Наказ дітям», і запропонувати відновити його (можна скоритсуватися підказками).
Наказ дітям
Батько й мати дали тобі життя та живуть для твого...
Усе, що тобі дають батько й мати, - це їхня..., піт, утома. Умій ... працю батьків.
Найбільше щастя для матері й батька – твоя..., ... до науки, ... до старших. Якщо люди вважають тебе недоброю людиною – це велике ... для твоїх батьків.
Любити їх – означає приносити в дім ... і ... . Твоя сімя – це не тільки батько й мати, це й ви, ... . Це твоя ..., твої... . Запитуй у батька і матері ... на те, чого без них робити не можна, або ж безтактно. Бути хорошими дітьми означає – не ..., щоб життя батька й матері було отруєне твоїми ... вчинками. Умій віддячувати батькам. Близько приймай до ... найважчі душевні муки батька й матері, їхня хвороба – твоє ..., їхні невдачі, нерпиємності на роботі – твоя ... . бережи здоровя батьків. Найбільше вражає батьків дитяча невдячність, байдужість ... чи ... . Будьте ж гідними своїх ... !
Підказки: щастя, праця, цінувати, працьовитість, любов, повага, горе, мир, спокій, діти, поведінка, вчинки, дозволу, допустити, поганими, серця, горе, біда, сина чи доньки, батьків.

На стадії рефлексії реалізуються важливі задачі:
• учні розуміють краще те, що можуть уявити і виразити власними словами: «Те що я чую — я забуваю; те, що я бачу і чую — я трохи запам'ятовую; те, що я бачу, чую і промовляю, я починаю розуміти»;
• відбувається активний обмін думками, висловлюваннями.
Технологія критичного мислення можлива на основі когнітивного компоненту учнів.
Тема уроку: «Хто я? Який?» , 5 клас
«Ми замислюємося, тільки коли перед нами виникає проблема»
Джон Дьюї
Мета: продовжувати формувати у дітей власне «Я», виховувати гуманну, творчу, соціально
активну особистість, здатну бережно ставитися до всього, що її оточує.
Обладнання: два великі малюнки серця, камінчики, чисті аркуші паперу.
Тип уроку: поглиблення та поширення знань.
Перебіг заняття:
1. Цілевизначення та мотивація.
Вчитель. Сьогодні ми з вами бедемо розмовляти на дуже цікаву тему, яка хвилювала протягом багатох тисячоліть і хвилюватиме кожну живу істоту. А саме: «Хто я?
Який?». Це запитання рано чи пізно ставить собі кожна розумна істота, але відповідь вдається знайти не кожному. Давайте сьогодні разом спробуємо дати відповідь на це питання.
2. «Розминка»
Гра «Інтерв’ю із самим собою». Учитель пропонує учням записати три якості, які
їм дуже хотілося б позбавитись. Потім із цих трьох якостей він просить учнів вибрати яку- небудь одну, найнеприємнішу, і поговорити з нею – узяти інтерв’ю у цієї якості.
Питання для інтервю:
-
Чому ти поселилася в мені?
-
Що ти ставиш собі за мету?
-
Чи подобається тобі розмовляти зі мною?
-
Що я повинен зробити, щоб ти зникла?
3. Обгрунтування навчання .
Вчитель. Тепер, поговоривши зі своїм «ворогом», ви знаєте його слабкі місця і в разі його прояву зможете йому протистояти. Запам’ятайте, у житті нічого не треба боятися, треба лише знати, як протистояти поганому.
Багато хто з людей боїться казати правду одне одному у вічі. Давайте сьогодні зробимо перший крок у сміливість і, не соромлячись нікого, але памятаючи про норми етики, спробуємо сказати своєму товаришу правду прямо в вічі. Але для цього мені потрібен сміливий учень. Хто хоче провести цей експеримент? (Один учень виходить до дошки.)
А тепер ви всі по черзі скажіть вашому товаришеві, які, на вашу думку, є у нього три хороші і три погані риси характеру. (Учні відповідають на запитання.)
Тепер вам буде легко казати правду одне одному, адже всі знають вислів
«краще гірка правда, ніж солодка брехня». Але, спілкуючись одне з одним, не забувайте, що словом можна дуже образити. Не ображайте одне одного і з гідністю сприймайте критику на свою адресу.
4. Актуалізація знань .
Творче завдання «Завжди, інколи, ніколи».
Учитель пропонує учням на окремому аркуші паперу намалювати таблицю з чотирьох колонок, першу залишити порожньою, а кожній наступній дати назви: «завжди»,
«інколи», «ніколи». У першу колонку в стовпчик треба вписати такі якості: чесність, доброта, упевненість, вірність, сміливість, надійність, порядність.
Учитель просить учнів поміркувати про те, чи є в них перелічені якості й у якій мірі. Якщо вони вважають, що завжди чесні, то ставлять зірочку під заголовком
«завжди», якщо іноді проявляють сміливість, то повинні поставити зірочку під заголовком
«іноді» і так далі.

Гра «Скарби серця».
Учні поділяються на дві групи за принципом «дерева – квіти». Кожна група отримує великий малюнок серця, яке вона повинна розділити на клітинки і вписати в них усі якості людини, яке роблять серце світлим і сяючим. Група, яка напише більше якостей, виграє,
їй присвоюється звання «Охоронець серця».
Вчитель. Людина не народжується з готовим набором позитивних і негативних якостей. Їх набуття залежить від навколишнього оточення: рідних і близьких, друзів, однокласників, учителів, а також занять за інтересами, телебачення і багато іншого. Але треба запамятати головне: людина сама є володарем своєї долі. Потрібна постійна робота над собою, саморозвиток і самовдосконалення, розвиток достоїнств і боротьба з недоліками.
Гра «Краще за всіх».
Учні встають у коло і під музику виконують різні команди вчителя, наприклад: потанцювати, зобразити тварину, зробити гімнастичну вправу, посміхнутися і т.д. той, хто краще за всіх виконає те або інше завдання, одержує «камінчик досконалості». Можна запропонувати учням виконати смішні завдання, наприклад: хто довше простоїть на одній нозі, махаючи руками і т.д. перемагає той, хто збере більш усього «камінчиків досконалості».
Наприкінці гри вчитель обговорює з учнями, що людина повинна робити, щоб добитися досконалості в якій-небудь справі.
5. Усвідомлення змісту.
Гра «Антивірус».
На дошці розташовані картки з прислів’ями та приказками. Ваше завдання колективно знайти «уражену інформацію» і вилікувати від вірусу. Той, хто виконає вірно завдання, отримає «антивірус» (захисний камінчик). Перемагає той, хто збере найбільше камінчиків.
- поважай старих, бо сам таким не будеш;
- де є життя, там є надія;
- краще солодка правда, ніж гірка брехня;
- материнська молитва із дна моря підіймає;
- бажай другому того, чого сам не хочеш;
- ніколи не кажи: «Не вмію», а завжди говори: «Не хочу»;
- книга не навчить, як на світі жить;
- на брехні світ стоїть;
- голова на те, щоб тільки кашкет носити і т.д.
Вчитель. Ви добре знаєте усну народну творчість. Вітаю переможців. А чи хотіли б ви випробувати себе ще раз? Можливо хтось із вас саме зараз відкриє в собі здібності до ораторського мистецтва?
Рольова гра «Ти – оратор»
Учасники одержують завдання прочитити речення з певними інтонаціями:
- спочатку з захопленням, потім з осудом (Ну і друг!)
-
із захватом, розчаровано (Оце так сюрприз!)
- зачудовано, зневажливо (Яка красуня!)
Вчитель. Відомо, що всі люди на Землі вміють і люблять мріяти. У народі говорять:
«Людина живе доки, поки вона мріє». А чи любите мріяти ви?
Гра «Я люблю мріяти»
1.
Якби я був \ була вітром, то...
2.
Якби я був \ була зіркою, то...
3.
Якби я опинився(лась) на Місяці, то...
4.
Якби я жив(ла) в чудовому замку, то...
5.
Якби я був(ла) невидимкою, то...
6.
Якби я був(ла) нацкращим лікарем у світі, то...
7.
Якби я був\була найкращим винахідником у світі, то...
6. Рефлексія.
Вчитель. Тепер давайте навчимося говорити одне одному компліменти. Це ж так необхідно – вміти говорити приємні слова!
Для цього потрібен один бажаючий. (Один учень виходить із класу.)

А ви, поки він не чує, кожен подумає, який комплімент скаже своєму товаришу, виділяючи його особливі риси характеру. (Потім кличуть того, хто виходив і говорять йому гарні слова.)

Тема уроку: «Милосердя», 6 клас
Співчуття є найголовніший і, може,
єдиний закон буття людського.
(Ф.Достоєвський)
Мета: розвивати в учнівської молоді загальнолюдські чесноти: допомогти усвідомити значимість слова милосердя. Вчити дітей сприймати ситуації, аналізувати їх і знаходити шляхи виходу з подібних ситуацій.
Обладнання: дві коробки, листочки для записів на кожну дитину, контейнер для моральних цінностей, квітка з пелюстками, ілюстрація до притчі «Про блудного сина», мелодія для тренінгу, картки для читання з позначками, слайди
Тип уроку: поглиблення та поширення знань
Перебіг уроку
І. Емоційна готовність
(Діти сидять у колі. Звучить заспокійлива музика. Проводиться тренінг)
Учитель. Діти, сядьте, будь ласка, зручно, прислухайтесь до звуків, що лунають у нашому класі, до стану вашої душі та уявіть, що кожен із нас має у своєму внутрішньому світі струмок чистоти. Цей струмок дає нам духовну силу, вміння приймати правильні рішення.
Адже кожна хвилина нашого життя — це вибір. Вибір поведінки, вибір вчинку, вибір життєвого шляху. І ця духовна сила буде необхідна нам сьогодні під час нашої бесіди, вона допоможе збагатити ваші душі новими відчуттями. Тож візьміться за руки, потиском долоні передайте краплинку своєї чистоти товаришам, щоб бути відкритими і відвертими один перед одним.
II. Цілевизначення
Робота з епіграфом.
Учитель. Погляньте на епіграф до нашого уроку. Ці слова сказав відомий російський письменник Федір Достоєвський. Що означають ці слова? Як ви гадаєте, про що ми будемо сьогодні говорити? Чи має місце у людському житті співчуття і милосердя? На скільки це важливо для людини? Чи може людство обійтися без цих моральних цінностей?
Пропоную разом спланувати цілі, які ми повинні досягти на цьому уроці
(колективне планування) і запишемо їх на дошці.
III. Мотиваційна готовність, розминка


Учитель. Зверніть увагу, будь-ласка, на ілюстрацію. Про що розповідається в цій християнській притчі? Чого навчає ця притча? Як ви гадаєте, чи легко бути милосердним? Чи можна цього навчитися? Саме на ці питання ми сьогодні спробуємо відповісти і зясуємо, яке значення милосердя та співчуття мають у людському житті.
Учитель. Кожна людина повинна вміти розділити людську радість і біль. Бо як говорить народна мудрість: «Чужого горя не буває». І сьогодні ми з вами доторкнемося до великого таїнства людської душі — милосердя і дізнаємося у чому воно виявляється.
IV. Актуалізація, усвідомлення змісту.
1. Пояснення вчителя. Читання з позначками.
Учитель. Прочитайте уважно текст, використовуючи позначки. Знак оклику поставте біля тієї інформації, яка для вас є новою; знак питання - біля тієї, про яку хотіли б дізнатися більше.
З-поміж різноманітних проявів добра чи не найпереконливішим є милосердя.
Словник української мови витлумачує цю чесноту як співчутливе ставлення до когось.

Милосердною людиною називають людину, готову прийти на допомогу іншим, сповнену доброти та чуйності. У цьому значенні слова «милосердний» та «добрий» є синонімами. Отже, милосердя — це діяльне добро, тобто таке, яке виявляється у наших вчинках. Воно є втіленням високої любові до ближніх. Приміром, у християнському віровченні обов'язком кожної людини визначено такі милосердні вчинки: голодного нагодувати; спраглого напоїти; голого, роздягнутого одягнути; подорожнього прийняти й нагодувати; недужого та ув'язненого відвідати; померлого поховати. Вияв духовного милосердя — це добра порада, слова втіхи та розради. Милосердними є й ті, хто ділиться знаннями, досвідом, терпеливо зносить кривду, прощає і не тримає зла.
Милосердя грунтується на таких якостях, як чуйність, уважність, доброзичливість і несумісне з пихою, байдужістю, брутальністю. Тільки той вчинок є милосердним, який засвідчує повагу до людини.
- Яка інформація була для вас вже відомою?
- Що нового ви дізналися?
- Про що хотіли б знати більше?
2. Ситуація «Допоможіть!». Метод «Мозковий штурм»

Розподіліться за принципом «зима – літо» на дві групи. Перша – «Генератори
ідей» - за короткий час запропонують якнайбільшу кількість варіантів розвязання проблеми.
Пропозиції висуваються, записуються, але не обговорюються. Друга – «Аналітики» - одержує від першої групи списки варіантів і, не додаючи нічого нового, розглядають кожну пропозицію, вибираючи найбільш підходяще. А потім поміняємося ролями.
Проблеми: «Однокласниця жебракує на залізничному вокзалі» і «Однокласник спіймався на крадіжці».
Бесіда:
- Сьогодні ви запропонували свою допомогу у розв’язанні двох проблем. І це – реальна допомога, бо кожен з нас повинен вчитися співчувати, бути милосердним, добрим.
3. «Акваріум»
Учитель. Обговоріть одну із ситуацій та складіть таке її продовження, щоб персонажі засвідчили милосердне ставлення один до одного.
Ситуація 1. Марічка чергувала в класі. У кабінеті біології їй потрібно було полити квіти. Коли дівчинка заходила в приміщення з повною лійкою, вона перечепилася за чийсь рюкзак, упала, розхлюпавши воду, розбила коліно. Ще й скинула найбільший вазон — розкішна лілея з поламаним листям навряд чи додала б настрою вчительці. Шестикласники, які розважалися на перерві...
Ситуація 2. Сашко, Максим та Андрій поверталися додому після тренування.
Хлопці почувалися втомленими, тож зраділи, коли в вагоні метро звільнилося місце. Сашко й
Максим, умостившись, витягли з наплічників підручники історії й поринули в читання, а
Андрій вирішив погратися на мобільному телефоні. Хлопці й не помітили, коли до вагона зайшла мама з маленьким сином...
Ситуація 3. Сергій та Ігор дуже любили свого собаку — ротвейлера Марса, якого братам подарували батьки. Пес був справжнім героєм. Жоден голуб не почувався безпечно, коли Марса виводили погуляти. Нещодавно у дворі з'явився ще один мешканець — Яринчин пухнастий кіт Тишко. Одного разу під час прогулянки з собакою хлопці помітили кота, який ніжився на сонечку під липою. Вони...
Ситуація 4. Василь та Микита — вигадливі на розваги. Одного разу Микиті спало на думку пожартувати з мешканцями буднику, полякавши їх іграшковим пістолетом. Саме тоді сусідка Орися Миколаївна поверталася з магазину. Микита причаївся за дверима...
4. Робота в парах
Учитель. Поміркуйте над заповідями Володимира Мономаха, доповніть їхню актуальність у наш час.
1). Не забувайте убогих, а як можете, по силі годуйте їх і подавайте сиротам.
2). Старих шануйте, як батька, а молодих, як братів.
3). Хоч би куди прийшли. Хоч би де зупинилися, напійте і нагодуйте нужденного.

4). Найбільше шануйте гостя, звідки б до вас не прийшов: простий, чи знатний, чи посол; якщо не можете пошанувати його дарунком, то пригостіть його їжею і питвом, бо він, мандруючи далі, прославить вас у всіх землях доброю чи злою людиною.
5). Не проминіть ніколи людину, не привітавши її, і добре слово їй мовте.
5. Гра «Мій однокласник»
Учитель. Я переконана, що серед вас також є такі, які можуть бути прикладом для
інших. Пропоную пограти в гру «Мій однокласник»:
- Оленка скромна, бо...
- Іванко ввічливий, бо...
- Марійка щира, бо...
- Петрусь доброзичливий, бо...
- Василько милосердний, бо...
- Оксанка скромна, бо…
6. Творча робота «Обличчя землянина».
Учитель. Пропоную вам ситуацію і прошу допомогти знайти її рішення.
Учені відкрили планету, населену розумними істотами, подібними до людей. Для встановлення контакту на планету необхідно відправити контейнер, де будуть записані три найголовніші моральні цінності, які б характеризували духовний світ людей. Зробити вибір доручено вам. Які моральні цінності ви б записали і поклали в контейнер? Поясніть свій вибір.
7. «Мікрофон»
- Чи доводилося вам виявляти милосердя?
- Чи здатне милосердя зробити світ кращим?
- До кого ми можемо проявляти милосердя?
- Чому милосердя є загальнолюдською цінністю?
- Сьогодні в Україні проживає 2 мільйони одиноких людей, 15 тисяч у будинках престарілих, у злиднях живе 1 мільйон 150 тисяч, багато на вулиці безпритульних, немічних.
Усі вони потребують нашої уваги, теплого слова, цінної допомоги, підтримки. Будьмо ж милосердними до тих, хто плаче і страждає, хто потребує нашої уваги (перегляд слайдів).
V. Рефлексія.
1. «Сенкан». Учитель. Пропоную узагальнити свої знання і скласти сенкан зі словом «Милосердя». Проаналізувати їх і обрати найзмістовніші (аналіз сенканів).
VI. Домашнє завдання. Напишіть невеличке міркування: «Чи здатне милосердя зробити світ кращим».
VII. Рефлексія
1. Продовжіть речення:
« Мета уроку досягнута, бо...», або «Мета уроку не досягнута, бо...», «Після цього уроку я зрозумів...» , «Для себе я зробив висновок...»
2. Гра «Лети, лети, пелюстка!»
Кожний учень відриває пелюстку з квіточки, зробленої вчителем із кольорового паперу, і висловлює одне бажання. Це гра-діагностика. Учитель визначає, у кого з учнів переважає потреба егоїстичної спрямованості, а в кого альтруїстичної.
Список використаної літератури
Гордон У. Синектика: розвиток творчої уяви. - М., 1961.
1.
Клишев Н.Ю. Креативність: науковий конструкт чи життєва необхідність / / Праблеми вихавання. - 2004. - № 6 (41). - С.30.
2.
Лейтес Н.С. Здатність і обдарованість у дитячі роки. - М., 1984. - 96 с.
3.
Понасенкова С.В. Обдаровані діти: формування та розвиток здібностей (психологічний аспект) / / Праблеми вихавання. - 2003. - № 2. - С.21-35.
4.
Чудновський В.Е., Юркевич В.С. Обдарованість: дар чи іспит. - М.: Знання, 1990. - 122 с.
5.
Інтернет ресурс: pidruchniki.ws›1821100139625/etika…filosofskogo…
6.
5ka.at.ua›load/kultura/predmet_i_zavdannja_etiki_…
7.
https://sites.google.com›site/konstruktoruroka/
8.
http://metodportal.net/node/18805 9.
http://А.І. Сологуб Дидактика профільної креативної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал