Самостійна робота студента
Скачати 236.61 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації02.02.2017
Розмір236.61 Kb.

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА
Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
Самостійна робота в процесі вивчення інформатики становить 50% від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення інформатики.
Алгоритм самостійного вивчення навчального матеріалу складається з наступних дій:

опрацювання лекційного матеріалу;

самостійне виконання окремих лабораторних робіт, перелік яких додається;

оформлення і підготовка до захисту лабораторних робіт;

підготовка до контрольних робіт та інших видів поточного контролю;

систематизація навчального матеріалу перед написанням модулів та складанням іспиту;

виконання індивідуальних завдань.
Під час підготовки до захисту лабораторної роботи, треба обов’язково вивчити питання для самопідготовки, які додаються до кожної роботи. Треба також звернути особливу увагу на основні терміни та визначення з
інформатики.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ
“ІНФОРМАТИКА”

Карта самостійної роботи студентів (СРС) з дисципліни “Інформатика” відображає перелік форм самостійної роботи, планові терміни її виконання та звітування і кількість балів, які можна отримати за виконання цих робіт.
Всі методичні матеріали для СРС з інформатики розміщені на внутрішньому Web-сайті за адресою http://www.vmi.uabs.edu.ua/
під рубрикою
“Самостійно”.
Студент повинен визначитися з вибором самостійної роботи, виконати обов’язкові і вибіркові завдання і відповідно до вказаних термінів прозвітувати викладачу про їх виконання. За вибіркові види СРС до основних нараховуються додаткові бали. При перевищенні 100 балів сума вважається рівною 100 балам.Карта самостійної роботи студента у першому семестрі
Види самостійної роботи
Планові
терміни
виконання
Форми контролю
та звітності
Максималь
на кількість
балів
1. Обов’язкові види СРС
1.1. Виконання
індивідуального завдання згідно з варіантом під час лабораторної роботи
Систематично, згідно з розкладом аудиторних занять
Перевірка наявності протоколу та створених файлів
1.2. Оформлення і захист лабораторних робіт
Систематично, згідно з календарним планом
Перевірка якості оформлення протоколу, перевірка знань та умінь
40
(5 бал.*8)
1.3. Виконання, оформлення та захист реферату
Згідно з календарним планом
Перевірка якості оформлення електронної та друкованої версій реферату
5 бал.
Виконання, оформлення та захист презентації
Згідно з календарним планом
Перевірка якості оформлення електронної та друкованої версій презентації
5 бал.
1.4. Підготовка до модульних контрольних робіт
Останнє заняття відповідного модуля
Перевірка правильності виконання модульних робіт
10
(5 бал.*2)
1.5. Відвідування лекційних та лабораторних занять з інформатики
Систематично, згідно з розкладом аудиторних занять
Контроль відвідування за журналом
10
(5 бал.*2)
1.6. Підготовка до ПМК
Екзаменаційна сесія
Підсумковий контроль знань
Разом балів за обов’язкові види СРС
70
2. Вибіркові види СРС
2.1. Участь в предметних олімпіадах
Під час проведення олімпіад
Виконання завдань олімпіади
5 2.2. Виконання
індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності
Протягом семестру
Виконання та оформлення відповідного завдання
5 2.3. Участь в конкурсах студентських робіт
Під час проведення конкурсів
Підготовка і подача роботи на конкурс
5 2.4. Участь в наукових студентських конференціях
Під час проведення конференцій
Підготовка статті, виступ з доповіддю
5
Разом балів за вибіркові види СРС
20
Всього балів за СРС у семестрі
90

Карта самостійної роботи студента у другому семестрі
Види самостійної роботи
Планові
терміни
виконання
Форми контролю
та звітності
Максималь
на кількість
балів
1. Обов’язкові види СРС
1.1. Виконання
індивідуального завдання згідно з варіантом під час лабораторної роботи
Систематично, згідно з розкладом аудиторних занять
Перевірка наявності протоколу та створених файлів
1.2. Оформлення і захист лабораторних робіт
Систематично, згідно з календарним планом
Перевірка якості оформлення протоколу, перевірка знань та умінь
40
(5 бал.*8)
1.3. Виконання, оформлення та захист інд. проекту БД
Згідно з календарним планом
Перевірка якості оформлення електронної та друкованої версій проекту
5 бал.
1.4. . Виконання, оформлення та захист
інд. проекту VBA
Згідно з календарним планом
Перевірка якості оформлення електронної та друкованої версій проекту
5 бал.
1.4. Підготовка до модульних контрольних робіт
Останнє заняття відповідного модуля
Перевірка правильності виконання модульних робіт
10
(5 бал.*2)
1.5. Відвідування лекційних та лабораторних занять з інформатики
Систематично, згідно з розкладом аудиторних занять
Контроль відвідування за журналом
10 бал.
(5 бал.*2)
1.6. Підготовка до іспиту
Екзаменаційна сесія
Підсумковий контроль знань
Разом балів за обов’язкові види СРС
70
2. Вибіркові види СРС
2.1. Участь в предметних олімпіадах
Під час проведення олімпіад
Виконання завдань олімпіади
5 2.2. Виконання
індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності
Протягом семестру
Виконання та оформлення відповідного завдання
5 2.4. Участь в конкурсах студентських робіт
Під час проведення конкурсів
Підготовка і подача роботи на конкурс
5 2.5. Участь в наукових студентських конференціях
Під час проведення конференцій
Підготовка статті, виступ з доповіддю
5
Разом балів за вибіркові види СРС
20
Всього балів за СРС у семестрі
90Перелік лабораторних робіт для самостійного виконання у першому семестрі
Те м
а
Номер, назва та зміст лабораторної роботи
4
ЛЗ3 – Операційна система Windows. Операції з файлами і папками. Довідкова система
Зміст заняття:
1.
Пошук файлів та папок.
2.
Видалення файлів. Відновлення видалених файлів.
3.
Створення і використання ярликів.
4.
Запуск додатків у Windows.
4
ЛЗ6 – Файловий менеджер Total Comander
Зміст заняття:
1.
Запуск програми
2.
Налаштування інтерфейсу
3.
Використання довідкової системи Total Commander, інтерфейс Total Commander
4.
Сортування файлів, Фільтрація файлів та відображення без папок
5.
Пошук файлів в TC
6.
Операції з папками (каталогами)
6
ЛЗ2 – Глобальна комп'ютерна мережа Інтернет
Зміст заняття:
1.
Запуск програми перегляду Web-сторінок
2.
Відкриття Web-сторінок за URL-адресою і гіперпосиланням, переміщення по ним
3.
Настройка браузера Microsoft Internet Explorer
4.
Збереження вмісту Web-сторінки
5.
Засоби швидкого відкриття-сторінок в Internet Explorer
6.
Використання меню Избранное, журналу проглянутих Web-сторінок
7.
Використання списку рядка Адреса
8.
Знайомство з фінансовими Web-сторінками України
6
ЛЗ3 – Пошук і використання інформаційних ресурсів Інтернет.
Зміст заняття:
1.
Пошук адрес Web-сторінок за допомогою каталогів пошукових систем:
2.
Пошук адрес Web-сторінок за допомогою складання запитів до пошукової системи:
3.
On-line-переклад іноземних текстів з допомогою Web-сайта www.translate.ru.
4.
On-line-переклад іноземних Web-сторінок за допомогою Web-сайта www.translate.ru.
8
ЛЗ1 – Системи обробки тексту. Введення і редагування тексту. Робота з файлами
Зміст заняття:
1.
Запуск і вихід з MS Word. Інтерфейс користувача MS Word
2.
Довідкова система MS Word . Переміщення по документу
8
ЛЗ3 – Системи обробки тексту. Операції з фрагментами тексту. Форматування тексту
Зміст заняття:
1.
Виділення фрагментів тексту.
2.
Копіювання і переміщення фрагментів тексту. Видалення фрагментів тексту.
3.
Форматування шрифтами. Форматування абзацу.
4.
Форматування списків, меж, зміна регістра.
10 ЛЗ1 – Засоби створення презентацій. Система PowerPoint. Режими роботи
Зміст заняття:
1.
Знайомство з довідковою системою PowerPoint
2.
Вивчення електронного посібника по PowerPoint
3.
Знайомство з можливостями режимів PowerPoint

Те м
а
Номер, назва та зміст лабораторної роботи
4.
Режим – Звичайний
5.
Режим – Сортувальника слайдів
6.
Режим – Слайдів
7.
Режим – Показу слайдів
10 ЛЗ3 – Засоби створення презентацій. Система PowerPoint. Розробка власної презентації
Зміст заняття:
1.
Планування і створення презентації
2.
Вставка титульних слайдів
3.
Вставка слайдів і різних об'єктів
4.
Робота із зразками заголовків і слайдів

Перелік лабораторних робіт для самостійного виконання у другому семестрі
Те м
а
Номер, назва та зміст лабораторної роботи
11
ЛЗ2 – Система Microsoft Office Excel 2007. Створення формул та використання функції ЕСЛИ.
Зміст заняття:
1.
Створення таблиць з формулами
2.
Створення таблиць з функцією ЕСЛИ
3.
Діагностика та усунення помилок у формулах
4.
Створення вкладених функцій
5.
Аналіз даних за допомогою інструмента Автообчислення
11
ЛЗ3 – Система Microsoft Office Excel 2007. Форматування та створення структури таблиць
Зміст заняття:
1.
Використання числових форматів
2.
Форматування таблиці
3.
Автоформатування таблиць
4.
Структуризація робочих листів
11
ЛЗ8 – Система Microsoft Office Excel 2007. Робота з таблицями
Зміст заняття:
1.
Створення таблиць Excel
2.
Перегляд інформації у списку
3.
Пошук інформації у списку
4.
Сортування в списках
5.
Фільтрація в списках за допомогою команди Фільтр
6.
Фільтрація в списках за допомогою команди Пользовательский автофильтр
7.
Фільтрація в списках за допомогою команди Расширенный фильтр
8.
Розрахунок проміжних та загальних підсумків списку
11
ЛЗ9 – Система Microsoft Office Excel 2007. Функції.
Зміст заняття:
1.
Застосування логічних функцій
2.
Застосування математичних функцій
3.
Генерація псевдовипадкових чисел за допомогою математичних функцій
4.
Використання математичних функцій для розв’язання системи рівнянь
5.
Застосування статистичних функцій
6.
Застосування функцій посилання та пошуку
11
ЛЗ12 – Система Microsoft Office Excel 2007. Аналіз даних.
Зміст заняття:
1.
Аналіз даних за допомогою таблиць підстановки
2.
Консолідація даних
3.
Основи створення зведених таблиць
4.
Операції зі зведеними таблицями
5.
Створення діаграми на основі зведеної таблиці
12
(2) – Система MS Access.Зміна структури таблиць БД. Створення схеми даних
Зміст заняття:
1.
Зміна структури таблиці
2.
Створення зв’язку між таблицями
3.
Видалення зв’язку між таблицями

12
ЛЗ3 – Система MS Access. Сортування, фільтрація та пошук інформації.
Зміст заняття:
1.
Сортування інформації в БД
2.
Фільтрація за виділенням
3.
Фільтр звичайний
4.
Фільтр по формі
5.
Розширений фільтр
6.
Пошук і заміна
12
ЛЗ5 – Система MS Access. Створення та використання форм
Зміст заняття:
1.
Автоматичне створення форми за допомогою інструмента Форма
2.
Автоматичне створення форми за допомогою інструмента Разделенная форма
3.
Створення форми з відображенням декількох записів за допомогою
інструменту Несколько элементов
4.
Зміна структури форми в режимі макету
5.
Створення форми за допомогою інструмента Мастер форм
6.
Створення форми за допомогою інструмента Пустая форма
7.
Створення форми за допомогою конструктора
8.
Використання форми (переміщення по записах, редагування даних, додавання та видалення записів у формі)
9.
Створення початкової форми БД за допомогою конструктора
13
ЛЗ2 – Основи офісного програмування. Створення програм у середовищі MS
VBA
Зміст заняття:
1.
Технологія створення процедури в середовищі MS VBA
2.
Стандартні функції VBA – функції InputBox і MsgBox
3.
Введення даних на робочий аркуш
4.
Технологія створення функції користувача в середовищі MS VBA
5.
Створення проекту VBA з двома функціями користувача
6.
Створення проекту VBA з підпрограмою (Sub) і функцією (Function) користувача
7.
Створення вікон повідомлень за допомогою команди MsgBox
13
ЛЗ4 – Основи офісного програмування. Розробка макросів у MS Access.
Зміст заняття:
1.
Знайомство з конструктором макросів
2.
Макроси для відкривання об‘єктів
3.
Створення форми з перемикачами для фільтрації записів

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Індивідуальні завдання – одна із форм самостійної роботи, яка використовується з метою поглиблення, узагальнення і закріплення знань та умінь студентів. Індивідуальні завдання виконуються студентами під керівництвом викладача і оформляються відповідно до існуючих вимог щодо їх змісту.
Програмою навчальної дисципліни
“Інформатика” передбачено виконання наступних індивідуальних завдань:
1.
Написання реферату.
2.
Створення презентації за допомогою з MS PowerPoint.
3.
Створення бази даних за допомогою з MS Access.
4.
Створення електронного кошторису за допомогою MS VBA.
Тематика та зміст типових завдань, вимоги до виконання та оформлення, приклади оформлення індивідуальних завдань представлені в методичних посібниках та розміщені на Web-сторінці дисципліни.
Написання реферату
Загальні вимоги
Програмою навчальної дисципліни
“Інформатика” передбачене написання реферату за індивідуальною темою. Мета реферату –– поглиблення, узагальнення і закріплення знань та умінь студентів.
Реферат – письмова доповідь на задану тему, яка зроблена на основі критичного огляду відповідних джерел інформації.
Автор реферату подає чужі і власні думки. У рефераті потрібно не тільки викласти все найголовніше з обраної теми, а й дати власну оцінку і зробити висновки.
Вимоги до реферату:
1. Робота повинна носити дослідницький характер, містити власний аналіз, власні узагальнення та висновки.

2. Обов’язковим є розкриття заявленої теми, актуальність та сучасність використаних джерел, безпомилкове, однозначне подання інформації про них у списку літератури, відсутність граматичних та стилістичних помилок.
3. Реферати, що містять лише загальну інформацію без власного аналізу або викачані з Інтернет не приймаються.
4. Вимоги щодо оформлення рефератів з інформатики співпадають з вимогами щодо оформлення рефератів з інших дисциплін, курсових та дипломних робіт.
5. Структура, виклад матеріалу та оформлення реферату повинні відповідати загальним вимогам, які установлені відповідним стандартом.
6. Список використаної літератури треба складати за допомогою методичних рекомендації бібліотеки академії.
7. Посилання в тексті на джерела інформації обов’язкові. Кількість посилань – не менш 6.
8. Реферати без правильних посилань на джерела інформації не приймаються.
9. Текст реферату повинен ділитися на розділи, пункти, підпункти.
10. Оформлення схем алгоритмів, програм, даних и систем повинно відповідати загальним вимогам, які установлені відповідним стандартом.
Склад реферату наведено у таблиці 14.
Таблиця 14 – Склад реферату
Структурна одиниця
реферату
Зміст, вимоги
Титульний аркуш
Дивись зразок
Зміст
Дивись зразок
Вступ
Актуальність теми, аналіз існуючих підходів, мета роботи, коротка характеристика структури роботи
Основна частина
Основний зміст реферату.
Кількість розділів: три або більше.
Посилання на використану літературу у квадратних дужках.
Висновки
Містяться узагальнені висновки дослідження. Підсумовуються результати виконаної роботи, даються рекомендації
Список використаних джерел
Перелік літературних друкованих та електронних джерел.
Додатки
Необов’язковий розділ. Додаткова інформація до реферату.
Нумерація: Додаток А, Додаток Б,…
Зразок оформлення титульного аркуша і змісту реферату

Титульний аркуш
Зміст
Державний вищий навчальний заклад
“Українська академія банківської справи
Національного банку України”
Кафедра вищої математики та інформатики
РЕФЕРАТ з дисципліни “Інформатика” на тему
“Інформація як елемент загальної теорії
інформації”
Студент(ка): __________
Група: _______________
Викладач: доц.Іванов В.В.
Суми – 2012
Зміст
Вступ
3 1. Поняття “нова інформаційна технологія”
4 2. Історія розвитку інформаційних технологій ............................................... 4 3. Сучасні види інформаційних технологій. ............................................. 5 4. Використання нових інформаційних технологій в процесі інформатизації суспільства ............................................. 6
Висновки .................................................... 8
Список використаної літератури
9
Теми рефератів наведено у таблиці 14.
Таблиця 14 – Теми рефератів

Тема

Тема
1
Алгоритм і його властивості
24 Методи розробки алгоритмів
2
Види інформації
25 Нові інформаційні технології як основний засіб інформатизації суспільства
3
Види інформаційних систем
26 Опис алгоритму за допомогою алгоритмічних мов
4
Вимірювання обсягу інформації
27 Опис алгоритму за допомогою блок-схеми.
Лінійна структура
5
Відеосистема ПК
28 Опис алгоритму за допомогою блок-схеми.
Умова (розгалуження)
6
Властивості інформації
29 Опис алгоритму за допомогою блок-схеми.
Цикл з параметром for
7
Етапи розв’язування задач на ЕОМ
30 Опис алгоритму за допомогою блок-схеми.
Цикл з передумовою while
8
Загальні властивості та закономірності економічної
інформації
31 Опис алгоритму за допомогою блок-схеми.
Цикл з післяумовою repeat
9
Застосування комп’ютерів
32 Основні проблеми становлення
інформаційного суспільства
10 Інформаційна діяльність економіста
33 Основні характеристики і принципи роботи комп’ютера
11 Інформаційне моделювання
34 Подання (кодування) iнформацiї в комп’ютерах
12 Інформаційне суспільство і ноосфера
35 Поняття iнформацiйної системи
13 Інформаційні процеси
36 Процесор ПК
14 Інформаційні ресурси
37 Роль і місце інформації в сучасному суспільстві
15 Інформаційні технології
38 Світовий інформаційний ринок


Тема

Тема
16 Інформація і управління
39 Сімейство персональних комп’ютерів
17 Інформація як елемент загальної теорії інформації
40 Словесний опис алгоритму
18 Інформація, дані, знання
41 Структури даних
19 Історія розвитку інформатики
42 Схеми алгоритмів. Умовні позначення і правила виконання
20 Клавіатура – пристрій введення
43 Схеми даних. Умовні позначення і правила виконання
21 Класифікація та покоління ПК
44 Схеми програм. Умовні позначення і правила виконання
22 Комп’ютер – інформаційна система
45 Формування і розвиток інформаційної
індустрії в Україні
23 Маніпулятор миша – пристрій введення
Створення презентації за допомогою з MS PowerPoint
Мета завдання – створення презентації у середовищі MS PowerPoint.
Вимоги до презентації
Обсяг презентації – не менше 10 слайдів, з них 2 титульних.
Презентація повинна містити такі обов’язкові об’єкти:

таблицю;

діаграму;

малюнок;

об’єкт SmartArt;

об’єкт WordArt;

організаційну діаграму;

три гіперпосилання на титульному аркуші для переходу до слайдів з малюнком, таблицею, діаграмою або організаційною діаграмою;

кнопки управління для повернення в місце виклику за гіперпосиланнями.
Оформлення презентації:

· задати ефекти зміни слайдів і об’єктів анімації;

· розбити умовно презентацію на 2 розділи і застосувати до них різні

колірні схеми.
Збереження презентації:

· файл типу Демонстрация;

· файл типу Презентация.
Опис презентації:
Після створення презентації оформляється пояснювальна записка, яка містить її опис. Опис надається в електронному і надрукованому вигляді. Зміст його має певну структуру. Прикладом оформлення пояснювального опису
(звіту) є презентація ДВНЗ “Українська академія банківської справи у посібнику для самостйної роботи.
Варіанти завдань

Індивідуальні завдання для створення презентації викладач видає для кожної підгрупи. Студенти мають можливість самостійно вибрати тему презентації на web-сторінці з інформатики. Список тем для кожної підгрупи поданий у посібнику для самостійної роботи.
Таблиця 15 – Типові завдання для підгрупи
№ пор.
Назва банку
Місто
Web-сторінка
1
Контракт
Київ http://www.kontrakt.ua/
2
Східно-промисловий
Луганськ http://www.vpbank.com.ua/
3
Львів
Львiв http://www.banklviv.com/
4
Класик
Днiпpопетpовськ http://www.classicbank.com.ua/
5
Регіон-Банк
Хаpкiв http://www.region-bank.com.ua/
6
Інтербанк
Київ www.interbank.kiev.ua/
7
UniCredit Bank
Київ http://www.unicredit.com.ua/
8
Національні інаестиціїЇ
Київ http://www.jsbni.kiev.ua/
9
АгроКомБанк
Київ http://www.agrocombank.kiev.ua/
10
Полтава-Банк
Полтава http://www.poltavabank.com/
11
АРМА
Київ http://www.arma-bank.com.ua/
12
Київський універсальний банк Київ http://www.ubdp.com.ua/
13
Радабанк
Днiпpопетpовськ http://www.radabank.com.ua/
14
Міжнародний Іпотечний Банк Київ http://www.ipoteka.com.ua/about/
15
Родовід
Київ http://www.rodovidbank.com/
16
Бізнес-Стандарт
Київ http://www.tas-business.com.ua/
Створення бази даних за допомогою з MS Access.
Мета завдання – створити БД у середовищі MS Access.
Вимоги до бази даних:
1. Таблиці:
- кількість таблиць (зв'язаних) ≥ 3; - кількість записів у кожної таблиці ≥ 20.
- вимоги до полів:
- усі поля повинні мати захист від помилкових дій користувача під час введення даних (формати, маски та припустимі діапазони даних, що вводяться);
- повинні бути поля для введення даних вибором зі списку ("Мастер подстановок").
2. Фільтри:
- кількість фільтрів ≥ 3; - види фільтрів - звичайний, розширений;
3. Запити:
- кількість запитів ≥ 3;
- види запитів – на вибірку з груповими операціями, с розрахунковими полями, з параметром. В одному запиті повинні використатися данні різних таблиць (зв’язаних);
4. Форми:
- кількість ≥ 3;
- види форм – різних типів, з оформленням та рисунками, з підлеглою формою;
- початкова форма (при відкритті БД) - 1;
5. Звіти:
- кількість ≥ 3;
- види – на основі таблиць, та звітів; з використанням елементів конструювання (з 5 розрахунковими підсумковими формулами);
6. Макроси:
- макрос autoexec з запуском початкової форми.

Вимоги до звіту
Звіт повинен мати текст завдання та рішення (усі таблиці, схему даних, фільтри, запити, форми, звіти, макрос - у двох режимах - конструктора та перегляду, у рукописному або друкованому вигляді). Алгоритми виконання роботи не потрібні.
Зразок оформлення звіту про створення БД
Зразок титульного аркуша
Зразок аркуша "Зміст"
Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи
Національного банку України"
Кафедра вищої математики та інформатики
ЗВІТ з дисципліни "Інформатика" за темою:
"Програмні засоби роботи
з базами та сховищами даних"
(індивідуальний проект БД)
Студент:
Басов Д.Д.
Група:
БС-91
Викладач: доц. Іванов В.В.
Суми – 2012
Зміст
Вступ …………………………………………
1. Таблиці…………………..........................
2. Схема даних ….........................................
3. Фільтри …………………………………
4. Запити …………………………………...
5. Форми........................................................
6. Звіти……………………………………
7. Макроси…………………………….
Висновки………………………………………
Список використаної літератури……………
4 5
6 7
8 9
10 11 12 13
Зразок аркуша "Завдання"
Зразок аркуша "Вступ"
Текст завдання
У базі даних Банк:
1.
Створити таблиці з назвами "Відділи банку",
"Співробітники банку", "Юридичні особи" і "Фізичні особи" (рис.1).
2.
Зв`язати таблиці.
3.
Створити схему даних.
4.
Створити фільтри
5.
Створити запити
6.
Створити форми
7.
Створити звіти
8.
Створити макроси.
Рис.1. Логічна модель бази даних
Вступ
Банківський сектор економіки
України
інтенсивно розвивається і постійно удосконалюється. Передові інформаційні технології у сфері банківської діяльності впроваджуються на рівні Національного банку України (НБУ) та на рівні комерційних банків.
НБУ створив систему електронних міжбанківських розрахунків/платежів (СЕП). Ця державна платіжна система об’єднала засобами електронної пошти в єдиний інформаційний простір всі комерційні банки України. Впровадження СЕП дало змогу відмовитись від використання поштових та телеграфних авізо, значно підвищити швидкість, якість і надійність виконання платежів, забезпечити безпеку та конфіденційність банківської
інформації.
В НБУ функціонує електронний депозитарій для управління державними цінними паперами. Впроваджується національна платіжна система для автоматизації масових готівкових розрахунків на базі пластикових карток.
Отже, банківська справа на сучасному етапі — це галузь, яка є передовою з точки зору впровадження сучасних
інформаційних технологій.
Метою даної роботи є створення бази даних "Банк" для автоматизації управління банком. Для досягнення поставленої мети використовується СУБД Microsoft Office Access 2003.
База даних містить наступні об'єкти: таблиці, запити, форми, звіти, макроси.
Автоматизація управлінняя банківською діяльностю за допомогою системи "Банк"дозволить досягти наступних результатів:

покращення обслуговування клієнтів, надання їм широкого спектра банківських послуг та залучення нових клієнтів;

зменшення операційних витрат банку та прискорення виконання банківських операцій;

покращення управління банком та підвищення його конкурентоспроможності.1.
ТАБЛИЦІ
1.1. Структура таблиць
Зміст таблиць
2.
СХЕМА ДАНИХ
3.
ФІЛЬТРИ
3.1. Розширений фільтр


4.
ЗАПИТИ
4.1. Запит з параметром

4.2.Запит з груповими операціями
4.3.Запит – "Статистика по відділах"
5.
ФОРМИ
5.1. Головна кнопкова форма

5.2. Форма з підлеглою формою
5.3. Форма для таблиці "Спіробітники банку"
6. ЗВІТИ
6.1. Звіт на основі таблиці “Фізичні особи”
6.2. Звіт на основі таблиці “Юридичні особи”

6.3. Звіт звіт у вигляді розрахунково- платіжної відомості для співробітників банку
7. МАКРОСИ
7.1. Форма для автоматизованого пошуку фізичних осіб
Зразок аркуша "Висновки "
Зразок аркуша "Список використаної літератури"
ВИСНОВКИ
У роботі за допомогою СУБД MS Office
Access 2007 створена реляційна база даних.
База даних зберігає сукупність даних і об'єктів для автоматизації обслуговування клієнтів банку. Вона складається з 4 таблиць, 3 запитів, 3 форм, 3 звітів, 3 макросів.
У якості даних використовуються відомості про співробітників банку, структуру банку, дані фізичних
і юридичних осіб, які обслуговуються в банку.
За допомогою БД можна упорядкувати
інформацію по різних ознаках і швидко зробити вибірку з
довільним поєднанням ознак.
Створений засіб можна використовувати як автономну СУБД для настільних систем.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
Берлинер Э.М., Глазырина И.Б.,
Глазырин Б.Э. Microsoft Office 2003
[Електронний ресурс] . – М.: ООО
"Бином-Пресс", 2004 г. – 576 с. –
Тип файла: Adobe Acrobat Document, размер: 59 Мбайт. - ISBN 5-9518-
0076-5.
2.
Інформатика: Комп`ютерна техніка.
Комп`ютерні технології [Текст] : підручник / ред. О. І. Пушкар. - К. :
Академія, 2003. - 704 с. - (Альма- матер). - ISBN 966-580-135-Х.
3.
Робота з базами даних Microsoft
Access 2000 [Текст] : навчальний посібник / Р. Б. Чаповська, А. Є.
Жмуркевич ; Мін-во освіти і науки
України. - К. : ЦНЛ, 2004. - 324 с. -
ISBN 966-8365-10-0.
4.
Тхір І., Галушка В., Юзьків А.
Посібник користувача ПК [Текст] . –
3-е вид. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 1024 с. - ISBN
966-308-006-X.

Таблиця 16 – Типові завдання для підгрупи
№ пор.
Назва бази даних
№ пор.
Назва бази даних
1
Пошта
10
Продаж комп’ютерної техніки
2
Спеціалізований магазин
11
Продаж комп’ютерної техніки
3
Довідник про країни світу і міста
12
Продаж і прокат компакт-дисків
4
АРМ адміністратора ательє
13
Гуртожиток
5
АРМ працівника складу
14
Ринок
6
АРМ адміністратора автосалону
15
Продаж автобусних квитків
7
Склад магазину
16
Обслуговування складу
8
Склад готової продукції
17
Рієлтор
9
Аукціон
18
Продаж мобільних телефонів
Джерело: Web–сторінка http://vmi.uabs.edu.ua
Створення електронного кошторису за допомогою MS VBA
Мета завдання – створення електронного кошторису, який дозволяє оперативно виконувати розрахунок вартості товарів залежно від побажань покупця (рис. 1).
Рис. 1. Зразок електронного кошторису з елементами управління
Варіанти індивідуальних завдань
Таблиця 17 – Типові завдання для підгрупи
№ пор.
Назва електронного кошторису
1
Банковские сейфы сертифицированные фирмы "Спецназ"
2
Ноутбуки Acer, Dell, Terra
3
Принтеры Samsung, Canon, Epson
4
Автомобілі Chevrolet
5
Прилади обліку води
6
Звукоакустические материалы
7
Мониторы Acer, Dell, Philips
8
BMW автомобили
9
BMW мотоциклы
10
Банківські сейфи стінні Griffon, для зброї, серії М
11
Банківске обладнання: біндери, брошуровщики, ламінатори
12
Банківські сейфи меблеві одностінні

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ
Письмова контрольна робота. Семестр 1
Структура, виклад матеріалу та оформлення контрольної роботи повинні відповідати загальним вимогам, які установлені стандартом. Правила і способи складання списку використаної літератури, особливості оформлення бібліографічних посилань розглянуті в методичних рекомендаціях .
Номером варіанту контрольної роботи є остання цифра залікової книжки
(від 0 до 9) або остання цифра номера студента в журналі групи (за узгодженням з викладачем). Робота оформлюється за допомогою ПК.
Структура роботи складається з наступних частин:

Титульний аркуш.

Вступ.

Зміст.

Основна частина.

Висновки

Перелік посилань,

Додатки.
До роботи на додаються усі електронні документи, які були створені:

файл з текстом всієї контрольної роботи;

файл презентації;

файл з рисунком, на якому зображено логотип банку

файл з текстом, який скопійований з Web-сторінки банка.
Письмова контрольна робота складається із наступних завдань.
Таблиця Перелік завдань до письмової контрольної роботи
Номер завдання
Назва завдання
1
Опис пристрою ПК
2
Операції з файлами і папками
3
Створення бланка документа
4
Збереження інформації з Web-сторінки
5
Створення презентації
Критерії оцінювання письмової контрольної роботи.

Таблиця – Система оцінювання
Номер завдання або назва критерію оцінювання
Оцінка
(бали)
1 5
2 5
3 5
4 5
5 5
Загальне оформлення роботи
5
Своєчасність здачі роботи
5
Всього:
35
Оцінка кожного із завдань може мати три рівні: 0, 3, 5 балів. Завдання контрольної роботи оцінюються за критеріями, поданими у наступній таблиці:
Таблиця – Критерії оцінювання завдань контрольної роботи
Оцінка
Критерій
5 балів Завдання виконано бездоганно і оформлено належним чином
3 бали Завдання в цілому виконано, але мають місце окремі недоліки
0 балів Завдання містить суттєві недоліки.
Письмова контрольна робота. Семестр 2
Контрольна робота підготовлена відповідно до робочої програми дисципліни “Інформатика”. Вона включає завдання, які згруповані в шести розділах. Мета контрольної роботи – організація підготовки студентів до
іспиту, оволодіння студентами прийомами обробки фінансово-економічній
інформації.
Виконання контрольної роботи за темою “Табличний процесор Microsoft
Excel” забезпечує придбання студентами таких умінь і навичок:

створення і редагування електронних таблиць;

введення формул, використання функцій;

форматування таблиць;

створення, редагування і форматування діаграм різних типів;

аналіз даних – статистичний аналіз, підбір параметра;

створення структурованих таблиць;

робота із списками – перегляд, пошук, сортування і фільтрація даних.
Порядок оцінювання контрольної роботи

У процесі вивчення дисципліни “Інформатика” студентами заочної форми навчання використовуються такі форми контролю знань, умінь та навичок:

контрольна робота (виконання індивідуального завдання на комп’ютері, друк роботи);

контрольний тест з використанням комп’ютера;

оперативний контроль:

усне опитування;

письмовий тест;

виконання тестового завдання на комп’ютері.
Розрахунок загальної кількості балів, які студенти можуть отримати за виконання і захист контрольної роботи, наведено нижче.
Таблиця – Оцінювання знань
Вид роботи
Кількість балів
Перевірка письмової роботи
Перевірка завдань (у роботі 20 завдань).
100
(20 по 5 балів)
Набрано балів
100
Нараховано балів
100/2
Захист роботи
Своєчасне подання роботи
10
Сумлінне відвідування занять та консультацій
10
Якісне оформлення роботи, відповідність вимогам
10
Виконання індивідуального завдання – створення таблиці та діаграми
10
Тестування за темою “Робота з MS Excel”
10
Нараховано за захист роботи
50
Всього за роботу
100


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©chito.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал